Mattronix72001

Windows CD-Keys

Aug 4th, 2019
266
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. TESTOWANE Klucze CD-Key do wszystkich obrazów/instalatorów Windows (windowsbase.pl):
 2. ===============================================
 3. Windows 95
 4. ===============================================
 5. Windows 95 : 22497-OEM-0024087-21953
 6. : 25297-OEM-0024582-00157
 7. ===============================================
 8. Windows 98
 9. ===============================================
 10. Windows 98 : RW9MG-QR4G3-2WRR9-TG7BH-33GXB
 11. : RC7JH-VTKHG-RVKWJ-HBC3T-FWGBG
 12. SE PL OEM : H8J3X-9HQQG-DQXX7-6GFTJ-DF6MB
 13. OEM : VMGGK-72FPD-2PHRP-3HV4R-FYJQJ
 14. CDKEY OEM : K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
 15. ===============================================
 16. Windows ME
 17. ===============================================
 18. Retail : GY9FQ-2J9MR-PM78B-J9JCT-X8RDG
 19. OEM : RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
 20. : B88DH-VQ89B-G4WWK-DCBP2-7B7PW
 21. : HBTD9-6P338-XT2MV-QBTTF-WPGGB
 22. ===============================================
 23. Windows XP
 24. ===============================================
 25. Windows XP SP3 : CB9YB-Q73J8-RKPMH-M2WFT-P4WQJ
 26. PRO SP3 : CD87T-HFP4C-V7X7H-8VY68-W7D7M
 27. XP SP0 X64 : DQ3PG-2PTGJ-43FP2-RPRKB-QBYRY
 28. ===============================================
 29. Windows 2000:
 30. ===============================================
 31. Pro : RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
 32. SP4 : DDTPV-TXMX7-BBGJ9-WGY8K-B9GHM
 33. SP4 RTM : XKMDP-BDBJ8-GTQD7-B78CG-KJ2Y8
 34. ===============================================
 35. Windows NT 4.0
 36. ===============================================
 37. CD-KEY : 30495-0006276-08164
 38. Serial Number : 11995-69580
 39. WIN NT4 : 419-0025043; 419-0045835
 40. : 14396-0012434-28129
 41. ===============================================
 42. Windows 8.1
 43. ===============================================
 44. Pro : GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
 45. Pro N : HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
 46. Enterprise : MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
 47. Enterprise N : TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
 48. ===============================================
 49. Windows 8
 50. ===============================================
 51. Pro : NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
 52. Pro N : XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
 53. Enterprise : 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
 54. Enterprise N : JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
 55. Windows 8 : FB4WR-32NVD-4RW79-XQFWH-CYQG3
 56. 8 Pro : NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
 57. 8 Pro N : XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
 58. 8.1 : 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
 59. 8.1 Bing : TCWNP-WJDF3-XV347-YKC2T-WXBHK
 60. 8.1 Pro : GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
 61. 8.1 Pro N : HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
 62. ===============================================
 63. Windows 7
 64. ===============================================
 65. Professional : FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
 66. Professional N : MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
 67. Enterprise : 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
 68. Enterprise N : YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
 69. ===============================================
 70. Windows 10/ Windows 10 LTSB
 71. ===============================================
 72. Pro : W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
 73. Pro N : MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
 74. Pro/Workstation : NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
 75. Pro/Workstation/N : 9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
 76. Pro Education : 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
 77. Pro/Education/N : YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
 78. Education : NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
 79. Education N : 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
 80. Enterprise : NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
 81. Enterprise N : DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
 82. Enterprise G : YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
 83. Enterprise G N : 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV
 84. Enterprise LTSC 2019 : M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D
 85. Enterprise N LTSC 2019 : 92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H
 86. Enterprise LTSB 2016 : DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
 87. Enterprise N LTSB 2016 : QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639
 88. Enterprise 2015 LTSB : WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
 89. Enterprise 2015 LTSB N : 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
 90.  
 91. ===============================================
 92. WINDOWS SERVER:
 93. ===============================================
 94. Windows Server, wersja 1909:
 95. Datacenter : 6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D
 96. Standard : N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC
 97.  
 98. Windows Server, wersja 1803:
 99. Datacenter : 2HXDN-KRXHB-GPYC7-YCKFJ-7FVDG
 100. Standard : PTXN8-JFHJM-4WC78-MPCBR-9W4KR
 101.  
