SHARE
TWEET

kurwaniedzialachujstwokurestwo

a guest Dec 13th, 2018 64 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <string.h>
 4. #include <ctype.h>
 5. #include <math.h>
 6. #define DL_LINII 1024
 7.  
 8. typedef struct
 9. {
 10.     FILE*    plik;
 11.     char*    nazwa;
 12.     int      typ;
 13.     char**   komentarze;
 14.     int      ilosc_komentarzy;
 15.     int      wysokosc;
 16.     int      szerokosc;
 17.     int      skala;
 18.     int***    piksele_wejsciowe;
 19.     int***    piksele_wyjsciowe;
 20.     int***    piksele_tymczasowe;
 21. }zdjecie;
 22.  
 23.  
 24. /*SPRAWDZANIE POPRAWNOSCI*/
 25. int       czy_plik_istnieje                     (FILE * plik);       // Zwraca 0(tak) -1(nie)
 26. int       czy_plik_jest_niepusty                (FILE * plik);       // Zwraca 0(tak) -1(nie)
 27. int       czy_jest_typ                          (FILE * plik);       // Zwraca [1;6](typ) -1(niepoprawny lub nie ma)
 28. int       czy_sa_wymiary                        (FILE * plik);       // Zwraca 0(tak) -1(niepoprawne) -2(nie ma podanych)
 29. int       czy_jest_podana_skala                 (FILE * plik);       // Zwraca 0(tak) -1(nie)
 30. int       sprawdz_poprawnosc_metadanych_pliku   (FILE * plik);       // Zwraca 0(pli gotowy do dalszych dzialan) -1 nie rozpoczynac z nim pracy
 31.  
 32. int       czy_skala_jest_prawdziwa    (int ** piksele, int skala, int wysokosc, int szerokosc);
 33.  
 34. /*WCZYTYWANIE PLIKU*/
 35. int***    pobierz_piksele            (FILE * plik, int   wysokosc, int   szerokosc, int typ);
 36. void      pobierz_wymiary            (FILE * plik, int * wysokosc, int * szerokosc);
 37. void      pobierz_typ                (FILE * plik, int * typ);
 38. char**    pobierz_komentarze         (FILE * plik, int * ilosc_komentarzy);
 39. void      pobierz_skale              (FILE * plik, int * skala);
 40.  
 41. /*FUNKCJE POMOCNICZE*/
 42. void   zwolnij_tablice_znakow                 (char ** tablica, int ilosc_wierszy);
 43. void   zwolnij_tablice_liczb                  (int  ** tablica, int ilosc_wierszy);
 44. void   zwolnij_pamiec(zdjecie * obraz);
 45. int    czy_jest_cyfra                         (char znak);
 46. int**  normalizuj                             (int ** piksele,  int skala, int wysokosc, int szerokosc);
 47. int    czy_skala_jest_prawdziwa               (int ** piksele,  int skala, int wysokosc, int szerokosc);
 48. int    znajdz_maksimum                        (int ** piksele,             int wysokosc, int szerokosc);
 49. int    znajdz_minimum                         (int ** piksele,             int wysokosc, int szerokosc);
 50.  
 51. /*OPERACJE NA  POJEDYNCZYCH PIKSELACH*/
 52. int**  negatyw                    (int ** piksele, int skala, int wysokosc, int szerokosc);
 53. int**  progowanie                 (int ** piksele, int skala, int wysokosc, int szerokosc);
 54. int**  polprogowanie_czerni       (int ** piksele, int skala, int wysokosc, int szerokosc);
 55. int**  polprogowanie_bieli        (int ** piksele, int skala, int wysokosc, int szerokosc);
 56. int**  korekcja_gamma             (int ** piksele, int skala, int wysokosc, int szerokosc);
 57. int**  zmiana_poziomow            (int ** piksele, int skala, int wysokosc, int szerokosc);
 58. int**  rozciagniecie_histogramu   (int ** piksele, int skala, int wysokosc, int szerokosc);
 59.  
 60. /* OPERACJE LOKALNE(NA KILKU PIKSELACH - NIE MASKI)*/
 61. int** konturowanie               (int ** piksele, int wysokosc, int szerokosc);
 62. int** rozmycie_poziome           (int ** piksele, int wysokosc, int szerokosc);
 63. int** rozmycie_pionowe           (int ** piksele, int wysokosc, int szerokosc);
 64.  
 65. /*OPERACJE Z UZYCIEM MASEK*/
 66. int    ** operacje_z_uzyciem_masek            (int ** piksele, int skala, int wysokosc, int szerokosc, int** maska);
 67. int    ** wybor_maski();
 68. int    ** zwroc_zaalokowana_maske             (int    maska[3][3]);
 69.  
 70. /*FUNCKJE ELEMENTARNE*/
 71. int pobierz_zdjecie (zdjecie * obraz);
 72. void zapisz_plik     (zdjecie * obraz);
 73. /*MENU*/
 74. void   menu_glowne();
 75. void   menu_zdjecia();
 76. int*** menu_pojedynczych (zdjecie * obraz);
 77. int*** menu_lokalnych    (zdjecie * obraz);
 78. int*** menu_masek        (zdjecie * obraz);
 79. int main()
 80. {
 81.     menu_glowne();
 82.  
 83.     return 0;
 84. }
 85. void menu_glowne()
 86. {
 87.         int wybor;
 88.         while(1)
 89.         {
 90.             printf("MENU GLOWNE\n");
 91.             printf("1. Wczytaj zdjecie\n");
 92.             printf("2. Wyjdz\n");
 93.             printf("Twoj wybor:");
 94.             scanf("%d", &wybor);
 95.             printf("|------------------------------------------------------|\n");
 96.             if(wybor == 1)
 97.              {
 98.                 menu_zdjecia();
 99.              }
 100.              else
 101.              {
 102.                 exit(0);
 103.              }
 104.         }
 105. }
 106.  
 107. void menu_zdjecia()
 108. {
 109.  
 110.     zdjecie obraz;
 111.     int czy_wyjsc =  pobierz_zdjecie(&obraz);
 112.  
 113.     if(czy_wyjsc == -1) return;
 114.  
 115.  
 116.     printf("Obslugiwane typy to P1, P2 i P3\n"
 117.            "Program operuje na liczbach calkowitych, wiec niektore operacje na P1 sa nieprzewidywalne\n"
 118.            "Jednak dzialaja, wiec nic nie szkodzi by ich uzywac\n"
 119.            "Na plikach typu P2 wszystkie algorytmy dzialaja poprawnie\n"
 120.            "Na plikach P3 kazdy wybrany algorytm jest uzywany osobno dla wszystkich skladowych\n"
 121.            "Np. negatywa na P3 oznacza zastosowanie go osobno na skladowych R, G i B\n"
 122.            "Wszystkie inne operacje analogicznie.\n");
 123.  
 124.  // wybor operacji jaka chcemy wykonac
 125.     char wybor_operacji[2] = " ";
 126.     printf("Mozliwe do wykonania operacje\n");
 127.     printf("1. Operacje na pojedynczych pikselach\n");
 128.     printf("2. Operacje lokalne\n");
 129.     printf("3. Operacje z uzyciem masek\n");
 130.     printf("Twoj wybor: ");
 131.     scanf("%1s", wybor_operacji);
 132.     printf("|------------------------------------------------------|\n");
 133.  
 134.     if(wybor_operacji[0] == '1')
 135.     {
 136.         obraz.piksele_wyjsciowe = menu_pojedynczych(&obraz);
 137.     }
 138.     else if(wybor_operacji[0] == '2')
 139.     {
 140.         obraz.piksele_wyjsciowe = menu_lokalnych(&obraz);
 141.     }
 142.     else if(wybor_operacji[0] == '3')
 143.     {
 144.         obraz.piksele_wyjsciowe = menu_masek(&obraz);
 145.     }
 146.  
 147.     while(1)
 148.     {
 149.         char menu_dalszej_obrobki_wyjsciowych[2] = " ";
 150.         char menu_dalszej_obrobki_wejsciowych[2] = " ";
 151.         char menu_operacji[2] = " "; // do wyboru opcji ponizej
 152.         printf("|                 Co chcialbys zrobic?                 |\n"
 153.                "|------------------------------------------------------|\n"
 154.                "|                   Piksele wyjsciowe:                 |\n"
 155.                "|1. Zapisac    piksele   wyjsciowe                     |\n"
 156.                "|2. Wyswietlic piksele   wyjsciowe                     |\n"
 157.                "|3. Wykonac na pikselach wyjsciowych dalsze operacje   |\n"
 158.                "|  (usuwa obecne wyjsciowe)                            |\n"
 159.                "|4. Zapisac i wrocic do wyboru pliku                   |\n"
 160.                "|5. Nie zapisywac i wrocic do wyboru pliku             |\n"
 161.                "|------------------------------------------------------|\n"
 162.                "|                   Piksele wejsciowe:                 |\n"
 163.                "|6. Wykonac na nich operacje (usuwa obecne wyjsciowe)  |\n"
 164.                "|7. Wyjsc bez zapisu                                   |\n"
 165.                "|------------------------------------------------------|\n"
 166.                "Twoj wybor: ");
 167.         scanf("%1s", menu_operacji);
 168.         printf("|------------------------------------------------------|\n");
 169.  
 170.         switch(menu_operacji[0])
 171.         {
 172.             case '1':
 173.                     zapisz_plik(&obraz);
 174.             break;
 175.             case '2':
 176.             //TODO
 177.             break;
 178.             case '3':
 179.                     // przygotuj pamiec
 180.                     zwolnij_tablice_liczb(obraz.piksele_wyjsciowe[0], obraz.wysokosc);
 181.                     zwolnij_tablice_liczb(obraz.piksele_wyjsciowe[1], obraz.wysokosc);
 182.                     zwolnij_tablice_liczb(obraz.piksele_wyjsciowe[2], obraz.wysokosc);
 183.                     zwolnij_tablice_liczb(obraz.piksele_wyjsciowe[3], obraz.wysokosc);
 184.                     free(obraz.piksele_wyjsciowe);
 185.                     // wybierz operacje
 186.                     printf("Mozliwe do wykonania operacje\n");
 187.                     printf("1. Operacje na pojedynczych pikselach\n");
 188.                     printf("2. Operacje lokalne\n");
 189.                     printf("3. Operacje z uzyciem masek\n");
 190.                     printf("Twoj wybor: ");
 191.                     scanf("%1s", menu_dalszej_obrobki_wejsciowych);
 192.                     printf("|------------------------------------------------------|\n");
 193.  
 194.                     if(menu_dalszej_obrobki_wejsciowych[0] == '1')
 195.                     {
 196.                         obraz.piksele_wyjsciowe = menu_pojedynczych(&obraz);
 197.                     }
 198.                     else if(wybor_operacji[0] == '2')
 199.                     {
 200.                         obraz.piksele_wyjsciowe = menu_lokalnych(&obraz);
 201.                     }
 202.                     else if(wybor_operacji[0] == '3')
 203.                     {
 204.                         obraz.piksele_wyjsciowe = menu_masek(&obraz);
 205.                     }
 206.             break;        case '4':
 207.                     zapisz_plik(&obraz);
 208.                     zwolnij_pamiec(&obraz);
 209.                     return;
 210.             case '5':
 211.                     zwolnij_pamiec(&obraz);
 212.                     return;
 213.             break;
 214.             case '6':
 215.                     /* przypisz piksele wejsciowe do tymczasowych
 216.                      w celu zmiany wskaznika wejsciowych na wskaznik wyjsciowych
 217.                      potem je odpowiedni przywroci tj
 218.  
 219.                      Poczatek
 220.                      wejsciowe - jakies piksele 1
 221.                      tymczasowe - NULL
 222.                      wyjsciowe - jakies piksele 2
 223.                      Potem
 224.                      wejsciowe - jakies piksele 2
 225.                      tymczasowe - jakies piksele 1
 226.                      wyjsciowe - NULL
 227.                      Koniec
 228.                      wejsciowe - jakies piksele 1
 229.                      tymczasowe - NULL
 230.                      wyjsciowe - jakies piksele 3
 231.                     */
 232.                     obraz.piksele_tymczasowe = obraz.piksele_wejsciowe;
 233.                     obraz.piksele_wejsciowe = obraz.piksele_wyjsciowe;
 234.                     obraz.piksele_wyjsciowe = NULL;
 235.                     // wybierz i wykonaj operacje
 236.                     printf("Mozliwe do wykonania operacje\n");
 237.                     printf("1. Operacje na pojedynczych pikselach\n");
 238.                     printf("2. Operacje lokalne\n");
 239.                     printf("3. Operacje z uzyciem masek\n");
 240.                     printf("Twoj wybor: ");
 241.                     scanf("%1s", menu_dalszej_obrobki_wyjsciowych);
 242.                     printf("|------------------------------------------------------|\n");
 243.  
 244.                     if(menu_dalszej_obrobki_wyjsciowych[0] == '1')
 245.                     {
 246.                         obraz.piksele_wyjsciowe = menu_pojedynczych(&obraz);
 247.                     }
 248.                     else if(wybor_operacji[0] == '2')
 249.                     {
 250.                         obraz.piksele_wyjsciowe = menu_lokalnych(&obraz);
 251.                     }
 252.                     else if(wybor_operacji[0] == '3')
 253.                     {
 254.                         obraz.piksele_wyjsciowe = menu_masek(&obraz);
 255.                     }
 256.                     // po zakonczeniu przywroc piksele wejsciowe z tymczasowych
 257.                     obraz.piksele_wejsciowe = obraz.piksele_tymczasowe;
 258.                     obraz.piksele_tymczasowe = NULL;
 259.  
 260.             break;
 261.             case '7':
 262.                     exit(0);
 263.             break;
 264.         }
 265.     }
 266. }
 267.  
