SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 20th, 2019 51 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2.     public void swapBrokersCompanies(){
 3.         LinkedList<LinkedList<String>> result = service.queryDB("SELECT AK, Vardas, Pavarde, Pavadinimas, Kompanija "
 4.                 + "FROM mane1462.Brokeris, mane1462.Kompanija WHERE Kompanija = Nr");
 5.        
 6.         System.out.println("\nBrokeriai ir jų kompanijos:");
 7.        
 8.         for(int i = 0; i < result.size(); i++){
 9.             System.out.println("\n****** Nr. " + i + " " + result.get(i).get(1).trim() + " " + result.get(i).get(2).trim() + " ******");
 10.             System.out.println("Kompanijos pavadinimas: " + result.get(i).get(3).trim());
 11.         }
 12.         System.out.println("\nIveskite brokerių numerius, kurių kompanijas norite sukeisti:");
 13.        
 14.         int pirmas = input.nextInt();
 15.         int antras = input.nextInt();
 16.        
 17.         String AKPirmo = result.get(pirmas).get(0);
 18.         String kompanijaPirmo = result.get(pirmas).get(4);
 19.         String kompanijaAntro = result.get(antras).get(4);
 20.         String AKAntro = result.get(antras).get(0);
 21.        
 22.         String query1 = "UPDATE mane1462.Brokeris SET Kompanija = '" + kompanijaAntro + "' WHERE AK = '" + AKPirmo + "'";
 23.         String query2 = "UPDATE mane1462.Brokeris SET Kompanija = '" + kompanijaPirmo + "' WHERE AK = '" + AKAntro + "'";
 24.        
 25.         LinkedList<String> queries = new LinkedList<String>();
 26.         queries.add(query1);
 27.         queries.add(query2);
 28.        
 29.         try {
 30.             service.updateNoAutoCommitDB(queries);
 31.             System.out.println("Brokerių kompanijos sėkmingai sukeistos!");
 32.         } catch (SQLException e){
 33.             System.out.println("Brokerių kompanijų sukeisti nepavyko!");
 34.         }
 35.     };
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top