SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 14th, 2019 103 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <amxmodx>
 2. #include <cstrike>
 3. #include <hamsandwich>
 4. #include <fakemeta>
 5. #include <fun>
 6. #include <ColorChat>
 7.  
 8. native set_lights(Lighting[]);
 9. native jail_get_setmenu(id);
 10. native jail_match_menu(id);
 11.  
 12. #pragma dynamic 32768
 13. #define NEW_MODELS
 14.  
 15. #define setTask set_task
 16. #define removeTask remove_task
 17. #define taskExists task_exists
 18. #define setHud set_hudmessage
 19. #define showHud ShowSyncHudMsg
 20. #define isTeam(%0) get_user_team(%0)
 21. #define isFlagi(%0,%1) (get_user_flags(%0) & read_flags(%1))
 22. #define isAlive(%0) is_user_alive(%0)
 23. #define isConnected(%0) is_user_connected(%0)
 24. #define isBron(%0) get_user_weapon(%0)
 25. #define findEntName(%0,%1) engfunc(EngFunc_FindEntityByString, %0, "classname", %1)
 26. #define setLights(%0) set_lights(%0)
 27. #define removeEnt(%0) engfunc(EngFunc_RemoveEntity, %0)
 28. #define setHealth(%0,%1) set_user_health(%0, %1)
 29. #define giveItem(%0,%1) give_item(%0, %1)
 30. #define stripWeapons(%0) strip_user_weapons(%0)
 31. #define MaxClients 32
 32.  
 33. new ile_graczy[4];
 34.  
 35. stock setGodmode(id, godmode = 0) set_user_godmode(id, godmode);
 36.  
 37. enum Forwardy {
 38.     fPlayerDie,
 39.     fPlayerSpawn,
 40.     fGameStart,
 41.     fPrisonerTakeWish,
 42.     fPrisonerShowWish,
 43.     fPrisonerLast,
 44.     fRoundStartPost,
 45.     fRoundStartPre,
 46.     fRemoveData,
 47.     fPlayerWeaponTouch,
 48.     fPlayerUse,
 49.     fPlayerJump,
 50.     fAutoFreeDay,
 51.     fPlayerUseRemoteKit,
 52.     fPlayerUseKit,
 53.     fPlayerDrop,
 54.     fPlayerConnected,
 55.     fPlayerDisconnected
 56. }
 57.  
 58. new Forward[Forwardy];
 59.  
 60. enum Liczniki {
 61.     FD_ODLICZ_KONIEC, FD_ODLICZ_GOD,
 62.     KD_ODLICZ_START, KD_ODLICZ_KONIEC,
 63.     WG_ODLICZ_START, WG_ODLICZ_KONIEC,
 64.     CH_ODLICZ_START, CH_ODLICZ_KONIEC,
 65.     GN_ODLICZ_START, GN_ODLICZ_KONIEC,
 66.     DW_ODLICZ_START, DW_ODLICZ_KONIEC,
 67.     ZB_ODLICZ_START, ZB_ODLICZ_KONIEC,
 68.     LN_ODLICZ_START, LN_ODLICZ_KONIEC,
 69.     WNG_ODLICZ_START, WNG_ODLICZ_KONIEC,
 70.     MA_ODLICZ_START, MA_ODLICZ_KONIEC,
 71.     NIE_ODLICZ_START, NIE_ODLICZ_KONIEC,
 72.     ONE_ODLICZ_START, ONE_ODLICZ_KONIEC,
 73.     RPG_ODLICZ_START, RPG_ODLICZ_KONIEC,
 74.     HS_ODLICZ_START, HS_ODLICZ_KONIEC,
 75.     SMI_ODLICZ_START, SMI_ODLICZ_KONIEC,
 76.     FIR_ODLICZ_START, FIR_ODLICZ_KONIEC,
 77.     BOW_ODLICZ_START, BOW_ODLICZ_KONIEC,
 78.     BOW2_ODLICZ_START, BOW2_ODLICZ_KONIEC,
 79.     SW_ODLICZ_START, SW_ODLICZ_KONIEC,
 80.     KA_ODLICZ_START, KA_ODLICZ_KONIEC
 81. }
 82.  
 83. enum (+= 100) {
 84.     ID_POKAZUJ,
 85.     ID_DZWIEK_POSZ,
 86.     ID_DZWIEK_JOIN,
 87.     ID_LOS_PROWADZACY,
 88.     ID_WYBIERZ_PROWADZACY,
 89.     ID_LOS_PRZECIWNIK,
 90.     ID_CZAS_BRONIE,
 91.     ID_POKAZ_PODZIAL,
 92.     ID_CZAS_AUTOFD,
 93.     ID_CZAS_FDGRACZ,
 94.  
 95.     ID_WG_ODLICZ, ID_WG_KONIEC, ID_WG_POKAZUJ,
 96.     ID_CHOWANY_ODLICZ, ID_CHOWANY_KONIEC,
 97.     ID_GN_ODLICZ, ID_GN_KONIEC, ID_GN_MUZYKA,
 98.     ID_DW_ODLICZ, ID_DW_KONIEC,
 99.     ID_ZB_ODLICZ, ID_ZB_KONIEC,
 100.     ID_LN_ODLICZ, ID_LN_KONIEC,
 101.     ID_WNG_ODLICZ, ID_WNG_KONIEC,
 102.     ID_MA_ODLICZ, ID_MA_KONIEC,
 103.     ID_NIE_ODLICZ, ID_NIE_KONIEC,
 104.     ID_ONE_ODLICZ, ID_ONE_KONIEC,
 105.     ID_RPG_ODLICZ, ID_RPG_KONIEC,
 106.     ID_HS_ODLICZ, ID_HS_KONIEC,
 107.     ID_SMI_ODLICZ, ID_SMI_KONIEC,
 108.     ID_FIR_ODLICZ, ID_FIR_KONIEC,
 109.     ID_BOW_ODLICZ, ID_BOW_KONIEC,
 110.     ID_BOW2_ODLICZ, ID_BOW2_KONIEC,
 111.     ID_SW_ODLICZ, ID_SW_KONIEC,
 112.     ID_KA_ODLICZ, ID_KA_KONIEC, ID_KA_MUZYKA,
 113.     ID_KD_ODLICZ, ID_KD_KONIEC,
 114.     ID_FD_KONIEC, ID_FD_GOD
 115. }
 116.  
 117. new gButtons[10];
 118. new HamHook:fHamTakeDamage[2];
 119. new AdminVoice, bool:Voice[33][2];
 120. new rundy, Prowadzacy, WylosowanyGracz, hud[5], Odliczanie[Liczniki], iMaFD[33], Duel[2], bronie_pojedynek, GameMode;
 121. new HamHook:fHamWeapon[31];
 122. #if defined CHOOSE_ZOOM
 123. new bezZooma;
 124. #endif
 125. new bool:Box, bool:new_dalej, bool:zabojca_ct[33], bool:friendly_tt, bool:Mikro;
 126. new JestZlapany[33], MaLom;
 127. new bool:LRStart, bool:blokada[33];
 128. new ilosc_zabaw, bool:wlaczyl_zabawe;
 129. new nick[33][32], sid[33][35], ip[33][22];
 130. new bool:Muted[33][33], aMuted[33];
 131. new Float:fczas_rozpoczecia_rundy, Float:fczas_rundy;
 132. new czas_rundy, bool:cele_otwarte, PozwolMenu, MenuKolor, BronMenu, PistolMenu, ZabawyMenu, ZnalazlMenu, ZyczMenu, ZyczCb, CeleMenu, PodzielMenu, MuzykaMenu;
 133. new bronie_gracza[33][2], bool:czas_bronie, bool:wykonaj_raz;
 134. new szPlayerFDTime[33];
 135. new bool:ZostalZlapany[33];
 136. new Float:LROrigin[3];
 137. new IleZlapanych, IleFD, IleBudyn;
 138. #if defined ICON_DUEL
 139. new DuelIcon[2];
 140. #endif
 141. #if defined BEACON_LR
 142. new sprite;
 143. #endif
 144. new bool:NgVision[33];
 145. new Trie:zamien;
 146.  
 147. new maxAmmo[31] = { 0, 52, 0, 90, 1, 31, 1, 100, 90, 1, 120, 100, 100, 90, 90, 90, 100, 120, 30, 120, 200, 31, 90, 120, 90, 2, 35, 90, 90, 0, 100 };
 148. new dni_tygodnia[][] = { "Niedziela", "Poniedzialek", "Wtorek", "Sroda", "Czwartek", "Piatek", "Sobota" };
 149.  
 150. new jakie_bronie[] = { 18, 28, 22, 15, 4, 25 }, user_gangi[33];
 151.  
 152. new KoloryLatarki[][3] = { {255, 0, 0}, {0, 255, 0}, {0, 0, 255}, {255, 69, 0}, {0, 255, 255}, {255, 255, 0}, {255, 0, 255}, {255, 255, 255} };
 153. new KoloryNazwy[][] = { "Czerwonym", "Zielonym", "Niebieskim", "Pomaranczowym", "Aqua", "Zoltym", "Rozowym", "Bialym [RATUJE]" };
 154.  
 155. new SpeedPlayers[33];
 156. new bool:LatarkaON[33], g_FlashColor[33], bool:wybral[33];
 157. new bool:iRestartGry, bool:FirstRound;
 158.  
 159. new modele[][] = {
 160.     "models/topmasters_jb/days_mode/dodgeball/v_dodgeball.mdl", "models/topmasters_jb/days_mode/dodgeball/w_dodgeball.mdl",
 161.     "models/w_throw.mdl"
 162. };
 163.  
 164. new piesci[][] = {
 165.     "models/topmasters_jb/fists/p_fist.mdl", "models/topmasters_jb/fists/v_fist.mdl", // no vip
 166.     "models/topmasters_jb/bat/p_bat.mdl", "models/topmasters_jb/bat/v_bat.mdl", // vip
 167.     "models/topmasters_jb/clawhammer/p_clawhammer.mdl", "models/topmasters_jb/clawhammer/v_clawhammer.mdl", // svip
 168.     "models/topmasters_jb/crowbar/p_crowbar.mdl", "models/topmasters_jb/crowbar/v_crowbar.mdl", // uvip
 169.  
 170.     "models/topmasters_jb/boxing/p_boxing.mdl", "models/topmasters_jb/boxing/v_boxing.mdl"
 171. };
 172.  
 173. new piesci_ct[][] = {
 174.     "models/topmasters_jb/baton/p_baton.mdl", "models/topmasters_jb/baton/v_baton.mdl",
 175.     "models/topmasters_jb/machete/p_machete.mdl", "models/topmasters_jb/machete/v_machete.mdl",
 176.     "models/topmasters_jb/katana/p_katana.mdl", "models/topmasters_jb/katana/v_katana.mdl",
 177.     "models/topmasters_jb/katanas/p_katanas.mdl", "models/topmasters_jb/katanas/v_katanas.mdl"
 178. };
 179.  
 180. new dzwiekiZabawy[][] = {
 181.     "topmasters_jb/days_mode/chasing/theme.mp3", "topmasters_jb/days_mode/hidenseek/theme.mp3",
 182.     "topmasters_jb/days_mode/hidenseek/death.wav", "topmasters_jb/days_mode/ducks/theme.mp3",
 183.     "topmasters_jb/days_mode/ducks/death.wav", "topmasters_jb/days_mode/dodgeball/theme.mp3",
 184.     "topmasters_jb/days_mode/begin.wav"
 185. }
 186.  
 187. new dzwieki[][] = {
 188.     "topmasters_jb/alarm.wav", "topmasters_jb/bell.wav",
 189.     "topmasters_jb/death.wav", "topmasters_jb/welcome.wav",
 190.     "topmasters_jb/freeday_end.wav", "topmasters_jb/kamikaze.wav",
 191.  
 192.     "topmasters_jb/duel/end.wav", "topmasters_jb/duel/end2.wav",
 193.     "topmasters_jb/duel/start.wav", "topmasters_jb/boxing/theme.wav"
 194. };
 195.  
 196. new ButtonClasses[][] = { "func_button", "func_rot_button", "button_target" };
 197. new BlokUse[][] = { "game_player_equip", "player_weaponstrip", "func_tank", "func_tankmortar", "func_tankrocket", "func_tanklaser" };
 198.  
 199. public plugin_init() {
 200.     register_plugin("JailBreak", "5.0", "naXe");
 201.  
 202.     register_clcmd("say /menu", "MenuGraczy");
 203.     register_clcmd("say /mute", "MenuMute");
 204.     register_clcmd("say /lr", "LRZyczenie");
 205.     register_clcmd("say /bronie", "MenuBroni");
 206.     register_clcmd("say /oddaj", "OddajProwadzenie");
 207.  
 208.     register_clcmd("jail_otworz", "AdminOtworz");
 209.     register_clcmd("jail_cele", "AdminCele");
 210.     register_clcmd("jail_mute", "AdminMute");
 211.     register_clcmd("jail_ustaw", "UstawieniaGracza");
 212.  
 213.     register_clcmd("+adminvoice", "AdminVoiceCmd");
 214.     register_clcmd("-adminvoice", "AdminVoiceCmd");
 215.     register_clcmd("+interadminvoice", "InterAdminCmd");
 216.     register_clcmd("-interadminvoice", "InterAdminCmd");
 217.     register_clcmd("+vipvoice", "VipVoiceCmd");
 218.     register_clcmd("-vipvoice", "VipVoiceCmd");
 219.  
 220.     register_clcmd("nightvision", "Noktowizor");
 221.     register_clcmd("drop", "ZakazDrop");
 222.     register_clcmd("radio1", "BlokujRadio");
 223.     register_clcmd("radio2", "BlokujRadio");
 224.     register_clcmd("radio3", "BlokujRadio");
 225.  
 226.     register_logevent("KoniecRundy", 2, "1=Round_End");
 227.     register_logevent("StartRundy", 2, "1=Round_Start");
 228.  
 229.     register_event("HLTV", "NowaRunda", "a", "1=0", "2=0");
 230.     register_event("TextMsg", "RestartGry", "a", "2&#Game_C", "2&#Game_W");
 231.     register_event("CurWeapon", "CurWeapon", "bef", "1=1");
 232.     register_event("StatusValue", "StatusShow", "bef", "1=2", "2!0");
 233.     register_event("StatusValue", "StatusShow", "bef", "1=1", "2=0");
 234.  
 235.     RegisterHam(Ham_Item_Deploy, "weapon_knife", "WeaponKnife", 1);
 236.     RegisterHam(Ham_Item_Deploy, "weapon_hegrenade", "WeaponZbijak", 1);
 237.     RegisterHam(Ham_AddPlayerItem, "weapon_c4", "AddPlayerPaka");
 238.     RegisterHam(Ham_Player_Jump, "player", "PlayerJump");
 239.     RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "Odrodzenie", 1);
 240.     RegisterHam(Ham_Killed, "player", "SmiercGracza");
 241.     RegisterHam(Ham_Use, "func_healthcharger", "BlockLeczenie");
 242.     RegisterHam(Ham_Use, "func_recharge", "BlockLeczenie");
 243.     RegisterHam(Ham_TakeDamage, "player", "TakeDamageVehicle");
 244.     RegisterHam(Ham_TakeDamage, "player", "TakeDamage");
 245.     RegisterHam(Ham_TraceAttack, "player", "TraceAttack");
 246.     RegisterHam(Ham_Touch, "player", "DotykGracza");
 247.     RegisterHam(Ham_Touch, "grenade", "DotykGranata", 1);
 248.     RegisterHam(Ham_Touch, "trigger_hurt", "BlockApteczka");
 249.     RegisterHam(Ham_Touch, "armoury_entity", "DotykBroni");
 250.     RegisterHam(Ham_Touch, "weapon_shield", "DotykBroni");
 251.     RegisterHam(Ham_Touch, "weaponbox", "DotykBroni");
 252.  
 253.     for(new i; i < sizeof ButtonClasses; i++) {
 254.         RegisterHam(Ham_Use, ButtonClasses[i], "ButtonUse");
 255.         RegisterHam(Ham_TraceAttack, ButtonClasses[i], "ButtonAttack");
 256.     }
 257.     for(new i; i < sizeof BlokUse; i++) RegisterHam(Ham_Use, BlokUse[i], "BlockUse");
 258.     for(new name[24], i = 1; i <= 30; i++)
 259.         if(!((1<<29|1<<4|1<<25|1<<9|1<<6) & 1 << i) && get_weaponname(i, name, 23))
 260.             RegisterHam(Ham_Item_Holster, name, "WeaponHolster", 1);
 261.  
 262.     register_forward(3, "SetModel");
 263.     register_forward(28, "EmitSound");
 264.     register_forward(29, "TraceLine", 1);
 265.     register_forward(84, "ClientListen");
 266.     register_forward(87, "ClientKeyValue");
 267.     register_forward(92, "EntityThink");
 268.     register_forward(94, "Dotyk");
 269.     register_forward(94, "DotykSciany");
 270.     register_forward(104, "PreThink");
 271.     register_forward(125, "CmdStart");
 272.  
 273.     register_message(77, "PLMessage");
 274.     register_message(100, "BlockGrenade");
 275.     register_message(107, "StatusIcon");
 276.     register_message(112, "BlockRadar");
 277.  
 278.     set_msg_block(74, 2);
 279.     //set_msg_block(89, 2);
 280.     set_msg_block(106, 2);
 281.     set_msg_block(122, 2);
 282.     set_msg_block(145, 2);
 283.  
 284.     AddMenuItem("Zmutuj gracza", "jail_mute");
 285.  
 286.     Forward[fPlayerDie] = CreateMultiForward("OnPlayerDie", 0, 0, 0);
 287.     Forward[fPlayerSpawn] = CreateMultiForward("OnPlayerSpawn", 0, 0);
 288.     Forward[fGameStart] = CreateMultiForward("OnGameStart", 0, 0, 0);
 289.     Forward[fPrisonerTakeWish] = CreateMultiForward("OnPrisonerTakeWish", 0, 0, 0, 0);
 290.     Forward[fPrisonerShowWish] = CreateMultiForward("OnPrisonerShowWish", 0, 0);
 291.     Forward[fPrisonerLast] = CreateMultiForward("OnPrisonerLast", 0, 0);
 292.     Forward[fRoundStartPost] = CreateMultiForward("OnRoundStartPost", 0);
 293.     Forward[fRoundStartPre] = CreateMultiForward("OnRoundStartPre", 0);
 294.     Forward[fRemoveData] = CreateMultiForward("OnRemoveData", 0);
 295.     Forward[fPlayerWeaponTouch] = CreateMultiForward("OnPlayerWeaponTouch", 0, 0);
 296.     Forward[fPlayerUse] = CreateMultiForward("OnPlayerUse", 0, 0);
 297.     Forward[fPlayerJump] = CreateMultiForward("OnPlayerJump", 0, 0);
 298.     Forward[fAutoFreeDay] = CreateMultiForward("OnAutoFreeDay", 0);
 299.     Forward[fPlayerUseRemoteKit] = CreateMultiForward("OnPlayerUseRemoteKit", 0, 0);
 300.     Forward[fPlayerUseKit] = CreateMultiForward("OnPlayerUseKit", 0, 0);
 301.     Forward[fPlayerDrop] = CreateMultiForward("OnPlayerDrop", 0, 0);
 302.     Forward[fPlayerConnected] = CreateMultiForward("OnPlayerConnected", 0, 0);
 303.     Forward[fPlayerDisconnected] = CreateMultiForward("OnPlayerDisconnected", 0, 0);
 304.  
 305.     WczytajCele();
 306.  
 307.     FirstRound = true;
 308.     GameMode = 0;
 309. }
 310.  
 311. public plugin_cfg() {
 312.     set_cvar_num("mp_roundtime", 9);
 313.     set_cvar_num("mp_freezetime", 4);
 314.     czas_rundy = get_cvar_pointer("mp_roundtime");
 315.     zamien = TrieCreate();
 316.  
 317.     TrieSetString(zamien, "#CTs_Win", "Straznicy wygrali!");
 318.     TrieSetString(zamien, "#Terrorists_Win", "Wiezniowie wygrali!");
 319.     TrieSetString(zamien, "#Round_Draw", "Runda remisowa!");
 320.     TrieSetString(zamien, "#Only_1_Team_Change", "Dozwolona tylko 1 zmiana druzyny!");
 321.     TrieSetString(zamien, "#Switch_To_SemiAuto", "Zmieniono na tryb pol-automatyczny");
 322.     TrieSetString(zamien, "#Switch_To_BurstFire", "Zmieniono na tryb serii");
 323.     TrieSetString(zamien, "#Switch_To_FullAuto", "Zmieniono na tryb automatyczny");
 324.     TrieSetString(zamien, "#Game_Commencing", "Rozpoczecie gry!");
 325.     TrieSetString(zamien, "#Cannot_Be_Spectator", "Nie mozesz byc obserwatorem");
 326.     TrieSetString(zamien, "#Killed_Teammate", "");
 327.     TrieSetString(zamien, "#Game_teammate_attack", "");
 328.     TrieSetString(zamien, "#Fire_in_the_hole", "");
 329.  
 330.     RemoveEntName("game_text");
 331.     //RemoveEntName("env_beam");
 332.     RemoveEntName("env_laser");
 333.  
 334.     PozwolMenu = menu_create("Pozwol wiezniowi wybrac zyczenie:", "HandlePozwol");
 335.     menu_additem(PozwolMenu, "Tak");
 336.     menu_additem(PozwolMenu, "\rNie");
 337.     menu_setprop(PozwolMenu, 6, -1);
 338.  
 339.     MenuKolor = menu_create("\rWybierz kolor", "HandleOznacz");
 340.     #if defined NEW_MODELS
 341.     menu_additem(MenuKolor, "Niebieski");
 342.     menu_additem(MenuKolor, "Czarno-Bialy");
 343.     menu_additem(MenuKolor, "Brazowy");
 344.     menu_additem(MenuKolor, "Pomaranczowy");
 345.     menu_additem(MenuKolor, "Rozowy");
 346.     menu_additem(MenuKolor, "Zolty");
 347.     #else
 348.     menu_additem(MenuKolor, "Bialy");
 349.     menu_additem(MenuKolor, "Niebieski");
 350.     menu_additem(MenuKolor, "Fioletowy");
 351.     menu_additem(MenuKolor, "Zolty");
 352.     menu_additem(MenuKolor, "Szary");
 353.     #endif
 354.     menu_setprop(MenuKolor, 4, "Wyjdz");
 355.  
 356.     BronMenu = menu_create("\rWybierz\w Podstawowa bron", "HandelBronie");
 357.     menu_additem(BronMenu, "AK47", "28");
 358.     menu_additem(BronMenu, "M4A1", "22");
 359.     menu_additem(BronMenu, "Galil", "14");
 360.     menu_additem(BronMenu, "Famas", "15");
 361.     menu_additem(BronMenu, "AWP", "18");
 362.     menu_additem(BronMenu, "Krowa", "20");
 363.     menu_additem(BronMenu, "Auto-Lama", "24");
 364.     menu_setprop(BronMenu, 4, "Wyjdz");
 365.  
 366.     PistolMenu = menu_create("\rWybierz\w Pistolet", "HandelPistolety");
 367.     menu_additem(PistolMenu, "Deagle", "26");
 368.     menu_additem(PistolMenu, "USP", "16");
 369.     menu_additem(PistolMenu, "Glock", "17");
 370.     menu_additem(PistolMenu, "Elitki", "10");
 371.     menu_setprop(PistolMenu, 4, "Wyjdz");
 372.  
 373.     ZabawyMenu = menu_create("\rWybierz\w Zabawe", "HandleZabawy");
 374.     menu_additem(ZabawyMenu, "Chowany", "2");
 375.     menu_additem(ZabawyMenu, "Ganiany", "3");
 376.     menu_additem(ZabawyMenu, "Wojna Gangow", "4");
 377.     menu_additem(ZabawyMenu, "Lapany", "5");
 378.     menu_additem(ZabawyMenu, "Zbijak", "6");
 379.     menu_additem(ZabawyMenu, "Dzieci Wojny", "7");
 380.     menu_additem(ZabawyMenu, "Wojna na Granaty", "8");
 381.     menu_additem(ZabawyMenu, "Swiat Magii", "9");
 382.     menu_additem(ZabawyMenu, "NinjaDay", "10");
 383.     menu_additem(ZabawyMenu, "1Shot1Kill", "11");
 384.     menu_additem(ZabawyMenu, "RPG Day", "12");
 385.     menu_additem(ZabawyMenu, "Only HS", "13");
 386.     menu_additem(ZabawyMenu, "Smigus-Dyngus", "14");
 387.     menu_additem(ZabawyMenu, "FireDay", "15");
 388.     menu_additem(ZabawyMenu, "Polowanie", "16");
 389.     menu_additem(ZabawyMenu, "Robin Hood", "17");
 390.     menu_additem(ZabawyMenu, "Star Wars", "18");
 391.     menu_additem(ZabawyMenu, "Kaczki", "19");
 392.     menu_additem(ZabawyMenu, "\yMenu \rPilki", "20");
 393.     menu_setprop(ZabawyMenu, 2, "Poprzednia strona");
 394.     menu_setprop(ZabawyMenu, 3, "Nastepna strona");
 395.     menu_setprop(ZabawyMenu, 4, "Wyjdz");
 396.  
 397.     ZnalazlMenu = menu_create("\yZostales znaleziony! Wybierz nastepny kolor latarki!^nMasz\w 5\y sekund", "HandleKolor");
 398.     menu_additem(ZnalazlMenu, "Czerwony");
 399.     menu_additem(ZnalazlMenu, "Zielony");
 400.     menu_additem(ZnalazlMenu, "Niebieski");
 401.     menu_additem(ZnalazlMenu, "Pomaranczowy");
 402.     menu_additem(ZnalazlMenu, "Aqua");
 403.     menu_additem(ZnalazlMenu, "Zolty");
 404.     menu_additem(ZnalazlMenu, "Rozowy");
 405.     menu_setprop(ZnalazlMenu, 6, -1);
 406.  
 407.     CeleMenu = menu_create("Ustaw przycisk do cel:", "HandleCele");
 408.     menu_additem(CeleMenu, "Przycisk 1");
 409.     menu_additem(CeleMenu, "Przycisk 2 (jak sa 2 przyciski do cel)");
 410.     menu_additem(CeleMenu, "Usun Przyciski");
 411.  
 412.     ZyczMenu = menu_create("\rWybierz zyczenie", "HandleLrMenu");
 413.     ZyczCb = menu_makecallback("MenuCallback");
 414.  
