SHARE
TWEET

Untitled

gracieava Feb 28th, 2018 139 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. A & 1`øÔ4 ^? W? # U:?! L) ?? ¾ð, ²- "ÖVLA`Â9; Ò {\ Ðúa \ JzCUP`, ¬z?}` I~Ó¡? ®²Ð "áq
 2. ° ¤W0 ¢ 6 ¢?? Ä ä ä??? $ 9 $ $? # Ðk Ò F? »» $ $ ¸ (?:? ÁTðfq,)> ? Ñè,? Ç? Iþ ?? ¼ò »G" ¢ Zu ??? 9ãa [? Å> "y5Å ?? / ³³ ² ™ [% -? FàðRùêÜÙaQí ö« ???? (X8ÿ6? i? ûžßv? "× m¹è ??? Nà + ¥ - {]
 3. '^ ø§Ÿ? E ..., øú? SÜ «ª ½> ñažÒÜ! KËT € Û¾: ² ‡!? J-,®ó? O + ÆB ¥ ¤ÍzzýÐ8í €? TlË * ~ | Öë,'OqøSØ
 4. e.Ä-? Cª ‡ Âö''ëÙz``1! P} ïýÃfÃRŸLéÓÊoT'g? Å7q 3wÆ ‰ ¥ Ñ? j_ ™ C ÷ You »q¿7Äq ÅQ26pûG0üøºóuÇ = Ñ ‰ (b¬ [@ ï¡dõ" # Ýø · <‡ SoÙ'Ú5J? Åò: Iu »? ¥ É £ é -º®ÚNÅñK] ô × ‰? Ï ¥? T $ Û! Õ ± ë ° å P¼?" Ìê9Mö - # (
 5. ØåäDGÇÜ ... Î ?? liÁ? Pò? ÜŸ_? ¾ºÊg Ï {§¿μœ <-ò? Àå`ÇǪE »% V ¥ ¢ Iœbƒ × ~, Pò ?? ¸? U [¿μÜ? Xc? $ -Rà? ÄL "G <8 <? È'!}! ‡ 6%? S?" ËVP1¯ōïá <? ÐXƒâb * (0 £ · æ × Yé "xÑhô¶4 {¢ μ ÷ ​​... °« ‡? Ö7 / šä¸ÛãpÛ [Èå ± F§ «s \ 3 ?? Æ? Ãw-? w Q?» Lý Í ¢ v »2? ÆÊ" ¯y? # bŽ? JP ?? â? ¤ "± \ ë <• ‡ ûóîmп ago ??? 5kƒ 'Gafa? Ano} Š †? € H ... | cx! þ¹ô8? ³j? ~? and ¤ &) in ÖåYËÿ ‰ "• 6rÉeºJ? Í? ù2AÉ'¨? M¡Æ ?? æ,º "? ÓûzG ÷ • cá? # ý1? ?? ÇaÁò! nI G³wðŽ'ö + ÚIÉÙÙ? ÛäÌZk |" D¨- Ño_Šæ?} Ö? ‰ uDKjœ "lÃ" à ¢ à † † à † à † t = ®1 "¬eó × # ôá? Zv9ÿat? 4Iª ???? Ï © 7Ø ™ R? Îz * é ?? ªH6" ã £ ZÎ ÷ ÇÞ € léÏ6 ^ Õ © a
 6. ^ icho £ Õx? ‡ Í? ö? £> r: ÑØ
 7. ¢ çre? Æ,h? Ñ ?? <ì~'~8? ¢ F "Ö ° Òμ? ~ 5U.vØÛøQúoY@a ®§nŸõ + Ï @?? & (Ùü? ¬ † - ^: ~ Õõâíi ? Ÿ> € HÉLv © Ý ($ RhGÜÛÙÙ (v'Û Ù ¢ (5 <"? Ã? ¶ [à), - üžÙ ?? À [? ‡ | ý¬,» ßüm: ²âÉNÆSÂàÝA7qÔ`lð? _? or \
 8.  
 9. | lnæ
 10. ø8Å1è> ñ ¥ Ü «? GB5õ? ²Og? Zēû?