 268. void zapisz_plik(zdjecie * obraz)
 269. {
 270.  
 271.     /*
 272.         Dzialanie:
 273.                     Zapisuje:
 274.                         typ pliku
 275.                         komentarze
 276.                         wymiary
 277.                         skale szarosci
 278.                         piksele wyjsciowe
 279.     */
 280.     char* nazwa = (char*)malloc(sizeof(char) * 100);
 281.  
 282.     printf("Pod jaka nazwa zapisac plik:\n");
 283.     printf("Jesli istnieje plik o takiej samej nazwie to zostanie wymazany i nadpisany\n");
 284.     printf("Nazwa powinna miec lacznie 10 znakow\n");
 285.     scanf("%s", nazwa);
 286.     printf("|------------------------------------------------------|\n");
 287.  
 288.     // otworz plik do zapisu
 289.     FILE* plik = fopen(nazwa, "w+");
 290.  
 291.     // zapisz typ
 292.     printf("Zapisuje typ\n");
 293.     fprintf(plik, "P%d\n", obraz->typ);
 294.  
 295.     // zapisz komentarze jesli istnieja(zawieraja w sobie znak nowej linii to go nie dodajemy)
 296.     if(obraz->ilosc_komentarzy > 0)
 297.     {
 298.         printf("Zapisuje komentarze\n");
 299.         for(int i = 0; i < obraz->ilosc_komentarzy; i++)
 300.         {
 301.             fprintf(plik, "%s", obraz->komentarze[i]);
 302.         }
 303.     }
 304.     // zapisz wymiary
 305.     printf("Zapisuje wymiary\n");
 306.     fprintf(plik, "%d %d\n", obraz->szerokosc, obraz->wysokosc);
 307.  
 308.     // zapisz skale jesli p23
 309.     if(obraz->typ == 2 || obraz->typ == 3)
 310.     {
 311.         printf("Zapisuje skale szarosci\n");
 312.         fprintf(plik, "%d \n", obraz->skala);
 313.     }
 314.     // zapisz piksele P12
 315.     printf("Zapisuje piksele\n");
 316.     if(obraz-> typ == 1 || obraz->typ == 2)
 317.     {
 318.         for(int wys = 0; wys < obraz->wysokosc; wys++)
 319.         {
 320.             for(int szer = 0; szer < obraz->szerokosc; szer++)
 321.             {
 322.                 fprintf(plik,"%d ", obraz->piksele_wyjsciowe[3][wys][szer]);
 323.             }
 324.             fprintf(plik,"\n");
 325.         }
 326.     }
 327.     // zapisz piksele P3
 328.     if(obraz-> typ == 3)
 329.     {
 330.         for(int wys = 0; wys < obraz->wysokosc; wys++)
 331.         {
 332.             for(int szer = 0; szer < obraz->szerokosc; szer++)
 333.             {
 334.                 fprintf(plik,"%d %d %d ",obraz->piksele_wyjsciowe[0][wys][szer],
 335.                                          obraz->piksele_wyjsciowe[1][wys][szer],
 336.                                          obraz->piksele_wyjsciowe[2][wys][szer]);
 337.             }
 338.             fprintf(plik,"\n");
 339.         }
 340.     }
 341.  
 342.     // zamknij plik
 343.     fclose(plik);
 344. }
 345.  
 346. int *** menu_masek(zdjecie * obraz)
 347. {
 348.     int ** maska = wybor_maski(); // wybierz maske
 349.  
 350.     int *** piksele_wyjsciowe = NULL;
 351.     // allokuj tablice kolorow
 352.     piksele_wyjsciowe = (int***) malloc(sizeof(int**) * 4);
 353.     // allokuj wiersze
 354.     for(int i = 0; i < 4 ; i++)
 355.     {
 356.         piksele_wyjsciowe[i] = (int**) malloc(sizeof(int*) * obraz->wysokosc);
 357.     }
 358.     // allokuj kolumny
 359.     for(int i = 0; i < obraz->wysokosc; i++)
 360.     {
 361.         piksele_wyjsciowe[0][i] = (int*)malloc(sizeof(int) * obraz->szerokosc);
 362.         piksele_wyjsciowe[1][i] = (int*)malloc(sizeof(int) * obraz->szerokosc);
 363.         piksele_wyjsciowe[2][i] = (int*)malloc(sizeof(int) * obraz->szerokosc);
 364.         piksele_wyjsciowe[3][i] = (int*)malloc(sizeof(int) * obraz->szerokosc);
 365.     }
 366.  
 367.     if(obraz->typ == 1 || obraz->typ == 2)
 368.     {
 369.         piksele_wyjsciowe[3] = operacje_z_uzyciem_masek(obraz->piksele_wejsciowe[3],
 370.                                                      obraz->skala,
 371.                                                      obraz->wysokosc,
 372.                                                      obraz->szerokosc,
 373.                                                      maska);
 374.  
 375.     }
 376.     else if(obraz->typ == 3)
 377.     {
 378.         piksele_wyjsciowe[0] = operacje_z_uzyciem_masek(obraz->piksele_wejsciowe[0],
 379.                                                      obraz->skala,
 380.                                                      obraz->wysokosc,
 381.                                                      obraz->szerokosc,
 382.                                                      maska);
 383.         piksele_wyjsciowe[1] = operacje_z_uzyciem_masek(obraz->piksele_wejsciowe[1],
 384.                                                      obraz->skala,
 385.                                                      obraz->wysokosc,
 386.                                                      obraz->szerokosc,
 387.                                                      maska);
 388.         piksele_wyjsciowe[2] = operacje_z_uzyciem_masek(obraz->piksele_wejsciowe[2],
 389.                                                      obraz->skala,
 390.                                                      obraz->wysokosc,
 391.                                                      obraz->szerokosc,
 392.                                                      maska);
 393.  
 394.     }
 395.     free(maska);
 396.     // normalizuj
 397.     piksele_wyjsciowe[0] = normalizuj(piksele_wyjsciowe[0], obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 398.     piksele_wyjsciowe[1] = normalizuj(piksele_wyjsciowe[1], obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 399.     piksele_wyjsciowe[2] = normalizuj(piksele_wyjsciowe[2], obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 400.     piksele_wyjsciowe[3] = normalizuj(piksele_wyjsciowe[3], obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 401.     return piksele_wyjsciowe;
 402. }
 403. int *** menu_lokalnych(zdjecie * obraz)
 404. {
 405.     int *** piksele_wyjsciowe = NULL;
 406.     // allokuj tablice kolorow
 407.     piksele_wyjsciowe = (int***) malloc(sizeof(int**) * 4);
 408.     // allokuj wiersze
 409.     for(int i = 0; i < 4 ; i++)
 410.     {
 411.         piksele_wyjsciowe[i] = (int**) malloc(sizeof(int*) * obraz->wysokosc);
 412.     }
 413.     // allokuj kolumny
 414.     for(int i = 0; i < obraz->wysokosc; i++)
 415.     {
 416.         piksele_wyjsciowe[0][i] = (int*)malloc(sizeof(int) * obraz->szerokosc);
 417.         piksele_wyjsciowe[1][i] = (int*)malloc(sizeof(int) * obraz->szerokosc);
 418.         piksele_wyjsciowe[2][i] = (int*)malloc(sizeof(int) * obraz->szerokosc);
 419.         piksele_wyjsciowe[3][i] = (int*)malloc(sizeof(int) * obraz->szerokosc);
 420.     }
 421.  
 422.     // wybrana_operacja[0] operacji
 423.     char wybrana_operacja[2] = " ";
 424.  
 425.     printf("Prosze wybrac operacje, ktora chcialbys wykonac.\n");
 426.     printf("1. Konturowanie\n");
 427.     printf("2. Rozmycie poziome\n");
 428.     printf("3. Rozmycie pionowe\n");
 429.     printf("Twoj wybor to:");
 430.     scanf("%1s", wybrana_operacja);
 431.     printf("|------------------------------------------------------|\n");
 432.  
 433.     if(wybrana_operacja[0] == '1')
 434.     {
 435.         if(obraz->typ == 1 || obraz->typ == 2)
 436.         {
 437.             piksele_wyjsciowe[3] = konturowanie(obraz->piksele_wejsciowe[3], obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 438.         }
 439.         else if(obraz->typ == 3)
 440.         {
 441.             piksele_wyjsciowe[0] = konturowanie(obraz->piksele_wejsciowe[0], obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 442.             piksele_wyjsciowe[1] = konturowanie(obraz->piksele_wejsciowe[1], obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 443.             piksele_wyjsciowe[2] = konturowanie(obraz->piksele_wejsciowe[2], obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 444.         }
 445.     }
 446.     if(wybrana_operacja[0] == '2')
 447.     {
 448.         if(obraz->typ == 1 || obraz->typ == 2)
 449.         {
 450.             piksele_wyjsciowe[3] = rozmycie_poziome(obraz->piksele_wejsciowe[3], obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 451.         }
 452.         else if(obraz->typ == 3)
 453.         {
 454.             piksele_wyjsciowe[0] = rozmycie_poziome(obraz->piksele_wejsciowe[0], obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 455.             piksele_wyjsciowe[1] = rozmycie_poziome(obraz->piksele_wejsciowe[1], obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 456.             piksele_wyjsciowe[2] = rozmycie_poziome(obraz->piksele_wejsciowe[2], obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 457.         }
 458.     }
 459.     if(wybrana_operacja[0] == '3')
 460.     {
 461.         if(obraz->typ == 1 || obraz->typ == 2)
 462.         {
 463.             piksele_wyjsciowe[3] = rozmycie_pionowe(obraz->piksele_wejsciowe[3], obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 464.         }
 465.         else if(obraz->typ == 3)
 466.         {
 467.             piksele_wyjsciowe[0] = rozmycie_pionowe(obraz->piksele_wejsciowe[0], obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 468.             piksele_wyjsciowe[1] = rozmycie_pionowe(obraz->piksele_wejsciowe[1], obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 469.             piksele_wyjsciowe[2] = rozmycie_pionowe(obraz->piksele_wejsciowe[2], obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 470.         }
 471.     }
 472.     // normalizuj
 473.     piksele_wyjsciowe[0] = normalizuj(piksele_wyjsciowe[0], obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 474.     piksele_wyjsciowe[1] = normalizuj(piksele_wyjsciowe[1], obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 475.     piksele_wyjsciowe[2] = normalizuj(piksele_wyjsciowe[2], obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 476.     piksele_wyjsciowe[3] = normalizuj(piksele_wyjsciowe[3], obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 477.     return piksele_wyjsciowe;
 478. }
 479.  
 480. int *** menu_pojedynczych(zdjecie * obraz)
 481. {
 482.  
 483.     int *** piksele_wyjsciowe = NULL;
 484.     // allokuj tablice kolorow
 485.     piksele_wyjsciowe = (int***) malloc(sizeof(int**) * 4);
 486.     // allokuj wiersze
 487.     for(int i = 0; i < 4 ; i++)
 488.     {
 489.         piksele_wyjsciowe[i] = (int**) malloc(sizeof(int*) * obraz->wysokosc);
 490.     }
 491.     // allokuj kolumny
 492.     for(int i = 0; i < obraz->wysokosc; i++)
 493.     {
 494.         piksele_wyjsciowe[0][i] = (int*)malloc(sizeof(int) * obraz->szerokosc);
 495.         piksele_wyjsciowe[1][i] = (int*)malloc(sizeof(int) * obraz->szerokosc);
 496.         piksele_wyjsciowe[2][i] = (int*)malloc(sizeof(int) * obraz->szerokosc);
 497.         piksele_wyjsciowe[3][i] = (int*)malloc(sizeof(int) * obraz->szerokosc);
 498.     }
 499.     // wybor operacji
 500.     char wybrana_operacja[2] = " ";
 501.     printf("Prosze wybrac operacje, ktora chcialbys wykonac.\n");
 502.     printf("1. Negatyw\n");
 503.     printf("2. Progowanie\n");
 504.     printf("3. Polprogowanie czerni\n");
 505.     printf("4. Polprogowanie bieli\n");
 506.     printf("5. Korekcja gamma\n");
 507.     printf("6. Zmiana poziomow\n");
 508.     printf("7. Rozciagniecie histogramu\n");
 509.     printf("Twoj wybor to:");
 510.     scanf("%1s", wybrana_operacja);
 511.     printf("|------------------------------------------------------|\n");
 512.  
