Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

Windows CD-Keys

Mattronix72001 Aug 4th, 2019 (edited) 219 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. TESTOWANE Klucze CD-Key do wszystkich obrazów/instalatorów Windows (windowsbase.pl):
 2. ===============================================
 3.                 Windows 95
 4. ===============================================
 5. Windows 95              : 22497-OEM-0024087-21953
 6.                         : 25297-OEM-0024582-00157
 7. ===============================================
 8.                 Windows 98
 9. ===============================================
 10. Windows 98              : RW9MG-QR4G3-2WRR9-TG7BH-33GXB
 11.                         : RC7JH-VTKHG-RVKWJ-HBC3T-FWGBG
 12. SE PL OEM               : H8J3X-9HQQG-DQXX7-6GFTJ-DF6MB
 13. OEM                     : VMGGK-72FPD-2PHRP-3HV4R-FYJQJ
 14. CDKEY OEM               : K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
 15. ===============================================
 16.                 Windows ME
 17. ===============================================
 18. Retail                  : GY9FQ-2J9MR-PM78B-J9JCT-X8RDG
 19. OEM                     : RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
 20.                         : B88DH-VQ89B-G4WWK-DCBP2-7B7PW
 21.                         : HBTD9-6P338-XT2MV-QBTTF-WPGGB
 22. ===============================================
 23.                 Windows XP
 24. ===============================================
 25. Windows XP SP3          : CB9YB-Q73J8-RKPMH-M2WFT-P4WQJ
 26. PRO SP3                 : CD87T-HFP4C-V7X7H-8VY68-W7D7M
 27. XP SP0 X64              : DQ3PG-2PTGJ-43FP2-RPRKB-QBYRY
 28. ===============================================
 29.                 Windows 2000:
 30. ===============================================
 31. Pro                     : RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
 32. SP4                     : DDTPV-TXMX7-BBGJ9-WGY8K-B9GHM
 33. SP4 RTM                 : XKMDP-BDBJ8-GTQD7-B78CG-KJ2Y8
 34. ===============================================
 35.                 Windows NT 4.0
 36. ===============================================
 37. CD-KEY                  : 30495-0006276-08164
 38. Serial Number           : 11995-69580
 39. WIN NT4                 : 419-0025043; 419-0045835
 40.                         : 14396-0012434-28129
 41. ===============================================
 42.                 Windows 8.1
 43. ===============================================
 44. Pro                     : GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
 45. Pro N                   : HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
 46. Enterprise              : MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
 47. Enterprise N            : TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
 48. ===============================================
 49.                 Windows 8
 50. ===============================================
 51. Pro                     : NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
 52. Pro N                   : XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
 53. Enterprise              : 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
 54. Enterprise N            : JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
 55. Windows 8               : FB4WR-32NVD-4RW79-XQFWH-CYQG3
 56. 8 Pro                   : NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
 57. 8 Pro N                 : XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
 58. 8.1                     : 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
 59. 8.1 Bing                : TCWNP-WJDF3-XV347-YKC2T-WXBHK
 60. 8.1 Pro                 : GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
 61. 8.1 Pro N               : HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
 62. ===============================================
 63.                 Windows 7
 64. ===============================================
 65. Professional            : FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
 66. Professional N          : MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
 67. Enterprise              : 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
 68. Enterprise N            : YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
 69. ===============================================
 70.         Windows 10/ Windows 10 LTSB
 71. ===============================================
 72. Pro                     : W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
 73. Pro N                   : MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
 74. Pro/Workstation         : NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
 75. Pro/Workstation/N       : 9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
 76. Pro Education           : 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
 77. Pro/Education/N         : YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
 78. Education               : NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
 79. Education N             : 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
 80. Enterprise              : NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
 81. Enterprise N            : DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
 82. Enterprise G            : YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
 83. Enterprise G N          : 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV
 84. Enterprise LTSC 2019    : M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D
 85. Enterprise N LTSC 2019  : 92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H
 86. Enterprise LTSB 2016    : DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
 87. Enterprise N LTSB 2016  : QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639
 88. Enterprise 2015 LTSB    : WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
 89. Enterprise 2015 LTSB N  : 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
 90.  
 91. ===============================================
 92.                 WINDOWS SERVER:
 93. ===============================================
 94. Windows Server, wersja 1909:
 95. Datacenter              : 6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D
 96. Standard                : N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC
 97.  