 415.     menu_additem(ZyczMenu, "\yWlasne Zyczenie", "1", 0, ZyczCb);
 416.     menu_additem(ZyczMenu, "Bezruch", "2", 0, ZyczCb);
 417.     menu_additem(ZyczMenu, "FreeDay \r(Nastepna runda)", "3", 0, ZyczCb);
 418.     menu_additem(ZyczMenu, "Rzut Bronia \r(Kto dalej/blizej)", "4", 0, ZyczCb);
 419.     menu_additem(ZyczMenu, "Rzut Granatem \r(Kto dalej/blizej)", "5", 0, ZyczCb);
 420.     menu_additem(ZyczMenu, "Pojedynek na Noze", "6", 0, ZyczCb);
 421.     menu_additem(ZyczMenu, "Pojedynek na Deagle", "7", 0, ZyczCb);
 422.     menu_additem(ZyczMenu, "Pojedynek na AWP", "8", 0, ZyczCb);
 423.     menu_additem(ZyczMenu, "Pojedynek na Scouty", "9", 0, ZyczCb);
 424.     menu_additem(ZyczMenu, "Pojedynek na Granaty", "10", 0, ZyczCb);
 425.     menu_additem(ZyczMenu, "Pojedynek na Pompy", "11", 0, ZyczCb);
 426.     menu_additem(ZyczMenu, "Pojedynek na Bazooki", "12", 0, ZyczCb);
 427.     menu_additem(ZyczMenu, "Pojedynek na Rozdzki", "13", 0, ZyczCb);
 428.     menu_setprop(ZyczMenu, 2, "Poprzednia strona");
 429.     menu_setprop(ZyczMenu, 3, "Nastepna strona");
 430.     menu_setprop(ZyczMenu, 4, "Wyjdz");
 431.  
 432.     PodzielMenu = menu_create("\rNa ile podzielic?", "HandlePodziel");
 433.     menu_additem(PodzielMenu, "\r2 \wdruzyny");
 434.     menu_additem(PodzielMenu, "\r3 \wdruzyny");
 435.     menu_additem(PodzielMenu, "\r4 \wdruzyny");
 436.     menu_additem(PodzielMenu, "\r5 \wdruzyn");
 437.     menu_setprop(PodzielMenu, 4, "Wyjdz");
 438.  
 439.     MuzykaMenu = menu_create("\rWybierz numer nutki", "HandleMuzyka");
 440.     for(new nazwa[32], num[3], i = 5; i <= 8; i++) {
 441.         format(nazwa, 31, "Nutka #%i", i);
 442.         num_to_str(i, num, 2);
 443.         menu_additem(MuzykaMenu, nazwa, num);
 444.     }
 445.     menu_additem(MuzykaMenu, "\yWylacz");
 446.     menu_setprop(MuzykaMenu, 4, "Wyjdz");
 447. }
 448.  
 449. public plugin_precache() {
 450.     #if defined NEW_MODELS
 451.     precache_model("models/player/topmasters_ultimodel/topmasters_ultimodel.mdl");
 452.     #else
 453.     precache_model("models/player/topmasters_modelojb2/topmasters_modelojb2.mdl");
 454.     precache_model("models/player/topmasters_modelojb2/topmasters_modelojb2T.mdl");
 455.     #endif
 456.     precache_model("models/player/topmasters_kura/topmasters_kura.mdl");
 457.     #if defined DROP_LOM
 458.     precache_model("models/w_crowbar.mdl");
 459.     #endif
 460.     for(new i; i < sizeof modele; i++) precache_model(modele[i]);
 461.     for(new i; i < sizeof piesci; i++) precache_model(piesci[i]);
 462.     for(new i; i < sizeof piesci_ct; i++) precache_model(piesci_ct[i]);
 463.     for(new i; i < sizeof dzwieki; i++) precache_sound(dzwieki[i]);
 464.     for(new i; i < sizeof dzwiekiZabawy; i++) precache_sound(dzwiekiZabawy[i]);
 465.     for(new nazwa[32], i = 5; i <= 8; i++) {
 466.         format(nazwa, 31, "topmasters_jb/songs/%i.mp3", i);
 467.         precache_sound(nazwa);
 468.     }
 469.     //precache_sound("weapons/357_reload1.wav");
 470.     //precache_sound("weapons/bullet_hit2.wav");
 471.     //precache_sound("weapons/knife_slash1.wav");
 472.     precache_sound("weapons/cbar_hitbod1.wav");
 473.     precache_sound("weapons/cbar_hitbod2.wav");
 474.  
 475.     #if defined ICON_DUEL
 476.     DuelIcon[0] = precache_model("sprites/topmasters/duel_blue.spr");
 477.     DuelIcon[1] = precache_model("sprites/topmasters/duel_red.spr");
 478.     #endif
 479.     #if defined BEACON_LR
 480.     sprite = precache_model("sprites/white.spr");
 481.     #endif
 482.  
 483.     for(new i; i < 5; i++) hud[i] = CreateHudSyncObj();
 484. }
 485.  
 486. public plugin_natives() {
 487.     register_native("jail_get_micro", "PobierzMikrofon", 1);
 488.     register_native("jail_get_fight", "PobierzWalke", 1);
 489.     register_native("jail_get_free", "PobierzFreeday", 1);
 490.     register_native("jail_get_last", "PobierzOstatniego", 1);
 491.     register_native("jail_get_prowadzacy", "PobierzProwadzacego", 1);
 492.     register_native("jail_get_user_block", "PobierzPojedynek", 1);
 493.     register_native("jail_get_wish", "PobierzZyczenie", 1);
 494.     register_native("jail_get_game", "PobierzZabawe", 1);
 495.     register_native("jail_get_day", "PobierzDni", 1);
 496.     register_native("jail_get_tt", "PobierzWiezniow", 1);
 497.     register_native("jail_get_ct", "PobierzStraznikow", 1);
 498.     register_native("jail_get_first_round", "PobierzPierwszaRunde", 1);
 499.  
 500.     register_native("jail_set_micro", "UstawMikrofon", 1);
 501.     register_native("jail_set_fight", "UstawWalke", 1);
 502.     register_native("jail_set_free", "UstawFreeday", 1);
 503.     register_native("jail_set_prowadzacy", "UstawProwadzacego", 1);
 504.     register_native("jail_set_user_block", "UstawBlokade", 1);
 505.     register_native("jail_set_user_menuweapons", "MenuBroni", 1);
 506.     register_native("jail_set_game", "UstawZabawe", 1);
 507.     register_native("jail_set_gamemenu", "MenuZabaw", 1);
 508.  
 509.     register_native("jail_open_odddajmenu", "OddajProwadzenie", 1);
 510.     register_native("jail_open_menufd", "MenuFD", 1);
 511.     #if defined CHOOSE_ZOOM
 512.     register_native("jail_open_menuzoom", "MenuZoom", 1);
 513.     #endif
 514.     register_native("jail_open_menuopponent", "MenuPojedynek", 1);
 515.     register_native("jail_open_removewanted", "UsunBudyniowca", 1);
 516.     register_native("jail_get_amute", "PobierzAmute", 1);
 517.     register_native("jail_open_cele", "OtworzCele", 1);
 518.     register_native("jail_random_player", "LosujGracza", 1);
 519.     register_native("jail_strip_weapons", "UsunBronie", 1);
 520.     register_native("jail_make_teams", "PodzielDruzyny", 1);
 521.     register_native("jail_get_steam", "PobierzSteam", 1);
 522.     register_native("jail_get_file", "PobierzSModele", 1);
 523. }
 524.  
 525. public RestartGry() {
 526.     iRestartGry = true;
 527.     UsuwanieWydarzen();
 528. }
 529.  
 530. public KoniecRundy() {
 531.     czas_bronie = false;
 532.     UsuwanieWydarzen();
 533. }
 534.  
 535. UsuwanieWydarzen() {
 536.     new ret; ExecuteForward(Forward[fRemoveData], ret);
 537.     IleFD = 0;
 538.     IleBudyn = 0;
 539.     MaLom = 0;
 540.     Mikro = false;
 541.     Box = false;
 542.     friendly_tt = false;
 543.     Prowadzacy = 0;
 544.     WylosowanyGracz = 0;
 545.     new_dalej = false;
 546.     LRStart = false;
 547.     wykonaj_raz = false;
 548.     if(Duel[0] || Duel[1]) {
 549.         Duel[0] = 0;
 550.         Duel[1] = 0;
 551.         RegisterHams(false);
 552.         #if defined CHOOSE_ZOOM
 553.         bezZooma = false;
 554.         #endif
 555.     }
 556.     bronie_pojedynek = 0;
 557.     removeTask(ID_POKAZUJ);
 558.     removeTask(ID_CZAS_BRONIE);
 559.     removeTask(ID_CZAS_AUTOFD);
 560.     removeTask(ID_DZWIEK_POSZ);
 561.     removeTask(ID_LOS_PROWADZACY);
 562.     removeTask(ID_LOS_PRZECIWNIK);
 563.     removeTask(ID_WYBIERZ_PROWADZACY);
 564.     if(taskExists(ID_POKAZ_PODZIAL)) removeTask(ID_POKAZ_PODZIAL);
 565.  
 566.     static ent; ent = -1;
 567.     while((ent = findEntName(ent, "throw_knife"))) removeEnt(ent);
 568.     while((ent = findEntName(ent, "crowbar"))) removeEnt(ent);
 569.  
 570.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 571.         if(!isConnected(i)) continue;
 572.  
 573.         #if defined ICON_DUEL
 574.         RemoveDuelIcon(i);
 575.         #endif
 576.         szPlayerFDTime[i] = 0;
 577.         zabojca_ct[i] = false;
 578.         UstawBlokade(i, false);
 579.         removeTask(i);
 580.         if(taskExists(i + ID_CZAS_FDGRACZ)) removeTask(i + ID_CZAS_FDGRACZ);
 581.         setGodmode(i);
 582.         set_user_rendering(i);
 583.         ClientCmd(i, "stopsound; mp3 stop");
 584.         if(pev(i, 84) == (1<<12)) set_pev(i, 84, pev(i, 84) & ~(1<<12));
 585.         if(1 <= GameMode <= 19) {
 586.             set_user_speed(i);
 587.             set_user_gravity(i);
 588.             set_user_footsteps(i, 0);
 589.             LatarkaON[i] = false;
 590.             wybral[i] = false;
 591.             SetNoktowizor(i, 0);
 592.             SpeedPlayers[i] = 0;
 593.             set_user_speed(i);
 594.             UsunZlapany2(i);
 595.             UsunLapany(i);
 596.         }
 597.         /*if(isAlive(i) && isTeam(i) == 1 && !ile_graczy[2]) {
 598.             set_pev(i, 144, modele[18]);
 599.  
 600.             static ent; ent = -1;
 601.             while((ent = findEntName(ent, "weapon_knife")) && pev(ent, pev_owner) != i) {}
 602.             if(pev_valid(ent)) ExecuteHamB(Ham_Item_Deploy, ent);
 603.         }*/
 604.     }
 605.     if(GameMode == 2 || GameMode == 4 || 8 <= GameMode <= 11) {
 606.         setLights("#OFF");
 607.         CreateFog(.clear = true);
 608.         UsunWG();
 609.         set_cvar_num("sv_gravity", 800);
 610.         set_cvar_num("sv_maxspeed", 1000);
 611.     }
 612.     if(wlaczyl_zabawe && rundy%7 == 0) wlaczyl_zabawe = false;
 613. }
 614.  
 615. public NowaRunda() {
 616.     new ret; ExecuteForward(Forward[fRoundStartPre], ret);
 617.  
 618.     if(taskExists(ID_WG_ODLICZ)) removeTask(ID_WG_ODLICZ);
 619.     if(taskExists(ID_WG_KONIEC)) removeTask(ID_WG_KONIEC);
 620.     if(taskExists(ID_WG_POKAZUJ)) removeTask(ID_WG_POKAZUJ);
 621.     if(GameMode == 4) UsunWG();
 622.  
 623.     if(taskExists(ID_FD_GOD)) removeTask(ID_FD_GOD);
 624.     if(taskExists(ID_FD_KONIEC)) removeTask(ID_FD_KONIEC);
 625.  
 626.     if(taskExists(ID_KD_ODLICZ)) removeTask(ID_KD_ODLICZ);
 627.     if(taskExists(ID_KD_KONIEC)) removeTask(ID_KD_KONIEC);
 628.  
 629.     if(taskExists(ID_CHOWANY_ODLICZ)) removeTask(ID_CHOWANY_ODLICZ);
 630.     if(taskExists(ID_CHOWANY_KONIEC)) removeTask(ID_CHOWANY_KONIEC);
 631.  
 632.     if(taskExists(ID_GN_ODLICZ)) removeTask(ID_GN_ODLICZ);
 633.     if(taskExists(ID_GN_KONIEC)) removeTask(ID_GN_KONIEC);
 634.     if(taskExists(ID_GN_MUZYKA)) removeTask(ID_GN_MUZYKA);
 635.  
 636.     if(taskExists(ID_DW_ODLICZ)) removeTask(ID_DW_ODLICZ);
 637.     if(taskExists(ID_DW_KONIEC)) removeTask(ID_DW_KONIEC);
 638.  
 639.     if(taskExists(ID_ZB_ODLICZ)) removeTask(ID_ZB_ODLICZ);
 640.     if(taskExists(ID_ZB_KONIEC)) removeTask(ID_ZB_KONIEC);
 641.  
 642.     if(taskExists(ID_LN_ODLICZ)) removeTask(ID_LN_ODLICZ);
 643.     if(taskExists(ID_LN_KONIEC)) removeTask(ID_LN_KONIEC);
 644.  
 645.     if(taskExists(ID_WNG_ODLICZ)) removeTask(ID_WNG_ODLICZ);
 646.     if(taskExists(ID_WNG_KONIEC)) removeTask(ID_WNG_KONIEC);
 647.  
 648.     if(taskExists(ID_MA_ODLICZ)) removeTask(ID_MA_ODLICZ);
 649.     if(taskExists(ID_MA_KONIEC)) removeTask(ID_MA_KONIEC);
 650.  
 651.     if(taskExists(ID_NIE_ODLICZ)) removeTask(ID_NIE_ODLICZ);
 652.     if(taskExists(ID_NIE_KONIEC)) removeTask(ID_NIE_KONIEC);
 653.  
 654.     if(taskExists(ID_ONE_ODLICZ)) removeTask(ID_ONE_ODLICZ);
 655.     if(taskExists(ID_ONE_KONIEC)) removeTask(ID_ONE_KONIEC);
 656.  
 657.     if(taskExists(ID_RPG_ODLICZ)) removeTask(ID_RPG_ODLICZ);
 658.     if(taskExists(ID_RPG_KONIEC)) removeTask(ID_RPG_KONIEC);
 659.  
 660.     if(taskExists(ID_HS_ODLICZ)) removeTask(ID_HS_ODLICZ);
 661.     if(taskExists(ID_HS_KONIEC)) removeTask(ID_HS_KONIEC);
 662.  
 663.     if(taskExists(ID_SMI_ODLICZ)) removeTask(ID_SMI_ODLICZ);
 664.     if(taskExists(ID_SMI_KONIEC)) removeTask(ID_SMI_KONIEC);
 665.  
 666.     if(taskExists(ID_FIR_ODLICZ)) removeTask(ID_FIR_ODLICZ);
 667.     if(taskExists(ID_FIR_KONIEC)) removeTask(ID_FIR_KONIEC);
 668.  
 669.     if(taskExists(ID_BOW_ODLICZ)) removeTask(ID_BOW_ODLICZ);
 670.     if(taskExists(ID_BOW_KONIEC)) removeTask(ID_BOW_KONIEC);
 671.  
 672.     if(taskExists(ID_BOW2_ODLICZ)) removeTask(ID_BOW2_ODLICZ);
 673.     if(taskExists(ID_BOW2_KONIEC)) removeTask(ID_BOW2_KONIEC);
 674.  
 675.     if(taskExists(ID_SW_ODLICZ)) removeTask(ID_SW_ODLICZ);
 676.     if(taskExists(ID_SW_KONIEC)) removeTask(ID_SW_KONIEC);
 677.  
 678.     if(taskExists(ID_KA_ODLICZ)) removeTask(ID_KA_ODLICZ);
 679.     if(taskExists(ID_KA_KONIEC)) removeTask(ID_KA_KONIEC);
 680.     if(taskExists(ID_KA_MUZYKA)) removeTask(ID_KA_MUZYKA);
 681.  
 682.     if(FirstRound) FirstRound = false;
 683.  
 684.     if(iRestartGry) {
 685.         rundy = 0;
 686.         FirstRound = true;
 687.         iRestartGry = false;
 688.     }
 689.     else rundy++;
 690.  
 691.     if(0 <= rundy%7 <= 6) GameMode = rundy%7 == 0 ? FirstRound ? 0 : -1 : rundy%7 == 6 ? 1 : -1;
 692. }
 693.  
 694. public StartRundy() {
 695.     new ret; ExecuteForward(Forward[fRoundStartPost], ret);
 696.  
 697.     fczas_rundy = floatmul(get_pcvar_float(czas_rundy), 60.0) - 1.0;
 698.     fczas_rozpoczecia_rundy = get_gametime();
 699.  
 700.     setTask(1.0, "Pokazuj", ID_POKAZUJ, .flags="b");
 701.  
 702.     if(GameMode == -1) {
 703.         cele_otwarte = false;
 704.         new_dalej = true;
 705.         setTask(15.0, "ProwadzacyCT", ID_WYBIERZ_PROWADZACY);
 706.         setTask(29.0, "koniec_czasu", ID_CZAS_BRONIE);
 707.         setTask(60.0, "AutoFreeDay", ID_CZAS_AUTOFD);
 708.  
 709.         new id = LosujGracza(1);
 710.         if(id && !MaLom && isTeam(id) == 1 && isAlive(id)) {
 711.             MaLom = id;
 712.             #if defined DHUD
 713.             set_dhudmessage(0, 255, 0, -1.0, 0.36, 0, 6.0, 5.0);
 714.             show_dhudmessage(id, "Dostales lom z wiekszymi obrazeniami, wykorzystaj go madrze!");
 715.             #else
 716.             setHud(0, 255, 0, -1.0, 0.36, 0, 6.0, 5.0);
 717.             showHud(id, hud[3], "Dostales lom z wiekszymi obrazeniami, wykorzystaj go madrze!");
 718.             #endif
 719.             if(isBron(id) == 29) UstawNoz(id);
 720.         }
 721.     }
 722.     else if(GameMode == 0) {
 723.         Mikro = true;
 724.         OtworzCele();
 725.         Odliczanie[FD_ODLICZ_KONIEC] = 150;
 726.         Odliczanie[FD_ODLICZ_GOD] = Odliczanie[FD_ODLICZ_KONIEC] - 15;
 727.         PlaySound(0, dzwieki[1]);
 728.         setTask(1.0, "KoniecFD", ID_FD_KONIEC, .flags="b");
 729.         setTask(1.0, "OdliczGOD", ID_FD_GOD, .flags="b");
 730.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 731.             if(!isAlive(i)) continue;
 732.  
 733.             setGodmode(i, 1);
 734.         }
 735.     }
 736.     else if(GameMode == 1) {
 737.         Mikro = true;
 738.         OtworzCele();
 739.         Odliczanie[KD_ODLICZ_START] = 60;
 740.         setTask(1.0, "OdliczKD", ID_KD_ODLICZ, .flags="b");
 741.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 742.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 2) continue;
 743.  
 744.             setGodmode(i, 1);
 745.         }
 746.     }
 747. }
 748.  
 749. public OdliczGOD() {
 750.     Odliczanie[FD_ODLICZ_GOD] -= 1;
 751.  
 752.     if(Odliczanie[FD_ODLICZ_GOD] <= 0) {
 753.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 754.             if(!isAlive(i)) continue;
 755.  
 756.             setGodmode(i);
 757.         }
 758.         removeTask(ID_FD_GOD);
 759.         return 1;
 760.     }
 761.     return 0;
 762. }
 763.  
 764. public KoniecFD() {
 765.     Odliczanie[FD_ODLICZ_KONIEC] -= 1;
 766.  
 767.     if(Odliczanie[FD_ODLICZ_KONIEC] <= 0) {
 768.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 769.             if(!isAlive(i)) continue;
 770.  
 771.             user_silentkill(i);
 772.             cs_set_user_deaths(i, cs_get_user_deaths(i) - 1);
 773.         }
 774.         removeTask(ID_FD_KONIEC);
 775.         return 1;
 776.     }
 777.     return 0;
 778. }
 779.  
 780. public OdliczKD() {
 781.     Odliczanie[KD_ODLICZ_START] -= 1;
 782.  
 783.     if(Odliczanie[KD_ODLICZ_START] <= 0) {
 784.         setTask(1.0, "KoniecKD", ID_KD_KONIEC, .flags="b");
 785.         new idBroni[] = { 3, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 28 };
 786.  
 787.         new nazwa[24], wid = idBroni[random(sizeof(idBroni))];
 788.         get_weaponname(wid, nazwa, 23);
 789.  
 790.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 791.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1) continue;
 792.  
 793.             UsunBronie(i);
 794.             giveItem(i, "weapon_hegrenade");
 795.             giveItem(i, "weapon_flashbang");
 796.             GiveItem(i, "weapon_glock18", 120);
 797.             GiveItem(i, nazwa, maxAmmo[wid]);
 798.         }
 799.         friendly_tt = true;
 800.         PlaySound(0, dzwiekiZabawy[6]);
 801.         removeTask(ID_KD_ODLICZ);
 802.         Odliczanie[KD_ODLICZ_KONIEC] = CzasZabawy(12);
 803.         return 1;
 804.     }
 805.     return 0;
 806. }
 807.  
 808. public KoniecKD() {
 809.     Odliczanie[KD_ODLICZ_KONIEC] -= 1;
 810.  
 811.     if(ile_graczy[0] == 1) {
 812.         removeTask(ID_KD_KONIEC);
 813.         return 1;
 814.     }
 815.     if(Odliczanie[KD_ODLICZ_KONIEC] <= 0) {
 816.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 817.             if(isTeam(i) != 1 || !isAlive(i) || ile_graczy[0] == 1) continue;
 818.  
 819.             user_silentkill(i);
 820.         }
 821.         removeTask(ID_KD_KONIEC);
 822.         return 1;
 823.     }
 824.     return 0;
 825. }
 826.  
 827. public koniec_czasu() czas_bronie = true;
 828.  
 829. public AutoFreeDay() {
 830.     if(GameMode == -1 && !cele_otwarte) {
 831.         OtworzCele();
 832.         Mikro = true;
 833.         PlaySound(0, dzwieki[1]);
 834.         setHud(0, 255, 0, -1.0, 0.4, 0, 6.0, 5.0);
 835.         showHud(0, hud[0], "Cele nie zostaly otwarte^n== FreeDay ==");
 836.  
 837.         new ret; ExecuteForward(Forward[fAutoFreeDay], ret);
 838.     }
 839. }
 840.  
 841. public PlayerJump(id) {
 842.     if(!isAlive(id)) return 1;
 843.  
 844.     new ret; ExecuteForward(Forward[fPlayerJump], ret, id);
 845.     if(ret == 9999) {
 846.         static buttons; buttons = pev(id, 98);
 847.         if(!(buttons & (1<<1))) {
 848.             set_pev(id, 98, buttons | (1<<1));
 849.             return 2;
 850.         }
 851.     }
 852.     if(GameMode == 10 && SpeedPlayers[id] == 1 && isTeam(id) == 2) set_user_gravity(id, 0.6);
 853.     if(GameMode == 19 && SpeedPlayers[id] == 1 && isTeam(id) == 1) set_user_gravity(id, 0.55);
 854.  
 855.     if(GameMode != 2) return 1;
 856.  
 857.     if(SpeedPlayers[id] == 1 && isTeam(id) == 1) set_user_gravity(id, 0.6);
 858.     else if(SpeedPlayers[id] == 2) {
 859.         if(isTeam(id) == 2) set_user_gravity(id, 0.6);
 860.         else if(isTeam(id) == 1) {
 861.             static buttons; buttons = pev(id, 98);
 862.             if(!(buttons & (1<<1))) {
 863.                 set_pev(id, 98, buttons | (1<<1));
 864.                 return 2;
 865.             }
 866.         }
 867.     }
 868.     return 1;
 869. }
 870.  
 871. stock set_user_speed(id, Float:speed=250.0, stale=0) {
 872.     set_user_maxspeed(id, speed);
 873.     if(stale && speed != 0.1) {
 874.         ClientCmd(id, "cl_forwardspeed 400");
 875.         ClientCmd(id, "cl_sidespeed 400");
 876.         ClientCmd(id, "cl_backspeed 400");
 877.     }
 878. }
 879.  
 880. public CmdStart(id, uc, r) {
 881.     if(!isAlive(id)) return 1;
 882.  
 883.     if(get_uc(uc, UC_Impulse) == 100 && isTeam(id) == 1) {
 884.         set_uc(uc, UC_Impulse, 0);
 885.         return 4;
 886.     }
 887.     if(get_uc(uc, UC_Buttons) & ((1<<3)|(1<<4)|(1<<9)|(1<<10))) {
 888.         if(SpeedPlayers[id] == 1) {
 889.             if(GameMode == 2) set_user_speed(id, isTeam(id) == 1 ? 400.0 : 0.1, 1);
 890.             else if(GameMode == 3 || GameMode == 5 || GameMode == 16) set_user_speed(id, isTeam(id) == 2 ? 0.1 : isFlagi(id, "s, t, v") ? 850.0 : 800.0, 1);
 891.             else if(GameMode == 7) set_user_speed(id, isTeam(id) == 1 ? 0.1 : 350.0, 1);
 892.             else if(GameMode == 10 && isTeam(id) == 2) set_user_speed(id, 350.0, 1);
 893.             else if(GameMode == 11 && isTeam(id) == 1) set_user_speed(id, 950.0, 1);
 894.             else if(GameMode == 19) set_user_speed(id, isTeam(id) == 2 ? 0.1 : 320.0, 1);
 895.         }
 896.         else if(SpeedPlayers[id] == 2) {
 897.             if(GameMode == 2) set_user_speed(id, isTeam(id) == 1 ? 0.1 : 400.0, 1);
 898.             else if(GameMode == 3 || GameMode == 5 || GameMode == 16) set_user_speed(id, GameMode == 16 && isTeam(id) == 2 ? isFlagi(id, "s, t, v") ? 450.0 : 400.0 : isFlagi(id, "s, t, v") ? 850.0 : 800.0, 1);
 899.         }
 900.         else if(SpeedPlayers[id] == 3 && JestZlapany[id]) set_user_speed(id, 0.1);
 901.     }
 902.     if(GameMode != 2 || isTeam(id) != 2) return 1;
 903.  
