Guest User

Untitled

a guest
Aug 18th, 2019
104
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. javascript: /* @name: Rooftochten @author: Warre @description: Stuur je rooftochten snel en slim */
 2.  
 3. /* Instellingen */
 4. // Maximale looptijd van de rooftochten voor elk soort dorp uitgedrukt in uren
 5. var runtimes = {
 6. 'off' : 1,
 7. 'def': 1
 8. };
 9.  
 10. // De eenheden die gebruikt mogen worden om te versturen met de nodige informatie (haul = hoe veel gs een eenheid kan dragen, type = off / def)
 11. var units = {
 12. 'spear': {'haul': 25, 'type': 'def'},
 13. 'axe': {'haul': 10, 'type': 'off'},
 14. 'marcher': {'haul': 50, 'type': 'off'},
 15. 'heavy': {'haul': 50, 'type': 'deff'}
 16.  
 17. };
 18. /* Einde Instellingen */
 19.  
 20. var $content = $('#scavenge_screen');
 21. if ($content.length > 0) {
 22. var $btns = $content.find('.btn-default').not('.btn-disabled, .unlock-button');
 23. var haul = 0;
 24. var type = {'off': 0, 'def': 0};
 25.  
 26. for (var prop in units) {
 27. var amount = parseInt($content.find('.units-entry-all[data-unit="' + prop + '"]').text().match(/\d+/));
 28.  
 29. haul = haul + parseInt(amount * units[prop].haul);
 30. type[units[prop].type] = type[units[prop].type] + amount;
 31. }
 32.  
 33. if ($btns.length > 0 && haul > 0) {
 34. var $btn = $btns.last();
 35. var current = $btn.closest('.scavenge-option').find('.title').text().trim();
 36. var scavengeObject = JSON.parse($('html').find('script:contains("ScavengeScreen")').html().match(/\{.*\:\{.*\:.*\}\}/g)[1]);
 37. var scavengeIndex = {'Flegmatische Fielt': '1', 'Bescheiden Bandieten': '2', 'Slimme Speurders': '3', 'Reuze Rovers': '4'};
 38. var scavangeInfo = scavengeObject[scavengeIndex[current]];
 39. var troop_type = (type.off > type.def) ? 'off' : 'def';
 40. var runtime = runtimes[troop_type] * 60 * 60;
 41. var loot = Math.pow(Math.pow(((runtime / scavangeInfo.duration_factor) - scavangeInfo.duration_initial_seconds), (1 / scavangeInfo.duration_exponent)) / 100, 1/2) / scavangeInfo.loot_factor;
 42. var send = 0;
 43.  
 44. for (var prop in units) {
 45. var ui = $('.unitsInput[name="' + prop + '"]');
 46. var needed = Math.round(loot / units[prop].haul);
 47. var max = parseInt($content.find('.units-entry-all[data-unit="' + prop + '"]').text().match(/\d+/));
 48.  
 49. if (needed > max) {
 50. ui.val(max).trigger('change');
 51. loot = loot - (max * units[prop].haul);
 52. send = send + max;
 53. } else {
 54. ui.val(needed).trigger('change');
 55. send = send + needed;
 56. break;
 57. }
 58. }
 59.  
 60. if (send >= 10) {
 61. $btn.trigger('click');
 62. } else {
 63. $('.arrowRight, .groupRight').trigger('click');
 64. }
 65. } else {
 66. $('.arrowRight, .groupRight').trigger('click');
 67. }
 68. } else {
 69. location.href = game_data.link_base_pure + 'place&mode=scavenge';
 70. }
 71. void(0);
RAW Paste Data