nvnnaidenov

Zad30

Sep 23rd, 2021
447
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Да се напише програма, в резултат от изпълнението на
 2. която се изяснява, има ли сред числата от серията: i3 – 3.i + n3
 3. , i =
 4. 1, 2, …, n, число, кратно на 5. Ако има, да се изведе true, иначе –
 5. false. */
 6. #include <iostream>
 7.  
 8. using namespace std;
 9.  
 10. int main()
 11. {
 12.     int a;
 13.     int i;
 14.     int n;
 15.  
 16.     cout << "n = ";
 17.     cin >> n;
 18.     if(!cin)
 19.     {
 20.         cout << "Error, bad input!";
 21.         return 1;
 22.     }
 23.     if(n <= 0)
 24.     {
 25.         cout << "Incorrect input!";
 26.         return 1;
 27.     }
 28.  
 29.     i = 0;
 30.  
 31.     do
 32.     {
 33.         i++;
 34.         a = i * i * i - 3 * i + n * n * n;
 35.     }
 36.     while(a % 5 != 0 && i < n);
 37.  
 38.     if(a % 5 == 0)
 39.     {
 40.         cout << "true" << endl;
 41.     }
 42.     else
 43.     {
 44.         cout << "false" << endl;
 45.     }
 46.  
 47.     return 0;
 48. }
RAW Paste Data