SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 18th, 2019 93 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. javascript: /* @name: Rooftochten @author: Warre @description: Stuur je rooftochten snel en slim */
 2.  
 3. /* Instellingen */
 4. // Maximale looptijd van de rooftochten voor elk soort dorp uitgedrukt in uren
 5. var runtimes = {
 6.     'off' : 1,
 7.     'def': 1
 8. };
 9.  
 10. // De eenheden die gebruikt mogen worden om te versturen met de nodige informatie (haul = hoe veel gs een eenheid kan dragen, type = off / def)
 11. var    units = {
 12.     'spear': {'haul': 25, 'type': 'def'},
 13.     'axe': {'haul': 10, 'type': 'off'},
 14.     'marcher': {'haul': 50, 'type': 'off'},
 15.     'heavy': {'haul': 50, 'type': 'deff'}
 16.  
 17. };
 18. /* Einde Instellingen */
 19.  
 20. var $content = $('#scavenge_screen');
 21. if ($content.length > 0) {
 22.         var $btns = $content.find('.btn-default').not('.btn-disabled, .unlock-button');
 23.         var    haul = 0;
 24.         var type = {'off': 0, 'def': 0};
 25.  
 26.         for (var prop in units) {
 27.             var amount = parseInt($content.find('.units-entry-all[data-unit="' + prop + '"]').text().match(/\d+/));
 28.  
 29.             haul = haul + parseInt(amount * units[prop].haul);
 30.             type[units[prop].type] = type[units[prop].type] + amount;
 31.         }
 32.  
 33.         if ($btns.length > 0 && haul > 0) {
 34.             var $btn = $btns.last();
 35.             var current = $btn.closest('.scavenge-option').find('.title').text().trim();
 36.             var scavengeObject = JSON.parse($('html').find('script:contains("ScavengeScreen")').html().match(/\{.*\:\{.*\:.*\}\}/g)[1]);
 37.             var scavengeIndex = {'Flegmatische  Fielt': '1', 'Bescheiden Bandieten': '2', 'Slimme Speurders': '3', 'Reuze Rovers': '4'};
 38.             var scavangeInfo = scavengeObject[scavengeIndex[current]];
 39.             var troop_type = (type.off > type.def) ? 'off' : 'def';
 40.             var runtime = runtimes[troop_type] * 60 * 60;
 41.             var loot = Math.pow(Math.pow(((runtime / scavangeInfo.duration_factor) - scavangeInfo.duration_initial_seconds), (1 / scavangeInfo.duration_exponent)) / 100, 1/2) / scavangeInfo.loot_factor;
 42.             var send = 0;
 43.  
 44.             for (var prop in units) {
 45.                 var ui = $('.unitsInput[name="' + prop + '"]');
 46.                 var needed = Math.round(loot / units[prop].haul);
 47.                 var max = parseInt($content.find('.units-entry-all[data-unit="' + prop + '"]').text().match(/\d+/));
 48.  
 49.                 if (needed > max) {
 50.                     ui.val(max).trigger('change');
 51.                     loot = loot - (max * units[prop].haul);
 52.                     send = send + max;
 53.                 } else {
 54.                     ui.val(needed).trigger('change');
 55.                     send = send + needed;
 56.                     break;
 57.                 }
 58.             }
 59.  
 60.             if (send >= 10) {
 61.                 $btn.trigger('click');
 62.             } else {
 63.                 $('.arrowRight, .groupRight').trigger('click');
 64.             }
 65.         } else {
 66.             $('.arrowRight, .groupRight').trigger('click');
 67.         }
 68. } else {
 69.     location.href = game_data.link_base_pure + 'place&mode=scavenge';
 70. }
 71. void(0);
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top