 102. Windows Server, wersja: 1709
 103. Datacenter : 6Y6KB-N82V8-D8CQV-23MJW-BWTG6
 104. Server Standard : DPCNP-XQFKJ-BJF7R-FRC8D-GF6G4
 105. ===============================================
 106. Windows Server 2019
 107. ===============================================
 108. Datacenter : WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
 109. Standard : N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
 110. Essentials : WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726
 111. ===============================================
 112. Windows Server 2016
 113. ===============================================
 114. Datacenter : CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
 115. Standard : WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
 116. Essentials : JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B
 117. ===============================================
 118. Windows Server 2012 R2
 119. ===============================================
 120. Server Standard : D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
 121. Datacenter : W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
 122. Essentials : KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
 123. ===============================================
 124. Windows Server 2012
 125. ===============================================
 126. ? : BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
 127. N : 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
 128. Single Language : 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
 129. Country Specific : 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
 130. Server Standard : XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
 131. MultiPoint Standard : HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
 132. MultiPoint Premium : XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
 133. Datacenter : 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P
 134. ===============================================
 135. Windows Server 2008 R2
 136. ===============================================
 137. Web : 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
 138. HPC edition : TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
 139. Standard : YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
 140. Enterprise : 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
 141. Datacenter : 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
 142. Itanium-based Systems : GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V
 143. ===============================================
 144. Windows Server 2008
 145. ===============================================
 146. Web Server : WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
 147. Standard : TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
 148. Standard without Hyper-V: W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
 149. Enterprise : YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
 150. Enterprise without Hyper: 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
 151. HPC : RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
 152. Datacenter : 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
 153. Datacenter without Hyper: 22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
 154. Itanium-Based Systems : 4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK
 155. ==============================================================================
 156. https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/kmsclientkeys
 157. Wszelkie klucze zostały zweryfikowane przez firmę Microsoft i są kluczami typu VL/KMS- volume licence
 158. ==============================================================================
 159. POZOSTAŁE(NIETESTOWANE) KLUCZE, NIE MUSZĄ DZIAŁAĆ !!! :
 160. ==============================================================================
 161. Windows 95 :
 162. CD-key Serial Number: 875-7215850 or
 163. CD-key Serial Number: 100-1208613 or
 164. CD-key Serial Number: 757-2573155
 165.  
 166.  
 167. Windows 95 (2) :
 168. CD-key Serial Number: 727-0208693 or
 169. CD-key Serial Number: 767-0602634 or
 170. CD-key Serial Number: 747-1012622
 171.  
 172.  
 173. Windows 95 (3) :
 174. CD-key Serial Number: 105-7756325 or
 175. CD-key Serial Number: 988-0529930 or
 176. CD-key Serial Number: 511-1103646
 177.  
 178.  
 179. Windows 95 (4) :
 180. CD-key Serial Number: 889-9850114 or
 181. CD-key Serial Number: 975-4769754
 182.  
 183.  
 184. Windows 95 (build 490) : 100-1208613
 185.  
 186.  
 187. Windows 95 Advisor v1.0 for Win95 :
 188. Serial Number: 002-473 or
 189. Serial Number: 002-794 or
 190. Serial Number: 030-734 or
 191. Serial Number: 086-215
 192.  
 193. Windows 95 CD-ROM Plus :
 194. CD-key Serial Number: 040-0073635 or
 195. CD-key Serial Number: 040-0081471 or
 196. CD-key Serial Number: 040-0081586
 197.  
 198.  
 199. Windows 95 CD-ROM Plus (2) :
 200. CD-key Serial Number: 040-0081589 or
 201. CD-key Serial Number: 040-0364433 or
 202. CD-key Serial Number: 040-0594361
 203.  
 204.  
 205. Windows 95 CD-ROM Plus (3) :
 206. CD-key Serial Number: 040-0333015 or
 207. 040-0114645
 208.  
 209.  
 210. Windows 95 CD-ROM Plus (4) :
 211. 121-0101264 or
 212. 025-0067276 or
 213. 100-1208613 or
 214. 757-2573155 or
 215. 875-7215850 or
 216. 425-4287696
 217.  
 218.  