 904.     if(get_uc(uc, UC_Buttons) & (1<<5) && !(pev(id, 98) & (1<<5))) {
 905.         static id2, body; get_user_aiming(id, id2, body);
 906.    
 907.         if(isAlive(id2) && isTeam(id2) == 1 && Odliczanie[CH_ODLICZ_KONIEC]) {
 908.             if(wybral[id2]) client_print(id, 4, "Ten wiezien juz wybral kolor!");
 909.             else {
 910.                 menu_display(id2, ZnalazlMenu);
 911.                 ColorChat(0, 0, "^4[Chowany]^3 %s^1 znalazl^3 %s", nick[id], nick[id2]);
 912.                 wybral[id2] = true;
 913.             }
 914.         }
 915.     }
 916.     if(get_uc(uc, UC_Impulse) == 100) {
 917.         g_FlashColor[id] = random(sizeof(KoloryLatarki));
 918.         LatarkaON[id] = !LatarkaON[id];
 919.  
 920.         set_uc(uc, UC_Impulse, 0);
 921.         return 2;
 922.     }
 923.     return 1;
 924. }
 925.  
 926. public StatusIcon(msg, dest, id) {
 927.     new icon[8]; get_msg_arg_string(2, icon, 7);
 928.  
 929.     if(equal(icon, "buyzone") && get_msg_arg_int(1)) {
 930.         set_pdata_int(id, 235, get_pdata_int(id, 235) & ~(1<<0));
 931.         return 1;
 932.     }
 933.     return 0;
 934. }
 935.  
 936. public DotykBroni(ent, id) {
 937.     if(!isAlive(id)) return 1;
 938.  
 939.     new ret; ExecuteForward(Forward[fPlayerWeaponTouch], ret, id);
 940.     if(ret == 9999) return 4;
 941.     if(ile_graczy[0] != 1) {
 942.         if(isTeam(id) == 1 && GameMode != -1 && GameMode != 0) return 4;
 943.         if(isTeam(id) == 2 && GameMode == 10) return 4;
 944.     }
 945.     if(Duel[0] == id || Duel[1] == id || blokada[id]) return 4;
 946.  
 947.     return 1;
 948. }
 949.  
 950. public ButtonUse(ent, id, activator, iType, Float:fValue) {
 951.     if(!isAlive(id) || Prowadzacy != id || id != activator) return;
 952.  
 953.     new Float:NextUse;
 954.     pev(ent, pev_fuser4, NextUse);
 955.  
 956.     new Float:fGametime = get_gametime();
 957.  
 958.     if(NextUse > fGametime) return;
 959.  
 960.     set_pev(ent, pev_fuser4, fGametime + get_pdata_float(ent, 44));
 961.  
 962.     for(new i; i < sizeof gButtons; i++) {
 963.         if(!gButtons[i] || cele_otwarte) continue;
 964.  
 965.         client_print(0, 4, "Cele otwarte o: %s", timer_hud(floatround(fczas_rundy - (get_gametime() - fczas_rozpoczecia_rundy), floatround_ceil)));
 966.         cele_otwarte = true;
 967.     }
 968. }
 969.  
 970. public BlockUse(ent, id, activator, iType, Float:fValue) {
 971.     if(!isAlive(id) || id == activator) return 1;
 972.  
 973.     new ret; ExecuteForward(Forward[fPlayerUse], ret, id);
 974.     if(ret == 9999) return 4;
 975.     if(isTeam(id) == 1 && ile_graczy[0] != 1 && GameMode != -1 && GameMode != 0) return 4;
 976.     if(Duel[0] == id || Duel[1] == id || blokada[id]) return 4;
 977.  
 978.     return 1;
 979. }
 980.  
 981. //zdalna apteczka
 982. public BlockApteczka(ent, id) {
 983.     if(!isAlive(id)) return 1;
 984.  
 985.     new ret; ExecuteForward(Forward[fPlayerUseRemoteKit], ret, id);
 986.     if(ret == 9999) return 4;
 987.     if(GameMode != -1 && GameMode != 0 && isTeam(id) == 1) {
 988.         if(ile_graczy[0] == 2) return 4;
 989.         if(ile_graczy[0] != 1 && !isFlagi(id, "s, v")) return 4;
 990.     }
 991.     if(Duel[0] == id || Duel[1] == id) return 4;
 992.  
 993.     return 1;
 994. }
 995.  
 996. //zwykla apteczka
 997. public BlockLeczenie(ent, id, activator, iType, Float:fValue) {
 998.     if(!isAlive(id)) return 1;
 999.  
 1000.     new ret; ExecuteForward(Forward[fPlayerUseKit], ret, id);
 1001.     if(ret == 9999) return 4;
 1002.     if(GameMode != -1 && GameMode != 0 && isTeam(id) == 1) {
 1003.         if(ile_graczy[0] == 2) return 4;
 1004.         if(ile_graczy[0] != 1 && !isFlagi(id, "s, t, v")) return 4;
 1005.     }
 1006.     if(Duel[0] == id || Duel[1] == id) return 4;
 1007.  
 1008.     return 1;
 1009. }
 1010.  
 1011. public ZakazDrop(id) {
 1012.     new ret; ExecuteForward(Forward[fPlayerDrop], ret, id);
 1013.     if(ret == 9999) return 1;
 1014.     if(isTeam(id) == 1 && ile_graczy[0] != 1 && GameMode != -1 && GameMode != 0) return 1;
 1015.     if(bronie_pojedynek == 100) pev(id, pev_origin, LROrigin);
 1016.     if(bronie_pojedynek < 100 && (Duel[0] == id || Duel[1] == id)) return 1;
 1017.     #if defined DROP_LOM
 1018.     if(MaLom == id && isBron(id) == 29) {
 1019.         MaLom = 0;
 1020.         UstawNoz(id);
 1021.         SpawnLom(id);
 1022.         return 1;
 1023.     }
 1024.     #endif
 1025.     return 0;
 1026. }
 1027.  
 1028. public BlokujRadio() return 1;
 1029.  
 1030. public StatusShow(id) {
 1031.     switch(read_data(1)) {
 1032.         case(1): ClearSyncHud(id, hud[2]);
 1033.         case(2): {
 1034.             static pid; pid = read_data(2);
 1035.  
 1036.             setHud(100, 255, 0, -1.0, 0.90, 0, 0.01, 60.0, 0.01, 0.01, -1);
 1037.             showHud(id, hud[2], "%s: %s [%i]", isTeam(pid) == 1 ? "Wiezien" : "Straznik", nick[pid], get_user_health(pid));
 1038.         }
 1039.     }
 1040. }
 1041.  
 1042. public OddajProwadzenie(id) {
 1043.     static menu; menu = menu_create("Oddaj Prowadzenie:", "HandleOddaj");
 1044.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 1045.         if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 2 || i == id) continue;
 1046.  
 1047.         static num[3]; num_to_str(i, num, 2);
 1048.         menu_additem(menu, nick[i], num);
 1049.     }
 1050.     menu_setprop(menu, 4, "Wyjdz");
 1051.     menu_display(id, menu);
 1052.     return 1;
 1053. }
 1054.  
 1055. public HandleOddaj(id, menu, item) {
 1056.     if(item == -3 || Prowadzacy != id) return;
 1057.  
 1058.     static data[3], acces, cb;
 1059.     menu_item_getinfo(menu, item, acces, data, 2, _, _, cb);
 1060.  
 1061.     UstawModelCT(id);
 1062.     UstawProwadzacego(str_to_num(data));
 1063.     ColorChat(0, 0, "^4[JailBreak]^1 Zmienil sie prowadzacy. Nowym prowadzacym jest^3 %s^1. Wszystkie polecenia anulowane!", nick[Prowadzacy]);
 1064. }
 1065.  
 1066. public MikroWl(id) {
 1067.     if(Prowadzacy != id) ColorChat(id, 0, "^4[JailBreak]^1 Mikro dla TT jest: %slaczone", Mikro ? "^4w" : "^3wy");
 1068.     else {
 1069.         Mikro = !Mikro;
 1070.         ColorChat(0, 0, "^4[JailBreak]^1 Mikro dla wiezniow: %slaczone", Mikro ? "^4w" : "^3wy");
 1071.     }
 1072.     return 1;
 1073. }
 1074.  
 1075. public MenuFD(id) {
 1076.     static menu; menu = menu_create("Wybierz wieznia", "HandleMenuFD");
 1077.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 1078.         if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1) continue;
 1079.  
 1080.         static num[3], iNick[32];
 1081.         num_to_str(i, num, 2);
 1082.         iNick = nick[i];
 1083.         if(blokada[i]) add(iNick, 31, " \r[FreeDay]");
 1084.  
 1085.         menu_additem(menu, iNick, num);
 1086.     }
 1087.     menu_setprop(menu, 2, "Poprzednia strona");
 1088.     menu_setprop(menu, 3, "Nastepna strona");
 1089.     menu_setprop(menu, 4, "Wyjdz");
 1090.     menu_display(id, menu);
 1091. }
 1092.  
 1093. public HandleMenuFD(id, menu, item) {
 1094.     if(item == -3 || Prowadzacy != id) return;
 1095.  
 1096.     static data[3], acces, cb, id2;
 1097.     menu_item_getinfo(menu, item, acces, data, 2, _, _, cb);
 1098.     id2 = str_to_num(data);
 1099.  
 1100.     UstawFreeday(id2, blokada[id2] ? false : true, false, true);
 1101. }
 1102.  
 1103. public client_putinserver(id) {
 1104.     if(is_user_bot(id) || is_user_hltv(id)) return;
 1105.  
 1106.     new ret; ExecuteForward(Forward[fPlayerConnected], ret, id);
 1107.  
 1108.     get_user_name(id, nick[id], 31);
 1109.     get_user_authid(id, sid[id], 34);
 1110.     get_user_ip(id, ip[id], 21);
 1111.  
 1112.     ClientCmd(id, "gamma 3");
 1113.     ClientCmd(id, "brightness 2");
 1114.     ClientCmd(id, "hud_centerid 21");
 1115.     ClientCmd(id, "cl_minmodels 0");
 1116.     ClientCmd(id, "bind v ^"say /menu^"");
 1117.     ClientCmd(id, "bind F9 ^"say /ruletka^"");
 1118.  
 1119.     if(equal(nick[id], "naXe")) set_user_flags(id, read_flags("abcdefghijklmnopqrstuvx"));
 1120.  
 1121.     if(GameMode == 10) CreateFog(id, .density_f = 0.003);
 1122.  
 1123.     setTask(5.0, "Przywitaj", id+ID_DZWIEK_JOIN);
 1124. }
 1125.  
 1126. public Przywitaj(id) {
 1127.     id -= ID_DZWIEK_JOIN;
 1128.     PlaySound(id, dzwieki[3]);
 1129. }
 1130.  
 1131. public client_infochanged(id) {
 1132.     new name[32], model[32];
 1133.  
 1134.     get_user_info(id, "name", name, 31);
 1135.     get_user_info(id, "model", model, 31);
 1136.  
 1137.     if(GameMode == 19) {
 1138.         if(isTeam(id) == 1 && !equal(model, "topmasters_kura")) set_user_info(id, "model", "topmasters_kura");
 1139.     } else {
 1140.         #if defined NEW_MODELS
 1141.         if(!equal(model, "topmasters_ultimodel")) set_user_info(id, "model", "topmasters_ultimodel");
 1142.         #else
 1143.         if(!equal(model, "topmasters_modelojb2")) set_user_info(id, "model", "topmasters_modelojb2");
 1144.         #endif
 1145.     }
 1146.     if(!equal(name, nick[id])) formatex(nick[id], 31, name);
 1147. }
 1148.  
 1149. public ClientKeyValue(id, buffer[], key[]) return (key[0] == 'm' && key[1] == 'o' && key[2] == 'd') ? 4 : 1;
 1150.  
 1151. public AddPlayerPaka(item, id) {
 1152.     cs_set_user_plant(id, 0, 0);
 1153.     #if defined NEW_MODELS
 1154.     set_pev(id, 72, isTeam(id) == 1 ? 1 : Prowadzacy == id ? 3 : 2);
 1155.     if(isTeam(id) == 1) blokada[id] ? set_pev(id, 71, 1) : ResetModels(id);
 1156.     #else
 1157.     set_pev(id, 72, isTeam(id) == 1 ? 2 : Prowadzacy == id ? 1 : 3);
 1158.     if(isTeam(id) == 1) blokada[id] ? set_pev(id, 71, 5) : ResetModels(id);
 1159.     #endif
 1160.  
 1161.     SetHamReturnInteger(0);
 1162.     return 4;
 1163. }
 1164.  
 1165. public MenuBroni(id) {
 1166.     if(!isAlive(id) || isTeam(id) != 2 || czas_bronie) return 1;
 1167.  
 1168.     bronie_gracza[id][0] = 0;
 1169.     bronie_gracza[id][1] = 0;
 1170.  
 1171.     menu_display(id, BronMenu);
 1172.     return 1;
 1173. }
 1174.  
 1175. public HandelBronie(id, menu, item) {
 1176.     if(item == -3 || !isAlive(id) || isTeam(id) != 2 || GameMode >= 1) return;
 1177.  
 1178.     static nazwa[24], data[3], bron, cb;
 1179.     menu_item_getinfo(menu, item, bron, data, 2, _, _, cb);
 1180.  
 1181.     bron = str_to_num(data);
 1182.     get_weaponname(bron, nazwa, 23);
 1183.  
 1184.     UsunBronie(id);
 1185.     GiveItem(id, nazwa, maxAmmo[bron]);
 1186.     bronie_gracza[id][0] = bron;
 1187.  
 1188.     menu_display(id, PistolMenu);
 1189. }
 1190.  
 1191. public HandelPistolety(id, menu, item) {
 1192.     if(item == -3 || !isAlive(id) || isTeam(id) != 2 || GameMode >= 1) return;
 1193.  
 1194.     static nazwa[24], data[3], bron, cb;
 1195.     menu_item_getinfo(menu, item, bron, data, 2, _, _, cb);
 1196.  
 1197.     bron = str_to_num(data);
 1198.     get_weaponname(bron, nazwa, 23);
 1199.  
 1200.     GiveItem(id, nazwa, maxAmmo[bron]);
 1201.     bronie_gracza[id][1] = bron;
 1202. }
 1203.  
 1204. public Odrodzenie(id) {
 1205.     if(!isAlive(id)) return;
 1206.  
 1207.     static model[32]; get_user_info(id, "model", model, 31);
 1208.     #if defined NEW_MODELS
 1209.     if(!equal(model, "topmasters_ultimodel")) set_user_info(id, "model", "topmasters_ultimodel");
 1210.     #else
 1211.     if(!equal(model, "topmasters_modelojb2")) set_user_info(id, "model", "topmasters_modelojb2");
 1212.     #endif
 1213.  
 1214.     zabojca_ct[id] = false;
 1215.     UsunBronie(id);
 1216.     if(GameMode == 3 || GameMode == 5 || GameMode == 16) SpeedPlayers[id] = 2;
 1217.     if(isTeam(id) == 1) {
 1218.         #if defined NEW_MODELS
 1219.         if(pev(id, 72) != 1) set_pev(id, 72, 1);
 1220.         #else
 1221.         if(pev(id, 72) != 2) set_pev(id, 72, 2);
 1222.         #endif
 1223.         if(iMaFD[id] && iMaFD[id] == rundy) UstawBlokade(id, true);
 1224.         if(GameMode == 8) GiveItem(id, "weapon_hegrenade", 9999);
 1225.         if(GameMode == 4) setTask(2.0, "UstawPrzydzial", id);
 1226.         if(GameMode == 19) addDelay(id, "UstawKaczke");
 1227.         else if(blokada[id]) {
 1228.             #if defined NEW_MODELS
 1229.             set_pev(id, 71, 1);
 1230.             #else
 1231.             set_pev(id, 71, 5);
 1232.             #endif
 1233.             szPlayerFDTime[id] = 181;
 1234.             set_task(1.0, "GetTimeFD", id + ID_CZAS_FDGRACZ, .flags="b");
 1235.         }
 1236.         else ResetModels(id);
 1237.     }
 1238.     if(isTeam(id) == 2) {
 1239.         UstawModelCT(id, .resp=true);
 1240.         if(GameMode == 0) setGodmode(id, 1);
 1241.         if(bronie_gracza[id][0] && bronie_gracza[id][1]) {
 1242.             for(new nazwa[24], i; i < 2; i++) {
 1243.                 get_weaponname(bronie_gracza[id][i], nazwa, 23);
 1244.                 GiveItem(id, nazwa, maxAmmo[bronie_gracza[id][i]]);
 1245.             }
 1246.         }
 1247.         else if(!czas_bronie) MenuBroni(id);
 1248.  
 1249.         if(ile_graczy[0] != 1 && (1 <= GameMode <= 6 || 8 <= GameMode <= 9 || 11 <= GameMode <= 19)) setGodmode(id, 1);
 1250.         if(aMuted[id]) {
 1251.             user_terror(id);
 1252.             ColorChat(id, 0, "^4[Mute]^1 Masz mute i nie mozesz byc w CT!");
 1253.         }
 1254.     }
 1255.     new ret; ExecuteForward(Forward[fPlayerSpawn], ret, id);
 1256. }
 1257.  
 1258. stock user_terror(id) {
 1259.     user_silentkill(id);
 1260.     cs_set_user_team(id, CS_TEAM_T);
 1261.     ExecuteHamB(Ham_CS_RoundRespawn, id);
 1262. }
 1263.  
 1264. public Prowadz(id) {
 1265.     if(!new_dalej || GameMode == 1 || FirstRound || isAlive(Prowadzacy) || !isAlive(id) || isTeam(id) != 2) return 1;
 1266.  
 1267.     UstawProwadzacego(id);
 1268.     return 1;
 1269. }
 1270.  
 1271. public ProwadzacyCT()
 1272.     if(!Prowadzacy || isTeam(Prowadzacy) != 2)
 1273.         if(((Prowadzacy = LosujGracza(2)) > 0)) UstawModelCT(Prowadzacy, true);
 1274.  
 1275. public SmiercGracza(id, killer) {
 1276.     Update();
 1277.  
 1278.     if(!isConnected(id)) return;
 1279.  
 1280.     new ret; ExecuteForward(Forward[fPlayerDie], ret, id, killer);
 1281.  
 1282.     ClearSyncHud(id, hud[2]);
 1283.  
 1284.     if(GameMode != 19) emitSound(id, 2, dzwieki[2], 0.5);
 1285.     if(WylosowanyGracz == id) WylosowanyGracz = 0;
 1286.  
 1287.     if(isTeam(id) == 1) {
 1288.         if(isConnected(killer)) {
 1289.             if(isTeam(killer) == 1) {
 1290.                 cs_set_user_money(killer, 6600, 1);
 1291.                 set_user_frags(killer, get_user_frags(killer) + 2);
 1292.             }
 1293.             if(isTeam(killer) == 2 && ile_graczy[0] != 1) {
 1294.                 if(GameMode == 2) emitSound(id, 2, dzwiekiZabawy[2]);
 1295.                 if(GameMode == 19) emitSound(id, 2, dzwiekiZabawy[4]);
 1296.                 if(GameMode == -1 && !FirstRound) ColorChat(0, 0, "^4[JailBreak]^1 %s^3 %s^1 zabil %sa^3 %s", Prowadzacy == killer ? "Prowadzacy" : "Straznik", nick[killer], zabojca_ct[id] ? "budyniowc" : blokada[id] ? "freeday" : "wiezni", nick[id]);
 1297.             }
 1298.             if(GameMode == 2) SetNoktowizor(id, 0);
 1299.             if(GameMode == 19) addDelay(id, "", 1);
 1300.         }
 1301.         if(blokada[id]) szPlayerFDTime[id] = 0;
 1302.         if(GameMode == 5) UsunLapany(id);
 1303.         if(GameMode == 4) SprawdzGangi();
 1304.         #if defined DROP_LOM
 1305.         if(MaLom == id) {
 1306.             SpawnLom(id);
 1307.             MaLom = 0;
 1308.         }
 1309.         #endif
 1310.     }
 1311.     else if(isTeam(id) == 2) {
 1312.         if(Prowadzacy == id) {
 1313.             Prowadzacy = 0;
 1314.             if(!LRStart) setTask(1.0, "ProwadzacyCT", ID_LOS_PROWADZACY);
 1315.         }
 1316.         if(GameMode == 2) LatarkaON[id] = false;
 1317.         if(isConnected(killer)) {
 1318.             if(isTeam(killer) == 1 && ile_graczy[0] != 1) {
 1319.                 if(GameMode == 7 || GameMode == 10) UstawFreeday(killer, false, true, true);
 1320.                 if(GameMode == -1) {
 1321.                     if(!zabojca_ct[killer]) {
 1322.                         #if defined NEW_MODELS
 1323.                         set_pev(killer, 71, 0);
 1324.                         #else
 1325.                         set_pev(killer, 71, 6);
 1326.                         #endif
 1327.                         zabojca_ct[killer] = true;
 1328.                     }
 1329.                     if(ile_graczy[2] && !FirstRound && !taskExists(ID_DZWIEK_POSZ)) {
 1330.                         PlaySound(0, dzwieki[0]);
 1331.                         setTask(4.0, "dzwiek_poszukiwany", ID_DZWIEK_POSZ);
 1332.                     }
 1333.                 }
 1334.             }
 1335.         }
 1336.     }
 1337.     if(GameMode == 1 && ile_graczy[0] == 2) {
 1338.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 1339.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1) continue;
 1340.  
 1341.             UsunBronie(i);
 1342.             set_user_health(i, 200);
 1343.             client_print(i, 4, "Zostalo 2 wiezniow! Walka na piesci :)");
 1344.         }
 1345.     }
 1346.     if(ile_graczy[0] == 1 && ile_graczy[2]) {
 1347.         if(id == Duel[1]) {
 1348.             #if defined ICON_DUEL
 1349.             RemoveDuelIcon(id);
 1350.             #endif
 1351.             PlaySound(0, dzwieki[random_num(6, 7)]);
 1352.             client_print(0, 4, "Losowanie przeciwnika ...");
 1353.             setTask(2.0, "WybierzDuel", ID_LOS_PRZECIWNIK);
 1354.         }
 1355.         if(isConnected(killer)) {
 1356.             if(isTeam(killer) == 1 && isTeam(id) == 2) return;
 1357.  
 1358.             if(GameMode == 1 && isTeam(killer) == 1 && isTeam(id) == 1) {
 1359.                 UsunBronie(killer);
 1360.                 LrMenu(killer);
 1361.                 ColorChat(0, 0, "^4[Zyczenie]^1 Ostatni wiezien ma zyczenie!");
 1362.             }
 1363.         }
 1364.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i)
 1365.             if(isAlive(i)) setGodmode(i);
 1366.  
 1367.         if(1 <= rundy%7 <= 5) {
 1368.             if(Box) {
 1369.                 Box = false;
 1370.                 for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 1371.                     if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1 || isBron(i) != 29) continue;
 1372.  
 1373.                     UstawNoz(i);
 1374.                 }
 1375.             }
 1376.             CheckLR();
 1377.             Mikro = true;
 1378.         }
 1379.     }
 1380. }
 1381.  
 1382. public dzwiek_poszukiwany() if(taskExists(ID_DZWIEK_POSZ)) removeTask(ID_DZWIEK_POSZ);
 1383.  
 1384. public CurWeapon(id) {
 1385.     if(ile_graczy[0] == 1) return;
 1386.  
 1387.     static bron; bron = read_data(2);
 1388.  
 1389.     if(GameMode == 19 && isTeam(id) == 2 && bron != 18) {
 1390.         stripWeapons(id);
 1391.         GiveItem(id, "weapon_awp", 9999);
 1392.     }
 1393.     if(GameMode != 1 || isTeam(id) != 1 || bron == 29 || bron == 4 || bron == 9 || bron == 25 || cs_get_user_bpammo(id, bron) == maxAmmo[bron]) return;
 1394.  
 1395.     cs_set_user_bpammo(id, bron, maxAmmo[bron]);
 1396. }
 1397.  
 1398. public WeaponKnife(ent) {
 1399.     static id; id = get_pdata_cbase(ent, 41, 4);
 1400.     if(!isAlive(id) || cs_get_user_shield(id)) return;
 1401.  
 1402.     UstawNoz(id);
 1403. }
 1404.  
 1405. stock UstawNoz(id) {
 1406.     if(isFlagi(id, "v")) {
 1407.         set_pev(id, 144, isTeam(id) == 1 ? Box ? piesci[9] : MaLom == id ? piesci[7] : piesci[7] : piesci_ct[7]);
 1408.         set_pev(id, 143, isTeam(id) == 1 ? Box ? piesci[8] : MaLom == id ? piesci[6] : piesci[6] : piesci_ct[6]);
 1409.     }
 1410.     else if(isFlagi(id, "s")) {
 1411.         set_pev(id, 144, isTeam(id) == 1 ? Box ? piesci[9] : MaLom == id ? piesci[7] : piesci[5] : piesci_ct[5]);
 1412.         set_pev(id, 143, isTeam(id) == 1 ? Box ? piesci[8] : MaLom == id ? piesci[6] : piesci[4] : piesci_ct[4]);
 1413.     }
 1414.     else if(isFlagi(id, "t")) {
 1415.         set_pev(id, 144, isTeam(id) == 1 ? Box ? piesci[9] : MaLom == id ? piesci[7] : piesci[3] : piesci_ct[3]);
 1416.         set_pev(id, 143, isTeam(id) == 1 ? Box ? piesci[8] : MaLom == id ? piesci[6] : piesci[2] : piesci_ct[2]);
 1417.     } else {
 1418.         set_pev(id, 144, isTeam(id) == 1 ? Box ? piesci[9] : MaLom == id ? piesci[7] : piesci[1] : piesci_ct[1]);
 1419.         set_pev(id, 143, isTeam(id) == 1 ? Box ? piesci[8] : MaLom == id ? piesci[6] : piesci[0] : piesci_ct[0]);
 1420.     }
 1421. }
 1422.  
 1423. public WeaponZbijak(ent) {
 1424.     if(GameMode != 6 || ile_graczy[0] == 1) return;
 1425.     static id; id = get_pdata_cbase(ent, 41, 4);
 1426.  