 98. Windows Server, wersja 1803:
 99. Datacenter              : 2HXDN-KRXHB-GPYC7-YCKFJ-7FVDG
 100. Standard                : PTXN8-JFHJM-4WC78-MPCBR-9W4KR
 101.  
 102. Windows Server, wersja: 1709
 103. Datacenter              : 6Y6KB-N82V8-D8CQV-23MJW-BWTG6
 104. Server Standard         : DPCNP-XQFKJ-BJF7R-FRC8D-GF6G4
 105. ===============================================
 106.             Windows Server 2019
 107. ===============================================
 108. Datacenter              : WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
 109. Standard                : N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
 110. Essentials              : WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726
 111. ===============================================
 112.             Windows Server 2016
 113. ===============================================
 114. Datacenter              : CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
 115. Standard                : WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
 116. Essentials              : JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B
 117. ===============================================
 118.             Windows Server 2012 R2
 119. ===============================================
 120. Server Standard         : D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
 121. Datacenter              : W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
 122. Essentials              : KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
 123. ===============================================
 124.             Windows Server 2012
 125. ===============================================
 126. ?                       : BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
 127. N                       : 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
 128. Single Language         : 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
 129. Country Specific        : 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
 130. Server Standard         : XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
 131. MultiPoint Standard     : HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
 132. MultiPoint Premium      : XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
 133. Datacenter              : 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P
 134. ===============================================
 135.             Windows Server 2008 R2
 136. ===============================================
 137. Web                     : 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
 138. HPC edition             : TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
 139. Standard                : YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
 140. Enterprise              : 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
 141. Datacenter              : 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
 142. Itanium-based Systems   : GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V
 143. ===============================================
 144.             Windows Server 2008
 145. ===============================================
 146. Web Server              : WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
 147. Standard                : TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
 148. Standard without Hyper-V: W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
 149. Enterprise              : YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
 150. Enterprise without Hyper: 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
 151. HPC                     : RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
 152. Datacenter              : 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
 153. Datacenter without Hyper: 22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
 154. Itanium-Based Systems   : 4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK
 155. ==============================================================================
 156. https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/kmsclientkeys
 157. Wszelkie klucze zostały zweryfikowane przez firmę Microsoft i są kluczami typu VL/KMS- volume licence
 158. ==============================================================================
 159. POZOSTAŁE(NIETESTOWANE) KLUCZE, NIE MUSZĄ DZIAŁAĆ !!! :
 160. ==============================================================================
 161. Windows 95 :
 162. CD-key Serial Number: 875-7215850 or
 163. CD-key Serial Number: 100-1208613 or
 164. CD-key Serial Number: 757-2573155
 165.  
 166.  
 167. Windows 95 (2) :
 168. CD-key Serial Number: 727-0208693 or
 169. CD-key Serial Number: 767-0602634 or
 170. CD-key Serial Number: 747-1012622
 171.  
 172.  
 173. Windows 95 (3) :
 174. CD-key Serial Number: 105-7756325 or
 175. CD-key Serial Number: 988-0529930 or
 176. CD-key Serial Number: 511-1103646
 177.  
 178.  
 179. Windows 95 (4) :
 180. CD-key Serial Number: 889-9850114 or
 181. CD-key Serial Number: 975-4769754
 182.  
 183.  
 184. Windows 95 (build 490) : 100-1208613
 185.  
 186.  
 187. Windows 95 Advisor v1.0 for Win95 :
 188. Serial Number: 002-473 or
 189. Serial Number: 002-794 or
 190. Serial Number: 030-734 or
 191. Serial Number: 086-215
 192.  
 193. Windows 95 CD-ROM Plus :
 194. CD-key Serial Number: 040-0073635 or
 195. CD-key Serial Number: 040-0081471 or
 196. CD-key Serial Number: 040-0081586
 197.  
 198.  
 199. Windows 95 CD-ROM Plus (2) :
 200. CD-key Serial Number: 040-0081589 or
 201. CD-key Serial Number: 040-0364433 or
 202. CD-key Serial Number: 040-0594361
 203.  
 204.  
 205. Windows 95 CD-ROM Plus (3) :
 206. CD-key Serial Number: 040-0333015 or
 207. 040-0114645
 208.  
 209.  