 11. ì)? @ x¹Ü? Oju ?? ° € o'βQp ± × e³i ?? ¹jí? UU »; 9Soàèôô? êMRnqSÎhÖ¤¶? Ì ^" â? Û ??? Ö? ½ ° ‡ qξftï ¥ ¥ Z8 »m§æ (âqV ¥ [cþ ^ ïî®4 * Ï? Äü'qÜø ?? H ± / lM Eåúçëq? ÖôŽPž °° Î" Ô'â
 12. al? {?? Žð "ÀSÎQh? ¿smÔVžxjì? jÕ ??> §É ???? Lõ {° ±" ¸ <_
 13. =? x!? w5ÔB € ¬î9|b¯ƒ? JßpÉ ?? \> ?? ã|? á + e4UWø'rÃ,Ç {Z³Exe-2xôæ? A? çQg? († ¥ QÕ? ¾I,? ê ?? D <I · LÁ? Ƒ ™ Ò? S? Û9ªÁR, 2_ëltq, ¢ ÷ Å
 14. _ù¨7ú
 15. if you leave {õ~Äæù ¥ \> LjÖ_ = Žòž + T? SÔkHÑL ~ õö ¥ {1¡Ý? U½~? 9ô '% äí'¤kåü? AÑÞÁþJ? LçãÍ7? \ O ?? "äŒ & ®.3? <Â! - & œrdz̧jëÛ?'? ÷ † Åàú? ½zn'¼ ° O¬ X † VT ° WâZ? Œä $ ... ª} ?? TÅÉþ? ÈY ~? × ?, À? Þy © -% í? Ë: H, Ðb7 ^ @ $ kô ^? Çl½¨c? & - 1xÞ9x³E »ÙZUÐ] t € ZVÓ? ßõ ?? ° º? 3öÝ ° Ž, ã ~) F¸Ø? ÿÇä§ ™ ô -? 6? ônæ "³ ©% Jn? Q? ËfþnOw" `-ƒ¬Ü? èu5ŠÔÌ¿99h|qÐAÈ. @ @ ß¾ ¾ ÷ ° {/? € # 8kK? å'S \ ?? (S6sß¡Â?? 9Ÿ,0-Œ? Gêü (? ¥ õ ~ ÈÃ,0þLÂ
 16. ¯ÀNžVŸ ^ ^ Ý ¨ ??? has? Ñ "q? = Ku DR3? # You" ¡Ž¤ƒ¯? Ðìßμáç & hËkkâg ™? RþÖ ©'ÎJj'Â1Ô ^ "i> '¿Sith ?? 1? 4 "¤ ¸" a''Lw © $ * 5 ?? ¾õ @ ö? ÀÂòòc? Ê ò¡ã = "š Þ Uà ??, Ô ?? ÎmNÜGBdQ? Ö? į ?? žTùÔl • Þ13Þ? 'ÖnÜ = yò'? ò ðÍFð «YáœOr? Ç \ öÀ × Ñ? lË CÝfÙ ~? ñ,? á @ Þ>: ‡ cõ? ‰ ‰ å
 17. @ Š ± ž¿Å0óYÊ ... àU-Ç Ø¶ ??? = ... Û}? ‡ àhNi¹Û?} Z? × ¬ ~ ¢ að ?? \ Ià <* ä|
 18. N¶ÝŒ / N7Æ? Ú) ƒ ÷ © œ ¢ Çfμ ° q? 1sŽ? ~ TÓaûûð? Ü?) <? N½š7®e? 5? Ä ', ¿nüÁ'
 19. xDÂ # Š '
 20. | ^ ‰, ‰ ïÅûwñ? Á ‡ † c VE [Tg ™ ºŸ? "XßíH" $ 5JIf-? Cn ± '¢ (C ‡ and? And? ²? Au ±%? ~ ¿Yo ?? ÖÏûNWjÓ ‡ Thoa '? ÄŸÙ ?? RýØH & f? K² •? [A'â ¢ œ5% "VN ?? (° ÜC9' †` ÈÎÁe®? "Ê¿JN} ~ÝŠZê? Î ??? ¼ç? ɹü ?? Ú ?? ? 8Ì,? ²? Ÿú ° Ì|? ± FœÕGÜÂ? "UNAV鼞"? Õk? OŸ? A ™ þ-JÉAÌ ??? = ü '? Ýÿñl'? Í ^ •: ¹8vÀ ÷ h'* Q ™ Èêà *? a? U ?? h? ŽeŠ {Ÿ1? ½DNk? 9 »Kã (0N! Zò ??}> Ï † c? rK? ¶ (× eùBO¾OÕÄ,? EÜ + ç? §C? h N¾0? lpfpp ' ? Ýíã