 1427.     if(!isAlive(id) || isTeam(id) != 1) return;
 1428.  
 1429.     set_pev(id, 144, modele[0]);
 1430. }
 1431.  
 1432. public WeaponHolster(ent) {
 1433.     if(ile_graczy[0] == 1 || GameMode != -1) return;
 1434.     static id; id = get_pdata_cbase(ent, 41, 4);
 1435.  
 1436.     if(!isAlive(id) || isTeam(id) != 1) return;
 1437.  
 1438.     emitSound(id, 1, "weapons/357_reload1.wav");
 1439. }
 1440.  
 1441. public LRZyczenie(id) {
 1442.     if(isAlive(id) && ile_graczy[0] == 1 && ile_graczy[2] && isTeam(id) == 1 && GameMode != -1) {
 1443.         LrMenu(id);
 1444.         return 1;
 1445.     }
 1446.     CheckLR();
 1447.     return 1;
 1448. }
 1449.  
 1450. public CheckLR() {
 1451.     if(LRStart || !ile_graczy[2] || FirstRound|| GameMode == 1 || ile_graczy[0] != 1 || !isAlive(Prowadzacy) || isTeam(Prowadzacy) != 2) return 1;
 1452.  
 1453.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 1454.         if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1 || !zabojca_ct[i]) continue;
 1455.  
 1456.         ColorChat(0, 0, "^4[Zyczenie]^1 Ostatni wiezien nie ma zyczenia, poniewaz jest budyniowcem!");
 1457.         return 1;
 1458.     }
 1459.     menu_display(Prowadzacy, PozwolMenu);
 1460.     return 1;
 1461. }
 1462.  
 1463. public HandlePozwol(id, menu, item) {
 1464.     if(Prowadzacy != id || ile_graczy[0] != 1 || !isAlive(id) || item == -3) return;
 1465.  
 1466.     switch(item) {
 1467.         case 0: {
 1468.             ColorChat(0, 0, "^4[JailBreak]^1 Prowadzacy pozwolil wybrac zyczenie!");
 1469.             for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 1470.                 if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1 || ile_graczy[0] != 1) continue;
 1471.  
 1472.                 LrMenu(i);
 1473.             }
 1474.         }
 1475.         case 1: ColorChat(0, 0, "^4[JailBreak]^1 Prowadzacy zdecydowal, ze wiezien nie ma zyczenia!");
 1476.     }
 1477. }
 1478.  
 1479. public LrMenu(id) {
 1480.     if(ile_graczy[0] != 1 || FirstRound || LRStart || !isAlive(id) || !ile_graczy[2]) return 1;
 1481.  
 1482.     new ret; ExecuteForward(Forward[fPrisonerShowWish], ret, id);
 1483.     menu_display(id, ZyczMenu);
 1484.     return 1;
 1485. }
 1486.  
 1487. public MenuCallback(id, menu, item) {
 1488.     if(item == 2 && (rundy%7 == 5 || GameMode == 1)) return 2;
 1489.     if(item == 11 && !plugin("bazooka")) return 2;
 1490.     if(item == 12 && !plugin("rozdzka")) return 2;
 1491.  
 1492.     return 1;
 1493. }
 1494.  
 1495. public HandleLrMenu(id, menu, item) {
 1496.     if(item == -3 || ile_graczy[0] != 1 || FirstRound || LRStart || !isAlive(id) || !ile_graczy[2]) return;
 1497.  
 1498.     static acces, szZyczenie[32], szID[32], ret;
 1499.     menu_item_getinfo(menu, item, acces, szID, 31, szZyczenie, 31, acces);
 1500.     static data; data = str_to_num(szID);
 1501.     ExecuteForward(Forward[fPrisonerTakeWish], ret, id, Prowadzacy, data);
 1502.     if(ret == 9999) {
 1503.         menu_display(id, menu);
 1504.         ColorChat(id, 0, "^4[JailBreak]^1 Nie mozesz wybrac tego zyczenia!");
 1505.         return;
 1506.     }
 1507.     LRStart = true;
 1508.  
 1509.     switch(data) {
 1510.         case 1: {
 1511.             for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 1512.                 if(!isAlive(i)) continue;
 1513.  
 1514.                 UsunBronie(i);
 1515.                 ColorChat(i, 0, "^4[Zyczenie]^1 Wlasne zyczenie np... Rosyjska ruletka, mecz do 1 bramki itp.");
 1516.             }
 1517.             ColorChat(0, 0, "^4[Zyczenie]^3 %s^1 wybral^3 Wlasne zyczenie!", nick[id]);
 1518.         }
 1519.         case 2: {
 1520.             UsunBronie(id);
 1521.             GiveItem(id, "weapon_deagle", 35);
 1522.  
 1523.             for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 1524.                 if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 2) continue;
 1525.  
 1526.                 UsunBronie(i);
 1527.                 UstawBlokade(i, true);
 1528.                 set_user_health(i, 100);
 1529.                 set_pev(i, 84, pev(i, 84) | (1<<12));
 1530.             }
 1531.             ColorChat(0, 0, "^4[Zyczenie]^3 %s^1 wybral^3 Bezruch!", nick[id]);
 1532.         }
 1533.         case 3: {
 1534.             UstawFreeday(id, false, true, false);
 1535.             user_silentkill(id);
 1536.             ColorChat(0, 0, "^4[Zyczenie]^3 %s^1 wybral^3 FreeDay^1 na nastepna runde!", nick[id]);
 1537.         }
 1538.         case 4: {
 1539.             Duel[0] = id;
 1540.             bronie_pojedynek = 100;
 1541.             MenuPojedynek(id);
 1542.             ColorChat(0, 0, "^4[Zyczenie]^3 %s^1 wybral^3 Rzut bronia!", nick[id]);
 1543.         }
 1544.         case 5: {
 1545.             Duel[0] = id;
 1546.             bronie_pojedynek = 9;
 1547.             MenuPojedynek(id);
 1548.             ColorChat(0, 0, "^4[Zyczenie]^3 %s^1 wybral^3 Rzut granatem!", nick[id]);
 1549.         }
 1550.         case 6: {
 1551.             Duel[0] = id;
 1552.             bronie_pojedynek = 29;
 1553.             MenuPojedynek(id);
 1554.             ColorChat(0, 0, "^4[Zyczenie]^3 %s^1 wybral^3 pojedynek na Noze!", nick[id]);
 1555.         }
 1556.         case 7: {
 1557.             Duel[0] = id;
 1558.             bronie_pojedynek = 26;
 1559.             MenuPojedynek(id);
 1560.             ColorChat(0, 0, "^4[Zyczenie]^3 %s^1 wybral^3 pojedynek na Deagle!", nick[id]);
 1561.         }
 1562.         case 8: {
 1563.             Duel[0] = id;
 1564.             bronie_pojedynek = 18;
 1565.             #if defined CHOOSE_ZOOM
 1566.             MenuZoom(id);
 1567.             #else
 1568.             MenuPojedynek(id);
 1569.             #endif
 1570.             ColorChat(0, 0, "^4[Zyczenie]^3 %s^1 wybral^3 pojedynek na AWP!", nick[id]);
 1571.         }
 1572.         case 9: {
 1573.             Duel[0] = id;
 1574.             bronie_pojedynek = 3;
 1575.             #if defined CHOOSE_ZOOM
 1576.             MenuZoom(id);
 1577.             #else
 1578.             MenuPojedynek(id);
 1579.             #endif
 1580.             ColorChat(0, 0, "^4[Zyczenie]^3 %s^1 wybral^3 pojedynek na Scouty!", nick[id]);
 1581.         }
 1582.         case 10: {
 1583.             Duel[0] = id;
 1584.             bronie_pojedynek = 4;
 1585.             MenuPojedynek(id);
 1586.             ColorChat(0, 0, "^4[Zyczenie]^3 %s^1 wybral^3 pojedynek na Granaty!", nick[id]);
 1587.         }
 1588.         case 11: {
 1589.             Duel[0] = id;
 1590.             bronie_pojedynek = 21;
 1591.             MenuPojedynek(id);
 1592.             ColorChat(0, 0, "^4[Zyczenie]^3 %s^1 wybral^3 pojedynek na Pompy!", nick[id]);
 1593.         }
 1594.         case 12: {
 1595.             Duel[0] = id;
 1596.             bronie_pojedynek = 24;
 1597.             MenuPojedynek(id);
 1598.             ColorChat(0, 0, "^4[Zyczenie]^3 %s^1 wybral^3 pojedynek na Bazooki!", nick[id]);
 1599.         }
 1600.         case 13: {
 1601.             Duel[0] = id;
 1602.             bronie_pojedynek = 101;
 1603.             MenuPojedynek(id);
 1604.             ColorChat(0, 0, "^4[Zyczenie]^3 %s^1 wybral^3 pojedynek na Rozdzki!", nick[id]);
 1605.         }
 1606.     }
 1607. }
 1608.  
 1609. #if defined CHOOSE_ZOOM
 1610. public MenuZoom(id) {
 1611.     static menu; menu = menu_create("Opcja zooma:", "HandleZoom");
 1612.     menu_additem(menu, "Z Zoomem");
 1613.     menu_additem(menu, "Bez Zooma");
 1614.     menu_setprop(menu, 6, -1);
 1615.     menu_display(id, menu);
 1616. }
 1617.  
 1618. public HandleZoom(id, menu, item) {
 1619.     if(Duel[0] != id || !isAlive(id)) return;
 1620.  
 1621.     if(item) bezZooma = true;
 1622.  
 1623.     MenuPojedynek(id);
 1624. }
 1625. #endif
 1626.  
 1627. public MenuPojedynek(id) {
 1628.     static menu; menu = menu_create("Pojedynek Z:", "HandlePojedynek");
 1629.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 1630.         if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 2) continue;
 1631.  
 1632.         new num[3]; num_to_str(i, num, 2);
 1633.         menu_additem(menu, nick[i], num);
 1634.     }
 1635.     menu_setprop(menu, 6, -1);
 1636.     menu_display(id, menu);
 1637. }
 1638.  
 1639. public HandlePojedynek(id, menu, item) {
 1640.     if(Duel[0] != id || Duel[1] || !isAlive(id) || item == -3) {
 1641.         menu_display(id, menu);
 1642.         return;
 1643.     }
 1644.     new acces, cb, data[3], szName2[32];
 1645.     menu_item_getinfo(menu, item, acces, data, 2, szName2, 31, cb);
 1646.     Duel[1] = get_user_index(szName2);
 1647.  
 1648.     if(!isAlive(Duel[1])) {
 1649.         Duel[1] = 0;
 1650.         MenuPojedynek(id);
 1651.         return;
 1652.     }
 1653.     #if defined ICON_DUEL
 1654.     ShowDuelIcon(id, 1);
 1655.     ShowDuelIcon(Duel[1], 0);
 1656.     #else
 1657.     set_user_rendering(id, 19, 255, 0, 0, 0, 10);
 1658.     set_user_rendering(Duel[1], 19, 0, 0, 255, 0, 10);
 1659.     #endif
 1660.     #if defined BEACON_LR
 1661.     set_task(0.1, "StartBeacon", id);
 1662.     set_task(0.1, "StartBeacon", Duel[1]);
 1663.     #endif
 1664.     PlaySound(0, dzwieki[8]);
 1665.  
 1666.     RegisterHams(true);
 1667.  
 1668.     set_user_health(id, 100);
 1669.     set_user_health(Duel[1], 100);
 1670.  
 1671.     if(MaLom == id) MaLom = 0;
 1672.     stripWeapons(id);
 1673.     stripWeapons(Duel[1]);
 1674.  
 1675.     if(bronie_pojedynek == 24) {
 1676.         server_cmd("jail_add_rpg %i", id);
 1677.         server_cmd("jail_add_rpg %i", Duel[1]);
 1678.         return;
 1679.     }
 1680.     if(bronie_pojedynek == 29) {
 1681.         server_cmd("jail_del_magic %i", id);
 1682.         giveItem(id, "weapon_knife");
 1683.         set_pev(id, 144, "models/v_knife.mdl");
 1684.         set_pev(id, 143, "models/p_knife.mdl");
 1685.  
 1686.         giveItem(Duel[1], "weapon_knife");
 1687.         set_pev(Duel[1], 144, "models/v_knife.mdl");
 1688.         set_pev(Duel[1], 143, "models/p_knife.mdl");
 1689.         return;
 1690.     }
 1691.     if(bronie_pojedynek == 100) {
 1692.         giveItem(id, "weapon_knife");
 1693.         giveItem(Duel[1], "weapon_knife");
 1694.         cs_set_weapon_ammo(giveItem(id, "weapon_deagle"), 0);
 1695.         cs_set_weapon_ammo(giveItem(Duel[1], "weapon_deagle"), 0);
 1696.         return;
 1697.     }
 1698.     if(bronie_pojedynek == 101) {
 1699.         server_cmd("jail_add_magic %i", id);
 1700.         server_cmd("jail_add_magic %i", Duel[1]);
 1701.         return;
 1702.     }
 1703.     if(bronie_pojedynek == 9) {
 1704.         giveItem(id, "weapon_knife"); giveItem(id, "weapon_smokegrenade");
 1705.         giveItem(Duel[1], "weapon_knife"); giveItem(Duel[1], "weapon_smokegrenade");
 1706.         return;
 1707.     }
 1708.     new name[24]; get_weaponname(bronie_pojedynek, name, 23);
 1709.     cs_set_weapon_ammo(giveItem(id, name), 1);
 1710.     cs_set_weapon_ammo(giveItem(Duel[1], name), 1);
 1711. }
 1712.  
 1713. public WybierzDuel() {
 1714.     if(!LRStart) return;
 1715.  
 1716.     Duel[1] = LosujGracza(2);
 1717.     if(!Duel[1]) return;
 1718.  
 1719.     #if defined ICON_DUEL
 1720.     ShowDuelIcon(Duel[1], 0);
 1721.     #else
 1722.     set_user_rendering(Duel[1], 19, 0, 0, 255, 0, 10);
 1723.     #endif
 1724.     #if defined BEACON_LR
 1725.     set_task(0.1, "StartBeacon", Duel[1]);
 1726.     #endif
 1727.     PlaySound(0, dzwieki[8]);
 1728.  
 1729.     if(isAlive(Duel[0])) set_user_health(Duel[0], 100);
 1730.  
 1731.     set_user_health(Duel[1], 100);
 1732.     stripWeapons(Duel[1]);
 1733.  
 1734.     if(bronie_pojedynek == 24) {
 1735.         server_cmd("jail_add_rpg %i", Duel[1]);
 1736.         return;
 1737.     }
 1738.     if(bronie_pojedynek == 29) {
 1739.         giveItem(Duel[1], "weapon_knife");
 1740.         set_pev(Duel[1], 144, "models/v_knife.mdl");
 1741.         set_pev(Duel[1], 143, "models/p_knife.mdl");
 1742.         return;
 1743.     }
 1744.     if(bronie_pojedynek == 100) {
 1745.         giveItem(Duel[0], "weapon_knife");
 1746.         giveItem(Duel[1], "weapon_knife");
 1747.  
 1748.         new ent[2];
 1749.         ent[0] = giveItem(Duel[0], "weapon_deagle");
 1750.         ent[1] = giveItem(Duel[1], "weapon_deagle");
 1751.         if(pev_valid(ent[0])) cs_set_weapon_ammo(ent[0], 0);
 1752.         if(pev_valid(ent[0])) cs_set_weapon_ammo(ent[1], 0);
 1753.         return;
 1754.     }
 1755.     if(bronie_pojedynek == 101) {
 1756.         server_cmd("jail_add_magic %i", Duel[1]);
 1757.         return;
 1758.     }
 1759.     if(bronie_pojedynek == 9) {
 1760.         giveItem(Duel[0], "weapon_knife"); giveItem(Duel[0], "weapon_smokegrenade");
 1761.         giveItem(Duel[1], "weapon_knife"); giveItem(Duel[1], "weapon_smokegrenade");
 1762.         return;
 1763.     }
 1764.     new name[24], ent;
 1765.     get_weaponname(bronie_pojedynek, name, 23);
 1766.     ent = giveItem(Duel[1], name);
 1767.     if(pev_valid(ent)) cs_set_weapon_ammo(ent, 1);
 1768. }
 1769.  
 1770. public EntityThink(ent) {
 1771.     if(!pev_valid(ent) || !LRStart || bronie_pojedynek != 9) return 1;
 1772.  
 1773.     new id = pev(ent, 18);
 1774.  
 1775.     if(id != Duel[0] && id != Duel[1]) return 1;
 1776.  
 1777.     new model[32]; pev(ent, 3, model, 31);
 1778.     if(!equal(model, "models/w_smokegrenade.mdl")) return 1;
 1779.  
 1780.     set_pev(ent, 78, 19);
 1781.     set_pev(ent, 40, 125.0);
 1782.     set_pev(ent, 77, 4);
 1783.     set_pev(ent, 134, id == Duel[1] ? { 0.0, 0.0, 255.0 } : { 255.0, 0.0, 0.0 });
 1784.     return 4;
 1785. }
 1786.  
 1787. #if defined CHOOSE_ZOOM
 1788. public BlockZoom(ent) {
 1789.     if(!bezZooma) return 1;
 1790.  
 1791.     new id = get_pdata_cbase(ent, 41, 4);
 1792.     if(Duel[0] == id || Duel[1] == id) return 4;
 1793.  
 1794.     return 1;
 1795. }
 1796. #endif
 1797.  
 1798. #if defined BEACON_LR
 1799. public StartBeacon() {
 1800.     if(!LRStart) return;
 1801.  
 1802.     new id;
 1803.  
 1804.     for(new i; i < 2; i++) {
 1805.         id = Duel[i];
 1806.  
 1807.         static origin[3];
 1808.         get_user_origin(id, origin);
 1809.         message_begin(0, 23);
 1810.         write_byte(21);
 1811.         write_coord(origin[0]);
 1812.         write_coord(origin[1]);
 1813.         write_coord(origin[2]-10);
 1814.         write_coord(origin[0]);
 1815.         write_coord(origin[1]);
 1816.         write_coord(origin[2]+100);
 1817.         write_short(sprite);
 1818.         write_byte(0);
 1819.         write_byte(1);
 1820.         write_byte(6);
 1821.         write_byte(4);
 1822.         write_byte(1);
 1823.         write_byte(isTeam(id) == 1 ? 255 : 0);
 1824.         write_byte(0);
 1825.         write_byte(isTeam(id) == 1 ? 0 : 255);
 1826.         write_byte(255);
 1827.         write_byte(0);
 1828.         message_end();
 1829.     }
 1830.     set_task(1.0, "StartBeacon", id);
 1831. }
 1832. #endif
 1833.  
 1834. public PLMessage() {
 1835.     static msg[38]; get_msg_arg_string(2, msg, 37);
 1836.     if(TrieGetString(zamien, msg, msg, 37)) {
 1837.         set_msg_arg_string(2, msg);
 1838.         return 0;
 1839.     }
 1840.     return 1;
 1841. }
 1842.  
 1843. public BlockGrenade() {
 1844.     static arg[20]; get_msg_arg_string(2, arg, 19);
 1845.     return equal(arg[1], "!MRAD_FIREINHOLE") ? 1 : 0;
 1846. }
 1847.  
 1848. public BlockRadar() {
 1849.     if(1 <= GameMode <= 19 && ile_graczy[0] > 2) {
 1850.         set_msg_arg_int(2, ARG_COORD, 0);
 1851.         set_msg_arg_int(3, ARG_COORD, 0);
 1852.         set_msg_arg_int(4, ARG_COORD, 0);
 1853.     }
 1854. }
 1855.  
 1856. public Update() {
 1857.     new gracze[32];
 1858.     get_players(gracze, ile_graczy[1], "cehi", "TERRORIST");
 1859.     get_players(gracze, ile_graczy[0], "acehi", "TERRORIST");
 1860.  
 1861.     get_players(gracze, ile_graczy[3], "cehi", "CT");
 1862.     get_players(gracze, ile_graczy[2], "acehi", "CT");
 1863.  
 1864.     IleFD = 0;
 1865.     IleBudyn = 0;
 1866.     IleZlapanych = 0;
 1867.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 1868.         if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1) continue;
 1869.  
 1870.         if(blokada[i]) IleFD++;
 1871.         if(zabojca_ct[i]) IleBudyn++;
 1872.         if(JestZlapany[i]) IleZlapanych++;
 1873.     }
 1874. }
 1875.  
 1876. public Pokazuj() {
 1877.     Update();
 1878.     static szText[3][1024];
 1879.     new i, szGet[7][256];
 1880.  
 1881.     format(szGet[0], 255, "%s", GetLast());
 1882.     format(szGet[1], 255, "%s", GetFD());
 1883.     format(szGet[2], 255, "%s", GetWanted());
 1884.     format(szGet[3], 255, "%s", GetFrozen());
 1885.     format(szGet[4], 255, "%s", GetHiddenRun());
 1886.     format(szGet[5], 255, "%s", GetGangs());
 1887.     format(szGet[6], 255, "%s", GetLR());
 1888.  
 1889.     switch(GameMode) {
 1890.         case -1: {
 1891.             formatex(szText[1], 1023, "Normalny");
 1892.             formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie musza sluchac sie prowadzacego!");
 1893.            
 1894.         }
 1895.         case 0: {
 1896.             formatex(szText[1], 1023, "FreeDay");
 1897.             if(Odliczanie[FD_ODLICZ_KONIEC]) {
 1898.                 formatex(szText[2], 255, "^n^nGracze maja [%s] aby zapoznac sie z mapa", timer_hud(Odliczanie[FD_ODLICZ_KONIEC]));
 1899.                 if(Odliczanie[FD_ODLICZ_GOD]) formatex(szText[2], 255, "%s^nGracze maja [%s] niesmiertnosc", szText[2], timer_hud(Odliczanie[FD_ODLICZ_GOD]));
 1900.             }
 1901.         }
 1902.         case 1: {
 1903.             formatex(szText[1], 1023, "KillDay");
 1904.             if(Odliczanie[KD_ODLICZ_START]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby sie rozejsc", timer_hud(Odliczanie[KD_ODLICZ_START]));
 1905.             if(Odliczanie[KD_ODLICZ_KONIEC]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby zabic wszystkich wiezniow", timer_hud(Odliczanie[KD_ODLICZ_KONIEC]));
 1906.         }
 1907.         case 2: {
 1908.             formatex(szText[1], 1023, "Chowany");
 1909.             if(Odliczanie[CH_ODLICZ_START]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby sie schowac", timer_hud(Odliczanie[CH_ODLICZ_START]));
 1910.             if(Odliczanie[CH_ODLICZ_KONIEC]) formatex(szText[2], 255, "^n^nStraznicy maja [%s] aby znalezc wszystkich wiezniow", timer_hud(Odliczanie[CH_ODLICZ_KONIEC]));
 1911.         }
 1912.         case 3: {
 1913.             formatex(szText[1], 1023, "Ganiany");
 1914.             if(Odliczanie[GN_ODLICZ_START]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby uciec", timer_hud(Odliczanie[GN_ODLICZ_START]));
 1915.             if(Odliczanie[GN_ODLICZ_KONIEC]) formatex(szText[2], 255, "^n^nStraznicy maja [%s] aby zabic wszystkich wiezniow", timer_hud(Odliczanie[GN_ODLICZ_KONIEC]));
 1916.         }
 1917.         case 4: {
 1918.             formatex(szText[1], 1023, "Wojna Gangow");
 1919.             if(Odliczanie[WG_ODLICZ_START]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby sie schowac", timer_hud(Odliczanie[WG_ODLICZ_START]));
 1920.             if(Odliczanie[WG_ODLICZ_KONIEC]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby zabic wszystkich wiezniow", timer_hud(Odliczanie[WG_ODLICZ_KONIEC]));
 1921.         }
 1922.         case 5: {
 1923.             formatex(szText[1], 1023, "Lapany");
 1924.             if(Odliczanie[LN_ODLICZ_START]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby sie schowac", timer_hud(Odliczanie[LN_ODLICZ_START]));
 1925.             if(Odliczanie[LN_ODLICZ_KONIEC]) formatex(szText[2], 255, "^n^nStraznicy maja [%s] aby zlapac wszystkich wiezniow", timer_hud(Odliczanie[LN_ODLICZ_KONIEC]));
 1926.         }
 1927.         case 6: {
 1928.             formatex(szText[1], 1023, "Zbijak");
 1929.             if(Odliczanie[ZB_ODLICZ_START]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby sie rozejsc", timer_hud(Odliczanie[ZB_ODLICZ_START]));
 1930.             if(Odliczanie[ZB_ODLICZ_KONIEC]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby zabic wszystkich wiezniow", timer_hud(Odliczanie[ZB_ODLICZ_KONIEC]));
 1931.         }
 1932.         case 7: {
 1933.             formatex(szText[1], 1023, "Dzieci Wojny");
 1934.             if(Odliczanie[DW_ODLICZ_START]) formatex(szText[2], 255, "^n^nStraznicy maja [%s] aby sie schowac", timer_hud(Odliczanie[DW_ODLICZ_START]));
 1935.             if(Odliczanie[DW_ODLICZ_KONIEC]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby zabic straznikow", timer_hud(Odliczanie[DW_ODLICZ_KONIEC]));
 1936.         }
 1937.         case 8: {
 1938.             formatex(szText[1], 1023, "Wojna na Granaty");
 1939.             if(Odliczanie[WNG_ODLICZ_START]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby sie rozejsc", timer_hud(Odliczanie[WNG_ODLICZ_START]));
 1940.             if(Odliczanie[WNG_ODLICZ_KONIEC]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby zabic wszystkich wiezniow", timer_hud(Odliczanie[WNG_ODLICZ_KONIEC]));
 1941.         }
 1942.         case 9: {
 1943.             formatex(szText[1], 1023, "Swiat Magii");
 1944.             if(Odliczanie[MA_ODLICZ_START]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby sie rozejsc", timer_hud(Odliczanie[MA_ODLICZ_START]));
 1945.             if(Odliczanie[MA_ODLICZ_KONIEC]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby zabic wszystkich wiezniow", timer_hud(Odliczanie[MA_ODLICZ_KONIEC]));
 1946.         }
 1947.         case 10: {
 1948.             formatex(szText[1], 1023, "NinjaDay");
 1949.             if(Odliczanie[NIE_ODLICZ_START]) formatex(szText[2], 255, "^n^nStraznicy maja [%s] aby sie schowac", timer_hud(Odliczanie[NIE_ODLICZ_START]));
 1950.             if(Odliczanie[NIE_ODLICZ_KONIEC]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby zabic straznikow", timer_hud(Odliczanie[NIE_ODLICZ_KONIEC]));
 1951.         }
 1952.         case 11: {
 1953.             formatex(szText[1], 1023, "1shot1kill");
 1954.             if(Odliczanie[ONE_ODLICZ_START]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby sie rozejsc", timer_hud(Odliczanie[ONE_ODLICZ_START]));
 1955.             if(Odliczanie[ONE_ODLICZ_KONIEC]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby zabic wszystkich wiezniow", timer_hud(Odliczanie[ONE_ODLICZ_KONIEC]));
 1956.         }
 1957.         case 12: {
 1958.             formatex(szText[1], 1023, "RPG Day");
 1959.             if(Odliczanie[RPG_ODLICZ_START]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby sie rozejsc", timer_hud(Odliczanie[RPG_ODLICZ_START]));
 1960.             if(Odliczanie[RPG_ODLICZ_KONIEC]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby zabic wszystkich wiezniow", timer_hud(Odliczanie[RPG_ODLICZ_KONIEC]));
 1961.         }
 1962.         case 13: {
 1963.             formatex(szText[1], 1023, "Only HS");
 1964.             if(Odliczanie[HS_ODLICZ_START]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby sie rozejsc", timer_hud(Odliczanie[HS_ODLICZ_START]));
 1965.             if(Odliczanie[HS_ODLICZ_KONIEC]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby zabic wszystkich wiezniow", timer_hud(Odliczanie[HS_ODLICZ_KONIEC]));
 1966.         }
 1967.         case 14: {
 1968.             formatex(szText[1], 1023, "Smigus-Dyngus");
 1969.             if(Odliczanie[SMI_ODLICZ_START]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby sie rozejsc", timer_hud(Odliczanie[SMI_ODLICZ_START]));
 1970.             if(Odliczanie[SMI_ODLICZ_KONIEC]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby zabic wszystkich wiezniow", timer_hud(Odliczanie[SMI_ODLICZ_KONIEC]));
 1971.         }
 1972.         case 15: {
 1973.             formatex(szText[1], 1023, "FireDay");
 1974.             if(Odliczanie[FIR_ODLICZ_START]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby sie rozejsc", timer_hud(Odliczanie[FIR_ODLICZ_START]));
 1975.             if(Odliczanie[FIR_ODLICZ_KONIEC]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby zabic wszystkich wiezniow", timer_hud(Odliczanie[FIR_ODLICZ_KONIEC]));
 1976.         }
 1977.         case 16: {
 1978.             formatex(szText[1], 1023, "Polowanie");
 1979.             if(Odliczanie[BOW_ODLICZ_START]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby sie schowac", timer_hud(Odliczanie[BOW_ODLICZ_START]));
 1980.             if(Odliczanie[BOW_ODLICZ_KONIEC]) formatex(szText[2], 255, "^n^nStraznicy maja [%s] aby zlapac wszystkich wiezniow", timer_hud(Odliczanie[BOW_ODLICZ_KONIEC]));
 1981.         }
 1982.         case 17: {
 1983.             formatex(szText[1], 1023, "Robin Hood");
 1984.             if(Odliczanie[BOW2_ODLICZ_START]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby sie rozejsc", timer_hud(Odliczanie[BOW2_ODLICZ_START]));
 1985.             if(Odliczanie[BOW2_ODLICZ_KONIEC]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby zabic wszystkich wiezniow", timer_hud(Odliczanie[BOW2_ODLICZ_KONIEC]));
 1986.         }
 1987.         case 18: {
 1988.             formatex(szText[1], 1023, "Star Wars");
 1989.             if(Odliczanie[SW_ODLICZ_START]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby sie rozejsc", timer_hud(Odliczanie[SW_ODLICZ_START]));
 1990.             if(Odliczanie[SW_ODLICZ_KONIEC]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby zabic wszystkich wiezniow", timer_hud(Odliczanie[SW_ODLICZ_KONIEC]));
 1991.         }
 1992.         case 19: {
 1993.             formatex(szText[1], 1023, "Kaczki");
 1994.             if(Odliczanie[KA_ODLICZ_START]) formatex(szText[2], 255, "^n^nWiezniowie maja [%s] aby sie schowac", timer_hud(Odliczanie[KA_ODLICZ_START]));
 1995.             if(Odliczanie[KA_ODLICZ_KONIEC]) formatex(szText[2], 255, "^n^nStraznicy maja [%s] aby zabic wszystkich wiezniow", timer_hud(Odliczanie[KA_ODLICZ_KONIEC]));
 1996.         }
 1997.     }
 1998.     if(IleFD && (ile_graczy[0] - 1) == IleFD) {
 1999.         for(i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 2000.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1 || !blokada[i]) continue;
 2001.  
