BusioMeister

WDI-Zad4

Jan 14th, 2020
82
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #!/bin/bash
 2. echo "Skrypt do zadania 4 - znajdowanie i usuwanie dowiazan"
 3. if [ -z "$1" ]
 4. then
 5.     echo "Jako pierwszy argument podaj sciezke!"
 6.     exit 1
 7. fi
 8. if [ ! -e "$1" ] || [ ! -d "$1" ]
 9. then
 10.     echo "Plik nie istnieje lub nie jest sciezka!"
 11.     exit 2
 12. fi
 13. echo "Sciezka: " $1
 14. separator=" | "
 15. lista=""
 16. find $1 -type l | { while read -s line ; do
 17.     wskazanie=$(readlink -f $line)
 18.     zasieg=""
 19.     if [[ $wskazanie =~ $1 ]]
 20.     then
 21.         zasieg="Wewnetrzne"
 22.         rm $line
 23.     else       
 24.         zasieg="Zewnetrzne"
 25.     fi
 26.     lista+="\n$line $separator $wskazanie $separator $zasieg"
 27. done
 28. echo -e $lista | sort
 29. }
 30. exit 0
RAW Paste Data