daily pastebin goal
7%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 13th, 2017 94 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Iseloomusta avaliku valiku teooria lähenemist poliitika sotsioloogias.
  2. Millega tegeleb n-ö demokraatia sotsioloogia? Millised on selle lähenemised?
  3. Mis on kultuuriline hegemoonia, mis hegemoonia murdmine? Mis on selle kontseptsiooni
  4. põhimõte, originaalautor, praktiline väärtus? Too ka näide kasutamisvõimaluse kohta.
  5. Milliseid muudatusi toob üleilmastumine kaasa riigivalitsemise seisukohalt (nii Becki teksti kui loenguslaidide põhjal)?
  6. Iseloomusta T.H. Marshalli kodakondsuskäsitlust. Mis võiks olla selle väärtus tänapäeval?
RAW Paste Data
Top