SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 5th, 2017 558 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. echo "<strong>Reservering Geplaatst! U zult een bevestigingsmail ontvangen met uw reservering naar '$email' <br/> U kunt nu inloggen als een gebruiker met de gebruikersnaam:'$geb' en wachtwoord: '$ww' </strong>";
 2.                 $getFilmName = $_SESSION['sFilmNaam'];     
 3.                 //require_once('PHPMailer-master/class.phpmailer.php');
 4.                 require_once('PHPMailer-master/PHPMailerAutoload.php');
 5.                 $mail = new PHPMailer();
 6.                 $mail->IsSMTP();
 7.                 $mail->SMTPDebug = 1;
 8.                 $mail->SMTPAuth = true;
 9.                 $mail->SMTPSecure = 'ssl';
 10.                 $mail->Host = "smtp.gmail.com";
 11.                 $mail->Port = 465; // or 587
 12.                 $mail->IsHTML(true);
 13.                 $mail->Username = "fastmovierenesse@gmail.com";
 14.                 $mail->Password = "@welkom1";
 15.                 $mail->SetFrom("fastmovierenesse@gmail.com");
 16.                 $mail->Subject = "Bevestiging: Uw reservering bij FastMovie Renesse";
 17.                 $mail->Body = '<b>U heeft een reservering bij FastMovie Renesse Geplaatst!</b><br/><br/>'
 18.                                 .'U heeft gereseerveerd op de film: '.$getFilmName.'<br/>'
 19.                                 .'Deze film speelt zich af in de zaal: '.$zaal.'<br/>'
 20.                                 .'U stoelnummer is : '.$stoelen.'<br/>'
 21.                                 .'De afspeeltijd van de film is: '.$checkedtijden;
 22.                 $mail->AddAddress($email);     
 23.                 if(!$mail->Send())
 24.                 {
 25.                    echo "Message could not be sent. <p>";
 26.                    echo "Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo;
 27.                    exit;
 28.                 }
 29.                 }  
 30.                 ?><script> 
 31.                     alert('We hebben je reservering binnen, u ontvangt binnenkort een bevestigingsmail.');
 32.                     window.location = 'index.php';
 33.                 </script><?php
 34.                 }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top