Churs

Lista 1 - Swift

Jan 19th, 2022 (edited)
694
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import Foundation
 2.  
 3. // Zadane 1
 4. /*
 5. print("Podaj pierwszą liczbe")
 6. let l1 = Double(readLine()!)
 7. print("Podaj druga liczbe")
 8. let l2 = Double(readLine()!)
 9.  
 10. var dodawanie = (l1)! + (l2)!
 11. var odejmowanie = (l1)! - (l2)!
 12. var mnozenie = (l1)! * (l2)!
 13. var dzielenie = (l1)! / (l2)!
 14.  
 15. print(dodawanie)
 16. print(odejmowanie)
 17. print(mnozenie)
 18. print(dzielenie)
 19. */
 20. /*
 21. // Zadanie 2
 22. let swiatlo = 300000
 23. var godzina = 3600
 24. var doba = 24
 25. var rok = 365
 26.  
 27. var wynik = swiatlo * godzina * doba * rok
 28.  
 29. print("Rok świetlny posiada: \(wynik) kilometrów")
 30. */
 31. // Zadanie 3
 32. /*
 33. print("Hej! Ile masz lat ?")
 34. let wiek = Double(readLine()!)
 35.  
 36. let minuty = Double(60)
 37. let godziny = Double(60)
 38. let doba = Double(24)
 39. let rok = Double(365)
 40.  
 41. let sekundy_godzina = minuty * minuty
 42. let sekundy_doba = minuty * minuty * godziny
 43. let sekundy_rok = minuty * minuty * godziny * rok
 44. let wiek_s = (wiek)! * minuty * godziny * doba * rok
 45.  
 46. print("Godzina ma \(sekundy_godzina) sekund.")
 47. print("Doba ma \(sekundy_doba) sekund.")
 48. print("Rok ma \(sekundy_rok) sekund.")
 49. print("A życie trwa już około: \(wiek_s) sekund :D")
 50. */
 51. // Zadanie 4
 52. /*
 53. print("Podaj liczbe cali ")
 54. let cale = Double(readLine()!)
 55.  
 56. var skrypt = (cale)! * 2.54
 57.  
 58. print("W przeliczaniu na centymetry Twój wynik to: \(skrypt) centymetrów.")
 59. */
 60. // Zadanie 5
 61. /*
 62. let dystans:Double = 30
 63. let czas = 0.25
 64.  
 65. var predkosc = dystans / czas
 66.  
 67. print("Prędkość samochodu 1 to: \(predkosc) km/h")
 68.  
 69. let dystans2:Double = 30
 70. let czas2 = 0.20
 71.  
 72. var predkosc2 = dystans2 / czas2
 73.  
 74. print("Prędość samochodu 2 to \(predkosc2) km/h")
 75.  
 76. var roznica = predkosc2 - predkosc
 77.  
 78. print("Różnica predkości między pojazdem 2 a 1 wynosi \(roznica) km/h.")
 79. */
 80.  
RAW Paste Data Copied