daily pastebin goal
46%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 13th, 2017 75 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2.  
 3. include("laczenieBaza.php");
 4. echo "Zostałeś pomyślnie poinformowany<br>";
 5. $konto = $_SESSION['konto'];
 6. $zap = @mysql_query("SELECT imie,nazwisko,id FROM klienci where konto = $konto") or die('Bład dodania użytkownika.<br />Błąd: ' . mysql_error());
 7. $id_klienta = 0;
 8. if (mysql_num_rows($zap) > 0) {
 9.     $r = mysql_fetch_assoc($zap);
 10.     echo "Właściciel konta: " . $r['imie'] . " " . $r['nazwisko'] . "<br>";
 11.     $id_klienta = $r['id'];
 12. }
 13. $zap = @mysql_query("SELECT konto,saldo FROM konta where id_klienta = $id_klienta") or die('Bład dodania użytkownika.<br />Błąd: ' . mysql_error());
 14. if (mysql_num_rows($zap) > 0) {
 15.     $r = mysql_fetch_assoc($zap);
 16.     echo "Numer konta: " . $r['konto'] . " saldo:" . $r['saldo'];
 17. }
 18. ?>
RAW Paste Data
Top