 513.         // negatyw
 514.         if(wybrana_operacja[0] == '1')
 515.         {
 516.             if(obraz->typ == 1 || obraz->typ == 2)
 517.             {
 518.                 piksele_wyjsciowe[3] = negatyw(obraz->piksele_wejsciowe[3],obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 519.             }
 520.             else if(obraz->typ == 3)
 521.             {
 522.                 piksele_wyjsciowe[0] = negatyw(obraz->piksele_wejsciowe[0],obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 523.                 piksele_wyjsciowe[1] = negatyw(obraz->piksele_wejsciowe[1],obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 524.                 piksele_wyjsciowe[2] = negatyw(obraz->piksele_wejsciowe[2],obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 525.             }
 526.         }
 527.         // progowanie
 528.         else if(wybrana_operacja[0] == '2')
 529.         {
 530.             if(obraz->typ == 1 || obraz->typ == 2)
 531.             {
 532.                 piksele_wyjsciowe[3] = progowanie(obraz->piksele_wejsciowe[3],obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 533.             }
 534.             else if(obraz->typ == 3)
 535.             {
 536.                 piksele_wyjsciowe[0] = progowanie(obraz->piksele_wejsciowe[0],obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 537.                 piksele_wyjsciowe[1] = progowanie(obraz->piksele_wejsciowe[1],obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 538.                 piksele_wyjsciowe[2] = progowanie(obraz->piksele_wejsciowe[2],obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 539.             }
 540.         }
 541.         // polprogowanie czerni
 542.         else if(wybrana_operacja[0] == '3')
 543.         {
 544.             if(obraz->typ == 1 || obraz->typ == 2)
 545.             {
 546.                 piksele_wyjsciowe[3] = polprogowanie_czerni(obraz->piksele_wejsciowe[3],obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 547.             }
 548.             else if(obraz->typ == 3)
 549.             {
 550.                 piksele_wyjsciowe[0] = progowanie(obraz->piksele_wejsciowe[0], obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 551.                 piksele_wyjsciowe[1] = progowanie(obraz->piksele_wejsciowe[1], obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 552.                 piksele_wyjsciowe[2] = progowanie(obraz->piksele_wejsciowe[2], obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 553.             }
 554.         }
 555.         // polprogowanie bieli
 556.         else if(wybrana_operacja[0] == '4')
 557.         {
 558.             if(obraz->typ == 1 || obraz->typ == 2)
 559.             {
 560.                 piksele_wyjsciowe[3] = polprogowanie_bieli(obraz->piksele_wejsciowe[3],obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 561.             }
 562.             else if(obraz->typ == 3)
 563.             {
 564.                 piksele_wyjsciowe[0] = polprogowanie_bieli(obraz->piksele_wejsciowe[0],obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 565.                 piksele_wyjsciowe[1] = polprogowanie_bieli(obraz->piksele_wejsciowe[1],obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 566.                 piksele_wyjsciowe[2] = polprogowanie_bieli(obraz->piksele_wejsciowe[2],obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 567.             }
 568.         }
 569.         // korekcja gamma
 570.         else if(wybrana_operacja[0] == '5')
 571.         {
 572.             if(obraz->typ == 1 || obraz->typ == 2)
 573.             {
 574.                 piksele_wyjsciowe[3] = korekcja_gamma(obraz->piksele_wejsciowe[3],obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 575.             }
 576.             else if(obraz->typ == 3)
 577.             {
 578.                 piksele_wyjsciowe[0] = korekcja_gamma(obraz->piksele_wejsciowe[0],obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 579.                 piksele_wyjsciowe[1] = korekcja_gamma(obraz->piksele_wejsciowe[1],obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 580.                 piksele_wyjsciowe[2] = korekcja_gamma(obraz->piksele_wejsciowe[2],obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 581.             }
 582.         }
 583.         else if(wybrana_operacja[0] == '6')
 584.         {
 585.             if(obraz->typ == 1 || obraz->typ == 2)
 586.             {
 587.                 piksele_wyjsciowe[3] = zmiana_poziomow(obraz->piksele_wejsciowe[3],obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 588.             }
 589.             else if(obraz->typ == 3)
 590.             {
 591.                 piksele_wyjsciowe[0] = zmiana_poziomow(obraz->piksele_wejsciowe[0],obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 592.                 piksele_wyjsciowe[1] = zmiana_poziomow(obraz->piksele_wejsciowe[1],obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 593.                 piksele_wyjsciowe[2] = zmiana_poziomow(obraz->piksele_wejsciowe[2],obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 594.             }
 595.         }
 596.         else if(wybrana_operacja[0] == '7')
 597.         {
 598.             if(obraz->typ == 1 || obraz->typ == 2)
 599.             {
 600.                 piksele_wyjsciowe[3] = rozciagniecie_histogramu(obraz->piksele_wejsciowe[3],obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 601.             }
 602.             else if(obraz->typ == 3)
 603.             {
 604.                 piksele_wyjsciowe[0] = rozciagniecie_histogramu(obraz->piksele_wejsciowe[0],obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 605.                 piksele_wyjsciowe[1] = rozciagniecie_histogramu(obraz->piksele_wejsciowe[1],obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 606.                 piksele_wyjsciowe[2] = rozciagniecie_histogramu(obraz->piksele_wejsciowe[2],obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 607.             }
 608.         }
 609.  
 610.     // normalizuj
 611.     else if(obraz->typ == 3)
 612.     {
 613.         piksele_wyjsciowe[0] = normalizuj(piksele_wyjsciowe[0], obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 614.         piksele_wyjsciowe[1] = normalizuj(piksele_wyjsciowe[1], obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 615.         piksele_wyjsciowe[2] = normalizuj(piksele_wyjsciowe[2], obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 616.     }
 617.     if(obraz->typ == 1 || obraz->typ == 2)
 618.     {
 619.         piksele_wyjsciowe[3] = normalizuj(piksele_wyjsciowe[3], obraz->skala, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc);
 620.     }
 621.     return piksele_wyjsciowe;
 622. }
 623. int pobierz_zdjecie(zdjecie * obraz)
 624. {
 625.     // Wybor zdjecie przez uzytkownika
 626.     obraz->nazwa = (char*)malloc(sizeof(char) * 10);
 627.     printf("Prosze podac nazwe zdjecie, ktore ma byc wczytane(maks 100 znakow):");
 628.     scanf("%s", obraz->nazwa);
 629.     printf("|------------------------------------------------------|\n");
 630.     obraz->piksele_tymczasowe = NULL;
 631.   // WSTEPNA KONTROLA POPRAWNOSCI
 632.         //--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 633.         /* Otworz plik i sprawdz jego poprawnosc tj.
 634.             1. Czy istnieje?                              (Czy da sie go otworzyc?)
 635.             2. Czy jest niepusty?                         (Czy 1 znak to EOF?)
 636.             3. Czy ma podany typ?                         (czy 2 znak pliku to  1,2,3,4,5,6
 637.             4. Czy ma podane OBA wymiary?                 (Czy sa one minimalnie 3x3? i Czy oba istnieja?)
 638.             5. Czy ma podana skale szarosc/ilosc odcieni? (Czy skala istnieje? i Czy jest wieksza niz 0?)
 639.  
 640.             Jesli nie to wypisuje co sie nie zgadza i wraca do menu glownego
 641.             Jesli tak to kontynuuje
 642.  
 643.  
 644.         */
 645.     obraz->plik = fopen(obraz->nazwa, "r");
 646.     int poprawnosc = sprawdz_poprawnosc_metadanych_pliku(obraz->plik);
 647.  
 648.     if( poprawnosc != 0) // w jakis sposob niepoprawny
 649.     {
 650.         // gdy nie istnieje to funkcja zwroci -100
 651.         // warunek istnienia jest o tyle wazniejszy od innych,
 652.         // ze zamkniecie pliku wtedy powoduje blad
 653.         if(poprawnosc != -100) fclose(obraz->plik);
 654.  
 655.         printf("Obraz nie przeszedl pomyslnie kontroli poprawnosci \nWychodze do menu glownego\n");
 656.         printf("|------------------------------------------------------|\n");
 657.         return -1;
 658.     }
 659.  
 660.     // pobierz typ zdjecia (na pewno jest wsrod 123456 gdyz w kontroli poprawnosci o to zadbalismy)
 661.     pobierz_typ(obraz->plik, &obraz->typ);
 662.  
 663.     // nie czytaj binarnych
 664.     switch(obraz->typ)
 665.     {
 666.         // obslugiwane formaty P123 nie rob nic
 667.         case 1:
 668.              break;
 669.         case 2:
 670.              break;
 671.         case 3:
 672.              break;
 673.         // nieobslugiwane formaty
 674.         case 4:
 675.               printf("Program nie obsluguje formatu P%d \nWychodze do menu glownego\n", obraz->typ);
 676.               printf("|------------------------------------------------------|\n");
 677.               free(obraz->nazwa);
 678.               fclose(obraz->plik);
 679.               return -1;
 680.              break;
 681.         case 5:
 682.               printf("Program nie obsluguje formatu P%d \nWychodze do menu glownego\n", obraz->typ);
 683.               printf("|------------------------------------------------------|\n");
 684.               free(obraz->nazwa);
 685.               fclose(obraz->plik);
 686.               return -1;
 687.              break;
 688.         case 6:
 689.               printf("Program nie obsluguje formatu P%d \nWychodze do menu glownego\n", obraz->typ);
 690.               printf("|------------------------------------------------------|\n");
 691.               free(obraz->nazwa);
 692.               fclose(obraz->plik);
 693.               return -1;
 694.              break;
 695.  
 696.  
 697.     }
 698.     // pobierz komentarze i zapisz ich ilosc
 699.     // jesli brak to zwroc null i ustal ich ilosc na 0
 700.     obraz->komentarze = pobierz_komentarze(obraz->plik, &obraz->ilosc_komentarzy);
 701.     // pobierz wymiary. Wiemy, ze na pewno istnieja, sa dodatnie i wieksze nic 3x3
 702.     pobierz_wymiary(obraz->plik, &obraz->wysokosc, &obraz->szerokosc);
 703.     // Pobierz skale szarosci badz odcieni o ile ma to sens P23
 704.     if(obraz->typ == 2 || obraz->typ == 3)
 705.     {
 706.         pobierz_skale(obraz->plik, &obraz->skala);
 707.     }
 708.     // pobierz piksele w tablicy 3d [4][wysokosc][szerokosc]
 709.     obraz->piksele_wejsciowe =  pobierz_piksele(obraz->plik, obraz->wysokosc, obraz->szerokosc, obraz->typ);
 710.  
 711.     /*
 712.      W tym momencie wiemy, że istniejacy, niepusty plik zawiera poprawne metadane
 713.      tj. wiemy:
 714.  
 715.         1. Plik ma podany dobry typ (P1/P2)
 716.         2. Plik ma podane prawidlowe wymiary(min 3x3)
 717.         3. Plik ma podana dobra skale szarosci/ilosc/odcieni(min 2 {0,1} obraz czarno bialy)
 718.  
 719.      Po wczytaniu pikseli nalezy jeszcze sprawdzic:
 720.         1. Czy podana skala szarosci jest rowna rzeczywistej?
 721.             1.1 Znajduje realne minimum  wartosci piksela (RMin)
 722.             1.2 znajduje realne maksimum wartosci piksela (Rmax)
 723.             1.3 Porownuje realne minimum i maksumum z zadeklarowanymi przez plik wartosciami ZMin, ZMax
 724.                 Czy ZMin <= {RMin, RMax} <= RMax
 725.                 PRZYKLAD:
 726.                             ZLE
 727.                    Zdjecie1{RMin; RMax} = {-1;  256}
 728.                    Zdjecie1{ZMin; ZMax} = { 0;  255}
 729.                    Zdjecie1 ma niepoprawne piksele
 730.                             DOBRE
 731.                    Zdjecie2{RMin; RMax} = {0; 255}
 732.                    Zdjecie2{ZMin; ZMax} = {RMin: RMin in [0;255]; RMax in [0;255]}
 733.                    Zdjecie2 ma poprawne piksele
 734.  
 735.         2. Czy podana ilosc pikseli jest rowna rzeczywistej
 736.             2.1 Przy pobieraniu pikseli zapisywac ile ich wystapilo przed EOF
 737.             2.2 Sprawdza czy wysokosc*szerokosc == ilosc_pikseli
 738.                 Jesli nie to wypisuje co sie nie zgadza, zamyka plik i wraca do menu glownego
 739.                 Jesli tak to kontynuuje
 740.         */
 741.  
 742.         // czy skala szarosci zgadza sie z rzeczywista
 743.         if(obraz->typ == 2)
 744.         {
 745.             // sprawdz szarosci
 746.             int czy_skala_sie_zgadza =czy_skala_jest_prawdziwa(obraz->piksele_wejsciowe[3],
 747.                                                                    obraz->skala,
 748.                                                                    obraz->wysokosc,
 749.                                                                    obraz-> szerokosc);
 750.             if(czy_skala_sie_zgadza == -1)
 751.             {
 752.                     printf("Zadeklarowana skala ilosci odcieni szerosci w pliku "
 753.                            "nie zgadza sie z rzeczywista iloscia.\n");
 754.                     printf("Wracam do menu glownego \n\n");
 755.                     printf("|------------------------------------------------------|\n");
 756.  
 757.                     return -1;
 758.             }
 759.         }
 760.         else if(obraz->typ == 3)
 761.         {
 762.             // sprawdz czerwony
 763.             int red   = czy_skala_jest_prawdziwa(obraz->piksele_wejsciowe[0],
 764.                                                  obraz->skala,
 765.                                                  obraz->wysokosc,
 766.                                                  obraz->szerokosc);
 767.             // sprawdz szarosci
 768.             int green = czy_skala_jest_prawdziwa(obraz->piksele_wejsciowe[1],
 769.                                                  obraz->skala,
 770.                                                  obraz->wysokosc,
 771.                                                  obraz->szerokosc);
 772.             // sprawdz szarosci
 773.             int blue  = czy_skala_jest_prawdziwa(obraz->piksele_wejsciowe[2],
 774.                                                  obraz->skala,
 775.                                                  obraz->wysokosc,
 776.                                                  obraz->szerokosc);
 777.  
 778.             if(red + green + blue < 0)
 779.             {
 780.                     printf("Zadeklarowana skala ilosci odcieni w pliku "
 781.                            "nie zgadza sie z rzeczywista iloscia.\n");
 782.                     printf("Wracam do menu glownego \n\n");
 783.                     printf("|------------------------------------------------------|\n");
 784.  
 785.                     return -1;
 786.             }
 787.         }
 788.  
 789.  
 790. }
 791.  
