michciu

sas

Dec 5th, 2019
371
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*19*/
 2. /*utworz ranking czytelnikow*/
 3. proc sql;
 4. create table ranking_czytelnikow as
 5. select c.id, c.czytelnik_imie, c.czytelnik_nazwisko, count(*) as liczba_wypozycz_ks
 6. from b.czytelnik as c inner join b.wypozyczenia as w on w.czytelnik_is = c.id
 7. group by 1, 2, 3
 8. order by 4 desc;
 9.  
 10.  
 11. quit;
 12. data b.ksiazka_by_gatunek;
 13. set b.ksiazka_sort;
 14. by gatunek;
 15. if first.gatunek then do;
 16. liczba_ksiazek=0;
 17. wartosc =0;
 18. end;
 19. liczba_ksiazek + 1;
 20. wartosc + CENA;
 21. if last.gatunek then output;
 22. keep gatunek liczba_ksiazek wartosc;
 23. run;
 24. /* SAS 4GL */
 25. /*09-11-2019*/
 26. /*nazewnictwo kolumn i tabel*/
 27. libname b "D:\Users\mm\BIBL";
 28.  
 29. data b.gdansk ; /*utworz tabele b.gdansk */
 30. set b.czytelnik ; /*pobierz z tabeli czytelnik*/
 31. /*where ADRES='Gdañsk' ; /* gdzie */
 32. where ADRES in ('Gdañsk','Gdynia');
 33. keep ID CZYTELNIK_NAZWISKO CZYTELNIK_IMIE ADRES; /*tylko wybrane kolumny - lub drop - wywalic niechciane*/
 34. run; /*koniec kodu do przetworzenia*/
 35.  
 36.  
 37. /*2*/
 38. /*skladnia if then else */
 39. /*rok wydania <1970 stare*/
 40. /* <2000 wspolczesne*/
 41. /* >= 2000 nowe*/
 42.  
 43. data b.kategorie_ksiazek;
 44. set b.ksiazka;
 45. length kategoria $11;
 46. if ROK_WYDANIA<1970 then kategoria='stare';
 47. else if ROK_WYDANIA<2000 then kategoria='wspolczesne';
 48. else kategoria='nowe';
 49. keep TYTUL AUTOR_NAZWISKO ROK_WYDANIA kategoria;
 50. run;
 51.  
 52. /* 3 */
 53. /*podaj najdrozsza ksiazke w tabeli*/
 54. proc sort data = b.ksiazka;
 55. by descending cena;
 56. run;
 57.  
 58. data b.max_cena;
 59. set b.ksiazka;
 60. if _N_ = 1 ;
 61. run;
 62.  
 63.  
 64. proc sort data = b.ksiazka out=b.ksiazka_sort;
 65. by descending cena;
 66. run;
 67.  
 68. data b.max_cena;
 69. set b.ksiazka_sort;
 70. if _N_ = 1 ;
 71. run;
 72.  
 73. /*4*/
 74. /*podaj wartosc ksiazek w tabeli */
 75.  
 76. data b.wartosc;
 77. set b.ksiazka end=koniec; /*znacnzik konca tabeli*/
 78. wartosc + CENA;
 79. if koniec; /*if koniec=1*/
 80. keep wartosc;
 81. run;
 82.  
 83. /*5*/
 84. /*grupowanie*/
 85. /*uwaga: dane do grupwoania musza byc posortowane po kolumnie*/
 86. /*zlicz czytelnikow w kazdym miescie*/
 87.  
 88. proc sort data = b.czytelnik out=b.czytelnik_sort;
 89. by ADRES;
 90. run;
 91.  
 92. data b.group_by_adres;
 93. set b.czytelnik_sort;
 94. by adres; /*group by*/
 95. if first.adres then liczba_czytelnikow=0;
 96. liczba_czytelnikow+1;
 97. if last.adres then output;
 98. keep adres liczba_czytelnikow;
 99. run;
 100.  
 101. /*6*/
 102. /*pogrupowac ksiazki po kolumnie gatunek, zliczyc je oraz podac ich wartosc*/
 103. proc sort data = b.ksiazka out=b.ksiazka_sort;
 104. by GATUNEK;
 105. run;
 106.  
 107. data b.ksiazka_by_gatunek;
 108. set b.ksiazka_sort;
 109. by gatunek;
 110. if first.gatunek then liczba_ksiazek=0;
 111. liczba_ksiazek + 1;
 112. if first.gatunek then wartosc=0;
 113. wartosc + CENA;
 114. if last.gatunek then output;
 115. keep gatunek liczba_ksiazek wartosc;
 116. run;
 117.  
 118. /*lub*/
 119.  
 120. data b.ksiazka_by_gatunek;
 121. set b.ksiazka_sort;
 122. by gatunek;
 123. if first.gatunek then do;
 124. liczba_ksiazek=0;
 125. wartosc =0;
 126. end;
 127. liczba_ksiazek + 1;
 128. wartosc + CENA;
 129. if last.gatunek then output;
 130. keep gatunek liczba_ksiazek wartosc;
 131. run;
 132.  
 133. /*7*/
 134. /*podaj liczbe wypozyczen dla kazdego miesiacu 2007 roku*/
 135. data b.wyp_2007;
 136. set b.Wypozyczenia;
 137. where year(DATA_WYPOZYCZENIA)=2007;
 138. miesiac=month(DATA_WYPOZYCZENIA);
 139. run;
 140.  
 141. proc sort data=b.wyp_2007;
 142. by miesiac;
 143. run;
 144.  
 145. data b.wyp_2007;
 146. set b.wyp_2007;
 147. by miesiac;
 148. if first.miesiac then licz_wyp=0;
 149. licz_wyp +1;
 150. if last.miesiac then output;
 151. keep miesiac licz_wyp;
 152. run;
 153.  
 154. /*8*/
 155. /*na podstawie imienia ustalic plec*/
 156. /*ustalic staz czytelnika na dzis*/
 157.  
 158. data b.czytelnik_plec;
 159. set b.czytelnik;
 160. if substr(CZYTELNIK_IMIE, length(CZYTELNIK_IMIE), 1) = 'a' then plec = 'K' ;
 161. else plec = 'M';
 162. staz = today() - DATA_ZAPISU;
 163. staz_lata = intck('year', DATA_ZAPISU, today());
 164. staz_mce = intck('month', DATA_ZAPISU, today());
 165. dzis = today();
 166. format dzis ddmmyy10. ;
 167. run;
 168.  
 169.  
 170. /*9*/
 171. /*laczenie tabel*/
 172. /*tebele musza byc posortowane */
 173. /*w obu tabelach klucz/kolumna do laczenia musi miec taka sama nazwe*/
 174.  
 175. /*dla czytelnikow z gdanska wybierz wszystkie wypozyczenia, ktore mialy miejsce w Q1 2007*/
 176.  
 177.  
 178. proc sort data=b.czytelnik out=b.czytelnik_sort;
 179. by id;
 180. run;
 181.  
 182.  
 183. proc sort data=b.wypozyczenia out=b.wypozyczenia_sort;
 184. by czytelnik_id;
 185. run;
 186.  
 187.  
 188. data b.wypozyczenia_gdansk_q1_2007;
 189. merge  
 190. b.czytelnik_sort (in=c where=(ADRES='Gdañsk'))
 191. b.wypozyczenia_sort (in=w rename=(CZYTELNIK_ID=ID) where=(year(DATA_WYPOZYCZENIA)=2007 and qtr(DATA_WYPOZYCZENIA)=1) );
 192. by id;
 193. if c=w; /* inner join - iloczyn; lewostronone - samo "if c", prawostronne "if w"*/
 194. keep CZYTELNIK_NAZWISKO ADRES KSIAZKA_SYGNATURA DATA_WYPOZYCZENIA;
 195. run;
 196.  
 197.  
 198. /*sql w sas*/
 199. /*10*/
 200. /*wybrac czytelnikow z gdyni i gdanska*/
 201. proc sql;
 202. create table b.czytelnicy_wybrzeze as
 203. select *
 204. from b.czytelnik
 205. where adres in ('Gdañsk', 'Gdynia') ;
 206. quit;
 207.  
 208.  
 209. /*11*/
 210. /*grupowanie*/
 211. proc sql;
 212. create table b.czytelnicy_wartosc as
 213. select gatunek, count(*)as liczba_ks, sum(CENA) as wartosc_ks
 214. from b.ksiazka
 215. group by 1;
 216. order by 2 desc;
 217.  
 218. quit;
 219.  
 220. /**/
 221. /*12*/
 222. /*case when */
 223. /*rok wysania <1970 - stare < 200 wspolczesne*/
 224. /*>=2000 nowe*/
 225.  
 226. proc sql;
 227. create table b.kategorie_ks as
 228. select *,
 229. case when rok_wydania <1970 then 'stare'
 230. when rok_wydania <2000 then 'wspolczesne'
 231. else 'nowe'
 232. end as kategorie_ks, count(*) as liczba_ks
 233. from b.ksiazka;
 234.  
 235.  
 236. /*13*/
 237. /*zliczyc wypozyczenia dla kazdego z czytelnikow z podziaelm na kwartaly*/
 238. proc sql;
 239. create table b.wyp_kwartaly as
 240. select CZYTELNIK_ID,
 241. qtr(DATA_WYPOZYCZENIA) as kwartal,
 242. count(*) as liczba_wyp_ks
 243. from b.wypozyczenia
 244. where year(DATA_WYPOZYCZENIA)=2007
 245. group by 1,2 ;
 246.  
 247. quit;
 248.  
 249.  
 250. /*v2*/
 251.  
 252. proc sql;
 253. create table b.wyp_kwartaly as
 254. select  CZYTELNIK_ID,
 255. sum(case when qtr(DATA_WYPOZYCZENIA)=1 then 1 else 0 end) as wyp_kw1,
 256. sum(case when qtr(DATA_WYPOZYCZENIA)=2 then 1 else 0 end) as wyp_kw2,
 257. sum(case when qtr(DATA_WYPOZYCZENIA)=3 then 1 else 0 end) as wyp_kw3,
 258. sum(case when qtr(DATA_WYPOZYCZENIA)=4 then 1 else 0 end) as wyp_kw4,
 259. count(*) as total
 260. from b.wypozyczenia
 261. where year(DATA_WYPOZYCZENIA)=2007
 262. group by 1;
 263.  
 264. /*skrocone*/
 265.  
 266. proc sql;
 267. create table b.wyp_kwartaly as
 268. select  CZYTELNIK_ID,
 269. sum(qtr(DATA_WYPOZYCZENIA)=1) as wyp_kw1,
 270. sum(qtr(DATA_WYPOZYCZENIA)=2) as wyp_kw2,
 271. sum(qtr(DATA_WYPOZYCZENIA)=3) as wyp_kw3,
 272. sum(qtr(DATA_WYPOZYCZENIA)=4) as wyp_kw4,
 273. count(*) as total
 274. from b.wypozyczenia
 275. where year(DATA_WYPOZYCZENIA)=2007
 276. group by 1;
 277.  
 278. /*14*/
 279. /*z tabeli czytelnik zlicz czytelnikow w podziale na miasto i podaj udzial procentowy*/
 280. proc sql;
 281. create table b.czytelnicy_miasta as
 282. select ADRES, count(*) as liczba_czyt,
 283. count(*) / (select count(*) from b.czytelnik) as udzial_procentowy format percent8.2
 284. from b.czytelnik
 285. group by 1;
 286.  
 287. quit;
 288.  
 289. /*15*/
 290. /*wybrac ksiazki ktorych cena jest wyzsza od sredniej ceny*/
 291. proc sql;
 292. create table b.cena_pow_sredniej as
 293. select tytul, cena, avg(cena) as srednia_cena,(select avg(cena) from b.ksiazka) as sr_cena_v2
 294. from b.ksiazka
 295. where cena > (select avg(cena) from b.ksiazka);
 296.  
 297. quit;
 298.  
 299. /*16*/
 300. /*zliczyc czytelnikow w podziale na plec i podac udzial procentowy*/
 301. proc sql;
 302. create table b.podzial_na_plec_procent as
 303. select case when substr(CZYTELNIK_IMIE, length(CZYTELNIK_IMIE), 1) = 'a' then 'k' else 'm' end as plec,
 304.         count(*) as liczba_czytelnikow,
 305.         count(*) / (select count(*) from b.czytelnik) as udzial_procentowy format percent8.2
 306. from b.czytelnik
 307. group by 1;
 308.  
 309. quit;
 310.  
 311. /*17*/
 312. /*zapytanie ktore zwroci przetrzymane powyzej 30 dni lub nieoddane*/
 313. proc sql;
 314. create table b.przetrzymane as
 315. select *
 316. from b.wypozyczenia
 317. where  data_wypozyczenia is null or (data_oddania - data_wypozyczenia) > 30;
 318. quit;
 319.  
 320. /*18*/
 321. /*laczenie tabel*/
 322. /*podaj wszystkie ksiazki wypozyczone przez czytelnikow z sopotu*/
 323. proc sql;
 324. create table b.wypozyczenia_sopot as
 325. select *
 326. from b.wypozyczenia
 327. where czytelnik_id in (select id from b.czytelnik where adres='Sopot');
 328.  
 329. quit;
 330.  
 331. /*v2*/
 332. proc sql;
 333. create table b.wypozyczenia_sopot as
 334. select c.adres='Sopot', c.id, c.czytelnik_nazwisko, w.ksiazka_sygnatura, w.data_wypozyczenia
 335. from b.wypozyczenia as w inner join b.czytelnik as c
 336. on w.czytelnik_id = c.id
 337. where c.adres ='Sopot';
 338.  
 339. quit;
 340.  
 341.  
 342. /*19*/
 343. /*utworz ranking czytelnikow*/
 344. proc sql;
 345. create table b.ranking_czytelnikow as
 346. select c.id, c.czytelnik_imie, c.czytelnik_nazwisko, count(*) as liczba_wypozycz_ks
 347. from b.czytelnik as c inner join b.wypozyczenia as w on w.czytelnik_id = c.id
 348. group by 1, 2, 3
 349. order by 4 desc;
 350.  
 351. quit;
 352.  
 353. /*20*/
 354. /*jak ustalic tych ktorzy nic nie wypozyczyli*/
 355. proc sql;
 356. create table b.nie_wypozyczyli as
 357. select *
 358. from b.czytelnik
 359. where id not in (select distinct czytelnik_id from b.wypozyczenia);
 360.  
 361. quit;
 362.  
 363.  
 364. /*v2*/
 365.  
 366. proc sql;
 367. create table b.nie_wypozyczyli as
 368. select c.*, w.czytelnik_id
 369. from b.czytelnik as c left join b.wypozyczenia as w on c.id = w.czytelnik_id
 370. where w.czytelnik_id is null
 371.  
 372. quit;
 373.  
 374. /*21*/
 375. /*stworzy ranking tytulow, podaj tytul ksiazki, autora, liczbe wypozyczonych*/
 376. proc sql;
 377. create table b.ranking_tytulow as
 378. select k.tytul, k.AUTOR_NAZWISKO, k.AUTOR_IMIE, count(*) as liczba_wypozyczen
 379. from b.ksiazka as k inner join b.wypozyczenia as w on k.sygnatura = w.KSIAZKA_SYGNATURA
 380. group by 1, 2
 381. order by 4 desc;
 382. quit:
RAW Paste Data