Guest User

Untitled

a guest
Aug 19th, 2019
91
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. public class OptionalMethodsExample {
 2. public static void main(String[] args) throws Exception {
 3. String name = "Faruk";
 4. String surname = null;
 5.  
 6. Optional<String> optionalOfName = Optional.of(name);
 7. // surname variable'ı null değer içerdiğinden NullPointerException fırlatır.
 8. // Optional<String> optionalOfNSurname = Optional.of(surname);
 9. Optional<String> optionalOfNullableName = Optional.ofNullable(name);
 10. Optional<String> optionalOfNullableSurname = Optional.ofNullable(surname);
 11.  
 12. // get metodu
 13.  
 14. System.out.println(optionalOfName.get()); // Çıktı : Faruk
 15. System.out.println(optionalOfNullableName.get()); // Çıktı : Faruk
 16. // Null değer içeren bir nesneyi get ile yazdırmak istersek NoSuchElementException hatası alırız.
 17. // System.out.println(optionalOfNullableSurname.get());
 18.  
 19. // isPresent metodu
 20.  
 21. boolean isPresentSurname = optionalOfNullableSurname.isPresent();
 22. System.out.println(isPresentSurname); // false dönecektir çünkü surname variable'ı null değer içeriyor.
 23. boolean isPresentName = optionalOfName.isPresent();
 24. System.out.println(isPresentName); // true dönecektir çünkü name alanı tanımlanmıştır.
 25.  
 26. // ifPresent metodu
 27.  
 28. optionalOfName.ifPresent(n -> System.out.println(n.toUpperCase())); // Consumer tipinde bir iş bekler. Çıktı : FARUK olur.
 29.  
 30. // orElse metodu
 31.  
 32. String soyisim = optionalOfNullableSurname.orElse("Genç");
 33. System.out.println(soyisim); // Çıktı : Genç
 34.  
 35. // orElseGet metodu
 36.  
 37. String fullName = optionalOfNullableSurname.orElseGet(() -> optionalOfName.get() + " Genç");
 38. System.out.println(fullName); // Çıktı : Faruk Genç
 39.  
 40. // orElseThrow metodu
 41.  
 42. // optionalOfNullableSurname.orElseThrow(Exception::new); // Çıktı : Exception in thread "main" java.lang.Exception
 43.  
 44. // map metodu
 45.  
 46. Optional<Boolean> aBoolean = optionalOfName.map(String::isEmpty);
 47. System.out.println(aBoolean.get()); // Çıktı : false
 48.  
 49. // filter metodu
 50.  
 51. optionalOfName.filter(word -> word.contains("F")).ifPresent(System.out::println); // F harfi içerenleri filtreleyip ekrana yazdık. Çıktı : Faruk
 52. }
 53. }
RAW Paste Data