Guest User

Untitled

a guest
Apr 8th, 2020
272
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. class gen_doc_google:
 2.     '''
 3.        Obiekt generujący doc string na podstawie norm stylizacji google
 4.        
 5.        Args:
 6.            dictionary: (dict) słownik zapewniający informacje do stworzenia doc stringa
 7.        
 8.        Attributes:
 9.            dictionary: tu przechowujemy informacje o parametrze dictionary
 10.    '''
 11.     def __init__(self, dictionary):
 12.         self.dictionary = dictionary
 13.     def __str__(self):
 14.         """
 15.            Funkcja specjalna zamienia zbudowaną liste na stringa i konwertująca obiekt gen_doc_google na stringa
 16.        """
 17.         return "".join(self.build())
 18.     def __repr__(self):
 19.         """
 20.            Funkcja specjalna zamienia zbudowaną liste na stringa i konwertująca obiekt gen_doc_google na stringa
 21.        """
 22.         return "".join(self.build())
 23.     def build(self):
 24.         """
 25.            Metoda budująca liste informacji potrzebnych do stworzenia doc stringa.
 26.            
 27.            Returns:
 28.                list,
 29.        """
 30.         doc = ['"""\n']
 31.         for key in self.dictionary:
 32.             doc.append('\t{0}: \n'.format(key))
 33.             if key == "Args":
 34.                 for info in self.dictionary[key]:
 35.                     doc.append("\t\t\t {0}: ({1})\n".format(info, self.dictionary[key][info].__name__))
 36.             if key == "Attributes":
 37.                 for info in self.dictionary[key]:
 38.                     doc.append("\t\t\t {0}: tu przechowujemy informacje o parametrze {1}\n".format(info, info))
 39.             if key == "Raises":
 40.                 for info in self.dictionary[key]:
 41.                     doc.append("\t\t\t {0}, \n".format(info.__name__))
 42.             if key == "Returns":
 43.                 for info in self.dictionary[key]:
 44.                     doc.append("\t\t\t {0}, \n".format(info.__name__))
 45.             if key == "Summary":
 46.                 del doc[-1]
 47.                 doc.insert(1, "\t" + self.dictionary[key] + "\n\n")
 48.             if key == "Description":
 49.                 del doc[-1]
 50.                 doc.insert(2, "\t" + self.dictionary[key] + "\n\n")
 51.                
 52.         doc.append('\n"""')
 53.         return doc
 54. print(gen_doc_google({'Args': {'a':str, 'b':int},
 55.                       'Attributes': ['a', 'b'],
 56.                       'Summary': "Obiekt Gruszka opisuje nam wlasnosci gruszek.",
 57.                       'Returns': [bool],
 58.                       'Raises': [AttributeError, ValueError, TypeError],
 59.                       'Description': "Bardziej dokładny opis gruszki chyba"}))
RAW Paste Data