SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 22nd, 2019 65 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Allaha slavi i veliča ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji; On je Silni i Mudri! /1/ O vi koji vjerujete, zašto govorite ono što ne činite?!1553 /2/ Kako samo Allah prezire da govorite ono što ne činite! /3/ Allah, zaista, voli one koji se na Njegovu putu bore u redovima kao da su zdanje utvrđeno. /4/ Kada Mūsā reče narodu svome: “O narode moj, zašto me uznemiravate, a dobro znate da sam vam ja Allahov poslanik!”, i kad oni skrenuše ustranu, Allah njihova srca skrenu, a Allah neće uputiti narod koji je buntovan. /5/ A kada Isa, sin Merjemin, reče: “O sinovi Isrāīlovi, ja sam vam Allahov poslanik, da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će poslije mene doći”, i kad im je donio jasne dokaze, oni rekoše: “Ovo je očita vradžbina!” /6/ A ima li većeg zulumćara od onoga koji o Allahu laži iznosi dok se u islam poziva?! A Allah neće uputiti ljude zulumćare. /7/ Oni žele utrnuti Allahovo svjetlo ustima svojim, a Allah će upotpuniti svjetlo Svoje, makar to mrzili nevjernici. /8/ On je Onaj Koji je poslao Svog Poslanika s Uputom i Vjerom Istine da bi je uzdigao iznad svih vjera, makar to višebošci mrzili. /9/ O vi koji vjerujete, hoćete li da vam ukažem na trgovinu, koja će vas iz patnje bolne spasiti? /10/ U Allaha i Poslanika Njegova vjerujte i imecima svojim i životima svojim na Allahovu putu se borite – to vam je, da znate, bolje. /11/ On će vam grijehe vaše oprostiti i uvesti vas u džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, i u divne dvorove u vrtovima Adna; to je uspjeh veliki. /12/ A dat će vam i drugu blagodat koju volite: Allahovu pomoć i skoru pobjedu! Zato obraduj vjernike! /13/ O vi koji vjerujete, budite pomagači Allahovi, kao što je rekao Isa, sin Merjemin, prisnim sljedbenicima: “Ko su moji pomagači u pozivanju Allahu?” Prisni sljedbenici odgovoriše: “Mi smo Allahovi pomagači!” Onda je jedna skupina iz potomaka Isrāīlovih povjerovala, a druga skupina uznevjerovala! Pa smo one koji su vjerovali protiv njihovih neprijatelja osnažili pa su postali nadmoćni. /14/
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top