 219. Windows 95 CD-ROM Plus (5) :
 220. 425-0305114 or
 221. 411-2781863 or
 222. 415-1565997 or
 223. 452-0017643 or
 224. 415-1025929 or
 225. 425-0977766
 226.  
 227.  
 228. Windows 95 CD-ROM Plus (6) :
 229. 838-9243820 or
 230. 415-1715257 or
 231. 415-1614862 or
 232. 422-4208734 or
 233. 425-1068866 or
 234. 415-1595537
 235.  
 236.  
 237. Windows 95 CD-ROM Plus (7) :
 238. 975-4769754 or
 239. 415-1025733 or
 240. 422-1234567 or
 241. 755-1234567 or
 242. 114-0125066 or
 243. 415-1715257
 244.  
 245.  
 246. Windows 95 Final NL : 12095-OEM-0004226-12233
 247.  
 248.  
 249. Windows 95 Full Version : 15795-OEM-0001
 250.  
 251.  
 252. Windows 95 OEM Version : CD-Key:
 253. 12095-OEM-0004226-12233 or
 254. 15795-OEM-0001355-07757 or
 255. 16595-OEM-0001695-96524
 256.  
 257.  
 258. Windows 95 OEM Version (02) :
 259. 16595-OEM-0001695-96527 or
 260. 30095-OEM-0006161-61513 or
 261. 17295-OEM-0001085-48667
 262.  
 263.  
 264. Windows 95 OEM Version (03) :
 265. 17295-OEM-0001922-52683 or
 266. 15395-OEM-0001292-85449 or
 267. 11495-OEM-0000052-26220
 268.  
 269.  
 270. Windows 95 OEM Version (04) :
 271. 10092-OEM-0002302-92097 or
 272. 10092-OEM-0002302-93345 or
 273. 11195-OEM-0000043-04590
 274.  
 275.  
 276. Windows 95 OEM Version (05) :
 277. 11195-OEM-0000043-06390 or
 278. 27195-OEM-0003272-10122 or
 279. 11195-OEM-0000043-05620
 280.  
 281.  
 282. Windows 95 OEM Version (06) :
 283. 15395-OEM-0001292-85467 or
 284. 15395-OEM-0001292-85402 or
 285. 15095-OEM-0001175-61439
 286.  
 287.  
 288. Windows 95 OEM Version (07) :
 289. 11495-OEM-0000052-21091 or
 290. 11495-OEM-0000043-11092 or
 291. 11195-OEM-0000043-04872
 292.  
 293.  
 294. Windows 95 OEM Version (08) :
 295. 13995-OEM-0000777-79637 or
 296. 15095-OEM-0001175-46652 or
 297. 15695-OEM-0001346-00881
 298.  
 299.  
 300. Windows 95 OEM Version (09) :
 301. 11195-OEM-0000043-11111 or
 302. 11195-OEM-0000043-10217 or
 303. 24995-OEM-0004361-59221
 304.  
 305.  
 306. Windows 95 OEM Version (10) :
 307. 13895-OEM-0000716-90166 or
 308. 11495-OEM-0000061-97573 or
 309. 34095-OEM-0007392-52487
 310.  
 311.  
 312. Windows 95 OEM Version (11) :
 313. 20795-OEM-0002723-90591 or
 314. 16095-OEM-0001535-68203 or
 315. 15095-OEM-0001166-90867
 316.  
 317.  
 318. Windows 95 OEM Version (12) :
 319. 33495-OEM-0007194-19592 or
 320. 11495-OEM-0000061-97215 or
 321. 35595-OEM-0008492-43325
 322.  
 323.  
 324. Windows 95 OEM Version (13) :
 325. 11895-OEM-0000194-62506 or
 326. 15095-OEM-0001166-90867 or
 327. 34895-OEM-0007662-31988
 328.  
 329.  
 330. Windows 95 OEM Version (14) :
 331. 35295-OEM-0008250-79497 or
 332. 31895-OEM-0006654-61329 or
 333. 16296-OEM-0012506-78573
 334.  
 335.  
 336. Windows 95 OEM Version (15) :
 337. 13895-OEM-0000716-68627 or
 338. 30195-OEM-0005315-51142 or
 339. 12496-OEM-0011212-03586
 340.  
 341.  
 342. Windows 95 OEM Version (16) :
 343. 13969-OEM-0010166-05693 or
 344. 13969-OEM-0010166-05779
 345.  
