G2A Many GEOs
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 30th, 2020 66 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. V zgodovini so se življenjske razmere,
 2. socialni položaj starejših ter odnos do
 3. njih spreminjali. Nomadska plemena so
 4. spoštovala stare ljudi, dokler niso one
 5. mogli. Takrat so jih izločila, ker bi jih pri
 6. preseljevanju ovirali. Mnoge kulture, kot
 7. sta na primer judovska in krščanska, pa
 8. so gojile do starejših veliko spoštovanje,
 9. kar se je ohranilo vse do danes. V po
 10. znem rimskem cesarstvu in v zgodnjem
 11. srednjem veku so bili stari ljudje skoraj
 12. izključeni iz javnega življenja, v času
 13. buržoazije pa je za starejšega skrbela
 14. njegova družina. Za tiste, ki niso imeli
 15. svoje družine, ni bilo poskrbljeno, pre-
 16. puščeni so bili svoji bedi. V času množičnega priseljevanja v mesta se je
 17. pokazala potreba po skrbi za starejše. Okrog leta 1740 so s tem name
 18. nom nastali prvi domovi za starejše, ki so se imenovali hiralnice in zave-
 19. tišča. Danes je položaj starih ljudi zelo različen. Sodobna družba se če
 20. dalje bolj zaveda, kako pomembna je skrb za starega človeka.
 21.  
 22.  
 23. Stereotipi o staranju in starosti
 24. Večina ljudi ima negotove občutke in strah do starosti. Strah
 25. pred staranjem se kaže v negativnih stereotipih, ki določa-
 26. jo, kakšne lastnosti naj bi imeli starejši. Prisotni so v vsaki
 27. družbi in se delijo v dve skupini. Negativni stereotipi ne
 28. upoštevajo pozitivnih lastnosti starosti in jo zaničujejo. Pri-
 29. meri takih stereotipov so: starejši so sitni, niso samostojni,
 30. pripadajo jim najtemnejše barve, so pozabljivi, žalostni in
 31. drugo. Izboljšano podobo starih pripisujejo vnuki svojim ba-
 32. bicam in dedkom. Menijo, da so ljubeznivi, dobrosrčni, po-
 33. trpežljivi, darežljivi. Druga skupina stereotipov idealizira po-
 34. zitivne lastnosti starejših, na primer, da kljub letom vse
 35. zmorejo in da zanje ni omejitev.
RAW Paste Data
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top