 792. void zwolnij_pamiec(zdjecie * obraz)
 793. {
 794.     // zwolnij nazwe
 795.     free(obraz->nazwa);
 796.     // zwolnij komentarze
 797.     if(obraz->ilosc_komentarzy != 0)
 798.     {
 799.         zwolnij_tablice_znakow(obraz->komentarze, obraz->ilosc_komentarzy);
 800.     }
 801.     // zwolnij piksele wejsciowe jesli istnieja
 802.     if (obraz->piksele_wejsciowe != NULL)
 803.     {
 804.         if(obraz->typ == 3)
 805.         {
 806.             zwolnij_tablice_liczb(obraz->piksele_wejsciowe[0], obraz->wysokosc);
 807.             zwolnij_tablice_liczb(obraz->piksele_wejsciowe[1], obraz->wysokosc);
 808.             zwolnij_tablice_liczb(obraz->piksele_wejsciowe[2], obraz->wysokosc);
 809.         }
 810.         else if(obraz->typ == 1 || obraz->typ == 2)
 811.         {
 812.             zwolnij_tablice_liczb(obraz->piksele_wejsciowe[3], obraz->wysokosc);
 813.         }
 814.         free(obraz->piksele_wejsciowe);
 815.     }
 816.     // zwolni piksele wyjsciowe
 817.     if(obraz->piksele_wyjsciowe != NULL)
 818.     {
 819.         if(obraz->typ == 3)
 820.         {
 821.             zwolnij_tablice_liczb(obraz->piksele_wyjsciowe[0], obraz->wysokosc);
 822.             zwolnij_tablice_liczb(obraz->piksele_wyjsciowe[1], obraz->wysokosc);
 823.             zwolnij_tablice_liczb(obraz->piksele_wyjsciowe[2], obraz->wysokosc);
 824.         }
 825.         else if(obraz->typ == 1 || obraz->typ == 2)
 826.         {
 827.             zwolnij_tablice_liczb(obraz->piksele_wyjsciowe[3], obraz->wysokosc);
 828.         }
 829.         free(obraz->piksele_wyjsciowe);
 830.     }
 831.  
 832.     // zwolnij piksele tymczasowe
 833.     if(obraz->piksele_tymczasowe != NULL)
 834.     {
 835.         if(obraz->typ == 3)
 836.         {
 837.             zwolnij_tablice_liczb(obraz->piksele_tymczasowe[0], obraz->wysokosc);
 838.             zwolnij_tablice_liczb(obraz->piksele_tymczasowe[1], obraz->wysokosc);
 839.             zwolnij_tablice_liczb(obraz->piksele_tymczasowe[2], obraz->wysokosc);
 840.         }
 841.         else if (obraz->typ == 1 || obraz->typ == 2)
 842.         {
 843.             zwolnij_tablice_liczb(obraz->piksele_tymczasowe[3], obraz->wysokosc);
 844.         }
 845.         free(obraz->piksele_tymczasowe);
 846.     }
 847.  
 848.     // zamknij uchwyt pliku
 849.  
 850.     fclose(obraz->plik);
 851.  
 852.  
 853. }
 854. int czy_plik_istnieje( FILE * plik)
 855. {
 856.  
 857.     /*
 858.         Argumenty: uchwyt do pliku
 859.         Zwraca:    0 plik     istnieje
 860.                   -1 plik nie istnieje
 861.     */
 862.  
 863.     // czy plik NIE istnieje?
 864.     if(plik == NULL)    return -1;
 865.     else                return  0;
 866.  
 867.  
 868. }
 869.  
 870. int czy_plik_jest_niepusty(FILE * plik)
 871. {
 872.  
 873.     /*
 874.         Argumenty: uchwyt do pliku
 875.         Zwraca:    0 plik nie jest pusty
 876.                   -1 plik jest pusty
 877.     */
 878.     // przewin na poczatek na wszelki wypadek
 879.     rewind(plik);
 880.     // pobierz 1 znak i sprawdz czy nie jest znakiem konca pliku
 881.     char pierwszy_znak = fgetc(plik);
 882.     if(pierwszy_znak == EOF)        return -1;
 883.     else                            return  0;
 884.  
 885. }
 886. int czy_sa_wymiary(FILE * plik)
 887. {
 888.     /*
 889.         Argumenty: wskaznik na plik
 890.         Zwraca:    0 sa podane odpowiednie wymiary
 891.                   -1 nie ma podanych odpowiednich wymiarow
 892.  
 893.         Dzialanie:
 894.  
 895.                 1. Pomija typ pliku
 896.                 2. Pomija komentarze
 897.                 3. Sprawdza czy istnieja dodatnie wymiary
 898.  
 899.                 Funkcja ta opiera sie na formacie plikow.
 900.                 PIERWSZA LINIA w ktorej PIERWSZY ZNAK jest CYFRA to linia z wymiarami tj.
 901.                 PRZYKLAD:
 902.                 Px
 903.                 # jakies kometarze
 904.                 100 100 <- pierwsza linia z cyfra jako 1 znak to wymiary
 905.                 Gdy dojdziemy do tej linii przerywamy przewijanie pliku
 906.                 oraz wczytujemy dane z bufora i sprawdzany nastepujace warunki:
 907.  
 908.                 1. Czy wymiar oznaczajacy szerokosc istnieje? (czy fscanf zwroci 2)
 909.                 2. Czy wymiar oznaczajacy wysokosc  istnieje? (czy fscanf zwroci 2)
 910.                 3. Czy OBA wymiary sa wieksze od 3x3?
 911.  
 912.                 Warunek 3 jest niekonieczny, gdyz niektore operacje mozna wykonac na pojedynczych
 913.                 pikselach np. negatyw.
 914.                 Jednakże obsluga takiego typu plikow znaczaco zwieksza ilosc wymaganej kontroli bledow
 915.                 oraz ma znikomy sens i dlatego nie nie sa one obslugiwane.
 916.     */
 917.  
 918.  
 919.     rewind(plik); // na wszelki wypadek przewin na poczatek
 920.     char bufor[DL_LINII];   // bufor pomocniczy
 921.     char * czy_koniec; // zmienna pomocnicza
 922.  
 923.     // pobierz 1 linie
 924.     czy_koniec = fgets(bufor, DL_LINII, plik);
 925.  
 926.     do
 927.     {
 928.         // Pomin typ pliku
 929.         if(bufor[0] == 'P')
 930.         {
 931.             // pobierz nastepna linie
 932.             czy_koniec = fgets(bufor, DL_LINII, plik);
 933.             continue;
 934.         }
 935.         // pomin komentarze
 936.         else if(bufor[0] == '#')
 937.         {
 938.             // pobierz nastepna linie
 939.             czy_koniec = fgets(bufor, DL_LINII, plik);
 940.             continue;
 941.         }
 942.         // pomin linie zaczynajace sie od pustych znakow
 943.         else if(isspace(bufor[0]))
 944.         {
 945.             // pobierz nastepna linie
 946.             czy_koniec = fgets(bufor, DL_LINII, plik);
 947.             continue;
 948.         }
 949.         /*
 950.             Gdy przy czytaniu pliku po raz pierwszy pojawi sie linie, ktora nie zaczyna sie od
 951.             P, #, \n
 952.             To jest to linia z wymiarami. Nastapi to przy 1 wywolaniu else
 953.         */
 954.         else
 955.         {
 956.             // wypelnij wymiaru ujemnymi liczbami
 957.             int wymx = -1, wymy = -1;
 958.             // wczytaj wymiary z bufora
 959.             int ilosc_wymiarow = sscanf(bufor, "%d %d", &wymx, &wymy);
 960.  
 961.             // Jesli wymiary istnieja i sa wieksze/rowne niz 3x3
 962.             // jesli nie udalo sie wczytac chociaz jednej piksele to 2 warunki beda bledne
 963.             // gdyz wartosc pewnego wymiaru pozostanie rowna -1 i zmienna pomocnicza nie bedzie rowna 2
 964.             if( wymx >= 3 && wymy >= 3 && ilosc_wymiarow == 2)
 965.             {
 966.                 return 0;
 967.             }
 968.             else
 969.             {
 970.                 return -1;
 971.             }
 972.         }
 973.  
 974.     }
 975.     while(czy_koniec != NULL);
 976.     return -1;
 977.  
 978. }
 979.  
 980. int czy_jest_podana_skala(FILE * plik)
 981. {
 982.     /*
 983.         Argumenty: wskaznik na plik
 984.         Zwraca:    0 Jest podana poprawna skala
 985.                   -1 nie ma podanej skali
 986.                   -2 skala jest niepoprawna np -10
 987.         Dzialanie:
 988.                 1. Pomija typ pliku
 989.                 2. Pomija komentarze
 990.                 3. Pomija wymiary
 991.                 4. Sprawdza czy jest podana dodatnie(minimum 1) skala szarosci
 992.  
 993.     */
 994.     // zapobiegawczo przewin na poczatek
 995.     rewind(plik);
 996.  
 997.     char bufor[DL_LINII];
 998.     char * czy_koniec; //  zmienna pomocnicza
 999.  
 1000.     // pobierz 1 linie
 1001.     czy_koniec = fgets(bufor, DL_LINII, plik);
 1002.  
 1003.     do
 1004.     {
 1005.         // Pomin typ pliku
 1006.         if(bufor[0] == 'P')
 1007.         {
 1008.             // pobierz nastepna linie
 1009.             czy_koniec = fgets(bufor, DL_LINII, plik);
 1010.             continue;
 1011.         }
 1012.         // pomin komentarze
 1013.         else if(bufor[0] == '#')
 1014.         {
 1015.             // pobierz nastepna linie
 1016.             czy_koniec = fgets(bufor, DL_LINII, plik);
 1017.             continue;
 1018.         }
 1019.         // pomin puste linie
 1020.         else if(isspace(bufor[0]))
 1021.         {
 1022.             // pobierz nastepna linie
 1023.             czy_koniec = fgets(bufor, DL_LINII, plik);
 1024.             continue;
 1025.         }
 1026.         else
 1027.         {
 1028.             // Pierwsza linia po komentarzach to wymiary -> Pomijamy;
 1029.             // pobierz nastepna linie -> Teoretycznie tam powinny byc odcienie
 1030.  
 1031.  
 1032.             if(fgets(bufor, DL_LINII, plik) != NULL)
 1033.             {
 1034.                 // Czy ilosc odcieni istnieje i jest wieksza od 1
 1035.                 int skala;
 1036.                 sscanf(bufor, "%d", &skala);
 1037.                 if(skala > 1)
 1038.                 {
 1039.                     return 0;
 1040.                 }
 1041.                 // jesli jest mniejsza/rowna 1 oznacza to, ze wartosc jest niepoprawna
 1042.                 else
 1043.                 {
 1044.                     return -1;
 1045.                 }
 1046.             }
 1047.             // jesli nie ma w ogole ilosci odcieni
 1048.             else
 1049.             {
 1050.                 return -2;
 1051.             }
 1052.         }
 1053.  
 1054.     }
 1055.     while(czy_koniec != NULL);
 1056.     return -1;
 1057. }
 1058.  
 1059. int czy_jest_typ(FILE * plik)
 1060. {
 1061.     /*
 1062.         Sprawdza czy plik ma poprawny typ
 1063.         Zwracana wartosc mozna porownac z zerem przy sprawdzaniu poprawnosci
 1064.         Zwraca :
 1065.                  [1;6] jesli typ jest     poprawny(typ obrazu)
 1066.                   -1   jesli typ jest nie poprawny
 1067.     */
 1068.  
 1069.  
 1070.     // pojdz na poczatek
 1071.     rewind(plik);
 1072.     // pobierz 2 pierwsze znaki
 1073.     char typ[DL_LINII];
 1074.     char * czy_koniec = fgets(typ, DL_LINII, plik);
 1075.  
 1076.     // Zwroc typ obrazu
 1077.     if(typ[0] == 'P' && czy_koniec != NULL)
 1078.     {
 1079.         // zaleznie od typu zwroc jego wartosc
 1080.         switch(typ[1])
 1081.         {
 1082.             case '1':
 1083.                     return 1;
 1084.                     break;
 1085.             case '2':
 1086.                     return 2;
 1087.                     break;
 1088.             case '3':
 1089.                     return 3;
 1090.                     break;
 1091.             case '4':
 1092.                     return 4;
 1093.                     break;
 1094.             case '5':
 1095.                     return 5;
 1096.                     break;
 1097.             case '6':
 1098.                     return 6;
 1099.                     break;
 1100.             // gdyby byla inna cyfra np P9 to uznaj to za niepoprawny typ
 1101.             default:
 1102.                     return -1;
 1103.                     break;
 1104.         }
 1105.     }
 1106.     else if (typ[0] != 'P' || czy_koniec == NULL)
 1107.     {
 1108.         return -1;
 1109.     }
 1110.  
 1111.     return -1;
 1112. }
 1113.  
 1114. int sprawdz_poprawnosc_metadanych_pliku(FILE * plik)
 1115. {
 1116.     /*
 1117.         Opis:
 1118.             Wczesniejsze kontrola metadanych pliku ma na celu(w takiej kolejnosci) sprawdzic:
 1119.                 1. Czy plik istnieje?
 1120.                     TAK -> poinformuj i kontynuuj
 1121.                     NIE -> poinformuj i zwroc -2 i wyjdz z funkcji
 1122.                 2. Czy plik jest NIEpusty?
 1123.                     TAK -> poinformuj i kontynuuj
 1124.                     NIE -> poinformuj i zwroc -1 i wyjdz z funkcji
 1125.                 3. Czy plik ma podany poprawny typ?
 1126.                     TAK -> poinformuj, odnotuj i kontynuuj
 1127.                     NIE -> poinformuj, odnotuj i kontynuuj
 1128.                 4. Czy plik ma podane wymiary?
 1129.                     TAK -> poinformuj, odnotuj i kontynuuj
 1130.                     NIE -> poinformuj, odnotuj i kontynuuj
 1131.                 5. Jesli plik jest typu P2 lub P3 to:
 1132.                     5.1 Czy ma podana  POPRAWNA skale2?
 1133.                         TAK            -> poinformuj, odnotuj i kontynuuj
 1134.                         NIE MA SKALI   -> poinformuj, odnotuj i kontynuuj
 1135.                         MA NIEPOPRAWNA -> poinformuj, odnotuj i kontynuuj
 1136.  
