SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 26th, 2019 96 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "pch.h"
 2. #include <iostream>
 3. #include <string>
 4. #include <cstdlib>
 5. #include <conio.h>
 6. #include <stdlib.h>
 7. #include <ctime>
 8.  
 9. using namespace std;
 10. int punkty = 1;
 11. string ranga = "DUPA";
 12.  
 13. namespace kontrola_rozgrywki
 14. {
 15.     struct dane
 16.     {
 17.         int const liczba_tur = 5;
 18.         int const odleglosc = 25;
 19.     };
 20. }
 21.  
 22. //------------------------------------------------Zmienne----------------------------------------------------//
 23. int si = 1;
 24.  
 25. //-------------------------------------------------Klasy-----------------------------------------------------//
 26.  
 27. class umieranie {
 28.     string const wiadomosc1 = "-------------------------------------------PORAZKA-------------------------------------------------";
 29.     string const wiadomosc2 = "Niestety, udalo Ci sie dotrzec do oprawcow, jednak Twoja postać nie byla wystarczajaco";
 30.     string const wiadomosc3 = "dobrze przygotowana i polegla zanim dotarla do wrogiego wodza.";
 31.     string const wiadomosc4 = "Niestety, trucizna okazala sie szybsza... Twoja postać dreczona przez bardzo wysoka goraczka, umiera w mekach...";
 32. public:
 33.     string wypisz1() { return wiadomosc1; }
 34.     string wypisz2() { return wiadomosc2; }
 35.     string wypisz3() { return wiadomosc3; }
 36.     string wypisz4() { return wiadomosc4; }
 37.  
 38. };
 39.  
 40. class obsluga {
 41.     static umieranie* a;
 42. public:
 43.     static string wyslij1() { return a->wypisz1(); }
 44.     static string wyslij2() { return a->wypisz2(); }
 45.     static string wyslij3() { return a->wypisz3(); }
 46.     static string wyslij4() { return a->wypisz4(); }
 47.     static void stworz() { a = new umieranie; }
 48.     static void usun() { delete a; }
 49. };
 50.  
 51. class Player
 52. {
 53.  
 54.     string name;
 55.     string nick;
 56. public:
 57.     string getName()
 58.     {
 59.        
 60.         return name;
 61.  
 62.     }
 63.  
 64.     string getNick()
 65.     {
 66.         return nick;
 67.     }
 68.     void changeName(string new_name) {
 69.         name = new_name;
 70.     }
 71.     friend istream& operator>>(istream& in, Player*& B)
 72.     {
 73.         cout << "Wprowadz swoje imie: " << endl;
 74.         in >> B->name;
 75.         cout << "Wprowadz swoj pseudonim: " << endl;
 76.         in >> B->nick;
 77.         return in;
 78.  
 79.     }
 80.  
 81. };
 82.  
 83.  
 84. class bohater {
 85.     friend class Wynik;
 86.     class Wynik
 87.     {
 88.         friend class bohater;
 89.  
 90.     public:
 91.         int pkt;
 92.         string ran;
 93.         Wynik() :pkt(1), ran("") {}
 94.  
 95.         friend ostream& operator<<(ostream& out, Wynik& other)       //<<<>>>><<<>>..//
 96.         {
 97.             other.pkt = punkty;
 98.             other.ran = ranga;
 99.             out << "TWOJA RANGA: " << other.ran << endl << "TWOJE PUNKTY: " << other.pkt;
 100.  
 101.             return out;
 102.         }
 103.     };
 104.     Wynik* wynik = new Wynik;
 105. public:
 106.     int punkty_wytrzymalosci;
 107.     int punkty_many;
 108.     int punkty_akcji;
 109.     int zadawane_obrazenia;
 110.     friend class Wynik;
 111.  
 112.     void stworz_postac()
 113.     {
 114.         punkty_wytrzymalosci = 100;
 115.         punkty_many = 100;
 116.         punkty_akcji = 100;
 117.         zadawane_obrazenia = 25;
 118.     }
 119.  
 120.     Wynik* getWynik();
 121.  
 122.     static Player* player;
 123.  
 124.     static string zwroc() { return player->getName(); }
 125.  
 126.     static void stworz() { player = new Player; }
 127.  
 128.     static void usun() { delete player; }
 129. };
 130.  
 131.  
 132.  
 133.  
 134. bohater::Wynik* bohater::getWynik()
 135. {
 136.     return wynik;
 137. }
 138.  
 139. class ekwipunek {
 140. public:
 141.     bool helm;
 142.     bool zbroja;
 143.     bool olej_na_miecz;
 144.     bool buty;
 145.     int jedzenie;
 146.     int mikstura_many;
 147.     int zloto;
 148.  
 149.     void stworz_plecak()
 150.     {
 151.         helm = false;
 152.         zbroja = false;
 153.         olej_na_miecz = false;
 154.         buty = false;
 155.         jedzenie = 0;
 156.         mikstura_many = 0;
 157.         zloto = 30;
 158.     }
 159.  
 160. };
 161.  
 162. class czyczar {
 163. public:
 164.     bool kula_ognia;
 165.     bool blyskawica;
 166.     bool regeneracja_wytrzymalosci;
 167.  
 168.     void stworz_liste()
 169.     {
 170.         kula_ognia = false;
 171.         blyskawica = false;
 172.         regeneracja_wytrzymalosci = false;
 173.     }
 174. };
 175.  
 176.  
 177. class skills {
 178. public:
 179.  
 180.     string nazwa;
 181.     int cena;
 182.     int obrazenia;
 183.     int punkty_wtrzymalosci;
 184.     int punkty_many;
 185.  
 186.     skills(string n, int c, int o, int pw = 0, int pm = 0) :nazwa(n), cena(c), obrazenia(o), punkty_wtrzymalosci(pw), punkty_many(pm)
 187.     {
 188.     }
 189.     string getNazwa() {
 190.         return nazwa;
 191.     }
 192.     int getCena() {
 193.         return cena;
 194.     }
 195.     int getObrazenia() {
 196.         return obrazenia;
 197.     }
 198.     int getPW() {
 199.         return punkty_wtrzymalosci;
 200.     }
 201.     int getPM() {
 202.         return punkty_many;
 203.     }
 204. };
 205.  
