SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 28th, 2016 59 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package ChinczykSerwer;
 2.  
 3. import java.sql.Connection;
 4. import java.sql.DriverManager;
 5. import java.sql.ResultSet;
 6. import java.sql.SQLException;
 7. import java.sql.Statement;
 8.  
 9. import javax.swing.JOptionPane;
 10. import javax.swing.JTextArea;
 11.  
 12. /*
 13.    Klasa która przechowuje informacje o połączeniu z bazą
 14.  */
 15. class InfoPolaczenie{
 16.  
 17.     static final String host = "127.0.0.1";
 18.     static final int port = 1521;
 19.     static final String database = "XE";
 20.     static final String user = "SYSTEM";
 21.     static final String password = "japoneczki9980c";
 22. }
 23.  
 24. /*
 25.    Klasa której obiekt nawiązuje połączenie z bazą
 26.  */
 27. public class BazaPolaczenie {
 28.     /*
 29.        Zmienna w której przechowywane jest połączenie
 30.      */
 31.    
 32.     Connection connection;
 33.    
 34.     /*
 35.        Konstruktor wypisuje połączono z bazą lub błąd
 36.        j JTextArea na który będzie wypisywać informacje
 37.      */
 38.     BazaPolaczenie(JTextArea j){   
 39.         try {          
 40.             this.connection = DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:@"+InfoPolaczenie.host+":"+InfoPolaczenie.port+":xe",InfoPolaczenie.user,InfoPolaczenie.password);  
 41.             j.setText("Połączono z Bazą!");
 42.         } catch (SQLException e) {
 43.             j.setText(j.getText()+"Bład przy łączeniu z bazą");
 44.             JOptionPane.showMessageDialog(null, "Bład przy łączeniu z bazą! Serwer zostanie wyłączony!");
 45.             System.exit(1);
 46.         }
 47.     }
 48.    
 49.     /*
 50.        Funkcja która sprawdza czy jest dany gracz w bazie
 51.        conn Połączenie z bazą danych
 52.        login login gracza
 53.        haslo haslo gracza  
 54.        return true/false
 55.      */
 56.     boolean czyJestGraczZaloguj(Connection conn,String login, String haslo){
 57.         try (Statement st = conn.createStatement();
 58.              ResultSet resultSet = st.executeQuery("SELECT id_gracza FROM GRACZE WHERE login='"+login+"' AND haslo='"+haslo+"'")) {        
 59.             if(resultSet.next())
 60.                 return true;
 61.             else return false;
 62.         } catch (SQLException e) {
 63.             return false;
 64.         }
 65.     }
 66.  
 67.     /*
 68.        Funkcja która zwraca id gracza o podanym loginie
 69.        conn Połączenie z bazą danych
 70.        login login gracza    
 71.        return int
 72.      */
 73.     int zwrocIdekGracza(Connection conn,String login){
 74.         try (Statement st = conn.createStatement();
 75.              ResultSet resultSet = st.executeQuery("SELECT id_gracza FROM GRACZE WHERE login='"+login+"'")) {          
 76.            
 77.             if(resultSet.next())
 78.                 return resultSet.getInt("id_gracza");
 79.             else return -1;
 80.  
 81.         } catch (SQLException e) {
 82.             return -1;
 83.         }
 84.     }
 85.    
 86.     /*
 87.        Funkcja wpisuje gre do historii gier
 88.        conn Połączenie z bazą danyc
 89.        return true/false
 90.      */
 91.     boolean wpiszHistoriaGier(Connection conn){
 92.         Statement st = null;
 93.         try {
 94.             st = conn.createStatement();
 95.             st.execute("INSERT INTO Historia_gier VALUES(seq_historia_gier.nextval,SYSDATE)");
 96.             st.close();
 97.         } catch (SQLException e) {
 98.             return false;
 99.         }              
 100.        
 101.         return true;
 102.     }
 103.    
 104.     /*
 105.        Funkcja wpisuje rozgrywkę danego gracza do Gier_gracza
 106.        conn Połączenie z bazą danych
 107.        idGracza id gracza jakiemu nalezy wpisać grę
 108.        z zwyciestwo ( 0-nie/1-tak ) gracza
 109.        kolor kolor gracza
 110.        return true/false
 111.      */
 112.     boolean wpiszGryGracza(Connection conn,int idGracza,int z,String kolor){
 113.         Statement st = null;
 114.         try {
 115.              st = conn.createStatement();
 116.              ResultSet resultSet = st.executeQuery("SELECT id_gry FROM Historia_gier WHERE ROWNUM<=1 ORDER BY id_gry DESC");
 117.              resultSet.next();
 118.            
 119.              int idHistGier= resultSet.getInt("id_gry");
 120.              System.out.println(idHistGier);
 121.              st.execute("INSERT INTO Gry_Gracza VALUES ("+idHistGier+","+idGracza+","+z+",'"+kolor+"')");
 122.              
 123.              st.close();
 124.         } catch (SQLException e) {
 125.             return false;
 126.         }              
 127.        
 128.         return true;
 129.     }
 130.    
 131.     /*
 132.        Funkcja która pobiera ostatnich zwycięzców
 133.        conn Połączenie z bazą danych
 134.        return String
 135.     */
 136.     String OstatniZwyciezcy(Connection conn){
 137.         String zwyciezcy="";
 138.         try (Statement st = conn.createStatement();
 139.              ResultSet resultSet = st.executeQuery("SELECT login FROM Gracze, Gry_gracza WHERE zwyciezca=1 AND Gracze.id_gracza=Gry_gracza.id_gracza AND ROWNUM<=5")) {        
 140.             while(resultSet.next()){
 141.                 zwyciezcy+=resultSet.getString("login")+" ";
 142.  
 143.             }
 144.         } catch (SQLException e) {
 145.             return "Blad";
 146.         }  
 147.         return zwyciezcy;
 148.     }
 149. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top