 210. Windows 95 CD-ROM Plus (4) :
 211. 121-0101264 or
 212. 025-0067276 or
 213. 100-1208613 or
 214. 757-2573155 or
 215. 875-7215850 or
 216. 425-4287696
 217.  
 218.  
 219. Windows 95 CD-ROM Plus (5) :
 220. 425-0305114 or
 221. 411-2781863 or
 222. 415-1565997 or
 223. 452-0017643 or
 224. 415-1025929 or
 225. 425-0977766
 226.  
 227.  
 228. Windows 95 CD-ROM Plus (6) :
 229. 838-9243820 or
 230. 415-1715257 or
 231. 415-1614862 or
 232. 422-4208734 or
 233. 425-1068866 or
 234. 415-1595537
 235.  
 236.  
 237. Windows 95 CD-ROM Plus (7) :
 238. 975-4769754 or
 239. 415-1025733 or
 240. 422-1234567 or
 241. 755-1234567 or
 242. 114-0125066 or
 243. 415-1715257
 244.  
 245.  
 246. Windows 95 Final NL : 12095-OEM-0004226-12233
 247.  
 248.  
 249. Windows 95 Full Version : 15795-OEM-0001
 250.  
 251.  
 252. Windows 95 OEM Version : CD-Key:
 253. 12095-OEM-0004226-12233 or
 254. 15795-OEM-0001355-07757 or
 255. 16595-OEM-0001695-96524
 256.  
 257.  
 258. Windows 95 OEM Version (02) :
 259. 16595-OEM-0001695-96527 or
 260. 30095-OEM-0006161-61513 or
 261. 17295-OEM-0001085-48667
 262.  
 263.  
 264. Windows 95 OEM Version (03) :
 265. 17295-OEM-0001922-52683 or
 266. 15395-OEM-0001292-85449 or
 267. 11495-OEM-0000052-26220
 268.  
 269.  
 270. Windows 95 OEM Version (04) :
 271. 10092-OEM-0002302-92097 or
 272. 10092-OEM-0002302-93345 or
 273. 11195-OEM-0000043-04590
 274.  
 275.  
 276. Windows 95 OEM Version (05) :
 277. 11195-OEM-0000043-06390 or
 278. 27195-OEM-0003272-10122 or
 279. 11195-OEM-0000043-05620
 280.  
 281.  
 282. Windows 95 OEM Version (06) :
 283. 15395-OEM-0001292-85467 or
 284. 15395-OEM-0001292-85402 or
 285. 15095-OEM-0001175-61439
 286.  
 287.  
 288. Windows 95 OEM Version (07) :
 289. 11495-OEM-0000052-21091 or
 290. 11495-OEM-0000043-11092 or
 291. 11195-OEM-0000043-04872
 292.  
 293.  
 294. Windows 95 OEM Version (08) :
 295. 13995-OEM-0000777-79637 or
 296. 15095-OEM-0001175-46652 or
 297. 15695-OEM-0001346-00881
 298.  
 299.  
 300. Windows 95 OEM Version (09) :
 301. 11195-OEM-0000043-11111 or
 302. 11195-OEM-0000043-10217 or
 303. 24995-OEM-0004361-59221
 304.  
 305.  
 306. Windows 95 OEM Version (10) :
 307. 13895-OEM-0000716-90166 or
 308. 11495-OEM-0000061-97573 or
 309. 34095-OEM-0007392-52487
 310.  
 311.  
 312. Windows 95 OEM Version (11) :
 313. 20795-OEM-0002723-90591 or
 314. 16095-OEM-0001535-68203 or
 315. 15095-OEM-0001166-90867
 316.  
 317.  
 318. Windows 95 OEM Version (12) :
 319. 33495-OEM-0007194-19592 or
 320. 11495-OEM-0000061-97215 or
 321. 35595-OEM-0008492-43325
 322.  
 323.  
 324. Windows 95 OEM Version (13) :
 325. 11895-OEM-0000194-62506 or
 326. 15095-OEM-0001166-90867 or
 327. 34895-OEM-0007662-31988
 328.  
 329.  
 330. Windows 95 OEM Version (14) :
 331. 35295-OEM-0008250-79497 or
 332. 31895-OEM-0006654-61329 or
 333. 16296-OEM-0012506-78573
 334.  
 335.  
 336. Windows 95 OEM Version (15) :
 337. 13895-OEM-0000716-68627 or
 338. 30195-OEM-0005315-51142 or
 339. 12496-OEM-0011212-03586
 340.  
