G2A Many GEOs
SHARE
TWEET

mbp

a guest Jul 26th, 2019 193 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. Open Hardware Monitor Report
 3.  
 4. --------------------------------------------------------------------------------
 5.  
 6. Version: 0.8.0.0
 7.  
 8. --------------------------------------------------------------------------------
 9.  
 10. Common Language Runtime: 4.0.30319.42000
 11. Operating System: Microsoft Windows NT 10.0.17134.0
 12. Process Type: 64-Bit
 13.  
 14. --------------------------------------------------------------------------------
 15.  
 16. Sensors
 17.  
 18. |
 19. +- Apple Mac-4B7AC7E43945597E (/mainboard)
 20. |
 21. +- Intel Core i7-3720QM (/intelcpu/0)
 22. |  +- Bus Speed      :  99.7737  99.7721  99.7846 (/intelcpu/0/clock/0)
 23. |  +- CPU Core #1    :  3392.31  1197.27  3392.33 (/intelcpu/0/clock/1)
 24. |  +- CPU Core #2    :  3392.31  1197.27  3392.33 (/intelcpu/0/clock/2)
 25. |  +- CPU Core #3    :  3392.31  1197.27  3492.08 (/intelcpu/0/clock/3)
 26. |  +- CPU Core #4    :  3392.31  1197.27  3492.08 (/intelcpu/0/clock/4)
 27. |  +- CPU Core #1    :       95       72       99 (/intelcpu/0/temperature/0)
 28. |  +- CPU Core #2    :       99       74      104 (/intelcpu/0/temperature/1)
 29. |  +- CPU Core #3    :       96       77      105 (/intelcpu/0/temperature/2)
 30. |  +- CPU Core #4    :       97       76      105 (/intelcpu/0/temperature/3)
 31. |  +- CPU Package    :       99       78      105 (/intelcpu/0/temperature/4)
 32. |  +- CPU Total      :  44.9219  5.48115      100 (/intelcpu/0/load/0)
 33. |  +- CPU Core #1    :  41.4063    3.125      100 (/intelcpu/0/load/1)
 34. |  +- CPU Core #2    :  45.3125  0.78125      100 (/intelcpu/0/load/2)
 35. |  +- CPU Core #3    :   40.625  2.34375      100 (/intelcpu/0/load/3)
 36. |  +- CPU Core #4    :  52.3438    3.125      100 (/intelcpu/0/load/4)
 37. |  +- CPU Package    :  31.3837  10.8661  35.5575 (/intelcpu/0/power/0)
 38. |  +- CPU Cores      :  26.6905  6.81185  31.0537 (/intelcpu/0/power/1)
 39. |  +- CPU Graphics   :        0        0        0 (/intelcpu/0/power/2)
 40. |
 41. +- Generic Memory (/ram)
 42. |  +- Memory         :  72.1553  54.6782  93.3827 (/ram/load/0)
 43. |  +- Used Memory    :  5.72921  4.34152  7.41469 (/ram/data/0)
 44. |  +- Available Memory :   2.2109 0.525425   3.5986 (/ram/data/1)
 45. |
 46. +- NVIDIA GeForce GT 650M (/nvidiagpu/0)
 47. |  +- GPU Core       :    202.5      135  774.783 (/nvidiagpu/0/clock/0)
 48. |  +- GPU Memory     :  418.999  418.999   2000.7 (/nvidiagpu/0/clock/1)
 49. |  +- GPU Shader     :      405      270  1549.57 (/nvidiagpu/0/clock/2)
 50. |  +- GPU Core       :       73       62       89 (/nvidiagpu/0/temperature/0)
 51. |  +- GPU Core       :       20        0      100 (/nvidiagpu/0/load/0)
 52. |  +- GPU Memory Controller :       16        1       75 (/nvidiagpu/0/load/1)
 53. |  +- GPU Video Engine :        0        0        0 (/nvidiagpu/0/load/2)
 54. |  +- GPU Memory     :   52.589  47.1909  98.2479 (/nvidiagpu/0/load/3)
 55. |  +- GPU Memory Free :  485.488  17.9414  540.766 (/nvidiagpu/0/smalldata/1)
 56. |  +- GPU Memory Used :  538.512  483.234  1006.06 (/nvidiagpu/0/smalldata/2)
 57. |  +- GPU Memory Total :     1024     1024     1024 (/nvidiagpu/0/smalldata/3)
 58. |
 59. +- KINGSTON SHFS37A120G (/hdd/0)
 60. |  +- Temperature    :       45       44       46 (/hdd/0/temperature/0)
 61. |  +- Used Space     :  57.9324  54.8619  57.9324 (/hdd/0/load/0)
 62. |  +- Remaining Life :      100      100      100 (/hdd/0/level/0)
 63. |  +- Write Amplification : 0.834356 0.834186 0.835897 (/hdd/0/factor/1)
 64. |  +- Controller Writes to NAND :      816      814      816 (/hdd/0/data/0)
 65. |  +- Host Writes to Controller :      978      974      978 (/hdd/0/data/1)
 66. |  +- Host Reads     :      768      765      768 (/hdd/0/data/2)
 67. |
 68. +- APPLE HDD HTS727575A9E362 (/hdd/1)
 69. |  +- Temperature    :       39       39       39 (/hdd/1/temperature/0)
 70. |  +- Used Space     :  98.2505  98.2499  98.2507 (/hdd/1/load/0)
 71.  
 72. --------------------------------------------------------------------------------
 73.  
 74. Parameters
 75.  
