SHARE
TWEET

made by ê§àŒ’à­šđ“đ‘’đ‘”đ‘’đ“ƒđ’č𝓈âȘ‘àŒ’ê§‚

a guest Sep 17th, 2019 100 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. --this shit is unfinished :v
 2. if game.PlaceId == 606849621 then
 3. warn("[v1.1] Unjailbreak Loaded")
 4. warn("[v1.1] -Fixed Explorer")
 5. warn("[v1.1] -Fixed Draggable")
 6. warn("[v1.1] -Fixed Fly Bug")
 7. warn("[v1.1] -Stability Improve")
 8. warn("[v1.1] -Added Checkpoints")
 9. Unjailbreak = Instance.new("ScreenGui")
 10. MainFrame = Instance.new("Frame")
 11. TextLabel = Instance.new("TextLabel")
 12. BottomLine = Instance.new("TextLabel")
 13. PlayerImage = Instance.new("ImageLabel")
 14. TextLabel_2 = Instance.new("TextLabel")
 15. TextLabel_3 = Instance.new("TextLabel")
 16. HomeImage = Instance.new("ImageLabel")
 17. TextLabel_4 = Instance.new("TextLabel")
 18. Home = Instance.new("TextButton")
 19. HomeImage_2 = Instance.new("ImageLabel")
 20. TextLabel_5 = Instance.new("TextLabel")
 21. Settings = Instance.new("TextButton")
 22. HomeImage_3 = Instance.new("ImageLabel")
 23. TextLabel_6 = Instance.new("TextLabel")
 24. Teleports = Instance.new("TextButton")
 25. HomeImage_4 = Instance.new("ImageLabel")
 26. TextLabel_7 = Instance.new("TextLabel")
 27. TabFrames = Instance.new("Frame")
 28. HomeFrame = Instance.new("Frame")
 29. TextLabel_8 = Instance.new("TextLabel")
 30. TextLabel_9 = Instance.new("TextLabel")
 31. TextLabel_10 = Instance.new("TextLabel")
 32. TextLabel_11 = Instance.new("TextLabel")
 33. TextLabel_12 = Instance.new("TextLabel")
 34. TextLabel_13 = Instance.new("TextLabel")
 35. TextLabel_14 = Instance.new("TextLabel")
 36. TextLabel_15 = Instance.new("TextLabel")
 37. TeleportsFrame = Instance.new("Frame")
 38. JewelryStore = Instance.new("TextButton")
 39. BankStore = Instance.new("TextButton")
 40. BatCave = Instance.new("TextButton")
 41. CriminalBase = Instance.new("TextButton")
 42. PoliceHQ1 = Instance.new("TextButton")
 43. PoliceHQ2 = Instance.new("TextButton")
 44. DonutShop = Instance.new("TextButton")
 45. GasStation = Instance.new("TextButton")
 46. Prison = Instance.new("TextButton")
 47. Garage = Instance.new("TextButton")
 48. Bugatti = Instance.new("TextButton")
 49. Lamborghini = Instance.new("TextButton")
 50. Tesla3 = Instance.new("TextButton")
 51. Porsche = Instance.new("TextButton")
 52. SWATVan = Instance.new("TextButton")
 53. DuneBuggy = Instance.new("TextButton")
 54. PickUpTruck = Instance.new("TextButton")
 55. MiniCooper = Instance.new("TextButton")
 56. Camaro = Instance.new("TextButton")
 57. DirtBike = Instance.new("TextButton")
 58. sframe = Instance.new("ScrollingFrame")
 59. GoTo = Instance.new("TextButton")
 60. SPlayer = Instance.new("TextLabel")
 61. SettingsFrame = Instance.new("Frame")
 62. CDrag = Instance.new("ImageButton")
 63. CNotifierB = Instance.new("ImageButton")
 64. TextLabel_16 = Instance.new("TextLabel")
 65. TextLabel_17 = Instance.new("TextLabel")
 66. CNotifierJ = Instance.new("ImageButton")
 67. TextLabel_18 = Instance.new("TextLabel")
 68. TextLabel_19 = Instance.new("TextLabel")
 69. CBigHead = Instance.new("ImageButton")
 70. TextLabel_20 = Instance.new("TextLabel")
 71. CESP = Instance.new("ImageButton")
 72. TextLabel_21 = Instance.new("TextLabel")
 73. KeybindConFrame = Instance.new("Frame")
 74. TextLabel_22 = Instance.new("TextLabel")
 75. JewelryKeyy = Instance.new("TextLabel")
 76. BankKeyy = Instance.new("TextLabel")
 77. CriminalKeyy = Instance.new("TextLabel")
 78. KeyContinue = Instance.new("TextButton")
 79. KeyCancel = Instance.new("TextButton")
 80. CustomTP = Instance.new("TextButton")
 81. JewelryKeyBox = Instance.new("TextBox")
 82. CrimBaseBox = Instance.new("TextBox")
 83. BankKeyBox = Instance.new("TextBox")
 84. SetKeybind = Instance.new("TextButton")
 85. TextLabel_23 = Instance.new("TextLabel")
 86. Coords = Instance.new("TextButton")
 87. UIColorButton = Instance.new("TextButton")
 88. Reset = Instance.new("TextButton")
 89. CForceField = Instance.new("ImageButton")
 90. TextLabel_24 = Instance.new("TextLabel")
 91. Explorer = Instance.new("TextButton")
 92. GameFrame = Instance.new("Frame")
 93. InfiniteAmmo = Instance.new("TextButton")
 94. JumpPower = Instance.new("TextButton")
 95. NoClip = Instance.new("TextButton")
 96. Gravity = Instance.new("TextButton")
 97. RemoveAll = Instance.new("TextButton")
 98. AnnoyServer = Instance.new("TextButton")
 99. VehicleSpeed = Instance.new("TextButton")
 100. WalkSpeed = Instance.new("TextButton")
 101. GodMode = Instance.new("TextButton")
 102. AK47 = Instance.new("TextButton")
 103. ClickTP = Instance.new("TextButton")
 104. AutoRob = Instance.new("TextButton")
 105. ShotGun = Instance.new("TextButton")
 106. Btools = Instance.new("TextButton")
 107. Pistol = Instance.new("TextButton")
 108. SpamArrest = Instance.new("TextButton")
 109. KeyCard = Instance.new("TextButton")
 110. M4A4 = Instance.new("TextButton")
 111. Fly = Instance.new("TextButton")
 112. FlashLight = Instance.new("TextButton")
 113. TextLabel_25 = Instance.new("TextLabel")
 114. TextLabel_26 = Instance.new("TextLabel")
 115. TextLabel_27 = Instance.new("TextLabel")
 116. MainLogo2 = Instance.new("ImageLabel")
 117. Tabs = Instance.new("ImageButton")
 118. Dark = Instance.new("Frame")
 119. MainLogo = Instance.new("ImageLabel")
 120. TextLabel_28 = Instance.new("TextLabel")
 121. JNotifierOpen = Instance.new("Frame")
 122. TextLabel_29 = Instance.new("TextLabel")
 123. GotoJewelry = Instance.new("TextButton")
 124. BNotifierOpen = Instance.new("Frame")
 125. TextLabel_30 = Instance.new("TextLabel")
 126. GotoBank = Instance.new("TextButton")
 127. LPlayerDetect = Instance.new("Frame")
 128. PlayerNameDetected = Instance.new("TextLabel")
 129. TextLabel_31 = Instance.new("TextLabel")
 130. TextLabel_32 = Instance.new("TextLabel")
 131. TextLabel_33 = Instance.new("TextLabel")
 132. TextLabel_34 = Instance.new("TextLabel")
 133. TextLabel_35 = Instance.new("TextLabel")
 134. AdminJoined = Instance.new("Frame")
 135. AdminDetected = Instance.new("TextLabel")
 136. TextLabel_36 = Instance.new("TextLabel")
 137. TextLabel_37 = Instance.new("TextLabel")
 138. TextLabel_38 = Instance.new("TextLabel")
 139. TextLabel_39 = Instance.new("TextLabel")
 140. UIColorFrame = Instance.new("Frame")
 141. TextLabel_40 = Instance.new("TextLabel")
 142. TextLabel_41 = Instance.new("TextLabel")
 143. Commands = Instance.new("Frame")
 144. TextLabel_42 = Instance.new("TextLabel")
 145. ScrollingFrame = Instance.new("ScrollingFrame")
 146. TextLabel_43 = Instance.new("TextLabel")
 147. TextLabel_44 = Instance.new("TextLabel")
 148. TextLabel_45 = Instance.new("TextLabel")
 149. TextLabel_46 = Instance.new("TextLabel")
 150. TextLabel_47 = Instance.new("TextLabel")
 151. TextLabel_48 = Instance.new("TextLabel")
 152. TextLabel_49 = Instance.new("TextLabel")
 153. TextLabel_50 = Instance.new("TextLabel")
 154. TextLabel_51 = Instance.new("TextLabel")
 155. TextLabel_52 = Instance.new("TextLabel")
 156. CommandClose = Instance.new("TextButton")
 157. StarterFrame = Instance.new("Frame")
 158. StarterMainFrame = Instance.new("Frame")
 159. ContinueCustomization = Instance.new("TextButton")
 160. TextLabel_53 = Instance.new("TextLabel")
 161. TextLabel_54 = Instance.new("TextLabel")
 162. TextLabel_55 = Instance.new("TextLabel")
 163. TextLabel_56 = Instance.new("TextLabel")
 164. TextLabel_57 = Instance.new("TextLabel")
 165. TextLabel_58 = Instance.new("TextLabel")
 166. TextLabel_59 = Instance.new("TextLabel")
 167. TextLabel_60 = Instance.new("TextLabel")
 168. TextLabel_61 = Instance.new("TextLabel")
 169. TextLabel_62 = Instance.new("TextLabel")
 170. MainContinue = Instance.new("TextButton")
 171. TextLabel_63 = Instance.new("TextLabel")
 172. TextLabel_64 = Instance.new("TextLabel")
 173. BlueColor = Instance.new("TextButton")
 174. RedColor = Instance.new("TextButton")
 175. OrangeColor = Instance.new("TextButton")
 176. BlackColor = Instance.new("TextButton")
 177. PurpleColor = Instance.new("TextButton")
 178. TextLabel_65 = Instance.new("TextLabel")
 179. UIKeybind = Instance.new("TextBox")
 180. TextLabel_66 = Instance.new("TextLabel")
 181. TextLabel_67 = Instance.new("TextLabel")
 182. TextLabel_68 = Instance.new("TextLabel")
 183. MainPreview = Instance.new("TextLabel")
 184. TextLabel_69 = Instance.new("TextLabel")
 185. Aimbotkeybind = Instance.new("TextBox")
 186. TextLabel_70 = Instance.new("TextLabel")
 187. TextLabel_71 = Instance.new("TextLabel")
 188. TextLabel_72 = Instance.new("TextLabel")
 189. TextLabel_73 = Instance.new("TextLabel")
 190. TextLabel_74 = Instance.new("TextLabel")
 191. TextLabel_75 = Instance.new("TextLabel")
 192. TextLabel_76 = Instance.new("TextLabel")
 193. local Game = Instance.new("TextButton")
 194. ActiveMenu = Instance.new("Folder")
 195. ButtonWheelMenu = Instance.new("Frame")
 196. Hue = Instance.new("NumberValue")
 197. Lig = Instance.new("NumberValue")
 198. Sat = Instance.new("NumberValue")
 199. HueBox = Instance.new("TextBox")
 200. GetColor = Instance.new("BindableFunction")
 201.  
 202. Unjailbreak.Name = "made by ê§àŒ’à­šđ“đ‘’đ‘”đ‘’đ“ƒđ’č𝓈âȘ‘àŒ’ê§‚"
 203. Unjailbreak.Parent = game.CoreGui
 204.  
 205. MainFrame.Name = "MainFrame"
 206. MainFrame.Parent = Unjailbreak
 207. MainFrame.Active = true
 208. MainFrame.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 209. MainFrame.BorderSizePixel = 0
 210. MainFrame.ClipsDescendants = true
 211. MainFrame.Draggable = true
 212. MainFrame.Position = UDim2.new(0.344000012, 0, 1.10000002, -2)
 213. MainFrame.Size = UDim2.new(0, 598, 0, 356)
 214.  
 215. TextLabel.Parent = MainFrame
 216. TextLabel.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 217. TextLabel.BorderSizePixel = 0
 218. TextLabel.Position = UDim2.new(0, 0, 0, 39)
 219. TextLabel.Size = UDim2.new(0, 598, 0, 3)
 220. TextLabel.Font = Enum.Font.SourceSans
 221. TextLabel.FontSize = Enum.FontSize.Size14
 222. TextLabel.Text = ""
 223. TextLabel.TextSize = 14
 224.  
 225. BottomLine.Name = "BottomLine"
 226. BottomLine.Parent = MainFrame
 227. BottomLine.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 228. BottomLine.BorderSizePixel = 0
 229. BottomLine.Position = UDim2.new(0, 0, 0, 336)
 230. BottomLine.Size = UDim2.new(0, 598, 0, 18)
 231. BottomLine.Font = Enum.Font.SourceSans
 232. BottomLine.FontSize = Enum.FontSize.Size14
 233. BottomLine.Text = ""
 234. BottomLine.TextSize = 14
 235.  
 236. PlayerImage.Name = "PlayerImage"
 237. PlayerImage.Parent = MainFrame
 238. PlayerImage.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 239. PlayerImage.BorderSizePixel = 0
 240. PlayerImage.Position = UDim2.new(0, 0, 0, 48)
 241. PlayerImage.Size = UDim2.new(0, 149, 0, 129)
 242. PlayerImage.Image = "https://assetgame.roblox.com/Thumbs/Avatar.ashx?x=250&y=250&Format=Png&username="..game:GetService("Players").LocalPlayer.Name
 243.  
 244. TextLabel_2.Parent = MainFrame
 245. TextLabel_2.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 246. TextLabel_2.BackgroundTransparency = 1
 247. TextLabel_2.Position = UDim2.new(0, 199, 0, 0)
 248. TextLabel_2.Size = UDim2.new(0, 200, 0, 33)
 249. TextLabel_2.Font = Enum.Font.Arial
 250. TextLabel_2.FontSize = Enum.FontSize.Size24
 251. TextLabel_2.Text = "U N J A I L B R E A K"
 252. TextLabel_2.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 253. TextLabel_2.TextSize = 20
 254.  
 255. TextLabel_3.Parent = MainFrame
 256. TextLabel_3.BackgroundColor3 = Color3.new(0.380392, 0.380392, 0.380392)
 257. TextLabel_3.BorderSizePixel = 0
 258. TextLabel_3.Position = UDim2.new(0, 0, 0, 177)
 259. TextLabel_3.Size = UDim2.new(0, 149, 0, 159)
 260. TextLabel_3.Font = Enum.Font.SourceSans
 261. TextLabel_3.FontSize = Enum.FontSize.Size14
 262. TextLabel_3.Text = ""
 263. TextLabel_3.TextSize = 14
 264.  
 265. Game.Name = "Game"
 266. Game.Parent = MainFrame
 267. Game.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 268. Game.BackgroundTransparency = 1
 269. Game.Position = UDim2.new(0, 21, 0, 229)
 270. Game.Size = UDim2.new(0, 118, 0, 30)
 271. Game.Font = Enum.Font.Arial
 272. Game.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 273. Game.Text = ""
 274. Game.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 275. Game.TextSize = 17
 276.  
 277. HomeImage.Name = "HomeImage"
 278. HomeImage.Parent = Game
 279. HomeImage.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 280. HomeImage.BackgroundTransparency = 1
 281. HomeImage.Position = UDim2.new(0, 0, 0, 3)
 282. HomeImage.Size = UDim2.new(0, 25, 0, 24)
 283. HomeImage.Image = "rbxassetid://1022440008"
 284.  
 285. TextLabel_4.Parent = Game
 286. TextLabel_4.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 287. TextLabel_4.BackgroundTransparency = 1
 288. TextLabel_4.Position = UDim2.new(0, 33, 0, 0)
 289. TextLabel_4.Size = UDim2.new(0, 85, 0, 30)
 290. TextLabel_4.Font = Enum.Font.Arial
 291. TextLabel_4.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 292. TextLabel_4.Text = "Game"
 293. TextLabel_4.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 294. TextLabel_4.TextSize = 17
 295. TextLabel_4.TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Left
 296.  
 297. Home.Name = "Home"
 298. Home.Parent = MainFrame
 299. Home.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 300. Home.BackgroundTransparency = 1
 301. Home.Position = UDim2.new(0, 21, 0, 196)
 302. Home.Size = UDim2.new(0, 118, 0, 30)
 303. Home.Font = Enum.Font.Arial
 304. Home.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 305. Home.Text = ""
 306. Home.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 307. Home.TextSize = 17
 308.  
 309. HomeImage_2.Name = "HomeImage"
 310. HomeImage_2.Parent = Home
 311. HomeImage_2.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 312. HomeImage_2.BackgroundTransparency = 1
 313. HomeImage_2.Position = UDim2.new(0, 0, 0, 3)
 314. HomeImage_2.Size = UDim2.new(0, 25, 0, 24)
 315. HomeImage_2.Image = "rbxassetid://1022441323"
 316.  
 317. TextLabel_5.Parent = Home
 318. TextLabel_5.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 319. TextLabel_5.BackgroundTransparency = 1
 320. TextLabel_5.Position = UDim2.new(0, 33, 0, 0)
 321. TextLabel_5.Size = UDim2.new(0, 85, 0, 30)
 322. TextLabel_5.Font = Enum.Font.Arial
 323. TextLabel_5.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 324. TextLabel_5.Text = "Home"
 325. TextLabel_5.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 326. TextLabel_5.TextSize = 17
 327. TextLabel_5.TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Left
 328.  
 329. Settings.Name = "Settings"
 330. Settings.Parent = MainFrame
 331. Settings.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 332. Settings.BackgroundTransparency = 1
 333. Settings.Position = UDim2.new(0, 21, 0, 295)
 334. Settings.Size = UDim2.new(0, 118, 0, 30)
 335. Settings.Font = Enum.Font.Arial
 336. Settings.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 337. Settings.Text = ""
 338. Settings.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 339. Settings.TextSize = 17
 340.  
 341. HomeImage_3.Name = "HomeImage"
 342. HomeImage_3.Parent = Settings
 343. HomeImage_3.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 344. HomeImage_3.BackgroundTransparency = 1
 345. HomeImage_3.Position = UDim2.new(0, 0, 0, 3)
 346. HomeImage_3.Size = UDim2.new(0, 25, 0, 24)
 347. HomeImage_3.Image = "rbxassetid://1022442308"
 348.  
 349. TextLabel_6.Parent = Settings
 350. TextLabel_6.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 351. TextLabel_6.BackgroundTransparency = 1
 352. TextLabel_6.Position = UDim2.new(0, 33, 0, 0)
 353. TextLabel_6.Size = UDim2.new(0, 85, 0, 30)
 354. TextLabel_6.Font = Enum.Font.Arial
 355. TextLabel_6.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 356. TextLabel_6.Text = "Settings"
 357. TextLabel_6.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 358. TextLabel_6.TextSize = 17
 359. TextLabel_6.TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Left
 360.  
 361. Teleports.Name = "Teleports"
 362. Teleports.Parent = MainFrame
 363. Teleports.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 364. Teleports.BackgroundTransparency = 1
 365. Teleports.Position = UDim2.new(0, 21, 0, 262)
 366. Teleports.Size = UDim2.new(0, 118, 0, 30)
 367. Teleports.Font = Enum.Font.Arial
 368. Teleports.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 369. Teleports.Text = ""
 370. Teleports.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 371. Teleports.TextSize = 17
 372.  
 373. HomeImage_4.Name = "HomeImage"
 374. HomeImage_4.Parent = Teleports
 375. HomeImage_4.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 376. HomeImage_4.BackgroundTransparency = 1
 377. HomeImage_4.Position = UDim2.new(0, 0, 0, 3)
 378. HomeImage_4.Size = UDim2.new(0, 25, 0, 24)
 379. HomeImage_4.Image = "rbxassetid://1022517730"
 380.  
 381. TextLabel_7.Parent = Teleports
 382. TextLabel_7.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 383. TextLabel_7.BackgroundTransparency = 1
 384. TextLabel_7.Position = UDim2.new(0, 33, 0, 0)
 385. TextLabel_7.Size = UDim2.new(0, 85, 0, 30)
 386. TextLabel_7.Font = Enum.Font.Arial
 387. TextLabel_7.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 388. TextLabel_7.Text = "Teleports"
 389. TextLabel_7.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 390. TextLabel_7.TextSize = 17
 391. TextLabel_7.TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Left
 392.  
 393. TabFrames.Name = "TabFrames"
 394. TabFrames.Parent = MainFrame
 395. TabFrames.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 396. TabFrames.BorderSizePixel = 0
 397. TabFrames.ClipsDescendants = true
 398. TabFrames.Position = UDim2.new(0, 0, 0, 47)
 399. TabFrames.Size = UDim2.new(0, 598, 0, 289)
 400.  
 401. HomeFrame.Name = "HomeFrame"
 402. HomeFrame.Parent = TabFrames
 403. HomeFrame.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 404. HomeFrame.BorderSizePixel = 0
 405. HomeFrame.ClipsDescendants = true
 406. HomeFrame.Size = UDim2.new(0, 598, 0, 289)
 407. HomeFrame.Visible = true
 408.  
 409. TextLabel_8.Parent = HomeFrame
 410. TextLabel_8.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 411. TextLabel_8.BackgroundTransparency = 1
 412. TextLabel_8.Position = UDim2.new(0, 199, 0, 18)
 413. TextLabel_8.Size = UDim2.new(0, 200, 0, 50)
 414. TextLabel_8.Font = Enum.Font.Arial
 415. TextLabel_8.FontSize = Enum.FontSize.Size24
 416. TextLabel_8.Text = "Welcome To Unjailbreak"
 417. TextLabel_8.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 418. TextLabel_8.TextSize = 20
 419.  
 420. TextLabel_9.Parent = HomeFrame
 421. TextLabel_9.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 422. TextLabel_9.BackgroundTransparency = 1
 423. TextLabel_9.Position = UDim2.new(0, 199, 0, 53)
 424. TextLabel_9.Size = UDim2.new(0, 200, 0, 50)
 425. TextLabel_9.Font = Enum.Font.Arial
 426. TextLabel_9.FontSize = Enum.FontSize.Size24
 427. TextLabel_9.Text = "Logo Created by ooga#9523"
 428. TextLabel_9.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 429. TextLabel_9.TextSize = 20
 430.  
 431. TextLabel_10.Parent = HomeFrame
 432. TextLabel_10.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 433. TextLabel_10.BackgroundTransparency = 1
 434. TextLabel_10.Position = UDim2.new(0, 199, 0, 99)
 435. TextLabel_10.Size = UDim2.new(0, 200, 0, 25)
 436. TextLabel_10.Font = Enum.Font.Arial
 437. TextLabel_10.FontSize = Enum.FontSize.Size24
 438. TextLabel_10.Text = "Whitelist Created By Aren <3"
 439. TextLabel_10.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 440. TextLabel_10.TextSize = 20
 441.  
 442. TextLabel_12.Parent = HomeFrame
 443. TextLabel_12.BackgroundColor3 = Color3.new(0.337255, 0.337255, 0.337255)
 444. TextLabel_12.BorderSizePixel = 0
 445. TextLabel_12.Position = UDim2.new(0, 100, 0, -33)
 446. TextLabel_12.Size = UDim2.new(0, 33, 0, 409)
 447. TextLabel_12.Font = Enum.Font.Arial
 448. TextLabel_12.FontSize = Enum.FontSize.Size24
 449. TextLabel_12.Text = ""
 450. TextLabel_12.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 451. TextLabel_12.TextSize = 20
 452.  
 453. TextLabel_13.Parent = HomeFrame
 454. TextLabel_13.BackgroundColor3 = Color3.new(0.337255, 0.337255, 0.337255)
 455. TextLabel_13.BorderSizePixel = 0
 456. TextLabel_13.Position = UDim2.new(0, 82, 0, -60)
 457. TextLabel_13.Size = UDim2.new(0, 9, 0, 409)
 458. TextLabel_13.Font = Enum.Font.Arial
 459. TextLabel_13.FontSize = Enum.FontSize.Size24
 460. TextLabel_13.Text = ""
 461. TextLabel_13.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 462. TextLabel_13.TextSize = 20
 463.  
 464. TextLabel_14.Parent = HomeFrame
 465. TextLabel_14.BackgroundColor3 = Color3.new(0.337255, 0.337255, 0.337255)
 466. TextLabel_14.BorderSizePixel = 0
 467. TextLabel_14.Position = UDim2.new(0, 570, 0, -60)
 468. TextLabel_14.Size = UDim2.new(0, 8, 0, 409)
 469. TextLabel_14.Font = Enum.Font.Arial
 470. TextLabel_14.FontSize = Enum.FontSize.Size24
 471. TextLabel_14.Text = ""
 472. TextLabel_14.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 473. TextLabel_14.TextSize = 20
 474.  
 475. TextLabel_15.Parent = HomeFrame
 476. TextLabel_15.BackgroundColor3 = Color3.new(0.921569, 0.431373, 0)
 477. TextLabel_15.BorderSizePixel = 0
 478. TextLabel_15.Position = UDim2.new(0, 114, 0, -21)
 479. TextLabel_15.Size = UDim2.new(0, 10, 0, 409)
 480. TextLabel_15.Font = Enum.Font.Arial
 481. TextLabel_15.FontSize = Enum.FontSize.Size24
 482. TextLabel_15.Text = ""
 483. TextLabel_15.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 484. TextLabel_15.TextSize = 20
 485.  
 486. TeleportsFrame.Name = "TeleportsFrame"
 487. TeleportsFrame.Parent = TabFrames
 488. TeleportsFrame.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 489. TeleportsFrame.BorderSizePixel = 0
 490. TeleportsFrame.ClipsDescendants = true
 491. TeleportsFrame.Size = UDim2.new(0, 598, 0, 289)
 492. TeleportsFrame.Visible = false
 493.  
 494. JewelryStore.Name = "JewelryStore"
 495. JewelryStore.Parent = TeleportsFrame
 496. JewelryStore.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 497. JewelryStore.BorderSizePixel = 0
 498. JewelryStore.Position = UDim2.new(0, 22, 0, 50)
 499. JewelryStore.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 500. JewelryStore.AutoButtonColor = false
 501. JewelryStore.Font = Enum.Font.Arial
 502. JewelryStore.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 503. JewelryStore.Text = "Jewelry Store"
 504. JewelryStore.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 505. JewelryStore.TextSize = 15
 506.  
 507. BankStore.Name = "BankStore"
 508. BankStore.Parent = TeleportsFrame
 509. BankStore.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 510. BankStore.BorderSizePixel = 0
 511. BankStore.Position = UDim2.new(0, 120, 0, 50)
 512. BankStore.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 513. BankStore.AutoButtonColor = false
 514. BankStore.Font = Enum.Font.Arial
 515. BankStore.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 516. BankStore.Text = "Bank Store"
 517. BankStore.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 518. BankStore.TextSize = 15
 519.  
 520. BatCave.Name = "BatCave"
 521. BatCave.Parent = TeleportsFrame
 522. BatCave.BackgroundColor3 = Color3.new(0.290196, 0.290196, 0.290196)
 523. BatCave.BorderSizePixel = 0
 524. BatCave.Position = UDim2.new(0, 22, 0, 85)
 525. BatCave.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 526. BatCave.AutoButtonColor = false
 527. BatCave.Font = Enum.Font.Arial
 528. BatCave.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 529. BatCave.Text = "Bat Cave"
 530. BatCave.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 531. BatCave.TextSize = 15
 532.  
 533. CriminalBase.Name = "CriminalBase"
 534. CriminalBase.Parent = TeleportsFrame
 535. CriminalBase.BackgroundColor3 = Color3.new(0.290196, 0.290196, 0.290196)
 536. CriminalBase.BorderSizePixel = 0
 537. CriminalBase.Position = UDim2.new(0, 120, 0, 85)
 538. CriminalBase.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 539. CriminalBase.AutoButtonColor = false
 540. CriminalBase.Font = Enum.Font.Arial
 541. CriminalBase.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 542. CriminalBase.Text = "Criminal Base"
 543. CriminalBase.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 544. CriminalBase.TextSize = 15
 545.  