 341.  
 342. Windows 95 OEM Version (16) :
 343. 13969-OEM-0010166-05693 or
 344. 13969-OEM-0010166-05779
 345.  
 346.  
 347. Windows '95 Upgrade NL 040-0438517
 348.  
 349.  
 350. Windows 95 plus pak : 28876-062-0805825003490
 351.  
 352.  
 353. Windows 95 v4.00.950 : 24264-425-4287696-06468
 354.  
 355.  
 356. Windows 95 v4.00.950 R2 : 875-7215850
 357.  
 358.  
 359. Windows 95 v4.00.950 R3/R6 : 975-4769754
 360.  
 361.  
 362. Windows 95 Version 4.00 N°34297-OEM-0028317-84646
 363.  
 364.  
 365. Windows 95 Version 4.00 N°34297-OEM-0028317-84934
 366.  
 367.  
 368. W95 OSR: 19995-oem-0002435-60062
 369.  
 370.  
 371. WIN 95 OSR2 Serial Number: 30195-OEM-00005315-51142
 372.  
 373.  
 374. Windows 97 Code: 26495-OEM-0004791-53803
 375.  
 376.  
 377. OSR2 OEM SN:25596-OEM-0014853-96131
 378.  
 379.  
 380. Windows 95 OEM 15795-oem-0001355-07757
 381.  
 382.  
 383. Windows 95 OSR-2 05697-oem-0019164-28879
 384.  
 385.  
 386. W95OSR2 18895-oem-0002311-53577
 387.  
 388.  
 389. Windows 95 OSR2 Danish : 26996-OEM-0015483-73955
 390.  
 391.  
 392. Windows 95B: 19296-OEM-0013296-09658
 393.  
 394.  
 395. Win98 Serial Number: QK26P-FF74B-XBRH2-C47DQ-PJ4R8
 396.  
 397.  
 398. WIN98 PLUS PACK CD KEY: 040-1111111
 399.  
 400.  
 401. Windows 98 UGrade BMB9C-2TXWY-TYD2H-FMQ2D-2J84C
 402.  
 403.  
 404. Windows NTServer: 11195-OEM-011121-11111
 405.  
 406.  
 407. Windows NTWork Station: 419-0140126
 408.  
 409.  
 410. Windows 95 4.00.950B Serial Number: 00195-OEM-0211111-11111
 411.  
 412.  
 413. Win98 Time Crack
 414. Win98 Beta 3 crack
 415. Windows98 build 1708 and 1720 and maybe others - Serial Number: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4
 416.  
 417.  
 418. Windows 98 cd key= HMYYW-XX24C-G244V-J7KQH
 419.  
 420.  
 421. PLUS 98 CD KEY= 814-2259442
 422.  
 423.  
 424. Windows 98 Code: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4
 425.  
 426.  
 427. Windows 98 Serial Number: DTXM2-YVDH9-JHYV2-MPCJH-CCRFH
 428.  
 429.  
 430. Windows 98 Serial Number: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
 431.  
 432.  
 433. Windows 98 Serial Number: QDQQ4-Q9WKB-GKBDJ-79DP2-YM8Y4
 434.  
 435.  
 436. Win 98 Serial Number: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
 437.  
 438.  
 439. Win 98 FULL VERSION: XB88B-9B96V-CRJPG-64882-GQBDD
 440.  
 441.  
 442. Win 98 UPGRADE VERSION: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
 443.  
 444.  
 445. Memphis (WIN 98): K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
 446.  
 447.  
 448. Windows 98 Code: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
 449.  
 450.  
 451. Windows 98 OEM Version Serial Number: VMGGK-72FPD-2PHRP-3HV4R-FYJQJ
 452.  
 453.  
 454. Windows 98 CD KEY Serial Number: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
 455.  
 456.  
 457. Plus 98 Serial Number: 465-9812636
 458.  
 459.  
 460. Win 98 Serial Number: DQYJW-K4HGQ-DKW3T-673GY-PT8F8
 461.  
 462.  
 463. Win98 german Serial Number: V2JCW-VRT4Y-YC2KJ-X9VC-T90CD
 464.  
 465.  
 466. Windows 98 PLUS dutch 045-0555265
 467.  
 468.  
