SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 19th, 2019 52 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. /*Zadatak 2:
 3. Napisati program koji omogućava unos karaktera sve dok se ne popuni niz od 30 elemenata prema sljedećim pravilima:
 4. ·         Elementi niza mogu biti samo velika slova i brojevi.
 5. ·         Svaki naredni element u nizu treba da bude abecedno poslije prethodnog, odnosno u slučaju broja, dalje od nule na brojnoj osi (voditi računa da se međusobno porede samo slova i samo brojevi).
 6. ·         Ukupna suma ASCII kodova unesenih elemenata ne smije biti veća od 1000.
 7. Izlaz iz programa treba da budu dobiveni elementi niza. Testni primjer je urađen za niz od 5 elemenata.
 8.  
 9.  
 10. Unesite veliko slovo ili broj: D
 11. Unesite veliko slovo ili broj: 3
 12. Unesite veliko slovo ili broj: A
 13. Unesite veliko slovo ili broj: F
 14. Unesite veliko slovo ili broj: 0
 15. Unesite veliko slovo ili broj: 4
 16. Unesite veliko slovo ili broj: R
 17.  
 18. */
 19.  
 20. // charovi 65 - 90
 21. // brojevi 48 - 57
 22. #include <iostream>
 23.  
 24. using namespace std;
 25.  
 26. int v=5;
 27.  
 28.  
 29. int toA(char num){
 30.     return (int)num;
 31. }
 32.  
 33.  void unos(char niz[],int v){
 34.    
 35.     int asciiSuma =0;
 36.     char zadnjiChar ='@', zadnjiInt ='/',temp;
 37.    
 38.     for(int i=0; i<v; i++){
 39.         do{
 40.             cout << "Unesite niz[" << i << "]: ";
 41.             cin >> temp;
 42.            
 43.         }while((toA(temp)<65 || toA(temp)>90) && (toA(temp)<48 || toA(temp)>57) || asciiSuma+toA(temp)>1000);
 44.        
 45.         // charovi 65 - 90
 46.         // brojevi 48 - 57
 47.        
 48.         if (toA(temp) >= 65 && toA(temp)<=90 && toA(temp) > toA(zadnjiChar)){
 49.             niz[i] = temp;
 50.             zadnjiChar = niz[i];
 51.             asciiSuma+=toA(niz[i]);
 52.         }
 53.         else if ((toA(temp)>=48 && toA(temp) <=57) && toA(temp) > toA(zadnjiInt)){
 54.                
 55.                 niz[i] = temp;
 56.                 zadnjiInt = niz[i];
 57.                 asciiSuma+=toA(niz[i]);
 58.             }else{
 59.                 i--;
 60.             }
 61.          
 62.            
 63.        
 64.        
 65.        
 66.        
 67.     }
 68.    
 69.    
 70. }
 71.  
 72. void ispis(char niz[], int v){
 73.    
 74.     for (int i=0; i<v; i++){
 75.         if (toA(niz[i]) >= 65 && toA(niz[i])<=90)
 76.             cout << niz[i] << endl;
 77.         else {
 78.             int ia = (int)niz[i];
 79.             cout << niz[i] << endl;
 80.         }
 81.     }
 82. }
 83.  
 84.  
 85. int main()
 86. {
 87.     char niz[v];
 88.     unos(niz,v);
 89.     ispis(niz,v);
 90.    
 91.    
 92.    
 93.     return 0;
 94. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top