 546. PoliceHQ1.Name = "PoliceHQ1"
 547. PoliceHQ1.Parent = TeleportsFrame
 548. PoliceHQ1.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 549. PoliceHQ1.BorderSizePixel = 0
 550. PoliceHQ1.Position = UDim2.new(0, 22, 0, 120)
 551. PoliceHQ1.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 552. PoliceHQ1.AutoButtonColor = false
 553. PoliceHQ1.Font = Enum.Font.Arial
 554. PoliceHQ1.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 555. PoliceHQ1.Text = "Police HQ 1"
 556. PoliceHQ1.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 557. PoliceHQ1.TextSize = 15
 558.  
 559. PoliceHQ2.Name = "PoliceHQ2"
 560. PoliceHQ2.Parent = TeleportsFrame
 561. PoliceHQ2.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 562. PoliceHQ2.BorderSizePixel = 0
 563. PoliceHQ2.Position = UDim2.new(0, 120, 0, 120)
 564. PoliceHQ2.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 565. PoliceHQ2.AutoButtonColor = false
 566. PoliceHQ2.Font = Enum.Font.Arial
 567. PoliceHQ2.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 568. PoliceHQ2.Text = "Police HQ 2"
 569. PoliceHQ2.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 570. PoliceHQ2.TextSize = 15
 571.  
 572. DonutShop.Name = "DonutShop"
 573. DonutShop.Parent = TeleportsFrame
 574. DonutShop.BackgroundColor3 = Color3.new(0.290196, 0.290196, 0.290196)
 575. DonutShop.BorderSizePixel = 0
 576. DonutShop.Position = UDim2.new(0, 120, 0, 155)
 577. DonutShop.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 578. DonutShop.AutoButtonColor = false
 579. DonutShop.Font = Enum.Font.Arial
 580. DonutShop.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 581. DonutShop.Text = "Donut Shop"
 582. DonutShop.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 583. DonutShop.TextSize = 15
 584.  
 585. GasStation.Name = "GasStation"
 586. GasStation.Parent = TeleportsFrame
 587. GasStation.BackgroundColor3 = Color3.new(0.290196, 0.290196, 0.290196)
 588. GasStation.BorderSizePixel = 0
 589. GasStation.Position = UDim2.new(0, 22, 0, 155)
 590. GasStation.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 591. GasStation.AutoButtonColor = false
 592. GasStation.Font = Enum.Font.Arial
 593. GasStation.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 594. GasStation.Text = "Gas Station"
 595. GasStation.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 596. GasStation.TextSize = 15
 597.  
 598. Prison.Name = "Prison"
 599. Prison.Parent = TeleportsFrame
 600. Prison.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 601. Prison.BorderSizePixel = 0
 602. Prison.Position = UDim2.new(0, 22, 0, 190)
 603. Prison.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 604. Prison.AutoButtonColor = false
 605. Prison.Font = Enum.Font.Arial
 606. Prison.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 607. Prison.Text = "Prison"
 608. Prison.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 609. Prison.TextSize = 15
 610.  
 611. Garage.Name = "Garage"
 612. Garage.Parent = TeleportsFrame
 613. Garage.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 614. Garage.BorderSizePixel = 0
 615. Garage.Position = UDim2.new(0, 120, 0, 190)
 616. Garage.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 617. Garage.AutoButtonColor = false
 618. Garage.Font = Enum.Font.Arial
 619. Garage.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 620. Garage.Text = "Garage"
 621. Garage.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 622. Garage.TextSize = 15
 623.  
 624. Bugatti.Name = "Bugatti"
 625. Bugatti.Parent = TeleportsFrame
 626. Bugatti.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 627. Bugatti.BorderSizePixel = 0
 628. Bugatti.Position = UDim2.new(0, 218, 0, 50)
 629. Bugatti.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 630. Bugatti.AutoButtonColor = false
 631. Bugatti.Font = Enum.Font.Arial
 632. Bugatti.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 633. Bugatti.Text = "Bugatti"
 634. Bugatti.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 635. Bugatti.TextSize = 15
 636.  
 637. Lamborghini.Name = "Lamborghini"
 638. Lamborghini.Parent = TeleportsFrame
 639. Lamborghini.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 640. Lamborghini.BorderSizePixel = 0
 641. Lamborghini.Position = UDim2.new(0, 318, 0, 50)
 642. Lamborghini.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 643. Lamborghini.AutoButtonColor = false
 644. Lamborghini.Font = Enum.Font.Arial
 645. Lamborghini.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 646. Lamborghini.Text = "Lamborghini"
 647. Lamborghini.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 648. Lamborghini.TextSize = 15
 649.  
 650. Tesla3.Name = "Tesla3"
 651. Tesla3.Parent = TeleportsFrame
 652. Tesla3.BackgroundColor3 = Color3.new(0.290196, 0.290196, 0.290196)
 653. Tesla3.BorderSizePixel = 0
 654. Tesla3.Position = UDim2.new(0, 318, 0, 85)
 655. Tesla3.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 656. Tesla3.AutoButtonColor = false
 657. Tesla3.Font = Enum.Font.Arial
 658. Tesla3.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 659. Tesla3.Text = "Tesla 3"
 660. Tesla3.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 661. Tesla3.TextSize = 15
 662.  
 663. Porsche.Name = "Porsche"
 664. Porsche.Parent = TeleportsFrame
 665. Porsche.BackgroundColor3 = Color3.new(0.290196, 0.290196, 0.290196)
 666. Porsche.BorderSizePixel = 0
 667. Porsche.Position = UDim2.new(0, 218, 0, 85)
 668. Porsche.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 669. Porsche.AutoButtonColor = false
 670. Porsche.Font = Enum.Font.Arial
 671. Porsche.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 672. Porsche.Text = "Porsche"
 673. Porsche.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 674. Porsche.TextSize = 15
 675.  
 676. SWATVan.Name = "SWATVan"
 677. SWATVan.Parent = TeleportsFrame
 678. SWATVan.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 679. SWATVan.BorderSizePixel = 0
 680. SWATVan.Position = UDim2.new(0, 318, 0, 120)
 681. SWATVan.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 682. SWATVan.AutoButtonColor = false
 683. SWATVan.Font = Enum.Font.Arial
 684. SWATVan.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 685. SWATVan.Text = "SWAT Van"
 686. SWATVan.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 687. SWATVan.TextSize = 15
 688.  
 689. DuneBuggy.Name = "DuneBuggy"
 690. DuneBuggy.Parent = TeleportsFrame
 691. DuneBuggy.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 692. DuneBuggy.BorderSizePixel = 0
 693. DuneBuggy.Position = UDim2.new(0, 218, 0, 120)
 694. DuneBuggy.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 695. DuneBuggy.AutoButtonColor = false
 696. DuneBuggy.Font = Enum.Font.Arial
 697. DuneBuggy.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 698. DuneBuggy.Text = "Dune Buggy"
 699. DuneBuggy.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 700. DuneBuggy.TextSize = 15
 701.  
 702. PickUpTruck.Name = "PickUpTruck"
 703. PickUpTruck.Parent = TeleportsFrame
 704. PickUpTruck.BackgroundColor3 = Color3.new(0.290196, 0.290196, 0.290196)
 705. PickUpTruck.BorderSizePixel = 0
 706. PickUpTruck.Position = UDim2.new(0, 218, 0, 155)
 707. PickUpTruck.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 708. PickUpTruck.AutoButtonColor = false
 709. PickUpTruck.Font = Enum.Font.Arial
 710. PickUpTruck.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 711. PickUpTruck.Text = "PickUp Truck"
 712. PickUpTruck.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 713. PickUpTruck.TextSize = 15
 714.  
 715. MiniCooper.Name = "MiniCooper"
 716. MiniCooper.Parent = TeleportsFrame
 717. MiniCooper.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 718. MiniCooper.BorderSizePixel = 0
 719. MiniCooper.Position = UDim2.new(0, 218, 0, 190)
 720. MiniCooper.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 721. MiniCooper.AutoButtonColor = false
 722. MiniCooper.Font = Enum.Font.Arial
 723. MiniCooper.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 724. MiniCooper.Text = "Mini Cooper"
 725. MiniCooper.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 726. MiniCooper.TextSize = 15
 727.  
 728. Camaro.Name = "Camaro"
 729. Camaro.Parent = TeleportsFrame
 730. Camaro.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 731. Camaro.BorderSizePixel = 0
 732. Camaro.Position = UDim2.new(0, 318, 0, 190)
 733. Camaro.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 734. Camaro.AutoButtonColor = false
 735. Camaro.Font = Enum.Font.Arial
 736. Camaro.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 737. Camaro.Text = "Camaro"
 738. Camaro.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 739. Camaro.TextSize = 15
 740.  
 741. DirtBike.Name = "DirtBike"
 742. DirtBike.Parent = TeleportsFrame
 743. DirtBike.BackgroundColor3 = Color3.new(0.290196, 0.290196, 0.290196)
 744. DirtBike.BorderSizePixel = 0
 745. DirtBike.Position = UDim2.new(0, 318, 0, 155)
 746. DirtBike.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 747. DirtBike.AutoButtonColor = false
 748. DirtBike.Font = Enum.Font.Arial
 749. DirtBike.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 750. DirtBike.Text = "Dirt Bike"
 751. DirtBike.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 752. DirtBike.TextSize = 15
 753.  
 754. sframe.Name = "sframe"
 755. sframe.Parent = TeleportsFrame
 756. sframe.BackgroundColor3 = Color3.new(0.290196, 0.290196, 0.290196)
 757. sframe.BorderSizePixel = 0
 758. sframe.Position = UDim2.new(0, 418, 0, 51)
 759. sframe.Size = UDim2.new(0, 180, 0, 164)
 760. sframe.ScrollBarThickness = 4
 761.  
 762. GoTo.Name = "GoTo"
 763. GoTo.Parent = TeleportsFrame
 764. GoTo.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 765. GoTo.BorderSizePixel = 0
 766. GoTo.Position = UDim2.new(0, 459, 0, 247)
 767. GoTo.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 768. GoTo.AutoButtonColor = false
 769. GoTo.Font = Enum.Font.Arial
 770. GoTo.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 771. GoTo.Text = "GoTo"
 772. GoTo.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 773. GoTo.TextSize = 15
 774.  
 775. SPlayer.Name = "SPlayer"
 776. SPlayer.Parent = TeleportsFrame
 777. SPlayer.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 778. SPlayer.BackgroundTransparency = 1
 779. SPlayer.Position = UDim2.new(0, 407, 0, 221)
 780. SPlayer.Size = UDim2.new(0, 191, 0, 17)
 781. SPlayer.Font = Enum.Font.Arial
 782. SPlayer.FontSize = Enum.FontSize.Size14
 783. SPlayer.Text = "Player:"
 784. SPlayer.TextSize = 14
 785.  
 786. SettingsFrame.Name = "SettingsFrame"
 787. SettingsFrame.Parent = TabFrames
 788. SettingsFrame.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 789. SettingsFrame.BorderSizePixel = 0
 790. SettingsFrame.ClipsDescendants = true
 791. SettingsFrame.Size = UDim2.new(0, 598, 0, 289)
 792. SettingsFrame.Visible = false
 793.  
 794. CDrag.Name = "CDrag"
 795. CDrag.Parent = SettingsFrame
 796. CDrag.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 797. CDrag.BackgroundTransparency = 1
 798. CDrag.Position = UDim2.new(0, 22, 0, 60)
 799. CDrag.Size = UDim2.new(0, 25, 0, 25)
 800. CDrag.Image = "rbxassetid://87913710"
 801. CDrag.ImageColor3 = Color3.new(0.211765, 0.635294, 0)
 802.  
 803. CNotifierB.Name = "CNotifierB"
 804. CNotifierB.Parent = SettingsFrame
 805. CNotifierB.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 806. CNotifierB.BackgroundTransparency = 1
 807. CNotifierB.Position = UDim2.new(0, 22, 0, 100)
 808. CNotifierB.Size = UDim2.new(0, 25, 0, 25)
 809. CNotifierB.Image = "rbxassetid://87913710"
 810. CNotifierB.ImageColor3 = Color3.new(0.380392, 0.380392, 0.380392)
 811.  
 812. TextLabel_16.Parent = SettingsFrame
 813. TextLabel_16.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 814. TextLabel_16.BackgroundTransparency = 1
 815. TextLabel_16.Position = UDim2.new(0, 55, 0, 62)
 816. TextLabel_16.Size = UDim2.new(0, 56, 0, 17)
 817. TextLabel_16.Font = Enum.Font.Arial
 818. TextLabel_16.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 819. TextLabel_16.Text = "Draggable"
 820. TextLabel_16.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 821. TextLabel_16.TextSize = 15
 822. TextLabel_16.TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Left
 823.  
 824. TextLabel_17.Parent = SettingsFrame
 825. TextLabel_17.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 826. TextLabel_17.BackgroundTransparency = 1
 827. TextLabel_17.Position = UDim2.new(0, 55, 0, 102)
 828. TextLabel_17.Size = UDim2.new(0, 56, 0, 17)
 829. TextLabel_17.Font = Enum.Font.Arial
 830. TextLabel_17.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 831. TextLabel_17.Text = "Bank Notifier"
 832. TextLabel_17.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 833. TextLabel_17.TextSize = 15
 834. TextLabel_17.TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Left
 835.  
 836. CNotifierJ.Name = "CNotifierJ"
 837. CNotifierJ.Parent = SettingsFrame
 838. CNotifierJ.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 839. CNotifierJ.BackgroundTransparency = 1
 840. CNotifierJ.Position = UDim2.new(0, 22, 0, 140)
 841. CNotifierJ.Size = UDim2.new(0, 25, 0, 25)
 842. CNotifierJ.Image = "rbxassetid://87913710"
 843. CNotifierJ.ImageColor3 = Color3.new(0.380392, 0.380392, 0.380392)
 844.  
 845. TextLabel_18.Parent = SettingsFrame
 846. TextLabel_18.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 847. TextLabel_18.BackgroundTransparency = 1
 848. TextLabel_18.Position = UDim2.new(0, 55, 0, 142)
 849. TextLabel_18.Size = UDim2.new(0, 56, 0, 17)
 850. TextLabel_18.Font = Enum.Font.Arial
 851. TextLabel_18.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 852. TextLabel_18.Text = "Jewelry Notifier"
 853. TextLabel_18.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 854. TextLabel_18.TextSize = 15
 855. TextLabel_18.TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Left
 856.  
 857. TextLabel_19.Parent = SettingsFrame
 858. TextLabel_19.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 859. TextLabel_19.BackgroundTransparency = 1
 860. TextLabel_19.Position = UDim2.new(0, 271, 0, 210)
 861. TextLabel_19.Size = UDim2.new(0, 56, 0, 17)
 862. TextLabel_19.Font = Enum.Font.Arial
 863. TextLabel_19.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 864. TextLabel_19.Text = "Set Current Position As Custom TP"
 865. TextLabel_19.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 866. TextLabel_19.TextSize = 15
 867.  
 868. CBigHead.Name = "CBigHead"
 869. CBigHead.Parent = SettingsFrame
 870. CBigHead.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 871. CBigHead.BackgroundTransparency = 1
 872. CBigHead.Position = UDim2.new(0, 22, 0, 180)
 873. CBigHead.Size = UDim2.new(0, 25, 0, 25)
 874. CBigHead.Image = "rbxassetid://87913710"
 875. CBigHead.ImageColor3 = Color3.new(0.380392, 0.380392, 0.380392)
 876.  
 877. TextLabel_20.Parent = SettingsFrame
 878. TextLabel_20.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 879. TextLabel_20.BackgroundTransparency = 1
 880. TextLabel_20.Position = UDim2.new(0, 55, 0, 182)
 881. TextLabel_20.Size = UDim2.new(0, 56, 0, 17)
 882. TextLabel_20.Font = Enum.Font.Arial
 883. TextLabel_20.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 884. TextLabel_20.Text = "Big Head"
 885. TextLabel_20.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 886. TextLabel_20.TextSize = 15
 887. TextLabel_20.TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Left
 888.  
 889. CESP.Name = "CESP"
 890. CESP.Parent = SettingsFrame
 891. CESP.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 892. CESP.BackgroundTransparency = 1
 893. CESP.Position = UDim2.new(0, 22, 0, 220)
 894. CESP.Size = UDim2.new(0, 25, 0, 25)
 895. CESP.Image = "rbxassetid://87913710"
 896. CESP.ImageColor3 = Color3.new(0.380392, 0.380392, 0.380392)
 897.  
 898. TextLabel_21.Parent = SettingsFrame
 899. TextLabel_21.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 900. TextLabel_21.BackgroundTransparency = 1
 901. TextLabel_21.Position = UDim2.new(0, 55, 0, 222)
 902. TextLabel_21.Size = UDim2.new(0, 56, 0, 17)
 903. TextLabel_21.Font = Enum.Font.Arial
 904. TextLabel_21.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 905. TextLabel_21.Text = "ESP"
 906. TextLabel_21.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 907. TextLabel_21.TextSize = 15
 908. TextLabel_21.TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Left
 909.  
 910. KeybindConFrame.Name = "KeybindConFrame"
 911. KeybindConFrame.Parent = SettingsFrame
 912. KeybindConFrame.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 913. KeybindConFrame.BorderColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 914. KeybindConFrame.BorderSizePixel = 3
 915. KeybindConFrame.Position = UDim2.new(0, 164, 0, 70)
 916. KeybindConFrame.Size = UDim2.new(0, 270, 0, 150)
 917. KeybindConFrame.Visible = false
 918. KeybindConFrame.ZIndex = 2
 919.  
 920. TextLabel_22.Parent = KeybindConFrame
 921. TextLabel_22.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 922. TextLabel_22.BackgroundTransparency = 1
 923. TextLabel_22.Position = UDim2.new(0, 74, 0, 10)
 924. TextLabel_22.Size = UDim2.new(0, 122, 0, 19)
 925. TextLabel_22.Font = Enum.Font.Arial
 926. TextLabel_22.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 927. TextLabel_22.Text = "Are You Sure You Want To Continue?"
 928. TextLabel_22.TextSize = 15
 929. TextLabel_22.ZIndex = 2
 930.  
 931. JewelryKeyy.Name = "JewelryKeyy"
 932. JewelryKeyy.Parent = KeybindConFrame
 933. JewelryKeyy.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 934. JewelryKeyy.BackgroundTransparency = 1
 935. JewelryKeyy.Position = UDim2.new(0, 13, 0, 39)
 936. JewelryKeyy.Size = UDim2.new(0, 122, 0, 19)
 937. JewelryKeyy.Font = Enum.Font.Arial
 938. JewelryKeyy.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 939. JewelryKeyy.Text = "Jewelry Key Set:"
 940. JewelryKeyy.TextSize = 15
 941. JewelryKeyy.TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Left
 942. JewelryKeyy.ZIndex = 2
 943.  
 944. BankKeyy.Name = "BankKeyy"
 945. BankKeyy.Parent = KeybindConFrame
 946. BankKeyy.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 947. BankKeyy.BackgroundTransparency = 1
 948. BankKeyy.Position = UDim2.new(0, 13, 0, 56)
 949. BankKeyy.Size = UDim2.new(0, 122, 0, 19)
 950. BankKeyy.Font = Enum.Font.Arial
 951. BankKeyy.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 952. BankKeyy.Text = "Bank Key Set:"
 953. BankKeyy.TextSize = 15
 954. BankKeyy.TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Left
 955. BankKeyy.ZIndex = 2
 956.  
 957. CriminalKeyy.Name = "CriminalKeyy"
 958. CriminalKeyy.Parent = KeybindConFrame
 959. CriminalKeyy.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 960. CriminalKeyy.BackgroundTransparency = 1
 961. CriminalKeyy.Position = UDim2.new(0, 13, 0, 73)
 962. CriminalKeyy.Size = UDim2.new(0, 122, 0, 19)
 963. CriminalKeyy.Font = Enum.Font.Arial
 964. CriminalKeyy.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 965. CriminalKeyy.Text = "Criminal Key Set:"
 966. CriminalKeyy.TextSize = 15
 967. CriminalKeyy.TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Left
 968. CriminalKeyy.ZIndex = 2
 969.  
 970. KeyContinue.Name = "KeyContinue"
 971. KeyContinue.Parent = KeybindConFrame
 972. KeyContinue.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 973. KeyContinue.BorderSizePixel = 0
 974. KeyContinue.Position = UDim2.new(0, 16, 0, 104)
 975. KeyContinue.Size = UDim2.new(0, 100, 0, 30)
 976. KeyContinue.Font = Enum.Font.Arial
 977. KeyContinue.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 978. KeyContinue.Text = "Continue"
 979. KeyContinue.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 980. KeyContinue.TextSize = 16
 981. KeyContinue.ZIndex = 2
 982.  
 983. KeyCancel.Name = "KeyCancel"
 984. KeyCancel.Parent = KeybindConFrame
 985. KeyCancel.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 986. KeyCancel.BorderSizePixel = 0
 987. KeyCancel.Position = UDim2.new(0, 155, 0, 104)
 988. KeyCancel.Size = UDim2.new(0, 100, 0, 30)
 989. KeyCancel.Font = Enum.Font.Arial
 990. KeyCancel.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 991. KeyCancel.Text = "Cancel"
 992. KeyCancel.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 993. KeyCancel.TextSize = 16
 994. KeyCancel.ZIndex = 2
 995.  
 996. CustomTP.Name = "CustomTP"
 997. CustomTP.Parent = SettingsFrame
 998. CustomTP.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 999. CustomTP.BorderSizePixel = 0
 1000. CustomTP.Position = UDim2.new(0, 248, 0, 170)
 1001. CustomTP.Size = UDim2.new(0, 101, 0, 29)
 1002. CustomTP.Font = Enum.Font.Arial
 1003. CustomTP.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1004. CustomTP.Text = "GoPoint"
 1005. CustomTP.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1006. CustomTP.TextSize = 17
 1007.  
 1008. JewelryKeyBox.Name = "JewelryKeyBox"
 1009. JewelryKeyBox.Parent = SettingsFrame
 1010. JewelryKeyBox.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1011. JewelryKeyBox.BorderColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 1012. JewelryKeyBox.ClipsDescendants = true
 1013. JewelryKeyBox.Position = UDim2.new(0, 234, 0, 70)
 1014. JewelryKeyBox.Size = UDim2.new(0, 30, 0, 29)
 1015. JewelryKeyBox.ClearTextOnFocus = false
 1016. JewelryKeyBox.Font = Enum.Font.Arial
 1017. JewelryKeyBox.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1018. JewelryKeyBox.Text = "J"
 1019. JewelryKeyBox.TextSize = 16
 1020.  
 1021. CrimBaseBox.Name = "CrimBaseBox"
 1022. CrimBaseBox.Parent = SettingsFrame
 1023. CrimBaseBox.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1024. CrimBaseBox.BorderColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 1025. CrimBaseBox.ClipsDescendants = true
 1026. CrimBaseBox.Position = UDim2.new(0, 284, 0, 70)
 1027. CrimBaseBox.Size = UDim2.new(0, 30, 0, 29)
 1028. CrimBaseBox.ClearTextOnFocus = false
 1029. CrimBaseBox.Font = Enum.Font.Arial
 1030. CrimBaseBox.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1031. CrimBaseBox.Text = "C"
 1032. CrimBaseBox.TextSize = 16
 1033.  
 1034. BankKeyBox.Name = "BankKeyBox"
 1035. BankKeyBox.Parent = SettingsFrame
 1036. BankKeyBox.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1037. BankKeyBox.BorderColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 1038. BankKeyBox.ClipsDescendants = true
 1039. BankKeyBox.Position = UDim2.new(0, 334, 0, 70)
 1040. BankKeyBox.Size = UDim2.new(0, 30, 0, 29)
 1041. BankKeyBox.ClearTextOnFocus = false
 1042. BankKeyBox.Font = Enum.Font.Arial
 1043. BankKeyBox.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1044. BankKeyBox.Text = "B"
 1045. BankKeyBox.TextSize = 16
 1046.  
 1047. SetKeybind.Name = "SetKeybind"
 1048. SetKeybind.Parent = SettingsFrame
 1049. SetKeybind.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 1050. SetKeybind.BorderSizePixel = 0
 1051. SetKeybind.Position = UDim2.new(0, 265, 0, 120)
 1052. SetKeybind.Size = UDim2.new(0, 67, 0, 29)
 1053. SetKeybind.Font = Enum.Font.Arial
 1054. SetKeybind.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1055. SetKeybind.Text = "Set"
 1056. SetKeybind.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1057. SetKeybind.TextSize = 17
 1058.  
 1059. TextLabel_23.Parent = SettingsFrame
 1060. TextLabel_23.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1061. TextLabel_23.BackgroundTransparency = 1
 1062. TextLabel_23.Position = UDim2.new(0, 271, 0, 35)
 1063. TextLabel_23.Size = UDim2.new(0, 56, 0, 17)
 1064. TextLabel_23.Font = Enum.Font.Arial
 1065. TextLabel_23.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1066. TextLabel_23.Text = "Keybind"
 1067. TextLabel_23.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 1068. TextLabel_23.TextSize = 15
 1069.  
 1070. Coords.Name = "Coords"
 1071. Coords.Parent = SettingsFrame
 1072. Coords.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 1073. Coords.BorderSizePixel = 0
 1074. Coords.Position = UDim2.new(0, 248, 0, 240)
 1075. Coords.Size = UDim2.new(0, 101, 0, 29)
 1076. Coords.Font = Enum.Font.Arial
 1077. Coords.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1078. Coords.Text = "Checkpoint"
 1079. Coords.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1080. Coords.TextSize = 17
 1081.  
 1082. UIColorButton.Name = "UIColorButton"
 1083. UIColorButton.Parent = SettingsFrame
 1084. UIColorButton.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 1085. UIColorButton.BorderSizePixel = 0
 1086. UIColorButton.Position = UDim2.new(0, 450, 0, 130)
 1087. UIColorButton.Size = UDim2.new(0, 101, 0, 29)
 1088. UIColorButton.Font = Enum.Font.Arial
 1089. UIColorButton.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1090. UIColorButton.Text = "UI Color"
 1091. UIColorButton.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1092. UIColorButton.TextSize = 17
 1093.  
 1094. Reset.Name = "Reset"
 1095. Reset.Parent = SettingsFrame
 1096. Reset.BackgroundColor3 = Color3.new(0.333333, 0.333333, 0.333333)
 1097. Reset.BorderSizePixel = 0
 1098. Reset.Position = UDim2.new(0, 450, 0, 240)
 1099. Reset.Size = UDim2.new(0, 101, 0, 29)
 1100. Reset.Font = Enum.Font.Arial
 1101. Reset.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1102. Reset.Text = "RESET!"
 1103. Reset.TextColor3 = Color3.new(0.666667, 0, 0)
 1104. Reset.TextSize = 17
 1105.  
 1106. CForceField.Name = "CForceField"
 1107. CForceField.Parent = SettingsFrame
 1108. CForceField.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1109. CForceField.BackgroundTransparency = 1
 1110. CForceField.Position = UDim2.new(0, 22, 0, 260)
 1111. CForceField.Size = UDim2.new(0, 25, 0, 25)
 1112. CForceField.Image = "rbxassetid://87913710"
 1113. CForceField.ImageColor3 = Color3.new(0.380392, 0.380392, 0.380392)
 1114.  
 1115. TextLabel_24.Parent = SettingsFrame
 1116. TextLabel_24.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1117. TextLabel_24.BackgroundTransparency = 1
 1118. TextLabel_24.Position = UDim2.new(0, 55, 0, 262)
 1119. TextLabel_24.Size = UDim2.new(0, 56, 0, 17)
 1120. TextLabel_24.Font = Enum.Font.Arial
 1121. TextLabel_24.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1122. TextLabel_24.Text = "ForceField"
 1123. TextLabel_24.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 1124. TextLabel_24.TextSize = 15
 1125. TextLabel_24.TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Left
 1126.  
 1127. Explorer.Name = "Explorer"
 1128. Explorer.Parent = SettingsFrame
 1129. Explorer.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 1130. Explorer.BorderSizePixel = 0
 1131. Explorer.Position = UDim2.new(0, 450, 0, 185)
 1132. Explorer.Size = UDim2.new(0, 101, 0, 29)
 1133. Explorer.Font = Enum.Font.Arial
 1134. Explorer.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1135. Explorer.Text = "Explorer"
 1136. Explorer.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1137. Explorer.TextSize = 17
 1138.  
 1139. GameFrame.Name = "GameFrame"
 1140. GameFrame.Parent = TabFrames
 1141. GameFrame.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1142. GameFrame.BorderSizePixel = 0
 1143. GameFrame.ClipsDescendants = true
 1144. GameFrame.Size = UDim2.new(0, 598, 0, 289)
 1145. GameFrame.Visible = false
 1146.  
