SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 18th, 2019 76 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. " tryb vima zamiast vi ( w debianie i tak jest domyslnie )
 3. set nocp
 4.  
 5. " podswietla slowa kluczowe we wszystkich jezykach
 6. syntax on
 7.  
 8. " rozpoznaje typ pliku po jego rozszerzeniu
 9. filetype plugin indent on
 10.  
 11. " pozwala na cofanie zmian nawet po ponownym uruchomieniu pliku
 12. " backupy przechowuje na dysku w danych folderze ~/.vim
 13. set backup backupdir=~/.vim/backup//
 14. set swapfile directory=~/.vim/swp//
 15. set undofile undodir=~/.vim/undo//
 16.  
 17. " zwieksza palete barw
 18. set termguicolors
 19.  
 20. " ustawia szerokosc taba na 4 spacje
 21. set tabstop=4
 22. set shiftwidth=4
 23.  
 24. " przerabia taby na 4 spacje (wazne w np. pythonie)
 25. set expandtab  
 26.  
 27. " aktywuje myszke w vimie (gdzie klikasz tam sie pojawia kursor)
 28. set mouse=a          
 29.  
 30. " scrolluje kiedy kursor dzieli 5 linii od brzegu
 31. set scrolloff=5      
 32.  
 33. " pokazuje numery linii numerując od aktualnej linii ( przydatne jak chcesz
 34. " skakac przykladowo 10 linii w gore (wiesz o ile skoczyc))
 35. " Jesli chcesz zwyczajne numerowanie to set number
 36. set relativenumber    
 37.  
 38. " efekt wizualny - sprawia ze numer aktualnej linii jest od lewej strony.
 39. set nu rnu            
 40.  
 41. " zmiana okna w vimie zamiast 2x ctrl-W to tabem (palce bez tego chce urwac)
 42. nnoremap <Tab> <C-W><C-W>
 43.  
 44. " powiekszanie/pomniejszanie obecnego okna za pomoca +-
 45. nnoremap + <C-W>+
 46. nnoremap - <C-W>-
 47.  
 48. " kompilacje pod przyciskiem F5
 49. autocmd FileType python map <buffer> <F5> <Esc>:w<CR>:!clear && python3 %<CR>
 50. autocmd FileType java map <buffer> <F5> <Esc>:w<CR>:!clear && javac *.java && java %:r<CR>
 51. autocmd FileType cpp map <buffer> <F5> <Esc>:w<CR>:!clear && cd build && cmake .. && make && clear && ./project;<CR>
 52. autocmd FileType ocaml map <buffer> <F5> <Esc>:w<CR>:!clear && ocaml %<CR>
 53. autocmd FileType scala map <buffer> <F5> <Esc>:w<CR>:!clear && scalac *.scala && scala %:r<CR>
 54.  
 55. " wlaczanie nerdtree pod przyciskiem f4
 56. autocmd VimEnter * if exists(":NERDTree") | map <F4> :NERDTreeToggle<CR> | endif
 57.  
 58. " automatyczne wlaczanie sie nerdtree po wlaczeniu vima
 59. autocmd VimEnter * if exists(":NERDTree") | :NERDTreeToggle | wincmd p | endif
 60.  
 61.  
 62. " aktualna linia w vimie jest podswietlana
 63. " zakomentowane bo przy pechowo dobranych kolorach nic nie widac xd
 64. " autocmd InsertEnter * set cul
 65. " autocmd InsertLeave * set nocul
 66.  
 67. " przykladowe skroty w c++
 68. " piszesz to co przed spacja a wykonywane jest to co po niej
 69. " (łatwo tworzyc swoje) <CR> = <Enter>
 70. autocmd FileType cpp inoremap {<CR> {<CR>}<Esc>O
 71. autocmd FileType cpp inoremap for<CR> for(int i = 0; i <; i++) {<Enter>}<Esc>kf<a
 72. autocmd FileType cpp inoremap p<CR> std::cout << << "\n";<Esc>BBhi<Space>
 73.  
 74. " plugginy
 75. call plug#begin('~/.vim/plugged')
 76.  
 77.  
 78. " listowania plikow w aktualnym folderze
 79. Plug 'scrooloose/nerdtree'
 80.  
 81. " wyszukiwarka plikow w vimie (pod komenda :FZF)
 82. Plug 'junegunn/fzf', { 'dir': '~/.fzf', 'do': './install --all' }
 83.  
 84. " motywy
 85. Plug 'altercation/vim-colors-solarized'
 86. Plug 'chriskempson/base16-vim'
 87.  
 88. " nwm co robi ale moze sie przydac xd
 89. Plug 'junegunn/vim-easy-align'
 90.  
 91. call plug#end()
 92.  
 93. " ustawia motyw na podany jesli jest juz zainstalowany pluggin
 94. try
 95.     colorscheme base16-solarized-dark
 96. catch
 97. endtry
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top