 469. Windows 98 v4.10.1998 Serial Number: V9FKD-BY6B6-9JTJH-YCT3H-CJDX7
 470.  
 471.  
 472. Win98 (Upgrade) K4HVD Q9TJ9 6CRX9 C9G68 RQ2D3
 473.  
 474.  
 475. Win98 upgrade OEM: WMC8Q-RFPVP-W3JT6-W4QCP-XB9BF
 476.  
 477.  
 478. Win98 BOXED RETAIL UPGRADE INSTALL:
 479. G2FGT-6HYRW-X2W2C-RT7HW-RF7WX or
 480. C3HJX-FPCVK-V7KKQ-3GCYQ-9Y6HP or
 481. HCGYX-8Q23F-237WM-WJ6TV-9KK72 or
 482. TFYX7-9GG6R-PHK2H-TBR44-T6Q79 or
 483. CCW67-GWQY3-9TG6G-3P7YP-728JX or
 484. CQKDD-TJC3J-3Y7YJ-8CG9M-22MFF
 485.  
 486.  
 487. Win98 BOXED RETAIL FULL INSTALL:
 488. F73WT-WHD3J-CD4VR-2GWKD-T38YD or
 489. VD4WG-Y998T-3MGWX-GPW2Q-3QVC8 or
 490. K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3 or
 491. PYDMY-DVJ9J-996VH-JX66P-9TWKW
 492.  
 493.  
 494. Win98 ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURE (OEM):
 495. FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD or
 496. PW3DW-PC9D8-Q7VMQ-8YTMY-RTR9G or
 497. M4G3G-77CGM-9FY8T-PMWBC-JJYDM or
 498. TBXVP-MB6YG-MH8W4-VXGW2-QYB9W or
 499. CMT3F-GYCQP-BP29T-TJQY6-WHBMW or
 500. F2WQC-WTPDW-TC9QC-RKPTB-PKHRT or
 501. W8HCH-CGQ6G-9J3MG-77F7J-8XDP3 or
 502. XB88B-9B96V-CRJPG-64882-GQBDD or
 503. DKRBQ-TXYCX-6K4GD-4CPJ7-C6B26 or
 504. HMTWJ-VPPWP-9BXP8-WD73Y-GGT6M or
 505. D9C9Y-FWH6M-2QG4H-YXWGM-BM7RD or
 506. PTX6T-WTQ9G-C7B2Y-TC3K8-YT4GB or
 507. HK6PD-2QBPV-4RCXY-KRPWT-DM346 or
 508. QCWJD-F94YQ-KWQXX-M48M3-MCFQW or
 509. JR36V-8DGVC-64PT2-WB66P-D647J or
 510. KQTRP-WYYMY-XWGWD-996K6-TTQCG or
 511. VYKYV-P48FR-VKT2J-QWR36-VFF8M
 512.  
 513.  
 514. Win98 Serial Number: HPKDT-WBTV8-V27YK-3MVFW-6P89J
 515.  
 516.  
 517. Microsoft Plus!98 Serial Number is real simple: 111-1111111
 518.  
 519.  
 520. Win 98 Final Serial Number: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
 521.  
 522.  
 523. Win98 Full Ver. MKHFQ-MTPJH-CKX9P-646M6-6JC8
 524.  
 525.  
 526. Windows 98 Serial Number: DQ93P-D6KF9-49T8M-7YR9V-89TTB
 527.  
 528.  
 529. Win98 Serial Number: Q99PM-2QHFW-FQQMM-WBHK7-XMW4V
 530.  
 531.  
 532. Win98 Serial Number: CHTQY-DKVKR-6GFRT-X6PHK-7Y6D3
 533.  
 534.  
 535. Windows98 Serial Number: BWMTW-9G2KG-28J3V-XM2FW-9BHRF
 536.  
 537.  
 538. Windows 98 SE Upgrade Serial Number: w6gvr 9d2hx 9wmgg 749bx dcvdf
 539.  
 540.  
 541. Plus98 Serial Number: 468-1766233
 542.  
 543.  
 544. Windows 98 RC3, RC4, RC5 and RTM (RTM=FiNAL) Crack
 545.  
 546.  
 547. Win98cd Serial Number: k4hvd-q9tj9-6crx9-c9g68-rq2d3
 548.  
 549.  
 550. Windows 98 Serial Number: FK0HF-8YF6F-7KRCT-3BBQ-2P2YY
 551.  
 552.  
