Guest User

It's the end of the world as we know it!

a guest
Nov 25th, 2012
1,897
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1. / DOPORUČENÍ: Připravte se na období 21. -
 2. 24.12.
 3. Pátek v 2:54 | Alue K. Loskotová | Oznámení
 4.  
 5. Milí čtenáři, mám pro vás dnes velice závažné a
 6. důležité sdělení. Na úvod je potřeba zdůraznit, že
 7. tento text k nám přišel z Ruska. Byl rozeslán
 8. vládám všech států a ruský parlament přesně tohle
 9. oficiálně rozebíral tři dny. Pro nás to na
 10. Slovensku přeložila naše dobrá přítelkyně a rovnou
 11. tu máme i některá doplnění.
 12. Jak jsem říkala, do té doby, než to přijde, je
 13. potřeba žít naplno a dělat jakoby nic, ale tady už
 14. opravdu končí veškerá legrace a je potřeba to vzít
 15. vážně, připravit se. Ruský parlament by se asi
 16. těžko tři dny bavil o nesmyslu. Na tři dny temnoty
 17. upozorňovala už dřív mnohá proroctví, kdyžtak
 18. můžete některá doplnit do diskuze.
 19. Nechci šířit falešné ani poplašné zprávy, jsem
 20. jeden z posledních lidí, kteří by podléhali
 21. panice, nebo emocím, ale moje intuice mi hlasitě
 22. velí se připravit, takže už skupuji potraviny a
 23. vše, co bude potřeba. Když se tyto zprávy ke mně
 24. dostaly, skoro celou noc jsem nespala, protože
 25. jsem neustále rozmýšlela, co všechno je nutné do
 26. té doby zařídit a sestavovala si seznamy kroků. Už
 27. se tímto tématem zabývám cca dva týdny, takže na
 28. konci textu najdete i některá důležitá doplnění a
 29. upřesnění, která jsem za tu dobu nasbírala.
 30. Důrazně vás varuji, neberte to na lehkou váhu.
 31. Pravděpodobnost, že se to stane, je zde opravdu
 32. hodně vysoká a já osobně se tím řídím a řídit
 33. budu. Když se na to všichni připravíme, bude to
 34. jen dobře. Kdyby se to nestalo, zůstaneme jen
 35. schovaní se zásobami a různým vybavením, takže
 36. vůbec nic neriskujeme. Peníze za zásoby se opět
 37. vydělají, důležitější je postarat se o sebe.
 38. Nepřenesu přes své svědomí, že bych vám o tom
 39. nedala vědět, když mám na starosti tak silný
 40. mediální nástroj a když se na to sama připravuji.
 41. Stokrát raději si v případě, že se nic nestane, od
 42. vás vyslechnu jak jsem byla hloupá, než aby se to
 43. stalo a nikdo nic nevěděl. Považuji vás za svoji
 44. partu, své přátele. A proto chci, abyste o tom
 45. věděli co nejvíce. Pokud ze strachu nebo
 46. nevědomosti odmítnete uvěřit a chystat se, alespoň
 47. si text pozorně přečtěte. - Kdyby to přišlo,
 48. alespoň budete klidnější, protože na rozdíl od
 49. ostatních lidí víte, o co se jedná. Kdyby do té
 50. doby přišly další důležité podrobnosti, na Aluš
 51. ka.org je spolehlivě doplním.
 52. ////////////////////////////////////////////////////////////////
 53.  
 54. Text z ruského parlamentu č. 1:
 55.  
 56. В штаб правительства поступила информацию в июле
 57. 2012. Передайте ее своим родственникам, друзьям, и
 58. людям которые ее смогут принять. Лаборатории NASA
 59. сообщили о возможном скором прохождении Земли
 60. через галактическую «нулевую полосу».
 61.  
 62. Do vlády došla informácia a to v júli 2012.
 63. Oboznámte s touto správou svojich rodných,
 64. priateľov a ľudí, ktorí ju sú schopní prijať.
 65. Laboratória NASA oznámili, že je čoskoro možný
 66. prechod cez galaktické "nulové pásmo".
 67.  
 68. Осень и зима 2012/2013 в Тибете и всём северном
 69. полушарии будут теплые.