 1147. InfiniteAmmo.Name = "InfiniteAmmo"
 1148. InfiniteAmmo.Parent = GameFrame
 1149. InfiniteAmmo.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 1150. InfiniteAmmo.BorderSizePixel = 0
 1151. InfiniteAmmo.Position = UDim2.new(0, 318, 0, 50)
 1152. InfiniteAmmo.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 1153. InfiniteAmmo.AutoButtonColor = false
 1154. InfiniteAmmo.Font = Enum.Font.Arial
 1155. InfiniteAmmo.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1156. InfiniteAmmo.Text = "Ammo: OFF"
 1157. InfiniteAmmo.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1158. InfiniteAmmo.TextSize = 15
 1159.  
 1160. JumpPower.Name = "JumpPower"
 1161. JumpPower.Parent = GameFrame
 1162. JumpPower.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 1163. JumpPower.BorderSizePixel = 0
 1164. JumpPower.Position = UDim2.new(0, 218, 0, 50)
 1165. JumpPower.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 1166. JumpPower.AutoButtonColor = false
 1167. JumpPower.Font = Enum.Font.Arial
 1168. JumpPower.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1169. JumpPower.Text = "Jump: OFF"
 1170. JumpPower.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1171. JumpPower.TextSize = 15
 1172.  
 1173. NoClip.Name = "NoClip"
 1174. NoClip.Parent = GameFrame
 1175. NoClip.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 1176. NoClip.BorderSizePixel = 0
 1177. NoClip.Position = UDim2.new(0, 22, 0, 50)
 1178. NoClip.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 1179. NoClip.AutoButtonColor = false
 1180. NoClip.Font = Enum.Font.Arial
 1181. NoClip.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1182. NoClip.Text = "NoClip: OFF"
 1183. NoClip.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1184. NoClip.TextSize = 15
 1185.  
 1186. Gravity.Name = "Gravity"
 1187. Gravity.Parent = GameFrame
 1188. Gravity.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 1189. Gravity.BorderSizePixel = 0
 1190. Gravity.Position = UDim2.new(0, 120, 0, 50)
 1191. Gravity.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 1192. Gravity.AutoButtonColor = false
 1193. Gravity.Font = Enum.Font.Arial
 1194. Gravity.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1195. Gravity.Text = "Gravity: OFF"
 1196. Gravity.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1197. Gravity.TextSize = 15
 1198.  
 1199. RemoveAll.Name = "RemoveAll"
 1200. RemoveAll.Parent = GameFrame
 1201. RemoveAll.BackgroundColor3 = Color3.new(0.290196, 0.290196, 0.290196)
 1202. RemoveAll.BorderSizePixel = 0
 1203. RemoveAll.Position = UDim2.new(0, 22, 0, 85)
 1204. RemoveAll.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 1205. RemoveAll.AutoButtonColor = false
 1206. RemoveAll.Font = Enum.Font.Arial
 1207. RemoveAll.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1208. RemoveAll.Text = "Remove All"
 1209. RemoveAll.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1210. RemoveAll.TextSize = 15
 1211.  
 1212. AnnoyServer.Name = "AnnoyServer"
 1213. AnnoyServer.Parent = GameFrame
 1214. AnnoyServer.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 1215. AnnoyServer.BorderSizePixel = 0
 1216. AnnoyServer.Position = UDim2.new(0, 318, 0, 120)
 1217. AnnoyServer.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 1218. AnnoyServer.AutoButtonColor = false
 1219. AnnoyServer.Font = Enum.Font.Arial
 1220. AnnoyServer.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1221. AnnoyServer.Text = "Annoy Server"
 1222. AnnoyServer.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1223. AnnoyServer.TextSize = 15
 1224.  
 1225. VehicleSpeed.Name = "VehicleSpeed"
 1226. VehicleSpeed.Parent = GameFrame
 1227. VehicleSpeed.BackgroundColor3 = Color3.new(0.290196, 0.290196, 0.290196)
 1228. VehicleSpeed.BorderSizePixel = 0
 1229. VehicleSpeed.Position = UDim2.new(0, 218, 0, 85)
 1230. VehicleSpeed.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 1231. VehicleSpeed.AutoButtonColor = false
 1232. VehicleSpeed.Font = Enum.Font.Arial
 1233. VehicleSpeed.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1234. VehicleSpeed.Text = "Car Speed"
 1235. VehicleSpeed.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1236. VehicleSpeed.TextSize = 15
 1237.  
 1238. WalkSpeed.Name = "WalkSpeed"
 1239. WalkSpeed.Parent = GameFrame
 1240. WalkSpeed.BackgroundColor3 = Color3.new(0.290196, 0.290196, 0.290196)
 1241. WalkSpeed.BorderSizePixel = 0
 1242. WalkSpeed.Position = UDim2.new(0, 120, 0, 85)
 1243. WalkSpeed.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 1244. WalkSpeed.AutoButtonColor = false
 1245. WalkSpeed.Font = Enum.Font.Arial
 1246. WalkSpeed.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1247. WalkSpeed.Text = "Walk Speed"
 1248. WalkSpeed.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1249. WalkSpeed.TextSize = 15
 1250.  
 1251. GodMode.Name = "GodMode"
 1252. GodMode.Parent = GameFrame
 1253. GodMode.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 1254. GodMode.BorderSizePixel = 0
 1255. GodMode.Position = UDim2.new(0, 218, 0, 120)
 1256. GodMode.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 1257. GodMode.AutoButtonColor = false
 1258. GodMode.Font = Enum.Font.Arial
 1259. GodMode.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1260. GodMode.Text = "God Mode"
 1261. GodMode.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1262. GodMode.TextSize = 15
 1263.  
 1264. AK47.Name = "AK47"
 1265. AK47.Parent = GameFrame
 1266. AK47.BackgroundColor3 = Color3.new(0.290196, 0.290196, 0.290196)
 1267. AK47.BorderSizePixel = 0
 1268. AK47.Position = UDim2.new(0, 218, 0, 155)
 1269. AK47.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 1270. AK47.AutoButtonColor = false
 1271. AK47.Font = Enum.Font.Arial
 1272. AK47.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1273. AK47.Text = "AK-47"
 1274. AK47.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1275. AK47.TextSize = 15
 1276.  
 1277. ClickTP.Name = "ClickTP"
 1278. ClickTP.Parent = GameFrame
 1279. ClickTP.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 1280. ClickTP.BorderSizePixel = 0
 1281. ClickTP.Position = UDim2.new(0, 218, 0, 190)
 1282. ClickTP.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 1283. ClickTP.AutoButtonColor = false
 1284. ClickTP.Font = Enum.Font.Arial
 1285. ClickTP.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1286. ClickTP.Text = "Click TP"
 1287. ClickTP.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1288. ClickTP.TextSize = 15
 1289.  
 1290. AutoRob.Name = "AutoRob"
 1291. AutoRob.Parent = GameFrame
 1292. AutoRob.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 1293. AutoRob.BorderSizePixel = 0
 1294. AutoRob.Position = UDim2.new(0, 318, 0, 190)
 1295. AutoRob.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 1296. AutoRob.AutoButtonColor = false
 1297. AutoRob.Font = Enum.Font.Arial
 1298. AutoRob.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1299. AutoRob.Text = "Auto Rob"
 1300. AutoRob.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1301. AutoRob.TextSize = 15
 1302.  
 1303. ShotGun.Name = "ShotGun"
 1304. ShotGun.Parent = GameFrame
 1305. ShotGun.BackgroundColor3 = Color3.new(0.290196, 0.290196, 0.290196)
 1306. ShotGun.BorderSizePixel = 0
 1307. ShotGun.Position = UDim2.new(0, 318, 0, 155)
 1308. ShotGun.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 1309. ShotGun.AutoButtonColor = false
 1310. ShotGun.Font = Enum.Font.Arial
 1311. ShotGun.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1312. ShotGun.Text = "Shot Gun"
 1313. ShotGun.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1314. ShotGun.TextSize = 15
 1315.  
 1316. Btools.Name = "Btools"
 1317. Btools.Parent = GameFrame
 1318. Btools.BackgroundColor3 = Color3.new(0.290196, 0.290196, 0.290196)
 1319. Btools.BorderSizePixel = 0
 1320. Btools.Position = UDim2.new(0, 318, 0, 85)
 1321. Btools.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 1322. Btools.AutoButtonColor = false
 1323. Btools.Font = Enum.Font.Arial
 1324. Btools.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1325. Btools.Text = "Btools"
 1326. Btools.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1327. Btools.TextSize = 15
 1328.  
 1329. Pistol.Name = "Pistol"
 1330. Pistol.Parent = GameFrame
 1331. Pistol.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 1332. Pistol.BorderSizePixel = 0
 1333. Pistol.Position = UDim2.new(0, 22, 0, 190)
 1334. Pistol.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 1335. Pistol.AutoButtonColor = false
 1336. Pistol.Font = Enum.Font.Arial
 1337. Pistol.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1338. Pistol.Text = "Pistol"
 1339. Pistol.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1340. Pistol.TextSize = 15
 1341.  
 1342. SpamArrest.Name = "SpamArrest"
 1343. SpamArrest.Parent = GameFrame
 1344. SpamArrest.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 1345. SpamArrest.BorderSizePixel = 0
 1346. SpamArrest.Position = UDim2.new(0, 22, 0, 120)
 1347. SpamArrest.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 1348. SpamArrest.AutoButtonColor = false
 1349. SpamArrest.Font = Enum.Font.Arial
 1350. SpamArrest.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1351. SpamArrest.Text = "Spam Arrest"
 1352. SpamArrest.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1353. SpamArrest.TextSize = 15
 1354.  
 1355. KeyCard.Name = "KeyCard"
 1356. KeyCard.Parent = GameFrame
 1357. KeyCard.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 1358. KeyCard.BorderSizePixel = 0
 1359. KeyCard.Position = UDim2.new(0, 120, 0, 120)
 1360. KeyCard.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 1361. KeyCard.AutoButtonColor = false
 1362. KeyCard.Font = Enum.Font.Arial
 1363. KeyCard.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1364. KeyCard.Text = "Key Card"
 1365. KeyCard.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1366. KeyCard.TextSize = 15
 1367.  
 1368. M4A4.Name = "M4A4"
 1369. M4A4.Parent = GameFrame
 1370. M4A4.BackgroundColor3 = Color3.new(0.290196, 0.290196, 0.290196)
 1371. M4A4.BorderSizePixel = 0
 1372. M4A4.Position = UDim2.new(0, 120, 0, 155)
 1373. M4A4.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 1374. M4A4.AutoButtonColor = false
 1375. M4A4.Font = Enum.Font.Arial
 1376. M4A4.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1377. M4A4.Text = "M4A4"
 1378. M4A4.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1379. M4A4.TextSize = 15
 1380.  
 1381. Fly.Name = "Fly"
 1382. Fly.Parent = GameFrame
 1383. Fly.BackgroundColor3 = Color3.new(0.290196, 0.290196, 0.290196)
 1384. Fly.BorderSizePixel = 0
 1385. Fly.Position = UDim2.new(0, 22, 0, 155)
 1386. Fly.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 1387. Fly.AutoButtonColor = false
 1388. Fly.Font = Enum.Font.Arial
 1389. Fly.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1390. Fly.Text = "Fly: OFF"
 1391. Fly.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1392. Fly.TextSize = 15
 1393.  
 1394. FlashLight.Name = "FlashLight"
 1395. FlashLight.Parent = GameFrame
 1396. FlashLight.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 1397. FlashLight.BorderSizePixel = 0
 1398. FlashLight.Position = UDim2.new(0, 120, 0, 190)
 1399. FlashLight.Size = UDim2.new(0, 89, 0, 25)
 1400. FlashLight.AutoButtonColor = false
 1401. FlashLight.Font = Enum.Font.Arial
 1402. FlashLight.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1403. FlashLight.Text = "Flash Light"
 1404. FlashLight.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1405. FlashLight.TextSize = 15
 1406.  
 1407. TextLabel_25.Parent = GameFrame
 1408. TextLabel_25.BackgroundColor3 = Color3.new(0.337255, 0.337255, 0.337255)
 1409. TextLabel_25.BorderSizePixel = 0
 1410. TextLabel_25.Position = UDim2.new(0, 527, 0, -60)
 1411. TextLabel_25.Size = UDim2.new(0, 8, 0, 409)
 1412. TextLabel_25.Font = Enum.Font.Arial
 1413. TextLabel_25.FontSize = Enum.FontSize.Size24
 1414. TextLabel_25.Text = ""
 1415. TextLabel_25.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 1416. TextLabel_25.TextSize = 20
 1417.  
 1418. TextLabel_26.Parent = GameFrame
 1419. TextLabel_26.BackgroundColor3 = Color3.new(0.337255, 0.337255, 0.337255)
 1420. TextLabel_26.BorderSizePixel = 0
 1421. TextLabel_26.Position = UDim2.new(0, 486, 0, -60)
 1422. TextLabel_26.Size = UDim2.new(0, 31, 0, 409)
 1423. TextLabel_26.Font = Enum.Font.Arial
 1424. TextLabel_26.FontSize = Enum.FontSize.Size24
 1425. TextLabel_26.Text = ""
 1426. TextLabel_26.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 1427. TextLabel_26.TextSize = 20
 1428.  
 1429. TextLabel_27.Parent = GameFrame
 1430. TextLabel_27.BackgroundColor3 = Color3.new(0.921569, 0.431373, 0)
 1431. TextLabel_27.BorderSizePixel = 0
 1432. TextLabel_27.Position = UDim2.new(0, 467, 0, -60)
 1433. TextLabel_27.Size = UDim2.new(0, 10, 0, 409)
 1434. TextLabel_27.Font = Enum.Font.Arial
 1435. TextLabel_27.FontSize = Enum.FontSize.Size24
 1436. TextLabel_27.Text = ""
 1437. TextLabel_27.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 1438. TextLabel_27.TextSize = 20
 1439.  
 1440. MainLogo2.Name = "MainLogo2"
 1441. MainLogo2.Parent = GameFrame
 1442. MainLogo2.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1443. MainLogo2.BackgroundTransparency = 1
 1444. MainLogo2.Position = UDim2.new(0, 444, 0, 84)
 1445. MainLogo2.Size = UDim2.new(0, 120, 0, 120)
 1446. MainLogo2.Image = "rbxassetid://1101478778"
 1447.  
 1448. Tabs.Name = "Tabs"
 1449. Tabs.Parent = TabFrames
 1450. Tabs.BackgroundColor3 = Color3.new(0.290196, 0.290196, 0.290196)
 1451. Tabs.BackgroundTransparency = 1
 1452. Tabs.ClipsDescendants = true
 1453. Tabs.Position = UDim2.new(0, 7, 0, 7)
 1454. Tabs.Size = UDim2.new(0, 26, 0, 27)
 1455. Tabs.Image = "rbxassetid://1037417986"
 1456. Tabs.ImageColor3 = Color3.new(0.290196, 0.290196, 0.290196)
 1457.  
 1458. Dark.Name = "Dark"
 1459. Dark.Parent = TabFrames
 1460. Dark.BackgroundColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 1461. Dark.BorderSizePixel = 0
 1462. Dark.ClipsDescendants = true
 1463. Dark.Size = UDim2.new(0, 598, 0, 289)
 1464. Dark.Visible = false
 1465.  
 1466. MainLogo.Name = "MainLogo"
 1467. MainLogo.Parent = Unjailbreak
 1468. MainLogo.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1469. MainLogo.BackgroundTransparency = 1
 1470. MainLogo.Position = UDim2.new(0.460416675, 0, 0.411829144, 0)
 1471. MainLogo.Size = UDim2.new(0, 160, 0, 160)
 1472. MainLogo.Image = "rbxassetid://1101478778"
 1473. MainLogo.ImageTransparency = 1
 1474.  
 1475. TextLabel_28.Parent = MainLogo
 1476. TextLabel_28.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1477. TextLabel_28.BackgroundTransparency = 1
 1478. TextLabel_28.Position = UDim2.new(-0.125, 0, 1, 0)
 1479. TextLabel_28.Size = UDim2.new(0, 200, 0, 50)
 1480. TextLabel_28.Font = Enum.Font.Arial
 1481. TextLabel_28.FontSize = Enum.FontSize.Size28
 1482. TextLabel_28.Text = "Created By Unlisting"
 1483. TextLabel_28.TextColor3 = Color3.new(0.890196, 0.890196, 0.890196)
 1484. TextLabel_28.TextSize = 25
 1485. TextLabel_28.TextTransparency = 1
 1486.  
 1487. JNotifierOpen.Name = "JNotifierOpen"
 1488. JNotifierOpen.Parent = Unjailbreak
 1489. JNotifierOpen.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1490. JNotifierOpen.BorderSizePixel = 0
 1491. JNotifierOpen.Position = UDim2.new(1, 0, 0.720000029, 0)
 1492. JNotifierOpen.Size = UDim2.new(0.10520833, 0, 0.0799561888, 0)
 1493.  
 1494. TextLabel_29.Parent = JNotifierOpen
 1495. TextLabel_29.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1496. TextLabel_29.BackgroundTransparency = 1
 1497. TextLabel_29.Size = UDim2.new(0, 202, 0, 37)
 1498. TextLabel_29.Font = Enum.Font.Cartoon
 1499. TextLabel_29.FontSize = Enum.FontSize.Size24
 1500. TextLabel_29.Text = "Jewelry Store Is Open!"
 1501. TextLabel_29.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 1502. TextLabel_29.TextSize = 20
 1503.  
 1504. GotoJewelry.Name = "GotoJewelry"
 1505. GotoJewelry.Parent = JNotifierOpen
 1506. GotoJewelry.BackgroundColor3 = Color3.new(0.290196, 0.290196, 0.290196)
 1507. GotoJewelry.BorderSizePixel = 0
 1508. GotoJewelry.Position = UDim2.new(0, 51, 0, 37)
 1509. GotoJewelry.Size = UDim2.new(0, 99, 0, 36)
 1510. GotoJewelry.Font = Enum.Font.Cartoon
 1511. GotoJewelry.FontSize = Enum.FontSize.Size24
 1512. GotoJewelry.Text = "Goto"
 1513. GotoJewelry.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1514. GotoJewelry.TextSize = 20
 1515.  
 1516. BNotifierOpen.Name = "BNotifierOpen"
 1517. BNotifierOpen.Parent = Unjailbreak
 1518. BNotifierOpen.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1519. BNotifierOpen.BorderSizePixel = 0
 1520. BNotifierOpen.Position = UDim2.new(1, 0, 0.633000016, 0)
 1521. BNotifierOpen.Size = UDim2.new(0.10520833, 0, 0.0799561888, 0)
 1522.  
 1523. TextLabel_30.Parent = BNotifierOpen
 1524. TextLabel_30.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1525. TextLabel_30.BackgroundTransparency = 1
 1526. TextLabel_30.Size = UDim2.new(0, 202, 0, 45)
 1527. TextLabel_30.Font = Enum.Font.Cartoon
 1528. TextLabel_30.FontSize = Enum.FontSize.Size24
 1529. TextLabel_30.Text = "Bank Is Now Open!"
 1530. TextLabel_30.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 1531. TextLabel_30.TextSize = 20
 1532.  
 1533. GotoBank.Name = "GotoBank"
 1534. GotoBank.Parent = BNotifierOpen
 1535. GotoBank.BackgroundColor3 = Color3.new(0.290196, 0.290196, 0.290196)
 1536. GotoBank.BorderSizePixel = 0
 1537. GotoBank.Position = UDim2.new(0, 51, 0, 37)
 1538. GotoBank.Size = UDim2.new(0, 99, 0, 36)
 1539. GotoBank.Font = Enum.Font.Cartoon
 1540. GotoBank.FontSize = Enum.FontSize.Size24
 1541. GotoBank.Text = "Goto"
 1542. GotoBank.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1543. GotoBank.TextSize = 20
 1544.  
 1545. LPlayerDetect.Name = "LPlayerDetect"
 1546. LPlayerDetect.Parent = Unjailbreak
 1547. LPlayerDetect.BackgroundColor3 = Color3.new(0.282353, 0.282353, 0.282353)
 1548. LPlayerDetect.BorderSizePixel = 0
 1549. LPlayerDetect.ClipsDescendants = true
 1550. LPlayerDetect.Position = UDim2.new(0.404687494, 0, 0.0339539982, 0)
 1551.  
 1552. PlayerNameDetected.Name = "PlayerNameDetected"
 1553. PlayerNameDetected.Parent = LPlayerDetect
 1554. PlayerNameDetected.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1555. PlayerNameDetected.BackgroundTransparency = 1
 1556. PlayerNameDetected.Position = UDim2.new(0, 83, 0, 15)
 1557. PlayerNameDetected.Size = UDim2.new(0, 200, 0, 34)
 1558. PlayerNameDetected.Font = Enum.Font.Arial
 1559. PlayerNameDetected.FontSize = Enum.FontSize.Size32
 1560. PlayerNameDetected.Text = "Player Name Here"
 1561. PlayerNameDetected.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1562. PlayerNameDetected.TextSize = 30
 1563.  
 1564. TextLabel_31.Parent = LPlayerDetect
 1565. TextLabel_31.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1566. TextLabel_31.BackgroundTransparency = 1
 1567. TextLabel_31.Position = UDim2.new(0, 83, 0, 72)
 1568. TextLabel_31.Size = UDim2.new(0, 200, 0, 34)
 1569. TextLabel_31.Font = Enum.Font.Arial
 1570. TextLabel_31.FontSize = Enum.FontSize.Size24
 1571. TextLabel_31.Text = "You Were Detected As An Admin"
 1572. TextLabel_31.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1573. TextLabel_31.TextSize = 20
 1574.  
 1575. TextLabel_32.Parent = LPlayerDetect
 1576. TextLabel_32.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1577. TextLabel_32.BackgroundTransparency = 1
 1578. TextLabel_32.Position = UDim2.new(0, 83, 0, 89)
 1579. TextLabel_32.Size = UDim2.new(0, 200, 0, 34)
 1580. TextLabel_32.Font = Enum.Font.Arial
 1581. TextLabel_32.FontSize = Enum.FontSize.Size24
 1582. TextLabel_32.Text = "On Unjailbreak"
 1583. TextLabel_32.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1584. TextLabel_32.TextSize = 20
 1585.  
 1586. TextLabel_33.Parent = LPlayerDetect
 1587. TextLabel_33.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1588. TextLabel_33.BackgroundTransparency = 1
 1589. TextLabel_33.Position = UDim2.new(0, 83, 0, 126)
 1590. TextLabel_33.Size = UDim2.new(0, 200, 0, 34)
 1591. TextLabel_33.Font = Enum.Font.Arial
 1592. TextLabel_33.FontSize = Enum.FontSize.Size24
 1593. TextLabel_33.Text = "Your Name Has Been Announced"
 1594. TextLabel_33.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1595. TextLabel_33.TextSize = 20
 1596.  
 1597. TextLabel_34.Parent = LPlayerDetect
 1598. TextLabel_34.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1599. TextLabel_34.BackgroundTransparency = 1
 1600. TextLabel_34.Position = UDim2.new(0, 83, 0, 143)
 1601. TextLabel_34.Size = UDim2.new(0, 200, 0, 34)
 1602. TextLabel_34.Font = Enum.Font.Arial
 1603. TextLabel_34.FontSize = Enum.FontSize.Size24
 1604. TextLabel_34.Text = "To Other Players Using Unjailbreak On"
 1605. TextLabel_34.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1606. TextLabel_34.TextSize = 20
 1607.  
 1608. TextLabel_35.Parent = LPlayerDetect
 1609. TextLabel_35.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1610. TextLabel_35.BackgroundTransparency = 1
 1611. TextLabel_35.Position = UDim2.new(0, 83, 0, 161)
 1612. TextLabel_35.Size = UDim2.new(0, 200, 0, 34)
 1613. TextLabel_35.Font = Enum.Font.Arial
 1614. TextLabel_35.FontSize = Enum.FontSize.Size24
 1615. TextLabel_35.Text = "This Server!"
 1616. TextLabel_35.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1617. TextLabel_35.TextSize = 20
 1618.  
 1619. AdminJoined.Name = "AdminJoined"
 1620. AdminJoined.Parent = Unjailbreak
 1621. AdminJoined.BackgroundColor3 = Color3.new(0.282353, 0.282353, 0.282353)
 1622. AdminJoined.BorderSizePixel = 0
 1623. AdminJoined.ClipsDescendants = true
 1624. AdminJoined.Position = UDim2.new(0.404687494, 0, 0.0339539982, 0)
 1625.  
 1626. AdminDetected.Name = "AdminDetected"
 1627. AdminDetected.Parent = AdminJoined
 1628. AdminDetected.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1629. AdminDetected.BackgroundTransparency = 1
 1630. AdminDetected.Position = UDim2.new(0, 83, 0, 15)
 1631. AdminDetected.Size = UDim2.new(0, 200, 0, 34)
 1632. AdminDetected.Font = Enum.Font.Arial
 1633. AdminDetected.FontSize = Enum.FontSize.Size32
 1634. AdminDetected.Text = "Player Name Here"
 1635. AdminDetected.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1636. AdminDetected.TextSize = 30
 1637.  
 1638. TextLabel_36.Parent = AdminJoined
 1639. TextLabel_36.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1640. TextLabel_36.BackgroundTransparency = 1
 1641. TextLabel_36.Position = UDim2.new(0, 83, 0, 50)
 1642. TextLabel_36.Size = UDim2.new(0, 200, 0, 34)
 1643. TextLabel_36.Font = Enum.Font.Arial
 1644. TextLabel_36.FontSize = Enum.FontSize.Size24
 1645. TextLabel_36.Text = "Has Joined Your Server"
 1646. TextLabel_36.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1647. TextLabel_36.TextSize = 20
 1648.  
 1649. TextLabel_37.Parent = AdminJoined
 1650. TextLabel_37.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1651. TextLabel_37.BackgroundTransparency = 1
 1652. TextLabel_37.Position = UDim2.new(0, 83, 0, 72)
 1653. TextLabel_37.Size = UDim2.new(0, 200, 0, 34)
 1654. TextLabel_37.Font = Enum.Font.Arial
 1655. TextLabel_37.FontSize = Enum.FontSize.Size24
 1656. TextLabel_37.Text = "And Is An Admin On Unjailbreak"
 1657. TextLabel_37.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1658. TextLabel_37.TextSize = 20
 1659.  
 1660. TextLabel_38.Parent = AdminJoined
 1661. TextLabel_38.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1662. TextLabel_38.BackgroundTransparency = 1
 1663. TextLabel_38.Position = UDim2.new(0, 83, 0, 106)
 1664. TextLabel_38.Size = UDim2.new(0, 200, 0, 34)
 1665. TextLabel_38.Font = Enum.Font.Arial
 1666. TextLabel_38.FontSize = Enum.FontSize.Size24
 1667. TextLabel_38.Text = "Go Say Hi To The Admin!"
 1668. TextLabel_38.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1669. TextLabel_38.TextSize = 20
 1670.  
 1671. TextLabel_39.Parent = AdminJoined
 1672. TextLabel_39.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1673. TextLabel_39.BackgroundTransparency = 1
 1674. TextLabel_39.Position = UDim2.new(0, 83, 0, 146)
 1675. TextLabel_39.Size = UDim2.new(0, 200, 0, 34)
 1676. TextLabel_39.Font = Enum.Font.Arial
 1677. TextLabel_39.FontSize = Enum.FontSize.Size24
 1678. TextLabel_39.Text = "All Admins Are Dope!"
 1679. TextLabel_39.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1680. TextLabel_39.TextSize = 20
 1681.  
 1682. UIColorFrame.Name = "UIColorFrame"
 1683. UIColorFrame.Parent = Unjailbreak
 1684. UIColorFrame.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1685. UIColorFrame.BorderSizePixel = 0
 1686. UIColorFrame.ClipsDescendants = true
 1687. UIColorFrame.Position = UDim2.new(0.460999995, 0, 0.730000019, 0)
 1688. UIColorFrame.Size = UDim2.new(0, 147, 0, 244)
 1689. UIColorFrame.Visible = false
 1690.  
 1691. TextLabel_40.Parent = UIColorFrame
 1692. TextLabel_40.BackgroundColor3 = Color3.new(0.290196, 0.290196, 0.290196)
 1693. TextLabel_40.BorderSizePixel = 0
 1694. TextLabel_40.Position = UDim2.new(0, 0, 0, 234)
 1695. TextLabel_40.Size = UDim2.new(0, 147, 0, 10)
 1696. TextLabel_40.Font = Enum.Font.SourceSans
 1697. TextLabel_40.FontSize = Enum.FontSize.Size14
 1698. TextLabel_40.Text = ""
 1699. TextLabel_40.TextSize = 14
 1700.  