 76. |
 77. +- Apple Mac-4B7AC7E43945597E (/mainboard)
 78. |
 79. +- Intel Core i7-3720QM (/intelcpu/0)
 80. |  |
 81. |  +- CPU Core #1 (/intelcpu/0/temperature/0)
 82. |  |  +- TjMax [°C] : 105 : 105
 83. |  |  +- TSlope [°C] : 1 : 1
 84. |  |
 85. |  +- CPU Core #2 (/intelcpu/0/temperature/1)
 86. |  |  +- TjMax [°C] : 105 : 105
 87. |  |  +- TSlope [°C] : 1 : 1
 88. |  |
 89. |  +- CPU Core #3 (/intelcpu/0/temperature/2)
 90. |  |  +- TjMax [°C] : 105 : 105
 91. |  |  +- TSlope [°C] : 1 : 1
 92. |  |
 93. |  +- CPU Core #4 (/intelcpu/0/temperature/3)
 94. |  |  +- TjMax [°C] : 105 : 105
 95. |  |  +- TSlope [°C] : 1 : 1
 96. |  |
 97. |  +- CPU Package (/intelcpu/0/temperature/4)
 98. |  |  +- TjMax [°C] : 105 : 105
 99. |  |  +- TSlope [°C] : 1 : 1
 100. |
 101. +- Generic Memory (/ram)
 102. |
 103. +- NVIDIA GeForce GT 650M (/nvidiagpu/0)
 104. |
 105. +- KINGSTON SHFS37A120G (/hdd/0)
 106. |  |
 107. |  +- Temperature (/hdd/0/temperature/0)
 108. |  |  +- Offset [°C] : 0 : 0
 109. |
 110. +- APPLE HDD HTS727575A9E362 (/hdd/1)
 111. |  |
 112. |  +- Temperature (/hdd/1/temperature/0)
 113. |  |  +- Offset [°C] : 0 : 0
 114.  
 115. --------------------------------------------------------------------------------
 116.  
 117. Mainboard
 118.  
 119. SMBIOS Version: 2.4
 120.  
 121. BIOS Vendor: Apple Inc.
 122. BIOS Version: 222.0.0.0.0
 123.  
 124. System Manufacturer: Apple Inc.
 125. System Name: MacBookPro9,1
 126. System Version: 1.0
 127.  
 128. Mainboard Manufacturer: Apple Inc.
 129. Mainboard Name: Mac-4B7AC7E43945597E
 130. Mainboard Version: MacBookPro9,1
 131.  
 132. Processor Manufacturer: Intel(R) Corporation
 133. Processor Version: Intel(R) Core(TM) i7-3720QM CPU @ 2.60GHz
 134. Processor Core Count: 0
 135. Processor Core Enabled: 0
 136. Processor Thread Count: 0
 137. Processor External Clock: 25 Mhz
 138.  
 139. Memory Device [0] Manufacturer: 0x80AD
 140. Memory Device [0] Part Number: 0x484D54333531533643465238432D50422020
 141. Memory Device [0] Device Locator: DIMM0
 142. Memory Device [0] Bank Locator: BANK 0
 143. Memory Device [0] Speed: 1600 MHz
 144.  
 145. Memory Device [1] Manufacturer: 0x80AD
 146. Memory Device [1] Part Number: 0x484D54333531533643465238432D50422020
 147. Memory Device [1] Device Locator: DIMM0
 148. Memory Device [1] Bank Locator: BANK 1
 149. Memory Device [1] Speed: 1600 MHz
 150.  
 151. SMBIOS Table
 152.  
 153.  BCMAAAMDAQKpBgMA//vrvwGJGQAoCigKQQQCAAMABAAABABJbnRlbChSKSBDb3Jl
 154.  KFRNKSBpNy0zNzIwUU0gQ1BVIEAgMi42MEdIegBJbnRlbChSKSBDb3Jwb3JhdGlv
 155.  bgBVMkUxAEludGVsKFIpIENvcmUoVE0pIGk3LTM3MjBRTSBDUFUgQCAyLjYwR0h6
 156.  AAAHEwEAAYABIAAgAEAAQAAABQEIVW5rbm93bgAABxMCAAGAASAAIABAAEAAAAUC
 157.  CFVua25vd24AAAcTAwABgQEAAQABQABAAAAFAwhVbmtub3duAAAHEwQAAYIBBgAG
 158.  AEAAQAAABQMMVW5rbm93bgAABCMFAAMDAQKpBgMA//vrvwGJGQAoCigKQQQHAAgA
 159.  CQAABABJbnRlbChSKSBDb3JlKFRNKSBpNy0zNzIwUU0gQ1BVIEAgMi42MEdIegBJ
 160.  bnRlbChSKSBDb3Jwb3JhdGlvbgBVMkUxAEludGVsKFIpIENvcmUoVE0pIGk3LTM3
 161.  MjBRTSBDUFUgQCAyLjYwR0h6AAAHEwYAAYABIAAgAEAAQAAABQEIVW5rbm93bgAA
 162.  BxMHAAGAASAAIABAAEAAAAUCCFVua25vd24AAAcTCAABgQEAAQABQABAAAAFAwhV
