Advertisement
Sanady

Nex AC slovak language pack.

Dec 29th, 2016
423
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //For Nex-AC v1.0 (0.3.7-R1)
 2.  
 3. #if defined _nex_ac_lang_included
 4. #endinput
 5. #endif
 6. #define _nex_ac_lang_included
 7.  
 8. new
 9. SUSPICION_1[] = "[Nex-AC] Podozrivý hráč ID %d. Dôvod: %03d%s",
 10. SUSPICION_2[] = "[Nex-AC] Podozrivý hráč z IP %s. Dôvod: %03d%s",
 11. VERSION_WARNING[] = "[Nex-AC] Táto verzia anti cheata nezotpovedá verzií servera.",
 12. CFG_OPENING_ERROR[] = "[Nex-AC] Chyba v tvorbe/otvarenie %s!",
 13.  
 14. #if defined DEBUG
 15. DEBUG_CODE_1[] = "[Nex-AC debug] ID %d prekonal %d spam pokusy. Jeho ID je: %d",
 16. DEBUG_CODE_2[] = "[Nex-AC debug] Nezodpovedajúca verzia klienta u ID %d. Verzia: %s",
 17. DEBUG_CODE_3[] = "[Nex-AC debug] ID %d prekonal %d prípojku s 1 IP-adresy",
 18. DEBUG_CODE_4[] = "[Nex-AC debug] Zlé RCON login heslo z IP-adrese %s ktorý použival heslo %s",
 19. DEBUG_CODE_5[] = "[Nex-AC debug] ID %d použival cheat NOP %s",
 20. #endif
 21.  
 22. KICK_MSG[] = "Bol si kikovaný so servera, preto že mame podozrenie že použivaš nelegálny cheat. (#%03d)",
 23. MAX_CONNECTS_MSG[] = "Prekonal si maksmimalany počet prípojou s 1 Ip-adrese.",
 24. UNKNOWN_CLIENT_MSG[] = "Táto verzia klienta, nezotpovedá verzií servera.",
 25.  
 26. LOADED_MSG_1[] = " Anticheat Nex načítaný!",
 27. LOADED_MSG_2[] = " Anticheat verzia: %s",
 28. LOADED_MSG_3[] = " Author of Nex-AC: Nex, translation to slovak: Sanady",
 29.  
 30. STATS_STRING_1[] = " Štatistika anti-cheata Nex-AC",
 31. STATS_STRING_2[] = " Chytený a odstránený cheatery:",
 32. STATS_STRING_3[] = " %d pokusov cheatovania",
 33. STATS_STRING_4[] = " %d pokusov hakovania",
 34. STATS_STRING_5[] = " %d pokusov crashovania",
 35. STATS_STRING_6[] = " %d pokusov spamovania",
 36. STATS_STRING_7[] = " %d DDoS útokov",
 37. STATS_STRING_8[] = " Celkový počet chytených cheaterou %d .";
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement