SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 21st, 2019 83 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Írj programot, ami beolvas egy számot, és kiírja az ilyen alapú szorzótáblát!
 2.  
 3.             for (int i = 1; i < 11; i++)  
 4.  
 5.             {
 6.  
 7.                 for(int t = 1; t < 11; t++)
 8.  
 9.                 {
 10.  
 11.                     Console.Write("{0} ", t * i);
 12.  
 13.                 }
 14.  
 15.                 Console.Write("\n");
 16.  
 17.             }
 18.  
 19. Írj programot, ami beolvas egy számot, és kiírja az ilyen alapú összegtáblát!
 20.  
 21.             for (int i = 1; i < 11; i++)  
 22.  
 23.             {
 24.  
 25.                 for(int t = 1; t < 11; t++)
 26.  
 27.                 {
 28.  
 29.                     Console.Write("{0} ", t + i);
 30.  
 31.                 }
 32.  
 33.                 Console.Write("\n");
 34.  
 35.             }
 36.  
 37.  
 38.  
 39. Párosával speciális szám a 12 és 42, mivel 12*42 = 504 = 21*24, azaz a két szám szorzata nem változik, ha számjegyeiket felcseréljük. Vajon van-e még ilyen kétjegyű számpár, és melyek azok? A feladat a keresett párokat előállító program írása! Egy szám első számjegyét megkapod, ha elosztod maradékosan 10-zel (X/10), a második számjegyét, ha veszed a tízes maradékát (X%10), ha az x egy kétjegyű, egész típusú szám.
 40.  
 41.             int tmp;
 42.  
 43.             int magicNum1;
 44.  
 45.             int magicNum2;
 46.  
 47.             for (int i = 10; i < 100; i++)  
 48.  
 49.             {
 50.  
 51.                 for (int t = 10; t < 100; t++)  
 52.  
 53.                 {
 54.  
 55.                     magicNum1 = 0;
 56.  
 57.                     magicNum2 = 0;
 58.  
 59.                     tmp = i * t;
 60.  
 61.                     magicNum1 += i / 10;
 62.  
 63.                     magicNum1 += (i % 10) * 10;
 64.  
 65.                     magicNum2 += t / 10;
 66.  
 67.                     magicNum2 += (t % 10) * 10;
 68.  
 69.                     if(magicNum1*magicNum2==tmp)
 70.  
 71.                     {
 72.  
 73.                         Console.WriteLine("{0} és {1}", i, t);
 74.  
 75.                     }
 76.  
 77.                 }
 78.  
 79. Írj programot, ami kiírja a kisbetűket, és melléjük az ASCII kódjukat! A kiírás több oszlopos legyen, és legfeljebb 10 soros. Minta:
 80.  
 81. a 97        f 102            .....
 82.  
 83. b 98        g 103
 84.  
 85. c 99        h 104
 86.  
 87. d 100       i 105
 88.  
 89. e 101       j 106
 90.  
 91.             int x = 0;
 92.  
 93.             int y = 0;
 94.  
 95.             for (char cv = 'a'; cv <= 'z'; cv++)  
 96.  
 97.             {
 98.  
 99.                 if (y % 10 == 0)  
 100.  
 101.                 {  
 102.  
 103.                    if(y!=0)x += 10;
 104.  
 105.                    y = 0;
 106.  
 107.                 }
 108.  
 109.                 Console.SetCursorPosition(x, y);
 110.  
 111.                 Console.WriteLine("{0} {1}", cv, (int)cv);
 112.  
 113.                 y++;
 114.  
 115.  
 116.  
 117.            }
 118.  
 119. Írj programot, ami a következő sormintával tölti ki a képernyő egy részét:
 120.  
 121. XOXOXO
 122.  
 123. OXOXOX
 124.  
 125. XOXOXO
 126.  
 127. OXOXOX
 128.  
 129. XOXOXO
 130.  
 131. OXOXOX
 132.  
 133. A sorok és az oszlopok számát is olvassa be a program! ügyelj arra, hogy a mintában a páros sorok O-val, a páratlanok X-el kezdődnek!
 134.  
 135.             int sor = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 136.  
 137.             int oszlop = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 138.  
 139.  
 140.  
 141.             int tmp=0;
 142.  
 143.             for (int t = 1; t <= sor; t++)
 144.  
 145.             {
 146.  
 147.                 for (int i = 0; i <= oszlop; i++)
 148.  
 149.                 {
 150.  
 151.                     if ((tmp + i) % 2 == 0)
 152.  
 153.                     {
 154.  
 155.                         Console.Write('X');
 156.  
 157.                     }
 158.  
 159.                     else  
 160.  
 161.                     {
 162.  
 163.                         Console.Write('O');                        
 164.  
 165.                     }
 166.  
 167.                 }
 168.  
 169.                 tmp += 1;
 170.  
 171.                 Console.WriteLine();  
 172.  
 173.             }
 174.  
 175. Kérjünk be egy természetes számot (a), majd rajzoljunk ki a képernyőre egy háromszöget csillagokból (*). A háromszög a sornyi csillagból álljon.
 176.  
 177. Például a=4-re:
 178.  
 179. *
 180.  
 181. ***
 182.  
 183. *****
 184.  
 185. *******
 186.  
 187. (Egy sorban a csillagok száma: sorszama * 2 - 1)
 188.  
 189.             int a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 190.  
 191.             Console.Write('*');
 192.  
 193.             for (int i = 0; i <= a;i++)
 194.  
 195.             {
 196.  
 197.                 for (int t = 0; t <= i * 2 - 1 ; t++)
 198.  
 199.                 {
 200.  
 201.                     Console.Write('*');
 202.  
 203.                 }
 204.  
 205.                 Console.WriteLine();
 206.  
 207.             }
 208.  
 209. Kérjünk be egy természetes számot (a), majd rajzoljunk ki a képernyőre egy háromszöget csillagokból (*). A háromszög a sornyi csillagból álljon.
 210.  
 211. Például a=4-re:
 212.  
 213.    *
 214.  
 215.   ***
 216.  
 217.  *****
 218.  
 219. *******
 220.  
 221.             int a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 222.  
 223.             for (int i = 1; i <= a;i++)
 224.  
 225.             {
 226.  
 227.                 for (int b = 0; b <= a - i; b++)
 228.  
 229.                 {
 230.  
 231.                     Console.Write(" ");
 232.  
 233.                 }
 234.  
 235.                 for (int t = 1; t <= i * 2 - 1 ; t++)
 236.  
 237.                 {
 238.  
 239.                     Console.Write('*');
 240.  
 241.                 }
 242.  
 243.                 Console.WriteLine();
 244.  
 245.             }
 246.  
 247. Kérjünk be két természetes számot (M,N), majd rajzoljunk ki a képernyőre egy MxN méretű téglalapot csillag (*) jelekből úgy, hogy a téglalap belseje üres legyen.
 248.  
 249. Például M=8 és N=4-re:
 250.  
 251. ********
 252.  
 253. *      *
 254.  
 255. *      *
 256.  
 257. ********
 258.  
 259.             int M = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 260.  
 261.             int N = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 262.  
 263.  
 264.  
 265.             for (int i = 0; i<=N;i++)
 266.  
 267.             {
 268.  
 269.                 if (i == 0 || i == N)
 270.  
 271.                 {
 272.  
 273.                     for (int t = 0; t <= M; t++)
 274.  
 275.                     {
 276.  
 277.                         Console.Write('*');
 278.  
 279.                     }
 280.  
 281.                 }
 282.  
 283.                 else  
 284.  
 285.                 {
 286.  
 287.                     for (int t = 0; t <= M; t++)
 288.  
 289.                     {
 290.  
 291.                         if (t == 0 || t == M)
 292.  
 293.                         {
 294.  
 295.                             Console.Write('*');
 296.  
 297.                         }
 298.  
 299.                         else  
 300.  
 301.                         {
 302.  
 303.                             Console.Write(' ');
 304.  
 305.                         }
 306.  
 307.                     }
 308.  
 309.                 }
 310.  
 311.                 Console.WriteLine();
 312.  
 313.             }
 314.  
 315. Írj programot, mely bekér egy egész számot, és kiírja eddig a számig a tökéletes számokat!
 316.  
 317.             int szam = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 318.  
 319.  
 320.  
 321.             int tmp;
 322.  
 323.             for (int i = 1; i <= szam; i++)
 324.  
 325.             {
 326.  
 327.                 tmp = 0;
 328.  
 329.                 for (int t = 1; t < i; t++)
 330.  
 331.                 {
 332.  
 333.                     if(i%t==0)
 334.  
 335.                     {
 336.  
 337.                         tmp+=t;
 338.  
 339.                     }
 340.  
 341.                 }
 342.  
 343.                 if (tmp == i) Console.WriteLine(i);
 344.  
 345.             }
 346.  
 347. Írj programot, mely kiírja a Vigenère-táblát! Az első sor az angol ABC betűit tartalmazza, majd minden további sorban az ABC az előző sorhoz képet egyel eltolva szerepel.
 348.  
 349. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 350.  
 351. BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZA
 352.  
 353. CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAB
 354.  
 355. DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC
 356.  
 357. EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCD
 358.  
 359. FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDE
 360.  
 361. …...........
 362.  
 363.             //a->97 z->122  
 364.  
 365.             int sor = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 366.  
 367.             int tmp;
 368.  
 369.             for (int i = 0; i <= sor; i++)
 370.  
 371.             {
 372.  
 373.                 for (int t = 97+i; t <= 122; t++)
 374.  
 375.                 {
 376.  
 377.                     Console.Write(Char.ToUpper((char)(t)));
 378.  
 379.                 }
 380.  
 381.                 tmp = 97;
 382.  
 383.                 for (int c = 0; c < i; c++)
 384.  
 385.                 {
 386.  
 387.                     Console.Write(Char.ToUpper((char)(tmp)));
 388.  
 389.                     tmp++;
 390.  
 391.                 }
 392.  
 393.                 Console.WriteLine();
 394.  
 395.             }
 396.  
 397. Írj programot, mely betűket rajzol a képernyőre * karakterekből:
 398.  
 399. T, U, S, A 
 400.  
 401. Például:
 402.  
 403. *******
 404.  
 405.    *    
 406.  
 407.    *    
 408.  
 409.    *    
 410.  
 411.    *    
 412.  
 413.         void t()
 414.  
 415.         {
 416.  
 417.             for (int i=1;i<=5;i++)
 418.  
 419.             {
 420.  
 421.                 if (i == 1)
 422.  
 423.                 {
 424.  
 425.                     for (int t = 1; t <= 7; t++) Console.Write('*');
 426.  
 427.                 }
 428.  
 429.                 else
 430.  
 431.                 {
 432.  
 433.                     for (int t=1;t<=7;t++) if (t == 4) { Console.Write('*'); } else { Console.Write(' '); }    
 434.  
 435.                 }
 436.  
 437.                 Console.WriteLine();
 438.  
 439.             }
 440.  
 441.         }
 442.  
 443.  
 444.  
 445.         void u()
 446.  
 447.         {
 448.  
 449.             for (int i = 1; i < 5; i++)
 450.  
 451.             {
 452.  
 453.                 Console.Write('*');
 454.  
 455.                 for (int c = 0; c < 5; c++) Console.Write(' ');
 456.  
 457.                 Console.WriteLine('*');
 458.  
 459.             }
 460.  
 461.             for (int i=0;i<7; i++)
 462.  
 463.             {
 464.  
 465.                 Console.Write('*');
 466.  
 467.             }
 468.  
 469.             Console.WriteLine();
 470.  
 471.         }
 472.  
 473.  
 474.  
 475.         void s()
 476.  
 477.         {
 478.  
 479.             for (int i=0; i<5; i++)
 480.  
 481.             {
 482.  
 483.                 if (i % 2 == 0)
 484.  
 485.                 {
 486.  
 487.                     for (int t = 0; t < 7; t++) Console.Write('*');
 488.  
 489.                     Console.WriteLine();
 490.  
 491.                 }
 492.  
 493.                 else if (i > 2)
 494.  
 495.                 {
 496.  
 497.                     for (int t = 0; t < 6; t++) Console.Write(' ');
 498.  
 499.                     Console.WriteLine('*');
 500.  
 501.                 }
 502.  
 503.                 else
 504.  
 505.                 {
 506.  
 507.                     Console.WriteLine('*');
 508.  
 509.                 }
 510.  
 511.             }
 512.  
 513.         }
 514.  
 515.  
 516.  
 517.         void a()
 518.  
 519.         {
 520.  
 521.             for (int i=0;i<7;i++)
 522.  
 523.             {
 524.  
 525.                 if (i == 0 || i == 2)
 526.  
 527.                 {
 528.  
 529.                     for (int t = 0; t < 7; t++) Console.Write('*');
 530.  
 531.                 }
 532.  
 533.                 else
 534.  
 535.                 {
 536.  
 537.                     Console.Write('*');
 538.  
 539.                     for(int t=0;t<5;t++) Console.Write(' ');
 540.  
 541.                     Console.Write('*');
 542.  
 543.                 }
 544.  
 545.                 Console.WriteLine();
 546.  
 547.             }
 548.  
 549.             Console.WriteLine();
 550.  
 551.         }
 552.  
 553.  
 554.  
 555.         static void Main(string[] args)
 556.  
 557.         {
 558.  
 559.             Program ini = new Program();
 560.  
 561.             switch(Console.Read())
 562.  
 563.             {
 564.  
 565.                 case 't':
 566.  
 567.                     ini.t();
 568.  
 569.                     break;
 570.  
 571.                 case 'u':
 572.  
 573.                     ini.t();
 574.  
 575.                     break;
 576.  
 577.                 case 's':
 578.  
 579.                     ini.t();
 580.  
 581.                     break;
 582.  
 583.                 case 'a':
 584.  
 585.                     ini.t();
 586.  
 587.                     break;
 588.  
 589.                 default:
 590.  
 591.                     ini.t();
 592.  
 593.                     Console.WriteLine();
 594.  
 595.                     ini.u();
 596.  
 597.                     Console.WriteLine();
 598.  
 599.                     ini.s();
 600.  
 601.                     Console.WriteLine();
 602.  
 603.                     ini.a();
 604.  
 605.                     break;
 606.  
 607.             }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top