 346.  
 347. Windows '95 Upgrade NL 040-0438517
 348.  
 349.  
 350. Windows 95 plus pak : 28876-062-0805825003490
 351.  
 352.  
 353. Windows 95 v4.00.950 : 24264-425-4287696-06468
 354.  
 355.  
 356. Windows 95 v4.00.950 R2 : 875-7215850
 357.  
 358.  
 359. Windows 95 v4.00.950 R3/R6 : 975-4769754
 360.  
 361.  
 362. Windows 95 Version 4.00 N°34297-OEM-0028317-84646
 363.  
 364.  
 365. Windows 95 Version 4.00 N°34297-OEM-0028317-84934
 366.  
 367.  
 368. W95 OSR: 19995-oem-0002435-60062
 369.  
 370.  
 371. WIN 95 OSR2 Serial Number: 30195-OEM-00005315-51142
 372.  
 373.  
 374. Windows 97 Code: 26495-OEM-0004791-53803
 375.  
 376.  
 377. OSR2 OEM SN:25596-OEM-0014853-96131
 378.  
 379.  
 380. Windows 95 OEM 15795-oem-0001355-07757
 381.  
 382.  
 383. Windows 95 OSR-2 05697-oem-0019164-28879
 384.  
 385.  
 386. W95OSR2 18895-oem-0002311-53577
 387.  
 388.  
 389. Windows 95 OSR2 Danish : 26996-OEM-0015483-73955
 390.  
 391.  
 392. Windows 95B: 19296-OEM-0013296-09658
 393.  
 394.  
 395. Win98 Serial Number: QK26P-FF74B-XBRH2-C47DQ-PJ4R8
 396.  
 397.  
 398. WIN98 PLUS PACK CD KEY: 040-1111111
 399.  
 400.  
 401. Windows 98 UGrade BMB9C-2TXWY-TYD2H-FMQ2D-2J84C
 402.  
 403.  
 404. Windows NTServer: 11195-OEM-011121-11111
 405.  
 406.  
 407. Windows NTWork Station: 419-0140126
 408.  
 409.  
 410. Windows 95 4.00.950B Serial Number: 00195-OEM-0211111-11111
 411.  
 412.  
 413. Win98 Time Crack
 414. Win98 Beta 3 crack
 415. Windows98 build 1708 and 1720 and maybe others - Serial Number: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4
 416.  
 417.  
 418. Windows 98 cd key= HMYYW-XX24C-G244V-J7KQH
 419.  
 420.  
 421. PLUS 98 CD KEY= 814-2259442
 422.  
 423.  
 424. Windows 98 Code: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4
 425.  
 426.  
 427. Windows 98 Serial Number: DTXM2-YVDH9-JHYV2-MPCJH-CCRFH
 428.  
 429.  
 430. Windows 98 Serial Number: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
 431.  
 432.  
 433. Windows 98 Serial Number: QDQQ4-Q9WKB-GKBDJ-79DP2-YM8Y4
 434.  
 435.  
 436. Win 98 Serial Number: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
 437.  
 438.  
 439. Win 98 FULL VERSION: XB88B-9B96V-CRJPG-64882-GQBDD
 440.  
 441.  
 442. Win 98 UPGRADE VERSION: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
 443.  
 444.  
 445. Memphis (WIN 98): K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
 446.  
 447.  
 448. Windows 98 Code: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
 449.  
 450.  
 451. Windows 98 OEM Version Serial Number: VMGGK-72FPD-2PHRP-3HV4R-FYJQJ
 452.  
 453.  
 454. Windows 98 CD KEY Serial Number: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
 455.  
 456.  
 457. Plus 98 Serial Number: 465-9812636
 458.  
 459.  
 460. Win 98 Serial Number: DQYJW-K4HGQ-DKW3T-673GY-PT8F8
 461.  
 462.  
 463. Win98 german Serial Number: V2JCW-VRT4Y-YC2KJ-X9VC-T90CD
 464.  
 465.  
 466. Windows 98 PLUS dutch 045-0555265
 467.  
 468.  
 469. Windows 98 v4.10.1998 Serial Number: V9FKD-BY6B6-9JTJH-YCT3H-CJDX7
 470.  
 471.  