 163.  bmtub3duAAAHEwkAAYIBBgAGAEAAQAAABQMMVW5rbm93bgAABCMKAAMDAQKpBgMA
 164.  //vrvwGJGQAoCigKQQQMAA0ADgAABABJbnRlbChSKSBDb3JlKFRNKSBpNy0zNzIw
 165.  UU0gQ1BVIEAgMi42MEdIegBJbnRlbChSKSBDb3Jwb3JhdGlvbgBVMkUxAEludGVs
 166.  KFIpIENvcmUoVE0pIGk3LTM3MjBRTSBDUFUgQCAyLjYwR0h6AAAHEwsAAYABIAAg
 167.  AEAAQAAABQEIVW5rbm93bgAABxMMAAGAASAAIABAAEAAAAUCCFVua25vd24AAAcT
 168.  DQABgQEAAQABQABAAAAFAwhVbmtub3duAAAHEw4AAYIBBgAGAEAAQAAABQMMVW5r
 169.  bm93bgAABCMPAAMDAQKpBgMA//vrvwGJGQAoCigKQQQRABIAEwAABABJbnRlbChS
 170.  KSBDb3JlKFRNKSBpNy0zNzIwUU0gQ1BVIEAgMi42MEdIegBJbnRlbChSKSBDb3Jw
 171.  b3JhdGlvbgBVMkUxAEludGVsKFIpIENvcmUoVE0pIGk3LTM3MjBRTSBDUFUgQCAy
 172.  LjYwR0h6AAAHExAAAYABIAAgAEAAQAAABQEIVW5rbm93bgAABxMRAAGAASAAIABA
 173.  AEAAAAUCCFVua25vd24AAAcTEgABgQEAAQABQABAAAAFAwhVbmtub3duAAAHExMA
 174.  AYIBBgAGAEAAQAAABQMMVW5rbm93bgAABCMUAAMDAQKpBgMA//vrvwGJGQAoCigK
 175.  QQQWABcAGAAABABJbnRlbChSKSBDb3JlKFRNKSBpNy0zNzIwUU0gQ1BVIEAgMi42
 176.  MEdIegBJbnRlbChSKSBDb3Jwb3JhdGlvbgBVMkUxAEludGVsKFIpIENvcmUoVE0p
 177.  IGk3LTM3MjBRTSBDUFUgQCAyLjYwR0h6AAAHExUAAYABIAAgAEAAQAAABQEIVW5r
 178.  bm93bgAABxMWAAGAASAAIABAAEAAAAUCCFVua25vd24AAAcTFwABgQEAAQABQABA
 179.  AAAFAwhVbmtub3duAAAHExgAAYIBBgAGAEAAQAAABQMMVW5rbm93bgAABCMZAAMD
 180.  AQKpBgMA//vrvwGJGQAoCigKQQQbABwAHQAABABJbnRlbChSKSBDb3JlKFRNKSBp
 181.  Ny0zNzIwUU0gQ1BVIEAgMi42MEdIegBJbnRlbChSKSBDb3Jwb3JhdGlvbgBVMkUx
 182.  AEludGVsKFIpIENvcmUoVE0pIGk3LTM3MjBRTSBDUFUgQCAyLjYwR0h6AAAHExoA
 183.  AYABIAAgAEAAQAAABQEIVW5rbm93bgAABxMbAAGAASAAIABAAEAAAAUCCFVua25v
 184.  d24AAAcTHAABgQEAAQABQABAAAAFAwhVbmtub3duAAAHEx0AAYIBBgAGAEAAQAAA
 185.  BQMMVW5rbm93bgAABCMeAAMDAQKpBgMA//vrvwGJGQAoCigKQQQgACEAIgAABABJ
 186.  bnRlbChSKSBDb3JlKFRNKSBpNy0zNzIwUU0gQ1BVIEAgMi42MEdIegBJbnRlbChS
 187.  KSBDb3Jwb3JhdGlvbgBVMkUxAEludGVsKFIpIENvcmUoVE0pIGk3LTM3MjBRTSBD
 188.  UFUgQCAyLjYwR0h6AAAHEx8AAYABIAAgAEAAQAAABQEIVW5rbm93bgAABxMgAAGA
 189.  ASAAIABAAEAAAAUCCFVua25vd24AAAcTIQABgQEAAQABQABAAAAFAwhVbmtub3du
 190.  AAAHEyIAAYIBBgAGAEAAQAAABQMMVW5rbm93bgAABCMjAAMDAQKpBgMA//vrvwGJ
 191.  GQAoCigKQQQlACYAJwAABABJbnRlbChSKSBDb3JlKFRNKSBpNy0zNzIwUU0gQ1BV
 192.  IEAgMi42MEdIegBJbnRlbChSKSBDb3Jwb3JhdGlvbgBVMkUxAEludGVsKFIpIENv
 193.  cmUoVE0pIGk3LTM3MjBRTSBDUFUgQCAyLjYwR0h6AAAHEyQAAYABIAAgAEAAQAAA
 194.  BQEIVW5rbm93bgAABxMlAAGAASAAIABAAEAAAAUCCFVua25vd24AAAcTJgABgQEA
 195.  AQABQABAAAAFAwhVbmtub3duAAAHEycAAYIBBgAGAEAAQAAABQMMVW5rbm93bgAA
 196.  EA8oAAMDAwAAgAD+/wIAAACCuikAKgAAALAAkhELAwMZAAkDUgEICgD+AGl4aTBp
 197.  ERiBAAU8PADwgwUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADxEFAAAAAAAA
 198.  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 199.  gK0BEjUEVpmZIsBITVQzNTFTNkNGUjhDLVBCICBOMICtAFdWMjhOMDc4OTIwNgAB
 200.  AwIEAwMDAgAAAAAAABEbKgAoAP//AAAAAAAQDQABAhiAAEAGAwQFBkRJTU0wAEJB
 201.  TksgMAAweDgwQUQAMHgwNDU2OTk5OQBVbmtub3duADB4NDg0RDU0MzMzNTMxNTMz
 202.  NjQzNDY1MjM4NDMyRDUwNDIyMDIwAACCuisALAAAALAAkhELAwMZAAkDUgEICgD+
 203.  AGl4aTBpERiBAAU8PADwgwUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADxEF
 204.  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 205.  AAAAAAAAgK0BEjUENpmYIsBITVQzNTFTNkNGUjhDLVBCICBOMICtAFdWMjhOMDc4