 1137.             Wykonujac te operacje jeszcze przed zabraniem sie za prace z danymi pliku,
 1138.             sprawdzic czy metadane pliku sa poprawne co wyeliminuje koniecznosc kontroli
 1139.             w trakcie dzialania programu czy np wymiary sa dodatnie albo skala jest poprawna.
 1140.         Dzialanie:
 1141.                     1. Jesli plik nie istnieje (zwroc -2) lub jest pusty(zwroc -1) nie ma sensu sprawdzac
 1142.                        dalszych warunkow (2.). Poinformuj uzytkowanika co jest nie tak
 1143.                     2. Jesli plik ma niepoprawne lub nie ma: typu(P123), wymiarow(P123), skali(P23),
 1144.                        poinformuj uzytkownika o tym fakcie.
 1145.  
 1146.             Kazda mozliwa(prawie, ale reszty sie nie da tutaj sprawdzic w prosty sposob) niepoprawnosc
 1147.             zostanie odnotowana tj.
 1148.                 Jesli, ktoras wymagana wartosc nie jest prawidlowa badz nie istnieje to zmienna
 1149.                        przechowujaca wartosc logiczna przyjmie -1
 1150.                 Jesli, ktoras wymagana wartosc jest prawidowa to zmienna przechowujaca wartosc logiczna
 1151.                        przyjmie 0
 1152.  
 1153.             Nastepnie sumujemy wszystkie te zmienne logiczne(oprocz czy istnieje i czy jest niepusty),
 1154.             w zmiennej, ktorej wartosc na poczatku ustawiona na 0.
 1155.             Jesli po zsumowaniu suma nadal jest rowna 0 to oznacza to, ze zadna nieprawidlowosc wystapila.
 1156.             Jesli po zsumowaniu suma jest mniejsza od 0 to funkcja zwraca -1 co oznacza, ze plik nie powinien
 1157.             zostac wczytany.
 1158.  
 1159.         Zwraca:
 1160.                 0 plik jest poprawny i mozna go wczytac
 1161.                -1 plik nie jest poprawny i odradza sie jego wczytywanie
 1162.     */
 1163.  
 1164.     // 1. Czy w ogole istnieje taki plik?
 1165.     printf("Sprawdzam poprawnosc pliku: \n");
 1166.     int czy_istnieje = czy_plik_istnieje(plik);
 1167.     if(czy_istnieje == -1)
 1168.     {
 1169.         printf("Plik o podanej nazwie nie istnieje\n");
 1170.         return -100;
 1171.     }
 1172.     else
 1173.     {
 1174.         printf("Plik o podanej nazwie istnieje\t\t 1 z 5\n");
 1175.     }
 1176.  
 1177.     // 2. Czy niepusty? Czy ma chociaz jeden znak?
 1178.     int czy_niepusty = czy_plik_jest_niepusty(plik);
 1179.     if(czy_niepusty == -1)
 1180.     {
 1181.         printf("Plik o podanej nazwie jest pusty\n");
 1182.         return -1;
 1183.     }
 1184.     else
 1185.     {
 1186.         printf("Plik o podanej nazwie nie jest pusty\t 2 z 5 \n");
 1187.     }
 1188.  
 1189.     // 3. Czy jest podany typ?
 1190.     int jaki_jest_typ = czy_jest_typ(plik); // zwraca typ lub -1
 1191.     if(jaki_jest_typ == 1 || jaki_jest_typ == 2 || jaki_jest_typ == 3)
 1192.     {
 1193.         printf("Plik ma poprawnie podany typ P%d\t \t 3 z 5 \n", jaki_jest_typ);
 1194.     }
 1195.     else if(jaki_jest_typ == -1)
 1196.     {
 1197.         printf("Plik nie ma poprawnie podanego typu badz typ nie istnieje");
 1198.     }
 1199.     // 4. czy istnieja DWA wymiary WIEKSZE od 3x3?
 1200.     int czy_podano_wymiary  = czy_sa_wymiary(plik);
 1201.     if(czy_podano_wymiary == 0)
 1202.     {
 1203.         printf("Plik ma poprawne wymiary(min 3x3) \t 4 z 5\n");
 1204.     }
 1205.     else if(czy_podano_wymiary == -1)
 1206.     {
 1207.         printf("Plik nie ma poprawnych wymiarow badz nie sa one podane\n");
 1208.     }
 1209.  
 1210.  
 1211.     // czy jest podana skala(gdy typ to P2 lub P3)
 1212.     // korzystamy ze zmiennej z wczesniejszego podpunktu.
 1213.     // Gdyby sie okazalo, ze
 1214.     int czy_jest_skala;
 1215.     if(jaki_jest_typ == 2 || jaki_jest_typ == 3)
 1216.     {
 1217.         czy_jest_skala = czy_jest_podana_skala(plik);
 1218.         // gdy jest poprawna
 1219.         if(czy_jest_skala == 0)
 1220.         {
 1221.             printf("Plik na poprawna skale\t\t\t 5 z 5 \n");
 1222.         }
 1223.         // gdy jest niepoprawna tj mniejsza od 2
 1224.         else if(czy_jest_skala == -1)
 1225.         {
 1226.             printf("Plik ma niepoprawna skale\n");
 1227.         }
 1228.         // jesli nie istnieje
 1229.         else if(czy_jest_skala == -2)
 1230.         {
 1231.              printf("Plik nie ma podanej skali\n");
 1232.         }
 1233.     }
 1234.  
 1235.     // bledy sumarycznie
 1236.     int suma_bledow = czy_podano_wymiary + czy_jest_skala;
 1237.     if(jaki_jest_typ == -1) suma_bledow += jaki_jest_typ; // gdy nie bylo typu
 1238.     else                    suma_bledow += 0;             // gdy byl poprawny typ
 1239.     // gdy byl przynajmniej 1 blad
 1240.     if(suma_bledow != 0)
 1241.     {
 1242.         return -1;
 1243.     }
 1244.     // gdy wszystko jest w porzadku
 1245.     else
 1246.     {
 1247.         return 0;
 1248.     }
 1249. }
 1250.  
 1251. /*****************************************************************************************************************/
 1252. /*                                                 FUNKCJE POMOCNICZE                                            */
 1253. /*****************************************************************************************************************/
 1254.  
 1255. int czy_jest_cyfra(char znak)
 1256. {
 1257.     /*
 1258.         Dzialanie:
 1259.                   Sprawdza czy znak z argumentu jest jest cyfra
 1260.         Zwraca:
 1261.                 1 jest
 1262.                 0 nie jest
 1263.     */
 1264.     char cyfry[10] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
 1265.  
 1266.     for (int i = 0; i < 10; i++)
 1267.     {
 1268.         // gdy zero
 1269.         if(znak == cyfry[i] && i == 0)
 1270.         {
 1271.             return 0;
 1272.         }
 1273.         // gdy inna cyfra
 1274.         else if(znak == cyfry[i] && i != 0)
 1275.         {
 1276.             return 1;
 1277.         }
 1278.  
 1279.     }
 1280.  
 1281.     return 0;
 1282. }
 1283.  
 1284. void pobierz_typ(FILE * plik, int * typ)
 1285. {
 1286.     /*
 1287.         Dzialanie:
 1288.             Pobiera 2 znak z 1 linii.
 1289.             W tym miejscu jest podany tym obrazu.
 1290.             Przypisuje go do zmiennej przekazanej przez argument.
 1291.  
 1292.     */
 1293.     char bufor[DL_LINII];
 1294.  
 1295.     rewind(plik);
 1296.     fgets(bufor, DL_LINII, plik);
 1297.  
 1298.     // typ to 2 znak z 1 linii
 1299.     *typ = atoi(bufor+1);
 1300.  
 1301.  
 1302. }
 1303.  
 1304. char** pobierz_komentarze(FILE * plik, int * ilosc_komentarzy)
 1305. {
 1306.  
 1307.     /*
 1308.         Dzialanie:
 1309.                 Przeszukuje plik w poszukiwaniu linii ze znakiem '#' na poczatku
 1310.                 Gdy taka linie znajdzie realokuje tablice z komentarzami i zapisuje
 1311.                 znaleziona linie.
 1312.                 Jednoczenie przypisuje wartosc zmiennej ilosc komentarzy
 1313.         Zwraca:
 1314.                 tablice 2d komentarzy
 1315.                 NULL jesli nie ma komentarzy
 1316.  
 1317.         UWAGA: UWOLNIC POTEM PAMIEC
 1318.     */
 1319.  
 1320.     char bufor[DL_LINII];
 1321.  
 1322.     char ** komentarze = NULL;
 1323.  
 1324.     *ilosc_komentarzy = 0;
 1325.  
 1326.     while(1)
 1327.     {
 1328.         char * czy_koniec = fgets(bufor, DL_LINII, plik);
 1329.  
 1330.         if(czy_koniec == NULL)
 1331.         {
 1332.             break;
 1333.         }
 1334.         // Gdy jest to 1 komentarz to alokuj tablice i wiersz oraz zapisz komentarz z buforu
 1335.         if(bufor[0] == '#' && (*ilosc_komentarzy) == 0)
 1336.         {
 1337.             // Zwieksz ilosc komentarzy
 1338.             (*ilosc_komentarzy)++;
 1339.             // alokuj 1 wiersz
 1340.             komentarze = (char**) malloc(sizeof(char*));
 1341.             // alokuj 1 linie
 1342.             *komentarze = (char*) malloc(sizeof(char) * DL_LINII);
 1343.             // przekopiuj komentarz z bufora
 1344.             strcpy(*komentarze, bufor);
 1345.         }
 1346.         // Gdy jest to kolejny komentarz odpowiednio reallokuj tablice, powieksz ja i go zapisz z buforu
 1347.         else if(bufor[0] == '#' && (*ilosc_komentarzy) !=0)
 1348.         {
 1349.             // zwieksz ilosc
 1350.             (*ilosc_komentarzy)++;
 1351.             // realokuj na 1 wieksza
 1352.             komentarze = realloc(komentarze, sizeof(char**) * (*ilosc_komentarzy));
 1353.             // alokuj nowa linie
 1354.             *(komentarze + (*ilosc_komentarzy) - 1) = (char*) malloc(sizeof(char) * DL_LINII);
 1355.             // przekopiuj do nowej linii komentarz z bufora
 1356.             strcpy(*(komentarze + (*ilosc_komentarzy) -1), bufor);
 1357.         }
 1358.     }
 1359.  
 1360.     return komentarze;
 1361. }
 1362.  
 1363. void pobierz_wymiary(FILE * plik, int * wysokosc, int * szerokosc)
 1364. {
 1365.     /*
 1366.         Dzialanie:
 1367.                     Funkcja ta opiera sie na formacie plikow.
 1368.                     PIERWSZA LINIA w ktorej PIERWSZY ZNAK jest CYFRA to linia z wymiarami tj.
 1369.                     PRZYKLAD:
 1370.                     Px
 1371.                     # jakies kometarze
 1372.                     100 100 <- pierwsza linia z cyfra jako 1 znak to wymiary
 1373.                     Gdy dojdziemy do tej linii ekstrahujemy z niej wymiary  i przypisujemy do zmiennych z argumentow
 1374.  
 1375.  
 1376.     */
 1377.  
 1378.     char bufor[DL_LINII];
 1379.     rewind(plik);           // na wszelki wypadek przewin
 1380.     int ktora_z_kolei = 0;  // okresla, z ktora linia, w ktorej pierwszym znakiem jest cyfra, mamy do czynienia
 1381.  
 1382.     while(1)
 1383.     {
 1384.         char * czy_koniec = fgets(bufor, DL_LINII, plik);
 1385.  
 1386.          // gdy 1 znak jest cyfra to funkcja zwraca 1(dla 1-9) lub 0(dla zera), gdy nie -1
 1387.         if(czy_jest_cyfra(bufor[0]) == 1)
 1388.         {
 1389.             ktora_z_kolei++;
 1390.         }
 1391.         if(czy_koniec == NULL)
 1392.         {
 1393.             break;
 1394.         }
 1395.         if(ktora_z_kolei == 1)
 1396.         {
 1397.             // gdy znaleziono 1 linie z cyframi to
 1398.             sscanf(bufor, "%d %d", szerokosc, wysokosc);
 1399.             break;
 1400.         }
 1401.     }
 1402. }
 1403.  
 1404. void pobierz_skale(FILE * plik, int * skala)
 1405. {
 1406.     /*
 1407.         Dzialanie:
 1408.                     Funkcja ta opiera sie na formacie plikow typu P2 i P3.
 1409.                     DRUGA LINIA w ktorej PIERWSZY ZNAK jest CYFRA to linia z odcieniami szarosci tj.
 1410.                     PRZYKLAD:
 1411.                     Px
 1412.                     # jakies kometarze
 1413.                     100 100 <- pierwsza linia z cyfra jako 1 znak to wymiary
 1414.                     1234    <- druga -||- to skala
 1415.                     Gdy dojdziemy do tej linii ekstrahujemy z niej skale i przypisujemy do zmiennej z argumentu
 1416.  
 1417.  
 1418.     */
 1419.  
 1420.     char bufor[DL_LINII];
 1421.     int ktora_z_kolei = 0;
 1422.  
 1423.     rewind(plik);   // na wszelki wypadek przewin
 1424.  
 1425.     while(1)
 1426.     {
 1427.         char * czy_koniec = fgets(bufor, DL_LINII, plik);
 1428.          // gdy 1 znak jest cyfra to funkcja zwraca 1(dla 1-9) lub 0(dla zera), gdy nie -1
 1429.         if(czy_jest_cyfra(bufor[0]) == 1)
 1430.         {
 1431.             ktora_z_kolei++;
 1432.         }
 1433.         if(czy_koniec == NULL)
 1434.         {
 1435.             break;
 1436.         }
 1437.         if(ktora_z_kolei == 2)
 1438.         {
 1439.             sscanf(bufor, "%d", skala);
 1440.             break;
 1441.         }
 1442.  