 21. p ¥ jÅ-Ãf ¥ "ÿpùîÇ {? pdŸ ?? íGië% ÷ .ÀYU? '¨,Ó, ãîÊ? Íœb` OqöZl ÷ Á [" o ~ S¯¸ + # Ú? ¤ ‰ Þ ÷ (‰ Ë? £? Y ¢ ^ ‰ "àýÂzØŠ? Õ Øh) Àäè ??"? Á {Lã`? NZ-] WËè? @ Ð5¶ € ý ?? 9u¸ <é- Y-ƒ: Sö) 'U8¹? 9o¿ œ ??? † t| <ô? W`? 'U @ ÏNÏ - * ?? fsÀtë ‡? ûË®ËËä ¢ ¼a-Íjv6 _Bfv% -š "Àæ? Ù? Ìe1] wà {
 22. ! Ú † +? ¶? ÄáÖ¡ ?? 5³ "÷¡ ± ²ytj>? T¸Ç? ¶ÏÚ ÷ ¹-ýŸA' ö9íìíáž-D ÷ ÇU_œ ×? ~? ¡` \ Dr? Ú ‡ ù§ówZŒÛ ? ‰ (/ ~ μ ± ÓÇ-? Þ © μ-U¹öÎ? ЪºªSoS? -] 4 HN? R »? X £ jni = f? ¯7Ö" {½R ¢;: b.'ZJ? C ¥ dò =? ?? Qfæ ‡ d3 ?? £ ‰ A
 23. * ÷> hKik + ". {1'zôe'²½Ã|"; ?, ?? WTè ??? Ô'q? W ¥ œ | w`¿μ
 24. ? ¢ ???? ra? ¸ì + * Òdï + kàvh? €? ZÖ? ™ U ?? 0 ¯? E £ S ?? Ý Ù? Ù? Š? '† 3? Œ§ £
 25. b
 26. 'Î' é é é <î # # # # »» »Ð Ð Ð Ž Ž Ž 3 3 3 3 Õ Õ Õ Õ Õ Õ ÿ Õ õ õ õ õ õ? ‡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ã?
 27. ?? [ô × ÇÁFV '> p? ÿ · ?? 5 ?? ¥? GASQ "Ë ø ø j? ‡ Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ø Ø?? <<
 28. Ž` $ ?? Ä_Ûë ™ = ÓI ÷ ‡? Ågz¤ ??? 3½? _ÅKºü \? É?;? Ü \ qh4zM ±? Ò "ŸL" Y̾M ?? +? [_ · {‰ \ §] ? ø Ö?) Ê,; f? ô? "ïƒÉÉ ~? õ ?? ½½1: 5; 5? _- XZ © H_Õ ??? ÔªQ? ?? Eó † À? £ ¿AmU~ '± 5 ?? > ŸÏÄoà? Ý0ð? VX [? D½Ú? ®WZq @ * · μŠg% _? P? SB ...? ¥ ° ®? ÈpÍgVzOUZÿ'ÈÒB ?? º ™ N? ÇM ?: 4ßŪ ~ ‡ € * ¡™ ™ [ Ñ2PÉèd? D ‡ ???? 6 & d ¥ Fn? 'Bgd # ÀÄ ?? ???? ~ Ì »Dz¤ *? ¤Wé?!% 2'ä?" UÖ ‰ fοu £'> · ȨY2G ‡? .q> * "¿... · †? ØÖuúÞ¾ 'Æ®å ÷ ¿j uGÖ
 29. 1õ • {ûqqhp × [
 30. xIÿôo7¹ ??? SÅJ '£} <qê ?? rv6 ± 8'žná% ñ? ¸Ó "¸I? Æ« òU娮 ??? yÙËü "or # <¥ E € ² † T27¬? À $ S? € òFš' @ .ZôË ‰ X1 "¤- ... õà" b
 31. ?? ‡ ?? "¤ = ¿ý¹IÅμ? ÖÜsq³Ñ? -? ÆQÎ [bæä - îÿ ^,? ÂDōÍú ¥ À // ¶SÓUÕ? wŽ? WLžÇþž¨W? O¶FüãÚ8vS =] §ÎÿþUinhÄA ‰
 32. ƒYuu ?, Y ?? ö? ô§ã) JS¾ƒ.u? ¬þôáÑIå · 8üáê <Ž £ ³ZF <D ÷ 3m? ò ?? W ??? ýñ2? H_7¿? 1ù ... ?? ¶e ??
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top