 1701. TextLabel_41.Parent = UIColorFrame
 1702. TextLabel_41.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 1703. TextLabel_41.BorderSizePixel = 0
 1704. TextLabel_41.Size = UDim2.new(0, 147, 0, 7)
 1705. TextLabel_41.Font = Enum.Font.SourceSans
 1706. TextLabel_41.FontSize = Enum.FontSize.Size14
 1707. TextLabel_41.Text = ""
 1708. TextLabel_41.TextSize = 14
 1709.  
 1710. Commands.Name = "Commands"
 1711. Commands.Parent = Unjailbreak
 1712. Commands.BackgroundColor3 = Color3.new(0.266667, 0.266667, 0.266667)
 1713. Commands.BorderSizePixel = 0
 1714. Commands.Position = UDim2.new(-0.142000005, 0, 0.333999991, 0)
 1715. Commands.Size = UDim2.new(0, 272, 0, 304)
 1716.  
 1717. TextLabel_42.Parent = Commands
 1718. TextLabel_42.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1719. TextLabel_42.BackgroundTransparency = 1
 1720. TextLabel_42.Position = UDim2.new(0, 36, 0, 0)
 1721. TextLabel_42.Size = UDim2.new(0, 200, 0, 39)
 1722. TextLabel_42.Font = Enum.Font.Arial
 1723. TextLabel_42.FontSize = Enum.FontSize.Size24
 1724. TextLabel_42.Text = "Unjailbreak Commands"
 1725. TextLabel_42.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1726. TextLabel_42.TextSize = 20
 1727.  
 1728. ScrollingFrame.Parent = Commands
 1729. ScrollingFrame.BackgroundColor3 = Color3.new(0.266667, 0.266667, 0.266667)
 1730. ScrollingFrame.BorderSizePixel = 0
 1731. ScrollingFrame.Position = UDim2.new(0, 0, 0, 51)
 1732. ScrollingFrame.Size = UDim2.new(0, 272, 0, 253)
 1733. ScrollingFrame.BottomImage = ""
 1734. ScrollingFrame.ScrollBarThickness = 5
 1735. ScrollingFrame.TopImage = ""
 1736.  
 1737. TextLabel_43.Parent = ScrollingFrame
 1738. TextLabel_43.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1739. TextLabel_43.BackgroundTransparency = 1
 1740. TextLabel_43.Size = UDim2.new(0, 272, 0, 21)
 1741. TextLabel_43.Font = Enum.Font.Arial
 1742. TextLabel_43.FontSize = Enum.FontSize.Size14
 1743. TextLabel_43.Text = " ;help - Opens The Unjailbreak Command List"
 1744. TextLabel_43.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1745. TextLabel_43.TextSize = 13
 1746. TextLabel_43.TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Left
 1747.  
 1748. TextLabel_44.Parent = ScrollingFrame
 1749. TextLabel_44.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1750. TextLabel_44.BackgroundTransparency = 1
 1751. TextLabel_44.Position = UDim2.new(0, 0, 0, 23)
 1752. TextLabel_44.Size = UDim2.new(0, 272, 0, 21)
 1753. TextLabel_44.Font = Enum.Font.Arial
 1754. TextLabel_44.FontSize = Enum.FontSize.Size14
 1755. TextLabel_44.Text = " ;open - Opens The GUI"
 1756. TextLabel_44.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1757. TextLabel_44.TextSize = 13
 1758. TextLabel_44.TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Left
 1759.  
 1760. TextLabel_45.Parent = ScrollingFrame
 1761. TextLabel_45.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1762. TextLabel_45.BackgroundTransparency = 1
 1763. TextLabel_45.Position = UDim2.new(0, 0, 0, 48)
 1764. TextLabel_45.Size = UDim2.new(0, 272, 0, 21)
 1765. TextLabel_45.Font = Enum.Font.Arial
 1766. TextLabel_45.FontSize = Enum.FontSize.Size14
 1767. TextLabel_45.Text = " ;close - Closes The GUI"
 1768. TextLabel_45.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1769. TextLabel_45.TextSize = 13
 1770. TextLabel_45.TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Left
 1771.  
 1772. TextLabel_46.Parent = ScrollingFrame
 1773. TextLabel_46.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1774. TextLabel_46.BackgroundTransparency = 1
 1775. TextLabel_46.Position = UDim2.new(0, 0, 0, 73)
 1776. TextLabel_46.Size = UDim2.new(0, 272, 0, 21)
 1777. TextLabel_46.Font = Enum.Font.Arial
 1778. TextLabel_46.FontSize = Enum.FontSize.Size14
 1779. TextLabel_46.Text = " ;godmode - Puts You In GodMode"
 1780. TextLabel_46.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1781. TextLabel_46.TextSize = 13
 1782. TextLabel_46.TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Left
 1783.  
 1784. TextLabel_47.Parent = ScrollingFrame
 1785. TextLabel_47.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1786. TextLabel_47.BackgroundTransparency = 1
 1787. TextLabel_47.Position = UDim2.new(0, 0, 0, 97)
 1788. TextLabel_47.Size = UDim2.new(0, 272, 0, 21)
 1789. TextLabel_47.Font = Enum.Font.Arial
 1790. TextLabel_47.FontSize = Enum.FontSize.Size14
 1791. TextLabel_47.Text = " ;fly on - Puts You In Fly Mode"
 1792. TextLabel_47.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1793. TextLabel_47.TextSize = 13
 1794. TextLabel_47.TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Left
 1795.  
 1796. TextLabel_48.Parent = ScrollingFrame
 1797. TextLabel_48.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1798. TextLabel_48.BackgroundTransparency = 1
 1799. TextLabel_48.Position = UDim2.new(0, 0, 0, 121)
 1800. TextLabel_48.Size = UDim2.new(0, 272, 0, 21)
 1801. TextLabel_48.Font = Enum.Font.Arial
 1802. TextLabel_48.FontSize = Enum.FontSize.Size14
 1803. TextLabel_48.Text = " ;fly off - Removes Fly Mode"
 1804. TextLabel_48.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1805. TextLabel_48.TextSize = 13
 1806. TextLabel_48.TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Left
 1807.  
 1808. TextLabel_49.Parent = ScrollingFrame
 1809. TextLabel_49.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1810. TextLabel_49.BackgroundTransparency = 1
 1811. TextLabel_49.Position = UDim2.new(0, 0, 0, 145)
 1812. TextLabel_49.Size = UDim2.new(0, 272, 0, 21)
 1813. TextLabel_49.Font = Enum.Font.Arial
 1814. TextLabel_49.FontSize = Enum.FontSize.Size14
 1815. TextLabel_49.Text = " ;esp on - Turns ESP On"
 1816. TextLabel_49.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1817. TextLabel_49.TextSize = 13
 1818. TextLabel_49.TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Left
 1819.  
 1820. TextLabel_50.Parent = ScrollingFrame
 1821. TextLabel_50.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1822. TextLabel_50.BackgroundTransparency = 1
 1823. TextLabel_50.Position = UDim2.new(0, 0, 0, 169)
 1824. TextLabel_50.Size = UDim2.new(0, 272, 0, 21)
 1825. TextLabel_50.Font = Enum.Font.Arial
 1826. TextLabel_50.FontSize = Enum.FontSize.Size14
 1827. TextLabel_50.Text = " ;esp off - Turns ESP Off"
 1828. TextLabel_50.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1829. TextLabel_50.TextSize = 13
 1830. TextLabel_50.TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Left
 1831.  
 1832. TextLabel_51.Parent = ScrollingFrame
 1833. TextLabel_51.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1834. TextLabel_51.BackgroundTransparency = 1
 1835. TextLabel_51.Position = UDim2.new(0, 0, 0, 194)
 1836. TextLabel_51.Size = UDim2.new(0, 272, 0, 21)
 1837. TextLabel_51.Font = Enum.Font.Arial
 1838. TextLabel_51.FontSize = Enum.FontSize.Size14
 1839. TextLabel_51.Text = " ;reset - Resets Your Character"
 1840. TextLabel_51.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1841. TextLabel_51.TextSize = 13
 1842. TextLabel_51.TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Left
 1843.  
 1844. TextLabel_52.Parent = ScrollingFrame
 1845. TextLabel_52.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1846. TextLabel_52.BackgroundTransparency = 1
 1847. TextLabel_52.Position = UDim2.new(0, 0, 0, 216)
 1848. TextLabel_52.Size = UDim2.new(0, 272, 0, 21)
 1849. TextLabel_52.Font = Enum.Font.Arial
 1850. TextLabel_52.FontSize = Enum.FontSize.Size14
 1851. TextLabel_52.Text = " ;remove - Removes The Whole UI"
 1852. TextLabel_52.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1853. TextLabel_52.TextSize = 13
 1854. TextLabel_52.TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Left
 1855.  
 1856. CommandClose.Name = "CommandClose"
 1857. CommandClose.Parent = Commands
 1858. CommandClose.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1859. CommandClose.BackgroundTransparency = 1
 1860. CommandClose.Position = UDim2.new(0, 247, 0, 0)
 1861. CommandClose.Size = UDim2.new(0, 25, 0, 26)
 1862. CommandClose.Font = Enum.Font.SourceSans
 1863. CommandClose.FontSize = Enum.FontSize.Size32
 1864. CommandClose.Text = "X"
 1865. CommandClose.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1866. CommandClose.TextSize = 30
 1867. CommandClose.TextWrapped = true
 1868.  
 1869. StarterFrame.Name = "StarterFrame"
 1870. StarterFrame.Parent = Unjailbreak
 1871. StarterFrame.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1872. StarterFrame.BorderSizePixel = 0
 1873. StarterFrame.ClipsDescendants = true
 1874. StarterFrame.Position = UDim2.new(0.377083331, 0, 0.35377875, 0)
 1875.  
 1876. StarterMainFrame.Name = "StarterMainFrame"
 1877. StarterMainFrame.Parent = StarterFrame
 1878. StarterMainFrame.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1879. StarterMainFrame.Size = UDim2.new(0, 944, 0, 267)
 1880.  
 1881. ContinueCustomization.Name = "ContinueCustomization"
 1882. ContinueCustomization.Parent = StarterMainFrame
 1883. ContinueCustomization.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 1884. ContinueCustomization.BorderSizePixel = 0
 1885. ContinueCustomization.Position = UDim2.new(0, 187, 0, 190)
 1886. ContinueCustomization.Size = UDim2.new(0, 100, 0, 30)
 1887. ContinueCustomization.Font = Enum.Font.Arial
 1888. ContinueCustomization.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1889. ContinueCustomization.Text = "Customize"
 1890. ContinueCustomization.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1891. ContinueCustomization.TextSize = 16
 1892.  
 1893. TextLabel_53.Parent = StarterMainFrame
 1894. TextLabel_53.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1895. TextLabel_53.BackgroundTransparency = 1
 1896. TextLabel_53.Position = UDim2.new(0, 135, 0, 85)
 1897. TextLabel_53.Size = UDim2.new(0, 200, 0, 19)
 1898. TextLabel_53.Font = Enum.Font.Arial
 1899. TextLabel_53.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1900. TextLabel_53.Text = "Settings Has Been Updated And You Can Now"
 1901. TextLabel_53.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 1902. TextLabel_53.TextSize = 16
 1903.  
 1904. TextLabel_54.Parent = StarterMainFrame
 1905. TextLabel_54.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1906. TextLabel_54.BackgroundTransparency = 1
 1907. TextLabel_54.Position = UDim2.new(0, 825, 0, 190)
 1908. TextLabel_54.Size = UDim2.new(0, 93, 0, 19)
 1909. TextLabel_54.Font = Enum.Font.Arial
 1910. TextLabel_54.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1911. TextLabel_54.Text = "WARNING:"
 1912. TextLabel_54.TextColor3 = Color3.new(1, 0.666667, 0)
 1913. TextLabel_54.TextSize = 16
 1914.  
 1915. TextLabel_55.Parent = StarterMainFrame
 1916. TextLabel_55.BackgroundColor3 = Color3.new(0.290196, 0.290196, 0.290196)
 1917. TextLabel_55.BorderSizePixel = 0
 1918. TextLabel_55.Position = UDim2.new(0, 0, 0, 19)
 1919. TextLabel_55.Size = UDim2.new(0, 944, 0, 22)
 1920. TextLabel_55.Font = Enum.Font.SourceSans
 1921. TextLabel_55.FontSize = Enum.FontSize.Size14
 1922. TextLabel_55.Text = ""
 1923. TextLabel_55.TextSize = 14
 1924.  
 1925. TextLabel_56.Parent = StarterMainFrame
 1926. TextLabel_56.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1927. TextLabel_56.BackgroundTransparency = 1
 1928. TextLabel_56.Position = UDim2.new(0, 135, 0, 63)
 1929. TextLabel_56.Size = UDim2.new(0, 200, 0, 19)
 1930. TextLabel_56.Font = Enum.Font.Arial
 1931. TextLabel_56.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1932. TextLabel_56.Text = "Welcome To Unjailbreak Full Release!"
 1933. TextLabel_56.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 1934. TextLabel_56.TextSize = 16
 1935.  
 1936. TextLabel_57.Parent = StarterMainFrame
 1937. TextLabel_57.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1938. TextLabel_57.BackgroundTransparency = 1
 1939. TextLabel_57.Position = UDim2.new(0, 135, 0, 21)
 1940. TextLabel_57.Size = UDim2.new(0, 200, 0, 19)
 1941. TextLabel_57.Font = Enum.Font.Arial
 1942. TextLabel_57.FontSize = Enum.FontSize.Size24
 1943. TextLabel_57.Text = "U N J A I L B R E A K"
 1944. TextLabel_57.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1945. TextLabel_57.TextSize = 20
 1946.  
 1947. TextLabel_58.Parent = StarterMainFrame
 1948. TextLabel_58.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1949. TextLabel_58.BackgroundTransparency = 1
 1950. TextLabel_58.Position = UDim2.new(0, 825, 0, 210)
 1951. TextLabel_58.Size = UDim2.new(0, 93, 0, 19)
 1952. TextLabel_58.Font = Enum.Font.Arial
 1953. TextLabel_58.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1954. TextLabel_58.Text = "Aimbot Is Very"
 1955. TextLabel_58.TextColor3 = Color3.new(1, 0.666667, 0)
 1956. TextLabel_58.TextSize = 16
 1957.  
 1958. TextLabel_59.Parent = StarterMainFrame
 1959. TextLabel_59.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1960. TextLabel_59.BackgroundTransparency = 1
 1961. TextLabel_59.Position = UDim2.new(0, 825, 0, 230)
 1962. TextLabel_59.Size = UDim2.new(0, 93, 0, 19)
 1963. TextLabel_59.Font = Enum.Font.Arial
 1964. TextLabel_59.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1965. TextLabel_59.Text = "Unstable And Laggy"
 1966. TextLabel_59.TextColor3 = Color3.new(1, 0.666667, 0)
 1967. TextLabel_59.TextSize = 16
 1968.  
 1969. TextLabel_60.Parent = StarterMainFrame
 1970. TextLabel_60.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1971. TextLabel_60.BackgroundTransparency = 1
 1972. TextLabel_60.Position = UDim2.new(0, 135, 0, 134)
 1973. TextLabel_60.Size = UDim2.new(0, 200, 0, 19)
 1974. TextLabel_60.Font = Enum.Font.Arial
 1975. TextLabel_60.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1976. TextLabel_60.Text = "Anyways Enjoy The Full Release!"
 1977. TextLabel_60.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 1978. TextLabel_60.TextSize = 16
 1979.  
 1980. TextLabel_61.Parent = StarterMainFrame
 1981. TextLabel_61.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1982. TextLabel_61.BackgroundTransparency = 1
 1983. TextLabel_61.Position = UDim2.new(0, 135, 0, 110)
 1984. TextLabel_61.Size = UDim2.new(0, 200, 0, 19)
 1985. TextLabel_61.Font = Enum.Font.Arial
 1986. TextLabel_61.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 1987. TextLabel_61.Text = "Set Up The Bank And Jewelry Notifiers In Settings"
 1988. TextLabel_61.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 1989. TextLabel_61.TextSize = 16
 1990.  
 1991. TextLabel_62.Parent = StarterMainFrame
 1992. TextLabel_62.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 1993. TextLabel_62.BackgroundTransparency = 1
 1994. TextLabel_62.Position = UDim2.new(0, 610, 0, 21)
 1995. TextLabel_62.Size = UDim2.new(0, 200, 0, 19)
 1996. TextLabel_62.Font = Enum.Font.Arial
 1997. TextLabel_62.FontSize = Enum.FontSize.Size24
 1998. TextLabel_62.Text = "C U S T O M I Z A T I O N"
 1999. TextLabel_62.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 2000. TextLabel_62.TextSize = 20
 2001.  
 2002. MainContinue.Name = "MainContinue"
 2003. MainContinue.Parent = StarterMainFrame
 2004. MainContinue.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 2005. MainContinue.BorderSizePixel = 0
 2006. MainContinue.Position = UDim2.new(0, 658, 0, 230)
 2007. MainContinue.Size = UDim2.new(0, 100, 0, 30)
 2008. MainContinue.Font = Enum.Font.Arial
 2009. MainContinue.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 2010. MainContinue.Text = "Continue"
 2011. MainContinue.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 2012. MainContinue.TextSize = 16
 2013.  
 2014. TextLabel_63.Parent = StarterMainFrame
 2015. TextLabel_63.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 2016. TextLabel_63.BackgroundTransparency = 1
 2017. TextLabel_63.Position = UDim2.new(0, 610, 0, 51)
 2018. TextLabel_63.Size = UDim2.new(0, 200, 0, 19)
 2019. TextLabel_63.Font = Enum.Font.Arial
 2020. TextLabel_63.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 2021. TextLabel_63.Text = "Here You Customize Your UI"
 2022. TextLabel_63.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 2023. TextLabel_63.TextSize = 16
 2024.  
 2025. TextLabel_64.Parent = StarterMainFrame
 2026. TextLabel_64.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 2027. TextLabel_64.BackgroundTransparency = 1
 2028. TextLabel_64.Position = UDim2.new(0, 495, 0, 81)
 2029. TextLabel_64.Size = UDim2.new(0, 93, 0, 19)
 2030. TextLabel_64.Font = Enum.Font.Arial
 2031. TextLabel_64.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 2032. TextLabel_64.Text = "Border Color"
 2033. TextLabel_64.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 2034. TextLabel_64.TextSize = 16
 2035.  
 2036. BlueColor.Name = "BlueColor"
 2037. BlueColor.Parent = StarterMainFrame
 2038. BlueColor.BackgroundColor3 = Color3.new(0, 0.666667, 1)
 2039. BlueColor.BorderSizePixel = 0
 2040. BlueColor.Position = UDim2.new(0, 493, 0, 104)
 2041. BlueColor.Size = UDim2.new(0, 100, 0, 30)
 2042. BlueColor.Font = Enum.Font.Arial
 2043. BlueColor.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 2044. BlueColor.Text = "Blue"
 2045. BlueColor.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 2046. BlueColor.TextSize = 16
 2047.  
 2048. RedColor.Name = "RedColor"
 2049. RedColor.Parent = StarterMainFrame
 2050. RedColor.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 0, 0)
 2051. RedColor.BorderSizePixel = 0
 2052. RedColor.Position = UDim2.new(0, 493, 0, 135)
 2053. RedColor.Size = UDim2.new(0, 100, 0, 30)
 2054. RedColor.Font = Enum.Font.Arial
 2055. RedColor.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 2056. RedColor.Text = "Red"
 2057. RedColor.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 2058. RedColor.TextSize = 16
 2059.  
 2060. OrangeColor.Name = "OrangeColor"
 2061. OrangeColor.Parent = StarterMainFrame
 2062. OrangeColor.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 2063. OrangeColor.BorderSizePixel = 0
 2064. OrangeColor.Position = UDim2.new(0, 493, 0, 166)
 2065. OrangeColor.Size = UDim2.new(0, 100, 0, 30)
 2066. OrangeColor.Font = Enum.Font.Arial
 2067. OrangeColor.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 2068. OrangeColor.Text = "Orange"
 2069. OrangeColor.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 2070. OrangeColor.TextSize = 16
 2071.  
 2072. BlackColor.Name = "BlackColor"
 2073. BlackColor.Parent = StarterMainFrame
 2074. BlackColor.BackgroundColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 2075. BlackColor.BorderSizePixel = 0
 2076. BlackColor.Position = UDim2.new(0, 493, 0, 197)
 2077. BlackColor.Size = UDim2.new(0, 100, 0, 30)
 2078. BlackColor.Font = Enum.Font.Arial
 2079. BlackColor.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 2080. BlackColor.Text = "Black"
 2081. BlackColor.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 2082. BlackColor.TextSize = 16
 2083.  
 2084. PurpleColor.Name = "PurpleColor"
 2085. PurpleColor.Parent = StarterMainFrame
 2086. PurpleColor.BackgroundColor3 = Color3.new(0.333333, 0, 0.498039)
 2087. PurpleColor.BorderSizePixel = 0
 2088. PurpleColor.Position = UDim2.new(0, 493, 0, 228)
 2089. PurpleColor.Size = UDim2.new(0, 100, 0, 30)
 2090. PurpleColor.Font = Enum.Font.Arial
 2091. PurpleColor.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 2092. PurpleColor.Text = "Purple"
 2093. PurpleColor.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 2094. PurpleColor.TextSize = 16
 2095.  
 2096. TextLabel_65.Parent = StarterMainFrame
 2097. TextLabel_65.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 2098. TextLabel_65.BackgroundTransparency = 1
 2099. TextLabel_65.Position = UDim2.new(0, 662, 0, 81)
 2100. TextLabel_65.Size = UDim2.new(0, 93, 0, 19)
 2101. TextLabel_65.Font = Enum.Font.Arial
 2102. TextLabel_65.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 2103. TextLabel_65.Text = "UI Keybind"
 2104. TextLabel_65.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 2105. TextLabel_65.TextSize = 16
 2106.  
 2107. UIKeybind.Name = "UIKeybind"
 2108. UIKeybind.Parent = StarterMainFrame
 2109. UIKeybind.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 2110. UIKeybind.BorderSizePixel = 0
 2111. UIKeybind.Position = UDim2.new(0, 660, 0, 110)
 2112. UIKeybind.Size = UDim2.new(0, 102, 0, 24)
 2113. UIKeybind.Font = Enum.Font.Arial
 2114. UIKeybind.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 2115. UIKeybind.Text = ""
 2116. UIKeybind.TextSize = 15
 2117. UIKeybind.TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Left
 2118.  
 2119. TextLabel_66.Parent = StarterMainFrame
 2120. TextLabel_66.BackgroundColor3 = Color3.new(0.333333, 0.666667, 1)
 2121. TextLabel_66.BorderSizePixel = 0
 2122. TextLabel_66.Position = UDim2.new(0, 660, 0, 135)
 2123. TextLabel_66.Size = UDim2.new(0, 102, 0, 3)
 2124. TextLabel_66.Font = Enum.Font.Arial
 2125. TextLabel_66.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 2126. TextLabel_66.Text = ""
 2127. TextLabel_66.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 2128. TextLabel_66.TextSize = 16
 2129.  
 2130. TextLabel_67.Parent = StarterMainFrame
 2131. TextLabel_67.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 2132. TextLabel_67.BackgroundTransparency = 1
 2133. TextLabel_67.Position = UDim2.new(0, 662, 0, 150)
 2134. TextLabel_67.Size = UDim2.new(0, 93, 0, 19)
 2135. TextLabel_67.Font = Enum.Font.Arial
 2136. TextLabel_67.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 2137. TextLabel_67.Text = "Normal Keybind"
 2138. TextLabel_67.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 2139. TextLabel_67.TextSize = 16
 2140.  
 2141. TextLabel_68.Parent = StarterMainFrame
 2142. TextLabel_68.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 2143. TextLabel_68.BackgroundTransparency = 1
 2144. TextLabel_68.Position = UDim2.new(0, 662, 0, 165)
 2145. TextLabel_68.Size = UDim2.new(0, 93, 0, 19)
 2146. TextLabel_68.Font = Enum.Font.Arial
 2147. TextLabel_68.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 2148. TextLabel_68.Text = "\"V\""
 2149. TextLabel_68.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 2150. TextLabel_68.TextSize = 16
 2151.  
 2152. MainPreview.Name = "MainPreview"
 2153. MainPreview.Parent = StarterMainFrame
 2154. MainPreview.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 2155. MainPreview.BorderSizePixel = 0
 2156. MainPreview.Position = UDim2.new(0, 528, 0, 49)
 2157. MainPreview.Size = UDim2.new(0, 32, 0, 29)
 2158. MainPreview.Font = Enum.Font.Arial
 2159. MainPreview.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 2160. MainPreview.Text = ""
 2161. MainPreview.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 2162. MainPreview.TextSize = 16
 2163.  
 2164. TextLabel_69.Parent = StarterMainFrame
 2165. TextLabel_69.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 2166. TextLabel_69.BackgroundTransparency = 1
 2167. TextLabel_69.Position = UDim2.new(0, 825, 0, 81)
 2168. TextLabel_69.Size = UDim2.new(0, 93, 0, 19)
 2169. TextLabel_69.Font = Enum.Font.Arial
 2170. TextLabel_69.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 2171. TextLabel_69.Text = "Aimbot Keybind"
 2172. TextLabel_69.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 2173. TextLabel_69.TextSize = 16
 2174.  
 2175. Aimbotkeybind.Name = "Aimbotkeybind"
 2176. Aimbotkeybind.Parent = StarterMainFrame
 2177. Aimbotkeybind.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 2178. Aimbotkeybind.BorderSizePixel = 0
 2179. Aimbotkeybind.Position = UDim2.new(0, 822, 0, 110)
 2180. Aimbotkeybind.Size = UDim2.new(0, 102, 0, 24)
 2181. Aimbotkeybind.Font = Enum.Font.Arial
 2182. Aimbotkeybind.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 2183. Aimbotkeybind.Text = ""
 2184. Aimbotkeybind.TextSize = 15
 2185. Aimbotkeybind.TextXAlignment = Enum.TextXAlignment.Left
 2186.  
 2187. TextLabel_70.Parent = StarterMainFrame
 2188. TextLabel_70.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 2189. TextLabel_70.BackgroundTransparency = 1
 2190. TextLabel_70.Position = UDim2.new(0, 825, 0, 150)
 2191. TextLabel_70.Size = UDim2.new(0, 93, 0, 19)
 2192. TextLabel_70.Font = Enum.Font.Arial
 2193. TextLabel_70.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 2194. TextLabel_70.Text = "Set A Keybind To"
 2195. TextLabel_70.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 2196. TextLabel_70.TextSize = 16
 2197.  
 2198. TextLabel_71.Parent = StarterMainFrame
 2199. TextLabel_71.BackgroundColor3 = Color3.new(0.333333, 0.666667, 1)
 2200. TextLabel_71.BorderSizePixel = 0
 2201. TextLabel_71.Position = UDim2.new(0, 821, 0, 135)
 2202. TextLabel_71.Size = UDim2.new(0, 102, 0, 3)
 2203. TextLabel_71.Font = Enum.Font.Arial
 2204. TextLabel_71.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 2205. TextLabel_71.Text = ""
 2206. TextLabel_71.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 2207. TextLabel_71.TextSize = 16
 2208.  
 2209. TextLabel_72.Parent = StarterMainFrame
 2210. TextLabel_72.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 2211. TextLabel_72.BackgroundTransparency = 1
 2212. TextLabel_72.Position = UDim2.new(0, 825, 0, 165)
 2213. TextLabel_72.Size = UDim2.new(0, 93, 0, 19)
 2214. TextLabel_72.Font = Enum.Font.Arial
 2215. TextLabel_72.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 2216. TextLabel_72.Text = "Turn On Aimbot"
 2217. TextLabel_72.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 2218. TextLabel_72.TextSize = 16
 2219.  
 2220. TextLabel_73.Parent = StarterMainFrame
 2221. TextLabel_73.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 2222. TextLabel_73.BackgroundTransparency = 1
 2223. TextLabel_73.Position = UDim2.new(0, 662, 0, 190)
 2224. TextLabel_73.Size = UDim2.new(0, 93, 0, 19)
 2225. TextLabel_73.Font = Enum.Font.Arial
 2226. TextLabel_73.FontSize = Enum.FontSize.Size18
 2227. TextLabel_73.Text = "Make All Keybinds Lower Case"
 2228. TextLabel_73.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 2229. TextLabel_73.TextSize = 16
 2230.  
