gracieava

Untitled

Feb 28th, 2018
627
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. A & 1`øÔ4 ^? W? # U:?! L) ?? ¾ð, ²- "ÖVLA`Â9; Ò {\ Ðúa \ JzCUP`, ¬z?}` I~Ó¡? ®²Ð "áq
 2. ° ¤W0 ¢ 6 ¢?? Ä ä ä??? $ 9 $ $? # Ðk Ò F? »» $ $ ¸ (?:? ÁTðfq,)> ? Ñè,? Ç? Iþ ?? ¼ò »G" ¢ Zu ??? 9ãa [? Å> "y5Å ?? / ³³ ² ™ [% -? FàðRùêÜÙaQí ö« ???? (X8ÿ6? i? ûžßv? "× m¹è ??? Nà + ¥ - {]
 3. '^ ø§Ÿ? E ..., øú? SÜ «ª ½> ñažÒÜ! KËT € Û¾: ² ‡!? J-,®ó? O + ÆB ¥ ¤ÍzzýÐ8í €? TlË * ~ | Öë,'OqøSØ
 4. e.Ä-? Cª ‡ Âö''ëÙz``1! P} ïýÃfÃRŸLéÓÊoT'g? Å7q 3wÆ ‰ ¥ Ñ? j_ ™ C ÷ You »q¿7Äq ÅQ26pûG0üøºóuÇ = Ñ ‰ (b¬ [@ ï¡dõ" # Ýø · <‡ SoÙ'Ú5J? Åò: Iu »? ¥ É £ é -º®ÚNÅñK] ô × ‰? Ï ¥? T $ Û! Õ ± ë ° å P¼?" Ìê9Mö - # (
 5. ØåäDGÇÜ ... Î ?? liÁ? Pò? ÜŸ_? ¾ºÊg Ï {§¿μœ <-ò? Àå`ÇǪE »% V ¥ ¢ Iœbƒ × ~, Pò ?? ¸? U [¿μÜ? Xc? $ -Rà? ÄL "G <8 <? È'!}! ‡ 6%? S?" ËVP1¯ōïá <? ÐXƒâb * (0 £ · æ × Yé "xÑhô¶4 {¢ μ ÷ ​​... °« ‡? Ö7 / šä¸ÛãpÛ [Èå ± F§ «s \ 3 ?? Æ? Ãw-? w Q?» Lý Í ¢ v »2? ÆÊ" ¯y? # bŽ? JP ?? â? ¤ "± \ ë <• ‡ ûóîmп ago ??? 5kƒ 'Gafa? Ano} Š †? € H ... | cx! þ¹ô8? ³j? ~? and ¤ &) in ÖåYËÿ ‰ "• 6rÉeºJ? Í? ù2AÉ'¨? M¡Æ ?? æ,º "? ÓûzG ÷ • cá? # ý1? ?? ÇaÁò! nI G³wðŽ'ö + ÚIÉÙÙ? ÛäÌZk |" D¨- Ño_Šæ?} Ö? ‰ uDKjœ "lÃ" à ¢ à † † à † à † t = ®1 "¬eó × # ôá? Zv9ÿat? 4Iª ???? Ï © 7Ø ™ R? Îz * é ?? ªH6" ã £ ZÎ ÷ ÇÞ € léÏ6 ^ Õ © a
 6. ^ icho £ Õx? ‡ Í? ö? £> r: ÑØ
 7. ¢ çre? Æ,h? Ñ ?? <ì~'~8? ¢ F "Ö ° Òμ? ~ 5U.vØÛøQúoY@a ®§nŸõ + Ï @?? & (Ùü? ¬ † - ^: ~ Õõâíi ? Ÿ> € HÉLv © Ý ($ RhGÜÛÙÙ (v'Û Ù ¢ (5 <"? Ã? ¶ [à), - üžÙ ?? À [? ‡ | ý¬,» ßüm: ²âÉNÆSÂàÝA7qÔ`lð? _? or \
 8.  
 9. | lnæ
 10. ø8Å1è> ñ ¥ Ü «? GB5õ? ²Og? Zēû?