 2002.             user_silentkill(i);
 2003.             UstawBlokade(i, false);
 2004.         }
 2005.     }
 2006.     if(Prowadzacy) formatex(szText[0], 1023, "Dzien: %i - %s^nProwadzacy: %s^n%sTyp dnia: %s^nWiezniow: %i/%i", rundy, dni_tygodnia[rundy%7], nick[Prowadzacy], GameMode == -1 ? "" : "^n", szText[1], ile_graczy[0], ile_graczy[1]);
 2007.     else formatex(szText[0], 1023, "Dzien: %i - %s^nTyp dnia: %s^nWiezniow: %i/%i", rundy, dni_tygodnia[rundy%7], szText[1], ile_graczy[0], ile_graczy[1]);
 2008.  
 2009.     setHud(201, 201, 14, 0.09, 0.06, 0, 6.0, 1.1, 0.0, 0.0, -1);
 2010.     showHud(0, hud[1], "%s%s%s%s%s%s%s%s%s", szText[0], 0 <= GameMode <= 19 && ile_graczy[0] == 1 ? "" : szText[2], szGet[0], szGet[1], szGet[2], szGet[3], szGet[4], szGet[5], szGet[6]);
 2011. }
 2012.  
 2013. new counter[33], Float:g_wallorigin[33][3];
 2014. public PreThink(id) {
 2015.     if(!isAlive(id) || ile_graczy[0] == 1) return;
 2016.  
 2017.     if(GameMode == 19 && isTeam(id) == 1) {
 2018.         static Float:pView[3]; pev(id, pev_view_ofs, pView);
 2019.         if(pView[2] != 0.0) set_pev(id, pev_view_ofs, Float:{0.0, 0.0, 0.0});
 2020.     }
 2021.     if(GameMode == 3 && pev(id, 81) & (1<<0)) set_pev(id, 98, pev(id, 98) | (1<<0));
 2022.     if(GameMode == 2) {
 2023.         if(isTeam(id) == 1) {
 2024.             if(counter[id]++ > 30) {
 2025.                 counter[id] = 0;
 2026.  
 2027.                 message_begin(0, 135);
 2028.                 write_byte(0);
 2029.                 write_byte(id);
 2030.                 message_end();
 2031.             }
 2032.             return;
 2033.         }
 2034.         if(isTeam(id) == 2 && LatarkaON[id]) {
 2035.             static Origin[3], Aim[3], Dist, col;
 2036.             col = g_FlashColor[id];
 2037.             get_user_origin(id, Origin, 1);
 2038.             get_user_origin(id, Aim, 3);
 2039.  
 2040.             Dist = get_distance(Origin, Aim);
 2041.  
 2042.             if(Dist > 5000) return;
 2043.  
 2044.             message_begin(2, 23);
 2045.             write_byte(27);
 2046.             write_coord(Aim[0]);
 2047.             write_coord(Aim[1]);
 2048.             write_coord(Aim[2]);
 2049.             write_byte(20);
 2050.             write_byte(KoloryLatarki[col][0]);
 2051.             write_byte(KoloryLatarki[col][1]);
 2052.             write_byte(KoloryLatarki[col][2]);
 2053.             write_byte(2);
 2054.             write_byte(Dist * 255 / 5000);
 2055.             message_end();
 2056.  
 2057.             setHud(KoloryLatarki[col][0], KoloryLatarki[col][1], KoloryLatarki[col][2], 0.05, 0.65, 0, 0.25, 0.25, 0.5, 0.5, 3);
 2058.             showHud(id, hud[0], "Swiecisz kolorem %s", KoloryNazwy[col]);
 2059.         }
 2060.     }
 2061.     if(GameMode != 10 || isTeam(id) != 2) return;
 2062.  
 2063.     static button, flags;
 2064.     button = pev(id, 81);
 2065.     flags = pev(id, 84);
 2066.     if(button & (1<<2) && flags & (1<<9)) {
 2067.         static Float:velocity[3];
 2068.         velocity_by_aim(id, 800, velocity);
 2069.         velocity[2] = 210.0;
 2070.         set_pev(id, 120, velocity);
 2071.     }
 2072.     if(button & (1<<5)) {
 2073.         static Float:origin[3];
 2074.         pev(id, 118, origin);
 2075.  
 2076.         if(get_distance_f(origin, g_wallorigin[id]) > 25.0 || flags & (1<<9)) return;
 2077.  
 2078.         if(button & (1<<3)) {
 2079.             static Float:velocity[3];
 2080.             velocity_by_aim(id, 240, velocity);
 2081.             set_pev(id, 120, velocity);
 2082.         }
 2083.         else if(button & (1<<4)) {
 2084.             static Float:velocity[3];
 2085.             velocity_by_aim(id, -240, velocity);
 2086.             set_pev(id, 120, velocity);
 2087.         }
 2088.     }
 2089. }
 2090.  
 2091. public GetTimeFD(id) {
 2092.     id -= ID_CZAS_FDGRACZ;
 2093.  
 2094.     if(!isAlive(id) || isTeam(id) != 1 || !blokada[id]) return 1;
 2095.  
 2096.     szPlayerFDTime[id] -= 1;
 2097.  
 2098.     if(szPlayerFDTime[id] <= 0) {
 2099.         UstawBlokade(id, false);
 2100.         ResetModels(id);
 2101.         PlaySound(0, "buttons/bell1");
 2102.         ColorChat(Prowadzacy, 0, "^4[FreeDay]^1 Wiezniowi^3 %s^1 skonczyl sie FreeDay. Wydaj mu polecenia!", nick[id]);
 2103.         removeTask(id + ID_CZAS_FDGRACZ);
 2104.     }
 2105.     return 1;
 2106. }
 2107.  
 2108. GetFD() {
 2109.     static szNumber;
 2110.     new i, szText[3][512];
 2111.     if(IleFD >= 1 && GameMode == -1) {
 2112.         szNumber = 0;
 2113.         szNumber = strlen(szText[0]);
 2114.  
 2115.         for(i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 2116.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1 || !blokada[i] || szPlayerFDTime[i] <= 0) continue;
 2117.  
 2118.             szNumber += copy(szText[0][szNumber], 511 - szNumber, "^n");
 2119.             formatex(szText[1], 511, "%s - [%s]", nick[i], szPlayerFDTime[i] >= 1 ? timer_hud(szPlayerFDTime[i]) : "Ladowanie...");
 2120.             szNumber += copy(szText[0][szNumber], 511 - szNumber, szText[1]);
 2121.         }
 2122.         formatex(szText[2], 511, "^n^nFreeDaye [%i]:%s", IleFD, szText[0]);
 2123.     }
 2124.     return szText[2];
 2125. }
 2126.  
 2127. GetWanted() {
 2128.     static szNumber;
 2129.     new i, szText[2][512];
 2130.     if(IleBudyn >= 1 && GameMode == -1) {
 2131.         szNumber = 0;
 2132.         szNumber = strlen(szText[0]);
 2133.  
 2134.         for(i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 2135.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1 || !zabojca_ct[i]) continue;
 2136.  
 2137.             szNumber += copy(szText[0][szNumber], 511 - szNumber, "^n");
 2138.             szNumber += copy(szText[0][szNumber], 511 - szNumber, nick[i]);
 2139.         }
 2140.         formatex(szText[1], 511, "^n^nPoszukiwani [%i]:%s", IleBudyn, szText[0]);
 2141.     }
 2142.     return szText[1];
 2143. }
 2144.  
 2145. GetLast() {
 2146.     new i, id, TextLast[64];
 2147.     if(ile_graczy[0] == 1) {
 2148.         for(i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 2149.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1 || ile_graczy[0] != 1) continue;
 2150.  
 2151.             id = i;
 2152.         }
 2153.         if(!wykonaj_raz) {
 2154.             new ret; ExecuteForward(Forward[fPrisonerLast], ret, id);
 2155.             wykonaj_raz = true;
 2156.         }
 2157.         if(GameMode == 4) formatex(TextLast, 63, "^nWygral %s z gangu %sch", nick[id], user_gangi[id] == 1 ? "zielony" : user_gangi[id] == 2 ? "niebieski" : "czerowny");
 2158.         else formatex(TextLast, 63, "^nOstatni wiezien: %s", nick[id]);
 2159.     }
 2160.     return TextLast;
 2161. }
 2162.  
 2163. GetFrozen() {
 2164.     static szNumber;
 2165.     new i, szText[3][512];
 2166.     if(IleZlapanych >= 1 && GameMode == 5) {
 2167.         szNumber = 0;
 2168.         szNumber = strlen(szText[0]);
 2169.  
 2170.         for(i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 2171.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1 || !JestZlapany[i]) continue;
 2172.  
 2173.             szNumber += copy(szText[0][szNumber], 511 - szNumber, "^n");
 2174.             formatex(szText[1], 511, "%s - [%i/2]", nick[i], JestZlapany[i]);
 2175.             szNumber += copy(szText[0][szNumber], 511 - szNumber, szText[1]);
 2176.         }
 2177.         formatex(szText[2], 511, "^n^nZlapani [%i]:%s", IleZlapanych, szText[0]);
 2178.     }
 2179.     return szText[2];
 2180. }
 2181.  
 2182. GetHiddenRun() {
 2183.     static szNumber;
 2184.     new i, szText[2][768];
 2185.     if(ile_graczy[0] != 1 && 2 <= GameMode <= 3) {
 2186.         szNumber = 0;
 2187.         szNumber = strlen(szText[0]);
 2188.  
 2189.         for(i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 2190.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1) continue;
 2191.  
 2192.             szNumber += copy(szText[0][szNumber], 767 - szNumber, "^n");
 2193.             szNumber += copy(szText[0][szNumber], 767 - szNumber, nick[i]);
 2194.         }
 2195.         formatex(szText[1], 767, "^n^nWiezniowie do %sa [%i]:%s", GameMode == 2 ? "odnalezieni" : "zabici", ile_graczy[0], szText[0]);
 2196.     }
 2197.     return szText[1];
 2198. }
 2199.  
 2200. GetGangs() {
 2201.     new i, szText[256], szCount[3];
 2202.     if(ile_graczy[0] != 1 && GameMode == 4) {
 2203.         for(i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 2204.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1 || !(0 <= user_gangi[i] <= 2)) continue;
 2205.  
 2206.             szCount[user_gangi[i]]++;
 2207.         }
 2208.         if(!(szCount[0] || szCount[1]) || !(szCount[1] || szCount[2]) || !(szCount[0] || szCount[2])) UsunWG();
 2209.         if(!szCount[2] && !szCount[1] && szCount[0]) formatex(szText, 255, "^n^nWygral gang czerwonych!^nTeraz gang walczy ze soba!");
 2210.         else if(!szCount[2] && !szCount[0] && szCount[1]) formatex(szText, 255, "^n^nWygral gang zielonych!^nTeraz gang walczy ze soba!");
 2211.         else if(!szCount[1] && !szCount[0] && szCount[2]) formatex(szText, 255, "^n^nWygral gang niebieskich!^nTeraz gang walczy ze soba!");
 2212.  
 2213.         else if(szCount[0] && szCount[1] && !szCount[2]) formatex(szText, 255, "^n^nGang czerwonych [%i]^nGang zielonych [%i]", szCount[0], szCount[1]);
 2214.         else if(szCount[0] && !szCount[1] && szCount[2]) formatex(szText, 255, "^n^nGang czerwonych [%i]^nGang niebieskich [%i]", szCount[0], szCount[2]);
 2215.         else if(!szCount[0] && szCount[1] && szCount[2]) formatex(szText, 255, "^n^nGang zielonych [%i]^nGang niebieskich [%i]", szCount[1], szCount[2]);
 2216.         else formatex(szText, 255, "^n^nGang czerwonych [%i]^nGang zielonych [%i]^nGang niebieskich [%i]", szCount[0], szCount[1], szCount[2]);
 2217.     }
 2218.     return szText;
 2219. }
 2220.  
 2221. GetLR() {
 2222.     new szText[256];
 2223.     if(ile_graczy[0] == 1 && Duel[0] && Duel[1])
 2224.         formatex(szText, 255, "^n^nPojedynek: %s vs. %s", nick[Duel[0]], nick[Duel[1]]);
 2225.  
 2226.     return szText;
 2227. }
 2228.  
 2229. stock timer_hud(start) {
 2230.     static szTime[6]; format_time(szTime, 5, "%M:%S", start);
 2231.     return szTime;
 2232. }
 2233.  
 2234. public UsunBudyniowca(id) {
 2235.     new i, menu = menu_create("\yKomu chcesz usunac budyniowca?", "HandleUsunBudyniowca");
 2236.     for(i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 2237.         if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1 || !zabojca_ct[i]) continue;
 2238.  
 2239.         static num[3]; num_to_str(i, num, 2);
 2240.         menu_additem(menu, nick[i], num);
 2241.     }
 2242.     menu_setprop(menu, 2, "Poprzednia strona");
 2243.     menu_setprop(menu, 3, "Nastepna strona");
 2244.     menu_setprop(menu, 4, "Wyjdz");
 2245.     menu_display(id, menu);
 2246.     return 1;
 2247. }
 2248.  
 2249. public HandleUsunBudyniowca(id, menu, item) {
 2250.     if(item == -3 || Prowadzacy != id) return;
 2251.  
 2252.     static data[3], acces, cb, id2;
 2253.     menu_item_getinfo(menu, item, acces, data, 2, _, _, cb);
 2254.     id2 = str_to_num(data);
 2255.  
 2256.     if(!isAlive(id2) || isTeam(id2) != 1 || !zabojca_ct[id2]) return;
 2257.  
 2258.     setHud(0, 255, 0, -1.0, 0.74, 0, 6.0, 8.0);
 2259.     showHud(0, hud[0], "Prowadzacy zabral '%s' budyniowca", nick[id2]);
 2260.  
 2261.     zabojca_ct[id2] = false;
 2262.     ResetModels(id2);
 2263. }
 2264.  
 2265. public TakeDamageVehicle(id, ent, attacker, Float:damage, damagebits) {
 2266.     if(!FirstRound) return 1;
 2267.  
 2268.     static name[32]; pev(ent, 1, name, 31);
 2269.     if(equal(name, "func_vehicle")) {
 2270.         SetHamParamFloat(4, damage * 0);
 2271.         return 2;
 2272.     }
 2273.     return 1;
 2274. }
 2275.  
 2276. public TakeDamage(id, ent, attacker, Float:damage, damagebits) return vAttackDamagePlayer(id, attacker, ent, damage, damagebits, true);
 2277. public TraceAttack(id, attacker, Float:damage, Float:direction[3], tracehandle, damagebits) return vAttackDamagePlayer(id, attacker, -1);
 2278.  
 2279. vAttackDamagePlayer(id, attacker, ent, Float:damage=0.0, damagebits=0, bool:dmg=false) {
 2280.     if(!isConnected(attacker) || !isConnected(id)) return 1;
 2281.  
 2282.     if(isTeam(id) == 1 && isTeam(attacker) == 1 && !friendly_tt) return 4;
 2283.     if(isTeam(id) == 2 && isTeam(attacker) == 2) return 4;
 2284.     if(isTeam(id) == 1 && isTeam(attacker) == 2 && (GameMode == 1 || GameMode == 4 || GameMode == 6 || 8 <= GameMode <= 9 || 11 <= GameMode <= 15 || 17 <= GameMode <= 18) && ile_graczy[0] != 1) return 4;
 2285.     if(blokada[attacker] || iMaFD[id] && iMaFD[id] == rundy && isTeam(attacker) == 1) return 4;
 2286.     if(Duel[0] == id && Duel[1] != attacker) return 4;
 2287.     if(Duel[0] == attacker && Duel[1] != id) return 4;
 2288.  
 2289.     if(bronie_pojedynek == 29 && ent != -1) {
 2290.         if(ent == attacker) return 4;
 2291.  
 2292.         static Float:ViewAngle[3];
 2293.         for(new i; i < 3; i++) ViewAngle[i] = random_float(-50.0, 50.0);
 2294.  
 2295.         set_pev(id, 140, ViewAngle);
 2296.         SetHamParamEntity(2, attacker);
 2297.         return 1;
 2298.     }
 2299.     if(!dmg || !(damagebits & (1<<1))) return 1;
 2300.  
 2301.     if(GameMode == 13 && isBron(attacker) == 16 && get_pdata_int(id, 75) != 1) return 4;
 2302.  
 2303.     if(isBron(attacker) == 29) {
 2304.         static Float:dmg; dmg = MaLom == attacker ? isFlagi(attacker, "v") ? 1.15 : isFlagi(attacker, "s") ? 0.95 : isFlagi(attacker, "t") ? 0.85 : 0.75 : isFlagi(attacker, "v") ? 0.9 : isFlagi(attacker, "s") ? 0.7 : isFlagi(attacker, "t") ? 0.6 : 0.5;
 2305.         SetHamParamFloat(4, damage * dmg);
 2306.  
 2307.         if(isTeam(id) == isTeam(attacker) && Box) {
 2308.             static Float:ViewAngle[3];
 2309.             for(new i; i < 3; i++) ViewAngle[i] = random_float(50.0, 100.0);
 2310.  
 2311.             set_pev(id, 140, ViewAngle);
 2312.         }
 2313.         return 2;
 2314.     }
 2315.     if(GameMode != 11 || isTeam(id) != 1 || isTeam(attacker) != 1 || isBron(attacker) != 3) return 1;
 2316.    
 2317.     ExecuteHamB(Ham_Killed, id, attacker, 0);
 2318.     return 2;
 2319. }
 2320.  
 2321. public ButtonAttack(ent, id, Float:damage, Float:direction[3], tracehandle, damagebits) {
 2322.     if(!pev_valid(ent) || !isAlive(id) || Prowadzacy != id) return;
 2323.  
 2324.     new Float:NextUse;
 2325.     pev(ent, pev_fuser4, NextUse);
 2326.  
 2327.     new Float:fGametime = get_gametime();
 2328.  
 2329.     if(NextUse > fGametime) return;
 2330.  
 2331.     set_pev(ent, pev_frame, 0.0);
 2332.     ExecuteHamB(Ham_Use, ent, id, 0, 1, 1.0);
 2333.  
 2334.     set_pev(ent, pev_fuser4, fGametime + get_pdata_float(ent, 44));
 2335.  
 2336.     for(new i; i < sizeof gButtons; i++) {
 2337.         if(!gButtons[i] || cele_otwarte) continue;
 2338.  
 2339.         client_print(0, 4, "Cele otwarte o: %s", timer_hud(floatround(fczas_rundy - (get_gametime() - fczas_rozpoczecia_rundy), floatround_ceil)));
 2340.         cele_otwarte = true;
 2341.     }
 2342. }
 2343.  
 2344. public TrybBoxu(id) {
 2345.     if(Prowadzacy != id) return 1;
 2346.  
 2347.     if(GameMode != -1) {
 2348.         ColorChat(id, 0, "^4[Box]^1 W tej chwili jest wlaczona zabawa!");
 2349.         return 1;
 2350.     }
 2351.     if(ile_graczy[0] == 1 || ile_graczy[0] > 16) {
 2352.         ColorChat(id, 0, "^4[Box]^1 Jest za duzo wiezniow (max 16) lub zostal ostatni!");
 2353.         return 1;
 2354.     }
 2355.     if(Box) {
 2356.         ClientCmd(0, "stopsound");
 2357.         Box = false;
 2358.         friendly_tt = false;
 2359.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 2360.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1 || blokada[i] || isBron(i) != 29) continue;
 2361.  
 2362.             UstawNoz(i);
 2363.         }
 2364.     } else {
 2365.         PlaySound(0, dzwieki[9]);
 2366.         Box = true;
 2367.         friendly_tt = true;
 2368.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 2369.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1 || blokada[i]) continue;
 2370.  
 2371.             set_user_health(i, 100);
 2372.             if(isBron(i) == 29) UstawNoz(i);
 2373.         }
 2374.     }
 2375.     ColorChat(0, 0, "^4[JailBreak]^1 Tryb Boksu:%slaczony", Box ? "^4 w" : "^3 wy");
 2376.     return 1;
 2377. }
 2378.  
 2379. public EmitSound(id, channel, sample[]) {  
 2380.     if(!isAlive(id)) return 1;
 2381.  
 2382.     if(equal(sample, "weapons/knife_", 14)) {
 2383.         switch(sample[17]) {
 2384.             case('w'): emitSound(id, 1, "weapons/cbar_hitbod1.wav");
 2385.             case('b'): emitSound(id, 1, "weapons/cbar_hitbod2.wav");
 2386.             case('1', '2'): emitSound(id, 1, "weapons/bullet_hit2.wav");
 2387.             case('s'): emitSound(id, 1, "weapons/knife_slash1.wav");
 2388.         }
 2389.         return 4;
 2390.     }
 2391.     if(equali(sample, "common/wpn_denyselect.wav") || containi(sample, "items/nvg_") != -1) return 4;
 2392.  
 2393.     return 1;
 2394. }
 2395.  
 2396. public client_disconnect(id) {
 2397.     if(is_user_bot(id) || is_user_hltv(id)) return;
 2398.  
 2399.     new ret; ExecuteForward(Forward[fPlayerDisconnected], ret, id);
 2400.     if(AdminVoice == id) AdminVoice = 0;
 2401.     if(Voice[id][1]) Voice[id][1] = false;
 2402.     if(Voice[id][0]) Voice[id][0] = false;
 2403.     if(WylosowanyGracz == id) WylosowanyGracz = 0;
 2404.     if(GameMode == 5) UsunLapany(id);
 2405.     if(GameMode == 4) SprawdzGangi();
 2406.  
 2407.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) Muted[i][id] = false;
 2408.  
 2409.     SpeedPlayers[id] = 0;
 2410.     bronie_gracza[id][0] = 0;
 2411.     bronie_gracza[id][1] = 0;
 2412.     szPlayerFDTime[id] = 0;
 2413.     if(taskExists(id, 0)) removeTask(id, 0);
 2414.  