 2231. TextLabel_74.Parent = StarterMainFrame
 2232. TextLabel_74.BackgroundColor3 = Color3.new(0.290196, 0.290196, 0.290196)
 2233. TextLabel_74.BorderSizePixel = 0
 2234. TextLabel_74.Position = UDim2.new(0, 40, 0, 0)
 2235. TextLabel_74.Size = UDim2.new(0, 19, 0, 267)
 2236. TextLabel_74.Font = Enum.Font.Arial
 2237. TextLabel_74.FontSize = Enum.FontSize.Size24
 2238. TextLabel_74.Text = ""
 2239. TextLabel_74.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 2240. TextLabel_74.TextSize = 20
 2241.  
 2242. TextLabel_75.Parent = StarterMainFrame
 2243. TextLabel_75.BackgroundColor3 = Color3.new(0.290196, 0.290196, 0.290196)
 2244. TextLabel_75.BorderSizePixel = 0
 2245. TextLabel_75.Position = UDim2.new(0, 26, 0, 0)
 2246. TextLabel_75.Size = UDim2.new(0, 7, 0, 267)
 2247. TextLabel_75.Font = Enum.Font.Arial
 2248. TextLabel_75.FontSize = Enum.FontSize.Size24
 2249. TextLabel_75.Text = ""
 2250. TextLabel_75.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 2251. TextLabel_75.TextSize = 20
 2252.  
 2253. TextLabel_76.Parent = StarterMainFrame
 2254. TextLabel_76.BackgroundColor3 = Color3.new(0.290196, 0.290196, 0.290196)
 2255. TextLabel_76.BorderSizePixel = 0
 2256. TextLabel_76.Position = UDim2.new(0, 408, 0, 29)
 2257. TextLabel_76.Size = UDim2.new(0, 10, 0, 238)
 2258. TextLabel_76.Font = Enum.Font.Arial
 2259. TextLabel_76.FontSize = Enum.FontSize.Size24
 2260. TextLabel_76.Text = ""
 2261. TextLabel_76.TextColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 2262. TextLabel_76.TextSize = 20
 2263.  
 2264. ActiveMenu.Parent = UIColorFrame
 2265. ActiveMenu.Name = "ActiveMenu"
 2266.  
 2267. ButtonWheelMenu.Parent = ActiveMenu
 2268. ButtonWheelMenu.Name = "ButtonWheelMenu"
 2269. ButtonWheelMenu.Position = UDim2.new(0,10,0,10)
 2270. ButtonWheelMenu.Size = UDim2.new(1,-20,1,-20)
 2271. ButtonWheelMenu.Visible = true
 2272.  
 2273. Hue.Parent = ButtonWheelMenu
 2274. Hue.Name = "Hue"
 2275.  
 2276. Lig.Parent = ButtonWheelMenu
 2277. Lig.Name = "Lig"
 2278.  
 2279. Sat.Parent = ButtonWheelMenu
 2280. Sat.Name = "Sat"
 2281.  
 2282. HueBox.Parent = ButtonWheelMenu
 2283. HueBox.Size = UDim2.new(0,50,0,25)
 2284. HueBox.Text = "Hue: 70"
 2285. HueBox.Font = Enum.Font.Arial
 2286. HueBox.FontSize = Enum.FontSize.Size14
 2287.  
 2288. GetColor.Parent = ActiveMenu
 2289.  
 2290. local plrname = game:GetService("Players").LocalPlayer.Name
 2291.  
 2292. if plrname == "Unlisting" or plrname == "AyeJoey" or plrname == "ColdEzy" or plrname == "NumNum00" or plrname == "Decryptance" then
 2293.     game.CoreGui.Unjailbreak.LPlayerDetect.PlayerNameDetected.Text = plrname
 2294.     game.CoreGui.Unjailbreak.LPlayerDetect:TweenSize(UDim2.new(0, 366,0, 212),"Out","Quint",1.5,true)
 2295.     wait(2)
 2296.     game.CoreGui.Unjailbreak.LPlayerDetect:TweenSize(UDim2.new(0, 0,0, 0),"Out","Quint",1.5,true)
 2297. end
 2298.  
 2299. game:GetService("Players").PlayerAdded:connect(function(plr)
 2300.     if plr.Name ~= game.Players.LocalPlayer.Name then
 2301.     if plr.Name == "Unlisting" or plr.Name == "ColdEzy" or plr.Name == "AyeJoey" or plr.Name == "NumNum00" or plr.Name == "Decryptance" then
 2302.         game.CoreGui.Unjailbreak.AdminJoined.AdminDetected.Text = plr.Name.." Has Joined"
 2303.         game.CoreGui.Unjailbreak.AdminJoined:TweenSize(UDim2.new(0, 366,0, 212),"Out","Quint",1.5,true)
 2304.         wait(2)
 2305.         game.CoreGui.Unjailbreak.AdminJoined:TweenSize(UDim2.new(0, 0,0, 0),"Out","Quint",1.5,true)
 2306.         end
 2307.     end
 2308. end)
 2309.  
 2310. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.ImageTransparency = 1
 2311. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.TextLabel.TextTransparency = 1
 2312. wait(0.03)
 2313. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.ImageTransparency = 0.9
 2314. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.TextLabel.TextTransparency = 0.9
 2315. wait(0.03)
 2316. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.ImageTransparency = 0.8
 2317. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.TextLabel.TextTransparency = 0.8
 2318. wait(0.03)
 2319. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.ImageTransparency = 0.7
 2320. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.TextLabel.TextTransparency = 0.7
 2321. wait(0.03)
 2322. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.ImageTransparency = 0.6
 2323. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.TextLabel.TextTransparency = 0.6
 2324. wait(0.03)
 2325. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.ImageTransparency = 0.5
 2326. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.TextLabel.TextTransparency = 0.5
 2327. wait(0.03)
 2328. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.ImageTransparency = 0.4
 2329. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.TextLabel.TextTransparency = 0.4
 2330. wait(0.03)
 2331. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.ImageTransparency = 0.3
 2332. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.TextLabel.TextTransparency = 0.3
 2333. wait(0.03)
 2334. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.ImageTransparency = 0.2
 2335. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.TextLabel.TextTransparency = 0.2
 2336. wait(0.03)
 2337. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.TextLabel.TextTransparency = 0.1
 2338. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.ImageTransparency = 0.1
 2339. wait(0.03)
 2340. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.TextLabel.TextTransparency = 0
 2341. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.ImageTransparency = 0
 2342.  
 2343. wait(3.5)
 2344. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.ImageTransparency = 0.1
 2345. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.TextLabel.TextTransparency = 0.1
 2346. wait(0.03)
 2347. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.ImageTransparency = 0.2
 2348. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.TextLabel.TextTransparency = 0.2
 2349. wait(0.03)
 2350. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.ImageTransparency = 0.3
 2351. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.TextLabel.TextTransparency = 0.3
 2352. wait(0.03)
 2353. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.ImageTransparency = 0.4
 2354. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.TextLabel.TextTransparency = 0.4
 2355. wait(0.03)
 2356. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.ImageTransparency = 0.5
 2357. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.TextLabel.TextTransparency = 0.5
 2358. wait(0.03)
 2359. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.ImageTransparency = 0.6
 2360. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.TextLabel.TextTransparency = 0.6
 2361. wait(0.03)
 2362. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.ImageTransparency = 0.7
 2363. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.TextLabel.TextTransparency = 0.7
 2364. wait(0.03)
 2365. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.ImageTransparency = 0.8
 2366. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.TextLabel.TextTransparency = 0.8
 2367. wait(0.03)
 2368. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.ImageTransparency = 0.9
 2369. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.TextLabel.TextTransparency = 0.9
 2370. wait(0.03)
 2371. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.TextLabel.TextTransparency = 1
 2372. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.ImageTransparency = 1
 2373. game.CoreGui.Unjailbreak.MainLogo.Visible = false
 2374.  
 2375. wait(0.1)
 2376. game.CoreGui.Unjailbreak.StarterFrame:TweenSize(UDim2.new(0, 472,0, 267),"Out","Quint",1.5,true)
 2377.  
 2378. ContinueCustomization.MouseButton1Down:connect(function()
 2379.     game.CoreGui.Unjailbreak.StarterFrame.StarterMainFrame:TweenPosition(UDim2.new(0, -472,0, 0),"Out","Quint",2,true)
 2380. end)
 2381.  
 2382. ENABLED      = false
 2383. PLAYER  = game:GetService("Players").LocalPlayer
 2384. MOUSE   = PLAYER:GetMouse()
 2385. CC      = game:GetService("Workspace").CurrentCamera
 2386. _G.FREE_FOR_ALL = false
 2387. _G.AIM_AT = 'Head'
 2388. local player = game:GetService("Players").LocalPlayer
 2389. local esp = false
 2390. local track = false
 2391.  
 2392. function Create(base, team)
 2393. local bb = Instance.new("BillboardGui",player.PlayerGui)
 2394. bb.Adornee = base
 2395. bb.ExtentsOffset = Vector3.new(0,1,0)
 2396. bb.AlwaysOnTop = true
 2397. bb.Size = UDim2.new(0,5,0,5)
 2398. bb.StudsOffset = Vector3.new(0,1,0)
 2399. bb.Name = "tracker"
 2400. local frame = Instance.new("Frame",bb)
 2401. frame.ZIndex = 10
 2402. frame.BackgroundTransparency = 0.3
 2403. frame.Size = UDim2.new(1,0,1,0)
 2404. frame.Position = UDim2.new(0,0,0)
 2405. frame.Transparency = 1
 2406. local txtlbl = Instance.new("TextLabel",bb)
 2407. txtlbl.ZIndex = 10
 2408. txtlbl.Text = (string.upper(base.Parent.Name))
 2409. txtlbl.BackgroundTransparency = 1
 2410. txtlbl.Position = UDim2.new(0,0,0,-35)
 2411. txtlbl.Size = UDim2.new(1,0,10,0)
 2412. txtlbl.Font = "SourceSansBold"
 2413. txtlbl.FontSize = "Size10"
 2414. txtlbl.TextStrokeTransparency = 0.5
 2415.  
 2416. local txtlbl2 = Instance.new("TextLabel",bb)
 2417. txtlbl2.ZIndex = 10
 2418. txtlbl2.Text = (math.floor(base.Parent.Humanoid.Health*100)/100)
 2419. txtlbl2.BackgroundTransparency = 1
 2420. txtlbl2.Position = UDim2.new(0,0,0,-25)
 2421. txtlbl2.Size = UDim2.new(1,0,10,0)
 2422. txtlbl2.Font = "SourceSansBold"
 2423. txtlbl2.FontSize = "Size10"
 2424.  
 2425. txtlbl2.TextStrokeTransparency = 0.5
 2426. if team then
 2427. txtlbl.TextColor3 = Color3.new(85,0,127)
 2428. txtlbl2.TextColor3 = Color3.new(85,0,127)
 2429. frame.BackgroundColor3 = Color3.new(85,0,127)
 2430.  
 2431. elseif base.Parent.Name == "Decryptance" or base.Parent.Name == "Unlisting"  then
 2432. txtlbl.TextColor3 = Color3.new(0,255,0)
 2433. txtlbl2.TextColor3 = Color3.new(0,255,0)
 2434. frame.BackgroundColor3 = Color3.new(0,255,0)
 2435. txtlbl.Text = "FRIEND"
 2436. txtlbl.FontSize = "Size14"
 2437. txtlbl2.FontSize = "Size14"
 2438.  
 2439.  
 2440.  
 2441. elseif base.Parent.Name == game:GetService("Players").LocalPlayer.Name then
 2442. txtlbl2.Transparency = 1
 2443. txtlbl.Transparency = 1
 2444. frame.Transparency = 1
 2445. else
 2446. txtlbl.TextColor3 = Color3.new(85,0,127)
 2447. txtlbl2.TextColor3 = Color3.new(85,0,127)
 2448. frame.BackgroundColor3 = Color3.new(85,0,127)
 2449.  
 2450. end
 2451. end
 2452.  
 2453.  
 2454. function Find()
 2455. Clear()
 2456. track = true
 2457. spawn(function()
 2458. while wait() do
 2459. if track then
 2460. Clear()
 2461. for _,v in pairs(game:GetService("Players"):players()) do
 2462.  
 2463. if v.Character and v.Character.Head then
 2464. Create(v.Character.Head, false)
 2465. end
 2466. end
 2467. end
 2468. end
 2469. wait(1)
 2470. end)
 2471. end
 2472. function Clear()
 2473. for _,v in pairs(player.PlayerGui:children()) do
 2474. if v.Name == "tracker" and v:isA("BillboardGui") then
 2475. v:Destroy()
 2476. end
 2477. end
 2478. end
 2479.  
 2480. CESP.MouseButton1Down:connect(function()
 2481.     if not esp then
 2482. Find()
 2483. warn("Jailbreak ESP Enabled")
 2484. game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.SettingsFrame.CESP.ImageColor3 = Color3.new(0.211765, 0.635294, 0)
 2485. esp = true
 2486. else
 2487. Clear()
 2488. track = false
 2489. warn("Jailbreak ESP Disabled")
 2490. game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.SettingsFrame.CESP.ImageColor3 = Color3.new(0.380392, 0.380392, 0.380392)
 2491. esp = false
 2492. end
 2493. end)
 2494.  
 2495. BlueColor.MouseButton1Down:connect(function()
 2496.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.BackgroundColor3 = Color3.new(0, 0.666667, 1)
 2497.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.BottomLine.BackgroundColor3 = Color3.new(0, 0.666667, 1)
 2498.     game.CoreGui.Unjailbreak.StarterFrame.StarterMainFrame.MainPreview.BackgroundColor3 = Color3.new(0, 0.666667, 1)
 2499. end)
 2500.  
 2501. RedColor.MouseButton1Down:connect(function()
 2502.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 0, 0)
 2503.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.BottomLine.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 0, 0)
 2504.     game.CoreGui.Unjailbreak.StarterFrame.StarterMainFrame.MainPreview.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 0, 0)
 2505. end)
 2506.  
 2507. OrangeColor.MouseButton1Down:connect(function()
 2508.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 2509.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.BottomLine.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 2510.     game.CoreGui.Unjailbreak.StarterFrame.StarterMainFrame.MainPreview.BackgroundColor3 = Color3.new(0.737255, 0.345098, 0)
 2511. end)
 2512.  
 2513. BlackColor.MouseButton1Down:connect(function()
 2514.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.BackgroundColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 2515.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.BottomLine.BackgroundColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 2516.     game.CoreGui.Unjailbreak.StarterFrame.StarterMainFrame.MainPreview.BackgroundColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 2517. end)
 2518.  
 2519. PurpleColor.MouseButton1Down:connect(function()
 2520.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.BackgroundColor3 = Color3.new(0.333333, 0, 0.498039)
 2521.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.BottomLine.BackgroundColor3 = Color3.new(0.333333, 0, 0.498039)
 2522.     game.CoreGui.Unjailbreak.StarterFrame.StarterMainFrame.MainPreview.BackgroundColor3 = Color3.new(0.333333, 0, 0.498039)
 2523. end)
 2524.  
 2525. function Aimbot()
 2526.    
 2527. end
 2528.  
 2529. MainContinue.MouseButton1Down:connect(function()
 2530.     game.CoreGui.Unjailbreak.StarterFrame:TweenSize(UDim2.new(0, 0,0, 0),"Out","Quint",1.5,true)
 2531.     if game.CoreGui.Unjailbreak.StarterFrame.StarterMainFrame.UIKeybind.Text == "" then
 2532.         local mouse1 = game:GetService("Players").LocalPlayer:GetMouse()
 2533.         mouse1.KeyDown:connect(function(key)
 2534.             if key == "v" then
 2535.                 if Openn == true then
 2536.                     Openn = false
 2537.                     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame:TweenPosition(UDim2.new(0.344, 0,1.1, 0),"Out","Quint",1,true)
 2538.                 else
 2539.                     Openn = true
 2540.                     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame:TweenPosition(UDim2.new(0.344, 0,0.307, 0),"Out","Quint",1,true)
 2541.                 end
 2542.             end
 2543.         end)
 2544.     else
 2545.         local mouse1 = game:GetService("Players").LocalPlayer:GetMouse()
 2546.         mouse1.KeyDown:connect(function(key)
 2547.             if key == UIKeybind.Text then
 2548.                 if Openn == true then
 2549.                     Openn = false
 2550.                     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame:TweenPosition(UDim2.new(0.344, 0,1.1, 0),"Out","Quint",1,true)
 2551.                 else
 2552.                     Openn = true
 2553.                     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame:TweenPosition(UDim2.new(0.344, 0,0.307, 0),"Out","Quint",1,true)
 2554.                 end
 2555.             end
 2556.         end)
 2557.     end
 2558. end)
 2559.  
 2560. local i=20 do
 2561.     wait()
 2562.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.PlayerImage.Image = "https://assetgame.roblox.com/Thumbs/Avatar.ashx?x=250&y=250&Format=Png&username="..game:GetService("Players").LocalPlayer.Name
 2563. end
 2564.  
 2565. Tabs.MouseButton1Down:connect(function()
 2566.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames:TweenPosition(UDim2.new(0, 150,0, 47), 'Out', 'Quint', 1, true)
 2567.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.Dark.Visible = true
 2568.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.Dark.Transparency = 0.5
 2569. end)
 2570.  
 2571. Home.MouseButton1Down:connect(function()
 2572.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.HomeFrame.Visible = true
 2573.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.GameFrame.Visible = false
 2574.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.TeleportsFrame.Visible = false
 2575.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.SettingsFrame.Visible = false
 2576.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames:TweenPosition(UDim2.new(0, 0,0, 47), 'Out', 'Quint', 1, true)
 2577.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.Dark.Visible = false
 2578. end)
 2579.  
 2580. Game.MouseButton1Down:connect(function()
 2581.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.HomeFrame.Visible = false
 2582.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.GameFrame.Visible = true
 2583.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.TeleportsFrame.Visible = false
 2584.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.SettingsFrame.Visible = false
 2585.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames:TweenPosition(UDim2.new(0, 0,0, 47), 'Out', 'Quint', 1, true)
 2586.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.Dark.Visible = false
 2587. end)
 2588.  
 2589. Teleports.MouseButton1Down:connect(function()
 2590.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.HomeFrame.Visible = false
 2591.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.GameFrame.Visible = false
 2592.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.TeleportsFrame.Visible = true
 2593.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.SettingsFrame.Visible = false
 2594.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames:TweenPosition(UDim2.new(0, 0,0, 47), 'Out', 'Quint', 1, true)
 2595.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.Dark.Visible = false
 2596. end)
 2597.  
 2598. Settings.MouseButton1Down:connect(function()
 2599.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.HomeFrame.Visible = false
 2600.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.GameFrame.Visible = false
 2601.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.TeleportsFrame.Visible = false
 2602.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.SettingsFrame.Visible = true
 2603.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames:TweenPosition(UDim2.new(0, 0,0, 47), 'Out', 'Quint', 1, true)
 2604.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.Dark.Visible = false
 2605. end)
 2606.  
 2607. SetKeybind.MouseButton1Down:connect(function()
 2608.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.SettingsFrame.KeybindConFrame.Visible = true
 2609.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.SettingsFrame.KeybindConFrame.JewelryKeyy.Text = "Jewelry Color Set: "..JewelryKeyBox.Text
 2610.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.SettingsFrame.KeybindConFrame.CriminalKeyy.Text = "Criminal Key Set: "..CrimBaseBox.Text
 2611.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.SettingsFrame.KeybindConFrame.BankKeyy.Text = "Bank Key Set: "..BankKeyBox.Text
 2612. end)
 2613.  
 2614. KeyContinue.MouseButton1Down:connect(function()
 2615.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.SettingsFrame.KeybindConFrame.Visible = false
 2616.    
 2617. --Jewelry  
 2618. game.Players.LocalPlayer:GetMouse().KeyDown:connect(function(key)
 2619. if string.lower(key) == game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.SettingsFrame.KeybindConFrame.JewelryKeyy.Text then
 2620.     for i=1,20 do
 2621.         wait()
 2622.         game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame = CFrame.new(137.325, 17.878, 1320.123) + Vector3.new(1,0,0)
 2623.     end
 2624. end
 2625. end)
 2626.  
 2627.  
 2628. --Bank
 2629. game.Players.LocalPlayer:GetMouse().KeyDown:connect(function(key)
 2630. if string.lower(key) == game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.SettingsFrame.KeybindConFrame.BankKeyy.Text then
 2631.     for i=1,20 do
 2632.         wait()
 2633.         game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame = CFrame.new(-11.036747, 17.9193821, 797.971521) + Vector3.new(1,0,0)
 2634.     end
 2635. end
 2636. end)
 2637.  
 2638.  
 2639. --Criminal
 2640. game.Players.LocalPlayer:GetMouse().KeyDown:connect(function(key)
 2641. if string.lower(key) ==  game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.SettingsFrame.KeybindConFrame.CriminalKeyy.Text then
 2642.     for i=1,20 do
 2643.         wait()
 2644.         game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame = CFrame.new(-222.339157, 17.9125443, 1575.82336) + Vector3.new(1,0,0)
 2645.     end
 2646. end
 2647. end)
 2648. end)
 2649.  
 2650. KeyCancel.MouseButton1Click:connect(function()
 2651.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.SettingsFrame.KeybindConFrame.Visible = false
 2652. end)
 2653.  
 2654. CDrag.MouseButton1Down:connect(function()
 2655.     if Dragg == true then
 2656.         Dragg = false
 2657.         game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.Draggable = true
 2658.         game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.SettingsFrame.CDrag.ImageColor3 = Color3.new(0.211765, 0.635294, 0)
 2659.     else
 2660.         Dragg = true
 2661.         game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.Draggable = false
 2662.         game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.SettingsFrame.CDrag.ImageColor3 = Color3.new(0.380392, 0.380392, 0.380392)
 2663.     end
 2664. end)
 2665.  
 2666. local ee = true
 2667. CNotifierB.MouseButton1Down:connect(function()
 2668.     if BNotif == true then
 2669.         BNotif = false
 2670.         game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.SettingsFrame.CNotifierB.ImageColor3 = Color3.new(0.380392, 0.380392, 0.380392)
 2671.         ee = false
 2672.     else
 2673.         ee = true
 2674.         BNotif = true
 2675.         game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.SettingsFrame.CNotifierB.ImageColor3 = Color3.new(0.211765, 0.635294, 0)
 2676.     for i, v in pairs(game:GetService("Workspace").Banks:GetChildren()) do
 2677.         while ee do
 2678.             wait(1)
 2679.             if v.Extra.Light.SurfaceLight.Enabled == true then
 2680.                 game.CoreGui.Unjailbreak.BNotifierOpen:TweenPosition(UDim2.new(0, 1718,0, 578),"Out","Quint",2,true)
 2681.             else
 2682.                 game.CoreGui.Unjailbreak.BNotifierOpen:TweenPosition(UDim2.new(0, 1950,0, 578),"Out","Quint",2,true)
 2683.             end
 2684.         end
 2685.     end
 2686.     end
 2687. end)
 2688.  
 2689. local eeee = true
 2690. CNotifierJ.MouseButton1Down:connect(function()
 2691.     if JNotif == true then
 2692.         JNotif = false
 2693.         game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.SettingsFrame.CNotifierJ.ImageColor3 = Color3.new(0.380392, 0.380392, 0.380392)
 2694.         eeee = false
 2695.     else
 2696.         eeee = true
 2697.         JNotif = true
 2698.         game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.SettingsFrame.CNotifierJ.ImageColor3 = Color3.new(0.211765, 0.635294, 0)
 2699.     for i, v in pairs(game:GetService("Workspace").Jewelrys:GetChildren()) do
 2700.         while eeee do
 2701.             wait(1)
 2702.             if v.Extra.Light.SurfaceLight.Enabled == true then
 2703.                 game.CoreGui.Unjailbreak.JNotifierOpen:TweenPosition(UDim2.new(0, 1718,0, 657),"Out","Quint",2,true)
 2704.             else
 2705.                 game.CoreGui.Unjailbreak.JNotifierOpen:TweenPosition(UDim2.new(0, 1950,0, 657),"Out","Quint",2,true)
 2706.             end
 2707.         end
 2708.     end
 2709.     end
 2710. end)
 2711.  
 2712. function bigggHead()
 2713.     for i, v in pairs(game:GetService("Players"):GetChildren()) do
 2714.         if v.TeamValue.Value == "Police" then
 2715.             v.Character.HumanoidRootPart.Transparency = 0
 2716.             v.Character.HumanoidRootPart.BrickColor = BrickColor.new("Blue")
 2717.             v.Character.HumanoidRootPart.Size = Vector3.new(16,16,16)
 2718.         end
 2719.     end
 2720. end
 2721.  
 2722. CBigHead.MouseButton1Down:connect(function()
 2723.     if bigheadd == true then
 2724.         bigheadd = false
 2725.         bigggHead(false)
 2726.         game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.SettingsFrame.CBigHead.ImageColor3 = Color3.new(0.380392, 0.380392, 0.380392)
 2727.     else
 2728.         bigheadd = true
 2729.         bigggHead(true)
 2730.         game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.SettingsFrame.CBigHead.ImageColor3 = Color3.new(0.211765, 0.635294, 0)
 2731.     end
 2732. end)
 2733.  
 2734. CForceField.MouseButton1Down:connect(function()
 2735.     if forcefieldd == true then
 2736.         forcefieldd = false
 2737.         game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.SettingsFrame.CForceField.ImageColor3 = Color3.new(0.380392, 0.380392, 0.380392)
 2738.     else
 2739.         forcefieldd = true
 2740.         game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.SettingsFrame.CForceField.ImageColor3 = Color3.new(0.211765, 0.635294, 0)
 2741.         local es = true
 2742.         while es do
 2743.             wait(0.1)
 2744.         for i, v in pairs(game:GetService("Players"):GetChildren()) do
 2745.             if v.TeamValue.Value == "Police" then
 2746.                 if (game:GetService("Players").Character.Torso.Position - v.Position).magnitude <= 5 then
 2747.                         for i=1,20 do
 2748.                             wait()
 2749.                     game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame = CFrame.new(-222.339157, 17.9125443, 1575.82336) + Vector3.new(1,0,0)
 2750.                 end
 2751.                 end
 2752.             end
 2753.         end
 2754.         end
 2755.     end
 2756. end)
 2757.  
 2758. local Checkpoint = {}
 2759. Coords.MouseButton1Down:connect(function()
 2760.     table.remove(Checkpoint, 1)
 2761.     table.insert(Checkpoint, game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.Position)
 2762. end)
 2763.  
 2764. CustomTP.MouseButton1Down:connect(function()
 2765. for i=1, 20 do
 2766.     game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame = CFrame.new(Checkpoint[1]) + Vector3.new(1,0,0)
 2767. end
 2768. end)
 2769.  
 2770. Reset.MouseButton1Down:connect(function()
 2771.     game.CoreGui.Unjailbreak:Remove()
 2772. end)
 2773.  
 2774. InfiniteAmmo.MouseButton1Down:connect(function()
 2775.     if magInf == true then
 2776.     magInf = false
 2777.     game:GetService("Players").LocalPlayer.PlayerGui.ScreenGui.Ammo.MagSize.RobloxLocked = false
 2778.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.GameFrame.InfiniteAmmo.Text = "Ammo: OFF"
 2779. else
 2780.     magInf = true  
 2781.     game:GetService("Players").LocalPlayer.PlayerGui.ScreenGui.Ammo.MagSize.RobloxLocked = true
 2782.     game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.GameFrame.InfiniteAmmo.Text = "Ammo: ON"
 2783.     end
 2784. end)
 2785.  
 2786. Prison.MouseButton1Down:connect(function()
 2787.     for i=1,20 do
 2788.    wait()
 2789.     game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame = CFrame.new(-1138.66, 18.009, -1430.01) + Vector3.new(1,0,0)
 2790.     end
 2791. end)
 2792.  
 2793. CriminalBase.MouseButton1Down:connect(function()
 2794.     for i=1,20 do
 2795.    wait()
 2796.     game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame = CFrame.new(-222.339157, 17.9125443, 1575.82336) + Vector3.new(1,0,0)
 2797.     end
 2798. end)
 2799.  
 2800. BatCave.MouseButton1Down:connect(function()
 2801.     for i=1,20 do
 2802.    wait()
 2803.     game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame = CFrame.new(1579.4823, 49.787693, -1759.61438) + Vector3.new(1,0,0)
 2804.     end
 2805. end)
 2806.  