 11. ì)? @ x¹Ü? Oju ?? ° € o'βQp ± × e³i ?? ¹jí? UU »; 9Soàèôô? êMRnqSÎhÖ¤¶? Ì ^" â? Û ??? Ö? ½ ° ‡ qξftï ¥ ¥ Z8 »m§æ (âqV ¥ [cþ ^ ïî®4 * Ï? Äü'qÜø ?? H ± / lM Eåúçëq? ÖôŽPž °° Î" Ô'â
 12. al? {?? Žð "ÀSÎQh? ¿smÔVžxjì? jÕ ??> §É ???? Lõ {° ±" ¸ <_
 13. =? x!? w5ÔB € ¬î9|b¯ƒ? JßpÉ ?? \> ?? ã|? á + e4UWø'rÃ,Ç {Z³Exe-2xôæ? A? çQg? († ¥ QÕ? ¾I,? ê ?? D <I · LÁ? Ƒ ™ Ò? S? Û9ªÁR, 2_ëltq, ¢ ÷ Å
 14. _ù¨7ú
 15. if you leave {õ~Äæù ¥ \> LjÖ_ = Žòž + T? SÔkHÑL ~ õö ¥ {1¡Ý? U½~? 9ô '% äí'¤kåü? AÑÞÁþJ? LçãÍ7? \ O ?? "äŒ & ®.3? <Â! - & œrdz̧jëÛ?'? ÷ † Åàú? ½zn'¼ ° O¬ X † VT ° WâZ? Œä $ ... ª} ?? TÅÉþ? ÈY ~? × ?, À? Þy © -% í? Ë: H, Ðb7 ^ @ $ kô ^? Çl½¨c? & - 1xÞ9x³E »ÙZUÐ] t € ZVÓ? ßõ ?? ° º? 3öÝ ° Ž, ã ~) F¸Ø? ÿÇä§ ™ ô -? 6? ônæ "³ ©% Jn? Q? ËfþnOw" `-ƒ¬Ü? èu5ŠÔÌ¿99h|qÐAÈ. @ @ ß¾ ¾ ÷ ° {/? € # 8kK? å'S \ ?? (S6sß¡Â?? 9Ÿ,0-Œ? Gêü (? ¥ õ ~ ÈÃ,0þLÂ
 16. ¯ÀNžVŸ ^ ^ Ý ¨ ??? has? Ñ "q? = Ku DR3? # You" ¡Ž¤ƒ¯? Ðìßμáç & hËkkâg ™? RþÖ ©'ÎJj'Â1Ô ^ "i> '¿Sith ?? 1? 4 "¤ ¸" a''Lw © $ * 5 ?? ¾õ @ ö? ÀÂòòc? Ê ò¡ã = "š Þ Uà ??, Ô ?? ÎmNÜGBdQ? Ö? į ?? žTùÔl • Þ13Þ? 'ÖnÜ = yò'? ò ðÍFð «YáœOr? Ç \ öÀ × Ñ? lË CÝfÙ ~? ñ,? á @ Þ>: ‡ cõ? ‰ ‰ å
 17. @ Š ± ž¿Å0óYÊ ... àU-Ç Ø¶ ??? = ... Û}? ‡ àhNi¹Û?} Z? × ¬ ~ ¢ að ?? \ Ià <* ä|
 18. N¶ÝŒ / N7Æ? Ú) ƒ ÷ © œ ¢ Çfμ ° q? 1sŽ? ~ TÓaûûð? Ü?) <? N½š7®e? 5? Ä ', ¿nüÁ'
 19. xDÂ # Š '
 20. | ^ ‰, ‰ ïÅûwñ? Á ‡ † c VE [Tg ™ ºŸ? "XßíH" $ 5JIf-? Cn ± '¢ (C ‡ and? And? ²? Au ±%? ~ ¿Yo ?? ÖÏûNWjÓ ‡ Thoa '? ÄŸÙ ?? RýØH & f? K² •? [A'â ¢ œ5% "VN ?? (° ÜC9' †` ÈÎÁe®? "Ê¿JN} ~ÝŠZê? Î ??? ¼ç? ɹü ?? Ú ?? ? 8Ì,? ²? Ÿú ° Ì|? ± FœÕGÜÂ? "UNAV鼞"? Õk? OŸ? A ™ þ-JÉAÌ ??? = ü '? Ýÿñl'? Í ^ •: ¹8vÀ ÷ h'* Q ™ Èêà *? a? U ?? h? ŽeŠ {Ÿ1? ½DNk? 9 »Kã (0N! Zò ??}> Ï † c? rK? ¶ (× eùBO¾OÕÄ,? EÜ + ç? §C? h N¾0? lpfpp ' ? Ýíã
