Guest User

Untitled

a guest
Nov 18th, 2019
85
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. " tryb vima zamiast vi ( w debianie i tak jest domyslnie )
 3. set nocp
 4.  
 5. " podswietla slowa kluczowe we wszystkich jezykach
 6. syntax on
 7.  
 8. " rozpoznaje typ pliku po jego rozszerzeniu
 9. filetype plugin indent on
 10.  
 11. " pozwala na cofanie zmian nawet po ponownym uruchomieniu pliku
 12. " backupy przechowuje na dysku w danych folderze ~/.vim
 13. set backup backupdir=~/.vim/backup//
 14. set swapfile directory=~/.vim/swp//
 15. set undofile undodir=~/.vim/undo//
 16.  
 17. " zwieksza palete barw
 18. set termguicolors
 19.  
 20. " ustawia szerokosc taba na 4 spacje
 21. set tabstop=4
 22. set shiftwidth=4
 23.  
 24. " przerabia taby na 4 spacje (wazne w np. pythonie)
 25. set expandtab
 26.  
 27. " aktywuje myszke w vimie (gdzie klikasz tam sie pojawia kursor)
 28. set mouse=a
 29.  
 30. " scrolluje kiedy kursor dzieli 5 linii od brzegu
 31. set scrolloff=5
 32.  
 33. " pokazuje numery linii numerując od aktualnej linii ( przydatne jak chcesz
 34. " skakac przykladowo 10 linii w gore (wiesz o ile skoczyc))
 35. " Jesli chcesz zwyczajne numerowanie to set number
 36. set relativenumber
 37.  
 38. " efekt wizualny - sprawia ze numer aktualnej linii jest od lewej strony.
 39. set nu rnu
 40.  
 41. " zmiana okna w vimie zamiast 2x ctrl-W to tabem (palce bez tego chce urwac)
 42. nnoremap <Tab> <C-W><C-W>
 43.  
 44. " powiekszanie/pomniejszanie obecnego okna za pomoca +-
 45. nnoremap + <C-W>+
 46. nnoremap - <C-W>-
 47.  
 48. " kompilacje pod przyciskiem F5
 49. autocmd FileType python map <buffer> <F5> <Esc>:w<CR>:!clear && python3 %<CR>
 50. autocmd FileType java map <buffer> <F5> <Esc>:w<CR>:!clear && javac *.java && java %:r<CR>
 51. autocmd FileType cpp map <buffer> <F5> <Esc>:w<CR>:!clear && cd build && cmake .. && make && clear && ./project;<CR>
 52. autocmd FileType ocaml map <buffer> <F5> <Esc>:w<CR>:!clear && ocaml %<CR>
 53. autocmd FileType scala map <buffer> <F5> <Esc>:w<CR>:!clear && scalac *.scala && scala %:r<CR>
 54.  
 55. " wlaczanie nerdtree pod przyciskiem f4
 56. autocmd VimEnter * if exists(":NERDTree") | map <F4> :NERDTreeToggle<CR> | endif
 57.  
 58. " automatyczne wlaczanie sie nerdtree po wlaczeniu vima
 59. autocmd VimEnter * if exists(":NERDTree") | :NERDTreeToggle | wincmd p | endif
 60.  
 61.  
 62. " aktualna linia w vimie jest podswietlana
 63. " zakomentowane bo przy pechowo dobranych kolorach nic nie widac xd
 64. " autocmd InsertEnter * set cul
 65. " autocmd InsertLeave * set nocul
 66.  
 67. " przykladowe skroty w c++
 68. " piszesz to co przed spacja a wykonywane jest to co po niej
 69. " (łatwo tworzyc swoje) <CR> = <Enter>
 70. autocmd FileType cpp inoremap {<CR> {<CR>}<Esc>O
 71. autocmd FileType cpp inoremap for<CR> for(int i = 0; i <; i++) {<Enter>}<Esc>kf<a
 72. autocmd FileType cpp inoremap p<CR> std::cout << << "\n";<Esc>BBhi<Space>
 73.  
 74. " plugginy
 75. call plug#begin('~/.vim/plugged')
 76.  
 77.  
 78. " listowania plikow w aktualnym folderze
 79. Plug 'scrooloose/nerdtree'
 80.  
 81. " wyszukiwarka plikow w vimie (pod komenda :FZF)
 82. Plug 'junegunn/fzf', { 'dir': '~/.fzf', 'do': './install --all' }
 83.  
 84. " motywy
 85. Plug 'altercation/vim-colors-solarized'
 86. Plug 'chriskempson/base16-vim'
 87.  
 88. " nwm co robi ale moze sie przydac xd
 89. Plug 'junegunn/vim-easy-align'
 90.  
 91. call plug#end()
 92.  
 93. " ustawia motyw na podany jesli jest juz zainstalowany pluggin
 94. try
 95. colorscheme base16-solarized-dark
 96. catch
 97. endtry
RAW Paste Data