 206.  
 207. class pojemnik {
 208.     skills* s;
 209.     int ilosc;
 210. public:
 211.     pojemnik() :s(NULL) {}
 212.     skills* getSkill() {
 213.         return s;
 214.     }
 215.     void changeSkill(skills* sk) {
 216.         s = sk;
 217.     }
 218. };
 219.  
 220. void stworz(pojemnik**& pudelko, int& size, skills& sk) {
 221.     pudelko = new pojemnik *[size];
 222.     for (auto i = 0; i < size; i++) {
 223.         pudelko[i] = new pojemnik;
 224.         pudelko[i]->changeSkill(&sk);
 225.     }
 226. }
 227. void usun(pojemnik**& pudelko) {
 228.     delete[] pudelko;
 229.     pudelko = nullptr;
 230. }
 231. void zwieksz(pojemnik**& pudelko, int& size, skills& sk) {
 232.     pojemnik** pomoc;
 233.     stworz(pomoc, size, sk);
 234.     for (auto i = 0; i < size; i++)
 235.     {
 236.         pomoc[i] = pudelko[i];
 237.     }
 238.     usun(pudelko);
 239.     size++;
 240.     stworz(pudelko, size, sk);
 241.     size--;
 242.     for (auto i = 0; i < size; i++)
 243.     {
 244.         pudelko[i] = pomoc[i];
 245.     }
 246.     usun(pomoc);
 247.     size++;
 248.  
 249. }
 250.  
 251. void zmniejsz(pojemnik**& pudelko, int& size, skills& sk) {
 252.     pojemnik** tmp = new pojemnik *[size];
 253.     for (auto i = 0; i < size; i++)
 254.     {
 255.         tmp[i] = new pojemnik;
 256.         tmp[i] = pudelko[i];
 257.     }
 258.     usun(pudelko);
 259.     size--;
 260.     stworz(pudelko, size, sk);
 261.  
 262.     for (auto i = 0; i < size; i++)
 263.         pudelko[i] = tmp[i];
 264.     usun(tmp);
 265.  
 266. }
 267. void wyswietl(pojemnik * *&pudelko, int& size)
 268. {
 269.     for (auto i = 0; i < size; i++) {
 270.         cout << "  []" << i + 1 << ". " << pudelko[i]->getSkill()->getNazwa() << "[]  ";
 271.     }
 272. }
 273. void dodajPunkty(pojemnik * &pudelko, bohater & b)
 274. {
 275.     b.zadawane_obrazenia += pudelko->getSkill()->getObrazenia();
 276. }
 277.  
 278.  
 279. class bandyta {
 280. public:
 281.     string const nazwa;
 282.     int const punkty_wytrzymalosci;
 283.     int const zadawane_obrazenia;
 284.  
 285.     bandyta() :nazwa("bandyta"), punkty_wytrzymalosci(30), zadawane_obrazenia(20)
 286.     {
 287.     }
 288.  
 289. };
 290.  
 291.  
 292. class Nekromanci {
 293.     int zycie;
 294.     mutable int ilosc_nieumarlych;
 295.     mutable int obrazenia;
 296.  
 297.     class Nieumarli {
 298.         int n_zycie;
 299.         const int n_obrazenia;
 300.     public:
 301.         Nieumarli() = default;
 302.         Nieumarli(int z, int o) :n_zycie(z), n_obrazenia(o) {}
 303.         friend class Nekromanci;
 304.  
 305.     };
 306.     Nieumarli** nieum;
 307. public:
 308.     friend class Bohater;
 309.     Nekromanci(int z, int in, int o) :zycie(z), ilosc_nieumarlych(in), obrazenia(o)
 310.     {
 311.         nieum = new Nieumarli *[ilosc_nieumarlych];
 312.         for (auto i = 0; i < ilosc_nieumarlych; i++)
 313.         {
 314.             nieum[i] = new Nieumarli(5, 3);
 315.         }
 316.     }
 317.     Nekromanci(const Nekromanci& inny) {
 318.         zycie = inny.zycie;
 319.         ilosc_nieumarlych = inny.ilosc_nieumarlych;
 320.         obrazenia = inny.obrazenia;
 321.  
 322.         nieum = new Nieumarli *[ilosc_nieumarlych];
 323.         for (auto i = 0; i < ilosc_nieumarlych; i++)
 324.         {
 325.             nieum[i] = new Nieumarli(5, 3);
 326.  
 327.         }
 328.  
 329.     }
 330.  
 331.  
 332.     Nekromanci& operator=(const Nekromanci&inny)   //<<<>>><<>>//
 333.     {
 334.         if (&inny != this)
 335.         {
 336.  
 337.            
 338.             this->zycie = inny.zycie;
 339.             this->ilosc_nieumarlych = inny.ilosc_nieumarlych;
 340.             this->obrazenia = inny.obrazenia;
 341.  
 342.             this->nieum = new Nieumarli *[ilosc_nieumarlych];
 343.             for (auto i = 0; i < ilosc_nieumarlych; i++)
 344.             {
 345.                 nieum[i] = new Nieumarli(5, 3);
 346.     }
 347.  
 348.             return *this;
 349.         }
 350.     }
 351.  
 352.     ~Nekromanci() {
 353.         delete[] nieum;
 354.         nieum = nullptr;
 355.     }
 356.     int atak() {
 357.         return obrazenia + ilosc_nieumarlych * nieum[0]->n_obrazenia;
 358.     }
 359. };
 360.  
 361. umieranie* obsluga::a;
 362.  
 363. void koniec_rozgrywki1()
 364. {
 365.     obsluga::stworz();
 366.     cout << obsluga::wyslij1() << endl;
 367.     cout << obsluga::wyslij2() << endl;
 368.     cout << obsluga::wyslij3() << endl;
 369.     cout << obsluga::wyslij1() << endl;
 370.     obsluga::usun();
 371. }
 372.  
 373. void koniec_rozgrywki2()
 374. {
 375.     obsluga::stworz();
 376.     cout << obsluga::wyslij1() << endl;
 377.     cout << obsluga::wyslij4() << endl;
 378.     cout << obsluga::wyslij1() << endl;
 379.     obsluga::usun();
 380. }
 381.  
 382. //-------------------------------------------------Systemy losowe----------------------------------------------//
 383.  
