SHARE
TWEET

Shitty EO greie v3.0 (actually sensible documentation)

a guest Jun 20th, 2019 71 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. function myFunction() {
 2.   /* All koden under denne linja brukes for å generere flere filer, "Fraværslapper" */
 3.  
 4.  
 5.   var sheetID = '1ursf9JVFklqQ9tDEek4uk-tZaoRLFCJSr5ShLP32kzQ'; // IDen til regnearket med navn og skole til folk som var med på arrangementet
 6.   var documentID = '1e5jPbr-75XNK0GwtsuR06JBqE3MgduD07teaFRiCZyM'; // IDen til dokumentet som er et mal til fraværslappen
 7.  
 8.   var ss = SpreadsheetApp.openById(sheetID);
 9.   var sheet = ss.getSheets()[0];
 10.  
 11.   var sheet_data = sheet.getDataRange().getValues();
 12.   var name_range;
 13.   var school_range;
 14.  
 15.   for(var i = 0; i < sheet_data[0].length; i++){ // sheet_data er en 2D array (row, column), så når vi tar sheet_data[0].length, får vi antall kolonner
 16.     if(sheet_data[0][i].toString().toLowerCase() == "navn"){
 17.       name_range = sheet.getRange(2, i + 1, sheet.getLastRow()); // Skriver i + 1, fordi arrays begynner med 0, mens nummerering av kolonner og rader begynner med 1
 18.     } else if(sheet_data[0][i].toString().toLowerCase() == "skole"){
 19.       school_range = sheet.getRange(2, i + 1, sheet.getLastRow());
 20.     }
 21.   }
 22.  
 23.   var row_number = 1; // En variabel som brukes for å tracke hvilken rad programmet har nådd.
 24.   var names_list; // En array som er en liste over alle navn på elever som går på en skole
 25.   var cell; // Den nåværende cellen
 26.   var school; // Den nåværende skolen
 27.  
 28.   while(row_number <= sheet.getLastRow()){ // Hver iterasjon av loopen lager et nytt dokument. Dette gjøres opp inntil programmet når en tom rad
 29.  
 30.     names_list = [];
 31.     cell = school_range.getCell(row_number, 1);
 32.     school = cell.getValue();
 33.    
 34.     do{ // Koden i denne blokken kjøres minst en gang for å behandle tilfeller hvor bare en elev fra en skole var med på arrangementet
 35.       names_list.push(name_range.getCell(row_number, 1).getValue());
 36.       row_number++;
 37.     } while(school_range.getCell(row_number, 1).getValue().toLowerCase() == school.toLowerCase());
 38.    
 39.    
 40.     // Kopierer malen og lager nytt dokument
 41.     var document = DriveApp.getFileById(documentID);
 42.     var new_document_name = "Fraværslapp " + school;
 43.     var new_document = document.makeCopy(new_document_name);
 44.     var new_document_ID = new_document.getId();
 45.     var new_document_body = DocumentApp.openById(new_document_ID).getBody();
 46.    
 47.     switch(names_list.length){ // Mye enklere enn masse "if...else", i tilfeller hvor vi sjekker om en variabel er lik et eller annet
 48.        
 49.       case 1:{
 50.         new_document_body.replaceText("#NAVN", names_list[0]);
 51.         break; // Må ha en break pga. naturen til en "switch statement" som ellers ville kjørt alle "case"-ene uten at de er sanne uttrykk.
 52.       }
 53.        
 54.       case 2:{
 55.         new_document_body.replaceText("#NAVN", names_list.join(" og "));
 56.         break;
 57.       }
 58.        
 59.       default:{ // Kjøres hvis mer enn 2 elever fra en skole var med på arrangementet
 60.         var temp = names_list[names_list.length - 1]; // Temporær variabel som lagrer det siste navnet i lista
 61.         names_list.pop(); // Sletter det siste navnet fra selve lista for at vi ikke får gjentakelser i dokumentet
 62.         new_document_body.replaceText("#NAVN", names_list.join(", ") + " og " + temp);
 63.         break;
 64.       }
 65.        
 66.     }
 67.    
 68.   }
 69.  
 70. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top