 206.  OTIwNgABAwIEAwMDAgAAAAAAABEbLAAoAP//AAAAAAAQDQABAhiAAEAGAwQFBkRJ
 207.  TU0wAEJBTksgMQAweDgwQUQAMHgwNDM2OTk5OABVbmtub3duADB4NDg0RDU0MzMz
 208.  NTMxNTMzNjQzNDY1MjM4NDMyRDUwNDIyMDIwAAATDy0AAAAAAP//fwAoAAAAAAAY
 209.  LgABAgAAA3+AmAEAAAAAAMEGAAH//0FwcGxlIEluYy4AMjIyLjAuMC4wLjAAMDkv
 210.  MjEvMjAxOAAAARsvAAECAwSUNTgtpsE5VbzdIfuwT1eGBgUGQXBwbGUgSW5jLgBN
 211.  YWNCb29rUHJvOSwxADEuMABDMDJKRjA0WEYxRzQAU3lzdGVtIFNLVSMATWFjQm9v
 212.  ayBQcm8AAAIQMAABAgMEBQkGMQAKAABBcHBsZSBJbmMuAE1hYy00QjdBQzdFNDM5
 213.  NDU1OTdFAE1hY0Jvb2tQcm85LDEAQzAyMjM1NjAzUjBGMzI1QVQBAEJhc2UgQm9h
 214.  cmQgQXNzZXQgVGFnIwBQYXJ0IENvbXBvbmVudAAAAxUxAAEKAgMAAwMBAQAAAAAA
 215.  AAAAQXBwbGUgSW5jLgBNYWMtNEI3QUM3RTQzOTQ1NTk3RQBDMDJKRjA0WEYxRzQA
 216.  AAgJMgABAAIhEU5vbmUARmlyZVdpcmUgODAwAAAICTMAAQACCx9Ob25lAEV0aGVy
 217.  bmV0AAAICTQAAQACEhBOb25lAFVTQjAAAAgJNQABAAISEE5vbmUAVVNCMQAACAk2
 218.  AAEAAhIQTm9uZQBVU0IyAAAICTcAAQACEhBOb25lAFNEIENhcmQgUmVhZGVyAAAI
 219.  CTgAAf8CAP9Ob25lAE1pbmkgRGlzcGxheVBvcnQAAAgJOQAB/wIA/05vbmUATWlj
 220.  cm9waG9uZQAACAk6AAH/AgD/Tm9uZQBTcGVha2VyAAAICTsAAQACHx1Ob25lAEF1
 221.  ZGlvIExpbmUgSW4AAAgJPAABAAIfHU5vbmUAQXVkaW8gTGluZSBPdXQAAAgJPQAB
 222.  AAL//05vbmUATWFnU2FmZSBEQyBQb3dlcgAACAk+AAEWAgD/U0FUQSBQb3J0IEEA
 223.  Tm9uZQAACAk/AAEWAgD/U0FUQSBQb3J0IEIATm9uZQAACAlAAAEAAv//Tm9uZQBQ
 224.  Q0ktRXhwcmVzcyBNaW5pIENhcmQAAAkNQQABpQgDAwAABAZBaXJQb3J0AAAJDUIA
 225.  AaUIAwMBAAQGRXhwcmVzc0NhcmQAAAkNQwABBgUDBAIABAdUaHVuZGVyYm9sdCBT
 226.  bG90IDEAAAkNRAABBgUDBAMABAdUaHVuZGVyYm9sdCBTbG90IDIAAAkNRQABBgUD
 227.  BAQABAdUaHVuZGVyYm9sdCBTbG90IDMAAAkNRgABBgUDBAUABAdUaHVuZGVyYm9s
 228.  dCBTbG90IDQAAAoGRwCDAW5WaWRpYSBWaWRlbyBBZGFwdGVyAAAKBkgAhwFBemFs
 229.  aWEgQXVkaW8gQ29kZWMAAAoGSQCFAUJyb2FkY29tIEV0aGVybmV0IENvbnRyb2xs
 230.  ZXIAAAoGSgCBAVNBVEEAAAsFSwAGQXBwbGUgUk9NIFZlcnNpb24KICBNb2RlbDog
 231.  ICAgICAgIE1CUDkxCiAgRUZJIFZlcnNpb246ICAyMjIuMC4wAC4wLjAKICBCdWls
 232.  dCBieTogICAgIHJvb3RAc2F1bW9uCiAgRGF0ZTogICAgICAgICBGcmkgU2VwIDIx
 233.  IDA4OgA1MTozMyBQRFQgMjAxOAogIFJldmlzaW9uOiAgICAgMjIyIChCJkkpCiAg
 234.  Uk9NIFZlcnNpb246ICBGMDAwX0QAMDAKICBCdWlsZCBUeXBlOiAgIE9mZmljaWFs
 235.  IEJ1aWxkLCBSZWxlYXNlCiAgQ29tcGlsZXI6ICAgICBBcHBsAGUgY2xhbmcgdmVy
 236.  c2lvbiAzLjAgKHRhZ3MvQXBwbGUvY2xhbmctMjExLjEwLjEpIChiYXNlZCBvbiBM
 237.  TFZNIAAzLjBzdm4pCgAADAVMAAAAAA0WTQABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABYg
 238.  TgABAgMEBQIAAAAABv8AAAAABwEAAAAAAAAAAAAAVW5rbm93bgBVbmtub3duAFVu
 239.  a25vd24AVW5rbm93bgBVbmtub3duAFVua25vd24AVW5rbm93bgAAIBRPAAAAAAAA
 240.  AAAAAAAAAAAAAAAAAIMGUAAEBwAAgFhRAAQAAAA39Q3BP/8f/wIAAAMAAAAAAACZ
 241.  ////sv8AALP///+1/wAAtv///9//AADn////6f8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 242.  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfwT9/wAA
 243.  
 244. --------------------------------------------------------------------------------
 245.  
 246. CPUID
 247.  
 248. Processor 0
 249.  
 250. Processor Vendor: Intel
 251. Processor Brand: Intel(R) Core(TM) i7-3720QM CPU @ 2.60GHz
 252. Family: 0x6
 253. Model: 0x3A
 254. Stepping: 0x9
 255.  
 256. CPUID Return Values
 257.  
 258.  CPU Thread: 0
 259.  APIC ID: 0
 260.  Processor ID: 0
 261.  Core ID: 0
 262.  Thread ID: 0
 263.  