 384. int losowa_kostka()
 385. {
 386.     srand(int(time(NULL)));
 387.     int los = ((rand() % 6) + 1);
 388.     return los;
 389. }
 390.  
 391. int losowa_liczba()
 392. {
 393.     srand(int(time(NULL)));
 394.     int los = ((rand() % 10) + 1);
 395.     return los;
 396. }
 397.  
 398. int magiczna_kostka()
 399. {
 400.     srand(int(time(NULL)));
 401.     int los = ((rand() % 3) + 4);
 402.     return los;
 403. }
 404.  
 405.  
 406. //------------------------------------Przeladowanie funkcji----------------------------------------------//
 407.  
 408. int dodawanie(int a, int b, int c)
 409. {
 410.     return a + b + c;
 411. }
 412.  
 413. int dodawanie(int a, int b)
 414. {
 415.     return a + b;
 416. }
 417.  
 418. //------------------------------------zmiana rozmiaru tablicy----------------------------------------------//
 419.  
 420. void dodaj(int& ilosc_graczy, int*& gracze)
 421. {
 422.     int* temp;
 423.     temp = new int[ilosc_graczy + 1];
 424.     for (int i = 0; i < ilosc_graczy; i++)
 425.     {
 426.         temp[i] = gracze[i];
 427.     }
 428.     delete[] gracze;
 429.     gracze = new int[ilosc_graczy + 1];
 430.     for (int i = 0; i < ilosc_graczy; i++)
 431.     {
 432.         gracze[i] = temp[i];
 433.     }
 434.     ilosc_graczy++;
 435.     delete[] temp;
 436. }
 437.  
 438. //------------------------------------Funckje do zdarzeń losowych----------------------------------------------//
 439.  
 440. void otwieranie_skrzynki(bohater & postac, ekwipunek & plecak, czyczar & zaklecia)
 441. {
 442.     int liczba = losowa_liczba();
 443.     switch (liczba)
 444.     {
 445.     case 1:
 446.         if (plecak.helm == false)
 447.         {
 448.             cout << "Znalazles helm - otrzymujesz dodatkowe punkty wytrzymalosci" << endl;
 449.             postac.punkty_wytrzymalosci = postac.punkty_wytrzymalosci + 20;
 450.             plecak.helm = true;
 451.             break;
 452.         }
 453.         else
 454.         {
 455.             cout << "Znalazles helm - jako, iĹĽ posiadasz juĹĽ ten przedmiot, sprzedajesz go" << endl;
 456.             plecak.zloto = plecak.zloto + 15;
 457.             break;
 458.         }
 459.     case 2:
 460.         if (plecak.zbroja == false)
 461.         {
 462.             cout << "Znalazles zbroje - otrzymujesz dodatkowe punkty wytrzymalosci" << endl;
 463.             postac.punkty_wytrzymalosci = postac.punkty_wytrzymalosci + 40;
 464.             plecak.zbroja = true;
 465.             break;
 466.         }
 467.         else
 468.         {
 469.             cout << "Znalazles zbroje - jako, iĹĽ posiadasz juĹĽ ten przedmiot, sprzedajesz go" << endl;
 470.             plecak.zloto = plecak.zloto + 25;
 471.             break;
 472.         }
 473.     case 3:
 474.         if (plecak.olej_na_miecz == false)
 475.         {
 476.             cout << "Znalazles olej na miecz - ilosc zadawanych obrazen wzrosla" << endl;
 477.             postac.zadawane_obrazenia = postac.zadawane_obrazenia + 15;
 478.             plecak.olej_na_miecz = true;
 479.             break;
 480.         }
 481.         else
 482.         {
 483.             cout << "Znalazles olej na miecz - jako, iĹĽ posiadasz juĹĽ ten przedmiot, sprzedajesz go" << endl;
 484.             plecak.zloto = plecak.zloto + 10;
 485.             break;
 486.         }
 487.     case 4:
 488.         if (plecak.buty == false)
 489.         {
 490.             cout << "Znalazles buty - od nastepnej tury otrzymujesz dodatkowe punkty akcji" << endl;
 491.             postac.punkty_akcji = postac.punkty_akcji + 20;
 492.             plecak.buty = true;
 493.             break;
 494.         }
 495.         else
 496.         {
 497.             cout << "Znalazles buty - jako, iĹĽ posiadasz juĹĽ ten przedmiot, sprzedajesz go" << endl;
 498.             plecak.zloto = plecak.zloto + 10;
 499.             break;
 500.         }
 501.     case 5:
 502.         cout << "Znalazles porcje jedzenia - wzrastaja punkty wytrzymalosci" << endl;
 503.         plecak.jedzenie = plecak.jedzenie + 1;
 504.         postac.punkty_wytrzymalosci = postac.punkty_wytrzymalosci + 20;
 505.         break;
 506.     case 6:
 507.         cout << "Znalazles miksture many" << endl;
 508.         plecak.mikstura_many = plecak.mikstura_many + 1;
 509.         postac.punkty_many = postac.punkty_many + 30;
 510.         break;
 511.     case 7:
 512.         if (zaklecia.kula_ognia == false)
 513.         {
 514.             cout << "Znalazles zwoj z czarem 'kula ognia' - wzrastaja zadawane obrazenia i mana " << endl;
 515.             zaklecia.kula_ognia = true;
 516.             postac.punkty_many = postac.punkty_many + 15;
 517.             postac.zadawane_obrazenia = postac.zadawane_obrazenia + 30;
 518.             break;
 519.         }
 520.         else
 521.         {
 522.             cout << "Znalazles zwoj z czarem 'kula ognia' - jako, iĹĽ posiadasz juĹĽ ten przedmiot, sprzedajesz go" << endl;
 523.             plecak.zloto = plecak.zloto + 15;
 524.             break;
 525.         }
 526.     case 8:
 527.         if (zaklecia.regeneracja_wytrzymalosci == false)
 528.         {
 529.             cout << "Znalazles zwoj z czarem 'regeneracja zycia' - mozna go uzyc jesli zostaniesz pokonany w walce " << endl;
 530.             zaklecia.regeneracja_wytrzymalosci = true;
 531.             break;
 532.         }
 533.         else
 534.         {
 535.             cout << "Znalazles zwoj z czarem 'regeneracja zycia' - jako, iĹĽ posiadasz juĹĽ ten przedmiot, sprzedajesz go" << endl;
 536.             plecak.zloto = plecak.zloto + 15;
 537.             break;
 538.         }
 539.     case 9:
 540.         if (zaklecia.blyskawica == false)
 541.         {
 542.             cout << "Znalazles zwoj z czarem 'blyskawica' - wzrastaja zadawane obrazenia " << endl;
 543.             zaklecia.blyskawica = true;
 544.             postac.zadawane_obrazenia = postac.zadawane_obrazenia + 30;
 545.             break;
 546.         }
 547.         else
 548.         {
 549.             cout << "Znalazles zwoj z czarem 'blyskawica' - jako, iĹĽ posiadasz juĹĽ ten przedmiot, sprzedajesz go" << endl;
 550.             plecak.zloto = plecak.zloto + 15;
 551.             break;
 552.         }
 553.     case 10:
 554.         cout << "Znalazles 30 sztuk zlota - mozesz za nie kupic przydatne przedmioty gdy napotkasz kupca" << endl;
 555.         plecak.zloto = plecak.zloto + 30;
 556.         break;
 557.     default:
 558.         cout << "blad w losowaniu liczby(zly przedzial)" << endl;
 559.         break;
 560.     }
 561. }
 562.  