 2415.     if(Duel[1] == id) setTask(2.0, "WybierzDuel", ID_LOS_PRZECIWNIK);
 2416.     if(Prowadzacy == id) {
 2417.         Prowadzacy = 0;
 2418.         setTask(1.0, "ProwadzacyCT", ID_LOS_PROWADZACY);
 2419.     }
 2420.     if(LRStart || !ile_graczy[2] || FirstRound || GameMode == 1 || ile_graczy[0] != 1 || !isAlive(Prowadzacy)|| isTeam(Prowadzacy) != 2) return;
 2421.  
 2422.     CheckLR();
 2423. }
 2424.  
 2425. public ClientListen(pid, id) {
 2426.     if(pid == id) return 1;
 2427.  
 2428.     if(AdminVoice) {
 2429.         if(AdminVoice == id) {
 2430.             engfunc(EngFunc_SetClientListening, pid, id, 1);
 2431.             return 4;
 2432.         }
 2433.         engfunc(EngFunc_SetClientListening, pid, id, 0);
 2434.         return 4;
 2435.     }
 2436.     if(Voice[id][1]) {
 2437.         if(isFlagi(pid, "d")) {
 2438.             engfunc(EngFunc_SetClientListening, pid, id, 1);
 2439.             return 4;
 2440.         }
 2441.         engfunc(EngFunc_SetClientListening, pid, id, 0);
 2442.         return 4;
 2443.     }
 2444.     if(Muted[pid][id] || aMuted[id]) {
 2445.         engfunc(EngFunc_SetClientListening, pid, id, 0);
 2446.         return 4;
 2447.     }
 2448.     if(Voice[id][0] && isAlive(id)) {
 2449.         if(isAlive(pid) && isTeam(id) == isTeam(pid)) {
 2450.             engfunc(EngFunc_SetClientListening, pid, id, 1);
 2451.             return 4;
 2452.         }
 2453.         engfunc(EngFunc_SetClientListening, pid, id, 0);
 2454.         return 4;
 2455.     }
 2456.     if(GameMode == 4 && ile_graczy[0] != 1) {
 2457.         if(isAlive(id) && isAlive(pid) && user_gangi[id] == user_gangi[pid]) {
 2458.             engfunc(EngFunc_SetClientListening, pid, id, 1);
 2459.             return 4;
 2460.         }
 2461.         engfunc(EngFunc_SetClientListening, pid, id, 0);
 2462.         return 4;
 2463.     }
 2464.     if(isTeam(id) == 1 && !Mikro) {
 2465.         engfunc(EngFunc_SetClientListening, pid, id, 0);
 2466.         return 4;
 2467.     }
 2468.     if(isAlive(pid)) {
 2469.         if(isAlive(id)) {
 2470.             engfunc(EngFunc_SetClientListening, pid, id, 1);
 2471.             return 4;
 2472.         }
 2473.         engfunc(EngFunc_SetClientListening, pid, id, 0);
 2474.         return 4;
 2475.     }
 2476.     return 1;
 2477. }
 2478.  
 2479. public AdminMute(id) {
 2480.     static menu; menu = menu_create("Menu mutowania:", "HandleAdminMute");
 2481.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 2482.         if(!isConnected(i) || is_user_bot(i) || is_user_hltv(i) || isFlagi(i, "a") || i == id) continue;
 2483.  
 2484.         static num[3], name[32];
 2485.         num_to_str(i, num, 2);
 2486.         name = nick[i];
 2487.         if(aMuted[i]) add(name, 31, " \r[MUTE]");
 2488.  
 2489.         menu_additem(menu, name, num);
 2490.     }
 2491.     menu_setprop(menu, 2, "Poprzednia strona");
 2492.     menu_setprop(menu, 3, "Nastepna strona");
 2493.     menu_setprop(menu, 4, "Wyjdz");
 2494.     menu_display(id, menu);
 2495. }
 2496.  
 2497. public HandleAdminMute(id, menu, item) {
 2498.     if(item == -3 || !isFlagi(id, "d")) return;
 2499.  
 2500.     static data[3], acces, id2;
 2501.     menu_item_getinfo(menu, item, acces, data, 2, _, _, id2);
 2502.     id2 = str_to_num(data);
 2503.  
 2504.     aMuted[id2] = !aMuted[id2];
 2505.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 2506.         if(!isConnected(i)) continue;
 2507.  
 2508.         if(isFlagi(i, "c")) ColorChat(i, 0, "^4[JailBreak]^1 Admin^3 %s^1 %sal glos^3 %s", nick[id], aMuted[id2] ? "zabr" : "odd", nick[id2]);
 2509.         else ColorChat(i, 0, "^4[JailBreak]^1 Admin %sal glos^3 %s", aMuted[id2] ? "zabr" : "odd", nick[id2]);
 2510.     }
 2511. }
 2512.  
 2513. public UstawieniaGracza(id) {
 2514.     new kto[32], komenda[64];
 2515.     read_argv(1, kto, 32);
 2516.     read_argv(2, komenda, 63);
 2517.     remove_quotes(komenda);
 2518.  
 2519.     while(replace(komenda, 63, "\'", "^"")) { }
 2520.  
 2521.     kto[0] ? ClientCmd(cmdtarget(id, kto), komenda) : server_cmd("%s", komenda);
 2522.     return 1;
 2523. }
 2524.  
 2525. public MenuMute(id) {
 2526.     static menu; menu = menu_create("Menu mutowania:", "HandleMute");
 2527.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 2528.         if(!isConnected(i) || is_user_bot(i) || is_user_hltv(i) || i == id) continue;
 2529.  
 2530.         static num[3], name[32];
 2531.         num_to_str(i, num, 2);
 2532.         get_user_name(i, name, 31);
 2533.         if(Muted[id][i]) add(name, 31, " \r[MUTE]");
 2534.  
 2535.         menu_additem(menu, name, num);
 2536.     }
 2537.     menu_setprop(menu, 2, "Poprzednia strona");
 2538.     menu_setprop(menu, 3, "Nastepna strona");
 2539.     menu_setprop(menu, 4, "Wyjdz");
 2540.     menu_display(id, menu);
 2541.     return 1;
 2542. }
 2543.  
 2544. public HandleMute(id, menu, item) {
 2545.     if(item == -3) return;
 2546.  
 2547.     static data[3], acces, id2;
 2548.     menu_item_getinfo(menu, item, acces, data, 2, _, _, id2);
 2549.     id2 = str_to_num(data);
 2550.  
 2551.     Muted[id][id2] = !Muted[id][id2];
 2552.     ColorChat(id, 0, "^4[JailBreak]^1 %smutowales^3 %s", Muted[id][id2] ? "Z" : "Od", nick[id2]);
 2553. }
 2554.  
 2555. public AdminVoiceCmd(id) {
 2556.     if(!isFlagi(id, "d")) return;
 2557.  
 2558.     static cmd[2]; read_argv(0, cmd, 1);
 2559.     switch(cmd[0]) {
 2560.         case '+': {
 2561.             if(AdminVoice) {
 2562.                 ColorChat(id, 0, "^4[JailBreak]^1 Inny admin teraz przemawia...");
 2563.                 return;
 2564.             }
 2565.             for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 2566.                 if(!isConnected(i)) continue;
 2567.  
 2568.                 if(isFlagi(i, "c")) ColorChat(i, 0, "^4[JailBreak]^1 Cisza!^3 %s^1 przemawia.", nick[id]);
 2569.                 else ColorChat(i, 0, "^4[JailBreak]^1 Cisza!^3 Admin^1 przemawia.");
 2570.             }
 2571.             AdminVoice = id;
 2572.             ClientCmd(id, "+voicerecord");
 2573.         }
 2574.         case '-': {
 2575.             if(AdminVoice != id) {
 2576.                 ClientCmd(id, "-voicerecord");
 2577.                 return;
 2578.             }
 2579.             ClientCmd(id, "-voicerecord");
 2580.             AdminVoice = 0;
 2581.         }
 2582.     }
 2583. }
 2584.  
 2585. public InterAdminCmd(id) {
 2586.     if(!isFlagi(id, "d")) return;
 2587.  
 2588.     static cmd[2]; read_argv(0, cmd, 1);
 2589.     ClientCmd(id, cmd[0] == '+' ? "+voicerecord" : "-voicerecord");
 2590.     Voice[id][1] = cmd[0] == '+' ? true : false;
 2591. }
 2592.  
 2593. public VipVoiceCmd(id) {
 2594.     if(!isAlive(id) || !isFlagi(id, "s, t, v")) return;
 2595.  
 2596.     static cmd[2]; read_argv(0, cmd, 1);
 2597.     ClientCmd(id, cmd[0] == '+' ? "+voicerecord" : "-voicerecord");
 2598.     Voice[id][0] = cmd[0] == '+' ? true : false;
 2599. }
 2600.  
 2601. public MenuGraczy(id) {
 2602.     isAlive(id) ? isTeam(id) == 1 ? MenuTT(id) : MenuCT(id) : MenuDead(id);
 2603.     return 1;
 2604. }
 2605.  
 2606. public MenuTT(id) {
 2607.     static menu; menu = menu_create("Menu \rWieznia\w:", "HandleMenu");
 2608.     if(ile_graczy[0] == 1) menu_additem(menu, "\rZarzadaj zyczenia!", "13");
 2609.     if(plugin("Czapki")) menu_additem(menu, "\yCzapki", "1");
 2610.     if(plugin("gangi")) menu_additem(menu, "\rGangi", "15");
 2611.     if(GameMode == -1) menu_additem(menu, "\yStatus Mikro", "2");
 2612.     menu_additem(menu, "Zmutuj Gracza", "18");
 2613.     menu_additem(menu, "\ySklep Automat", "24");
 2614.     menu_additem(menu, "Zasady Serwera", "4");
 2615.     menu_setprop(menu, 4, "Wyjdz");
 2616.     menu_display(id, menu);
 2617. }
 2618.  
 2619. public MenuCT(id) {
 2620.     static menu; menu = menu_create(Prowadzacy == id ? "Menu \rProwadzacego\w:" : "Menu \rStraznika\w:", "HandleMenu");
 2621.     if(Prowadzacy == id) {
 2622.         if(GameMode == 2) menu_additem(menu, "\y[Chowany] \wDaj FD", "16");
 2623.         menu_additem(menu, "\yOtworz Cele", "5");
 2624.         menu_additem(menu, Mikro ? "\rWylacz \wMikro" : "\yWlacz \wMikro", "2");
 2625.         if(GameMode == -1) {
 2626.             menu_additem(menu, Box ? "\rWylacz \wBoxa" : "\yWlacz \wBoxa", "6");
 2627.             menu_additem(menu, "Oddaj Prowadzenie", "7");
 2628.             menu_additem(menu, "\yPrzeszukaj Wieznia", "14");
 2629.             menu_additem(menu, "\yDaj \wFreeDaya", "8");
 2630.             menu_additem(menu, "\yDaj \wDeagle", "20");
 2631.             menu_additem(menu, "\yUsun \wBudyniowca", "21");
 2632.             menu_additem(menu, "Wylosuj Wieznia", "9");
 2633.             menu_additem(menu, "Podziel Wiezniow", "17");
 2634.             menu_additem(menu, "Oznacz Wiezniow", "19");
 2635.             menu_additem(menu, "\yMenu \rZabaw", "10");
 2636.         }
 2637.         menu_additem(menu, "\yMenu \rMuzyki", "22");
 2638.         menu_additem(menu, "Zmutuj Gracza", "18");
 2639.         menu_additem(menu, "\ySklep Automat", "24");
 2640.         menu_additem(menu, "Zasady Serwera", "4");
 2641.     } else {
 2642.         if(GameMode == 2) menu_additem(menu, "\y[Chowany] \wDaj FD", "16");
 2643.         if(!Prowadzacy) menu_additem(menu, "\rProwadz", "11");
 2644.         if(plugin("gangi")) menu_additem(menu, "\rGangi", "15");
 2645.         menu_additem(menu, "Zmutuj Gracza", "18");
 2646.         menu_additem(menu, "\ySklep Automat", "24");
 2647.         menu_additem(menu, "Zasady Serwera", "4");
 2648.     }
 2649.     menu_setprop(menu, 2, "Poprzednia strona");
 2650.     menu_setprop(menu, 3, "Nastepna strona");
 2651.     menu_setprop(menu, 4, "Wyjdz");
 2652.     menu_display(id, menu);
 2653. }
 2654.  
 2655. public MenuDead(id) {
 2656.     static menu; menu = menu_create("Menu \rWidza\w:", "HandleMenu");
 2657.     if(plugin("vip")) menu_additem(menu, "\y[VIP & SVIP & UVIP]\w Online", "3");
 2658.     if(plugin("vip")) menu_additem(menu, "\y[VIP & SVIP & UVIP]\w Przywileje", "12");
 2659.     menu_additem(menu, "Zmutuj Gracza", "18");
 2660.     if(plugin("gangi")) menu_additem(menu, "\rGangi", "15");
 2661.     menu_additem(menu, "\ySklep Automat", "24");
 2662.     menu_additem(menu, "Zasady Serwera", "4");
 2663.     menu_setprop(menu, 4, "Wyjdz");
 2664.     menu_display(id, menu);
 2665. }
 2666.  
 2667. stock plugin(nazwa[]) {
 2668.     static temp[32]; formatex(temp, 31, "%s.amxx", nazwa);
 2669.     return is_plugin_loaded(temp, true) != -1;
 2670. }
 2671.  
 2672. public HandleMenu(id, menu, item) {
 2673.     if(item == -3) return;
 2674.  
 2675.     static num[10], acces, cb;
 2676.     menu_item_getinfo(menu, item, acces, num, 9, _, _, cb);
 2677.     switch(str_to_num(num)) {
 2678.         case 1: ClientCmd(id, "say /czapki");
 2679.         case 2: MikroWl(id);
 2680.         case 3: ClientCmd(id, "say /vips");
 2681.         case 4: show_motd(id, "/addons/amxmodx/configs/zasady.html", "Zasady serwera JailBreak");
 2682.         case 5: {
 2683.             OtworzCele();
 2684.             if(!cele_otwarte) {
 2685.                 client_print(0, 4, "Cele otwarte o: %s", timer_hud(floatround(fczas_rundy - (get_gametime() - fczas_rozpoczecia_rundy), floatround_ceil)));
 2686.                 cele_otwarte = true;
 2687.             }
 2688.         }
 2689.         case 6: TrybBoxu(id);
 2690.         case 7: OddajProwadzenie(id);
 2691.         case 8: MenuFD(id);
 2692.         case 9: {
 2693.             setHud(255, 255, 255, 0.01, 0.37, 0, 6.0, 5.0);
 2694.             showHud(0, hud[0], "Wylosowany wiezien: %s", nick[LosujGracza(1)]);
 2695.         }
 2696.         case 10: menu_display(id, ZabawyMenu);
 2697.         case 11: Prowadz(id);
 2698.         case 12: ClientCmd(id, "say /vip");
 2699.         case 13: LRZyczenie(id);
 2700.         case 14: ClientCmd(id, "+przeszukaj");
 2701.         case 15: ClientCmd(id, "say /gangi");
 2702.         case 16: {
 2703.             new id2, body; get_user_aiming(id, id2, body);
 2704.             if(isAlive(id2) && isTeam(id2) == 1) {
 2705.                 UstawFreeday(id2, false, true, true);
 2706.                 user_silentkill(id2);
 2707.             }
 2708.         }
 2709.         case 17: menu_display(id, PodzielMenu);
 2710.         case 18: MenuMute(id);
 2711.         case 19: MenuOznacz(id);
 2712.         case 20: MenuDeagle(id);
 2713.         case 21: UsunBudyniowca(id);
 2714.         case 22: menu_display(id, MuzykaMenu);
 2715.         case 24: ClientCmd(id, "say /sklep"); //show_motd(id, "http://shoptm.pl/", "Automatyczny sklep JailBreak");
 2716.     }
 2717. }
 2718.  
 2719. public HandlePodziel(id, menu, item) {
 2720.     if(item == -3 || Prowadzacy != id) return;
 2721.  
 2722.     Podziel(item + 2);
 2723. }
 2724.  
 2725. public HandleMuzyka(id, menu, item) {
 2726.     if(item == -3 || Prowadzacy != id) return;
 2727.  
 2728.     static num[10], acces, cb;
 2729.     menu_item_getinfo(menu, item, acces, num, 9, _, _, cb);
 2730.     new nuta = str_to_num(num);
 2731.  
 2732.     if(5 <= nuta <= 8) {
 2733.         console_print(id, "%i", nuta);
 2734.         PlaySound(0, "topmasters_jb/songs/%i.mp3", nuta);
 2735.     }
 2736.     else ClientCmd(0, "mp3 stop");
 2737. }
 2738.  
 2739. public Podziel(iTeams) {
 2740.     if(taskExists(ID_POKAZ_PODZIAL)) removeTask(ID_POKAZ_PODZIAL);
 2741.     new iCurTeam;
 2742.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 2743.         if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1 || blokada[i]) continue;
 2744.  
 2745.         switch(iCurTeam++ % iTeams) {
 2746.             #if defined NEW_MODELS
 2747.             case 0: set_pev(i, 71, 2);
 2748.             case 1: set_pev(i, 71, 4);
 2749.             case 2: set_pev(i, 71, 5);
 2750.             case 3: set_pev(i, 71, 6);
 2751.             case 4: set_pev(i, 71, 7);
 2752.             #else
 2753.             case 0: set_pev(i, 71, 0);
 2754.             case 1: set_pev(i, 71, 1);
 2755.             case 2: set_pev(i, 71, 2);
 2756.             case 3: set_pev(i, 71, 3);
 2757.             case 4: set_pev(i, 71, 4);
 2758.             #endif
 2759.         }
 2760.     }
 2761.     setTask(1.0, "PokazPodzial", ID_POKAZ_PODZIAL, .flags="b");
 2762. }
 2763.  
 2764. public PokazPodzial() {
 2765.     static Kolor[33][12];
 2766.     #if defined DHUD
 2767.     set_dhudmessage(0, 255, 0, -1.0, 0.83, 0, 1.0, 1.5, 0.01, 0.01);
 2768.     #else
 2769.     setHud(0, 255, 0, -1.0, 0.83, 0, 1.0, 1.5, 0.01, 0.01);
 2770.     #endif
 2771.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 2772.         if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1 || blokada[i]) continue;
 2773.  
 2774.         switch(pev(i, 71)) {
 2775.             #if defined NEW_MODELS
 2776.             case 2: Kolor[i] = "niebieski";
 2777.             case 4: Kolor[i] = "brazow";
 2778.             case 5: Kolor[i] = "pomaranczow";
 2779.             case 6: Kolor[i] = "rozow";
 2780.             case 7: Kolor[i] = "zolt";
 2781.             #else
 2782.             case 0: Kolor[i] = "bial";
 2783.             case 1: Kolor[i] = "niebieski";
 2784.             case 2: Kolor[i] = "fioletow";
 2785.             case 3: Kolor[i] = "zolt";
 2786.             case 4: Kolor[i] = "szar";
 2787.             #endif
 2788.         }
 2789.         #if defined DHUD
 2790.         show_dhudmessage(i, "Jestes w druzynie %sej", Kolor[i]);
 2791.         #else
 2792.         showHud(i, hud[3], "Jestes w druzynie %sej", Kolor[i]);
 2793.         #endif
 2794.     }
 2795. }
 2796.  
 2797. new AmmoNum;
 2798. public MenuDeagle(id) {
 2799.     static szText[23], m; m = menu_create("\wWybierz opcje", "HandleKomu");
 2800.     formatex(szText, 22, "Ilosc ammo: \r[\w%i\r]", AmmoNum);
 2801.     menu_additem(m, szText);
 2802.     menu_additem(m, "Daj Wiezniowi \yNaceluj");
 2803.     menu_additem(m, "Daj Wszystkim");
 2804.     menu_setprop(m, 4, "Wyjdz");
 2805.     menu_display(id, m);
 2806. }
 2807.  
 2808. public HandleKomu(id, menu, item) {
 2809.     if(item == -3 || Prowadzacy != id) return;
 2810.  
 2811.     switch(item) {
 2812.         case 0: {
 2813.             if(AmmoNum++ >= 7) AmmoNum = 0;
 2814.         }
 2815.         case 1: {
 2816.             static id2, body; get_user_aiming(id, id2, body);
 2817.             if(id2 && isAlive(id2) && isTeam(id2) == 1) {
 2818.                 static ent; ent = giveItem(id2, "weapon_deagle");
 2819.                 if(pev_valid(ent)) cs_set_weapon_ammo(ent, AmmoNum);
 2820.             }
 2821.         }
 2822.         case 2: {
 2823.             for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 2824.                 if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1) continue;
 2825.  
 2826.                 static ent; ent = giveItem(i, "weapon_deagle");
 2827.                 if(pev_valid(ent)) cs_set_weapon_ammo(ent, AmmoNum);
 2828.             }
 2829.         }
 2830.     }
 2831.     MenuDeagle(id);
 2832. }
 2833.  
 2834. stock MenuOznacz(id) menu_display(id, MenuKolor);
 2835.  
 2836. public HandleOznacz(id, menu, item) {
 2837.     if(item == -3 || Prowadzacy != id) return;
 2838.  
 2839.     static id2, body; get_user_aiming(id, id2, body);
 2840.     if(isAlive(id2) && isTeam(id2) == 1) {
 2841.         #if defined NEW_MODELS
 2842.         set_pev(id2, 71, item+2);
 2843.         ColorChat(id2, 0, "^4[JailBreak]^1 Masz kolor^3 %s", item == 1 ? "CZARNO-BIALY" : item == 2 ? "BRAZOWY" : item == 3 ? "POMARANCZOWY" : item == 4 ? "ROZOWY" : item == 0 ? "NIEBIESKI" : "ZOLTY");
 2844.         #else
 2845.         set_pev(id2, 71, item);
 2846.         ColorChat(id2, 0, "^4[JailBreak]^1 Masz kolor^3 %s", item == 1 ? "NIEBIESKI" : item == 2 ? "FIOLETOWY" : item == 3 ? "ZOLTY" : item == 4 ? "SZARY" : "BIALY");
 2847.         #endif
 2848.     }
 2849.     MenuOznacz(id);
 2850. }
 2851.  
 2852. public HandleZabawy(id, menu, item) {
 2853.     if(item == -3 || !isAlive(id)) return;
 2854.  
 2855.     static data[3], acces, cb, game;
 2856.     menu_item_getinfo(menu, item, acces, data, 2, _, _, cb);
 2857.     game = str_to_num(data);
 2858.  
 2859.     if(GameMode != -1) {
 2860.         ColorChat(id, 0, "^4[JailBreak]^1 Juz jakas zabawa jest aktywna!");
 2861.         return;
 2862.     }
 2863.     if(rundy%7 == 1 || rundy%7 == 5) {
 2864.         ColorChat(id, 0, "^4[JailBreak]^1 Nie mozna wlaczyc zabawy w %s!", rundy%7 == 1 ? "Poniedzialek" : "Piatek");
 2865.         return;
 2866.     }
 2867.     if(!jail_get_setmenu(id)) {
 2868.         if(ile_graczy[1] != ile_graczy[0]) {
 2869.             ColorChat(id, 0, "^4[JailBreak]^1 Aby wlaczyc zabawe wszyscy wiezniowie musza byc zywi!");
 2870.             return;
 2871.         }
 2872.         if(wlaczyl_zabawe) {
 2873.             ColorChat(id, 0, "^4[JailBreak]^1 Zabawe mozna wlaczyc raz w tygodniu!");
 2874.             return;
 2875.         }
 2876.         if(ilosc_zabaw++ >= 1 && !isFlagi(id, "a")) {
 2877.             ColorChat(id, 0, "^4[JailBreak]^1 Zostal wyczerpany limit zabaw na tej mapie (max 1)!");
 2878.             return;
 2879.         }
 2880.     }
 2881.     Mikro = true;
 2882.     if(2 <= game <= 19) {
 2883.         UstawZabawe(game);
 2884.         new ret; ExecuteForward(Forward[fGameStart], ret, id, game);
 2885.     }
 2886.     else jail_match_menu(id);
 2887. }
 2888.  
 2889. public WlaczGangi() {
 2890.     OtworzCele();
 2891.     GameMode = 4;
 2892.     Odliczanie[WG_ODLICZ_START] = 30;
 2893.  
 2894.     setTask(1.0, "OdliczWG", ID_WG_ODLICZ, .flags="b");
 2895.     setTask(1.0, "PokazGang", ID_WG_POKAZUJ, .flags="b");
 2896.  
 2897.     if(!fHamTakeDamage[0]) fHamTakeDamage[0] = RegisterHam(Ham_TakeDamage, "player", "WGTakeDamage");
 2898.     else EnableHamForward(fHamTakeDamage[0]);
 2899.  
 2900.     if(!fHamTakeDamage[1]) fHamTakeDamage[1] = RegisterHam(Ham_TraceAttack, "player", "WGTraceAttack");
 2901.     else EnableHamForward(fHamTakeDamage[1]);
 2902.  
 2903.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 2904.         if(!isAlive(i)) continue;
 2905.  
 2906.         isTeam(i) == 1 ? UstawPrzydzial(i) : setGodmode(i, 1);
 2907.     }
 2908. }
 2909.  
 2910. public OdliczWG() {
 2911.     Odliczanie[WG_ODLICZ_START] -= 1;
 2912.  
 2913.     if(Odliczanie[WG_ODLICZ_START] <= 0) {
 2914.         setTask(1.0, "KoniecWG", ID_WG_KONIEC, .flags="b");
 2915.         PlaySound(0, dzwiekiZabawy[6]);
 2916.         friendly_tt = true;
 2917.  
 2918.         removeTask(ID_WG_ODLICZ);
 2919.         Odliczanie[WG_ODLICZ_KONIEC] = CzasZabawy(12);
 2920.         return 2;
 2921.     }
 2922.     return 0;
 2923. }
 2924.  
 2925. public KoniecWG() {
 2926.     Odliczanie[WG_ODLICZ_KONIEC] -= 1;
 2927.  
 2928.     if(ile_graczy[0] == 1) {
 2929.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 2930.             if(!isAlive(i)) continue;
 2931.  