 1443.     }
 1444. }
 1445.  
 1446. int *** pobierz_piksele(FILE * plik, int wysokosc, int szerokosc, int typ)
 1447. {
 1448.     /*
 1449.         Dzialanie:
 1450.                     Zaleznie od typu pobiera z danego pliku piksele
 1451.                     Kazdy zestaw pikseli sklada sie z 4 dwuwymiarowych tablic intigerow, w ktorych
 1452.                     1 tablica to piksele czerwone   R
 1453.                     2 tablica to piksele zielone    G
 1454.                     3 tablica to piksele niebieskie B
 1455.                     4 tablica to piksele bialo czarne badz w odcieniach szarosci
 1456.  
 1457.                     Tablice 1-3 sa wypelniane gdy natrafimy na plik typu P3.
 1458.                     Tablica 4 pozostaje wtedy niewypelniana
 1459.  
 1460.                     Tablica 4 jest wypelniana gdy natrafimy na typ P1 lub P2.
 1461.                     Tablice 1-3 pozostaja wtedy niewypelniane
 1462.  
 1463.                     UWAGA: NALEZY NA KONIEC PRACY ZE ZDJECIEM ZWOLNIC WSZYSTKIE 4 TABLICE
 1464.  
 1465.                     TYP P1 Przyklad:
 1466.                     P1
 1467.                     # ewentualne komentarze
 1468.                     100 100 <- Pierwsza linia, w ktorej na poczatku jest cyfra [1-9] to na pewno wymiary
 1469.                     1 0...  <- Druga linia,    w ktorej na poczatku jest cyfra [0-1] to na pewno piksele
 1470.                     Gdy wykryje 1 linie z cyfra przestaje skanowac dalej plik a zaczyna pobieranie wartosci
 1471.                     danych pikseli i zapisywac je w piksele[4][x][y]
 1472.  
 1473.  
 1474.                     TYP P2 Przyklad:
 1475.                     P2
 1476.                     # ewentualne komentarze
 1477.                     100 100 <- Pierwsza linia, w ktorej na poczatku jest cyfra [1-9] to na pewno wymiary
 1478.                     1024    <- Druga linia,    w ktorej na poczatku jest cyfra [1-9] to na pewno skala szarosci
 1479.                     1 0...  <- Trzecia linia,  w ktorej na poczatku jest cyfra [0-1] to na pewno piksele
 1480.                     Gdy wykryje 1 linie z cyfra przestaje skanowac dalej plik a zaczyna pobieranie wartosci
 1481.                     danych pikseli i zapisywac je w piksele[4][x][y]
 1482.  
 1483.                     TYP P3 Przyklad:
 1484.                     P3
 1485.                     # ewentualne komentarze
 1486.                     100 100 <- Pierwsza linia, w ktorej na poczatku jest cyfra [1-9] to na pewno wymiary
 1487.                     1024    <- Druga linia,    w ktorej na poczatku jest cyfra [1-9] to na pewno skladowe kolorow
 1488.                     1 0...  <- Trzecia linia,  w ktorej na poczatku jest cyfra [0-1] to na pewno piksele
 1489.                     Gdy wykryje 1 linie z cyfra przestaje skanowac dalej plik a zaczyna pobieranie wartosci
 1490.                     danych pikseli.
 1491.                     Nastepnie przypisuje dane piksele trojkami do odpowiednich tablic tj
 1492.                     fscanf("%d %d %d", RED,              GREEN,            BLUE)
 1493.                     fscanf("%d %d %d", piksele[1][x][y], piksele[1][x][y], piksele[1][x][y])
 1494.         Kontrola bledow:
 1495.                     W chwili pobierania pikseli monitorujemy jaka ich ilosc udalo sie pobrac.
 1496.                     W przypadku obrazow typu P1 i P2 ilosc pikseli, ktore udalo sie pobrac powinna
 1497.                     byc rowna wysokosci * szerokosc.
 1498.                     Jesli tak nie jest funkcja zwroci NULL
 1499.                     W przypadku obrazow typu P3 dzialamy analogicznie jednakze, przy kazdej pobranej
 1500.                     trojce pikseli zwiekszamy ilosc pobranych o 3, a na koncu przyrownujemy do
 1501.                     3 * wysokosc * szerokosc.
 1502.         Zwraca:
 1503.  
 1504.                 Jesli sukces                    int ***
 1505.                 Jesli nie udalo sie wczytac     NULL
 1506.  
 1507.     */
 1508.  
 1509.    // Bufor pomocniczy do przewijania pliku
 1510.     char bufor[DL_LINII];
 1511.     // zmienna pomocnicza do liczenia pikseli, ktore udalo sie pobrac
 1512.     int ktora_z_kolei = 0;
 1513.  
 1514.  
 1515.     rewind(plik);   // na wszelki wypadek przewin
 1516.  
 1517.     /* trojwymiarowa tablica pikseli alokacja ---------------------------------------------------------*/
 1518.  
 1519.     int *** piksele = (int***) malloc(sizeof(int**) * 4); // zaalokuj 3 tablice dla RGB i jedna dla odcieni szarosci
 1520.     // zaalokuj odpowiednia wierszy w kazdej tablicy
 1521.     for(int tab = 0; tab < 4; tab++)
 1522.     {
 1523.         for(int wiersz = 0; wiersz < wysokosc; wiersz++)
 1524.         {
 1525.            *(piksele + tab) = (int**) malloc(sizeof(int*) * wysokosc);
 1526.         }
 1527.     }
 1528.  
 1529.  
 1530.     // zaalokuj odpowiednia ilosc kolumn w kazdej tablicy
 1531.     for(int tab = 0; tab < 4; tab++)
 1532.     {
 1533.         for(int wiersz = 0; wiersz < wysokosc; wiersz++)
 1534.         {
 1535.            *(*(piksele + tab) + wiersz) = (int*) malloc(sizeof(int) * szerokosc);
 1536.         }
 1537.     }
 1538.     /* trojwymiarowa tablica pikseli alokacja koniec --------------------------------------------------*/
 1539.  
 1540.  
 1541.     /* Przewin do miejsca gdzie znajduja sie piksele*/
 1542.     while(1)
 1543.     {
 1544.         char * czy_koniec = fgets(bufor, DL_LINII, plik);
 1545.  
 1546.         // gdy 1 znak jest cyfra to funkcja zwraca 1(dla 1-9) lub 0(dla zera), gdy nie -1
 1547.         if(czy_jest_cyfra(bufor[0]) == 1)
 1548.         {
 1549.             ktora_z_kolei++;
 1550.         }
 1551.         if(czy_koniec == NULL)
 1552.         {
 1553.             break;
 1554.         }
 1555.         // Jesli typ to P1 to w tym momencie mozna zakonczyc przewijanie gdyz 1 linia to wymiary
 1556.         // po ktorych znajduja sie piksele
 1557.         if(ktora_z_kolei == 1 && typ == 1)
 1558.         {
 1559.             break;
 1560.         }
 1561.         // Jesli typ to P2 lub P3 to po 2 linii, w ktorej jako 1 znak wystepuje cyfra(skala)
 1562.         // wystepuje piksele
 1563.         if(ktora_z_kolei == 2 && (typ == 2 || typ == 3))
 1564.         {
 1565.             break;
 1566.         }
 1567.     }
 1568.  
 1569.  
 1570.     if (typ == 1 || typ == 2)
 1571.     {
 1572.         /*
 1573.             Jezeli typ pliku to 1 albo 2 to pobieramy POJEDYNCZE wartosci dla kazdego piksela
 1574.             i zapisujemy w tablicy numer 4
 1575.         */
 1576.  
 1577.         int ile_pikseli_wczytano = 0;
 1578.         for(int wys = 0; wys < wysokosc; wys++)
 1579.         {
 1580.             for(int szer = 0; szer < szerokosc; szer++)
 1581.             {
 1582.                 // wczytuj i licz wczytane
 1583.                 if(fscanf(plik, "%d", &piksele[3][wys][szer]) == 1)
 1584.                 {
 1585.                     ile_pikseli_wczytano++;
 1586.                 }
 1587.  
 1588.             }
 1589.         }
 1590.  
 1591.         // gdy ilosc sie zgadza
 1592.         if(wysokosc*szerokosc == ile_pikseli_wczytano) return piksele;
 1593.         // gdy ilosc sie nie zgadza
 1594.         else                                           return NULL;
 1595.     }
 1596.  
 1597.     if(typ == 3)
 1598.     {
 1599.         /*
 1600.             Jezeli typ pliku to 3 to piksele zapisujemy w tablicach 1,2,3, ktore odpowiedaja R G B;
 1601.         */
 1602.  
 1603.         int ile_pikseli_wczytano = 0;
 1604.         for(int wys = 0; wys < wysokosc; wys++)
 1605.         {
 1606.             for(int szer = 0; szer < szerokosc; szer++)
 1607.             {
 1608.                 // wczytuj R G B i licz wczytane
 1609.                 if(fscanf(plik, "%d %d %d", &piksele[0][wys][szer], &piksele[1][wys][szer], &piksele[2][wys][szer]) == 3)
 1610.                 {
 1611.                     ile_pikseli_wczytano += 3;
 1612.                 }
 1613.  
 1614.             }
 1615.         }
 1616.  
 1617.         // gdy ilosc sie zgadza
 1618.         if(wysokosc*szerokosc*3 == ile_pikseli_wczytano) return piksele;
 1619.         // gdy ilosc sie nie zgadza
 1620.         else                                             return NULL;
 1621.  
 1622.     }
 1623.  
 1624.     return NULL;
 1625. }
 1626.  
 1627. void zwolnij_tablice_znakow(char ** tablica, int ilosc_wierszy)
 1628. {
 1629.  
 1630.     if(ilosc_wierszy != 0)
 1631.     {
 1632.         for(int i = 0; i< ilosc_wierszy; i++)
 1633.         {
 1634.             // kolumny
 1635.             free(*(tablica +i ));
 1636.             // i na koniec wiersze
 1637.             if(i + 1 == ilosc_wierszy) free(tablica);
 1638.         }
 1639.     }
 1640. }
 1641.  
 1642. void zwolnij_tablice_liczb(int ** tablica, int ilosc_wierszy)
 1643. {
 1644.  
 1645.     if(ilosc_wierszy != 0)
 1646.     {
 1647.         for(int i =0; i< ilosc_wierszy; i++)
 1648.         {
 1649.             // kolumny
 1650.             free(*(tablica +i ));
 1651.             // i na koniec wiersze
 1652.             if(i + 1 == ilosc_wierszy) free(tablica);
 1653.         }
 1654.     }
 1655. }
 1656.  
 1657. int czy_skala_jest_prawdziwa(int ** piksele, int skala, int wysokosc, int szerokosc)
 1658. {
 1659.     int minimum  = znajdz_minimum (piksele, wysokosc, szerokosc);
 1660.     int maksimum = znajdz_maksimum(piksele, wysokosc, szerokosc);
 1661.     // gdy realne wartosci przekraczaja zadeklarowane granice
 1662.     if(minimum < 0 || maksimum > skala)
 1663.     {
 1664.         printf("Realne minimum      = %d | Realne maksimum      = %d\n", minimum, maksimum);
 1665.         printf("Deklarowane minimum = %d | Deklarowane maksimum = %d\n", 0, skala - 1);
 1666.         return -1;
 1667.     }
 1668.     else return 0;
 1669.  
 1670. }
 1671.  
 1672. int ** normalizuj(int ** piksele, int skala, int wysokosc, int szerokosc)
 1673. {
 1674.     /*
 1675.         Dzialanie
 1676.                     Normalizuje zadana tablice liczb(pikseli) by byly w odpowiednim przedziale szarosci
 1677.                     Pozbywa sie elementow odstajacych (otlier)
 1678.         Zwraca:     Znormalizowana tablice
 1679.  
 1680.     */
 1681.  
 1682.  
 1683.     int minimum    = znajdz_minimum (piksele, wysokosc, szerokosc); // znajdz realne minimum
 1684.     int maksimum   = znajdz_maksimum(piksele, wysokosc, szerokosc); // znajdz realne maksimum
 1685.     // alokuj znormalizowana tablice
 1686.     int ** znormalizowana_tablica = (int**) malloc(sizeof(int*) * wysokosc);
 1687.     for(int i =0; i< szerokosc; i++)
 1688.     {
 1689.         *(znormalizowana_tablica + i) = (int*)malloc(sizeof(int) * szerokosc);
 1690.     }
 1691.  
 1692.     // wykonaj operacje
 1693.     for(int wys = 0; wys < wysokosc; wys++)
 1694.     {
 1695.         for(int szer = 0; szer < szerokosc; szer++)
 1696.         {
 1697.             // rzutowania na double bo na liczbach calkowitych nie da sie poprawnie wykonac takich dzialan
 1698.             // dziele na licznik i mianownik dla przejrzystosci
 1699.             double licznik   = (double)(piksele[wys][szer] - minimum) * (double) skala;
 1700.             double mianownik = (double)(maksimum - minimum);
 1701.             znormalizowana_tablica[wys][szer] = (int)(licznik / mianownik);
 1702.         }
 1703.     }
 1704.  
 1705.     return znormalizowana_tablica;
 1706. }
 1707.  
 1708. int znajdz_minimum(int ** piksele, int wysokosc, int szerokosc)
 1709. {
 1710.     int minimum = piksele[0][0];
 1711.     for(int i = 0; i < wysokosc; i++)
 1712.     {
 1713.         for(int e =0; e< szerokosc; e++)
 1714.         {
 1715.             if(piksele[i][e] < minimum)
 1716.             {
 1717.                 minimum = piksele[i][e];
 1718.             }
 1719.         }
 1720.     }
 1721.     return minimum;
 1722. }
 1723.  