 472. Win98 (Upgrade) K4HVD Q9TJ9 6CRX9 C9G68 RQ2D3
 473.  
 474.  
 475. Win98 upgrade OEM: WMC8Q-RFPVP-W3JT6-W4QCP-XB9BF
 476.  
 477.  
 478. Win98 BOXED RETAIL UPGRADE INSTALL:
 479. G2FGT-6HYRW-X2W2C-RT7HW-RF7WX or
 480. C3HJX-FPCVK-V7KKQ-3GCYQ-9Y6HP or
 481. HCGYX-8Q23F-237WM-WJ6TV-9KK72 or
 482. TFYX7-9GG6R-PHK2H-TBR44-T6Q79 or
 483. CCW67-GWQY3-9TG6G-3P7YP-728JX or
 484. CQKDD-TJC3J-3Y7YJ-8CG9M-22MFF
 485.  
 486.  
 487. Win98 BOXED RETAIL FULL INSTALL:
 488. F73WT-WHD3J-CD4VR-2GWKD-T38YD or
 489. VD4WG-Y998T-3MGWX-GPW2Q-3QVC8 or
 490. K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3 or
 491. PYDMY-DVJ9J-996VH-JX66P-9TWKW
 492.  
 493.  
 494. Win98 ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURE (OEM):
 495. FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD or
 496. PW3DW-PC9D8-Q7VMQ-8YTMY-RTR9G or
 497. M4G3G-77CGM-9FY8T-PMWBC-JJYDM or
 498. TBXVP-MB6YG-MH8W4-VXGW2-QYB9W or
 499. CMT3F-GYCQP-BP29T-TJQY6-WHBMW or
 500. F2WQC-WTPDW-TC9QC-RKPTB-PKHRT or
 501. W8HCH-CGQ6G-9J3MG-77F7J-8XDP3 or
 502. XB88B-9B96V-CRJPG-64882-GQBDD or
 503. DKRBQ-TXYCX-6K4GD-4CPJ7-C6B26 or
 504. HMTWJ-VPPWP-9BXP8-WD73Y-GGT6M or
 505. D9C9Y-FWH6M-2QG4H-YXWGM-BM7RD or
 506. PTX6T-WTQ9G-C7B2Y-TC3K8-YT4GB or
 507. HK6PD-2QBPV-4RCXY-KRPWT-DM346 or
 508. QCWJD-F94YQ-KWQXX-M48M3-MCFQW or
 509. JR36V-8DGVC-64PT2-WB66P-D647J or
 510. KQTRP-WYYMY-XWGWD-996K6-TTQCG or
 511. VYKYV-P48FR-VKT2J-QWR36-VFF8M
 512.  
 513.  
 514. Win98 Serial Number: HPKDT-WBTV8-V27YK-3MVFW-6P89J
 515.  
 516.  
 517. Microsoft Plus!98 Serial Number is real simple: 111-1111111
 518.  
 519.  
 520. Win 98 Final Serial Number: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
 521.  
 522.  
 523. Win98 Full Ver. MKHFQ-MTPJH-CKX9P-646M6-6JC8
 524.  
 525.  
 526. Windows 98 Serial Number: DQ93P-D6KF9-49T8M-7YR9V-89TTB
 527.  
 528.  
 529. Win98 Serial Number: Q99PM-2QHFW-FQQMM-WBHK7-XMW4V
 530.  
 531.  
 532. Win98 Serial Number: CHTQY-DKVKR-6GFRT-X6PHK-7Y6D3
 533.  
 534.  
 535. Windows98 Serial Number: BWMTW-9G2KG-28J3V-XM2FW-9BHRF
 536.  
 537.  
 538. Windows 98 SE Upgrade Serial Number: w6gvr 9d2hx 9wmgg 749bx dcvdf
 539.  
 540.  
 541. Plus98 Serial Number: 468-1766233
 542.  
 543.  
 544. Windows 98 RC3, RC4, RC5 and RTM (RTM=FiNAL) Crack
 545.  
 546.  
 547. Win98cd Serial Number: k4hvd-q9tj9-6crx9-c9g68-rq2d3
 548.  
 549.  
 550. Windows 98 Serial Number: FK0HF-8YF6F-7KRCT-3BBQ-2P2YY
 551.  
 552.  
 553. Windows 98 - product key - GYXX7-K377D-BMV7H-KGHC2-9W2Q3
 554.  