 2932.             isTeam(i) == 1 ? UsunBronie(i) : setGodmode(i);
 2933.         }
 2934.         UsunWG();
 2935.         removeTask(ID_WG_ODLICZ);
 2936.         removeTask(ID_WG_KONIEC);
 2937.         return 2;
 2938.     }
 2939.     if(Odliczanie[WG_ODLICZ_KONIEC] <= 0) {
 2940.         removeTask(1289);
 2941.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 2942.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1 || ile_graczy[0] == 1) continue;
 2943.  
 2944.             user_silentkill(i);
 2945.         }
 2946.         UsunWG();
 2947.         removeTask(ID_WG_ODLICZ);
 2948.         removeTask(ID_WG_KONIEC);
 2949.         return 2;
 2950.     }
 2951.     return 0;
 2952. }
 2953.  
 2954. public UstawPrzydzial(id) {
 2955.     if(!isAlive(id) || isTeam(id) != 1) return;
 2956.  
 2957.     static przydzial = 0;
 2958.     for(new i; i < sizeof jakie_bronie; i++) {
 2959.         new weaponname[24];
 2960.         get_weaponname(jakie_bronie[i], weaponname, 23);
 2961.         giveItem(id, weaponname);
 2962.  
 2963.         if(jakie_bronie[i] != 4 && jakie_bronie[i] != 25 && jakie_bronie[i] != 9) cs_set_user_bpammo(id, jakie_bronie[i], 999);
 2964.     }
 2965.     user_gangi[id] = przydzial;
 2966.     #if defined NEW_MODELS
 2967.     set_pev(id, 71, user_gangi[id]);
 2968.     #else
 2969.     set_pev(id, 71, user_gangi[id] == 1 ? 5 : user_gangi[id] == 2 ? 1 : 6);
 2970.     #endif
 2971.  
 2972.     if(++przydzial >= 3) przydzial = 0;
 2973. }
 2974.  
 2975. public WGTakeDamage(id, ent, attacker, Float:damage, damagebits) return vTakeDamage(id, attacker);
 2976. public WGTraceAttack(id, attacker, Float:damage, Float:direction[3], tracehandle, damagebits) return vTakeDamage(id, attacker);
 2977.  
 2978. vTakeDamage(id, attacker) {
 2979.     if(!is_user_connected(id) || !is_user_connected(attacker) || isTeam(id) != 1 || isTeam(attacker) != 1) return 1;
 2980.  
 2981.     if(user_gangi[attacker] == user_gangi[id]) return 4;
 2982.  
 2983.     return 1;
 2984. }
 2985.  
 2986. public SprawdzGangi() {
 2987.     new gang[3];
 2988.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 2989.         if(!is_user_alive(i) || isTeam(i) != 1) continue;
 2990.  
 2991.         gang[user_gangi[i]]++;
 2992.     }
 2993.    
 2994.     if(!(gang[0] || gang[1]) || !(gang[1] || gang[2]) || !(gang[0] || gang[2])) {
 2995.         if(fHamTakeDamage[0]) DisableHamForward(fHamTakeDamage[0]);
 2996.         if(fHamTakeDamage[1]) DisableHamForward(fHamTakeDamage[1]);
 2997.     }
 2998. }
 2999.  
 3000. public UsunWG() {
 3001.     if(fHamTakeDamage[0]) DisableHamForward(fHamTakeDamage[0]);
 3002.     if(fHamTakeDamage[1]) DisableHamForward(fHamTakeDamage[1]);
 3003.  
 3004.     if(task_exists(ID_WG_POKAZUJ)) remove_task(ID_WG_POKAZUJ);
 3005. }
 3006.  
 3007. public PokazGang(taskid) utilAllHudColor();
 3008.  
 3009. stock utilAllHudColor() {
 3010.     static SyncHudObj;
 3011.     if(!SyncHudObj) SyncHudObj = CreateHudSyncObj();
 3012.  
 3013.     setHud(201, 201, 14, 0.09, 0.45, 0, 6.0, 1.1, 0.0, 0.0, -1);
 3014.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3015.         if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1) continue;
 3016.  
 3017.         showHud(i, SyncHudObj, "Jestes w gangu %sch", user_gangi[i] == 1 ? "zielony" : user_gangi[i] == 2 ? "niebieski" : "czerwony");
 3018.     }
 3019. }
 3020.  
 3021. public WlaczChowany() {
 3022.     OtworzCele();
 3023.  
 3024.     GameMode = 2;
 3025.     Odliczanie[CH_ODLICZ_START] = 60;
 3026.  
 3027.     PlaySound(0, dzwiekiZabawy[1]);
 3028.     setTask(1.0, "OdliczCH", ID_CHOWANY_ODLICZ, .flags="b");
 3029.  
 3030.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3031.         if(!isAlive(i)) continue;
 3032.  
 3033.         SpeedPlayers[i] = 1;
 3034.         if(isTeam(i) == 2) {
 3035.             setGodmode(i, 1);
 3036.             message_begin(1, 98, _, i);
 3037.             write_short(1<<0);
 3038.             write_short(1<<0);
 3039.             write_short(1<<2);
 3040.             write_byte(0);
 3041.             write_byte(0);
 3042.             write_byte(0);
 3043.             write_byte(255);
 3044.             message_end();
 3045.         }
 3046.     }
 3047.     return 0;
 3048. }
 3049.  
 3050. public OdliczCH() {
 3051.     Odliczanie[CH_ODLICZ_START] -= 1;
 3052.  
 3053.     if(Odliczanie[CH_ODLICZ_START] <= 0) {
 3054.         setTask(1.0, "KoniecCH", ID_CHOWANY_KONIEC, .flags="b");
 3055.         setLights("a");
 3056.  
 3057.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3058.             if(!isAlive(i)) continue;
 3059.  
 3060.             SpeedPlayers[i] = 2;
 3061.             if(isTeam(i) == 2) {
 3062.                 message_begin(1, 98, _, i);
 3063.                 write_short(1<<0);
 3064.                 write_short(1<<0);
 3065.                 write_short(1<<0);
 3066.                 write_byte(0);
 3067.                 write_byte(0);
 3068.                 write_byte(0);
 3069.                 write_byte(0);
 3070.                 message_end();
 3071.                 ClientCmd(i, "impulse 100");
 3072.             }
 3073.             if(isTeam(i) == 1 && isFlagi(i, "s, t, v")) SetNoktowizor(i, 1);
 3074.         }
 3075.         removeTask(ID_CHOWANY_ODLICZ);
 3076.         Odliczanie[CH_ODLICZ_KONIEC] = CzasZabawy(15);
 3077.         return 1;
 3078.     }
 3079.     return 0;
 3080. }
 3081.  
 3082. public KoniecCH() {
 3083.     Odliczanie[CH_ODLICZ_KONIEC] -= 1;
 3084.  
 3085.     if(ile_graczy[0] == 1) {
 3086.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3087.             if(!isAlive(i)) continue;
 3088.  
 3089.             SpeedPlayers[i] = 0;
 3090.             setGodmode(i);
 3091.             set_user_speed(i);
 3092.             set_user_gravity(i);
 3093.             SetNoktowizor(i, 0);
 3094.             if(isTeam(i) == 2) LatarkaON[i] = false;
 3095.         }
 3096.         setLights("#OFF");
 3097.         removeTask(ID_CHOWANY_KONIEC);
 3098.         return 1;
 3099.     }
 3100.     if(Odliczanie[CH_ODLICZ_KONIEC] <= 0) {
 3101.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3102.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 2 || ile_graczy[0] == 1) continue;
 3103.  
 3104.             LatarkaON[i] = false;
 3105.             user_silentkill(i);
 3106.         }
 3107.         setLights("#OFF");
 3108.         removeTask(ID_CHOWANY_KONIEC);
 3109.         return 1;
 3110.     }
 3111.     return 0;
 3112. }
 3113.  
 3114. public HandleKolor(id, menu, item) {
 3115.     if(item == -3 || GameMode != 2 || isTeam(id) != 1 || !isAlive(id)) return;
 3116.  
 3117.     static szColor[32], acces, cb, data[2];
 3118.     menu_item_getinfo(menu, item, acces, data, 1, szColor, 31, cb);
 3119.  
 3120.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3121.         if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 2) continue;
 3122.  
 3123.         ColorChat(i, 0, "^4[Chowany]^3 %s^1 wybral kolor^3 %s", nick[id], szColor);
 3124.     }
 3125. }
 3126.  
 3127. public Noktowizor(id) {
 3128.     if(!isAlive(id) || ile_graczy[0] == 1 || !isFlagi(id, "s, t, v")) return 1;
 3129.  
 3130.     if(GameMode == 2 && isTeam(id) == 1) SetNoktowizor(id, NgVision[id] ? 0 : 1);
 3131.     if(GameMode == 10 && isTeam(id) == 2) SetNoktowizor(id, NgVision[id] ? 0 : 1);
 3132.  
 3133.     return 1;
 3134. }
 3135.  
 3136. public WlaczGaniany() {
 3137.     OtworzCele();
 3138.  
 3139.     GameMode = 3;
 3140.     Odliczanie[GN_ODLICZ_START] = 20;
 3141.  
 3142.     setTask(1.0, "OdliczGN", ID_GN_ODLICZ, .flags="b");
 3143.  
 3144.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3145.         if(!isAlive(i)) continue;
 3146.  
 3147.         SpeedPlayers[i] = 1;
 3148.         if(isTeam(i) == 2) {
 3149.             message_begin(1, 98, _, i);
 3150.             write_short(1<<0);
 3151.             write_short(1<<0);
 3152.             write_short(1<<2);
 3153.             write_byte(0);
 3154.             write_byte(0);
 3155.             write_byte(0);
 3156.             write_byte(255);
 3157.             message_end();
 3158.             setGodmode(i, 1);
 3159.             stripWeapons(i);
 3160.         }
 3161.     }
 3162. }
 3163.  
 3164. public OdliczGN() {
 3165.     Odliczanie[GN_ODLICZ_START] -= 1;
 3166.  
 3167.     if(Odliczanie[GN_ODLICZ_START] <= 0) {
 3168.         setTask(1.0, "KoniecGN", ID_GN_KONIEC, .flags="b");
 3169.         PlaySound(0, dzwiekiZabawy[0]);
 3170.         setTask(167.5, "MuzykaGaniany", ID_GN_MUZYKA, .flags="b");
 3171.  
 3172.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3173.             if(!isAlive(i)) continue;
 3174.  
 3175.             SpeedPlayers[i] = 2;
 3176.             if(isTeam(i) == 2) {
 3177.                 message_begin(1, 98, _, i);
 3178.                 write_short(1<<0);
 3179.                 write_short(1<<0);
 3180.                 write_short(1<<0);
 3181.                 write_byte(0);
 3182.                 write_byte(0);
 3183.                 write_byte(0);
 3184.                 write_byte(0);
 3185.                 message_end();
 3186.                 giveItem(i, "weapon_knife");
 3187.             }
 3188.         }
 3189.         removeTask(ID_GN_ODLICZ);
 3190.         Odliczanie[GN_ODLICZ_KONIEC] = CzasZabawy(10);
 3191.         return 1;
 3192.     }
 3193.     return 0;
 3194. }
 3195.  
 3196. public MuzykaGaniany() {
 3197.     PlaySound(0, dzwiekiZabawy[0]);
 3198.     return 0;
 3199. }
 3200.  
 3201. public KoniecGN() {
 3202.     Odliczanie[GN_ODLICZ_KONIEC] -= 1;
 3203.  
 3204.     if(ile_graczy[0] == 1) {
 3205.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3206.             if(!isAlive(i)) continue;
 3207.  
 3208.             SpeedPlayers[i] = 0;
 3209.             setGodmode(i);
 3210.             set_user_speed(i);
 3211.         }
 3212.         ClientCmd(0, "mp3 stop");
 3213.         removeTask(ID_GN_MUZYKA);
 3214.         removeTask(ID_GN_KONIEC);
 3215.         return 1;
 3216.     }
 3217.     if(Odliczanie[GN_ODLICZ_KONIEC] <= 0) {
 3218.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3219.             if(isTeam(i) != 2 || !isAlive(i) || ile_graczy[0] == 1) continue;
 3220.  
 3221.             user_silentkill(i);
 3222.         }
 3223.         removeTask(ID_GN_MUZYKA);
 3224.         removeTask(ID_GN_KONIEC);
 3225.         return 1;
 3226.     }
 3227.     return 0;
 3228. }
 3229.  
 3230. public WlaczDzieci() {
 3231.     GameMode = 7;
 3232.     Odliczanie[DW_ODLICZ_START] = 20;
 3233.  
 3234.     setTask(1.0, "OdliczDW", ID_DW_ODLICZ, .flags="b");
 3235.  
 3236.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3237.         if(!isAlive(i)) continue;
 3238.  
 3239.         SpeedPlayers[i] = 1;
 3240.         setGodmode(i, 1);
 3241.         if(isTeam(i) == 2) {
 3242.             GiveItem(i, "weapon_m4a1", 999);
 3243.             GiveItem(i, "weapon_ak47", 999);
 3244.             GiveItem(i, "weapon_famas", 999);
 3245.             GiveItem(i, "weapon_awp", 999);
 3246.         }
 3247.     }
 3248.     return 0;
 3249. }
 3250.  
 3251. public OdliczDW() {
 3252.     Odliczanie[DW_ODLICZ_START] -= 1;
 3253.  
 3254.     if(Odliczanie[DW_ODLICZ_START] <= 0) {
 3255.         setTask(1.0, "KoniecDW", ID_DW_KONIEC, .flags="b");
 3256.         PlaySound(0, dzwiekiZabawy[6]);
 3257.         OtworzCele();
 3258.  
 3259.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3260.             if(!isAlive(i)) continue;
 3261.  
 3262.             SpeedPlayers[i] = 0;
 3263.             set_user_speed(i);
 3264.             setGodmode(i);
 3265.             if(isTeam(i) == 1) {
 3266.                 GiveItem(i, "weapon_m4a1", 999);
 3267.                 GiveItem(i, "weapon_ak47", 999);
 3268.                 GiveItem(i, "weapon_famas", 999);
 3269.                 GiveItem(i, "weapon_awp", 999);
 3270.             }
 3271.             if(isTeam(i) == 2) set_user_health(i, ile_graczy[0] * 250 / ile_graczy[2]);
 3272.         }
 3273.         removeTask(ID_DW_ODLICZ);
 3274.         Odliczanie[DW_ODLICZ_KONIEC] = CzasZabawy(10);
 3275.         return 1;
 3276.     }
 3277.     return 0;
 3278. }
 3279.  
 3280. public KoniecDW() {
 3281.     Odliczanie[DW_ODLICZ_KONIEC] -= 1;
 3282.  
 3283.     if(ile_graczy[0] == 1) {
 3284.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3285.             if(!isAlive(i)) continue;
 3286.  
 3287.             UsunBronie(i);
 3288.         }
 3289.         removeTask(ID_DW_KONIEC);
 3290.         return 1;
 3291.     }
 3292.     if(Odliczanie[DW_ODLICZ_KONIEC] <= 0) {
 3293.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3294.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1 || ile_graczy[0] == 1) continue;
 3295.  
 3296.             user_silentkill(i);
 3297.         }
 3298.         removeTask(ID_DW_KONIEC);
 3299.         return 1;
 3300.     }
 3301.     return 0;
 3302. }
 3303.  
 3304. public WlaczZbijak() {
 3305.     OtworzCele();
 3306.  
 3307.     GameMode = 6;
 3308.     Odliczanie[ZB_ODLICZ_START] = 20;
 3309.  
 3310.     setTask(1.0, "OdliczZB", ID_ZB_ODLICZ, .flags="b");
 3311.  
 3312.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3313.         if(!isAlive(i)) continue;
 3314.  
 3315.         isTeam(i) == 1 ? stripWeapons(i) : setGodmode(i, 1);
 3316.     }
 3317. }
 3318.  
 3319. public OdliczZB() {
 3320.     Odliczanie[ZB_ODLICZ_START] -= 1;
 3321.  
 3322.     if(Odliczanie[ZB_ODLICZ_START] <= 0) {
 3323.         PlaySound(0, dzwiekiZabawy[5]);
 3324.         setTask(1.0, "KoniecZB", ID_ZB_KONIEC, .flags="b");
 3325.  
 3326.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3327.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1) continue;
 3328.  
 3329.             GiveItem(i, "weapon_hegrenade", 9999);
 3330.         }
 3331.         removeTask(ID_ZB_ODLICZ);
 3332.         Odliczanie[ZB_ODLICZ_KONIEC] = CzasZabawy(12);
 3333.         return 1;
 3334.     }
 3335.     return 0;
 3336. }
 3337.  
 3338. public KoniecZB() {
 3339.     Odliczanie[ZB_ODLICZ_KONIEC] -= 1;
 3340.  
 3341.     if(ile_graczy[0] == 1) {
 3342.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3343.             if(!isAlive(i)) continue;
 3344.  
 3345.             setGodmode(i);
 3346.             if(isTeam(i) == 1) UsunBronie(i);
 3347.         }
 3348.         ClientCmd(0, "mp3 stop");
 3349.         removeTask(ID_ZB_KONIEC);
 3350.         return 1;
 3351.     }
 3352.     if(Odliczanie[ZB_ODLICZ_KONIEC] <= 0) {
 3353.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3354.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1 || ile_graczy[0] == 1) continue;
 3355.  
 3356.             user_silentkill(i);
 3357.         }
 3358.         removeTask(ID_ZB_KONIEC);
 3359.         return 1;
 3360.     }
 3361.     return 0;
 3362. }
 3363.  
 3364. public DotykGranata(ent, id) {
 3365.     if(GameMode == 6 && ile_graczy[0] != 1) {
 3366.         static owner; owner = pev(ent, 18);
 3367.         if(isAlive(id) && isTeam(owner) == 1 && isTeam(id) == 1) ExecuteHamB(Ham_Killed, id, owner, 0);
 3368.         else removeEnt(ent);
 3369.     }
 3370. }
 3371.  
 3372. public SetModel(ent, model[]) {
 3373.     if(!pev_valid(ent)) return 1;
 3374.  
 3375.     if(equali(model, "models/w_hegrenade.mdl")) {
 3376.         if(GameMode == 6 && ile_graczy[0] != 1) {
 3377.             set_pev(ent, 51, get_gametime() + 99999.0);
 3378.             engfunc(EngFunc_SetModel, ent, modele[1]);
 3379.             return 4;
 3380.         }
 3381.         if(bronie_pojedynek == 4) {
 3382.             new id = pev(ent, 18);
 3383.             if(Duel[0] == id || Duel[1] == id) cs_set_user_bpammo(id, 4, 2);
 3384.         }
 3385.     }
 3386.     if(equali(model, "models/w_deagle.mdl") && bronie_pojedynek == 100) {
 3387.         new id = pev(ent, pev_owner);
 3388.  
 3389.         if(Duel[0] == id || Duel[1] == id) {
 3390.             static Float:velocity[3];
 3391.             pev(ent, pev_velocity, velocity);
 3392.  
 3393.             if(!velocity[0] && !velocity[1] && !velocity[2]) {
 3394.                 static Float:origin[3];
 3395.                 pev(ent, pev_origin, origin);
 3396.                 client_print(0, 3, "%s rzucil bron na odleglosc %.2f unitow", nick[id], get_distance_f(LROrigin, origin));
 3397.             }
 3398.         }
 3399.     }
 3400.     return 1;
 3401. }
 3402.  
 3403. public WlaczLapany() {
 3404.     OtworzCele();
 3405.  
 3406.     GameMode = 5;
 3407.     Odliczanie[LN_ODLICZ_START] = 20;
 3408.  
 3409.     setTask(1.0, "OdliczLN", ID_LN_ODLICZ, .flags="b");
 3410.  
 3411.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3412.         if(!isAlive(i)) continue;
 3413.  
 3414.         SpeedPlayers[i] = 1;
 3415.         setGodmode(i, 1);
 3416.         if(isTeam(i) == 2) {
 3417.             message_begin(1, 98, _, i);
 3418.             write_short(1<<0);
 3419.             write_short(1<<0);
 3420.             write_short(1<<2);
 3421.             write_byte(0);
 3422.             write_byte(0);
 3423.             write_byte(0);
 3424.             write_byte(255);
 3425.             message_end();
 3426.             UsunBronie(i);
 3427.         }
 3428.     }
 3429. }
 3430.  
 3431. public OdliczLN() {
 3432.     Odliczanie[LN_ODLICZ_START] -= 1;
 3433.  
 3434.     if(Odliczanie[LN_ODLICZ_START] <= 0) {
 3435.         PlaySound(0, dzwiekiZabawy[0]);
 3436.         setTask(167.5, "MuzykaGaniany", ID_GN_MUZYKA, .flags="b");
 3437.         setTask(1.0, "KoniecLN", ID_LN_KONIEC, .flags="b");
 3438.  
 3439.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3440.             if(!isAlive(i)) continue;
 3441.  
 3442.             SpeedPlayers[i] = 2;
 3443.             if(isTeam(i) == 2) {
 3444.                 message_begin(1, 98, _, i);
 3445.                 write_short(1<<0);
 3446.                 write_short(1<<0);
 3447.                 write_short(1<<0);
 3448.                 write_byte(0);
 3449.                 write_byte(0);
 3450.                 write_byte(0);
 3451.                 write_byte(0);
 3452.                 message_end();
 3453.             }
 3454.         }
 3455.         removeTask(ID_LN_ODLICZ);
 3456.         Odliczanie[LN_ODLICZ_KONIEC] = CzasZabawy(15);
 3457.         return 1;
 3458.     }
 3459.     return 0;
 3460. }
 3461.  
 3462. public KoniecLN() {
 3463.     Odliczanie[LN_ODLICZ_KONIEC] -= 1;
 3464.  
 3465.     if(ile_graczy[0] == 1) {
 3466.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3467.             if(!isAlive(i)) continue;
 3468.  
 3469.             SpeedPlayers[i] = 0;
 3470.             setGodmode(i);
 3471.             set_user_speed(i);
 3472.             UsunZlapany2(i);
 3473.             UsunLapany(i);
 3474.         }
 3475.         ClientCmd(0, "mp3 stop");
 3476.         removeTask(ID_GN_MUZYKA);
 3477.         removeTask(ID_LN_KONIEC);
 3478.         return 1;
 3479.     }
 3480.     if(Odliczanie[LN_ODLICZ_KONIEC] <= 0) {
 3481.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3482.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 2 || ile_graczy[0] == 1) continue;
 3483.  
 3484.             user_silentkill(i);
 3485.         }
 3486.         removeTask(ID_GN_MUZYKA);
 3487.         removeTask(ID_LN_KONIEC);
 3488.         return 1;
 3489.     }
 3490.     return 0;
 3491. }
 3492.  
 3493. public DotykGracza(ent, id) {
 3494.     if(!pev_valid(ent) || !pev_valid(id) || GameMode != 5 || ile_graczy[0] == 1 || !isAlive(id) || !isAlive(ent)) return 1;
 3495.  
 3496.     static data[1]; data[0] = ent;
 3497.  
 3498.     if(isTeam(id) == 2 && isTeam(ent) == 1 && !ZostalZlapany[ent]) {
 3499.         JestZlapany[ent]++;
 3500.  
 3501.         if(JestZlapany[ent] >= 2) ExecuteHamB(Ham_Killed, ent, id, 0);
 3502.         else {
 3503.             ZostalZlapany[ent] = true;
 3504.             ColorChat(0, 0, "^4[Lapany]^3 %s^1 zostal zlapany (^4%i/2^1) przez^3 %s^1!", nick[ent], JestZlapany[ent], nick[id]);
 3505.             set_user_rendering(ent, 19, isFlagi(ent, "s, t, v") ? 0 : 255, isFlagi(ent, "s, t, v") ? 255 : 0, 0, 0, 10);
 3506.             setTask(3.0, "UsunZlapany", 0, data, 1);
 3507.         }
 3508.     }
 3509.     return 1;
 3510. }
 3511.  
 3512. public UsunZlapany2(id) {
 3513.     if(!isConnected(id)) return;
 3514.  
 3515.     ZostalZlapany[id] = false;
 3516.     set_user_rendering(id);
 3517. }
 3518.  
 3519. public UsunZlapany(data[1]) UsunZlapany2(data[0]);
 3520.  
 3521. public UsunLapany(id)
 3522.     if(JestZlapany[id]) JestZlapany[id] = 0;
 3523.  
 3524. public WlaczGranaty() {
 3525.     OtworzCele();
 3526.  
 3527.     GameMode = 8;
 3528.     Odliczanie[WNG_ODLICZ_START] = 20;
 3529.  
 3530.     set_cvar_num("sv_gravity", 300);
 3531.     setTask(1.0, "OdliczWNG", ID_WNG_ODLICZ, .flags="b");
 3532.  
 3533.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3534.         if(!isAlive(i)) continue;
 3535.  
 3536.         isTeam(i) == 1 ? stripWeapons(i) : setGodmode(i, 1);
 3537.     }
 3538. }
 3539.  
 3540. public OdliczWNG() {
 3541.     Odliczanie[WNG_ODLICZ_START] -= 1;
 3542.  
 3543.     if(Odliczanie[WNG_ODLICZ_START] <= 0) {
 3544.         setTask(1.0, "KoniecWNG", ID_WNG_KONIEC, .flags="b");
 3545.         PlaySound(0, dzwiekiZabawy[6]);
 3546.         friendly_tt = true;
 3547.  
 3548.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3549.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1) continue;
 3550.  
 3551.             GiveItem(i, "weapon_hegrenade", 9999);
 3552.         }
 3553.         removeTask(ID_WNG_ODLICZ);
 3554.         Odliczanie[WNG_ODLICZ_KONIEC] = CzasZabawy(8);
 3555.         return 1;
 3556.     }
 3557.     return 0;
 3558. }
 3559.  
 3560. public KoniecWNG() {
 3561.     Odliczanie[WNG_ODLICZ_KONIEC] -= 1;
 3562.  
 3563.     if(ile_graczy[0] == 1) {
 3564.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3565.             if(!isAlive(i)) continue;
 3566.  
 3567.             setGodmode(i);
 3568.             if(isTeam(i) == 1) UsunBronie(i);
 3569.         }
 3570.         set_cvar_num("sv_gravity", 800);
 3571.         removeTask(ID_WNG_KONIEC);
 3572.         return 1;
 3573.     }
 3574.     if(Odliczanie[WNG_ODLICZ_KONIEC] <= 0) {
 3575.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3576.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1 || ile_graczy[0] == 1) continue;
 3577.  
