SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 16th, 2019 71 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. REGULAMIN FANPAGE
 2. „szkolapraktyk_spotted”
 3.  
 4. I. Postanowienia ogólne.
 5. 1. Każda osoba może na bieżąco zapoznawać się z informacjami znajdującymi się na naszym fanpage oraz komentować treści zamieszczone na Fanpage pod warunkiem zaakceptowania niniejszego Regulaminu i zobowiązania się do jego przestrzegania.
 6. 2. Osoby, które będą przejawiać agresję przeciw osobom trzecim, spamujące, jak i nie przestrzegające niniejszego regulaminu będą blokowane.
 7. 3. Wszystkie treści znajdujące się na Fanpage wystawiane są na prośbę osoby wysyłającej wiadomość, administracja NIE PONOSI odpowiedzialności za treści.
 8. 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z fanpage „szkolapraktyk_spotted” zgodnie z przepisami prawa i dobrymi obyczajami, nie naruszając przy tym praw ani dóbr osobistych osób trzecich. Użytkownik w szczególności zobowiązuje się do:
 9. - dbania o poprawność języka i unikania używania wulgaryzmów;
 10. - nierozpowszechniania treści o charakterze pornograficznym,
 11. - nierozpowszechniania treści propagujących faszystowski, nazistowski, komunistyczny lub inny totalitarny ustrój państwa,
 12. - nierozpowszechniania treści nawołujących do dyskryminacji bądź nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, płeć i orientację seksualną;
 13. - nierozpowszechniania treści nawołujących do popełnienia czynu zabronionego bądź pochwalających jego popełnienie;
 14. - rozpowszechnianie innych treści o charakterze bezprawnym.
 15. 5. Użytkownik (osoba wysyłająca wiadomość do udostępnienia lub osoba komentująca post) ponosi wyłączną odpowiedzialność powstałą z tytułu niezastosowania się przez niego do postanowień niniejszego Regulaminu.
 16.  
 17. II. Polityka umieszczanych treści.
 18. 1. Administracja "szkolapraktyk_spotted" prowadzi selekcje udostępnianych na stronie treści. Zabrania się reklamowania stron, portali, produktów gdy post nie jest na ten temat.
 19. 2. Zakaz udostępniania treści zniesławiających, obraźliwych, wulgarnych, nienawistne, obscenicznych, bluźnierczych, pornograficznych, naruszające prywatność lub inne treści niezgodne z polskim prawem.
 20. 3. Administracja "szkolapraktyk_spotted" udostępnia wpisy niemal o każdej tematyce – jednak jeśli uzna daną wiadomość za niestosowną lub niezastosowaną do regulaminu może zlekceważyć taki wpis bez podania przyczyn.
 21. 4. Administracja Fanpage "szkolapraktyk_spotted” nie dodaje nazwisk, zdjęć twarzy oraz pełnych numerów rejestracji.
 22.  
 23. III. Odpowiedzialność.
 24. 1. Zamieszczenie komentarza jest równoznaczne z oświadczeniem, iż treść komentarza jest wolna od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że użytkownikowi przysługują prawa autorskie do treści komentarza, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub że użytkownikowi przysługują prawa do korzystania z treści komentarza obejmujące w szczególności prawo opublikowania i rozpowszechniania.
 25. 2. Administracja "szkolapraktyk_spotted" może cytować i upubliczniać zamieszczane komentarze, kopiować oraz przechowywać je w dowolnej formie bez ograniczenia czasowego.
 26. 3. Administracja "szkolapraktyk_spotted" NIE ODPOWIADA za zamieszczanie komentarzy przez użytkowników.
 27. 4. Administracja "szkolapraktyk_spotted" NIE ODPOWIADA za niezamieszczenie komentarza lub problemy techniczne związane z jego zamieszczeniem, utratę zamieszczonych komentarzy czy danych w nich zawartych.
 28. 5. Administracja "szkolapraktyk_spotted" może w każdym czasie zawiesić prowadzenie Fanpage lub usunąć Fanpage wraz ze wszystkimi wpisami, w tym z komentarzami użytkownika.
 29.  
 30. 6. Użytkownik akceptuje, że Administracja "szkolapraktyk_spotted" może przekazać będące w jej posiadaniu dane użytkownika organom państwowym na potrzeby prowadzenia postępowań przez te organy oraz w innych przypadkach określonych przepisami prawa.
 31. 7. W granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa Administracja "szkolapraktyk_spotted" nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z komentowaniem wpisów na Fanpage przez użytkowników ani wobec użytkowników ani wobec osób trzecich.
 32. 8. Administracja "szkolapraktyk_spotted" NIE ODPOWIADA za konsekwencje związane z treścią udostępnianych wpisów poleconych przez osoby trzecie. Odpowiedzialność spada na osoby, które treść nadesłały.
 33.  
 34. IV. Zmiany Regulaminu
 35. 1.Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian "szkolapraktyk_spotted” poinformuje na swoim profilu instagramowym.
 36. 2. Zawarte przed zmianą Regulaminu umowy wykonywane są w na zasadach obowiązujących w momencie ich zawarcia.
 37.  
 38. V. Postanowienia końcowe.
 39. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na profilu fanpage ”szkolapraktyk_spotted” w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 40.  
 41. Obserwując Fanpage „szkolapraktyk_spotted” akceptujesz niniejszy regulamin.
 42.  
 43. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.
 44. "szkolapraktyk_spotted" dnia 17.10.2019
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top