daily pastebin goal
40%
SHARE
TWEET

uP Timery zad3

zubii600 Mar 13th, 2018 47 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. org 0
 2.     sjmp START
 3. org 000Bh
 4.     sjmp T0_INT
 5.  
 6.  
 7.  
 8. START:
 9. ;---------------------INICJALIZACJA------------------------------------------------
 10.     mov r1, #100
 11.    
 12.     ;rejestr TMOD
 13.     mov TMOD, #00000101b; timer0 16-bitowy, działa jako licznik, zlicza impulsy z P3.4
 14.  
 15.     ;rejestr TCON
 16.     setb TR0; włączenie timera0
 17.    
 18.     setb P0.0;inicjalizacja P0.0 w stanie niskim
 19.    
 20.     setb EA; zezwolenie na włączanie przerwań
 21.     setb ET0; Timer0 interrupt enable
 22.    
 23. ;-----------------------------------------------------------------------------------
 24. petla:
 25.     ;pętla nieskończona
 26.     jmp petla
 27.  
 28. T0_INT:;instrukcja przerwania(org 000Bh)
 29.  
 30.     dec r1
 31.     cjne r1,#0,omin
 32.     cpl P0.0; zmiana stanu na bicie P0.0
 33.     mov r1,#100; ustawienie reejstru na kolejną sekundę
 34.    
 35. omin:
 36.     ;nic nie rób
 37.     reti;wyjście z powrotem do programu głównego
 38.    
 39. end
RAW Paste Data
Top