 1724. int znajdz_maksimum(int ** piksele, int wysokosc, int szerokosc)
 1725. {
 1726.     int maksimum = piksele[0][0];
 1727.     for(int i = 0; i < wysokosc; i++)
 1728.     {
 1729.         for(int e = 0; e< szerokosc; e++)
 1730.         {
 1731.             if(piksele[i][e] > maksimum)
 1732.             {
 1733.                 maksimum = piksele[i][e];
 1734.             }
 1735.         }
 1736.     }
 1737.     return maksimum;
 1738. }
 1739.  
 1740. int ** negatyw(int ** piksele, int skala, int wysokosc, int szerokosc)
 1741. {
 1742.     /*
 1743.             Dzialanie:
 1744.                         Wykonuje operacje na tablicy liczb pobranych jako 1 argument(pikseli)
 1745.                         Wynik dzialania na piksele[x][y] zapisuje w odpowiadajacym jej miejsci nowe_piksele[x][y]
 1746.             Zwraca:
 1747.                         Nowa tablice 2d liczb(pikseli), ktora nalezy przypisac do pikseli wyjsciowych
 1748.  
 1749.  
 1750.     */
 1751.     int ** nowe_piksele = (int**) malloc(sizeof(int*) * wysokosc); // (n)owe (piksele) - tablica wynikowa po operacji
 1752.  
 1753.     for(int i =0; i < wysokosc; i++)
 1754.     {
 1755.             *(nowe_piksele + i) = (int*) malloc(sizeof(int) * szerokosc);
 1756.     }
 1757.  
 1758.     for(int i = 0; i < wysokosc; i++)
 1759.     {
 1760.         for(int e = 0; e < szerokosc; e++)
 1761.         {
 1762.             nowe_piksele[i][e] = skala - piksele[i][e];
 1763.         }
 1764.     }
 1765.     return nowe_piksele;
 1766. }
 1767.  
 1768. int ** progowanie(int ** piksele, int skala, int wysokosc, int szerokosc)
 1769. {
 1770.     /*
 1771.             Dzialanie:
 1772.                         Wykonuje operacje na tablicy liczb pobranych jako 1 argument(pikseli)
 1773.                         Wynik dzialania na piksele[x][y] zapisuje w odpowiadajacym jej miejsci nowe_piksele[x][y]
 1774.             Zwraca:
 1775.                         Nowa tablice 2d liczb(pikseli), ktora nalezy przypisac do pikseli wyjsciowych
 1776.  
 1777.     */
 1778.  
 1779.     int ** nowe_piksele = (int**) malloc(sizeof(int*) * wysokosc); // (n)owe (piksele) - tablica wynikowa po operacji
 1780.     int prog_proc; // okresla jaki procent skali ma byc progiem
 1781.     int prog_wart; // wartosc progu jako liczba calkowita
 1782.  
 1783.     // pobierz wartosc procentowa progu i wylicz wartosc liczbowa
 1784.     printf("Podaj wartosc progu(procentowo): ");
 1785.     scanf("%d", &prog_proc);
 1786.     prog_wart = (prog_proc * skala) / 100;
 1787.  
 1788.     // zaalokuj potrzebna ilosc kolumn
 1789.     for(int i =0; i < wysokosc; i++)
 1790.     {
 1791.             *(nowe_piksele + i) = (int*) malloc(sizeof(int) * szerokosc);
 1792.     }
 1793.  
 1794.     // oblicz nowa tablice
 1795.     for(int i = 0; i < wysokosc; i++)
 1796.     {
 1797.         for(int e = 0; e < szerokosc; e++)
 1798.         {
 1799.             // jesli powyzej progu to daj maksymalna wartosc szarosci piksela (bialy)
 1800.             if(piksele[i][e] > prog_wart)
 1801.             {
 1802.                 nowe_piksele[i][e] = skala - 1; // -1 bo majac ilosc odcieni np 255 najwyzsza jest 254
 1803.             }
 1804.             // jesli poniezej progu to daj minimalna wartosc szarosci piksela(czern)
 1805.             else
 1806.             {
 1807.                 nowe_piksele[i][e] = 0;
 1808.             }
 1809.         }
 1810.     }
 1811.     return nowe_piksele;
 1812. }
 1813.  
 1814. int ** polprogowanie_czerni(int ** piksele, int skala, int wysokosc, int szerokosc)
 1815. {
 1816.     /*
 1817.             Dzialanie:
 1818.                         Wykonuje operacje na tablicy liczb pobranych jako 1 argument(pikseli)
 1819.                         Wynik dzialania na piksele[x][y] zapisuje w odpowiadajacym jej miejsci nowe_piksele[x][y]
 1820.             Zwraca:
 1821.                         Nowa tablice 2d liczb(pikseli), ktora nalezy przypisac do pikseli wyjsciowych
 1822.  
 1823.     */
 1824.     int ** nowe_piksele = (int**) malloc(sizeof(int*) * wysokosc);
 1825.     int prog_proc; // wartosc procentowa dla progu
 1826.     int prog_wart; // wartosc liczbowa
 1827.  
 1828.     // pobierz wartosc procentowa i przelicz na liczbowa
 1829.     printf("Podaj wartosc progu(procentowo): ");
 1830.     scanf("%d", &prog_proc);
 1831.     prog_wart = (prog_proc * skala) / 100;
 1832.  
 1833.     // alokuj kolumny
 1834.     for(int i =0; i < wysokosc; i++)
 1835.     {
 1836.         *(nowe_piksele + i) = (int*) malloc(sizeof(int) * szerokosc);
 1837.     }
 1838.  
 1839.     // wykonaj operacje
 1840.     for(int i = 0; i < wysokosc; i++)
 1841.     {
 1842.         for(int e = 0; e < szerokosc; e++)
 1843.         {
 1844.             // powyzej progu zostaw wastosc
 1845.             if(piksele[i][e] > prog_wart)
 1846.             {
 1847.                 nowe_piksele[i][e] = piksele[i][e];
 1848.             }
 1849.             // ponizej progu daj minimalna wartosc(czern)
 1850.             else
 1851.             {
 1852.                 nowe_piksele[i][e] = 0;
 1853.             }
 1854.         }
 1855.     }
 1856.         return nowe_piksele;
 1857. }
 1858.  
 1859. int ** polprogowanie_bieli(int ** piksele, int skala, int wysokosc, int szerokosc)
 1860. {
 1861.     /*
 1862.             Dzialanie:
 1863.                         Wykonuje operacje na tablicy liczb pobranych jako 1 argument(pikseli)
 1864.                         Wynik dzialania na piksele[x][y] zapisuje w odpowiadajacym jej miejsci nowe_piksele[x][y]
 1865.             Zwraca:
 1866.                         Nowa tablice 2d liczb(pikseli), ktora nalezy przypisac do pikseli wyjsciowych
 1867.  
 1868.     */
 1869.         int ** nowe_piksele = (int**) malloc(sizeof(int*) * wysokosc);
 1870.         int prog_proc; // wartosc procentowa progu
 1871.         int prog_wart; // wartosc liczbowa progu
 1872.  
 1873.         // pobierz wartosc procentowa i przelicz na liczbowa
 1874.         printf("Podaj wartosc progu(procentowo): ");
 1875.         scanf("%d", &prog_proc);
 1876.         prog_wart = (prog_proc * skala) / 100;
 1877.  
 1878.         // alokuj kolumny
 1879.         for(int i =0; i < wysokosc; i++)
 1880.         {
 1881.                 *(nowe_piksele + i) = (int*) malloc(sizeof(int) * szerokosc);
 1882.         }
 1883.  
 1884.         // wykonaj operacje
 1885.         for(int i = 0; i < wysokosc; i++)
 1886.         {
 1887.             for(int e = 0; e < szerokosc; e++)
 1888.             {
 1889.                 // jesli ponizej progu to zostaw wartosc
 1890.                 if(piksele[i][e] <= prog_wart)
 1891.                 {
 1892.                     nowe_piksele[i][e] = piksele[i][e];
 1893.                 }
 1894.                 // jesli powyzej to daj maksymalna wartosc(biel)
 1895.                 else
 1896.                  {
 1897.                      nowe_piksele[i][e] = skala -1; // -1 bo majac np 255 odcieni szarosci maksymalna wartosc to 254
 1898.                  }
 1899.             }
 1900.         }
 1901.         return nowe_piksele;
 1902. }
 1903.  
 1904. int ** korekcja_gamma(int ** piksele, int skala, int wysokosc, int szerokosc)
 1905. {
 1906.     /*
 1907.             Dzialanie:
 1908.                         Wykonuje operacje na tablicy liczb pobranych jako 1 argument(pikseli)
 1909.                         Wynik dzialania na piksele[x][y] zapisuje w odpowiadajacym jej miejsci nowe_piksele[x][y]
 1910.             Zwraca:
 1911.                         Nowa tablice 2d liczb(pikseli), ktora nalezy przypisac do pikseli wyjsciowych
 1912.  
 1913.     */
 1914.  
 1915.  
 1916.         double gamma; // wartosc parametru gamma
 1917.         int ** nowe_piksele = (int**) malloc(sizeof(int*) * wysokosc);
 1918.  
 1919.         // pobierz wartosc parametru gamma*10.0 i wylicz odpowiednia wartosc
 1920.         printf("Podaj wartosc parametru gamma(pomnozona przez 10 np. jesli chcesz 0.5 podaj 5):");
 1921.         scanf("%le", &gamma);
 1922.         gamma = gamma/10.0;
 1923.  
 1924.         // alokuj kolumny
 1925.         for(int i =0; i < wysokosc; i++)
 1926.         {
 1927.                 *(nowe_piksele + i) = (int*) malloc(sizeof(int) * szerokosc);
 1928.         }
 1929.  
 1930.         // wykonaj operacje
 1931.         for(int i = 0; i < wysokosc; i++)
 1932.         {
 1933.             for(int e = 0; e < szerokosc; e++)
 1934.             {
 1935.                 // oblicza osobno liczni i mianownik dla uproszzcenia wyrazenia i przejrzystosci
 1936.                 double licznik   = pow((double) piksele[i][e],  1.0/ gamma);
 1937.                 double mianownik = pow((double) skala, (1.0 - gamma)/gamma);
 1938.                 nowe_piksele[i][e] = (int) licznik / mianownik;
 1939.             }
 1940.         }
 1941.  
 1942.     return nowe_piksele;
 1943.  
 1944. }
 1945.  
 1946. int ** zmiana_poziomow(int ** piksele, int skala, int wysokosc, int szerokosc)
 1947. {
 1948.      /*
 1949.             Dzialanie:
 1950.                         Wykonuje operacje na tablicy liczb pobranych jako 1 argument(pikseli)
 1951.                         Wynik dzialania na piksele[x][y] zapisuje w odpowiadajacym jej miejsci nowe_piksele[x][y]
 1952.             Zwraca:
 1953.                         Nowa tablice 2d liczb(pikseli), ktora nalezy przypisac do pikseli wyjsciowych
 1954.  
 1955.     */
 1956.  
 1957.         // pobierz prog bieli i czerni
 1958.         int czern, biel;
 1959.         int ** nowe_piksele = (int**) malloc(sizeof(int*) * wysokosc);
 1960.  
 1961.         do
 1962.         {
 1963.             printf("Podaj wartosc progow czern/biel przedzielone przecinkiem \n");
 1964.             scanf("%d,%d", &czern, &biel);
 1965.         } while(!(czern > 0 && biel < skala)); // majac ilosc odcieni np 100 nie mozna dac progu bieli 101, a czerni -1,
 1966.                                                    // Ponadto prog czerni nie ma sensu gdy jest rowny 0
 1967.                                                    // gdyz wtedy ta operacja jest progowaniem czerni, ktore jest juz
 1968.                                                    // zaimplementowane w innej funkcji
 1969.  
 1970.         // alokuj kolumny
 1971.         for(int i = 0; i < wysokosc; i++)
 1972.         {
 1973.                 *(nowe_piksele + i) = (int*) malloc(sizeof(int) * szerokosc);
 1974.         }
 1975.  
 1976.         // wykonaj operacje
 1977.         for(int i = 0; i < wysokosc; i++)
 1978.         {
 1979.             for(int e = 0; e < szerokosc; e++)
 1980.             {
 1981.                 // ponizej progu czerni ustaw na czern
 1982.                 if(piksele[i][e] < czern)
 1983.                 {
 1984.                     nowe_piksele[i][e] = 0;
 1985.                 }
 1986.                 // pomiedzy progiem czerni a bieli zostaw jak jest
 1987.                 else if(piksele[i][e] > czern && piksele[i][e] < biel)
 1988.                 {
 1989.                     nowe_piksele[i][e] = piksele[i][e];
 1990.                 }
 1991.                 // powyzej progu bieli ustaw na biel
 1992.                 else if(piksele[i][e] > biel)
 1993.                 {
 1994.                     nowe_piksele[i][e] = skala - 1; // -1 bo najwyzsza wartosc jest o 1 mniejsza niz ilosc odcieni szarosci
 1995.                 }
 1996.             }
 1997.         }
 1998.  
 1999.     return nowe_piksele;
 2000.  
 2001. }
 2002.  
 2003.  
 2004. int ** konturowanie(int ** piksele, int wysokosc, int szerokosc)
 2005. {
 2006.          /*
 2007.             Dzialanie:
 2008.                         Wykonuje operacje na tablicy liczb pobranych jako 1 argument(pikseli)
 2009.                         Wynik dzialania na piksele[x][y] zapisuje w odpowiadajacym jej miejsci nowe_piksele[x][y]
 2010.             Zwraca:
 2011.                         Nowa tablice 2d liczb(pikseli), ktora nalezy przypisac do pikseli wyjsciowych
 2012.  