 70. С 21.12.2012 Земля, вместе с солнечной системой,
 71. возможно, начнет проходить через галактическую
 72. «нулевую полосу». Это состояние пространства, где
 73. гасятся и не могут распространяться никакие
 74. энергии, где отсутствуют электромагнитныеполя у
 75. всех объектов.
 76.  
 77. Jeseň a zima 2012/2013 bude v Tibete a na celom
 78. území severnej pologule teplá. Medzi 12. A
 79. 23.12.2012 začne pravdepodobne Zem spolu s celou
 80. slnečnou sústavou prechádzať cez galaktické
 81. "nulové pásmo". Je to existujúci priestor, kde
 82. utíchajú a nemôžu sa šíriť žiadne energie, kde
 83. neexistujú elektromagnetické polia a to u všetkých
 84. objektov.
 85.  
 86. 2. Практически на всей Земле, за несколько минут
 87. около 10 утра по Московскому времени 21.12.2012
 88. наступит полная темнота и тишина. Никакой свет,
 89. электричество, связь, даже звуки, не смогут
 90. существовать.
 91.  
 92. Prakticky na celej Zemi, v priebehu niekoľkých
 93. minút okolo 10.h ráno podľa Moskovského času dňa
 94. 21.12.2012 nastane úplná temnota a absolútne
 95. ticho. Žiadne svetlo, nebude elektrina,
 96. komunikačné spojenia, dokonca zvuky, nič z toho
 97. nebude môcť fungovať.
 98.  
 99. 3. Эта темнота будет сопровождаться космическими
 100. всполохами, иллюзорными вспышками света, и
 101. продлится несколько дней, примерно три-четыре.
 102. Пугаться и волноваться не надо.
 103.  
 104. Toto temno bude sprevádzané kozmickými ilúziami,
 105. výbuchmi svetla, tiež iluzórnymi, ktoré sa budú
 106. odohrávať niekoľko dní, približne 3 až 4. Netreba
 107. sa báť a ani ničoho obávať.
 108.  
 109. Затем свет солнца опять появятся. Мир опять станет
 110. виден. Животные Земли заранее почувствуют приход
 111. «космической темноты» и запрячутся в норы. Люди в
 112. городах не почувствуют, поэтому будут жертвы и
 113. сумасшествия. Может погибнуть 10% населения Земли.
 114.  
 115. Napokon sa opäť objaví slnečné svetlo. Bude opäť
 116. vidieť. Zvieratá Zeme zistia skôr intuitívne, že
 117. prichádza "Kozmické temno" a ukryjú sa v norách.
 118. Ľudia v mestách nič nepocítia, preto budú medzi
 119. nimi obete na životoch a šialenstvo. Môže zomrieť
 120. 10 percent svetového obyvateľstva.
 121.  
 122. Вам нужно заранее подготовиться к этой смене
 123. циклов, доделать все дела этого 2012 года, не
 124. завязывать новых, отдать долги.
 125.  
 126. Mali by ste sa skôr pripraviť na túto zmenu
 127. cyklov, dokončiť do daného termínu všetky
 128. povinnosti na rok 2012, nebrať ďalšie a splatiť
 129. staré dlhy.
 130.  
 131. 20.12.2012 взять своих детей, все документы,
 132. наличные деньги, и выехать из городов на природу.
 133. Подготовить запас продуктов на 2 месяца, поскольку
 134. электросети будут восстанавливаться долго. Надо
 135. иметь в доме запас воды, дров для отопления и
 136. свечей для освещения. Нужно иметь в доме печку,
 137. поскольку электричество с 21.12.2012 перестанет
 138. течь по проводам. Связь и телевидение отключится.
 139. В течение «дней темноты» завесить окна темным, не
 140. смотреть в них, не верить своим глазам и ушам, не
 141. выходить на улицу. Если будет необходимо выйти на
 142. улицу, далеко выходить нельзя, можно потеряться,
 143. поскольку, из-за отсутствия света от объектов
 144. потеряется полная ориентация и не будет видно даже
 145. собственной руки. Пугаться этого не надо.
 146.  
 147. Dňa 20.12.2012 vezmite svoje deti, všetky doklady,
 148. finančný obnos a odcestujte z miest do prírody.
