SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 17th, 2019 73 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. clear all
 2.  
 3. % Parametri mehanizma
 4.   m1 = 0.066; % Masa clena 1 [kg]
 5.   m2 = 0.036; % Masa clena 2 [kg]
 6.  
 7.   l1 = 0.095;  % Dolzina clena 1 [m]
 8.   l2 = 0.110;  % Dolzina clena 2 [m]
 9.   lc1 = 0.0395; % Razdalja od KS 0 do masnega centra c1 [m]
 10.   lc2 = 0.0237; % Razdalja od KS 1 do masnega centra c2 [m]
 11.  
 12.   I1 = 11.78e-5; % Vztrajnost clena 1 v masnem centru, okoli z osi (poravnan s sklepno z osjo) [kgm^2]
 13.   I2 = 4.14e-5; % Vztrajnost clena 2 v masnem centru, okoli z osi (poravnan s sklepno z osjo) [kgm^2]
 14.  
 15. % Parametri gonila
 16.   p = 3.75; % Prestava
 17.   P = p*[1 0;1 1]; % Prestavna matrika
 18.   Jg = (4.5e-7); % Vztrajnost gonila preslikana na stran motorjev [kgm^2]
 19.   iP=inv(P); %Inverz prestavne matrike
 20. % Parametri motorjev
 21.   Jm=17.6e-7 + Jg; % Vztrajnost rotorja okoli lastne osi skupaj z gonilom [kgm^2]
 22.   Bm=1.41e-5; % Viskozno dusenje v lezajih motorja [Nms]
 23.  
 24. % Parametri bremena (masni delec, brez rotacijske inercije)
 25.  
 26.   lb = 0.01; % dolzina od KS 2 do masnega centra bremena [m]
 27.  
 28.  
 29.  
 30. % Zacetni pogoji (polozaj in hitrost)
 31.   q0 = [0 0];  % [rad]
 32.   qd0 = [0 0]; % [rad/s]
 33.  
 34. %% Regulacijski parametri
 35.  
 36. % konstantni del masne vztrajnostne matrike (izvendiagonalni elementi so
 37. % zanemarjeni)
 38.   mc_11 = m1*lc1*lc1 + m2*(l1*l1+lc2*lc2) + I1 + I2;
 39.   mc_22 = m2*lc2*lc2 + I2;
 40.  
 41. % Nominalni vztrajnostni moment aktivnega mehanizma (preslikan na rotor motorja)
 42.   Jnoml1=(mc_11 + mc_22)/p^2;
 43.   Jnoml2=mc_22/p^2;
 44.  
 45. % Ojačanja osnega regulatorja 1
 46.  
 47.   J1=Jnoml1 + Jm;
 48.   % parameter opazovalnika motenj
 49.   g1=1*100; % mejna frekvenca [rad/s]
 50.  
 51. % Ojačanja osnega regulatorja 2
 52.  
 53.   J2=Jnoml2 + Jm;
 54.   % parameter opazovalnika motenj
 55.   g2=1*100; % mejna frekvenca [rad/s]
 56.  
 57.  
 58. % Referencne vrednosti za regulator (generator ref. trajektorij)
 59.   q1r = 90*pi/180;   % Zeljena kooridnata 1. sklepa
 60.   q2r = 90*pi/180;   % Zeljena kooridnata 2. sklepa
 61.  
 62.   % ...za regulacijo...
 63.   phi1r = 1*q1r*p;
 64.   phi2r = 1*(q1r + q2r)*p;
 65.  
 66.   % ...za sledenje (generator ref. trajektorije)...
 67.   dir1 = 0*sign(q1r-q0(1));
 68.   dir2 = 0*sign(q2r-q0(2));
 69.   Vmax = sqrt(q1r*q1r+q2r*q2r)/2;
 70.   Amax = Vmax/0.5;
 71.  
 72. %% Simulacija
 73.  
 74. Tstep = 0.001; % Korak racunanja [s]
 75. T = Tstep;
 76. %% Animacija
 77.  
 78. global scaraLinkWidth
 79. scaraLinkWidth = 5;
 80.  
 81. global Tanim
 82. Tanim  = Tstep*8;
 83.  
 84. global Xmin;
 85. global Xmax;
 86. global Ymin;
 87. global Ymax;
 88.  
 89. Xmin = -25; % cm
 90. Xmax = 25;  % cm
 91. Ymin = -25; % cm
 92. Ymax = 25;  % cm
 93.  
 94. %% Izris rezultatov
 95.  
