Guest User

REGULAMIN

a guest
Jul 2nd, 2020
66
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. REGULAMIN 1vs1
 2. 1. Postanowienia ogólne
 3. 1.1 Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4.  
 5. 1.2 Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek turnieju Counter-Strike: Global Offensive (w skrócie CS:GO).
 6.  
 7. 1.3 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie na każdym etapie turnieju.
 8.  
 9. 1.5 Gracz biorący udział w turnieju nie może być zbanowany.
 10.  
 11. 1.6 Udział w turnieju jest otwarty dla każdego gracza
 12.  
 13. 1.7 Osoby posiadające VAC Bana z gry CS:GO nie mogą uczestniczyć w turnieju.
 14.  
 15. 1.8 Liczba graczy biorących udział w turnieju jest ograniczona do (ilosc graczy). W wyjątkowych przypadkach liczba graczy może zostać zmieniona.
 16.  
 17. 2. Rejestracja graczy
 18.  
 19. 2.1 Nicki graczy nie mogą być obraźliwe, niestosowne, ani nacechowane negatywnie (drużyny nie stosujące się do tego punktu będą odpowiednio karane).
 20.  
 21. 2.2 O ważności rejestracji gracza decyduje organizator poprzez zaakceptowanie zgłoszenia.
 22.  
 23. 3. Zasady fair play
 24. 3.1 Gracze są zobowiązani do traktowania swoich przeciwników z szacunkiem i poszanowaniem ludzkiej godności. Konsekwencje złego zachowania mogą zostać wyciągnięte przez Organizatora.
 25.  
 26. 3.2 Niesportowe zachowanie w postaci wulgaryzmów czy prowokowania, zachowanie niezgodne z ogólnie rozumianymi normami społecznymi skierowane przeciwko innym uczestnikom wydarzenia, negatywne wypowiedzi dotyczące organizatora oraz współorganizatorów mogą skutkować nawet wykluczeniem z turnieju.
 27.  
 28. 3.3 Zakazane są wszelkie czynności mogące naruszyć prawa autorskie oraz majątkowe wydawcy gry.
 29.  
 30. 3.4 W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszukiwanie podczas gry, gracz może zostać usunięty z turnieju.
 31.  
 32. 3.5 W turnieju zabrania się:
 33.  
 34. Grania na nielegalnych lub cudzych kontach STEAM,
 35. Używania wszelkich programów zapewniających jakąkolwiek przewagę podczas gry,
 36. Stosowania jakichkolwiek programów czy modyfikacji zmieniających oryginalną wersję gry,
 37. Celowego poddawania meczu przeciwnikowi.
 38.  
 39. 4. Struktura turnieju
 40.  
 41. 4.1 W turnieju gramy do 1 wygranej mapy BO1 - MR15 - pierwszy gracz, który zdobędzie 16 rund z przewagą co najmniej dwóch wygrywa.
 42.  
 43. 4.2 W przypadku remisu rozgrywana jest dogrywka MR3.
 44.  
 45. 4.3 Ustawienia zgodnie z wgranym configiem ESL 1vs1 AIM na serwerze.
 46.  
 47. 4.4 Gracz, który spóźni się więcej niż 15 minut na ustalony termin meczu odpada z turnieju i przeciwnik przechodzą dalej
 48.  
 49. 5. Rozgrywka
 50. 5.1 Terminy meczów nie mogą być zmieniane, w wyjątkowych sytuacjach prosimy o kontakt z Organizatorami.
 51.  
 52. 5.2 W razie jakichkolwiek problemów w związku z rozegraniem meczu prosimy o napisanie do ogranizatora i przedstawienie problemu  przez gracza w danym meczu.
 53.  
 54. 5.3 Na początku meczu prosi się obie strony o sprawdzenie konfiguracji serwera, rozpoczęcie meczu jest równoznaczne z akceptacją tych ustawień.
 55.  
 56. 5.4 Obu graczom przysługuje 3 minutowa pauza, która może się odbyć tylko i wyłącznie podczas wyznaczonego czasu przed rundą lub tuż po jej zakończeniu. Przekroczenie tego czasu skutkuje dyskwalifikacją.
 57.  
 58. 5.5 Jeśli zostaną zauważone podejrzane akcje przeciwników, proszę o zapamiętanie, w której rundzie miało to miejsce.
 59.  
 60. 5.6 Mecze odbędą się w godzinach ustalonych przez Organizatora.
 61.  
 62. 5.7 Przegrany gracz odpada z turnieju.
 63.  
 64. 6. Postanowienia końcowe
 65. 6.1 Podczas trwania turnieju obowiązują wszystkie zasady zawarte w Regulaminie turnieju.
 66.  
 67. 6.2 Organizatorzy dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu turnieju.
 68.  
 69. 6.3 Uczestnicy biorą udział w turnieju dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą winy za szkody osobowe, rzeczowe, majątkowe przed, podczas trwania turnieju.
 70.  
 71. 6.4 W przypadku sporów pomiędzy graczami stroną rozstrzygającą jest Organizator Turnieju.
 72.  
 73. 6.5 Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygają: Organizator+, którzy mogą, lecz nie muszą uwzględnić opinii kapitanów zespołów.
RAW Paste Data