pedja225

moj mali poni

Nov 19th, 2019
2,673
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <item>
 2. <title>[B][I][COLOR lime]Moj mali poni-Sezona 1[/B][/I][/COLOR]</title>
 3. <thumbnail>https://www.lolyshop.com/media/catalog/product/cache/4/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/4/04725_moj_mali_poni_my_little_pony_poster.jpg</thumbnail>
 4. <fanart>https://www.lolyshop.com/media/catalog/product/cache/4/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/4/04725_moj_mali_poni_my_little_pony_poster.jpg</fanart>
 5. <link>http://ignoreme</link>
 6. <jsonrpc>plugin://plugin.video.youtube/playlist/PLfZsF3QKYdlWBw8HWhhUhqUAkauQypoq6/</jsonrpc>
 7. </item>
 8. </items>
 9.  
 10. <item>
 11. <title>[B][I][COLOR lime]Moj mali poni-Sezona 2[/B][/I][/COLOR]</title>
 12. <thumbnail>https://www.lolyshop.com/media/catalog/product/cache/4/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/4/04725_moj_mali_poni_my_little_pony_poster.jpg</thumbnail>
 13. <fanart>https://www.lolyshop.com/media/catalog/product/cache/4/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/4/04725_moj_mali_poni_my_little_pony_poster.jpg</fanart>
 14. <link>http://ignoreme</link>
 15. <jsonrpc>plugin://plugin.video.youtube/playlist/PLpCDkJLIUy_koan12YRchwPm3FwQKFWC4/</jsonrpc>
 16. </item>
 17. </items>
 18.  
 19. <item>
 20. <title>[B][I][COLOR lime]Moj mali poni-Sezona 3[/B][/I][/COLOR]</title>
 21. <thumbnail>https://www.lolyshop.com/media/catalog/product/cache/4/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/4/04725_moj_mali_poni_my_little_pony_poster.jpg</thumbnail>
 22. <fanart>https://www.lolyshop.com/media/catalog/product/cache/4/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/4/04725_moj_mali_poni_my_little_pony_poster.jpg</fanart>
 23. <link>http://ignoreme</link>
 24. <jsonrpc>plugin://plugin.video.youtube/playlist/PLfZsF3QKYdlXUGwly3mJvMckvbAlfFVz9/</jsonrpc>
 25. </item>
 26. </items>
 27.  
 28. <item>
 29. <title>[B][I][COLOR lime]Moj mali poni-Sezona 4[/B][/I][/COLOR]</title>
 30. <thumbnail>https://www.lolyshop.com/media/catalog/product/cache/4/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/4/04725_moj_mali_poni_my_little_pony_poster.jpg</thumbnail>
 31. <fanart>https://www.lolyshop.com/media/catalog/product/cache/4/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/4/04725_moj_mali_poni_my_little_pony_poster.jpg</fanart>
 32. <link>http://ignoreme</link>
 33. <jsonrpc>plugin://plugin.video.youtube/playlist/PLfZsF3QKYdlWOv8l7tWZQbaVxM9GEuqTG/</jsonrpc>
 34. </item>
 35. </items>
 36.  
 37.  
 38. <item>
 39. <title>[B][I][COLOR lime]Moj mali poni-Sezona 5[/B][/I][/COLOR]</title>
 40. <thumbnail>https://www.lolyshop.com/media/catalog/product/cache/4/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/4/04725_moj_mali_poni_my_little_pony_poster.jpg</thumbnail>
 41. <fanart>https://www.lolyshop.com/media/catalog/product/cache/4/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/4/04725_moj_mali_poni_my_little_pony_poster.jpg</fanart>
 42. <link>http://ignoreme</link>
 43. <jsonrpc>plugin://plugin.video.youtube/playlist/PLfZsF3QKYdlUMskt2ybMILqOVBqT7zwh4/</jsonrpc>
 44. </item>
 45. </items>
 46.  
 47. <item>
 48. <title>[B][I][COLOR lime]Moj mali poni-Sezona 6[/B][/I][/COLOR]</title>
 49. <thumbnail>https://www.lolyshop.com/media/catalog/product/cache/4/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/4/04725_moj_mali_poni_my_little_pony_poster.jpg</thumbnail>
 50. <fanart>https://www.lolyshop.com/media/catalog/product/cache/4/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/4/04725_moj_mali_poni_my_little_pony_poster.jpg</fanart>
 51. <link>http://ignoreme</link>
 52. <jsonrpc>plugin://plugin.video.youtube/playlist/PLfZsF3QKYdlXOXUbhbhz1LWd8saXItwXf/</jsonrpc>
 53. </item>
 54. </items>
 55.  
 56.  
 57. <item>
 58. <title>[B][I][COLOR lime]Moj mali poni-Sezona 7[/B][/I][/COLOR]</title>
 59. <thumbnail>https://www.lolyshop.com/media/catalog/product/cache/4/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/4/04725_moj_mali_poni_my_little_pony_poster.jpg</thumbnail>
 60. <fanart>https://www.lolyshop.com/media/catalog/product/cache/4/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/4/04725_moj_mali_poni_my_little_pony_poster.jpg</fanart>
 61. <link>http://ignoreme</link>
 62. <jsonrpc>plugin://plugin.video.youtube/playlist/PLfZsF3QKYdlVxIjEEtg_ilxrdekBwXGU6/</jsonrpc>
 63. </item>
 64. </items>
 65.  
 66.  
 67. <item>
 68. <title>[B][I][COLOR lime]Moj mali poni-Sezona 8[/B][/I][/COLOR]</title>
 69. <thumbnail>https://www.lolyshop.com/media/catalog/product/cache/4/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/4/04725_moj_mali_poni_my_little_pony_poster.jpg</thumbnail>
 70. <fanart>https://www.lolyshop.com/media/catalog/product/cache/4/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/4/04725_moj_mali_poni_my_little_pony_poster.jpg</fanart>
 71. <link>http://ignoreme</link>
 72. <jsonrpc>plugin://plugin.video.youtube/playlist/PLfZsF3QKYdlUB2h__mPLZ0VVshCm1XUXJ/</jsonrpc>
 73. </item>
 74. </items>
RAW Paste Data