daily pastebin goal
9%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 13th, 2018 65 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import android.annotation.TargetApi;
 2. import android.content.Context;
 3. import android.graphics.Bitmap;
 4. import android.graphics.BitmapFactory;
 5. import android.graphics.Canvas;
 6. import android.util.AttributeSet;
 7. import android.view.View;
 8.  
 9. public class MyView extends View {
 10.     private Bitmap theBitmap1, theBitmap2;
 11.     private static final int WIDTH = 50;
 12.     private static final int HEIGHT = 50;
 13.     private static final int STRIDE = 64;
 14.  
 15.     public MyView(Context context) {
 16.         super(context);
 17.         initMyBitmaps();
 18.     }
 19.  
 20.     public MyView(Context context, AttributeSet attrs) {
 21.         super(context, attrs);
 22.         initMyBitmaps();
 23.     }
 24.  
 25.     public MyView(Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr) {
 26.         super(context, attrs, defStyleAttr);
 27.         initMyBitmaps();
 28.     }
 29.  
 30.     @TargetApi(21)// targetowanie danego poziomu interfejsu API, bez względu na cel projektu
 31.     public MyView(Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr, int defStyleRes) {
 32.         super(context, attrs, defStyleAttr, defStyleRes);
 33.         initMyBitmaps();
 34.     }
 35.  
 36.     private void initMyBitmaps() {
 37.         Bitmap aBitmap = BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.rocket);//medtoda odkodywujaca nowa bitmape,Obiekt zasobów zawierający dane obrazu,Identyfikator zasobu danych obrazu
 38.         final int dstWidth = 100;
 39.         final int dstHeight = 160;                                                     //true, jeśli źródło powinno być filtrowane.
 40.         theBitmap1 = Bitmap.createScaledBitmap(aBitmap, dstWidth, dstHeight, true);//metoda tworząca nowa bitmape skalowna z istniejącej bitmapy,źródło bitmapy,nowa szerokośc,nowa wysokosc,
 41.         int[] avColors = createColors();
 42.         theBitmap2 = Bitmap.createBitmap(avColors, 0, STRIDE, WIDTH, HEIGHT, Bitmap.Config.ARGB_8888);//Zwraca niezmienną bitmapę o określonej szerokości i wysokości, z każdą wartością piksela ustawioną na odpowiadającą jej wartość w tablicy kolorów.
 43.     }                            //Tablica kolorów sRGB używanych do inicjowania pikseli.,Liczba wartości do pominięcia przed pierwszym kolorem w tablicy kolorów.
 44.     //Liczba kolorów w tablicy między wierszami ,szerokośc bitmapy,wyokosc bitmapy,konfiguracja bitmapy do utworzenia
 45.     @Override
 46.     protected void onDraw(Canvas canvas) {
 47.         canvas.drawBitmap(theBitmap1, 0, 0, null);//narysuje podana bitmape z lewym/górnym rogiem używającej bieżacej farby przekrztałcoenj przez macież
 48.         canvas.drawBitmap(theBitmap2, 150, 0, null);
 49.     }
 50.  
 51.     private static int[] createColors() {
 52.         int[] colors = new int[STRIDE * HEIGHT];
 53.         for (int y = 0; y < HEIGHT; y++) {
 54.             for (int x = 0; x < WIDTH; x++) {
 55.                 int r = x * 255 / (WIDTH - 1);
 56.                 int g = y * 255 / (HEIGHT - 1);
 57.                 int b = 255 - Math.min(r, g);//Zwraca mniejszy zestaw wyrażeń liczbowych.
 58.  
 59.                 int a = Math.max(r, g);//Zwraca większy zestaw dostarczony wyrażeń liczbowych.
 60.  
 61.                 colors[y * STRIDE + x] = (a << 24) | (r << 16) | (g << 8) | b;//przesunięcia bitowe w lewo
 62.             }
 63.         }
 64.         return colors;
 65.  
 66.  
 67.     }
 68. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top