Guest User

Untitled

a guest
Mar 19th, 2019
54
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. /*Zadatak 2:
 3. Napisati program koji omogućava unos karaktera sve dok se ne popuni niz od 30 elemenata prema sljedećim pravilima:
 4. · Elementi niza mogu biti samo velika slova i brojevi.
 5. · Svaki naredni element u nizu treba da bude abecedno poslije prethodnog, odnosno u slučaju broja, dalje od nule na brojnoj osi (voditi računa da se međusobno porede samo slova i samo brojevi).
 6. · Ukupna suma ASCII kodova unesenih elemenata ne smije biti veća od 1000.
 7. Izlaz iz programa treba da budu dobiveni elementi niza. Testni primjer je urađen za niz od 5 elemenata.
 8.  
 9.  
 10. Unesite veliko slovo ili broj: D
 11. Unesite veliko slovo ili broj: 3
 12. Unesite veliko slovo ili broj: A
 13. Unesite veliko slovo ili broj: F
 14. Unesite veliko slovo ili broj: 0
 15. Unesite veliko slovo ili broj: 4
 16. Unesite veliko slovo ili broj: R
 17.  
 18. */
 19.  
 20. // charovi 65 - 90
 21. // brojevi 48 - 57
 22. #include <iostream>
 23.  
 24. using namespace std;
 25.  
 26. int v=5;
 27.  
 28.  
 29. int toA(char num){
 30. return (int)num;
 31. }
 32.  
 33. void unos(char niz[],int v){
 34.  
 35. int asciiSuma =0;
 36. char zadnjiChar ='@', zadnjiInt ='/',temp;
 37.  
 38. for(int i=0; i<v; i++){
 39. do{
 40. cout << "Unesite niz[" << i << "]: ";
 41. cin >> temp;
 42.  
 43. }while((toA(temp)<65 || toA(temp)>90) && (toA(temp)<48 || toA(temp)>57) || asciiSuma+toA(temp)>1000);
 44.  
 45. // charovi 65 - 90
 46. // brojevi 48 - 57
 47.  
 48. if (toA(temp) >= 65 && toA(temp)<=90 && toA(temp) > toA(zadnjiChar)){
 49. niz[i] = temp;
 50. zadnjiChar = niz[i];
 51. asciiSuma+=toA(niz[i]);
 52. }
 53. else if ((toA(temp)>=48 && toA(temp) <=57) && toA(temp) > toA(zadnjiInt)){
 54.  
 55. niz[i] = temp;
 56. zadnjiInt = niz[i];
 57. asciiSuma+=toA(niz[i]);
 58. }else{
 59. i--;
 60. }
 61.  
 62.  
 63.  
 64.  
 65.  
 66.  
 67. }
 68.  
 69.  
 70. }
 71.  
 72. void ispis(char niz[], int v){
 73.  
 74. for (int i=0; i<v; i++){
 75. if (toA(niz[i]) >= 65 && toA(niz[i])<=90)
 76. cout << niz[i] << endl;
 77. else {
 78. int ia = (int)niz[i];
 79. cout << niz[i] << endl;
 80. }
 81. }
 82. }
 83.  
 84.  
 85. int main()
 86. {
 87. char niz[v];
 88. unos(niz,v);
 89. ispis(niz,v);
 90.  
 91.  
 92.  
 93. return 0;
 94. }
RAW Paste Data