 96. % Brez bremena, brez opazovalnika, horizontalno
 97. %{
 98.  mb = 0*0.03; % Masa bremena [kg]
 99.  kp1=100;
 100.  kv1=20;
 101.  %kp1=1000;
 102.  %kv1=80;
 103.  kp2=100;
 104.  kv2=20;
 105.  %kp2=1000;
 106.  %kv2=100;
 107.  en=0; % vklop/izklop opazovalnika
 108.    
 109.     % Gravitacijski pospesek
 110.   G = 0*9.81;   % [m/s2]
 111.   sim('SCARA_PDaxisctrl');
 112.  
 113.   figure();
 114.   subplot(3,1,1);
 115.   plot(data_qr.Time, data_qr.Data(:,1));
 116.   hold on;
 117.   plot(data_q_tao.Time, data_q_tao.Data(:,1));
 118.   ylabel('Sklepni polozaj [rad]');
 119.   legend('q1r','q1');
 120.  
 121.   subplot(3,1,2);
 122.   plot(data_qr.Time, data_qr.Data(:,2));
 123.   hold on;
 124.   plot(data_q_tao.Time, data_q_tao.Data(:,2));
 125.   ylabel('Sklepni polozaj [rad]');
 126.   legend('q2r','q2');
 127.  
 128.   subplot(3,1,3);
 129.   plot(data_q_tao.Time, [data_q_tao.Data(:,3), data_q_tao.Data(:,4)]);
 130.   legend('tao 1','tao 2');
 131.   ylabel('Navor [Nm]');
 132.   xlabel('cas [s]');
 133.   %}
 134.  
 135.  
 136. % Z bremenom, brez opazovalnika, horizontalno
 137. %{
 138.  
 139.  mb = 1*0.03; % Masa bremena [kg]
 140.  kp1=100;
 141.  kv1=20;
 142.  kp2=100;
 143.  kv2=20;
 144.  en=0; % vklop/izklop opazovalnika
 145.    
 146.     % Gravitacijski pospesek
 147.   G = 0*9.81;   % [m/s2]
 148.   sim('SCARA_PDaxisctrl');
 149.  
 150.   figure();
 151.   subplot(3,1,1);
 152.   plot(data_qr.Time, data_qr.Data(:,1));
 153.   hold on;
 154.   plot(data_q_tao.Time, data_q_tao.Data(:,1));
 155.   ylabel('Sklepni polozaj [rad]');
 156.   legend('q1r','q1');
 157.  
 158.   subplot(3,1,2);
 159.   plot(data_qr.Time, data_qr.Data(:,2));
 160.   hold on;
 161.   plot(data_q_tao.Time, data_q_tao.Data(:,2));
 162.   ylabel('Sklepni polozaj [rad]');
 163.   legend('q2r','q2');
 164.  
 165.   subplot(3,1,3);
 166.   plot(data_q_tao.Time, [data_q_tao.Data(:,3), data_q_tao.Data(:,4)]);
 167.   legend('tao 1','tao 2');
 168.   ylabel('Navor [Nm]');
 169.   xlabel('cas [s]');
 170.   %}
 171.  
 172.  
 173.   % Z bremenom, brez opazovalnika, horizontalno
 174.  
 175.  mb = 1*0.03; % Masa bremena [kg]
 176.  kp1=100;
 177.  kv1=20;
 178.  kp2=100;
 179.  kv2=20;
 180.  en=0; % vklop/izklop opazovalnika
 181.    
 182.     % Gravitacijski pospesek
 183.   G = 0*9.81;   % [m/s2]
 184.   sim('SCARA_PDaxisctrl');
 185.  
 186.   figure();
 187.   subplot(3,1,1);
 188.   plot(data_qr.Time, data_qr.Data(:,1));
 189.   hold on;
 190.   plot(data_q_tao.Time, data_q_tao.Data(:,1));
 191.   ylabel('Sklepni polozaj [rad]');
 192.   legend('q1r','q1');
 193.  
 194.   subplot(3,1,2);
 195.   plot(data_qr.Time, data_qr.Data(:,2));
 196.   hold on;
 197.   plot(data_q_tao.Time, data_q_tao.Data(:,2));
 198.   ylabel('Sklepni polozaj [rad]');
 199.   legend('q2r','q2');
 200.  
 201.   subplot(3,1,3);
 202.   plot(data_q_tao.Time, [data_q_tao.Data(:,3), data_q_tao.Data(:,4)]);
 203.   legend('tao 1','tao 2');
 204.   ylabel('Navor [Nm]');
 205.   xlabel('cas [s]');
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top