 563. void handel(bohater & postac, ekwipunek & plecak, czyczar & zaklecia)
 564. {
 565.     bool petla = false;
 566.     while (petla == false)
 567.     {
 568.         int wybor = 0;
 569.         cout << "Witaj jesli posiadasz wystarczajaco duzo zlota, mozesz kupic u mnie przydatny przedmiot" << endl;
 570.         cout << "1-buty, 30 sztuk zlota (wieksza ilosc punktow akcji podczas rundy)" << endl;
 571.         cout << "2-olej na miecz, 20 sztuk zlota (zwiekszona ilosc obrazen)" << endl;
 572.         cout << "3-jedzenie, 10 sztuk zlota (wieksza ilosc punktow wytrzymalosci)" << endl;
 573.         cout << "4-koniec handlu" << endl;
 574.         cin >> wybor;
 575.         switch (wybor)
 576.         {
 577.         case 1:
 578.             if ((plecak.buty == false) && (plecak.zloto >= 30))
 579.             {
 580.                 cout << "kupiles buty - od nastepnej tury otrzymujesz dodatkowe punkty akcji" << endl;
 581.                 cout << endl;
 582.                 postac.punkty_akcji = postac.punkty_akcji + 20;
 583.                 plecak.zloto = plecak.zloto - 30;
 584.                 plecak.buty = true;
 585.                 break;
 586.             }
 587.             else
 588.             {
 589.                 cout << "Posiadasz juz buty lub nie posiadasz wystarczajaco duzo zlota by je zakupic" << endl;
 590.                 cout << endl;
 591.                 break;
 592.             }
 593.             break;
 594.  
 595.         case 2:
 596.             if ((plecak.olej_na_miecz == false) && (plecak.zloto >= 20))
 597.             {
 598.                 cout << "Kupiles olej na miecz - ilosc zadawanych obrazen wzrosla" << endl;
 599.                 cout << endl;
 600.                 postac.zadawane_obrazenia = postac.zadawane_obrazenia + 15;
 601.                 plecak.olej_na_miecz = true;
 602.                 plecak.zloto = plecak.zloto - 20;
 603.                 break;
 604.             }
 605.             else
 606.             {
 607.                 cout << "Posiadasz juz olej lub nie posiadasz wystarczajaco duzo zlota by go zakupic" << endl;
 608.                 cout << endl;
 609.                 break;
 610.             }
 611.             break;
 612.  
 613.         case 3:
 614.             if (plecak.zloto >= 10)
 615.             {
 616.                 cout << "Znalazles porcje jedzenia - wzrastaja punkty wytrzymalosci" << endl;
 617.                 cout << endl;
 618.                 plecak.jedzenie = plecak.jedzenie + 1;
 619.                 postac.punkty_wytrzymalosci = postac.punkty_wytrzymalosci + 20;
 620.                 break;
 621.             }
 622.             else
 623.             {
 624.                 cout << "Nie posiadasz wystarczajaco duzo zlota by zakupic przedmiot" << endl;
 625.                 cout << endl;
 626.                 break;
 627.             }
 628.             break;
 629.  
 630.         case 4:
 631.             petla = true;
 632.             break;
 633.  
 634.         default:
 635.             cout << "Podana zostala zla liczba" << endl;
 636.             break;
 637.         }
 638.     }
 639. }
 640.  
 641. int student()
 642. {
 643.     int a, b, c;
 644.     cout << "Pierwsza liczba to 19 i musisz podac dwie liczby," << endl << "ktorych suma jest rowna wlasnie tyle" << endl;
 645.     cin >> a;
 646.     cin >> b;
 647.     if (dodawanie(a, b) == 19)
 648.     {
 649.         cout << "Udalo Ci sie dobrze podac pierwsza sume" << endl;
 650.     }
 651.     else
 652.     {
 653.         cout << "Suma podanych liczb wynosila " << dodawanie(a, b) << " a nie 19" << endl;
 654.         cout << "Niestety nie pokonales wyzwania, nic nie tracisz, ale tez nic nie zyskujesz" << endl;
 655.         return 0;
 656.     }
 657.     cout << "Druga liczba to 34 i musisz podac trzy liczby," << endl << "ktorych suma jest rowna wlasnie tyle" << endl;
 658.     cin >> a;
 659.     cin >> b;
 660.     cin >> c;
 661.     if (dodawanie(a, b, c) == 34)
 662.     {
 663.         cout << "Udalo Ci sie dobrze podac druga sume, wygrales miksture many" << endl;
 664.         return 1;
 665.     }
 666.     else
 667.     {
 668.         cout << "Suma podanych liczb wynosila " << dodawanie(a, b, c) << " a nie 34" << endl;
 669.         cout << "Niestety nie pokonales wyzwania, nic nie tracisz, ale tez nic nie zyskujesz" << endl;
 670.         return 0;
 671.     }
 672. }
 673.  
 674.  