 21. p ¥ jÅ-Ãf ¥ "ÿpùîÇ {? pdŸ ?? íGië% ÷ .ÀYU? '¨,Ó, ãîÊ? Íœb` OqöZl ÷ Á [" o ~ S¯¸ + # Ú? ¤ ‰ Þ ÷ (‰ Ë? £? Y ¢ ^ ‰ "àýÂzØŠ? Õ Øh) Àäè ??"? Á {Lã`? NZ-] WËè? @ Ð5¶ € ý ?? 9u¸ <é- Y-ƒ: Sö) 'U8¹? 9o¿ œ ??? † t| <ô? W`? 'U @ ÏNÏ - * ?? fsÀtë ‡? ûË®ËËä ¢ ¼a-Íjv6 _Bfv% -š "Àæ? Ù? Ìe1] wà {
 22. ! Ú † +? ¶? ÄáÖ¡ ?? 5³ "÷¡ ± ²ytj>? T¸Ç? ¶ÏÚ ÷ ¹-ýŸA' ö9íìíáž-D ÷ ÇU_œ ×? ~? ¡` \ Dr? Ú ‡ ù§ówZŒÛ ? ‰ (/ ~ μ ± ÓÇ-? Þ © μ-U¹öÎ? ЪºªSoS? -] 4 HN? R »? X £ jni = f? ¯7Ö" {½R ¢;: b.'ZJ? C ¥ dò =? ?? Qfæ ‡ d3 ?? £ ‰ A
 23. * ÷> hKik + ". {1'zôe'²½Ã|"; ?, ?? WTè ??? Ô'q? W ¥ œ | w`¿μ
 24. ? ¢ ???? ra? ¸ì + * Òdï + kàvh? €? ZÖ? ™ U ?? 0 ¯? E £ S ?? Ý Ù? Ù? Š? '† 3? Œ§ £
 25. b
 26. 'Î' é é é <î # # # # »» »Ð Ð Ð Ž Ž Ž 3 3 3 3 Õ Õ Õ Õ Õ Õ ÿ Õ õ õ õ õ õ? ‡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ã?
 27. ?? [ô × ÇÁFV '> p? ÿ · ?? 5 ?? ¥? GASQ "Ë ø ø j? ‡ Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ø Ø?? <<
 28. Ž` $ ?? Ä_Ûë ™ = ÓI ÷ ‡? Ågz¤ ??? 3½? _ÅKºü \? É?;? Ü \ qh4zM ±? Ò "ŸL" Y̾M ?? +? [_ · {‰ \ §] ? ø Ö?) Ê,; f? ô? "ïƒÉÉ ~? õ ?? ½½1: 5; 5? _- XZ © H_Õ ??? ÔªQ? ?? Eó † À? £ ¿AmU~ '± 5 ?? > ŸÏÄoà? Ý0ð? VX [? D½Ú? ®WZq @ * · μŠg% _? P? SB ...? ¥ ° ®? ÈpÍgVzOUZÿ'ÈÒB ?? º ™ N? ÇM ?: 4ßŪ ~ ‡ € * ¡™ ™ [ Ñ2PÉèd? D ‡ ???? 6 & d ¥ Fn? 'Bgd # ÀÄ ?? ???? ~ Ì »Dz¤ *? ¤Wé?!% 2'ä?" UÖ ‰ fοu £'> · ȨY2G ‡? .q> * "¿... · †? ØÖuúÞ¾ 'Æ®å ÷ ¿j uGÖ
 29. 1õ • {ûqqhp × [
 30. xIÿôo7¹ ??? SÅJ '£} <qê ?? rv6 ± 8'žná% ñ? ¸Ó "¸I? Æ« òU娮 ??? yÙËü "or # <¥ E € ² † T27¬? À $ S? € òFš' @ .ZôË ‰ X1 "¤- ... õà" b
 31. ?? ‡ ?? "¤ = ¿ý¹IÅμ? ÖÜsq³Ñ? -? ÆQÎ [bæä - îÿ ^,? ÂDōÍú ¥ À // ¶SÓUÕ? wŽ? WLžÇþž¨W? O¶FüãÚ8vS =] §ÎÿþUinhÄA ‰
 32. ƒYuu ?, Y ?? ö? ô§ã) JS¾ƒ.u? ¬þôáÑIå · 8üáê <Ž £ ³ZF <D ÷ 3m? ò ?? W ??? ýñ2? H_7¿? 1ù ... ?? ¶e ??
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×