 149. Pripravte si zásobu jedla na cca. 2 mesiace,
 150. nakoľko sa elektrické siete budú rekonštruovať len
 151. postupne a dlho.
 152. Treba mať doma zásobu vody, dreva na zakúrenie,
 153. sviečky na svietenie. Treba mať doma piecku, lebo
 154. 21.12. prestanú fungovať elektrické siete.
 155. Rovnako vypnú komunikačné siete a TV. Počas "dní
 156. temna" je potrebné zavesiť na okná tmavé závesy,
 157. nepozerajte sa do okien, neverte očiam i ušiam,
 158. nevychádzajte von. Ak by predsa len bolo nutné
 159. vyjsť von, nesmiete ísť ďaleko, môžete sa stratiť,
 160. nakoľko pri absencii svetla sa stratí orientácia a
 161. nebude možné vidieť ani vlastnú ruku. Báť sa však
 162. netreba.
 163.  
 164. После появления света не спешите возвращаться в
 165. города, лучше до весны пожить на природе. Полный
 166. выход Земли из «нулевой полосы» ожидается примерно
 167. 7 февраля 2013 года. Произойдет частичное
 168. восстановление электроснабжения, транспортного
 169. сообщения. К концу марта мир восстановится
 170. полностью и опять начнут летать самолеты и ездить
 171. поезда.
 172.  
 173. Keď sa znovu objaví svetlo, netreba sa rýchlo
 174. vracať do mesta, bude lepšie počkať do jari.
 175. Definitívne vyjdenie Zeme z "nulového pásma" sa
 176. očakáva približne 7. Februára 2013. Budú čiastočne
 177. opravené elektrické siete, transportné zariadenia.
 178.  
 179. Государства Земли уже получили предупреждения о
 180. «нулевой полосе» из разных источников, но помочь
 181. своим гражданам не смогут или не захотят. Системы
 182. гражданской обороны и эвакуации не сработают из-за
 183. отсутствия света, связи, электричества,
 184. транспорта. Надейтесь только на себя.
 185.  
 186. Všetky vlády sveta dostali túto výzvu o "nulovom
 187. pásme" z rôznych prameňov, ale svojim občanom buď
 188. nevedia alebo nechcú pomôcť. Systémy civilnej
 189. obrany a evakuácie nezafungujú kvôli výpadku
 190. energií, komunikácie, dopravy. Spoľahnúť sa môžete
 191. len a len na seba.
 192.  
 193. После прохождения Земли через «Галактическую
 194. нулевую полосу» мировоззрение и жизнь людей
 195. очистится и станет более духовной. Люди будут
 196. больше думать о вечных ценностях. В развитых и
 197. развивающихся странах расцветут разнообразные
 198. научно-духовные учения, системы развития здоровья
 199. и личности. Это будет самым развивающимся
 200. направлением прогресса человечества на долгие
 201. времена.
 202.  
 203. Vzniknutá situácia po prechode Zeme cez galaktické
 204. "nulové pásmo" zmení ľudí tak, že sa stanú viac
 205. duchovnými. Ľudia budú uvažovať v rámci novej
 206. hierarchie hodnôt. V rozvinutých a rozvýjajúcich
 207. sa krajinách vzniknú a budú prekvitať nové
 208. duchovné hnutia, nové systémy zachovania zdravia a
 209. dôstojnosti osobnosti . Toto bude na dlhú dobu
 210. novým progresívnym trendom vývoja ľudstva.
 211.  
 212. To ještě stále není vše. Na Slovensku žije
 213. jasnovidka, která bohužel, nebo bohudík přesně
 214. tento scénář sama viděla. Ocituji zde část její
 215. korespondence, která je pro nás důležitá a
 216. praktická:
 217.  
 218. ,,... Vyberte vsetky prachy z banky a kupte si
 219. deky, spacaky, vodu, a jedlo co sa nekazi a
 220. netreba tepelne pripravovat, odporucam aj
 221. vitaminy, mineraly, jacmen, chlorelu. Peniaze
 222. nebudu mat hodnotu potom.
 223. Tebe staci dom, netreba ist na vidiek, ale my v
 224. panelaku a este na najvyssom poschodi to mame
 225. najhorsie, nemame doslova kam ist, ziadny dom
 226. nemame !!!
 227. Ja tomu verim ovela viac ako Ty, verim tomu na
 228. 98%. To nulove pasmo existuje a prechadzame nim uz
 229. teraz, pozri USA, to nie je hurikan, ale zmeny
 230. polov a bude to pokracovat . Nechystajte si ziadne
 231. vianoce, aspon nebudete taky sokovani ..."
 232.  
 233. ,,... Sialenstvo bude, lebo 95% ludi nebude
 234. pripravenych na 4 dni temna ani zasobami, ani
 235. psychicky, ani nebudu vsetci vtedy pri sebe. Zacnu
 236. sa hladat a volat, ale nic nebude fungovat, ziadny
 237. tok energii a vsade uplna tma a strach. Je mozne,
 238. ze nebudeme pocut ani vlastny a cudzi hlas, aby
 239. sme sa dorozumeli. Ide o to, aby sme boli sami so
 240. sebou. Energeticky pripraveni ludia a rodiny budu
 241. v pokoji prezivat tazke chvile, lebo ich tok
 242. energii bude ako v hypnoze, lahsie im prebehne
 243. zmena telesneho stavu na krystalicku DNA, o co tu
 244. vlastne ide ! ..."
 245.  
 246. ,,... Odporucam ti brat toto viac vazne a
 247. pripravit sa. Vsetko sa zmeni, ak prezijete, ak
 248. nie, tak prajem nam, aby sme sa stretli vo vesmire
 249. na nejakom peknom mieste vsetci, co sa pozname.
 250. Dakujem, ze mi tu spravu poslal, lebo ma
 251. upozornila v pravy cas, moj anjel mi pomohol cez
 252. Teba, lebo som si nechcela pripustit tu hrozu co
 253. bude, ale nie je to blamaz, skoda.
 254. Co bude je presne jasne, z jeho doterajsieho
 255. zivota, kazdemu hrozi nieco ine..."
 256.  
 257. NASLOUCHEJTE SVÉ INTUICI A JEDNEJTE TAK, JAK VÁM
 258. RADÍ.
 259.  
 260. 2. / DOPORUČENÍ: Připravte se na období 21. -
 261. 24.12. / Pokračování textu a praktické rady
 262. Včera v 2:54 | Alue K. Loskotová | Oznámení
 263. Tento článek je pokračováním textu ze včerejška
 264. 2.11.2012.
 265.  
 266. Později jsme dostali přeložené také druhé doplnění
 267. prvního textu:
 268.  
 269. Doplnění 2:
 270.  
 271. Предсказание 21.12.2012 года является правдой.
 272. Наша планета вместе другими звездами и элементами
 273. космического пространства плавно течет вперед по
 274. бесконечности, проходя разные этапы и уровни
 275. своего развития. Действительно, в это время она
 276. будет пересекать нулевой порог и если
 277. электромагнитное поле, которое защищает Землю от
 278. вторжения иных негативных цивилизаций, метеоритов
 279. и др. влияний, не будет отключено, создадутся
 280. серьезные волновые колебания, которые разрушат
 281. планету и нанесут огромный урон всему живому. На
 282. момент полной темноты и отключения защитной сферы
 283. планеты, существует опасность вторжения на нее
 284. иных цивилизаций.
 285.  
 286. Predpoveď na deň 21.12.2012 je pravda. Naša
 287. planéta spolu s druhými hviezdami i ďalšími
 288. elementmi kozmického priestranstva plavne tečie
 289. dopredu v nekonečne prechádzajúc rôznymi etapami
 290. svojho rozvoja. Skutočne bude v danom termíne
 291. prechádzať nulovým pásmom a v tejto situácii, ak
 292. by nebolo vypnuté elektromagnetické pole, ktoré za
 293. normálnych okolností chráni Zem pred nájazdmi
 294. iných negatívnych civilizácií, meteoritov a iných
 295. faktorov, tak by sa realizovali obrovské vlnové
 296. údery, ktoré by rozrušili planétu a veľmi
 297. poškodili všetkému živému na nej. Na druhej
 298. strane, moment úplnej temnoty a vypnutia ochrannej
 299. sféry planéty, prináša nebezpečenstvo vtrhnutia na
 300. ňu iných civilizácií.
 301.  
 302. Поэтому самое важное, что поможет человечеству в
 303. это время - это ОБЪЕДИНЕНИЕ. Например, большими
 304. группами у огромных костров. Постараться провести
 305. этот период в круге, вокруг очага. Петь,
 306. танцевать, медитировать, молиться. Наличие
 307. огненных очагов в совокупности создаст вокруг
 308. Нашей Планеты мнимое сверкание и свечение, что
 309. защитит ее от иноземного вторжения. Ни в коем
 310. случае нельзя отделяться, запираться дома и сидеть
 311. там в одиночку. Можно сойти с ума от страха и
 312. галлюцинаций. Место нахождения в этот период
 313. каждый человек определяет сам, а вернее уровень
 314. развития его сознания. Если уровень развития
 315. высок, то он будет находиться на гипотенузе матриц
 316. Земли.
 317.  
 318. Preto je obzvlášť dôležité zdôrazniť ľuďom fakt,
 319. že sa musia ZJEDNOTIŤ. Napríklad vo veľkých
 320. skupinách pri obrovských vatrách. Usilovať sa
 321. stráviť toto obdobie v kruhu okolo ohňa, spievať,
 322. tancovať, meditovať, modliť sa. Výskyt ohňových
 323. gúľ v priestore okolo našej planéty , ohňové
 324. vzplanutia, svetlá, to nás má ochrániť pred
 325. mimozevským vpádom. V žiadnom prípade sa netreba
 326. vzďalovať od ľudských skupín, sedieť niekde
 327. osamote doma. Možno sa zošalieť od strachu a
 328. halucinácií. Miesto, kde strávi tento čas si
 329. určuje každý človek sám, presnejšie na základe
 330. svojho duševného rozvoja. Ak je vysoký stupeň
 331. rozvoja, tak sa viac bude vyskytovať v hypogenéze
 332. matrice Zemi.
 333.  
 334. В этой координате произойдет полное очищение
 335. сознания без всяких негативных последствий, и эти
 336. люди спокойно перейдут на новый уровень. Чем
 337. дальше будет отклонение от гипотенузы, тем будет
 338. сложнее переносить все эти события. У людей после
 339. трансформации сознания могут начаться отклонения
 340. разума (либо в правую, либо в левую сторону),
 341. сохраниться дисбаланс и вследствие чего
 342. несовершенство матрицы для данного этапа. Но они
 343. будут сохранены для будущих перерождений. Многие
 344. люди нашей планеты, действительно, погибнут из-за
 345. своей глухоты, невежества и неразвитости. Их
 346. постигнет страх, паника, безумие; они не будут
 347. понимать, что делать, куда бежать. И вследствие
 348. перехода нашей Земли на новый уровень эти
 349. неэффективные матрицы будут удалены с планеты.
 350.  
 351. V rámci týchto koordinátov dôjde ku plnému
 352. očisteniu ľudského vedomia bez akýchkoľvek
 353. negatívnych následkov pre neho a ľudia pokojne
 354. prejdú na novú úroveň individuálneho ľudského
 355. vedomia. Čím evidentnejšie bude odklonenie od
 356. hypogenézy Zeme daného vedomia, tým zložitejšie
 357. bude prekonávanie všetkých následných dejov. Po
 358. transformácii ľudského vedomia sa môžu prejavovať
 359. odklonenia rozumu človeka na ľavú alebo pravú
 360. stranu, vytvorenie disbalanca a následne
 361. neukončenie vývoja požadovanej matrice pre daný
 362. moment. No, tieto ľudské vedomia budú zachránené
 363. pre budúce reinkarnácie. Mnohí ľudia našej planéty
 364. však skutočne definitívne umrú v dôsledku svojej
 365. hluchoty, neprajnosti a nerozvitosti. Zomrú v
 366. dôsledku strachu, paniky, nerozumnosti, nebudú
 367. chápať, čo majú vykonať, čo robiť, kam bežať. V
 368. dôsledku prechodu našej Zeme na novú úroveň, budú
 369. tieto neefektívne matrice odstránené z planéty.
 370.  
 371. Если до вас дошла эта информация, то вам уже не
 372. нужно волноваться и бояться. Просто будьте
 373. подготовлены к этому периоду, помогите нам
 374. сохранить планету и достигнуть новой частоты
 375. вибраций Вселенной!
 376.  
 377. Ak ste sa však už dostali k tejto informácii. Tak
 378. sa už nemusíte báť a vzrušovať sa. Jednoducho sa
 379. pripravte na túto etapu vývoja planéty, pomôžte ju
 380. zachrániť a dosiahnuť nové frekvencie vibrácií
 381. kozmu.
 382.  
 383. Временами может казаться, что бродят фигуры - как
 384. будто мертвецы встали из гробов. Землю будет
 385. слегка потряхивать - словно незначительное
 386. землетрясение. Некоторые строения могут быть
 387. разрушены. Пугаться и волноваться не надо.
 388.  
 389. Počas temných 3-4 dní sa môže zdať, že okolo sa
 390. pohybujú figúry, akoby tí, čo vstali z hrobu. Zem
 391. sa bude zľahka otriasať- presnejšie pôjde o ľahké
 392. zemetrasenia. Niektoré budovy by sa však mohli
 393. zbúrať. Mať strach a vzrušovať sa nie je potrebné.
 394.  
 395. To je prozatím konec zpráv. Následuje to, co se mi
 396. podařilo zjistit bokem, protože přirozeně po
 397. přečtení něčeho takového vyvstane mnoho
 398. podstatných dotazů, které hledají odpověď.
 399.  
 400. 1. Důvod, proč máme zatemnit okna, být doma a
 401. nedívat se vůbec ven je ten, že na nebi mají létat
 402. podivná nepřirozená světla. Pokud bysme je viděli,
 403. můžeme oslepnout. Navíc můžeme venku vidět věci,
 404. které nás mohou zbytečně děsit, protože jim
 405. nebudeme rozumět.
 406. Kdo má doma tmavé závěsy, je ve výhodě. Žaluzie ho
 407. snad mohly stačit, ale i ty by bylo lepší něčím
 408. ještě překrýt. Kdo má na domě okenice, stačí je
 409. zavřít a má hotovo.
 410.  
 411. 2. Hodně pečlivě jsem řešila otázku, jestli není
 412. lepší schovat se někde úplně sám, připravit se za
 413. sebe, zamknout se někde a nikoho k sobě nepouštět?
 414. (Osobně mi to teoreticky přišlo lepší, jsem totiž
 415. individualista a problémy se strachem ze samoty a
 416. tmy nemám. Přišla mi totiž horší myšlenka, že
 417. pokud budu mít neexistují obrazy a někdo jiný na
 418. mne bude sahat doopravdy, nerozliším co je co a to
 419. mě může zbytečně stresovat. Dále jsem řešila
 420. otázku, co bych dělala, kdyby někdo z mé skupiny
 421. nevydržel a zbláznil se už za tmy. Co potom s ním,
 422. když začne dělat bordel a já ani neuvidím kde je a
 423. co dělá?)
 424.  
 425. Překladatelka tohoto textu mi poskytla velmi
 426. jednoduchou a smysluplnou odpověď: Údajně v
 427. mongolsku existuje nejstarší buddhistická sekta,
 428. kde je součástí jakýchsi zasvěcovacích rituálů 3-4
 429. denní pobyt v jeskyni, kde je absolutní tma.
 430. Absolvent požije drogy, které u něj vyvolají
 431. zvláštní stav vědomí, který se velice podobá tomu,
 432. co popisují zde zveřejněné texty: Můžeme slyšet a
 433. vidět věci, které neexistují a budeme
 434. dezorientovaní. Tento rituál je v podstatě cosi
 435. jako velká zkouška vnitřní síly.
 436. Absolvent nedostává nic, vodu ani jídlo. Po
 437. několika dnech se vynese ven a omyje ve slané
 438. vodě, aby se z něj umyla destruktivní energie a
 439. aby se plně očistil.
 440. Pokud se do této jeskyně zavře více lidí společně,
 441. zvládnou to všichni a projdou zasvěcením v pořádku
 442. i ti, kteří jsou mentálně slabší. Když se tam ale
 443. zavře někdo sám, je riziko, že se mezitím zblázní,
 444. velmi vysoké. Samotný tam jde jen ten, který
 445. aspiruje na vyšší stupeň v tomto ,,zasvěcení".
 446. Takový člověk musí být mentálně velice odolný.
 447. To jasně ukazuje, že člověk je tvor společenský a
 448. ačkoliv se s nikým nevidí ani neslyší, cítí
 449. energii lidí okolo sebe, kterou sdílí a to ho
 450. posiluje.
 451. Z toho důvodu je důležité, aby nikdo z nás nebyl
 452. na tyto dny temna sám. Je potřeba sehnat si
 453. spolehlivou partu. Kdo bude sám, riskuje své
 454. mentální zdraví mnohem více, než ten, kdo bude ve
 455. skupině.
 456.  
 457. Osobně také znám Houbika (psal tu na web už pár
 458. článků, aktuálně nejsme delší dobu v kontaktu).
 459. Pamatuji si, že se mnou mluvil o tom, jak na Novém
 460. Zélandu podstoupil cosi jako duchovní proceduru.
 461. Zavřeli ho na několik dní do jeskyně. Předtím se
 462. mu oholila hlava, ale dostával jídlo a vodu. Nikdo
 463. na něj ale nepromluvil ani přes dveře. Nikoho
 464. neviděl, byl tam úplně sám.
 465. Člověk si tam měl srovnat myšlenky, lépe poznat
 466. sám sebe. Meditovat. Po skončení procesu vyšel ven
 467. hodně srovnaný a hlavně to byla také zkouška.
 468. Člověk, který nemá rád sám sebe, by nikdy v životě
 469. do tohoto nešel a několik dní ve tmě by sám se
 470. sebou nevydržel. (Lidé závislí na televizi jsou
 471. toho zářným příkladem. Nikdo z takových by přechod
 472. přes nulové pásmo, v případě jeho uskutečnění,
 473. nepřežil se zdravým rozumem.)
 474.  
 475. 3. Několik dní v noci má smysl: Vždy když přece
 476. chceme něco začít znovu, je potřeba to první
 477. vypnout. Když se nám zasekne počítač, provedeme
 478. restart. - Počítač se vypne a znovu zapne.
 479. Stejně to funguje i zde. Je možné, že těchto
 480. několik dní bude probíhat ,,restart" tohoto
 481. systému. Víme, že třetí film Matrix končí
 482. vycházejícím sluncem a otázkou, jestli se ještě
 483. objeví NEO. - Pokud konec matrixu znamená východ
 484. slunce, dává to celé dohromady smysl.
 485. Konec nefunkčního systému a konec špatných a
 486. nefunkčních myšlenkových vzorců proběhne v rámci
 487. 3-4denního restartu. Země se očistí a až vyjde
 488. slunce, vše už bude jinak.
 489.  
 490. 4. Potom máme několik možností: Možná, že se
 491. elektrika opraví, my budeme žít jako doposud, ale
 492. už se nebudeme vraždit a nenávidět, ani okrádat.
 493. Naopak začneme pomaličku uklízet, co jsme tu
 494. nadělali a dáme všechno dopořádku. V takovém
 495. případě se asi sejdeme znovu i zde na internetu...
 496. Za to bych vlastně byla ráda. Mám tu spoustu plánů
 497. a rozdělaných projektů, které zahazovat nechci.
 498. Jsem tu na světě spokojená, a přestože vím, že
 499. tento systém je velice špatný, dal by se
 500. poopravit.
 501. Nejsem příznivcem žádných apokalyptických příběhů
 502. a na nic jako konec světa nevěřím a nikdy ani
 503. neuvěřím. Pokračovat zde budeme, ať už se něco
 504. stane, nebo nestane. Otázkou jenom je, jakou
 505. přesně to bude mít podobu?
 506. Také je možnost, že proběhne absolutní EMP, žádnou
 507. elektriku už nikdy nenahodíme a v rámci restartu
 508. se může stát, že naše mozky změní vlastnosti.
