SHARE
TWEET

zgadywanieliczby

a guest Jan 19th, 2019 170 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. {
 2.   "name": "liczba",
 3.   "permissions": "NONE",
 4.   "restriction": "1",
 5.   "_id": "rDZFX",
 6.   "actions": [
 7.     {
 8.       "storage": "1",
 9.       "varName": "wynik",
 10.       "min": "1",
 11.       "max": "100",
 12.       "name": "Generate Random Number"
 13.     },
 14.     {
 15.       "channel": "0",
 16.       "varName": "",
 17.       "message": "Wylosowałem dla ciebie liczbę od 1 do 100.\nSpróbuj ją teraz zgadnąć!",
 18.       "storage": "0",
 19.       "varName2": "",
 20.       "name": "Send Message"
 21.     },
 22.     {
 23.       "storage": "0",
 24.       "varName": "",
 25.       "filter": "content.includes('')",
 26.       "max": "1",
 27.       "time": "60000",
 28.       "storage2": "1",
 29.       "varName2": "wyslanaliczba",
 30.       "iftrue": "3",
 31.       "iftrueVal": "2",
 32.       "iffalse": "0",
 33.       "iffalseVal": "",
 34.       "name": "Await Response Call Action"
 35.     },
 36.     {
 37.       "channel": "0",
 38.       "varName": "",
 39.       "message": "Czas minął! Wylosowaną liczbą było **${tempVars(\"wynik\")}**!",
 40.       "storage": "0",
 41.       "varName2": "",
 42.       "name": "Send Message"
 43.     },
 44.     {
 45.       "name": "End Action Sequence"
 46.     },
 47.     {
 48.       "storage": "1",
 49.       "varName": "wyslanaliczba",
 50.       "comparison": "1",
 51.       "value": "${tempVars(\"wynik\")}",
 52.       "iftrue": "3",
 53.       "iftrueVal": "2",
 54.       "iffalse": "0",
 55.       "iffalseVal": "",
 56.       "name": "Check Variable"
 57.     },
 58.     {
 59.       "channel": "0",
 60.       "varName": "",
 61.       "message": "`${tempVars(\"wyslanaliczba\")}` nie jest poprawną odpowiedzią! :(\nWylosowana liczba to: `${tempVars(\"wynik\")}`",
 62.       "storage": "0",
 63.       "varName2": "",
 64.       "name": "Send Message"
 65.     },
 66.     {
 67.       "name": "End Action Sequence"
 68.     },
 69.     {
 70.       "storage": "1",
 71.       "varName": "wyslanaliczba",
 72.       "comparison": "1",
 73.       "value": "${tempVars(\"wynik\")}",
 74.       "iftrue": "0",
 75.       "iftrueVal": "2",
 76.       "iffalse": "1",
 77.       "iffalseVal": "",
 78.       "name": "Check Variable"
 79.     },
 80.     {
 81.       "channel": "0",
 82.       "varName": "",
 83.       "message": "Gratulacje! Poprawną liczbą było **${tempVars(\"wyslanaliczba\")}**!",
 84.       "storage": "0",
 85.       "varName2": "",
 86.       "name": "Send Message"
 87.     },
 88.     {
 89.       "comment": "Dodaj tu kolejne akcje, nagroda za zgadnięcie czy coś",
 90.       "color": "#ffff00",
 91.       "name": "Comment"
 92.     }
 93.   ]
 94. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top