Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

Zad 6 2006

a guest Mar 29th, 2020 76 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. licznik = {}
 2. więcej_niż_raz = 0
 3. najczęściej = 0
 4. najczęstrze_słowo = ''
 5. parzyste = 0
 6. palindromy = 0
 7. #pierwsza pętla polega na zliczaniu ile razy pojawia się dane słowo, oraz na sprawdzeniu czy liczba jest parzysta i czy jest palindromem.
 8. with open('dane.txt', 'r') as data:
 9.     for line in data:
 10.         słowo = line.strip()
 11.         if słowo in licznik.keys():
 12.             licznik[słowo] += 1
 13.         else:
 14.             licznik[słowo] = 1
 15.         if (int(słowo, 16) % 2) == 0:
 16.             parzyste += 1
 17.         # ta część przyrównuje słowo do jego odwróconej formy i zwiększa licznik pojawiających się palindromów jeżeli się sgadza warunek
 18.         if słowo == słowo[::-1]:
 19.             palindromy += 1
 20. huba = 'Ilość palindromów: '+ str(palindromy) + " "
 21. buba = 'ilość parzystych: '+ str(parzyste) + " "
 22.  
 23. for słowo, liczba in licznik.items():
 24.     if liczba > 1:
 25.         więcej_niż_raz += 1
 26.     if liczba > najczęściej:
 27.         najczęściej = liczba
 28.         najczęstrze_słowo = słowo
 29.  
 30. print('liczba wyrazów powtażających się:', więcej_niż_raz)
 31. print('najczęściej:', najczęstrze_słowo)
 32. print('ilość razy:', najczęściej)
 33. print('ilość liczb parzystych: ', parzyste)
 34. print('ilość palindromów:', palindromy)
 35. sbeve = open('wyniki.txt', 'w+', encoding = 'utf-8')
 36. sbeve.write(huba)
 37. sbeve.write(buba)
 38. sbeve.close()
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top