 555.  
 556. Windows 98 OEM Full SN: DKRBQ-TXYCX-6K4GD-4CPJ7-C6B26
 557.  
 558.  
 559. Windows 98 Upgrade Serial Number:
 560. T8WK9-3JJ99-27X6M-CDPB9-B7WJH or
 561. PMCVY-QXYY6-KGCW9-WVB2H-W8RQ9 or
 562. T4GRG-4DM4P-V868T-27KYP-MHF2K or
 563. PQHY6-RDQ2K-68MMH-PXQJ2-KQFF9 or
 564. PMCCC-GX9DD-DRK4T-FK4R8-8T6WC or
 565. V9FKD-BY6B6-9JTJH-YCT3H-CJDX7 or
 566. HBBHP-K3VPC-FV4PB-84RY3-BV4YX
 567.  
 568.  
 569. WIN98 FULL VERSION WITH IE 5.0 CD Serial Number: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
 570.  
 571.  
 572. Win98 Second Edition V 4.10.2174 A Serial Number C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
 573.  
 574.  
 575. Windows 98 Second Edition Serial Number: W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY
 576.  
 577.  
 578. WIN 98 SE: HQ23F-WXWFF-7V3HJ-KCVXT-4FRRM
 579.  
 580.  
 581. Win 98 Second Edition Serial Number: FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD
 582.  
 583.  
 584. Win 98 second editions updates Serial Number: 147080-001
 585.  
 586.  
 587. Win 98 second edition Serial Number: H8J3X-9HQQG-DQXX7-6GFTJ-DF6MB
 588.  
 589.  
 590. Windows NT Workstation 4.0:
 591. CD-KEY: 30495-0006276-08164
 592. Name:SNiKkEL
 593. Serial Number: 11995-69580
 594.  
 595.  
 596. WIN NT4: 419-0025043 or 419-0045835
 597.  
 598.  
 599. Windows NT 4.0 SN:14396-0012434-28129
 600.  
 601.  
 602. Windows 2000 Retail Full Professional: VXKC4-2B3YF-W9MFK-QB3DB-9Y7MB
 603. Server version: H6TWQ-TQQM8-HXJYG-D69F7-R84VM
 604.  
 605.  
 606. Windows 2000 Professional Serial Number: RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
 607.  
 608.  
 609. Windows Commander 3.02 32 Crack
 610.  
 611.  
 612. Windows 2000 Advanced Server Serial Number: RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
 613.  
 614.  
 615. Windows 2000 Advanced Server Serial Number: WY6PG-M2YPT-KGT4H-CPY6T-GRDCY
 616.  
 617.  
 618. Windows 2000 Professional Dutch key: MKFTT-B889R-XXYGF-W63WP-8VDYT
 619.  
 620.  
 621. Windows 2000 Serial Number: rj22y-w6ywf-tdh77-w7tpt-ggw62
 622.  
 623.  
 624. Windows 2000 Professional: Serial Number : RM233 - 2PRQQ - FR4RH - JP89H - 46QYB
 625.  
 626.  
 627. Windows Millenium (ME):
 628. RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
 629. h6twq-tqqm8-hxjyg-d69f7-r84vm
 630. vxkc4-2b3yf-w9mfk-qb3db-9y7mb
 631. C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
 632.  
 633.  
 634. Windows ME Full Retail Serial Number: Gy9fq-2j9mr-pm78b-j9jct-x8rdg
 635.  
 636.  
 637. Windows ME Product key code upgrade 98 Serial Number: FYG4R-3RK8M-DJGPJ-9GTRY-Q7Q49
 638.  
 639.  
 640. Memphis Millennium Beta crack
 641. CD Key for Microsoft's Office XP Serial Number: FM9FY - TMF7Q - KCKCT - V9T29 - TBBBG
 642.  
 643.  
 644. Windows XPSerial Number: RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG or F6PGG-4YYDJ-3FF3T-R328P-3BXTG
 645.  
 646.  
 647. Windows xp prof. beta2 build 2462 Serial Number: DW3CF-D7KYR-KMR6C-3X7FX-T8CVM
 648.  
 649.  
 650.  
 651. Windows XP Final: BJXGH - 4TG7P - F9PRP - K6FJD - JQMPM
RAW Paste Data