 2807. PoliceHQ1.MouseButton1Click:connect(function()
 2808.     for i=1,20 do
 2809.    wait()
 2810.     game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame = CFrame.new(-1130.11426, 17.950058, -1593.09766) + Vector3.new(1,0,0)
 2811.     end
 2812. end)
 2813.  
 2814. PoliceHQ2.MouseButton1Down:connect(function()
 2815.     for i=1,20 do
 2816.    wait()
 2817.     game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame = CFrame.new(736.232239, 38.1125107, 1130.04456) + Vector3.new(1,0,0)
 2818.     end
 2819. end)
 2820.  
 2821. Garage.MouseButton1Click:connect(function()
 2822.     for i=1,20 do
 2823.    wait()
 2824.     game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame = CFrame.new(-341.0529, 19.644, 1182.502) + Vector3.new(1,0,0)
 2825.     end
 2826. end)
 2827.  
 2828. BankStore.MouseButton1Down:connect(function()
 2829.     for i=1,20 do
 2830.    wait()
 2831.     game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame = CFrame.new(32.214, 2.67609, 818.648926) + Vector3.new(1,0,0)
 2832.     end
 2833. end)
 2834.  
 2835. JewelryStore.MouseButton1Down:connect(function()
 2836.     for i=1,20 do
 2837.    wait()
 2838.     game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame = CFrame.new(137.325, 17.878, 1320.123) + Vector3.new(1,0,0)
 2839.     end
 2840. end)
 2841.  
 2842. GasStation.MouseButton1Click:connect(function()
 2843.     for i=1,20 do
 2844.    wait()
 2845.     game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame = CFrame.new(-1548.20093, 17.7475166, 701.546997) + Vector3.new(1,0,0)
 2846.     end
 2847. end)
 2848.  
 2849. DonutShop.MouseButton1Down:connect(function()
 2850.     for i=1,20 do
 2851.    wait()
 2852.     game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame = CFrame.new(267.315552, 17.6180038, -1796.33093) + Vector3.new(1,0,0)
 2853.     end
 2854. end)
 2855.  
 2856. Lamborghini.MouseButton1Down:connect(function()
 2857.     for i=1,20 do
 2858.    wait()
 2859.     game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame = CFrame.new(144.794067, 17.6189003, 768.572693) + Vector3.new(1,0,0)
 2860.     end
 2861. end)
 2862.  
 2863. Bugatti.MouseButton1Down:connect(function()
 2864.     for i=1,20 do
 2865.    wait()
 2866.     game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame = CFrame.new(245.938766, 17.6064777, 1372.15076) + Vector3.new(1,0,0)
 2867.     end
 2868. end)
 2869.  
 2870. SWATVan.MouseButton1Down:connect(function()
 2871.     for i=1,20 do
 2872.    wait()
 2873.     game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame = CFrame.new(-1355.2417, 18, -1531.86047) + Vector3.new(1,0,0)
 2874.     end
 2875. end)
 2876.  
 2877. DuneBuggy.MouseButton1Down:connect(function()
 2878.     for i=1,20 do
 2879.    wait()
 2880.     game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame = CFrame.new(571.526733, 16.66436, -470.50943) + Vector3.new(1,0,0)
 2881.     end
 2882. end)
 2883.  
 2884. PickUpTruck.MouseButton1Down:connect(function()
 2885.     for i=1,20 do
 2886.    wait()
 2887.     game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame = CFrame.new(-1541.10388, 17.746624, 729) + Vector3.new(1,0,0)
 2888.     end
 2889. end)
 2890.  
 2891. DirtBike.MouseButton1Down:connect(function()
 2892.     for i=1,20 do
 2893.    wait()
 2894.     game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame = CFrame.new(1313.71118, 17.3656254, 370.085327) + Vector3.new(1,0,0)
 2895.     end
 2896. end)
 2897.  
 2898. Porsche.MouseButton1Down:connect(function()
 2899.     for i=1,20 do
 2900.    wait()
 2901.     game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame = CFrame.new(1112.11475, 101.16069, 1290.57654) + Vector3.new(1,0,0)
 2902.     end
 2903. end)
 2904.  
 2905. Camaro.MouseButton1Down:connect(function()
 2906.     for i=1,20 do
 2907.    wait()
 2908.     game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame = CFrame.new(-956.153564, 19.8500576, -1451.23572) + Vector3.new(1,0,0)
 2909.     end
 2910. end)
 2911.  
 2912. MiniCooper.MouseButton1Down:connect(function()
 2913.     for i=1,20 do
 2914.    wait()
 2915.     game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame = CFrame.new(767.823242, 17.3656254, -1216.83643) + Vector3.new(1,0,0)
 2916.     end
 2917. end)
 2918.  
 2919. Tesla3.MouseButton1Down:connect(function()
 2920.     for i=1,20 do
 2921.    wait()
 2922.     game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame = CFrame.new(-111.571999, 17.6169529, 541.515747) + Vector3.new(1,0,0)
 2923.     end
 2924. end)
 2925.  
 2926. GodMode.MouseButton1Down:connect(function()
 2927.     game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.Humanoid.Name = 1
 2928. local l = game:GetService("Players").LocalPlayer.Character["1"]:Clone()
 2929. l.Parent = game:GetService("Players").LocalPlayer.Character
 2930. l.Name = "Humanoid"
 2931. wait(0.1)
 2932. game:GetService("Players").LocalPlayer.Character["1"]:Destroy()
 2933. game:GetService("Workspace").CurrentCamera.CameraSubject = game:GetService("Players").LocalPlayer.Character
 2934. game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.Animate.Disabled = true
 2935. wait(0.1)
 2936. game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.Animate.Disabled = false
 2937. game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.Humanoid.DisplayDistanceType = "None"
 2938. end)
 2939.  
 2940. Btools.MouseButton1Down:connect(function()
 2941.     game.StarterGui:SetCoreGuiEnabled(Enum.CoreGuiType.Backpack, true)
 2942. for index, child in pairs(game:GetService("Workspace"):GetChildren()) do
 2943.    if child.ClassName == "Part" then
 2944.        child.Locked = false
 2945.    end
 2946.    if child.ClassName == "MeshPart" then
 2947.        child.Locked = false
 2948.    end
 2949.    if child.ClassName == "UnionOperation" then
 2950.        child.Locked = false
 2951.    end
 2952.    if child.ClassName == "Model" then
 2953.        for index, chil in pairs(child:GetChildren()) do
 2954.            if chil.ClassName == "Part" then
 2955.                chil.Locked = false
 2956.            end
 2957.            if chil.ClassName == "MeshPart" then
 2958.                chil.Locked = false
 2959.            end
 2960.            if chil.ClassName == "UnionOperation" then
 2961.                chil.Locked = false
 2962.            end
 2963.            if chil.ClassName == "Model" then
 2964.                for index, childe in pairs(chil:GetChildren()) do
 2965.                    if childe.ClassName == "Part" then
 2966.                        childe.Locked = false
 2967.                    end
 2968.                    if childe.ClassName == "MeshPart" then
 2969.                        childe.Locked = false
 2970.                    end
 2971.                    if childe.ClassName == "UnionOperation" then
 2972.                        childe.Locked = false
 2973.                    end
 2974.                    if childe.ClassName == "Model" then
 2975.                        for index, childeo in pairs(childe:GetChildren()) do
 2976.                            if childeo.ClassName == "Part" then
 2977.                                childeo.Locked = false
 2978.                            end
 2979.                            if childeo.ClassName == "MeshPart" then
 2980.                                childeo.Locked = false
 2981.                            end
 2982.                            if childeo.ClassName == "UnionOperation" then
 2983.                                childeo.Locked = false
 2984.                            end
 2985.                            if childeo.ClassName == "Model" then
 2986.                            end
 2987.                        end
 2988.                    end
 2989.                end
 2990.            end
 2991.        end
 2992.    end
 2993. end
 2994. c = Instance.new("HopperBin", game:GetService("Players").LocalPlayer.Backpack)
 2995. c.BinType = Enum.BinType.Hammer
 2996. c = Instance.new("HopperBin", game:GetService("Players").LocalPlayer.Backpack)
 2997. c.BinType = Enum.BinType.Clone
 2998. c = Instance.new("HopperBin", game:GetService("Players").LocalPlayer.Backpack)
 2999. c.BinType = Enum.BinType.Grab
 3000. end)
 3001.  
 3002. RemoveAll.MouseButton1Down:connect(function()
 3003.     for i, v in pairs(game:GetService("Workspace").Jewelrys:GetChildren()) do
 3004.         v.Lasers:Remove()
 3005.         v.Cameras:Remove()
 3006.         v.FloorLasers:Remove()
 3007.     end
 3008.     game:GetService("Workspace").Cells:Remove()
 3009.     game:GetService("Workspace").Doors:Remove()
 3010.     game:GetService("Workspace").EscapeRoutes.ExplodeWall:Destroy()
 3011.     game:GetService("Workspace").EscapeRoutes.LiftGate:Remove()
 3012.     for i, v in pairs(game:GetService("Workspace").Banks:GetChildren()) do
 3013.         v.Door:Destroy()
 3014.         v.TriggerDoor:Destroy()
 3015.         v.Lasers:Remove()
 3016.     end
 3017. end)
 3018.  
 3019. AnnoyServer.MouseButton1Down:connect(function()
 3020. if annnoy == true then
 3021. annnoy = false
 3022. e = false
 3023. else
 3024. annnoy = true
 3025. e = true
 3026. while eee do
 3027. for _,plr in pairs(game:GetService("Players"):GetPlayers()) do
 3028. pcall(function()
 3029. for _,obj in pairs(plr.Character.Head:GetChildren()) do
 3030. if obj:IsA("Sound") then
 3031. obj:Play()
 3032. end
 3033. end
 3034. end)
 3035. end
 3036. end
 3037. end
 3038. end)
 3039.  
 3040. SpamArrest.MouseButton1Down:connect(function()
 3041.     local Player = game:GetService("Players").LocalPlayer
 3042.     wait(0.5)
 3043.     for i,v in pairs(game.Teams.Criminal:GetPlayers()) do
 3044.         repeat
 3045.             wait()
 3046.             Player.Character.HumanoidRootPart.CFrame = v.Character.HumanoidRootPart.CFrame * CFrame.new(0, 0, 1)
 3047.         until v.Team.Name ~= "Criminal"
 3048.     end
 3049. end)
 3050.  
 3051. noclip = false
 3052. game:GetService('RunService').Stepped:connect(function()
 3053. if noclip then
 3054. game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.Humanoid:ChangeState(11)
 3055. end
 3056. end)
 3057.  
 3058. NoClip.MouseButton1Down:connect(function()
 3059. noclip = not noclip
 3060. if NoClip.Text == "NoClip: ON" then
 3061.     NoClip.Text = "NoClip: OFF"
 3062. else
 3063.     NoClip.Text = "NoClip: ON"
 3064. end
 3065. end)
 3066.  
 3067. WalkSpeed.MouseButton1Down:connect(function()
 3068.     down = false
 3069. velocity = Instance.new("BodyVelocity")
 3070. velocity.maxForce = Vector3.new(100000, 0, 100000)
 3071. local speed = 150
 3072. gyro = Instance.new("BodyGyro")
 3073. gyro.maxTorque = Vector3.new(100000, 0, 100000)
 3074.  
 3075. local hum = game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.Humanoid
 3076.  
 3077. function onButton1Down(mouse)
 3078.     down = true
 3079.     velocity.Parent = game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.UpperTorso
 3080.     velocity.velocity = (hum.MoveDirection) * speed
 3081.     gyro.Parent = game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.UpperTorso
 3082.     while down do
 3083.         if not down then break end
 3084.         velocity.velocity = (hum.MoveDirection) * speed
 3085.         local refpos = gyro.Parent.Position + (gyro.Parent.Position - workspace.CurrentCamera.CoordinateFrame.p).unit * 5
 3086.         gyro.cframe = CFrame.new(gyro.Parent.Position, Vector3.new(refpos.x, gyro.Parent.Position.y, refpos.z))
 3087.         wait(0.1)
 3088.     end
 3089. end
 3090.  
 3091. function onButton1Up(mouse)
 3092.     velocity.Parent = nil
 3093.     gyro.Parent = nil
 3094.     down = false
 3095. end
 3096.  
 3097. function onSelected(mouse)
 3098.     mouse.KeyDown:connect(function(k) if k:lower()=="q"then onButton1Down(mouse)end end)
 3099.     mouse.KeyUp:connect(function(k) if k:lower()=="q"then onButton1Up(mouse)end end)
 3100. end
 3101.  
 3102. onSelected(game:GetService("Players").LocalPlayer:GetMouse())
 3103. end)
 3104.  
 3105. Gravity.MouseButton1Down:connect(function()
 3106.     if Gravity == true then
 3107. Gravity = false
 3108. game:GetService("Workspace").Gravity = 196.2
 3109. game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.GameFrame.Gravity.Text = "Gravity: OFF"
 3110. else
 3111. Gravity = true
 3112. game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.GameFrame.Gravity.Text = "Gravity: ON"
 3113. game:GetService("Workspace").Gravity = 45
 3114. end
 3115. end)
 3116.  
 3117. JumpPower.MouseButton1Down:connect(function()
 3118.     if Jump == true then
 3119. Jump = false
 3120. game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.Humanoid.JumpPower = 50
 3121. game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.GameFrame.JumpPower.Text = "Jump: OFF"
 3122. else
 3123. Jump = true
 3124. game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.Humanoid.JumpPower = 100
 3125. game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.GameFrame.JumpPower.Text = "Jump: ON"
 3126. end
 3127. end)
 3128.  
 3129. VehicleSpeed.MouseButton1Down:connect(function()
 3130. dir = 0
 3131. gs = game.GetService
 3132. gs(game,"RunService").RenderStepped:connect(function()
 3133.    for i,v in next,workspace.Vehicles:children() do
 3134.        if v.Name ~= "Heli" then
 3135.            if v:FindFirstChild("Engine") then
 3136.                local bf,cf = v.Engine:FindFirstChild("NewForce"),v:GetPrimaryPartCFrame().lookVector
 3137.                if not bf then
 3138.                    bf = v.Engine:FindFirstChild("BodyForce") or v.Engine:FindFirstChild("VectorForce")
 3139.                    if bf then
 3140.                        bf = bf:Clone()
 3141.                        bf.Parent = v.Engine
 3142.                        bf.Name = "NewForce"
 3143.                    end
 3144.                end
 3145.                if bf then
 3146.                    local fa = 1
 3147.                    if v.Name:lower():find("bike") then fa = .3 elseif v.Name:lower():find("bugg") then fa = .5 end
 3148.                    if v.Seat.PlayerName.Value ~= game:GetService("Players").LocalPlayer.Name then fa = 0 end
 3149.                    bf.Force = Vector3.new(cf.X*300000*dir*fa,0,cf.Z*300000*dir*fa)
 3150.                end
 3151.            end
 3152.       end
 3153.    end
 3154. end)
 3155. val = {
 3156. {Enum.KeyCode.W,1};
 3157. {Enum.KeyCode.S,-1};
 3158. }
 3159. uis = gs(game,"UserInputService")
 3160. chk = function(k)
 3161.    for i,v in next,val do
 3162.        if v[1]==k.KeyCode then
 3163.            return v[2]
 3164.        end
 3165.    end
 3166. end
 3167. uis.InputBegan:connect(function(k)
 3168. dir = chk(k) or dir
 3169. end)
 3170. uis.InputEnded:connect(function(k)
 3171.    if chk(k) == dir then
 3172.        dir = 0
 3173.    end
 3174. end)
 3175. end)
 3176.  
 3177. KeyCard.MouseButton1Down:connect(function()
 3178.     game:GetService("Players").LocalPlayer.TeamValue.Value= "Police"
 3179. end)
 3180.  
 3181. local mouse=game:GetService("Players").LocalPlayer:GetMouse''
 3182.   localplayer=game:GetService("Players").LocalPlayer
 3183.   game:GetService("Players").LocalPlayer.Character:WaitForChild("HumanoidRootPart")
 3184.   local torso = game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart
 3185.   local speed=0
 3186.   local keys={a=false,d=false,w=false,s=false}
 3187.   local e1
 3188.   local e2
 3189.   local function start()
 3190.    local pos = Instance.new("BodyPosition",torso)
 3191.    local gyro = Instance.new("BodyGyro",torso)
 3192.    pos.Name="EPIXPOS"
 3193.    pos.maxForce = Vector3.new(math.huge, math.huge, math.huge)
 3194.    pos.position = torso.Position
 3195.    gyro.maxTorque = Vector3.new(9e9, 9e9, 9e9)
 3196.    gyro.cframe = torso.CFrame
 3197.    repeat
 3198.     wait()
 3199.     localplayer.Character.Humanoid.PlatformStand=true
 3200.     local new=gyro.cframe - gyro.cframe.p + pos.position
 3201.     if not keys.w and not keys.s and not keys.a and not keys.d then
 3202.      speed=1
 3203.     end
 3204.     if keys.w then
 3205.      new = new + workspace.CurrentCamera.CoordinateFrame.lookVector * speed
 3206.      speed=speed+0.01
 3207.     end
 3208.     if keys.s then
 3209.      new = new - workspace.CurrentCamera.CoordinateFrame.lookVector * speed
 3210.      speed=speed+0.01
 3211.     end
 3212.     if keys.d then
 3213.      new = new * CFrame.new(speed,0,0)
 3214.      speed=speed+0.01
 3215.     end
 3216.     if keys.a then
 3217.      new = new * CFrame.new(-speed,0,0)
 3218.      speed=speed+0.01
 3219.     end
 3220.     if speed>5 then
 3221.      speed=5
 3222.     end
 3223.     pos.position=new.p
 3224.     if keys.w then
 3225.      gyro.cframe = workspace.CurrentCamera.CoordinateFrame*CFrame.Angles(-math.rad(speed*15),0,0)
 3226.     elseif keys.s then
 3227.      gyro.cframe = workspace.CurrentCamera.CoordinateFrame*CFrame.Angles(math.rad(speed*15),0,0)
 3228.     else
 3229.      gyro.cframe = workspace.CurrentCamera.CoordinateFrame
 3230.     end
 3231.    until not Fly
 3232.    if gyro then gyro:Destroy() end
 3233.    if pos then pos:Destroy() end
 3234.    flying=false
 3235.    localplayer.Character.Humanoid.PlatformStand=false
 3236.    speed=0
 3237.   end
 3238.   e1=mouse.KeyDown:connect(function(key)
 3239.    if not torso or not torso.Parent then flying=false e1:disconnect() e2:disconnect() return end
 3240.    if key=="w" then
 3241.     keys.w=true
 3242.    elseif key=="s" then
 3243.     keys.s=true
 3244.    elseif key=="a" then
 3245.     keys.a=true
 3246.    elseif key=="d" then
 3247.     keys.d=true
 3248.    end
 3249.   end)
 3250.   e2=mouse.KeyUp:connect(function(key)
 3251.    if key=="w" then
 3252.     keys.w=false
 3253.    elseif key=="s" then
 3254.     keys.s=false
 3255.    elseif key=="a" then
 3256.     keys.a=false
 3257.    elseif key=="d" then
 3258.     keys.d=false
 3259.     end
 3260.   end)
 3261.  
 3262. Fly.MouseButton1Down:connect(function()
 3263.     if flyy == true then
 3264.         game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.GameFrame.Fly.Text = "Fly: OFF"
 3265.         flyy = false
 3266.         Fly = false
 3267.         start()
 3268.     else
 3269.         game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.GameFrame.Fly.Text = "Fly: ON"
 3270.         flyy = true
 3271.         Fly = true
 3272.         start()
 3273.     end
 3274. end)
 3275.  
 3276. FlashLight.MouseButton1Down:connect(function()
 3277.     local hit = game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.Position + Vector3.new(0,0,-3)
 3278.  
 3279.     a = Instance.new("Part", workspace)
 3280.     a.Anchored = true
 3281.     a.Position = game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.Position + Vector3.new(0,0,-3)
 3282.     a.CanCollide = false
 3283.    
 3284.         for i, v in pairs(game:GetService("Workspace").Givers:GetChildren()) do
 3285.     if v.Name == "Station" then
 3286.     for a, b in pairs(v:GetChildren()) do
 3287.     if b:IsA("StringValue") then
 3288.     if b.Value == "Flashlight" then
 3289.     v.CFrame = CFrame.new(hit)
 3290.     end
 3291.     end
 3292.     end
 3293.     end
 3294.     end
 3295. end)
 3296.  
 3297. M4A4.MouseButton1Down:connect(function()
 3298.     local hit = game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.Position + Vector3.new(0,0,-3)
 3299.  
 3300.     a = Instance.new("Part", workspace)
 3301.     a.Anchored = true
 3302.     a.Position = game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.Position + Vector3.new(0,0,-3)
 3303.     a.CanCollide = false
 3304.    
 3305.         for i, v in pairs(game:GetService("Workspace").Givers:GetChildren()) do
 3306.     if v.Name == "Station" then
 3307.     for a, b in pairs(v:GetChildren()) do
 3308.     if b:IsA("StringValue") then
 3309.     if b.Value == "RifleSWAT" then
 3310.     v.CFrame = CFrame.new(hit)
 3311.     end
 3312.     end
 3313.     end
 3314.     end
 3315.     end
 3316. end)
 3317.  
 3318. AK47.MouseButton1Down:connect(function()
 3319.     local hit = game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.Position + Vector3.new(0,0,-3)
 3320.  
 3321.     a = Instance.new("Part", workspace)
 3322.     a.Anchored = true
 3323.     a.Position = game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.Position + Vector3.new(0,0,-3)
 3324.     a.CanCollide = false
 3325.    
 3326.         for i, v in pairs(game:GetService("Workspace").Givers:GetChildren()) do
 3327.     if v.Name == "ShootingRange" then
 3328.     for a, b in pairs(v:GetChildren()) do
 3329.     if b:IsA("StringValue") then
 3330.     if b.Value == "AK47" then
 3331.     v.CFrame = CFrame.new(hit)
 3332.     end
 3333.     end
 3334.     end
 3335.     end
 3336.     end
 3337. end)
 3338.  
 3339. ShotGun.MouseButton1Down:connect(function()
 3340. local hit = game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.Position + Vector3.new(0,0,-3)
 3341.  
 3342.     a = Instance.new("Part", workspace)
 3343.     a.Anchored = true
 3344.     a.Position = game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.Position + Vector3.new(0,0,-3)
 3345.     a.CanCollide = false
 3346.    
 3347.         for i, v in pairs(game:GetService("Workspace").Givers:GetChildren()) do
 3348.     if v.Name == "Station" then
 3349.     for a, b in pairs(v:GetChildren()) do
 3350.     if b:IsA("StringValue") then
 3351.     if b.Value == "Shotgun" then
 3352.     v.CFrame = CFrame.new(hit)
 3353.     end
 3354.     end
 3355.     end
 3356.     end
 3357.     end
 3358. end)
 3359.  
 3360. Pistol.MouseButton1Down:connect(function()
 3361.     local hit = game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.Position + Vector3.new(0,0,-3)
 3362.  
 3363.     a = Instance.new("Part", workspace)
 3364.     a.Anchored = true
 3365.     a.Position = game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.Position + Vector3.new(0,0,-3)
 3366.     a.CanCollide = false
 3367.    
 3368.         for i, v in pairs(game:GetService("Workspace").Givers:GetChildren()) do
 3369.     if v.Name == "Station" then
 3370.     for a, b in pairs(v:GetChildren()) do
 3371.     if b:IsA("StringValue") then
 3372.     if b.Value == "Pistol" then
 3373.     v.CFrame = CFrame.new(hit)
 3374.     end
 3375.     end
 3376.     end
 3377.     end
 3378.     end
 3379. end)
 3380.  
 3381. GotoBank.MouseButton1Down:connect(function()
 3382.     for i=1,20 do
 3383.    wait()
 3384.     game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame = CFrame.new(32.214, 2.67609, 818.648926) + Vector3.new(1,0,0)
 3385.     end
 3386. end)
 3387.  
 3388. GotoJewelry.MouseButton1Down:connect(function()
 3389.     for i=1,20 do
 3390.    wait()
 3391.     game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame = CFrame.new(137.325, 17.878, 1320.123) + Vector3.new(1,0,0)
 3392.     end
 3393. end);
 3394.  
 3395. GoTo.MouseButton1Down:connect(function()
 3396.     p = getPlayer()
 3397.     if p then
 3398.             for i=1,20 do
 3399.    wait()
 3400.         PLR.Character.HumanoidRootPart.CFrame = p.Character.HumanoidRootPart.CFrame + Vector3.new(0, 3, 0)
 3401.         end
 3402.     else
 3403.         GoTo.Text = "Retry"; wait(1); GoTo.Text = "GoTo" end
 3404. end)
 3405.  
 3406. Explorer.MouseButton1Down:connect(function()
 3407.     TextProperties = {"ZOffset", "CharacterAppearance", "PrimaryPart", "SkyboxBk", "SkyboxDn", "WaterTransparency", "WaterWaveSpeed", "HipHeight","ChatHistory","ConversationDistance", "BlastPressure", "BlastRadius", "InitialPrompt", "CPU", "OSVer", "OsPlatformId", "CpuSpeed", "D", "P", "maxForce", "InstanceCount", "PlaceId", "workspace", "GarbageCollectionFrequency", "BinType", "Grip", "ActivationState", "GarbageCollectionLimit", "ShadowColor", "TargetPoint", "WalkDirection", "WalkToPart", "Image",  "Font", "ClearTextOnFocus", "TextTransparency", "WalkToPoint", "ColorShift_Bottom", "ColorShift_Top","MaxSpeed","CartoonFactor","Target","MaxThrust","MaxTorque","TargetOffset","ThrustD", "ThrustP", "TurnD", "TurnP", "profileName", "Resolution", "Shadow", "Bevels", "BatchSize", "AASamples", "Genre", "CreatorType", "CreatorId", "JobId", "SkyboxUp", "SkyboxFt", "SkyboxLf", "StarCount", "ReporterType", "Outfit1", "Outfit2", "Pants", "PlayCount", "Shirt",  "MinReportInterval", "VelocitySpread","Rate", "DataSendRate", "DataGCRate",  "Archivable", "ClassName","NameDisplayerDistance", "MaxVelocity","PantsTemplate","ShirtTemplate","SoundId","Pitch","IsPlaying","IsPaused","Looped","PlayOnRemove","StudsPerTileU","StudsPerTileV", "Name", "DataCost", "Value", "MaxPlayers" , "PersonalServerRank" ,"NumPlayers" , "Text", "Reflectance","FogEnd", "FogStart","WaterTransparency", "Transparency", "Heat", "TeamName", "WalkSpeed", "Health", "MaxHealth", "Size", "Position", "AccountAge", "TeamColor", "userId", "Brightness", "Ambient", "OsPlatform", "SimulationRadius", "ChatMode", "AccountAgeReplicate", "Character", "Steer", "Style","NetworkOwnerV3", "CanCollide", "CFrame", "TimeOfDay", "FieldOfView", "CameraType", "LinkedSource", "MachineAddress", "Port"}
 3408. BoolProperties = {"Anchored", "AllowInsertFreeModels","SuperSafeChatReplicate", "Player", "HangDetection", "FullScriptCode", "DataModelJobs", "DeviceLost", "SSAO", "SoundEnabled", "SoftwareSound", "TextFits", "TextWrap", "Draggable",  "BubbleChat" , "AutoRuns", "Guest", "LocalSaveEnabled", "PlatformStand", "AutoRotate", "CelestialBodiesShown","HasBuildTools" , "ClassicChat" , "DevEnableMouseLock" ,"Netural", "CanCollide", "Disabled", "Outlines" ,"Jump", "Sit", "Visible", "IsSmooth" , "Enabled", "Locked", "FilteringEnabled", "StreamingEnabled", "GlobalShadows", "RobloxLocked", "ScriptsDisabled"}
 3409. BrickColorProperties = {"BrickColor", "Color", "TeamColor", "AllowSweep", "WaterColor", "ParallelPhysics", "Is30FpsThrottleEnabled", "HeadsUpDisplay",  "Texture", "Value", "WaterColor", "SkinColor", "SparkleColor", "FogColor", "HeadColor", "LeftArmColor", "RightArmColor", "TorsoColor", "RightLegColor", "LeftLegColor","ShadowColor", "Ambient", "SecondaryColor"}
 3410. s = Instance.new("ScreenGui", game.CoreGui)
 3411. pgr = Instance.new("TextButton")
 3412. pgr.Parent = s
 3413. pgr.Size = UDim2.new(0,100,0,40)
 3414. pgr.Position = UDim2.new(0,30,0,440)
 3415. pgr.Text="Xplorer"
 3416. pgr.BackgroundTransparency = 0.7
 3417. pgr.TextColor = BrickColor.new("Black")
 3418. pgr.BackgroundColor = BrickColor.new("Really Black")
 3419. pgr.BorderColor = BrickColor.new("Black")
 3420. pgr.Font = "ArialBold"
 3421. pgr.FontSize = "Size14"
 3422. pgr.TextStrokeColor3 = Color3.new(0/0,0/0,0/0)
 3423. pgr.TextStrokeTransparency = 0.3
 3424. pgr.BorderSizePixel = 1
 3425. pgr.BorderColor = BrickColor.new("White")
 3426.  
