Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

23/5/2014

aokihagane Jun 6th, 2014 249 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1) Tàu mới
 2. Khu trục hạm Urakaze
 3. 2) Hai tàu mới có Kai Ni (không cần blueprints)
 4. Haguro
 5. Ryuujou
 6. 3) Bản đồ mới
 7. World 2, map 2-5 Chiến dịch mở rộng Tuần tra Đảo Okinoshima
 8. 4) BGM mới cho giao diện chỉnh sửa nội thất và 2-5
 9. 5) Lời thoại mới
 10. Haguro Kai Ni
 11. Samidare Kai
 12. Suzukaze Kai
 13. 6) 4 Nhiệm vụ mới
 14. 2 nhiệm vụ chính, 2 nhiệm vụ sortie
 15. 7) Hai trang bị mới
 16. Pháo nòng đôi 20.3cm(no.2)
 17. Pháo cao xạ nòng đôi 12.7cm (Kiểu chế tạo cuối)
 18. 8) Máy bay trinh sát Kiểu 2 bây giờ có thể tìm thấy qua chế tạo
 19. 9) Đồ nội thất mới (bàn học, bảng đen phòng học)
 20. 10) Một cuộn treo tường mới để kỉ niệm 2 triệu người chơi sẽ bán miễn phí trong cửa hàng nội thất.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top