 675. int turniej_w_kosci(int ilosc_graczy)
 676. {
 677.     cout << endl << endl << "NOWA RUNDA" << endl;
 678.     int* gracze;
 679.     gracze = new int[ilosc_graczy];
 680.  
 681.     int twoj_rzut = 0;
 682.     int los = ((rand() % 3) + 4);
 683.     twoj_rzut = los;
 684.     cout << "Twoj wynik = " << twoj_rzut << endl;
 685.     cout << "Podchodzi dodatkowa osoba i pyta sie czy moze do was dolaczyc" << endl;
 686.     bool kolejnapetla = false;
 687.     while (kolejnapetla == false)
 688.     {
 689.         int pytanie = 0;
 690.         cout << "Zgadzasz sie?" << endl;
 691.         cout << "1. Tak" << endl;
 692.         cout << "2. Nie" << endl << endl;
 693.         cin >> pytanie;
 694.         if (pytanie == 1)
 695.         {
 696.             dodaj(ilosc_graczy, gracze);
 697.             kolejnapetla = true;
 698.         }
 699.         if (pytanie == 2)
 700.         {
 701.             kolejnapetla = true;
 702.         }
 703.         if ((pytanie != 1) && (pytanie != 2))
 704.         {
 705.             cout << "Zla liczba - musisz wybrac miedzy opcja numer 1 i 2" << endl;
 706.             kolejnapetla = false;
 707.         }
 708.     }
 709.     for (int i = 0; i < ilosc_graczy; i++)
 710.     {
 711.         gracze[i] = ((rand() % 6) + 1);
 712.         cout << "Wynik przeciwnika" << " = " << gracze[i] << endl;
 713.     }
 714.  
 715.  
 716.     int maks = twoj_rzut;
 717.     int licznik = 0;
 718.     for (int i = 0; i < ilosc_graczy; i++)
 719.     {
 720.         if (gracze[i] > maks)
 721.         {
 722.             maks = gracze[i];
 723.         }
 724.     }
 725.  
 726.     if (maks == twoj_rzut)
 727.     {
 728.         for (int i = 0; i < ilosc_graczy; i++)
 729.         {
 730.             if (maks == gracze[i])
 731.             {
 732.                 licznik++;
 733.             }
 734.         }
 735.         if (licznik == 0)
 736.         {
 737.             delete[] gracze;
 738.             return ilosc_graczy;
 739.         }
 740.         else
 741.         {
 742.             cout << "Dobrze poszlo!" << endl << "Jednak " << licznik << " graczy mialo taka sama ilosc oczek co Ty!" << endl;
 743.             cout << "Przechodzicie do nastepnej rundy" << endl;
 744.             delete[] gracze;
 745.             turniej_w_kosci(licznik);
 746.         }
 747.     }
 748.     else
 749.     {
 750.         delete[] gracze;
 751.         cout << "przykro mi - przegrales" << endl;
 752.         return 0;
 753.     }
 754. }
 755.  
 756. void walka_bandyta(bohater & postac, ekwipunek & plecak, czyczar & zaklecia)
 757. {
 758.     bandyta b1;
 759.     if (b1.punkty_wytrzymalosci > postac.zadawane_obrazenia)
 760.     {
 761.         cout << "Udaje Ci sie pokonac przeciwnika, jednak poniewaz twoje obrazenia sa mniejsze od jego zdrowia," << endl << "zostajesz ranny (-20 punktow wytrzymalosci)" << endl;
 762.         postac.punkty_wytrzymalosci = postac.punkty_wytrzymalosci - b1.zadawane_obrazenia;
 763.     }
 764.     else
 765.     {
 766.         cout << "Udaje Ci sie pokonac przeciwnika bez odniesienia zadnych ran" << endl;
 767.     }
 768.  
 769. }
 770.  
 771. //-------------------------------------------------Zdarzenia losowe--------------------------------------------//
 772.  
 773. int losowe_zdarzenie()
 774. {
 775.  
 776.     bool petla = true;
 777.     int wybor;
 778.     int liczba = losowa_liczba();
 779.     //liczba=6;
 780.     switch (liczba)
 781.     {
 782.     case 1:
 783.         cout << "ZNALAZLES NIESTRZEZONA SKRZYNIE" << endl;
 784.         while (petla == true)
 785.         {
 786.             cout << "Zdecyduj co chcesz zrobic!" << endl;
 787.             cout << "Wybierz: 1-otworz - 10 punktow akcji" << endl;
 788.             cout << "wybierz: 2-nic nie rob" << endl;
 789.             cin >> wybor;
 790.             if (wybor == 1)
 791.             {
 792.                 petla = false;
 793.                 return 1;
 794.             }
 795.             if (wybor == 2)
 796.             {
 797.                 petla = false;
 798.             }
 799.             if ((wybor != 1) && (wybor != 2))
 800.             {
 801.                 cout << "Zla liczba - musisz wybrac miedzy opcja numer 1 i 2";
 802.             }
 803.         }
 804.         return 0;
 805.  
 806.  
 807.     case 2:
 808.         cout << "SPOTKALES WEDROWNEGO KUPCA" << endl;
 809.         while (petla == true)
 810.         {
 811.             cout << "Zdecyduj co chcesz zrobic!" << endl;
 812.             cout << "Wybierz: 1-zacznij handlowac " << endl;
 813.             cout << "wybierz: 2-odejdz" << endl;
 814.             cin >> wybor;
 815.             if (wybor == 1)
 816.             {
 817.                 petla = false;
 818.                 return 2;
 819.             }
 820.             if (wybor == 2)
 821.             {
 822.                 petla = false;
 823.             }
 824.             if ((wybor != 1) && (wybor != 2))
 825.             {
 826.                 cout << "Zla liczba - musisz wybrac miedzy opcja numer 1 i 2";
 827.             }
 828.         }
 829.         return 0;
 830.  
 831.     case 3:
 832.         cout << "SPOTYKASZ STUDENTA, KTORY RZUCA CI WYZWANIE MATEMATYCZNE" << endl;
 833.         cout << "Wyzwanie polega na tym, iz poda on jakas liczbe calkowita" << endl;
 834.         cout << "a Ty musisz napisac mu dwie lub trzy liczby ktorych suma jest rowna jego liczbie" << endl;
 835.         cout << "Jesli uda Ci sie podolac wyzwaniu otrzymasz od niego miksture many" << endl;
 836.         return 3;
 837.  