 3427. if game.Players.LocalPlayer.PlayerGui:findFirstChild("Explorer") then
 3428.     game.Players.LocalPlayer.PlayerGui:findFirstChild("Explorer"):Remove()
 3429. end
 3430.  
 3431. Banned = {}
 3432.  
 3433.  
 3434.  
 3435. function isBanned()
 3436.     for i,v in pairs(game.Players:GetPlayers()) do
 3437.         if v.Name == Banned then
 3438.             v:Destroy();
 3439.         else
 3440.             print("Player: "..v.Name.." has passed the test of banishments.");
 3441.         end
 3442.     end
 3443. end
 3444.  
 3445.  
 3446.  
 3447. local Cloned
 3448. local Deleted
 3449. local DeleteParent
 3450. local Player
 3451. local Search
 3452. local ScriptSearch
 3453. local Gui
 3454. local Cloned = nil
 3455. local Deleted = nil
 3456. local DeleteParent = nil
 3457. local Current = 0
 3458. local CurrentOption = 0
 3459.  
 3460. function Clear()
 3461.     if Gui then
 3462.         Gui:Remove()
 3463.     end
 3464.     Current = 0
 3465.     CurrentOption = 0
 3466. end
 3467.  
 3468. function AddButton(N, Function, Color, Copy)
 3469.     if not N then
 3470.         error("RenderButton - No Name Specified")
 3471.     end
 3472.     if not Function then
 3473.         error("RenderButton - No Function Specified")
 3474.     end
 3475.     if not Color then
 3476.         Color = Color3.new(1, 1, 1)
 3477.     end
 3478.     if Copy == nil then
 3479.         Copy = true
 3480.     end
 3481.     P = Instance.new("TextButton")
 3482.     if Copy then
 3483.         P.Size = UDim2.new(0, 110, 0, 20)
 3484.     else
 3485.         P.Size = UDim2.new(0, 130, 0, 20)
 3486.     end
 3487.     P.Text = N.Name
 3488.     P.Name = N.Name
 3489.     P.Parent = Gui
 3490.     P.BackgroundColor3 = Color
 3491.     P.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 3492.     P.BackgroundTransparency = 0.5
 3493.     P.Position = UDim2.new(0, ((math.modf(Current/30))*150)+300, 0, 50+(20*((Current%30)-1)))
 3494.     P.MouseButton1Click:connect(function()
 3495.         Function(P)
 3496.     end)
 3497.     D = Instance.new("TextButton")
 3498.     D.Size = UDim2.new(0, 20, 0, 20)
 3499.     D.Text = "X"
 3500.     D.Name = N.Name
 3501.     D.Parent = Gui
 3502.     D.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 0, 0)
 3503.     D.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 3504.     D.BackgroundTransparency = 0.5
 3505.     D.Position = UDim2.new(0, ((math.modf(Current/30))*150)+300+130, 0, 50+(20*((Current%30)-1)))
 3506.     D.MouseButton1Click:connect(function()
 3507.         Deleted = N
 3508.         DeleteParent = N.Parent
 3509.         N.Parent = nil
 3510.         Clear()
 3511.         Search(DeleteParent)
 3512.     end)
 3513.     if Copy then
 3514.         C = Instance.new("TextButton")
 3515.         C.Size = UDim2.new(0, 20, 0, 20)
 3516.         C.Text = "C"
 3517.         C.Name = N.Name
 3518.         C.Parent = Gui
 3519.         C.BackgroundColor3 = Color3.new(0, 1, 0.5)
 3520.         C.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 3521.         C.BackgroundTransparency = 0.5
 3522.         C.Position = UDim2.new(0, ((math.modf(Current/30))*150)+300+110, 0, 50+(20*((Current%30)-1)))
 3523.         C.MouseButton1Click:connect(function()
 3524.             Cloned = N
 3525.             Clear()
 3526.             Search(N.Parent)
 3527.         end)
 3528.     end
 3529.     Current = Current + 1
 3530.     return P
 3531. end
 3532.    
 3533. function AddOption(N, Function, Color, Text)
 3534.     if not N then
 3535.         error("RenderButton - No Name Specified")
 3536.     end
 3537.     if not Color then
 3538.         Color = Color3.new(1, 1, 1)
 3539.     end
 3540.     if Text == nil then
 3541.         Text = false
 3542.     end
 3543.     if Text then
 3544.         P = Instance.new("TextBox")
 3545.     else
 3546.         P = Instance.new("TextButton")
 3547.     end
 3548.     P.Text = N
 3549.     P.Name = N
 3550.     P.Parent = Gui
 3551.     P.BackgroundColor3 = Color
 3552.     P.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 3553.     P.BackgroundTransparency = 0.5
 3554.     P.Size = UDim2.new(0, 150, 0, 20)
 3555.     P.Position = UDim2.new(0, ((math.modf(CurrentOption/30))*150)+150, 0, 50+(20*((CurrentOption%30)-1)))
 3556.     if not Text and Function then
 3557.         P.MouseButton1Click:connect(function() Function(P) end)
 3558.     end
 3559.     CurrentOption = CurrentOption + 1
 3560.     return P
 3561. end
 3562.  
 3563. function AddTextOption(Obj, Prop)
 3564.     local Ob = Obj
 3565.     local Pro = Prop
 3566.     if type(Ob[Pro]) == "number" or type(Ob[Pro]) == "string" then
 3567.         CurrentOption = CurrentOption + 1
 3568.         local T = AddOption(Ob[Pro], nil, Color3.new(0.1, 0.4, 0.1), true)
 3569.         CurrentOption = CurrentOption - 2
 3570.         local O = AddOption("Change "..Pro..":", function() Ob[Pro] = T.Text end, Color3.new(0.1, 0.8, 0.1), false)
 3571.         CurrentOption = CurrentOption + 1
 3572.     end
 3573. end
 3574.  
 3575. function AddBrickColorOption(Obj, Prop)
 3576.     local Ob = Obj
 3577.     local Pro = Prop
 3578.     if BrickColor.new(tostring(Ob[Pro])) == Ob[Pro] then
 3579.         CurrentOption = CurrentOption + 1
 3580.         local T = AddOption(tostring(Ob[Pro]), nil, Color3.new(0.1, 0.4, 0.1), true)
 3581.         CurrentOption = CurrentOption - 2
 3582.         local O = AddOption("Change "..Pro..":", function() Ob[Pro] = BrickColor.new(T.Text) end, Color3.new(0.1, 0.8, 0.1), false)
 3583.         CurrentOption = CurrentOption + 1
 3584.     end
 3585. end
 3586.  
 3587. function UnanchorObject(Objects)
 3588. local function Recurse(Base)
 3589. for _, Object in pairs(Base:GetChildren()) do
 3590. if _G.TestProperty(Object, "Anchored") then
 3591. Object.Anchored = not Object.Anchored
 3592. end
 3593. Recurse(Object)
 3594. end
 3595. end
 3596. Recurse(Objects)
 3597. end
 3598.  
 3599.  
 3600.  
 3601.  
 3602. function AddBoolOption(Obj, Prop)
 3603.     local Ob = Obj
 3604.     local Pro = Prop
 3605.     if type(Ob[Pro]) == "boolean" then
 3606.         local O = AddOption(Pro..": "..tostring(Ob[Pro]), nil, Color3.new(0.1, 0.8, 0.1), false)
 3607.         O.MouseButton1Click:connect(function()
 3608.             if Ob[Pro] then
 3609.                 Ob[Pro] = false
 3610.                 O.Text = Pro..": false"
 3611.             else
 3612.                 Ob[Pro] = true
 3613.                 O.Text = Pro..": true"
 3614.             end
 3615.         end)
 3616.     end
 3617. end
 3618.  
 3619. function TestProperty(Obj, Property)
 3620.     Success = pcall(function()
 3621.         if Obj[Property] then
 3622.             return
 3623.         end
 3624.     end)
 3625.     return Success
 3626. end
 3627.  
 3628. function LoadOptions(Object)
 3629.     for Num, Prop in pairs(TextProperties) do
 3630.         if TestProperty(Object, Prop) then
 3631.             AddTextOption(Object, Prop)
 3632.         end
 3633.     end
 3634.     for Num, Prop in pairs(BoolProperties) do
 3635.         if TestProperty(Object, Prop) then
 3636.             AddBoolOption(Object, Prop)
 3637.         end
 3638.     end
 3639.     for Num, Prop in pairs(BrickColorProperties) do
 3640.         if TestProperty(Object, Prop) then
 3641.             AddBrickColorOption(Object, Prop)
 3642.         end
 3643.     end
 3644. end
 3645.  
 3646.  
 3647. function AddForceField(Player)
 3648.     Instance.new("ForceField", Player.Character)
 3649. end
 3650. function Killp(Player)
 3651.     Player.Character.Humanoid.Health=0
 3652. end
 3653. function AddExplode(Player)
 3654.     Instance.new("Explosion", Player.Character)
 3655. end
 3656. function AddSparkles(Player)
 3657.     Instance.new("Sparkles", Player.Character)
 3658. end
 3659.  
 3660.  
 3661. function FreezeParts(b)
 3662.     if (b.className == "Part") then
 3663.         b.Anchored=true;
 3664.     end
 3665. end
 3666.  
 3667. function TPToObject(Object1)
 3668.     local localplr = game.Players.LocalPlayer.Character.Torso
 3669.     localplr.Position = Object1.Position
 3670. end
 3671.  
 3672.  
 3673. function Search(Object)
 3674.     Gui = Instance.new("ScreenGui")
 3675.     Gui.Parent = game.Players.LocalPlayer.PlayerGui
 3676.     Gui.Name = "Explorer"
 3677.     if Object ~= game then
 3678.         AddOption("Back", function()
 3679.             Clear();
 3680.             Search(Object.Parent)
 3681.         end, Color3.new(0.5, 1, 1), false)
 3682.     end
 3683.     if Object:IsA("Sound") then
 3684.         AddOption("Copy ID", function() CopyString(tostring(Object.SoundId):sub(14)); warn("Copied."); Clear(); Search(Object); end, Color3.new(1, 0.2, 0), false)
 3685.         AddOption("Play", function() Object:Play(); Clear(); Search(Object); end, Color3.new(0, 0, 1), false)
 3686.         AddOption("Stop", function() Object:Stop(); Clear(); Search(Object); end, Color3.new(1, 1, 0), false)
 3687.     end
 3688.     if Object:IsA("Workspace") then
 3689.         AddOption("BlackHole", function() local p= game.Players:GetChildren() for i= 1, #p do    if p[i] ~= "LocalPlayer" then b = Instance.new("BodyPosition")     b.Parent = p[i].Character.Torso    b.maxForce = Vector3.new(6000000,60000000,60000000)    b.position = Vector3.new(100,10,0)end end end, Color3.new(1, 0.6, 0.1), false)
 3690.     end
 3691.      if Object:IsA("IntValue") or Object:IsA("StringValue") or Object:IsA("NumberValue")  then
 3692.         AddOption("Copy Value", function() CopyString(tostring(Object.Value)); warn("Copied."); Clear(); Search(Object); end, Color3.new(1, 0.2, 0), false)
 3693.      end
 3694.      if Object:IsA("TextLabel") or Object:IsA("TextBox") or Object:IsA("Message")  then
 3695.         AddOption("Copy Value", function() CopyString(tostring(Object.Text)); warn("Copied."); Clear(); Search(Object); end, Color3.new(1, 0.2, 0), false)
 3696.      end
 3697.     AddOption("Get Path", function() CopyString(tostring("game." .. Object:GetFullName())) Clear(); Search(Object) end, Color3.new(0.5, 1, 1), false)
 3698.     if Object ~= game then
 3699.         AddOption("Unanchor Children", function() UnanchorObject(Object);  Clear(); Search(Object); end, Color3.new(1, 0.2, 0), false)
 3700.         AddOption("ClearAllChildren", function() Object:ClearAllChildren(); Clear(); Search(Object); end, Color3.new(1, 0.6, 0.1), false)
 3701.     end
 3702.     AddOption("Reload", function() Clear(); Search(Object); end, Color3.new(0.2, 1, 0.2), false)
 3703.     if Cloned then
 3704.         AddOption("Paste", function() Cloned:Clone().Parent = Object; Clear(); Search(Object); end, Color3.new(0.5, 1, 1), false)
 3705.     end
 3706.     if Deleted then
 3707.         AddOption("Undo", function() Deleted.Parent = DeleteParent; Deleted = nil; DeletedParent = nil; Clear(); Search(Object); end, Color3.new(1, 0.6, 0.1), false)
 3708.     end
 3709.     if Object:IsA("Player") then
 3710.         AddOption("Goto Character", function() Clear(); if Object.Character then Search(Object.Character); end end, Color3.new(1, 1, 1), false)
 3711.         AddOption("Kill", function() Killp(Object) end, Color3.new(1,0.6,0.1), false)
 3712.         AddOption("ForceField", function() AddForceField(Object); end, Color3.new(1, 0.6, 0.1), false)
 3713.         AddOption("Freeze", function() FreezeParts(Object.Character.Torso); end, Color3.new(1, 0.6, 0.1), false)
 3714.         AddOption("Unequip Tools", function() Object.Character.Humanoid:UnequipTools() end, Color3.new(1, 0.6, 0.1), false)
 3715.         AddOption("Ban", function() table.insert(Banned, Object.Name); end, Color3.new(1,0.6,0.1), false)
 3716.         --AddOption("Explode", function() AddExplode(Object); end, Color3.new(1, 0.6, 0.1), false)
 3717.     end
 3718.     if Object:IsA("Lighting") then
 3719.         AddOption("Night", function() Object.TimeOfDay="24:24:24" end, Color3.new(1.,0.6,0.1), false)
 3720.         AddOption("Day", function() Object.TimeOfDay="12:12:12" end, Color3.new(1.,0.6,0.1), false)
 3721.     end
 3722.     if Object:IsA("LocalScript") then
 3723.         AddOption("EditScript", function() Clear(); ScriptSearch(Object); end, Color3.new(1, 1, 1), false)
 3724.     end
 3725.     if Object:IsA("Terrain") then
 3726.         AddOption("Clear", function() Object:Clear(); end, Color3.new(1, 1, 1), false)
 3727.     end
 3728.      if Object:IsA("CornerWedgePart") or Object:IsA("FormFactorPart") or Object:IsA("Part") or Object:IsA("UnionOperation") or Object:IsA("BasePart") or Object:IsA("ParallelRampPart") or Object:IsA("PrismPart") or Object:IsA("PyramidPart") or Object:IsA("RightAngleRampPart") or Object:IsA("TrussPart") or Object:IsA("VehicleSeat") then
 3729.         AddOption("Teleport To Part", function() TPToObject(Object); Clear(); Search(Object); end, Color3.new(1, 0.2, 0), false)
 3730.      end
 3731.  
 3732.     LoadOptions(Object)
 3733.     AddOption("Close", Clear, Color3.new(1, 0.2, 0), false)
 3734.     if not Object:IsA("Workspace") or not Object:IsA("Player") then
 3735.         for Num, Obj in pairs(Object:GetChildren()) do
 3736.             --if not Obj:IsA("BasePart") or not Object.Parent == game.Workspace then
 3737.             if true then
 3738.                 if Obj:IsA("LocalScript") then
 3739.                     AddButton(Obj, function() Clear(); Search(Obj); end, Color3.new(1, 0, 0), true)
 3740.                 elseif Obj:IsA("Script") or Obj:IsA("StarterScript") or Obj:IsA("CoreScript") then
 3741.                     AddButton(Obj, function() Clear(); Search(Obj); end, Color3.new(0.5, 0.5, 0.8), true)
 3742.                 elseif Obj.Parent == game then
 3743.                     AddButton(Obj, function() Clear(); Search(Obj); end, Color3.new(1, 1, 1), false)
 3744.                 else
 3745.                     AddButton(Obj, function() Clear(); Search(Obj); end, Color3.new(1, 1, 1), true)
 3746.                 end
 3747.             end
 3748.         end
 3749.     end
 3750.     function MoveUp(Place, Amount)
 3751.         for i,v in pairs(Place:GetChildren()) do
 3752.             if v:IsA("TextLabel") or v:IsA("TextBox") then
 3753.                 v.Position = v.Position + UDim2.new(0,0,0,-Amount)
 3754.             end
 3755.         end
 3756.     end
 3757.     function MoveDown(Place, Amount)
 3758.         for i,v in pairs(Place:GetChildren()) do
 3759.             if v:IsA("TextLabel") or v:IsA("TextBox") then
 3760.                 v.Position = v.Position + UDim2.new(0,0,0,Amount)
 3761.             end
 3762.         end
 3763.     end
 3764.     i=0
 3765.     function ScriptSearch(S)
 3766.         Script2 = S
 3767.         Script = decompile(Script2)
 3768.         Table = {}
 3769.         Enabled = true
 3770.         Gui = Instance.new("ScreenGui")
 3771.         Gui.Parent = game.Players.LocalPlayer.PlayerGui
 3772.         Gui.Name = "Explorer"
 3773.         while Enabled do
 3774.             Start, End = string.find(Script, '\n')
 3775.             print(Start, End)
 3776.             if Start and End then
 3777.                 table.insert(Table, string.sub(Script, 1, End))
 3778.                 New = string.sub(Script, End+1, string.len(Script))
 3779.                 Script = New
 3780.             else
 3781.                 Enabled = false
 3782.                 table.insert(Table, string.sub(Script, 1, End))
 3783.                 print("Finished")
 3784.             end
 3785.         end
 3786.         P = Instance.new("TextLabel")
 3787.         P.Size = UDim2.new(0, 500, 0, 20)
 3788.         P.Text = Script2.Name
 3789.         P.Name = "Script Line"
 3790.         P.Parent = Gui
 3791.         P.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 3792.         P.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 3793.         P.BackgroundTransparency = 0.5
 3794.         P.Position = UDim2.new(0.5, -250, 0, 150+(20*(i-1)))
 3795.         P.TextXAlignment = "Left"
 3796.         i=i+1
 3797.         New = {}
 3798.         for I,Val in pairs(Table) do
 3799.             print(Val)
 3800.             P = Instance.new("TextBox")
 3801.             P.ClearTextOnFocus = false
 3802.             P.Size = UDim2.new(0, 500, 0, 20)
 3803.             P.Text = Val
 3804.             P.Name = "Script Line"
 3805.             P.Parent = Gui
 3806.             P.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 3807.             P.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 3808.             P.BackgroundTransparency = 0.5
 3809.             P.Position = UDim2.new(0.5, -250, 0, 150+(20*(i-1)))
 3810.             P.TextXAlignment = "Left"
 3811.             table.insert(New, P)
 3812.             i=i+1
 3813.         end
 3814.         i=1
 3815.         P = Instance.new("TextButton")
 3816.         P.Size = UDim2.new(0, 20, 0, 20)
 3817.         P.Text = "^"
 3818.         P.Name = "Scroll"
 3819.         P.Parent = Gui
 3820.         P.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 3821.         P.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 3822.         P.BackgroundTransparency = 0.5
 3823.         P.Position = UDim2.new(0.5, -270, 0, 150+(20*(i-1)))
 3824.         P.MouseButton1Click:connect(function()
 3825.             MoveUp(Gui, -20)
 3826.         end)
 3827.         i=i+1
 3828.         P = Instance.new("TextButton")
 3829.         P.Size = UDim2.new(0, 20, 0, 20)
 3830.         P.Text = "v"
 3831.         P.Name = "Scroll"
 3832.         P.Parent = Gui
 3833.         P.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 3834.         P.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 3835.         P.BackgroundTransparency = 0.5
 3836.         P.Position = UDim2.new(0.5, -270, 0, 150+(20*(i-1)))
 3837.         P.MouseButton1Click:connect(function()
 3838.             MoveDown(Gui, -20)
 3839.         end)
 3840.         i=i+1
 3841.         P = Instance.new("TextButton")
 3842.         P.Size = UDim2.new(0, 20, 0, 20)
 3843.         P.Text = "^^"
 3844.         P.Name = "Scroll"
 3845.         P.Parent = Gui
 3846.         P.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 3847.         P.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 3848.         P.BackgroundTransparency = 0.5
 3849.         P.Position = UDim2.new(0.5, -270, 0, 150+(20*(i-1)))
 3850.         P.MouseButton1Click:connect(function()
 3851.             MoveUp(Gui, -200)
 3852.         end)
 3853.         i=i+1
 3854.         P = Instance.new("TextButton")
 3855.         P.Size = UDim2.new(0, 20, 0, 20)
 3856.         P.Text = "vv"
 3857.         P.Name = "Scroll"
 3858.         P.Parent = Gui
 3859.         P.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 3860.         P.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 3861.         P.BackgroundTransparency = 0.5
 3862.         P.Position = UDim2.new(0.5, -270, 0, 150+(20*(i-1)))
 3863.         P.MouseButton1Click:connect(function()
 3864.             MoveDown(Gui, -200)
 3865.         end)
 3866.         i=i+1
 3867.         P = Instance.new("TextButton")
 3868.         P.Size = UDim2.new(0, 20, 0, 20)
 3869.         P.Text = "S"
 3870.         P.Name = "Save"
 3871.         P.Parent = Gui
 3872.         P.BackgroundColor3 = Color3.new(0, 1, 0)
 3873.         P.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 3874.         P.BackgroundTransparency = 0.5
 3875.         P.Position = UDim2.new(0.5, -270, 0, 150+(20*(i-1)))
 3876.         P.MouseButton1Click:connect(function()
 3877.             StringS = ""
 3878.             for Num, Obj in pairs(New) do
 3879.                 StringS = StringS..Obj.Text..'\n'
 3880.             end
 3881.             S.Source = StringS
 3882.             S.Disabled = true
 3883.             S.Disabled = false
 3884.         end)
 3885.         i=i+1
 3886.         P = Instance.new("TextButton")
 3887.         P.Size = UDim2.new(0, 20, 0, 20)
 3888.         P.Text = "C"
 3889.         P.Name = "Copy"
 3890.         P.Parent = Gui
 3891.         P.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 0.2, 0)
 3892.         P.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 3893.         P.BackgroundTransparency = 0.5
 3894.         P.Position = UDim2.new(0.5, -270, 0, 150+(20*(i-1)))
 3895.         P.MouseButton1Click:connect(function()
 3896.             StringS = ""
 3897.             for Num, Obj in pairs(New) do
 3898.                 StringS = StringS..Obj.Text..'\n'
 3899.             end
 3900.             CopyString(StringS)
 3901.         end)
 3902.         i=i+1
 3903.         P = Instance.new("TextButton")
 3904.         P.Size = UDim2.new(0, 20, 0, 20)
 3905.         P.Text = "x"
 3906.         P.Name = "Back"
 3907.         P.Parent = Gui
 3908.         P.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 0.2, 0)
 3909.         P.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 3910.         P.BackgroundTransparency = 0.5
 3911.         P.Position = UDim2.new(0.5, -270, 0, 150+(20*(i-1)))
 3912.         P.MouseButton1Click:connect(function()
 3913.             Clear()
 3914.             i=0
 3915.             Search(S)
 3916.         end)
 3917.         i=i+1
 3918.         P = Instance.new("TextButton")
 3919.         P.Size = UDim2.new(0, 20, 0, 20)
 3920.         P.Text = "CB"
 3921.         P.Name = "Back"
 3922.         P.Parent = Gui
 3923.         P.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 0.2, 0)
 3924.         P.TextColor3 = Color3.new(0, 0, 0)
 3925.         P.BackgroundTransparency = 0.5
 3926.         P.Position = UDim2.new(0.5, -270, 0, 150+(20*(i-1)))
 3927.         P.MouseButton1Click:connect(function()
 3928.             CopyString(decompile(Script2,true))
 3929.         end)
 3930.         i=i+1
 3931.     end
 3932. end
 3933.  
 3934. pgr.MouseButton1Click:connect(function()
 3935.     Clear()
 3936.     Search(game)
 3937. end)
 3938. end)
 3939.  
 3940. UIColorButton.MouseButton1Down:connect(function()
 3941.     print("not ready")
 3942. end)
 3943.  
 3944. PLR = game:GetService("Players").LocalPlayer
 3945.  
 3946. Players = game:GetService("Players"):GetPlayers()
 3947.  
 3948. Selected1 = game.CoreGui.Unjailbreak.MainFrame.TabFrames.TeleportsFrame.SPlayer
 3949.  
 3950. val.Name = "Selected"
 3951.  
 3952. function alphabetize(p1, p2)
 3953.     Player1 = p1.Name:lower()
 3954.     P1 = Player1:sub(1, 1):byte()
 3955.     Player2 = p2.Name:lower()
 3956.     P2 = Player2:sub(1, 1):byte()
 3957.  
 3958.  
 3959.     if P1 < P2 then return true else return false end
 3960. end
 3961. table.sort(Players, alphabetize)
 3962.  
 3963. for i = 1, #Players do
 3964.     p = Players[i]
 3965.     if p ~= PLR then
 3966.         btn = Instance.new("TextButton", sframe)
 3967.         btn.Name = p.Name
 3968.         btn.Text = p.Name
 3969.         btn.Size = UDim2.new(0, 260, 0, 25)
 3970.         btn.Font = Enum.Font.Highway
 3971.         btn.FontSize = Enum.FontSize.Size14
 3972.         btn.TextColor3 = Color3.new(255, 255, 255)
 3973.         btn.BackgroundTransparency = 1
 3974.         btn.Position = UDim2.new(0, 0, 0, (i * 25) - 25)
 3975.         sframe.CanvasSize = UDim2.new(0, 0, 0, (#Players * 25) - 25)
 3976.         btn.MouseButton1Click:connect(function()
 3977.         val.Value = p
 3978.             Selected1.Text = "Player: "..p.Name
 3979.         end)
 3980.        
 3981.     end
 3982. end
 3983.  
 3984. function update()
 3985.    
 3986.     for i, btn in ipairs(sframe:GetChildren()) do if btn:IsA("TextButton") then btn:Destroy() end end
 3987.    
 3988.     plrs = game:GetService("Players"):GetPlayers()
 3989.     table.sort(plrs, alphabetize)
 3990.  
 3991.     for i = 1, #plrs do
 3992.        
 3993.         p = plrs[i]
 3994.         if p ~= PLR then
 3995.            
 3996.             btn = Instance.new("TextButton", sframe)
 3997.             btn.Text = p.Name
 3998.             btn.Size = UDim2.new(0, 260, 0, 25)
 3999.             btn.Font = Enum.Font.Highway
 4000.             btn.FontSize = Enum.FontSize.Size14
 4001.             btn.TextColor3 = Color3.new(255, 255, 255)
 4002.             btn.BackgroundTransparency = 1
 4003.             btn.Position = UDim2.new(0, 0, 0, (i * 25) - 25)
 4004.            
 4005.             sframe.CanvasSize = UDim2.new(0, 0, 0, (#Players * 25) - 25)
 4006.            
 4007.             btn.MouseButton1Click:connect(function()
 4008.                 val.Value = p
 4009.                 SPlayer.Text = "Player: "..p.Name
 4010.             end)
 4011.            
 4012.         end
 4013.     end
 4014.    
 4015. end
 4016. game:GetService("Players").PlayerAdded:connect(update)
 4017. game:GetService("Players").PlayerRemoving:connect(update)
 4018.  
 4019. function getPlayer()
 4020.     if val.Value:IsA("Player") and val.Value.Character:FindFirstChild("HumanoidRootPart") then return val.Value else return nil end
 4021. end
 4022. end
 4023.  
 4024. if game.PlaceId == 292439477 then
 4025. ESP = true
 4026.  
