Need a unique gift idea?
A Pastebin account makes a great Christmas gift
SHARE
TWEET

uP Timery zad3

zubii600 Mar 13th, 2018 53 Never
Upgrade to PRO!
ENDING IN00days00hours00mins00secs
 
 1. org 0
 2.     sjmp START
 3. org 000Bh
 4.     sjmp T0_INT
 5.  
 6.  
 7.  
 8. START:
 9. ;---------------------INICJALIZACJA------------------------------------------------
 10.     mov r1, #100
 11.    
 12.     ;rejestr TMOD
 13.     mov TMOD, #00000101b; timer0 16-bitowy, działa jako licznik, zlicza impulsy z P3.4
 14.  
 15.     ;rejestr TCON
 16.     setb TR0; włączenie timera0
 17.    
 18.     setb P0.0;inicjalizacja P0.0 w stanie niskim
 19.    
 20.     setb EA; zezwolenie na włączanie przerwań
 21.     setb ET0; Timer0 interrupt enable
 22.    
 23. ;-----------------------------------------------------------------------------------
 24. petla:
 25.     ;pętla nieskończona
 26.     jmp petla
 27.  
 28. T0_INT:;instrukcja przerwania(org 000Bh)
 29.  
 30.     dec r1
 31.     cjne r1,#0,omin
 32.     cpl P0.0; zmiana stanu na bicie P0.0
 33.     mov r1,#100; ustawienie reejstru na kolejną sekundę
 34.    
 35. omin:
 36.     ;nic nie rób
 37.     reti;wyjście z powrotem do programu głównego
 38.    
 39. end
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top