 838.     case 4:
 839.         cout << "TURNIEJ W KOSCI" << endl;
 840.         cout << endl;
 841.         cout << "Trafiles do karczmy, szukajac rozrywki wpadasz na pomysl zorganizowania turnieju w kosci." << endl;
 842.         cout << "Sam decydujesz z iloma przeciwnikami chcesz sie zmierzyc." << endl;
 843.         cout << "Im wiecej przeciwnikow, tym wieksze prawdopodobienstwo porazki, ale tez szansa na wieksza wygrana!" << endl;
 844.         cout << "Kazdy gracz wplaca po 10 sztuk zlota wejsciowego." << endl;
 845.         cout << "Wygrywa osoba ktora wyrzuci najwieksza liczbe oczek na kostce." << endl;
 846.         cout << "Jesli dwoch lub wiecej graczy, bedzie mialo taki sam wynik, wtedy obaj przechodza" << endl;
 847.         cout << "do nastepnej rundy, az do momentu gdy ktorys bedzie mial wiecej szczescia" << endl;
 848.         cout << "Aha! Warto tez dodac, ze nasza bohaterka ma magiczna kosc, dzieki ktorej wyrzuca tylko 4,5 i 6 ;)" << endl << endl;
 849.         return 4;
 850.  
 851.     case 5:
 852.         cout << "Spotkales bandyte!" << endl << "Mozesz stanac z nim do walki, albo zaplacic mu 30 sztuk zlota i odejsc" << endl;
 853.         while (petla == true)
 854.         {
 855.             cout << "Zdecyduj co chcesz zrobic!" << endl;
 856.             cout << "1. Walka" << endl;
 857.             cout << "2. Zaplac" << endl;
 858.             cin >> wybor;
 859.             if (wybor == 1)
 860.             {
 861.                 petla = false;
 862.                 return 5;
 863.             }
 864.             if (wybor == 2)
 865.             {
 866.                 petla = false;
 867.                 return 6;
 868.             }
 869.             if ((wybor != 1) && (wybor != 2))
 870.             {
 871.                 cout << "Zla liczba - musisz wybrac miedzy opcja numer 1 i 2";
 872.             }
 873.         }
 874.         return 0;
 875.  
 876.     case 6:
 877.         cout << "POMOGLES KUPCOWI" << endl;
 878.         cout << "W ramach podziekowania oddaje Ci on za darmo pusta ksiege" << endl;
 879.         return 7;
 880.  
 881.     case 7:
 882.         cout << "7" << endl;
 883.         return 0;
 884.  
 885.     case 8:
 886.         cout << "8" << endl;
 887.         return 0;
 888.  
 889.     case 9:
 890.         cout << "9" << endl;
 891.         return 0;
 892.  
 893.     case 10:
 894.         cout << "10" << endl;
 895.         return 0;
 896.  
 897.     }
 898. }
 899.  
 900. //-------------------------------------------------Funckja main----------------------------------------------//
 901.  
 902. Player* bohater::player;
 903. int main()
 904. {
 905.     bohater::stworz();
 906.     cin >> bohater::player;
 907.  
 908.     bohater maciej;
 909.     system("CLS");
 910.     cout << "WITAJ: ";
 911.  
 912.     cout << bohater::zwroc() << endl;
 913.     cout << *maciej.getWynik() << endl; // zrobiłem ci jakeigoś bohatera macieja i jego wynik i lv ci to będzie wyswietlało
 914.     // to przykładowo że np zdobywa jakies punkty i jakiś lv ma i wyswietla ci to
 915.     //punkty możesz za cos tam dodać
 916.  
 917.  
 918.     skills brak("BRAK", 99999, 0);
 919.     skills kula_ognia("kula ognia", 20, 30);
 920.     skills blyskawica("blyskawica", 10, 25);
 921.     skills regeneracja_wytrzymalosci("regeneracja wytrzymalosci", 30, 0, 20);
 922.  
 923.     Nekromanci nek1(100, 5, 2);
 924.     Nekromanci nek2=nek1; //PRZECIĄŻENIE =
 925.    
 926.  
 927.    
 928.  
 929.  
 930.     pojemnik** p;
 931.     stworz(p, si, brak);
 932.     p[0]->changeSkill(&kula_ognia);
 933.     /*wyswietl(p, si);
 934.     cout << endl;
 935.     zwieksz(p, si, brak);
 936.     wyswietl(p, si);
 937.     cout << endl;
 938.     zmniejsz(p, si, brak);
 939.     wyswietl(p, si);
 940.     cout << endl;
 941.     zwieksz(p, si, brak);
 942.     wyswietl(p, si);
 943.     cout << endl;
 944.     zwieksz(p, si, brak);
 945.     wyswietl(p, si);
 946.     cout << endl;
 947.     zwieksz(p, si, brak);
 948.     wyswietl(p, si);
 949.     cout << endl;*/
 950.  
 951.  
 952.     bohater postac;
 953.     postac.stworz_postac();
 954.  
 955.  
 956.  
 957.     /*string name;
 958.     name = postac.getName();
 959.     cout << name << endl;
 960.  
 961.     cout << "Podaj name swojej bohaterki" << endl;
 962.     cin >> name;
 963.     postac.changeName(name);
 964.  
 965.     cout << name << endl;*/
 966.  
 967.     srand(int(time(NULL)));
 968.     //-------------------------------------------Wprowadzenie------------------------------------------------//
 969.     cout << "|___WITAJ W GRZE___XXXXX____!|" << endl;
 970.     cout << "Przejmiesz wkrotce kontrole nad swoja postacja" << endl;
 971.     cout << "Wcielisz sie w 16 letnia dziewczyne, ktorej cala wioska zostala najechana i spalona" << endl;
 972.     cout << "przez zamaskowanych oprawcow. Jestes jedyna osoba, ktorej udalo sie wyjsc z tego calo" << endl;
 973.     cout << "jednak nasza bohaterka zostala zraniona zatruta strzala" << endl;
 974.     cout << "zeby wiedziec co za toksyna wyniszcza jej organizm, musi wycignac ta informacje od zamaskowanych oprawcow," << endl;
 975.     cout << "wiec nie liczac roznych przeciwnosci losu, bedziesz musial dodatkowo walczyc z czasem." << endl;
 976.     cout << "Aby pomscic najblizszych i uratowac swoje zycie" << endl;
 977.     cout << endl;
 978.     cout << "Zeby wygrac rozgrywke uzbieraj wymagana ilosc punktow wytrzymalosci,zadawanych obrazen i punktow many" << endl;
 979.     cout << "a nastepnie dotrzyj do przeciwnikow zanim trucizna doprowadzi Cie do smierci." << endl;;
 980.     system("PAUSE");
 981.     cout << endl;
 982.  