 4027. Sniper = {"INTERVENTION", "REMINGTON 700", "AWS", "L115A3", "MOSIN NAGANT", "OBREZ"}
 4028. SpecialSniper = {"BFG 50", "SFG 50"}
 4029. WeakSniper = {"MK11", "SKS", "SCAR SSR", "DRAGUNOV SVU", "HENRY 45-70"}
 4030. SMG = {"SCAR-H", "AG-3", "M4A1", "G36C", "M4", "L22", "SCAR PDW", "SR-3M", "P90", "AUG A3 PARA", "AK12", "AN-94", "AS VAL", "SCAR-L", "AUG A1", "M16A4", "G36", "M16A3", "AUG A2", "FAMAS", "AK44", "AUG A3", "L85A2", "HONEY BADGER", "AK74", "AKM", "M231"}
 4031. WeakSMG = {"MP5K", "UMP45", "MP7", "MAC10", "MP5", "COLT SMG 635", "MP5SD", "MP10", "MP5/10", "KRISS VECTOR"}
 4032. ShotGun = {"REMINGTON 870", "KSG 12", "KS-23M", "SERBU SHOTGUN"}
 4033. LMG = {"COLT LMG", "M60", "AUG HBAR", "MG36", "L86 LSW", "RPK", "SCAR HAMR", "RPK74"}
 4034. Other = {"M9", "GLOCK 17", "M1911", "DEAGLE 44", "GLOCK 18", "M93R", "TEC9", "MP412 REX"}
 4035. Melee = {"KNIFE", "MACHETE"}
 4036.  
 4037. warn("Phantom Forces ESP Created By Unlisting")
 4038.  
 4039. if ESP == true then
 4040. for i,v in pairs(game:GetService("Players"):GetChildren()) do
 4041. pass = false
 4042. if workspace:FindFirstChild(v.Name) then
 4043. if v.Team == game:GetService("Players").LocalPlayer.Team then
 4044. if v.Character:FindFirstChild("HumanoidRootPart") then
 4045. if v.Character.HumanoidRootPart:FindFirstChild("ESP") then
 4046. v.Character.HumanoidRootPart.ESP:Destroy()
 4047. end
 4048. end
 4049. end
 4050. if v.Team ~= game:GetService("Players").LocalPlayer.Team then
 4051. if v.Character:FindFirstChild("HumanoidRootPart") then
 4052. for i,v in pairs(v.Character:GetChildren()) do
 4053. if v:IsA("Model") then
 4054. pass = true
 4055. break
 4056. end
 4057. end
 4058.  
 4059. shirt = nil
 4060. passer = false
 4061. for i,v in pairs(v.Character:GetChildren()) do
 4062.     if v:IsA("Shirt") then
 4063.         shirt = v
 4064.         break
 4065.     end
 4066. end
 4067.  
 4068. for i,v in pairs(game:GetService("Players").LocalPlayer.Character:GetChildren()) do
 4069.     if v:IsA("Shirt") then
 4070.         if shirt ~= nil then
 4071.         if v.Name ~= shirt.Name then
 4072.         passer = true
 4073.         break
 4074.         end
 4075.         end
 4076.     end
 4077. end
 4078.  
 4079. if passer == true then
 4080. if v.Character:FindFirstChild("HumanoidRootPart") then
 4081. if v.Character.HumanoidRootPart:FindFirstChild("ESP") then
 4082.        
 4083.         v.Character.HumanoidRootPart.ESP.TextLabel.Text = v.Name.." Distance: "..math.floor(((game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.Position - v.Character.HumanoidRootPart.Position).magnitude))
 4084.  
 4085.         hitting = false
 4086.  
 4087.  
 4088.         local ray = Ray.new(game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame.p, (v.Character.HumanoidRootPart.CFrame.p - game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame.p).unit * 2000)
 4089.         local part, position = workspace:FindPartOnRayWithIgnoreList(ray, {game:GetService("Players").LocalPlayer.Character, workspace.CurrentCamera, workspace.Ignore}, false, true)
 4090.         if part then
 4091.             if part.Parent == v.Character then
 4092.                 hitting = true
 4093.             end
 4094.         end                
 4095.                     if hitting == false then
 4096.                     elseif hitting == true then
 4097.                         v.Character.HumanoidRootPart.ESP.Frame.BackgroundColor3 = Color3.new(0, 1, 0.498039)
 4098.                     end
 4099.        
 4100.         if hitting == false then
 4101.         local ray = Ray.new(game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.Head.CFrame.p, (v.Character.Head.CFrame.p - game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.Head.CFrame.p).unit * 2000)
 4102.         local part, position = workspace:FindPartOnRayWithIgnoreList(ray, {game:GetService("Players").LocalPlayer.Character, workspace.CurrentCamera, workspace.Ignore}, false, true)
 4103.         if part then
 4104.             if part.Parent == v.Character then
 4105.                 hitting = true
 4106.             end
 4107.         end                
 4108.                     if hitting == false then
 4109.                         v.Character.HumanoidRootPart.ESP.Frame.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 0, 0)
 4110.                     elseif hitting == true then
 4111.                         v.Character.HumanoidRootPart.ESP.Frame.BackgroundColor3 = Color3.new(0, 1, 0.498039)
 4112.                     end
 4113.                    
 4114.             if hitting == false then
 4115.                     elseif hitting == true then
 4116.                         v.Character.HumanoidRootPart.ESP.Frame.BackgroundColor3 = Color3.new(0, 1, 0.498039)
 4117.             end
 4118.            
 4119.            
 4120.    
 4121.    
 4122.    
 4123.    
 4124.    
 4125.    
 4126.    
 4127.    
 4128.    
 4129.             if hitting == false then
 4130.         local ray = Ray.new(game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame.p, (v.Character.HumanoidRootPart.CFrame.p - game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame.p).unit * 2000)
 4131.         local part, position = workspace:FindPartOnRayWithIgnoreList(ray, {game:GetService("Players").LocalPlayer.Character, workspace.CurrentCamera, workspace.Ignore}, false, true)
 4132.         if part then
 4133.             if part:IsA("BasePart") then
 4134.                
 4135.                 CurrentGun = nil
 4136.                 for i,v in pairs(workspace.CurrentCamera:GetChildren()) do
 4137.                     if v.Name ~= "Right Arm" and v.Name ~= "Left Arm" then
 4138.                         if v:IsA("Model") then
 4139.                             if v:FindFirstChild("Flame") then
 4140.                                 CurrentGun = v
 4141.                                 break
 4142.                             end
 4143.                         end
 4144.                     end
 4145.                 end            
 4146.                
 4147.                 found = false              
 4148.                
 4149.                 if found == false then
 4150.                 for i = 1,#Sniper do
 4151.                     if CurrentGun ~= nil then
 4152.                         if Sniper[i] == CurrentGun.Name then
 4153.                             found = true
 4154.                             Min = 2.75
 4155.                             Max = 3
 4156.                             break
 4157.                         end
 4158.                     end
 4159.                 end
 4160.                 end
 4161.                
 4162.                 if found == false then
 4163.                 for i = 1,#SpecialSniper do
 4164.                     if CurrentGun ~= nil then
 4165.                         if SpecialSniper[i] == CurrentGun.Name then
 4166.                             found = true
 4167.                             Min = 3.25
 4168.                             Max = 3.5
 4169.                             break
 4170.                         end
 4171.                     end
 4172.                 end
 4173.                 end
 4174.                
 4175.                 if found == false then
 4176.                 for i = 1,#WeakSniper do
 4177.                     if CurrentGun ~= nil then
 4178.                         if WeakSniper[i] == CurrentGun.Name then
 4179.                             found = true
 4180.                             Min = 2.75
 4181.                             Max = 3
 4182.                             break
 4183.                         end
 4184.                     end
 4185.                 end
 4186.                 end
 4187.                
 4188.                 if found == false then
 4189.                 for i = 1,#WeakSMG do
 4190.                     if CurrentGun ~= nil then
 4191.                         if WeakSMG[i] == CurrentGun.Name then
 4192.                             found = true
 4193.                             Min = 2.25
 4194.                             Max = 3
 4195.                             break
 4196.                         end
 4197.                     end
 4198.                 end
 4199.                 end
 4200.                
 4201.                 if found == false then
 4202.                 for i = 1,#SMG do
 4203.                     if CurrentGun ~= nil then
 4204.                         if SMG[i] == CurrentGun.Name then
 4205.                             found = true
 4206.                             Min = 2.5
 4207.                             Max = 3
 4208.                             break
 4209.                         end
 4210.                     end
 4211.                 end
 4212.                 end
 4213.                
 4214.                 if found == false then
 4215.                 for i = 1,#ShotGun do
 4216.                     if CurrentGun ~= nil then
 4217.                         if ShotGun[i] == CurrentGun.Name then
 4218.                             found = true
 4219.                             Min = 2.75
 4220.                             Max = 3
 4221.                             break
 4222.                         end
 4223.                     end
 4224.                 end
 4225.                 end
 4226.                
 4227.                 if found == false then
 4228.                 for i = 1,#LMG do
 4229.                     if CurrentGun ~= nil then
 4230.                         if LMG[i] == CurrentGun.Name then
 4231.                             found = true
 4232.                             Min = 2.5
 4233.                             Max = 3
 4234.                             break
 4235.                         end
 4236.                     end
 4237.                 end
 4238.                 end
 4239.                
 4240.                 if found == false then
 4241.                 for i = 1,#Other do
 4242.                     if CurrentGun ~= nil then
 4243.                         if Other[i] == CurrentGun.Name then
 4244.                             found = true
 4245.                             Min = 0
 4246.                             Max = 0
 4247.                             break
 4248.                         end
 4249.                     end
 4250.                 end
 4251.                 end
 4252.                
 4253.                 if found == false then
 4254.                 for i = 1,#Melee do
 4255.                     if CurrentGun ~= nil then
 4256.                         if Melee[i] == CurrentGun.Name then
 4257.                             found = true
 4258.                             Min = 0
 4259.                             Max = 0
 4260.                             break
 4261.                         end
 4262.                     end
 4263.                 end
 4264.                 end
 4265.                
 4266.                 if found == false then
 4267.                     Min = 0
 4268.                     Max = 0
 4269.                 end
 4270.                
 4271.                 if part.Parent.Name == "Map" then
 4272.                 if part.Size.X <= Min and part.Size.Z <= Min and part.Size.Y >= Max then
 4273.                 hitting = true
 4274.                 parter = part
 4275.                 elseif part.Size.X <= Min and part.Size.Z >= Max and part.Size.Y >= Max then
 4276.                     hitting = true
 4277.                 parter = part
 4278.                 elseif part.Size.X <= Min and part.Size.Z >= Max and part.Size.Y <= Min then
 4279.                     hitting = true
 4280.                 parter = part
 4281.                 elseif part.Size.X <= Min and part.Size.Z <= Min and part.Size.Y <= Min then
 4282.                     hitting = true
 4283.                 parter = part
 4284.                 elseif part.Size.X <= Min and part.Size.Z >= Min and part.Size.Y <= Min then
 4285.                     hitting = true
 4286.                 parter = part
 4287.                 elseif part.Size.X >= Max and part.Size.Z <= Min and part.Size.Y <= Min then
 4288.                     hitting = true
 4289.                 parter = part
 4290.                 elseif part.Size.X >= Max and part.Size.Z >= Max and part.Size.Y <= Min-1 then
 4291.                     hitting = true
 4292.                 parter = part
 4293.                 elseif part.Size.X <= Min and part.Size.Z <= Min and part.Size.Y <= Max then
 4294.                     hitting = true
 4295.                 parter = part
 4296.                 elseif part.Size.X <= Min and part.Size.Z <= Min and part.Size.Y >= Max then
 4297.                     hitting = true
 4298.                 parter = part
 4299.                 elseif part.Size.X <= Min or part.Size.Z <= Min or part.Size.Z <= Min then
 4300.                     hitting = true
 4301.                 parter = part
 4302.                 end
 4303.                 end
 4304.             end
 4305.         end                
 4306.                     if hitting == true then
 4307.                                 hitting = false
 4308.                                 part = parter
 4309.                                 list = {}
 4310.                                 pos1 = part.Position - (part.Size/2) - Vector3.new(0.01,0.01,0.01)
 4311.                                 pos2 = part.Position + (part.Size/2) + Vector3.new(0.01,0.01,0.01)
 4312.                                 Reg = Region3.new(pos1, pos2)
 4313.                                 TouchingParts = game.Workspace:FindPartsInRegion3(Reg)
 4314.                                 o = 1
 4315.                                 if TouchingParts ~= nil then
 4316.                                 for i,v in pairs(TouchingParts) do
 4317.                                 if v ~= parter then
 4318.                                    
 4319.                                    
 4320.                                     part = v
 4321.                                     if part.Parent.Name == "Map" then
 4322.                 if part.Size.X <= Min and part.Size.Z <= Min and part.Size.Y >= Max then
 4323.                 hitting = true
 4324.                 parter = part
 4325.                 elseif part.Size.X <= Min and part.Size.Z >= Max and part.Size.Y >= Max then
 4326.                     hitting = true
 4327.                 parter = part
 4328.                 elseif part.Size.X <= Min and part.Size.Z >= Max and part.Size.Y <= Min then
 4329.                     hitting = true
 4330.                 parter = part
 4331.                 elseif part.Size.X <= Min and part.Size.Z <= Min and part.Size.Y <= Min then
 4332.                     hitting = true
 4333.                 parter = part
 4334.                 elseif part.Size.X <= Min and part.Size.Z >= Min and part.Size.Y <= Min then
 4335.                     hitting = true
 4336.                 parter = part
 4337.                 elseif part.Size.X >= Max and part.Size.Z <= Min and part.Size.Y <= Min then
 4338.                     hitting = true
 4339.                 parter = part
 4340.                 elseif part.Size.X >= Max and part.Size.Z >= Max and part.Size.Y <= Min-1 then
 4341.                     hitting = true
 4342.                 parter = part
 4343.                 elseif part.Size.X <= Min and part.Size.Z <= Min and part.Size.Y <= Max then
 4344.                     hitting = true
 4345.                 parter = part
 4346.                 elseif part.Size.X <= Min and part.Size.Z <= Min and part.Size.Y >= Max then
 4347.                     hitting = true
 4348.                 parter = part
 4349.                 elseif part.Size.X <= Min or part.Size.Z <= Min or part.Size.Z <= Min then
 4350.                     hitting = true
 4351.                 parter = part
 4352.                 end    
 4353.                 end                        
 4354.                                    
 4355.                                    
 4356.                                     if hitting == true then
 4357.                                     table.insert(list, o, v)
 4358.                                     o = o + 1
 4359.                                     end
 4360.                                 end
 4361.                                 end
 4362.                                 end
 4363.                                
 4364.                                 hitting = false
 4365.                                
 4366.                                 part = parter
 4367.                                
 4368.                                 pos1 = part.Position + (part.Size/2) + Vector3.new(0.01,0.01,0.01)
 4369.                                 pos2 = part.Position - (part.Size/2) - Vector3.new(0.01,0.01,0.01)                                         
 4370.                                
 4371.                                 local ray = Ray.new(game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame.p, (v.Character.HumanoidRootPart.CFrame.p - game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame.p).unit * 2000)
 4372.                                 local part, position = workspace:FindPartOnRayWithIgnoreList(ray, {game:GetService("Players").LocalPlayer.Character, workspace.CurrentCamera, workspace.Ignore, parter, unpack(list)}, false, true)
 4373.                                 if part then
 4374.                                     if part.Parent == v.Character then
 4375.                                         hitting = true
 4376.                                     end
 4377.                                 end                
 4378.                                             if hitting == false then
 4379.                                                 v.Character.HumanoidRootPart.ESP.Frame.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 0, 0)
 4380.                                             elseif hitting == true then
 4381.                                                 if ((parter.Position - v.Character.HumanoidRootPart.Position).magnitude) <= 40 then
 4382.                                                     v.Character.HumanoidRootPart.ESP.Frame.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 0.666667, 0)
 4383.                                                     else
 4384.                                                 v.Character.HumanoidRootPart.ESP.Frame.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 0, 0)
 4385.                                                 end
 4386.                                             end                
 4387.                        
 4388.                     elseif hitting == false then
 4389.                         v.Character.HumanoidRootPart.ESP.Frame.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 0, 0)
 4390.                     end
 4391.                     end                
 4392.    
 4393.    
 4394.    
 4395.    
 4396.    
 4397.    
 4398.    
 4399.                
 4400.            
 4401.        
 4402.         if hitting == false then
 4403.         local ray = Ray.new(game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.Head.CFrame.p, (v.Character.Head.CFrame.p - game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.Head.CFrame.p).unit * 2000)
 4404.         local part, position = workspace:FindPartOnRayWithIgnoreList(ray, {game:GetService("Players").LocalPlayer.Character, workspace.CurrentCamera, workspace.Ignore}, false, true)
 4405.         if part then
 4406.             if part:IsA("BasePart") then
 4407.  
 4408.                 CurrentGun = nil
 4409.                 for i,v in pairs(workspace.CurrentCamera:GetChildren()) do
 4410.                     if v.Name ~= "Right Arm" and v.Name ~= "Left Arm" then
 4411.                         if v:IsA("Model") then
 4412.                             if v:FindFirstChild("Flame") then
 4413.                                 CurrentGun = v
 4414.                                 break
 4415.                             end
 4416.                         end
 4417.                     end
 4418.                 end            
 4419.                
 4420.                 found = false              
 4421.                
 4422.                 if found == false then
 4423.                 for i = 1,#Sniper do
 4424.                     if CurrentGun ~= nil then
 4425.                         if Sniper[i] == CurrentGun.Name then
 4426.                             found = true
 4427.                             Min = 2.75
 4428.                             Max = 3
 4429.                             break
 4430.                         end
 4431.                     end
 4432.                 end
 4433.                 end
 4434.                
 4435.                 if found == false then
 4436.                 for i = 1,#SpecialSniper do
 4437.                     if CurrentGun ~= nil then
 4438.                         if SpecialSniper[i] == CurrentGun.Name then
 4439.                             found = true
 4440.                             Min = 3.25
 4441.                             Max = 3.5
 4442.                             break
 4443.                         end
 4444.                     end
 4445.                 end
 4446.                 end
 4447.                
 4448.                 if found == false then
 4449.                 for i = 1,#WeakSniper do
 4450.                     if CurrentGun ~= nil then
 4451.                         if WeakSniper[i] == CurrentGun.Name then
 4452.                             found = true
 4453.                             Min = 2.75
 4454.                             Max = 3
 4455.                             break
 4456.                         end
 4457.                     end
 4458.                 end
 4459.                 end
 4460.                
 4461.                 if found == false then
 4462.                 for i = 1,#WeakSMG do
 4463.                     if CurrentGun ~= nil then
 4464.                         if WeakSMG[i] == CurrentGun.Name then
 4465.                             found = true
 4466.                             Min = 2.25
 4467.                             Max = 3
 4468.                             break
 4469.                         end
 4470.                     end
 4471.                 end
 4472.                 end
 4473.                
 4474.                 if found == false then
 4475.                 for i = 1,#SMG do
 4476.                     if CurrentGun ~= nil then
 4477.                         if SMG[i] == CurrentGun.Name then
 4478.                             found = true
 4479.                             Min = 2.5
 4480.                             Max = 3
 4481.                             break
 4482.                         end
 4483.                     end
 4484.                 end
 4485.                 end
 4486.                
 4487.                 if found == false then
 4488.                 for i = 1,#ShotGun do
 4489.                     if CurrentGun ~= nil then
 4490.                         if ShotGun[i] == CurrentGun.Name then
 4491.                             found = true
 4492.                             Min = 2.75
 4493.                             Max = 3
 4494.                             break
 4495.                         end
 4496.                     end
 4497.                 end
 4498.                 end
 4499.                
 4500.                 if found == false then
 4501.                 for i = 1,#LMG do
 4502.                     if CurrentGun ~= nil then
 4503.                         if LMG[i] == CurrentGun.Name then
 4504.                             found = true
 4505.                             Min = 2.5
 4506.                             Max = 3
 4507.                             break
 4508.                         end
 4509.                     end
 4510.                 end
 4511.                 end
 4512.                
 4513.                 if found == false then
 4514.                 for i = 1,#Other do
 4515.                     if CurrentGun ~= nil then
 4516.                         if Other[i] == CurrentGun.Name then
 4517.                             found = true
 4518.                             Min = 0
 4519.                             Max = 0
 4520.                             break
 4521.                         end
 4522.                     end
 4523.                 end
 4524.                 end
 4525.                
 4526.                 if found == false then
 4527.                 for i = 1,#Melee do
 4528.                     if CurrentGun ~= nil then
 4529.                         if Melee[i] == CurrentGun.Name then
 4530.                             found = true
 4531.                             Min = 0
 4532.                             Max = 0
 4533.                             break
 4534.                         end
 4535.                     end
 4536.                 end
 4537.                 end
 4538.                
 4539.                 if found == false then
 4540.                     Min = 0
 4541.                     Max = 0
 4542.                 end
 4543.                
 4544.                 if part.Parent.Name == "Map" then
 4545.                 if part.Size.X <= Min and part.Size.Z <= Min and part.Size.Y >= Max then
 4546.                 hitting = true
 4547.                 parter = part
 4548.                 elseif part.Size.X <= Min and part.Size.Z >= Max and part.Size.Y >= Max then
 4549.                     hitting = true
 4550.                 parter = part
 4551.                 elseif part.Size.X <= Min and part.Size.Z >= Max and part.Size.Y <= Min then
 4552.                     hitting = true
 4553.                 parter = part
 4554.                 elseif part.Size.X <= Min and part.Size.Z <= Min and part.Size.Y <= Min then
 4555.                     hitting = true
 4556.                 parter = part
 4557.                 elseif part.Size.X <= Min and part.Size.Z >= Min and part.Size.Y <= Min then
 4558.                     hitting = true
 4559.                 parter = part
 4560.                 elseif part.Size.X >= Max and part.Size.Z <= Min and part.Size.Y <= Min then
 4561.                     hitting = true
 4562.                 parter = part
 4563.                 elseif part.Size.X >= Max and part.Size.Z >= Max and part.Size.Y <= Min-1 then
 4564.                     hitting = true
 4565.                 parter = part
 4566.                 elseif part.Size.X <= Min and part.Size.Z <= Min and part.Size.Y <= Max then
 4567.                     hitting = true
 4568.                 parter = part
 4569.                 elseif part.Size.X <= Min and part.Size.Z <= Min and part.Size.Y >= Max then
 4570.                     hitting = true
 4571.                 parter = part
 4572.                 elseif part.Size.X <= Min or part.Size.Z <= Min or part.Size.Z <= Min then
 4573.                     hitting = true
 4574.                 parter = part
 4575.                 end
 4576.                 end
 4577.             end
 4578.         end                
 4579.                     if hitting == true then
 4580.                                 hitting = false
 4581.                                 part = parter
 4582.                                 list = {}
 4583.                                 pos1 = part.Position - (part.Size/2) - Vector3.new(0.01,0.01,0.01)
 4584.                                 pos2 = part.Position + (part.Size/2) + Vector3.new(0.01,0.01,0.01)
 4585.                                 Reg = Region3.new(pos1, pos2)
 4586.                                 TouchingParts = game.Workspace:FindPartsInRegion3(Reg)
 4587.                                 o = 1
 4588.                                 if TouchingParts ~= nil then
 4589.                                 for i,v in pairs(TouchingParts) do
 4590.                                 if v ~= parter then
 4591.                                    
 4592.                                    
 4593.                                     part = v
 4594.                                     if part.Parent.Name == "Map" then
 4595.                 if part.Size.X <= Min and part.Size.Z <= Min and part.Size.Y >= Max then
 4596.                 hitting = true
 4597.                 parter = part
 4598.                 elseif part.Size.X <= Min and part.Size.Z >= Max and part.Size.Y >= Max then
 4599.                     hitting = true
 4600.                 parter = part
 4601.                 elseif part.Size.X <= Min and part.Size.Z >= Max and part.Size.Y <= Min then
 4602.                     hitting = true
 4603.                 parter = part
 4604.                 elseif part.Size.X <= Min and part.Size.Z <= Min and part.Size.Y <= Min then
 4605.                     hitting = true
 4606.                 parter = part
 4607.                 elseif part.Size.X <= Min and part.Size.Z >= Min and part.Size.Y <= Min then
 4608.                     hitting = true
 4609.                 parter = part
 4610.                 elseif part.Size.X >= Max and part.Size.Z <= Min and part.Size.Y <= Min then
 4611.                     hitting = true
 4612.                 parter = part
 4613.                 elseif part.Size.X >= Max and part.Size.Z >= Max and part.Size.Y <= Min-1 then
 4614.                     hitting = true
 4615.                 parter = part
 4616.                 elseif part.Size.X <= Min and part.Size.Z <= Min and part.Size.Y <= Max then
 4617.                     hitting = true
 4618.                 parter = part
 4619.                 elseif part.Size.X <= Min and part.Size.Z <= Min and part.Size.Y >= Max then
 4620.                     hitting = true
 4621.                 parter = part
 4622.                 elseif part.Size.X <= Min or part.Size.Z <= Min or part.Size.Z <= Min then
 4623.                     hitting = true
 4624.                 parter = part
 4625.                 end
 4626.                 end                            
 4627.                                    
 4628.                                    
 4629.                                     if hitting == true then
 4630.                                     table.insert(list, o, v)
 4631.                                     o = o + 1
 4632.                                     end
 4633.                                 end
 4634.                                 end
 4635.                                 end
 4636.                                
 4637.                                 hitting = false
 4638.                                
 4639.                                 part = parter
 4640.                                
 4641.                                 pos1 = part.Position + (part.Size/2) + Vector3.new(0.01,0.01,0.01)
 4642.                                 pos2 = part.Position - (part.Size/2) - Vector3.new(0.01,0.01,0.01)                     
 4643.                                
 4644.                                 local ray = Ray.new(game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.Head.CFrame.p, (v.Character.Head.CFrame.p - game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.Head.CFrame.p).unit * 2000)
 4645.                                 local part, position = workspace:FindPartOnRayWithIgnoreList(ray, {game:GetService("Players").LocalPlayer.Character, workspace.CurrentCamera, workspace.Ignore, parter, unpack(list)}, false, true)
 4646.                                 if part then
 4647.                                     if part.Parent == v.Character then
 4648.                                         hitting = true
 4649.                                     end
 4650.                                 end                
 4651.                                             if hitting == false then
 4652.                                                 v.Character.HumanoidRootPart.ESP.Frame.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 0, 0)
 4653.                                             elseif hitting == true then
 4654.                                                 if ((parter.Position - v.Character.HumanoidRootPart.Position).magnitude) <= 40 then
 4655.                                                     v.Character.HumanoidRootPart.ESP.Frame.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 0.666667, 0)
 4656.                                                     else
 4657.                                                 v.Character.HumanoidRootPart.ESP.Frame.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 0, 0)
 4658.                                                 end
 4659.                                             end                    
 4660.                        
 4661.                     elseif hitting == false then
 4662.                         v.Character.HumanoidRootPart.ESP.Frame.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 0, 0)
 4663.                     end
 4664.                     end            
 4665.                     end
 4666.        
 4667.    
 4668.  
 4669. elseif pass == true then
 4670. local ESP = Instance.new("BillboardGui",v.Character.HumanoidRootPart)
 4671. ESP.Name = "ESP"
 4672. ESP.Size = UDim2.new(6, 0, 8, 0)
 4673. ESP.StudsOffset = Vector3.new(0, 0.75, 0)
 4674. ESP.AlwaysOnTop = true
 4675. local Frame = Instance.new("Frame",ESP)
 4676. Frame.ZIndex = 1000
 4677. Frame.Size = UDim2.new(0.6, 0, 0.8, 0)
 4678. Frame.Position = UDim2.new(0.2, 0, 0.3, 0)
 4679. Frame.BorderSizePixel = 3
 4680. Frame.BackgroundTransparency = 0.3
 4681. Frame.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 0.666667, 0)
 4682. Label = Instance.new("TextLabel", ESP)
 4683. Label.Position = UDim2.new(0, 0, -0.1, 0)
 4684. Label.Size = UDim2.new(1, 0, 0.3, 0)
 4685. Label.Font = "SourceSansLight"
 4686. Label.TextColor3 = Color3.new(1,1,1)
 4687. Label.TextStrokeColor3 = Color3.new(0,0,0)
 4688. Label.TextStrokeTransparency = 0
 4689. Label.BackgroundColor3 = Color3.new(1, 1, 1)
 4690. Label.TextScaled = true
 4691. Label.Text = v.Name.." Distance: "..math.floor(((game:GetService("Players").LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.Position - v.Character.HumanoidRootPart.Position).magnitude))
 4692. Label.BackgroundTransparency = 1
 4693. end
 4694. end
 4695. end
 4696. end
 4697. end
 4698. end
 4699. end
 4700. end
 4701. end
 4702.  
 4703. if game.PlaceId ~= 606849621 or 292439477 then
 4704. warn("Unjailbreak Is Not Compatible With This Game!")
 4705. end
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top