 264.  Function  EAX       EBX       ECX       EDX
 265.  00000000  0000000D  756E6547  6C65746E  49656E69
 266.  00000001  000306A9  00100800  7FBAE3FF  BFEBFBFF
 267.  00000002  76035A01  00F0B2FF  00000000  00CA0000
 268.  00000003  00000000  00000000  00000000  00000000
 269.  00000004  1C004121  01C0003F  0000003F  00000000
 270.  00000005  00000040  00000040  00000003  00021120
 271.  00000006  00000077  00000002  00000001  00000000
 272.  00000007  00000000  00000281  00000000  9C000000
 273.  00000008  00000000  00000000  00000000  00000000
 274.  00000009  00000000  00000000  00000000  00000000
 275.  0000000A  07300403  00000000  00000000  00000603
 276.  0000000B  00000001  00000002  00000100  00000000
 277.  0000000C  00000000  00000000  00000000  00000000
 278.  0000000D  00000007  00000340  00000340  00000000
 279.  80000000  80000008  00000000  00000000  00000000
 280.  80000001  00000000  00000000  00000001  28100800
 281.  80000002  20202020  6E492020  286C6574  43202952
 282.  80000003  2865726F  20294D54  332D3769  51303237
 283.  80000004  5043204D  20402055  30362E32  007A4847
 284.  80000005  00000000  00000000  00000000  00000000
 285.  80000006  00000000  00000000  01006040  00000000
 286.  80000007  00000000  00000000  00000000  00000100
 287.  80000008  00003024  00000000  00000000  00000000
 288.  
 289.  CPU Thread: 1
 290.  APIC ID: 1
 291.  Processor ID: 0
 292.  Core ID: 0
 293.  Thread ID: 1
 294.  
 295.  Function  EAX       EBX       ECX       EDX
 296.  00000000  0000000D  756E6547  6C65746E  49656E69
 297.  00000001  000306A9  01100800  7FBAE3FF  BFEBFBFF
 298.  00000002  76035A01  00F0B2FF  00000000  00CA0000
 299.  00000003  00000000  00000000  00000000  00000000
 300.  00000004  1C004121  01C0003F  0000003F  00000000
 301.  00000005  00000040  00000040  00000003  00021120
 302.  00000006  00000077  00000002  00000001  00000000
 303.  00000007  00000000  00000281  00000000  9C000000
 304.  00000008  00000000  00000000  00000000  00000000
 305.  00000009  00000000  00000000  00000000  00000000
 306.  0000000A  07300403  00000000  00000000  00000603
 307.  0000000B  00000001  00000002  00000100  00000001
 308.  0000000C  00000000  00000000  00000000  00000000
 309.  0000000D  00000007  00000340  00000340  00000000
 310.  80000000  80000008  00000000  00000000  00000000
 311.  80000001  00000000  00000000  00000001  28100800
 312.  80000002  20202020  6E492020  286C6574  43202952
 313.  80000003  2865726F  20294D54  332D3769  51303237
 314.  80000004  5043204D  20402055  30362E32  007A4847
 315.  80000005  00000000  00000000  00000000  00000000
 316.  80000006  00000000  00000000  01006040  00000000
 317.  80000007  00000000  00000000  00000000  00000100
 318.  80000008  00003024  00000000  00000000  00000000
 319.  
 320.  CPU Thread: 2
 321.  APIC ID: 2
 322.  Processor ID: 0
 323.  Core ID: 1
 324.  Thread ID: 0
 325.  
 326.  Function  EAX       EBX       ECX       EDX
 327.  00000000  0000000D  756E6547  6C65746E  49656E69
 328.  00000001  000306A9  02100800  7FBAE3FF  BFEBFBFF
 329.  00000002  76035A01  00F0B2FF  00000000  00CA0000
 330.  00000003  00000000  00000000  00000000  00000000
 331.  00000004  1C004121  01C0003F  0000003F  00000000
 332.  00000005  00000040  00000040  00000003  00021120
 333.  00000006  00000077  00000002  00000001  00000000
 334.  00000007  00000000  00000281  00000000  9C000000
 335.  00000008  00000000  00000000  00000000  00000000
 336.  00000009  00000000  00000000  00000000  00000000
 337.  0000000A  07300403  00000000  00000000  00000603
 338.  0000000B  00000001  00000002  00000100  00000002
 339.  0000000C  00000000  00000000  00000000  00000000
 340.  0000000D  00000007  00000340  00000340  00000000
 341.  80000000  80000008  00000000  00000000  00000000
 342.  80000001  00000000  00000000  00000001  28100800
 343.  80000002  20202020  6E492020  286C6574  43202952
 344.  80000003  2865726F  20294D54  332D3769  51303237
 345.  80000004  5043204D  20402055  30362E32  007A4847
 346.  80000005  00000000  00000000  00000000  00000000
 347.  80000006  00000000  00000000  01006040  00000000
 348.  80000007  00000000  00000000  00000000  00000100
 349.  80000008  00003024  00000000  00000000  00000000
 350.  
 351.  CPU Thread: 3
 352.  APIC ID: 3
 353.  Processor ID: 0
 354.  Core ID: 1
 355.  Thread ID: 1
 356.  
 357.  Function  EAX       EBX       ECX       EDX
 358.  00000000  0000000D  756E6547  6C65746E  49656E69
 359.  00000001  000306A9  03100800  7FBAE3FF  BFEBFBFF
 360.  00000002  76035A01  00F0B2FF  00000000  00CA0000
 361.  00000003  00000000  00000000  00000000  00000000
 362.  00000004  1C004121  01C0003F  0000003F  00000000
 363.  00000005  00000040  00000040  00000003  00021120
 364.  00000006  00000077  00000002  00000001  00000000
 365.  00000007  00000000  00000281  00000000  9C000000
 366.  00000008  00000000  00000000  00000000  00000000
 367.  00000009  00000000  00000000  00000000  00000000
 368.  0000000A  07300403  00000000  00000000  00000603
 369.  0000000B  00000001  00000002  00000100  00000003
 370.  0000000C  00000000  00000000  00000000  00000000
 371.  0000000D  00000007  00000340  00000340  00000000
 372.  80000000  80000008  00000000  00000000  00000000
 373.  80000001  00000000  00000000  00000001  28100800
 374.  80000002  20202020  6E492020  286C6574  43202952
 375.  80000003  2865726F  20294D54  332D3769  51303237
 376.  80000004  5043204D  20402055  30362E32  007A4847
 377.  80000005  00000000  00000000  00000000  00000000
 378.  80000006  00000000  00000000  01006040  00000000
 379.  80000007  00000000  00000000  00000000  00000100
 380.  80000008  00003024  00000000  00000000  00000000
 381.  