 983.     ekwipunek plecak;
 984.     plecak.stworz_plecak();
 985.  
 986.     czyczar zaklecia;
 987.     zaklecia.stworz_liste();
 988.     zaklecia.kula_ognia = true;
 989.     //---------------------------------------------Rozgrywka-----------------------------------------------//
 990.     bool koniec_gry = false;
 991.     int pokonany_dystans = 0;
 992.     int ubyte_tury = 0;
 993.     //int liczba_tur = 5;
 994.     while (koniec_gry == false)
 995.     {
 996.         bool koniec_tury = false;
 997.         postac.punkty_akcji = 100;
 998.         while ((postac.punkty_akcji >= 10) && (koniec_tury == false))
 999.         {
 1000.             int akcja = 0;
 1001.             cout << "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" << endl;
 1002.             cout << "Statystyki postaci:   " << "                       ";
 1003.             cout << "Zawartosc plecaka:" << "            " << "Umiejetnosci specjalne:" << endl;
 1004.             cout << "punkty wytrzymalosci = " << postac.punkty_wytrzymalosci << "/200               ";
 1005.             cout << "zbroja = " << plecak.zbroja << "                    ";
 1006.             cout << "kula ognia = " << zaklecia.kula_ognia << endl;
 1007.             cout << "punkty many = " << postac.punkty_many << "/150                        ";
 1008.             cout << "helm = " << plecak.helm << "                      ";
 1009.             cout << "regeneracja wytrzymalosci = " << zaklecia.regeneracja_wytrzymalosci << endl;
 1010.             cout << "zadawane obrazenia = " << postac.zadawane_obrazenia << "/100                  ";
 1011.             cout << "buty = " << plecak.buty << "                      ";
 1012.             cout << "blyskawica = " << zaklecia.blyskawica << endl;
 1013.             cout << "                                 " << "            ";
 1014.             cout << "jedzenie= " << plecak.jedzenie << endl;
 1015.             cout << "                                             mikstury many = " << plecak.mikstura_many << endl;
 1016.             cout << "                                             zloto = " << plecak.zloto << endl << endl;
 1017.             cout << "Ksiegi z zakleciami, pozwalaja nam one nauczyc sie nowych zaklec, jesli ktoras z nich jest wolna" << endl;
 1018.             wyswietl(p, si);
 1019.             cout << endl;
 1020.             int dystans = 25;
 1021.             int liczba_tur = 5;
 1022.             cout << endl;
 1023.             cout << "Pozostaly dystans do spotkania z oprawcami (skracac mozna za pomoca kostki przemieszczania sie) = " << dystans - pokonany_dystans << endl;
 1024.             cout << "Pozostala ilosc tur do smierci na wskutek dzialania trucizny = " << liczba_tur - ubyte_tury << endl;
 1025.             cout << "Pozostale punkty akcji w turze = " << postac.punkty_akcji << endl << endl;
 1026.             cout << "Akcje (wpisz odpowiadajacy numer):" << endl;
 1027.             cout << "1. Kulaj kostka losowych zdarzen (-10 punktow akcji)" << endl;
 1028.             cout << "2. Kulaj kostka przemieszczania sie(-20 punktow akcji)" << endl;
 1029.             cout << "3. Zrezygnuj z podejmowania jakichkolwiek akcji i zakoncz ture (punkty akcji nie sumuja sie po zakonczeniu tury)" << endl;
 1030.             cin >> akcja;
 1031.             bool ilosc_akcji = false;
 1032.             while (ilosc_akcji == false)
 1033.             {
 1034.                 //---------------------------------------------------------Akcja1-------------------------------------------------------//
 1035.                 if (akcja == 1)
 1036.                 {
 1037.                     if (postac.punkty_akcji >= 10)
 1038.                     {
 1039.                         int losowe;
 1040.                         postac.punkty_akcji = postac.punkty_akcji - 10;
 1041.                         losowe = losowe_zdarzenie();
 1042.                         {
 1043.                             switch (losowe)
 1044.                             {
 1045.                             case 1:
 1046.                                 otwieranie_skrzynki(postac, plecak, zaklecia);
 1047.                                 break;
 1048.  
 1049.                             case 2:
 1050.                                 handel(postac, plecak, zaklecia);
 1051.                                 break;
 1052.  
 1053.                             case 3:
 1054.                                 int rezultat;
 1055.                                 rezultat = student();
 1056.                                 if (rezultat == 1)
 1057.                                 {
 1058.                                     plecak.mikstura_many = plecak.mikstura_many + 1;
 1059.                                     postac.punkty_many = postac.punkty_many + 30;
 1060.                                 }
 1061.                                 break;
 1062.  
 1063.                             case 4:
 1064.                             {
 1065.                                 bool czyzagrac = false;
 1066.  