 2013.     */
 2014.  
 2015.  
 2016.         int ** nowe_piksele = (int**) malloc(sizeof(int*) * wysokosc);
 2017.  
 2018.         // zaalokuj kolumny
 2019.         for(int i =0; i < wysokosc; i++)
 2020.         {
 2021.                 *(nowe_piksele + i) = (int*) malloc(sizeof(int) * szerokosc);
 2022.         }
 2023.         // wykonaj operacje
 2024.         for(int i = 1; i < wysokosc - 1; i++)
 2025.         {
 2026.             for(int e = 1; e < szerokosc - 1; e++)
 2027.             {
 2028.                 nowe_piksele[i][e] = abs(piksele[i+1][e] - piksele[i][e]) + abs(piksele[i][e+1] - piksele[i][e]);
 2029.             }
 2030.         }
 2031.  
 2032.     return nowe_piksele;
 2033.  
 2034. }
 2035.  
 2036. int ** rozmycie_poziome(int ** piksele, int wysokosc, int szerokosc)
 2037. {
 2038.      /*
 2039.             Dzialanie:
 2040.                         Wykonuje operacje na tablicy liczb pobranych jako 1 argument(pikseli)
 2041.                         Wynik dzialania na piksele[x][y] zapisuje w odpowiadajacym jej miejsci nowe_piksele[x][y]
 2042.             Zwraca:
 2043.                         Nowa tablice 2d liczb(pikseli), ktora nalezy przypisac do pikseli wyjsciowych
 2044.  
 2045.     */
 2046.  
 2047.         int ** nowe_piksele = (int**) malloc(sizeof(int*) * wysokosc);
 2048.         // zaalokuj kolumny
 2049.         for(int i =0; i < wysokosc; i++)
 2050.         {
 2051.                 *(nowe_piksele + i) = (int*) malloc(sizeof(int) * szerokosc);
 2052.         }
 2053.  
 2054.         // wykonaj operacje TODO dowolny promien v2
 2055.         for(int i = 1; i < wysokosc - 1; i++)
 2056.         {
 2057.             for(int e = 1; e < szerokosc - 1; e++)
 2058.             {
 2059.                 nowe_piksele[i][e] = (piksele[i][e+1] + piksele[i][e] + piksele[i][e+1]) / 3;
 2060.             }
 2061.         }
 2062.  
 2063.     return nowe_piksele;
 2064.  
 2065. }
 2066.  
 2067. int ** rozmycie_pionowe(int ** piksele, int wysokosc, int szerokosc)
 2068. {
 2069.          /*
 2070.                 Dzialanie:
 2071.                             Wykonuje operacje na tablicy liczb pobranych jako 1 argument(pikseli)
 2072.                             Wynik dzialania na piksele[x][y] zapisuje w odpowiadajacym jej miejsci nowe_piksele[x][y]
 2073.                 Zwraca:
 2074.                             Nowa tablice 2d liczb(pikseli), ktora nalezy przypisac do pikseli wyjsciowych
 2075.  
 2076.         */
 2077.  
 2078.         int ** nowe_piksele = (int**) malloc(sizeof(int*) * wysokosc);
 2079.         // zaalokuj kolumny
 2080.         for(int i =0; i < wysokosc; i++)
 2081.         {
 2082.                 *(nowe_piksele + i) = (int*) malloc(sizeof(int) * szerokosc);
 2083.         }
 2084.         // wykonaj operacje TODO dowolny promien v2
 2085.         for(int i = 1; i < wysokosc - 1; i++)
 2086.         {
 2087.             for(int e = 1; e < szerokosc - 1; e++)
 2088.             {
 2089.  
 2090.                 nowe_piksele[i][e] = (piksele[i+1][e] + piksele[i][e] + piksele[i-1][e]) / 3;
 2091.             }
 2092.         }
 2093.  
 2094.     return nowe_piksele;
 2095.  
 2096. }
 2097.  
 2098. int ** rozciagniecie_histogramu(int ** piksele, int skala, int wysokosc, int szerokosc)
 2099. {
 2100.      /*
 2101.             Dzialanie:
 2102.                         Wykonuje operacje na tablicy liczb pobranych jako 1 argument(pikseli)
 2103.                         Wynik dzialania na piksele[x][y] zapisuje w odpowiadajacym jej miejsci nowe_piksele[x][y]
 2104.             Zwraca:
 2105.                         Nowa tablice 2d liczb(pikseli), ktora nalezy przypisac do pikseli wyjsciowych
 2106.  
 2107.     */
 2108.  
 2109.         int ** nowe_piksele = (int**) malloc(sizeof(int*) * wysokosc);
 2110.         int minimum    = znajdz_minimum (piksele, wysokosc, szerokosc); // znajduje realne minimum w tablicy
 2111.         int maksimum   = znajdz_maksimum(piksele, wysokosc, szerokosc); // znajduje realne maksimum w tablicy
 2112.  
 2113.         for(int i =0; i < wysokosc; i++)
 2114.         {
 2115.                 *(nowe_piksele + i) = (int*) malloc(sizeof(int) * szerokosc);
 2116.         }
 2117.  
 2118.         for(int i = 1; i < wysokosc - 1; i++)
 2119.         {
 2120.             for(int e = 1; e < szerokosc - 1; e++)
 2121.             {
 2122.                 nowe_piksele[i][e] = ((piksele[i][e] - minimum) * skala)/(maksimum - minimum);
 2123.             }
 2124.         }
 2125.  
 2126.     return nowe_piksele;
 2127.  
 2128. }
 2129.  
 2130. int ** operacje_z_uzyciem_masek(int ** piksele, int skala, int wysokosc, int szerokosc, int ** maska)
 2131. {
 2132.  
 2133.          // alokuj nowe piksele
 2134.  
 2135.          int ** nowe_piksele = (int**) malloc(sizeof(int*) * wysokosc);
 2136.          for(int i =0; i < wysokosc; i++)
 2137.          {
 2138.              *(nowe_piksele + i) = (int*) malloc(sizeof(int) * szerokosc);
 2139.  
 2140.          }
 2141.  
 2142.          // osobno piksele wynik z gornego, srodkowego i dolnego rzedu, by pojedyncza linia nie byla zbyt dluga
 2143.          for(int i = 1; i < wysokosc -1; i++)
 2144.          {
 2145.            for(int e = 1; e < szerokosc - 1; e++)
 2146.            {
 2147.                 int gorny_rzad    = maska[0][0] * piksele[i-1][e-1] + maska[0][1] * piksele[i-1][e] + maska[0][2] * piksele[i-1][e+1];
 2148.                 int srodkowy_rzad = maska[1][0] * piksele[i]  [e-1] + maska[1][1] * piksele[i]  [e] + maska[1][2] * piksele[i]  [e+1];
 2149.                 int dolny_rzad    = maska[2][0] * piksele[i+1][e-1] + maska[2][1] * piksele[i+1][e] + maska[2][2] * piksele[i+1][e+1];
 2150.                 int suma = gorny_rzad + srodkowy_rzad + dolny_rzad;
 2151.                 nowe_piksele[i][e] = suma;
 2152.             }
 2153.         }
 2154.  
 2155.         // normalizuj do wymaganego przedzialu( pozbywa sie elementow odstajacych(outlier))
 2156.         nowe_piksele = normalizuj(nowe_piksele, skala, wysokosc, szerokosc);
 2157.         return nowe_piksele;
 2158. }
 2159.  
 2160. int ** zwroc_zaalokowana_maske(int maska[3][3])
 2161. {
 2162.  
 2163.     // alokuj maske
 2164.     int ** maska_do_zwrocenia = (int**) malloc(sizeof(int*) * 3);
 2165.     for(int i = 0; i < 3; i++)
 2166.     {
 2167.         *(maska_do_zwrocenia + i) = (int*)malloc(sizeof(int) *3);
 2168.     }
 2169.  
 2170.     for(int i = 0; i < 3; i++)
 2171.     {
 2172.         for(int e = 0; e < 3; e++)
 2173.         {
 2174.             *(*(maska_do_zwrocenia + i) + e) = maska[i][e];
 2175.         }
 2176.     }
 2177.  
 2178.     return maska_do_zwrocenia;
 2179. }
 2180. int ** wybor_maski()
 2181. {
 2182.         // identycznosc na wypadek zlego wyboru maski
 2183.         int idn            [3][3] =  {{0,  0,  0},
 2184.                                       {0,  1,  0},
 2185.                                       {0,  0,  0}};
 2186.  
 2187.         // dolnoprzepustowe - redukcja lokalnych roznic jasnosci--------------------------------------------
 2188.         int usr            [3][3] =  {{1,  1,  1},
 2189.                                       {1,  1,  1},
 2190.                                       {1,  1,  1}};
 2191.  
 2192.         int usr_wzm        [3][3] =  {{1,  1,  1},
 2193.                                       {1,  2,  1},
 2194.                                       {1,  1,  1}};
 2195.         // gornoprzepustowe - wyodrebnianie kontury/krawedzie-----------------------------------------------
 2196.  
 2197.         //krawedzie
 2198.         int roberts        [3][3] =  {{ 0,  0,  0},
 2199.                                       {-1,  0,  0},
 2200.                                       { 0,  1,  0}};
 2201.         //linie poziome
 2202.         int prewit_poziom  [3][3] =  {{-1, -1, -1},
 2203.                                       { 0,  0,  0},
 2204.                                       { 1,  1,  1}};
 2205.         //linie pionowe
 2206.         int prewit_pion   [3][3] =   {{ 1,  0, -1},
 2207.                                       { 1,  0, -1},
 2208.                                       { 1,  0, -1}};
 2209.         // maski sobela - wyodrebnianie linii ---------------------------------------------------------------
 2210.  
 2211.         // poziomych
 2212.         int sobel_poziom  [3][3] = {{-1, -2, -1},
 2213.                                     { 0,  0,  0},
 2214.                                     { 1,  2,  1}};
 2215.         // pionowych
 2216.         int sobel_pion    [3][3] = {{-1,  0,  1},
 2217.                                     {-2,  0,  2},
 2218.                                     {-1,  0,  1}};
 2219.         // krawedzie i kontury naraz ------------------------------------------------------------------------
 2220.  
 2221.         int lapsjan1      [3][3] = {{ 1, -2,  1},
 2222.                                     {-2,  4, -2},
 2223.                                     { 1, -2,  1}};
 2224.  
 2225.         int lapsjan2      [3][3] = {{ 0, -1,  0},
 2226.                                     {-1,  4, -1},
 2227.                                     { 0,- 1,  0}};
 2228.  
 2229.         int lapsjan3      [3][3] = {{-1, -1, -1},
 2230.                                     {-1,  8, -1},
 2231.                                     {-1, -1, -1}};
 2232.  
 2233.         int wybor_maski;
 2234.         printf("Maski do wyboru:\n");
 2235.         printf("1.  Usredniajaca\n");
 2236.         printf("2.  Usredniajaca ze wzmocnieniem\n");
 2237.         printf("3.  Robertsa\n");
 2238.         printf("4.  Pozioma Prewita\n");
 2239.         printf("5.  Pionowa Prewita\n");
 2240.         printf("6.  Pozioma Sobela\n");
 2241.         printf("7.  Pionowa Sobela\n");
 2242.         printf("8.  Slaby  lapsjan\n");
 2243.         printf("9.  Sredni lapsjan\n");
 2244.         printf("10. Mocny  lapsjan\n");
 2245.         printf("11. Stworz wlasna maske\n");
 2246.         printf("Twoj wybor: ");
 2247.         scanf("%d", &wybor_maski);
 2248.         printf("|------------------------------------------------------|\n");
 2249.         switch(wybor_maski)
 2250.         {
 2251.             case 1:
 2252.                     return zwroc_zaalokowana_maske(usr);
 2253.                     break;
 2254.             case 2:
 2255.                     return zwroc_zaalokowana_maske(usr_wzm);
 2256.                     break;
 2257.             case 3:
 2258.                     return zwroc_zaalokowana_maske(roberts);
 2259.                     break;
 2260.             case 4:
 2261.                     return zwroc_zaalokowana_maske(prewit_poziom);
 2262.                     break;
 2263.             case 5:
 2264.                     return zwroc_zaalokowana_maske(prewit_pion);
 2265.                     break;
 2266.             case 6:
 2267.                     return zwroc_zaalokowana_maske(sobel_poziom);
 2268.                     break;
 2269.             case 7:
 2270.                     return zwroc_zaalokowana_maske(sobel_pion);
 2271.                     break;
 2272.             case 8:
 2273.                     return zwroc_zaalokowana_maske(lapsjan1);
 2274.                     break;
 2275.             case 9:
 2276.                     return zwroc_zaalokowana_maske(lapsjan2);
 2277.                     break;
 2278.             case 10:
 2279.                     return zwroc_zaalokowana_maske(lapsjan3);
 2280.                     break;
 2281.             case 11:
 2282.                     // tworzenie wlasnej maski
 2283.                     {
 2284.                        int wlasna[3][3];
 2285.  
 2286.                         printf("Prosze podac wartosci maski w formacie x,x,x \n");
 2287.                         for(int i = 0; i < 3; i++)
 2288.                         {
 2289.                             printf("Rzad numer %d:", i+1);
 2290.                             scanf("%d,%d,%d", &wlasna[i][0], &wlasna[i][1], &wlasna[i][2]);
 2291.                         }
 2292.                         return zwroc_zaalokowana_maske(wlasna);
 2293.                         break;
 2294.                     }
 2295.             default:
 2296.                     printf("Nieprawidlowy wybor maski. Zwracam identycznosc. \n((0 0 0)\n(0 1 0)\n(0 0 0)\n");
 2297.                     return zwroc_zaalokowana_maske(idn);
 2298.                     break;
 2299.  
 2300.         }
 2301. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top