 382.  CPU Thread: 4
 383.  APIC ID: 4
 384.  Processor ID: 0
 385.  Core ID: 2
 386.  Thread ID: 0
 387.  
 388.  Function  EAX       EBX       ECX       EDX
 389.  00000000  0000000D  756E6547  6C65746E  49656E69
 390.  00000001  000306A9  04100800  7FBAE3FF  BFEBFBFF
 391.  00000002  76035A01  00F0B2FF  00000000  00CA0000
 392.  00000003  00000000  00000000  00000000  00000000
 393.  00000004  1C004121  01C0003F  0000003F  00000000
 394.  00000005  00000040  00000040  00000003  00021120
 395.  00000006  00000077  00000002  00000001  00000000
 396.  00000007  00000000  00000281  00000000  9C000000
 397.  00000008  00000000  00000000  00000000  00000000
 398.  00000009  00000000  00000000  00000000  00000000
 399.  0000000A  07300403  00000000  00000000  00000603
 400.  0000000B  00000001  00000002  00000100  00000004
 401.  0000000C  00000000  00000000  00000000  00000000
 402.  0000000D  00000007  00000340  00000340  00000000
 403.  80000000  80000008  00000000  00000000  00000000
 404.  80000001  00000000  00000000  00000001  28100800
 405.  80000002  20202020  6E492020  286C6574  43202952
 406.  80000003  2865726F  20294D54  332D3769  51303237
 407.  80000004  5043204D  20402055  30362E32  007A4847
 408.  80000005  00000000  00000000  00000000  00000000
 409.  80000006  00000000  00000000  01006040  00000000
 410.  80000007  00000000  00000000  00000000  00000100
 411.  80000008  00003024  00000000  00000000  00000000
 412.  
 413.  CPU Thread: 5
 414.  APIC ID: 5
 415.  Processor ID: 0
 416.  Core ID: 2
 417.  Thread ID: 1
 418.  
 419.  Function  EAX       EBX       ECX       EDX
 420.  00000000  0000000D  756E6547  6C65746E  49656E69
 421.  00000001  000306A9  05100800  7FBAE3FF  BFEBFBFF
 422.  00000002  76035A01  00F0B2FF  00000000  00CA0000
 423.  00000003  00000000  00000000  00000000  00000000
 424.  00000004  1C004121  01C0003F  0000003F  00000000
 425.  00000005  00000040  00000040  00000003  00021120
 426.  00000006  00000077  00000002  00000001  00000000
 427.  00000007  00000000  00000281  00000000  9C000000
 428.  00000008  00000000  00000000  00000000  00000000
 429.  00000009  00000000  00000000  00000000  00000000
 430.  0000000A  07300403  00000000  00000000  00000603
 431.  0000000B  00000001  00000002  00000100  00000005
 432.  0000000C  00000000  00000000  00000000  00000000
 433.  0000000D  00000007  00000340  00000340  00000000
 434.  80000000  80000008  00000000  00000000  00000000
 435.  80000001  00000000  00000000  00000001  28100800
 436.  80000002  20202020  6E492020  286C6574  43202952
 437.  80000003  2865726F  20294D54  332D3769  51303237
 438.  80000004  5043204D  20402055  30362E32  007A4847
 439.  80000005  00000000  00000000  00000000  00000000
 440.  80000006  00000000  00000000  01006040  00000000
 441.  80000007  00000000  00000000  00000000  00000100
 442.  80000008  00003024  00000000  00000000  00000000
 443.  
 444.  CPU Thread: 6
 445.  APIC ID: 6
 446.  Processor ID: 0
 447.  Core ID: 3
 448.  Thread ID: 0
 449.  
 450.  Function  EAX       EBX       ECX       EDX
 451.  00000000  0000000D  756E6547  6C65746E  49656E69
 452.  00000001  000306A9  06100800  7FBAE3FF  BFEBFBFF
 453.  00000002  76035A01  00F0B2FF  00000000  00CA0000
 454.  00000003  00000000  00000000  00000000  00000000
 455.  00000004  1C004121  01C0003F  0000003F  00000000
 456.  00000005  00000040  00000040  00000003  00021120
 457.  00000006  00000077  00000002  00000001  00000000
 458.  00000007  00000000  00000281  00000000  9C000000
 459.  00000008  00000000  00000000  00000000  00000000
 460.  00000009  00000000  00000000  00000000  00000000
 461.  0000000A  07300403  00000000  00000000  00000603
 462.  0000000B  00000001  00000002  00000100  00000006
 463.  0000000C  00000000  00000000  00000000  00000000
 464.  0000000D  00000007  00000340  00000340  00000000
 465.  80000000  80000008  00000000  00000000  00000000
 466.  80000001  00000000  00000000  00000001  28100800
 467.  80000002  20202020  6E492020  286C6574  43202952
 468.  80000003  2865726F  20294D54  332D3769  51303237
 469.  80000004  5043204D  20402055  30362E32  007A4847
 470.  80000005  00000000  00000000  00000000  00000000
 471.  80000006  00000000  00000000  01006040  00000000
 472.  80000007  00000000  00000000  00000000  00000100
 473.  80000008  00003024  00000000  00000000  00000000
 474.  
 475.  CPU Thread: 7
 476.  APIC ID: 7
 477.  Processor ID: 0
 478.  Core ID: 3
 479.  Thread ID: 1
 480.  
 481.  Function  EAX       EBX       ECX       EDX
 482.  00000000  0000000D  756E6547  6C65746E  49656E69
 483.  00000001  000306A9  07100800  7FBAE3FF  BFEBFBFF
 484.  00000002  76035A01  00F0B2FF  00000000  00CA0000
 485.  00000003  00000000  00000000  00000000  00000000
 486.  00000004  1C004121  01C0003F  0000003F  00000000
 487.  00000005  00000040  00000040  00000003  00021120
 488.  00000006  00000077  00000002  00000001  00000000
 489.  00000007  00000000  00000281  00000000  9C000000
 490.  00000008  00000000  00000000  00000000  00000000
 491.  00000009  00000000  00000000  00000000  00000000
 492.  0000000A  07300403  00000000  00000000  00000603
 493.  0000000B  00000001  00000002  00000100  00000007
 494.  0000000C  00000000  00000000  00000000  00000000
 495.  0000000D  00000007  00000340  00000340  00000000
 496.  80000000  80000008  00000000  00000000  00000000
 497.  80000001  00000000  00000000  00000001  28100800
 498.  80000002  20202020  6E492020  286C6574  43202952
 499.  80000003  2865726F  20294D54  332D3769  51303237
 500.  80000004  5043204D  20402055  30362E32  007A4847
 501.  80000005  00000000  00000000  00000000  00000000
 502.  80000006  00000000  00000000  01006040  00000000
 503.  80000007  00000000  00000000  00000000  00000100
 504.  80000008  00003024  00000000  00000000  00000000
 505.  