 1067.                                 if (plecak.zloto >= 10)
 1068.                                 {
 1069.                                     while ((czyzagrac == false) && (plecak.zloto >= 10))
 1070.                                     {
 1071.                                         int ilosc_graczy = 0;
 1072.                                         int wygrana = 0;
 1073.                                         cout << "Ilu graczy chcesz zaprosic do turnieju?" << endl;
 1074.                                         cin >> ilosc_graczy;
 1075.                                         wygrana = turniej_w_kosci(ilosc_graczy);
 1076.                                         if (wygrana == 0)
 1077.                                         {
 1078.                                             plecak.zloto = plecak.zloto - 10;
 1079.                                             cout << "Straciles 10 sztuk zlota" << endl;
 1080.                                         }
 1081.                                         else
 1082.                                         {
 1083.                                             int dodosoby;
 1084.                                             cout << "Ile dodatkowych osob dolaczylo do Ciebie podczas gry? (podaj liczbe)" << endl;
 1085.                                             cin >> dodosoby;
 1086.                                             cout << "Wygrales!" << endl << "Zarobiles " << (10 * ilosc_graczy) + (10 * dodosoby) << " sztuk zlota!" << endl << endl;
 1087.                                             plecak.zloto = plecak.zloto + (10 * ilosc_graczy);
 1088.                                         }
 1089.                                         bool kolejnapetla = false;
 1090.                                         while (kolejnapetla == false)
 1091.                                         {
 1092.                                             int pytanie = 0;
 1093.                                             cout << "Czy chcesz zagrac ponownie?" << endl;
 1094.                                             cout << "1. Tak" << endl;
 1095.                                             cout << "2. Nie" << endl << endl;
 1096.                                             cin >> pytanie;
 1097.                                             if (pytanie == 1)
 1098.                                             {
 1099.                                                 czyzagrac = false;
 1100.                                                 kolejnapetla = true;
 1101.                                             }
 1102.                                             if (pytanie == 2)
 1103.                                             {
 1104.                                                 czyzagrac = true;
 1105.                                                 kolejnapetla = true;
 1106.                                             }
 1107.                                             if ((pytanie != 1) && (pytanie != 2))
 1108.                                             {
 1109.                                                 cout << "Zla liczba - musisz wybrac miedzy opcja numer 1 i 2" << endl;
 1110.                                                 kolejnapetla = false;
 1111.                                             }
 1112.                                         }
 1113.                                     }
 1114.                                 }
 1115.                                 if (plecak.zloto < 10)
 1116.                                 {
 1117.                                     cout << "Nie posiadasz wystarczajaco zlota zeby postawic zaklad" << endl;
 1118.                                 }
 1119.                             }
 1120.                             break;
 1121.                             case 5:
 1122.  
 1123.                                 walka_bandyta(postac, plecak, zaklecia);
 1124.                                 break;
 1125.  
 1126.                             case 6:
 1127.                                 if (plecak.zloto >= 30)
 1128.                                 {
 1129.                                     cout << "Zdecydowales sie zaplacic, tracisz 30 sztuk zlota" << endl;
 1130.                                     plecak.zloto = plecak.zloto - 30;
 1131.                                 }
 1132.                                 else
 1133.                                 {
 1134.                                     cout << "Nie posiadasz wystarczajaco duzo zlota, musisz stanac do walki" << endl << endl;
 1135.                                     walka_bandyta(postac, plecak, zaklecia);
 1136.                                 }
 1137.                                 break;
 1138.                             case 7:
 1139.                                 zwieksz(p, si, brak);
 1140.                             }
 1141.                             ilosc_akcji = true;
 1142.                         }
 1143.                     }
 1144.                     else
 1145.                     {
 1146.                         cout << "Posiadasz za malo punktow akcji na wykonanie tej czynnosci" << endl;
 1147.                         break;
 1148.                     }
 1149.                 }
 1150.                 //---------------------------------------------------------Akcja2-------------------------------------------------------//
 1151.                 if (akcja == 2)
 1152.                 {
 1153.                     if (postac.punkty_akcji >= 20)
 1154.                     {
 1155.                         int odleglosc = 0;
 1156.                         odleglosc = losowa_kostka();
 1157.                         cout << "Pokonany dystans = " << odleglosc << endl;
 1158.                         pokonany_dystans = pokonany_dystans + odleglosc;
 1159.                         postac.punkty_akcji = postac.punkty_akcji - 20;
 1160.                         ilosc_akcji = true;
 1161.                         using namespace kontrola_rozgrywki;
 1162.                         dane danekontroli;
 1163.                         if (pokonany_dystans >= danekontroli.odleglosc)
 1164.                         {
 1165.                             koniec_tury = true;
 1166.                             if ((postac.punkty_wytrzymalosci < 200) || (postac.punkty_many < 150) || (postac.zadawane_obrazenia < 100))
 1167.                             {
 1168.                                 //---------------------------------------------------------Negatywne zakonczenie nr.1-------------------------------------------------------//
 1169.                                 koniec_rozgrywki1();
 1170.                                 koniec_gry = true;
 1171.                             }
 1172.                             else
 1173.                             {
 1174.                                 //---------------------------------------------------------Pozytywne zakonczenie pierwszego etapu-------------------------------------------------------//                
 1175.                                                     //JESLI GRACZ DA RADE UZBIERAC WSZYSTKIE WYMAGAJACE UMIEJETNOSCI I WYROBI SIE Z DOTARCIEM DO WROGOW (POZYTYWNE ZAKONCZENIE EW.WALKA Z BOSSEM)
 1176.  
 1177.                             }
 1178.                         }
 1179.                     }
 1180.                     else
 1181.                     {
 1182.                         cout << "Posiadasz za malo punktow akcji na wykonanie tej czynnosci" << endl;
 1183.                         ilosc_akcji = true;
 1184.                         break;
 1185.                     }
 1186.                 }
 1187.                 //----------------------------------------------------------------Akcja3----------------------------------------------------------------//
 1188.                 if (akcja == 3)
 1189.                 {
 1190.                     ilosc_akcji = true;
 1191.                     koniec_tury = true;
 1192.                 }
 1193.  
 1194.  
 1195.             }
 1196.             cout << "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" << endl;
 1197.             system("PAUSE");
 1198.         }
 1199.         if (koniec_gry == false)
 1200.         {
 1201.             ubyte_tury++;
 1202.             cout << "******************" << endl;
 1203.             cout << "* Koniec " << ubyte_tury << " tury! *" << endl;
 1204.             cout << "******************" << endl;
 1205.             cout << "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" << endl;
 1206.             system("PAUSE");
 1207.         }
 1208.         using namespace kontrola_rozgrywki;
 1209.         dane danekontroli;
 1210.         if (ubyte_tury >= danekontroli.liczba_tur)
 1211.         {
 1212.             //---------------------------------------------------------Negatywne zakonecznie nr.2-------------------------------------------------------//
 1213.             koniec_rozgrywki2();
 1214.             koniec_gry = true;
 1215.         }
 1216.     }
 1217.     return 0;
 1218. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top