viteka32

Pole a funkce

Oct 11th, 2021
603
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3. #define VELIKOST_POLE 5
 4.  
 5. void vypisPole(int pole[], const int velikost);
 6. void soucetPoli(int vysledek[], int pole1[], int pole2[], const int velikost);
 7. int nactiCeleCislo();
 8.  
 9. int main()
 10. {
 11.     // vytvoreni poli
 12.     int pole1[VELIKOST_POLE];
 13.     int pole2[VELIKOST_POLE] = {4,8,10,2,4};
 14.  
 15.     // naplneni poli od uzivatele
 16.     printf("Zadejte hodnoty pole 1:\n");
 17.     for(int i = 0; i < VELIKOST_POLE; i++){
 18.         printf("Hodnota pole1[%d]: ", i);
 19.         pole1[i] = nactiCeleCislo();
 20.     }
 21.  
 22.     printf("Zadejte hodnoty pole 2:\n");
 23.     for(int i = 0; i < VELIKOST_POLE; i++){
 24.         printf("Hodnota pole2[%d]: ", i);
 25.         pole2[i] = nactiCeleCislo();
 26.     }
 27.     // vypis obou poli
 28.     printf("Hodnoty v poli1: \n");
 29.     vypisPole(pole1, VELIKOST_POLE);
 30.     printf("Hodnoty v poli2: \n");
 31.     vypisPole(pole2, VELIKOST_POLE);
 32.  
 33.     // zjisteni typu operace
 34.     printf("Zadejte: \n"
 35.            "1 - soucet poli\n"
 36.            "2 - rozdil poli\n"
 37.            "3 - nasobeni poli\n"
 38.            "4 - deleni poli\n"
 39.            "cokoliv jineho ukonceni programu\n");
 40.     char nactenyZnak;
 41.     // vyprazdneni vstupu konzole
 42.     while(getchar() != '\n');
 43.     // nacteni znaku od uzivatele
 44.     scanf("%c", &nactenyZnak);
 45.     // operace s polemi
 46.     int poleVysledek[VELIKOST_POLE];
 47.     switch (nactenyZnak) {
 48.     case '1':
 49.         soucetPoli(poleVysledek, pole1, pole2, VELIKOST_POLE);
 50.         break;
 51.     default:
 52.         printf("ukoncuji program\n");
 53.         return 0;
 54.         break;
 55.     }
 56.  
 57.     // vypis vysledku
 58.     printf("Vypis vysledku: \n");
 59.     vypisPole(poleVysledek, VELIKOST_POLE);
 60.     return 0;
 61. }
 62.  
 63. void vypisPole(int pole[], const int velikost)
 64. {
 65.     for(int i = 0; i < velikost; i++){
 66.         printf("%d ", pole[i]);
 67.     }
 68.     printf("\n");
 69. }
 70.  
 71. int nactiCeleCislo()
 72. {
 73.     int cislo;
 74.     while(scanf("%d", &cislo) != 1)
 75.     {
 76.         printf("Chyba, nekorektni vstup, zadejte znovu: ");
 77.         while(getchar() != '\n');
 78.     }
 79.     return cislo;
 80. }
 81.  
 82. void soucetPoli(int vysledek[], int pole1[], int pole2[], const int velikost)
 83. {
 84.     for(int i = 0; i < velikost; i++){
 85.         vysledek[i] = pole1[i] + pole2[i];
 86.     }
 87. }
RAW Paste Data