 506. --------------------------------------------------------------------------------
 507.  
 508. Intel CPU
 509.  
 510. Name: Intel Core i7-3720QM
 511. Number of Cores: 4
 512. Threads per Core: 2
 513. Timer Frequency: 2.533317 MHz
 514. Time Stamp Counter: Invariant
 515. Estimated Time Stamp Counter Frequency: 2594.4 MHz
 516. Estimated Time Stamp Counter Frequency Error: 0.49158 Mhz
 517. Time Stamp Counter Frequency: 2594.12 MHz
 518.  
 519. MSR Core #1
 520.  
 521.  MSR       EDX       EAX
 522.  000000CE  00080C10  F0011A00
 523.  00000198  000023DE  00002200
 524.  0000019C  00000000  880E0000
 525.  000001A2  00000000  00691200
 526.  000001B1  00000000  880003C3
 527.  00000606  00000000  000A1003
 528.  00000611  00000000  D8DD180C
 529.  00000639  00000000  611E38C2
 530.  00000641  00000000  00009A17
 531.  
 532. MSR Core #2
 533.  
 534.  MSR       EDX       EAX
 535.  000000CE  00080C10  F0011A00
 536.  00000198  0000233A  00002200
 537.  0000019C  00000000  88050282
 538.  000001A2  00000000  00691200
 539.  000001B1  00000000  880003C3
 540.  00000606  00000000  000A1003
 541.  00000611  00000000  D8DD180C
 542.  00000639  00000000  611E38C2
 543.  00000641  00000000  00009A17
 544.  
 545. MSR Core #3
 546.  
 547.  MSR       EDX       EAX
 548.  000000CE  00080C10  F0011A00
 549.  00000198  00002311  00002200
 550.  0000019C  00000000  88010282
 551.  000001A2  00000000  00691200
 552.  000001B1  00000000  88010282
 553.  00000606  00000000  000A1003
 554.  00000611  00000000  D8DD180C
 555.  00000639  00000000  611E38C2
 556.  00000641  00000000  00009A17
 557.  
 558. MSR Core #4
 559.  
 560.  MSR       EDX       EAX
 561.  000000CE  00080C10  F0011A00
 562.  00000198  0000226D  00002200
 563.  0000019C  00000000  88050282
 564.  000001A2  00000000  00691200
 565.  000001B1  00000000  88010282
 566.  00000606  00000000  000A1003
 567.  00000611  00000000  D8DD180C
 568.  00000639  00000000  611E38C2
 569.  00000641  00000000  00009A17
 570.  
 571. Microarchitecture: IvyBridge
 572. Time Stamp Counter Multiplier: 26
 573.  
 574. --------------------------------------------------------------------------------
 575.  
 576. AMD Display Library
 577.  
 578. Status: -1
 579.  
 580. --------------------------------------------------------------------------------
 581.  
 582. NVAPI
 583.  
 584. Version: NVidia Complete Version 1.10
 585. Number of GPUs: 1
 586.  
 587. --------------------------------------------------------------------------------
 588.  
 589. Nvidia GPU
 590.  
 591. Name: NVIDIA GeForce GT 650M
 592. Index: 0
 593. Driver Version: 425.31
 594. Driver Branch: r419_50-20
 595.  
 596. DeviceID: 0xFD510DE
 597. SubSystemID: 0xFC106B
 598. RevisionID: 0xA1
 599. ExtDeviceID: 0xFD5
 600.  
 601. Thermal Settings
 602.  
 603.  Sensor[0].Controller: GPU_INTERNAL
 604.  Sensor[0].DefaultMinTemp: 0
 605.  Sensor[0].DefaultMaxTemp: 127
 606.  Sensor[0].CurrentTemp: 73
 607.  Sensor[0].Target: GPU
 608.  
 609. Clocks
 610.  
 611.  Clock[8]: 418999
 612.  Clock[9]: 11
 613.  Clock[10]: 277778
 614.  Clock[11]: 1
 615.  Clock[12]: 540000
 616.  Clock[13]: 9
 617.  Clock[16]: 27000
 618.  Clock[17]: 1
 619.  Clock[18]: 148500
 620.  Clock[19]: 1
 621.  Clock[30]: 405000
 622.  Clock[31]: 17
 623.  Clock[32]: 810000
 624.  Clock[33]: 25
 625.  Clock[34]: 810000
 626.  Clock[35]: 25
 627.  Clock[36]: 405000
 628.  Clock[37]: 9
 629.  Clock[40]: 324000
 630.  Clock[41]: 9
 631.  Clock[42]: 405000
 632.  Clock[43]: 9
 633.  Clock[44]: 108000
 634.  Clock[45]: 1
 635.  Clock[50]: 810000
 636.  Clock[51]: 25
 637.  Clock[92]: 418999
 638.  Clock[93]: 32
 639.  Clock[99]: 277778
 640.  Clock[100]: 32
 641.  Clock[106]: 540000
 642.  Clock[107]: 32
 643.  Clock[120]: 27000
 644.  Clock[121]: 32
 645.  Clock[127]: 148500
 646.  Clock[128]: 32
 647.  Clock[169]: 405000
 648.  Clock[170]: 32
 649.  Clock[176]: 810000
 650.  Clock[177]: 15
 651.  Clock[178]: 100
 652.  Clock[183]: 810000
 653.  Clock[184]: 15
 654.  Clock[185]: 100
 655.  Clock[190]: 405000
 656.  Clock[191]: 32
 657.  Clock[204]: 324000
 658.  Clock[205]: 32
 659.  Clock[211]: 405000
 660.  Clock[212]: 32
 661.  Clock[218]: 108000
 662.  Clock[219]: 32
 663.  Clock[239]: 810000
 664.  Clock[240]: 15
 665.  Clock[241]: 100
 666.  