 553. Windows 98 - product key - GYXX7-K377D-BMV7H-KGHC2-9W2Q3
 554.  
 555.  
 556. Windows 98 OEM Full SN: DKRBQ-TXYCX-6K4GD-4CPJ7-C6B26
 557.  
 558.  
 559. Windows 98 Upgrade Serial Number:
 560. T8WK9-3JJ99-27X6M-CDPB9-B7WJH or
 561. PMCVY-QXYY6-KGCW9-WVB2H-W8RQ9 or
 562. T4GRG-4DM4P-V868T-27KYP-MHF2K or
 563. PQHY6-RDQ2K-68MMH-PXQJ2-KQFF9 or
 564. PMCCC-GX9DD-DRK4T-FK4R8-8T6WC or
 565. V9FKD-BY6B6-9JTJH-YCT3H-CJDX7 or
 566. HBBHP-K3VPC-FV4PB-84RY3-BV4YX
 567.  
 568.  
 569. WIN98 FULL VERSION WITH IE 5.0 CD Serial Number: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
 570.  
 571.  
 572. Win98 Second Edition V 4.10.2174 A Serial Number C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
 573.  
 574.  
 575. Windows 98 Second Edition Serial Number: W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY
 576.  
 577.  
 578. WIN 98 SE: HQ23F-WXWFF-7V3HJ-KCVXT-4FRRM
 579.  
 580.  
 581. Win 98 Second Edition Serial Number: FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD
 582.  
 583.  
 584. Win 98 second editions updates Serial Number: 147080-001
 585.  
 586.  
 587. Win 98 second edition Serial Number: H8J3X-9HQQG-DQXX7-6GFTJ-DF6MB
 588.  
 589.  
 590. Windows NT Workstation 4.0:
 591. CD-KEY: 30495-0006276-08164
 592. Name:SNiKkEL
 593. Serial Number: 11995-69580
 594.  
 595.  
 596. WIN NT4: 419-0025043 or 419-0045835
 597.  
 598.  
 599. Windows NT 4.0 SN:14396-0012434-28129
 600.  
 601.  
 602. Windows 2000 Retail Full Professional: VXKC4-2B3YF-W9MFK-QB3DB-9Y7MB
 603. Server version: H6TWQ-TQQM8-HXJYG-D69F7-R84VM
 604.  
 605.  
 606. Windows 2000 Professional Serial Number: RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
 607.  
 608.  
 609. Windows Commander 3.02 32 Crack
 610.  
 611.  
 612. Windows 2000 Advanced Server Serial Number: RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
 613.  
 614.  
 615. Windows 2000 Advanced Server Serial Number: WY6PG-M2YPT-KGT4H-CPY6T-GRDCY
 616.  
 617.  
 618. Windows 2000 Professional Dutch key: MKFTT-B889R-XXYGF-W63WP-8VDYT
 619.  
 620.  
 621. Windows 2000 Serial Number: rj22y-w6ywf-tdh77-w7tpt-ggw62
 622.  
 623.  
 624. Windows 2000 Professional: Serial Number : RM233 - 2PRQQ - FR4RH - JP89H - 46QYB
 625.  
 626.  
 627. Windows Millenium (ME):
 628. RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
 629. h6twq-tqqm8-hxjyg-d69f7-r84vm
 630. vxkc4-2b3yf-w9mfk-qb3db-9y7mb
 631. C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
 632.  
 633.  
 634. Windows ME Full Retail Serial Number: Gy9fq-2j9mr-pm78b-j9jct-x8rdg
 635.  
 636.  
 637. Windows ME Product key code upgrade 98 Serial Number: FYG4R-3RK8M-DJGPJ-9GTRY-Q7Q49
 638.  
 639.  
 640. Memphis Millennium Beta crack
 641. CD Key for Microsoft's Office XP Serial Number: FM9FY - TMF7Q - KCKCT - V9T29 - TBBBG
 642.  
 643.  
 644. Windows XPSerial Number: RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG or F6PGG-4YYDJ-3FF3T-R328P-3BXTG
 645.  
 646.  
 647. Windows xp prof. beta2 build 2462 Serial Number: DW3CF-D7KYR-KMR6C-3X7FX-T8CVM
 648.  
 649.  
 650.  
 651. Windows XP Final: BJXGH - 4TG7P - F9PRP - K6FJD - JQMPM
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top