 509. Stálí čtenáři vědí, že lidský mozek má neomezené
 510. schopnosti, ale jsme zde všichni zablokovaní. Pár
 511. lidí, kteří část původních vlastností ještě
 512. neztratili, jsou zde za blázny, ale v případě
 513. uskutečnění těchto plánů, jsou v obrovské výhodě,
 514. kterou možná vůbec netuší... Teoreticky by se to
 515. mělo změnit, možná právě v tyto dny a možná chvíli
 516. po nich.
 517.  
 518. 5. Podle toho co ještě víme, jsou děti ve významné
 519. výhodě oproti dospělým, ať už budou připravené,
 520. nebo nebudou. Dospělí lidé jsou nepřizpůsobivé
 521. konzervy, které na vše reagují strachem. Děti jsou
 522. přizpůsobivější a jednají mnohem více intuitivně
 523.  
 524. 6. Po proběhnutí několika dnů ve tmě bude třeba se
 525. spojit a sjednotit, jak píše druhé doplnění textu.
 526. Bude dobré, pokud seženete partu a schováte se
 527. spolu k někomu na chatu, zjistit si, kde je poblíž
 528. vás někdo známý, který je také připravený. Poté
 529. bude dobré se najít.
 530.  
 531. 7. Zvířata budou cca 2-3 dny před několikadenní
 532. tmou tušit, co přijde. Zalezou do nor, ptáci se
 533. schovají. Psi pravděpodobně budou také zalézat a
 534. nebudou chtít žrát. Budou se chovat divně, můžou
 535. být hodně nervozní.
 536. Pozorujte zvířata velice pečlivě. Bude zde asi
 537. mnoho lidí, kteří text znají, ale nepřipraví se a
 538. budou čekat až na pslední chvíli. - Pokud pár dní
 539. před 21.12. zaznamenáte podivné chování zvířat a
 540. venku nebude ani živáčka, okamžitě připravte jídlo
 541. a schovejte se také. Bude to za minutu dvanáct,
 542. ale i to je řešení. Až padne tma, bude pozdě.
 543.  
 544. 8. Text zmiňuje jako předpokládaný začátek tmy
 545. 10:00 hodin na 21.12. Myslete na to, že moskevský
 546. čas je jiný než český. Pro nás neplatí 10:00
 547. hodin, u nás začne pravděpodobně tma už v 8:00
 548. hodin. Proto je potřeba se sebrat a schovat už den
 549. předem. Zůstaňte pro jistotu už 20.12. doma, nikam
 550. nejezděte a nikam nechoďte.
 551.  
 552. P.S. Setkala jsem se několikrát s velice směšnými
 553. dotazy, které bych ráda doplnila:
 554. - Svíčky potřebujete na potom, pokud by
 555. nefungovala elektrika. Na ty 4 dny tmy vám
 556. samozřejmě nejsou k ničemu, to je přece jasné.
 557. - Knížku píšu a mám ji rozdělanou. Znovu opakuji,
 558. že tyto články vám dávám jako DOPORUČENÍ. Řídit se
 559. jimi nemusíte, ani jim nemusíte věřit. - Já se
 560. jimi řídím a taky jim věřím. Pořád jste se mě
 561. ptali co budu dělat, zde je odpověď. Doteď jsem
 562. dělala že nic, ale teď přišla jiná doba. - Chystám
 563. se... A u toho si opravdu přeji, aby to nebyla
 564. pravda, protože svoji knihu chci dodělat. Takže
 565. jakési divné popichování, proč píšu knihu a u toho
 566. straším, si nechte pro sebe. Nikoho nestraším,
 567. pouze vám říkám, čím jsem se já rozhodla řídit a
 568. knihu chci dodělat, stejně tak jako chci
 569. pokračovat s tímto webem. Tyto články
 570. nepředpovídají konec světa, ani válku, ani
 571. apokalypsu. Pouze varují o pravděpodobnosti
 572. několikadenní tmy a výpadku systému, na které je
 573. potřeba se nachystat. - V tom je zásadní rozdíl.
 574. Pokud to nechcete vidět ani číst, nemusíte, vždyť
 575. vás k tomu nenutím, zítra jedeme dál klasický
 576. rozvrh.
 577. ... A pamatujte si, v klidné mysli je ta největší
 578. síla.
 579.  
 580. Vzhledem k obrovské vlně zájmu, novým dotazům a
 581. novým textům, nachystám co nejdříve třetí díl.
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×