 667. Tachometer
 668.  
 669.  Status: NOT_SUPPORTED
 670.  
 671. P-States
 672.  
 673.  Percentage[0]: 20
 674.  Percentage[1]: 16
 675.  Percentage[2]: 0
 676.  Percentage[3]: 2
 677.  
 678. Usages
 679.  
 680.  Usage[1]: 1
 681.  Usage[2]: 20
 682.  Usage[3]: 60
 683.  Usage[4]: 30
 684.  Usage[5]: 1
 685.  Usage[6]: 16
 686.  Usage[7]: 58
 687.  Usage[8]: 29
 688.  Usage[9]: 1
 689.  Usage[11]: 58
 690.  Usage[12]: 29
 691.  Usage[13]: 1
 692.  Usage[14]: 2
 693.  Usage[15]: 100
 694.  Usage[16]: 100
 695.  
 696. Cooler Settings
 697.  
 698.  
 699. Memory Info
 700.  
 701.  Value[0]: 1048576
 702.  Value[1]: 1008128
 703.  Value[2]: 0
 704.  Value[3]: 4162908
 705.  Value[4]: 497268
 706.  
 707. --------------------------------------------------------------------------------
 708.  
 709. SSDSandforce
 710.  
 711. Drive name: KINGSTON SHFS37A120G
 712. Firmware version: 60AABBF0
 713.  
 714.  ID Description                        Raw Value    Worst Value Thres Physical
 715.  01 Raw Read Error Rate                4CD138060000 95    95    50    -      
 716.  05 Retired Block Count                000000000000 100   100   3     0      
 717.  09 Power-On Hours (POH)               450B00001C7B 97    97    0     2885    
 718.  0C Power Cycle Count                  660100000000 100   100   0     358    
 719.  AB Program Fail Count                 000000000000 100   100   0     0      
 720.  AC Erase Fail Count                   000000000000 100   100   0     0      
 721.  AE Unexpected Power Loss Count        570000000000 0     0     0     87      
 722.  B1 Wear Range Delta                   000000000000 0     0     0     0      
 723.  B5 Alternative Program Fail Count     000000000000 100   100   0     0      
 724.  B6 Alternative Erase Fail Count       000000000000 100   100   0     0      
 725.  BB Uncorrectable Error Count          000000000000 100   100   0     0      
 726.  BD Unknown                            2D002F001000 47    45    0     -      
 727.  C2 Temperature                        2D002F001000 47    45    0     45      
 728.  C3 Unrecoverable ECC                  4CD138060000 120   120   0     -      
 729.  C4 Reallocation Event Count           000000000000 100   100   3     0      
 730.  C9 Unknown                            4CD138060000 120   120   0     -      
 731.  CC Unknown                            4CD138060000 120   120   0     -      
 732.  E6 Unknown                            640000000000 100   100   0     -      
 733.  E7 Remaining Life                     000000000800 100   100   11    100    
 734.  E9 Controller Writes to NAND          300300000000 0     0     0     816    
 735.  EA Host Writes to Controller          D20300000000 0     0     0     978    
 736.  F1 Host Writes                        D20300000000 0     0     0     978    
 737.  F2 Host Reads                         000300000000 0     0     0     768    
 738.  F4 Unknown                            060013000000 100   100   10    -      
 739.  
 740. Logical drive name: C:\
 741. Format: NTFS
 742. Total size: 119012929536
 743. Total free space: 50064695296
 744.  
 745. --------------------------------------------------------------------------------
 746.  
 747. GenericHarddisk
 748.  
 749. Drive name: APPLE HDD HTS727575A9E362
 750. Firmware version: JF4AD0N0
 751.  
 752.  ID Description                        Raw Value    Worst Value Thres Physical
 753.  01 Read Error Rate                    000000000000 100   100   62    -      
 754.  02 Throughput Performance             000000000000 100   100   40    -      
 755.  03 Spin-Up Time                       010000000C00 228   228   33    -      
 756.  04 Start/Stop Count                   961200000000 97    97    0     4758    
 757.  05 Reallocated Sectors Count          000000000000 100   100   5     -      
 758.  07 Seek Error Rate                    000000000000 100   100   67    -      
 759.  08 Seek Time Performance              000000000000 100   100   40    -      
 760.  09 Power-On Hours (POH)               C24900000000 57    57    0     18882  
 761.  0A Spin Retry Count                   000000000000 100   100   60    -      
 762.  0C Power Cycle Count                  781200000000 97    97    0     4728    
 763.  A0 Unknown                            000000000000 100   100   0     -      
 764.  BF G-sense Error Rate                 000000000000 100   100   0     -      
 765.  C0 Emergency Retract Cycle Count      5D0000001900 100   100   0     -      
 766.  C1 Load Cycle Count                   37C506000000 56    56    0     -      
 767.  C2 Temperature                        27000C003200 153   153   0     39      
 768.  C3 Hardware ECC Recovered             E00060000000 76    76    0     -      
 769.  C4 Reallocation Event Count           000000000000 100   100   0     -      
 770.  C5 Current Pending Sector Count       000000000000 100   100   0     -      
 771.  C6 Uncorrectable Sector Count         000000000000 100   100   0     -      
 772.  C7 UltraDMA CRC Error Count           000000000000 200   200   0     -      
 773.  DF Load/Unload Retry Count            000000000000 100   100   0     -      
 774.  FE Free Fall Protection               F70200000000 98    98    0     -      
 775.  
 776. Logical drive name: D:\
 777. Format: NTFS
 778. Total size: 303945478144
 779. Total free space: 5317582848
RAW Paste Data
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top