 3578.             user_silentkill(i);
 3579.         }
 3580.         set_cvar_num("sv_gravity", 800);
 3581.         removeTask(ID_WNG_KONIEC);
 3582.         return 1;
 3583.     }
 3584.     return 0;
 3585. }
 3586.  
 3587. public WlaczMagia() {
 3588.     OtworzCele();
 3589.  
 3590.     GameMode = 9;
 3591.     Odliczanie[MA_ODLICZ_START] = 15;
 3592.  
 3593.     set_cvar_num("sv_gravity", 500);
 3594.     setTask(1.0, "OdliczMA", ID_MA_ODLICZ, .flags="b");
 3595.  
 3596.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3597.         if(!isAlive(i)) continue;
 3598.  
 3599.         isTeam(i) == 1 ? stripWeapons(i) : setGodmode(i, 1);
 3600.     }
 3601. }
 3602.  
 3603. public OdliczMA() {
 3604.     Odliczanie[MA_ODLICZ_START] -= 1;
 3605.  
 3606.     if(Odliczanie[MA_ODLICZ_START] <= 0) {
 3607.         setTask(1.0, "KoniecMA", ID_MA_KONIEC, .flags="b");
 3608.         PlaySound(0, dzwiekiZabawy[6]);
 3609.         friendly_tt = true;
 3610.  
 3611.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3612.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1) continue;
 3613.  
 3614.             server_cmd("jail_add_magic %i", i);
 3615.         }
 3616.         removeTask(ID_MA_ODLICZ);
 3617.         Odliczanie[MA_ODLICZ_KONIEC] = CzasZabawy(12);
 3618.         return 1;
 3619.     }
 3620.     return 0;
 3621. }
 3622.  
 3623. public KoniecMA() {
 3624.     Odliczanie[MA_ODLICZ_KONIEC] -= 1;
 3625.  
 3626.     if(ile_graczy[0] == 1) {
 3627.         set_cvar_num("sv_gravity", 800);
 3628.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3629.             if(!isAlive(i)) continue;
 3630.  
 3631.             setGodmode(i);
 3632.             if(isTeam(i) == 1) UsunBronie(i);
 3633.         }
 3634.         removeTask(ID_MA_KONIEC);
 3635.         return 1;
 3636.     }
 3637.     if(Odliczanie[MA_ODLICZ_KONIEC] <= 0) {
 3638.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3639.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1 || ile_graczy[0] == 1) continue;
 3640.  
 3641.             user_silentkill(i);
 3642.         }
 3643.         removeTask(ID_MA_KONIEC);
 3644.         return 1;
 3645.     }
 3646.     return 0;
 3647. }
 3648.  
 3649. public WlaczNinja() {
 3650.     GameMode = 10;
 3651.     Odliczanie[NIE_ODLICZ_START] = 15;
 3652.  
 3653.     setTask(1.0, "OdliczNIE", ID_NIE_ODLICZ, .flags="b");
 3654.  
 3655.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3656.         if(!isAlive(i)) continue;
 3657.  
 3658.         stripWeapons(i);
 3659.         if(isTeam(i) != 1) continue;
 3660.  
 3661.         message_begin(1, 98, _, i);
 3662.         write_short(1<<0);
 3663.         write_short(1<<0);
 3664.         write_short(1<<2);
 3665.         write_byte(0);
 3666.         write_byte(0);
 3667.         write_byte(0);
 3668.         write_byte(255);
 3669.         message_end();
 3670.     }
 3671. }
 3672.  
 3673. public OdliczNIE() {
 3674.     Odliczanie[NIE_ODLICZ_START] -= 1;
 3675.  
 3676.     if(Odliczanie[NIE_ODLICZ_START] <= 0) {
 3677.         setTask(1.0, "KoniecNIE", ID_NIE_KONIEC, .flags="b");
 3678.         PlaySound(0, dzwiekiZabawy[6]);
 3679.         setLights("e");
 3680.         OtworzCele();
 3681.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3682.             if(!isAlive(i)) continue;
 3683.  
 3684.             if(isTeam(i) == 1) {
 3685.                 message_begin(1, 98, _, i);
 3686.                 write_short(1<<0);
 3687.                 write_short(1<<0);
 3688.                 write_short(1<<0);
 3689.                 write_byte(0);
 3690.                 write_byte(0);
 3691.                 write_byte(0);
 3692.                 write_byte(0);
 3693.                 message_end();
 3694.                 UsunBronie(i);
 3695.                 GiveItem(i, "weapon_mac10", 60);
 3696.                 GiveItem(i, "weapon_scout", 9999);
 3697.                 GiveItem(i, "weapon_glock18", 9999);
 3698.             }
 3699.             else if(isTeam(i) == 2) {
 3700.                 give_item(i, "weapon_knife");
 3701.                 set_user_health(i, ile_graczy[0] * 125 / ile_graczy[2]);
 3702.                 set_user_footsteps(i);
 3703.                 set_user_rendering(i, 0, 0, 0, 0, 5, 3);
 3704.                 if(isFlagi(i, "s, t, v")) SetNoktowizor(i, 1);
 3705.             }
 3706.             SpeedPlayers[i] = 1;
 3707.             CreateFog(i, .density_f = 0.003);
 3708.         }
 3709.         removeTask(ID_NIE_ODLICZ);
 3710.         Odliczanie[NIE_ODLICZ_KONIEC] = CzasZabawy(10);
 3711.         return 1;
 3712.     }
 3713.     return 0;
 3714. }
 3715.  
 3716. stock CreateFog(id = 0, r = 127, g = 127, b = 127, Float:density_f = 0.001, bool:clear = false) {
 3717.     new density = _:floatclamp(density_f, 0.0001, 0.25) * _:!clear;
 3718.  
 3719.     message_begin(id ? 8 : 0, 143, .player = id);
 3720.     write_byte(clamp(r , 0, 255));
 3721.     write_byte(clamp(g, 0, 255));
 3722.     write_byte(clamp(b , 0, 255));
 3723.     write_long(_:density);
 3724.     //write_byte((density & 0xFF));
 3725.     //write_byte((density >> 8) & 0xFF);
 3726.     //write_byte((density >> 16) & 0xFF);
 3727.     //write_byte((density >> 24) & 0xFF);
 3728.     message_end();
 3729. }
 3730.  
 3731. public KoniecNIE() {
 3732.     Odliczanie[NIE_ODLICZ_KONIEC] -= 1;
 3733.  
 3734.     if(ile_graczy[0] == 1) {
 3735.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3736.             if(!isAlive(i)) continue;
 3737.  
 3738.             SpeedPlayers[i] = 0;
 3739.             set_user_speed(i);
 3740.             set_user_gravity(i);
 3741.             set_user_footsteps(i, 0);
 3742.             set_user_rendering(i);
 3743.             SetNoktowizor(i, 0);
 3744.             UsunBronie(i);
 3745.         }
 3746.         setLights("#OFF");
 3747.         CreateFog(.clear = true);
 3748.         removeTask(ID_NIE_KONIEC);
 3749.         return 1;
 3750.     }
 3751.     if(Odliczanie[NIE_ODLICZ_KONIEC] <= 0) {
 3752.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3753.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1 || ile_graczy[0] == 1) continue;
 3754.  
 3755.             user_silentkill(i);
 3756.         }
 3757.         removeTask(ID_NIE_KONIEC);
 3758.         return 1;
 3759.     }
 3760.     return 0;
 3761. }
 3762.  
 3763. public WlaczOneShot() {
 3764.     GameMode = 11;
 3765.     Odliczanie[ONE_ODLICZ_START] = 30;
 3766.     OtworzCele();
 3767.  
 3768.     setTask(1.0, "OdliczONE", ID_ONE_ODLICZ, .flags="b");
 3769.  
 3770.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3771.         if(!isAlive(i)) continue;
 3772.  
 3773.         isTeam(i) == 1 ? stripWeapons(i) : setGodmode(i, 1);
 3774.     }
 3775. }
 3776.  
 3777. public OdliczONE() {
 3778.     Odliczanie[ONE_ODLICZ_START] -= 1;
 3779.  
 3780.     if(Odliczanie[ONE_ODLICZ_START] <= 0) {
 3781.         setTask(1.0, "KoniecONE", ID_ONE_KONIEC, .flags="b");
 3782.         set_cvar_num("sv_maxspeed", 9999);
 3783.         PlaySound(0, dzwiekiZabawy[6]);
 3784.         friendly_tt = true;
 3785.  
 3786.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3787.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1) continue;
 3788.  
 3789.             GiveItem(i, "weapon_scout", 9999);
 3790.             GiveItem(i, "weapon_flashbang", 2);
 3791.             SpeedPlayers[i] = 1;
 3792.         }
 3793.         removeTask(ID_ONE_ODLICZ);
 3794.         Odliczanie[ONE_ODLICZ_KONIEC] = CzasZabawy(8);
 3795.         return 1;
 3796.     }
 3797.     return 0;
 3798. }
 3799.  
 3800. public KoniecONE() {
 3801.     Odliczanie[ONE_ODLICZ_KONIEC] -= 1;
 3802.  
 3803.     if(ile_graczy[0] == 1) {
 3804.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3805.             if(!isAlive(i)) continue;
 3806.  
 3807.             SpeedPlayers[i] = 0;
 3808.             set_user_speed(i);
 3809.             setGodmode(i);
 3810.             UsunBronie(i);
 3811.         }
 3812.         set_cvar_num("sv_maxspeed", 1000);
 3813.         removeTask(ID_ONE_KONIEC);
 3814.         return 1;
 3815.     }
 3816.     if(Odliczanie[ONE_ODLICZ_KONIEC] <= 0) {
 3817.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3818.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1 || ile_graczy[0] == 1) continue;
 3819.  
 3820.             user_silentkill(i);
 3821.         }
 3822.         removeTask(ID_ONE_KONIEC);
 3823.         return 1;
 3824.     }
 3825.     return 0;
 3826. }
 3827.  
 3828. public WlaczBazooka() {
 3829.     GameMode = 12;
 3830.     Odliczanie[RPG_ODLICZ_START] = 30;
 3831.     OtworzCele();
 3832.  
 3833.     setTask(1.0, "OdliczRPG", ID_RPG_ODLICZ, .flags="b");
 3834.  
 3835.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3836.         if(!isAlive(i)) continue;
 3837.  
 3838.         isTeam(i) == 1 ? stripWeapons(i) : setGodmode(i, 1);
 3839.     }
 3840. }
 3841.  
 3842. public OdliczRPG() {
 3843.     Odliczanie[RPG_ODLICZ_START] -= 1;
 3844.  
 3845.     if(Odliczanie[RPG_ODLICZ_START] <= 0) {
 3846.         setTask(1.0, "KoniecRPG", ID_RPG_KONIEC, .flags="b");
 3847.         PlaySound(0, dzwiekiZabawy[6]);
 3848.         friendly_tt = true;
 3849.  
 3850.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3851.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1) continue;
 3852.  
 3853.             server_cmd("jail_add_rpg %i", i);
 3854.         }
 3855.         removeTask(ID_RPG_ODLICZ);
 3856.         Odliczanie[RPG_ODLICZ_KONIEC] = CzasZabawy(12);
 3857.         return 1;
 3858.     }
 3859.     return 0;
 3860. }
 3861.  
 3862. public KoniecRPG() {
 3863.     Odliczanie[RPG_ODLICZ_KONIEC] -= 1;
 3864.  
 3865.     if(ile_graczy[0] == 1) {
 3866.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3867.             if(!isAlive(i)) continue;
 3868.  
 3869.             setGodmode(i);
 3870.             UsunBronie(i);
 3871.         }
 3872.         removeTask(ID_RPG_KONIEC);
 3873.         return 1;
 3874.     }
 3875.     if(Odliczanie[RPG_ODLICZ_KONIEC] <= 0) {
 3876.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3877.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1 || ile_graczy[0] == 1) continue;
 3878.  
 3879.             user_silentkill(i);
 3880.         }
 3881.         removeTask(ID_RPG_KONIEC);
 3882.         return 1;
 3883.     }
 3884.     return 0;
 3885. }
 3886.  
 3887. public WlaczHeadShot() {
 3888.     GameMode = 13;
 3889.     Odliczanie[HS_ODLICZ_START] = 30;
 3890.     OtworzCele();
 3891.  
 3892.     setTask(1.0, "OdliczHS", ID_HS_ODLICZ, .flags="b");
 3893.  
 3894.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3895.         if(!isAlive(i)) continue;
 3896.  
 3897.         isTeam(i) == 1 ? stripWeapons(i) : setGodmode(i, 1);
 3898.     }
 3899. }
 3900.  
 3901. public OdliczHS() {
 3902.     Odliczanie[HS_ODLICZ_START] -= 1;
 3903.  
 3904.     if(Odliczanie[HS_ODLICZ_START] <= 0) {
 3905.         setTask(1.0, "KoniecHS", ID_HS_KONIEC, .flags="b");
 3906.         PlaySound(0, dzwiekiZabawy[6]);
 3907.         friendly_tt = true;
 3908.  
 3909.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3910.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1) continue;
 3911.  
 3912.             GiveItem(i, "weapon_usp", 9999);
 3913.         }
 3914.         removeTask(ID_HS_ODLICZ);
 3915.         Odliczanie[HS_ODLICZ_KONIEC] = CzasZabawy(12);
 3916.         return 1;
 3917.     }
 3918.     return 0;
 3919. }
 3920.  
 3921. public KoniecHS() {
 3922.     Odliczanie[HS_ODLICZ_KONIEC] -= 1;
 3923.  
 3924.     if(ile_graczy[0] == 1) {
 3925.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3926.             if(!isAlive(i)) continue;
 3927.  
 3928.             setGodmode(i);
 3929.             UsunBronie(i);
 3930.         }
 3931.         removeTask(ID_HS_KONIEC);
 3932.         return 1;
 3933.     }
 3934.     if(Odliczanie[HS_ODLICZ_KONIEC] <= 0) {
 3935.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3936.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1 || ile_graczy[0] == 1) continue;
 3937.  
 3938.             user_silentkill(i);
 3939.         }
 3940.         removeTask(ID_HS_KONIEC);
 3941.         return 1;
 3942.     }
 3943.     return 0;
 3944. }
 3945.  
 3946. public WlaczSmigus() {
 3947.     GameMode = 14;
 3948.     Odliczanie[SMI_ODLICZ_START] = 30;
 3949.     OtworzCele();
 3950.  
 3951.     setTask(1.0, "OdliczSMI", ID_SMI_ODLICZ, .flags="b");
 3952.  
 3953.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3954.         if(!isAlive(i)) continue;
 3955.  
 3956.         isTeam(i) == 1 ? stripWeapons(i) : setGodmode(i, 1);
 3957.     }
 3958. }
 3959.  
 3960. public OdliczSMI() {
 3961.     Odliczanie[SMI_ODLICZ_START] -= 1;
 3962.  
 3963.     if(Odliczanie[SMI_ODLICZ_START] <= 0) {
 3964.         setTask(1.0, "KoniecSMI", ID_SMI_KONIEC, .flags="b");
 3965.         PlaySound(0, dzwiekiZabawy[6]);
 3966.         friendly_tt = true;
 3967.  
 3968.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3969.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1) continue;
 3970.  
 3971.             server_cmd("jail_add_wg %i", i);
 3972.         }
 3973.         removeTask(ID_SMI_ODLICZ);
 3974.         Odliczanie[SMI_ODLICZ_KONIEC] = CzasZabawy(12);
 3975.         return 1;
 3976.     }
 3977.     return 0;
 3978. }
 3979.  
 3980. public KoniecSMI() {
 3981.     Odliczanie[SMI_ODLICZ_KONIEC] -= 1;
 3982.  
 3983.     if(ile_graczy[0] == 1) {
 3984.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3985.             if(!isAlive(i)) continue;
 3986.  
 3987.             setGodmode(i);
 3988.             UsunBronie(i);
 3989.         }
 3990.         removeTask(ID_SMI_KONIEC);
 3991.         return 1;
 3992.     }
 3993.     if(Odliczanie[SMI_ODLICZ_KONIEC] <= 0) {
 3994.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 3995.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1 || ile_graczy[0] == 1) continue;
 3996.  
 3997.             user_silentkill(i);
 3998.         }
 3999.         removeTask(ID_SMI_KONIEC);
 4000.         return 1;
 4001.     }
 4002.     return 0;
 4003. }
 4004.  
 4005. public WlaczOgien() {
 4006.     GameMode = 15;
 4007.     Odliczanie[FIR_ODLICZ_START] = 30;
 4008.     OtworzCele();
 4009.  
 4010.     setTask(1.0, "OdliczFIR", ID_FIR_ODLICZ, .flags="b");
 4011.  
 4012.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 4013.         if(!isAlive(i)) continue;
 4014.  
 4015.         isTeam(i) == 1 ? stripWeapons(i) : setGodmode(i, 1);
 4016.     }
 4017. }
 4018.  
 4019. public OdliczFIR() {
 4020.     Odliczanie[FIR_ODLICZ_START] -= 1;
 4021.  
 4022.     if(Odliczanie[FIR_ODLICZ_START] <= 0) {
 4023.         setTask(1.0, "KoniecFIR", ID_FIR_KONIEC, .flags="b");
 4024.         PlaySound(0, dzwiekiZabawy[6]);
 4025.         friendly_tt = true;
 4026.  
 4027.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 4028.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1) continue;
 4029.  
 4030.             server_cmd("jail_add_petrolboomer %i", i);
 4031.         }
 4032.         removeTask(ID_FIR_ODLICZ);
 4033.         Odliczanie[FIR_ODLICZ_KONIEC] = CzasZabawy(12);
 4034.         return 1;
 4035.     }
 4036.     return 0;
 4037. }
 4038.  
 4039. public KoniecFIR() {
 4040.     Odliczanie[FIR_ODLICZ_KONIEC] -= 1;
 4041.  
 4042.     if(ile_graczy[0] == 1) {
 4043.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 4044.             if(!isAlive(i)) continue;
 4045.  
 4046.             setGodmode(i);
 4047.             UsunBronie(i);
 4048.         }
 4049.         removeTask(ID_FIR_KONIEC);
 4050.         return 1;
 4051.     }
 4052.     if(Odliczanie[FIR_ODLICZ_KONIEC] <= 0) {
 4053.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 4054.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1 || ile_graczy[0] == 1) continue;
 4055.  
 4056.             user_silentkill(i);
 4057.         }
 4058.         removeTask(ID_FIR_KONIEC);
 4059.         return 1;
 4060.     }
 4061.     return 0;
 4062. }
 4063.  
 4064. public WlaczLuk() {
 4065.     GameMode = 16;
 4066.     Odliczanie[BOW_ODLICZ_START] = 30;
 4067.     OtworzCele();
 4068.  
 4069.     setTask(1.0, "OdliczBOW", ID_BOW_ODLICZ, .flags="b");
 4070.  
 4071.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 4072.         if(!isAlive(i)) continue;
 4073.  
 4074.         SpeedPlayers[i] = 1;
 4075.         if(isTeam(i) == 2) {
 4076.             message_begin(1, 98, _, i);
 4077.             write_short(1<<0);
 4078.             write_short(1<<0);
 4079.             write_short(1<<2);
 4080.             write_byte(0);
 4081.             write_byte(0);
 4082.             write_byte(0);
 4083.             write_byte(255);
 4084.             message_end();
 4085.             setGodmode(i, 1);
 4086.             stripWeapons(i);
 4087.         }
 4088.     }
 4089. }
 4090.  
 4091. public OdliczBOW() {
 4092.     Odliczanie[BOW_ODLICZ_START] -= 1;
 4093.  
 4094.     if(Odliczanie[BOW_ODLICZ_START] <= 0) {
 4095.         setTask(1.0, "KoniecBOW", ID_BOW_KONIEC, .flags="b");
 4096.         PlaySound(0, dzwiekiZabawy[6]);
 4097.  
 4098.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 4099.             if(!isAlive(i)) continue;
 4100.  
 4101.             SpeedPlayers[i] = 2;
 4102.             if(isTeam(i) == 2) {
 4103.                 message_begin(1, 98, _, i);
 4104.                 write_short(1<<0);
 4105.                 write_short(1<<0);
 4106.                 write_short(1<<0);
 4107.                 write_byte(0);
 4108.                 write_byte(0);
 4109.                 write_byte(0);
 4110.                 write_byte(0);
 4111.                 message_end();
 4112.                 server_cmd("jail_add_bow %i", i);
 4113.             }
 4114.         }
 4115.         removeTask(ID_BOW_ODLICZ);
 4116.         Odliczanie[BOW_ODLICZ_KONIEC] = CzasZabawy(12);
 4117.         return 1;
 4118.     }
 4119.     return 0;
 4120. }
 4121.  
 4122. public KoniecBOW() {
 4123.     Odliczanie[BOW_ODLICZ_KONIEC] -= 1;
 4124.  
 4125.     if(ile_graczy[0] == 1) {
 4126.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 4127.             if(!isAlive(i)) continue;
 4128.  
 4129.             SpeedPlayers[i] = 0;
 4130.             setGodmode(i);
 4131.             set_user_speed(i);
 4132.         }
 4133.         removeTask(ID_BOW_KONIEC);
 4134.         return 1;
 4135.     }
 4136.     if(Odliczanie[BOW_ODLICZ_KONIEC] <= 0) {
 4137.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 4138.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 2 || ile_graczy[0] == 1) continue;
 4139.  
 4140.             user_silentkill(i);
 4141.         }
 4142.         removeTask(ID_BOW_KONIEC);
 4143.         return 1;
 4144.     }
 4145.     return 0;
 4146. }
 4147.  
 4148. public WlaczLuk2() {
 4149.     GameMode = 17;
 4150.     Odliczanie[BOW2_ODLICZ_START] = 30;
 4151.     OtworzCele();
 4152.  
 4153.     setTask(1.0, "OdliczBOW2", ID_BOW2_ODLICZ, .flags="b");
 4154.  
 4155.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 4156.         if(!isAlive(i)) continue;
 4157.  
 4158.         isTeam(i) == 1 ? stripWeapons(i) : setGodmode(i, 1);
 4159.     }
 4160. }
 4161.  
 4162. public OdliczBOW2() {
 4163.     Odliczanie[BOW2_ODLICZ_START] -= 1;
 4164.  
 4165.     if(Odliczanie[BOW2_ODLICZ_START] <= 0) {
 4166.         setTask(1.0, "KoniecBOW2", ID_BOW2_KONIEC, .flags="b");
 4167.         PlaySound(0, dzwiekiZabawy[6]);
 4168.         friendly_tt = true;
 4169.  
 4170.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 4171.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1) continue;
 4172.  
 4173.             server_cmd("jail_add_bow2 %i", i);
 4174.         }
 4175.         removeTask(ID_BOW2_ODLICZ);
 4176.         Odliczanie[BOW2_ODLICZ_KONIEC] = CzasZabawy(12);
 4177.         return 1;
 4178.     }
 4179.     return 0;
 4180. }
 4181.  
 4182. public KoniecBOW2() {
 4183.     Odliczanie[BOW2_ODLICZ_KONIEC] -= 1;
 4184.  
 4185.     if(ile_graczy[0] == 1) {
 4186.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 4187.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 2) continue;
 4188.  
 4189.             setGodmode(i);
 4190.         }
 4191.         removeTask(ID_BOW2_KONIEC);
 4192.         return 1;
 4193.     }
 4194.     if(Odliczanie[BOW2_ODLICZ_KONIEC] <= 0) {
 4195.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 4196.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1 || ile_graczy[0] == 1) continue;
 4197.  
 4198.             user_silentkill(i);
 4199.         }
 4200.         removeTask(ID_BOW2_KONIEC);
 4201.         return 1;
 4202.     }
 4203.     return 0;
 4204. }
 4205.  
 4206. public WlaczStarWars() {
 4207.     GameMode = 18;
 4208.     Odliczanie[SW_ODLICZ_START] = 30;
 4209.     OtworzCele();
 4210.  
 4211.     setTask(1.0, "OdliczSW", ID_SW_ODLICZ, .flags="b");
 4212.  
 4213.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 4214.         if(!isAlive(i)) continue;
 4215.  
 4216.         isTeam(i) == 1 ? stripWeapons(i) : setGodmode(i, 1);
 4217.     }
 4218. }
 4219.  
 4220. public OdliczSW() {
 4221.     Odliczanie[SW_ODLICZ_START] -= 1;
 4222.  
 4223.     if(Odliczanie[SW_ODLICZ_START] <= 0) {
 4224.         setTask(1.0, "KoniecSW", ID_SW_KONIEC, .flags="b");
 4225.         PlaySound(0, dzwiekiZabawy[6]);
 4226.         friendly_tt = true;
 4227.  
 4228.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 4229.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1) continue;
 4230.  
 4231.             server_cmd("jail_add_miecz %i", i);
 4232.         }
 4233.         removeTask(ID_SW_ODLICZ);
 4234.         Odliczanie[SW_ODLICZ_KONIEC] = CzasZabawy(12);
 4235.         return 1;
 4236.     }
 4237.     return 0;
 4238. }
 4239.  
 4240. public KoniecSW() {
 4241.     Odliczanie[SW_ODLICZ_KONIEC] -= 1;
 4242.  
 4243.     if(ile_graczy[0] == 1) {
 4244.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 4245.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 2) continue;
 4246.  
 4247.             setGodmode(i);
 4248.         }
 4249.         removeTask(ID_SW_KONIEC);
 4250.         return 1;
 4251.     }
 4252.     if(Odliczanie[SW_ODLICZ_KONIEC] <= 0) {
 4253.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 4254.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1 || ile_graczy[0] == 1) continue;
 4255.  
 4256.             user_silentkill(i);
 4257.         }
 4258.         removeTask(ID_SW_KONIEC);
 4259.         return 1;
 4260.     }
 4261.     return 0;
 4262. }
 4263.  
 4264. public WlaczKaczki() {
 4265.     GameMode = 19;
 4266.     Odliczanie[KA_ODLICZ_START] = 15;
 4267.     OtworzCele();
 4268.  
 4269.     setTask(1.0, "OdliczKA", ID_KA_ODLICZ, .flags="b");
 4270.  
 4271.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 4272.         if(!isAlive(i)) continue;
 4273.  
 4274.         stripWeapons(i);
 4275.         SpeedPlayers[i] = 1;
 4276.         if(isTeam(i) == 2) {
 4277.             setGodmode(i, 1);
 4278.             message_begin(1, 98, _, i);
 4279.             write_short(1<<0);
 4280.             write_short(1<<0);
 4281.             write_short(1<<2);
 4282.             write_byte(0);
 4283.             write_byte(0);
 4284.             write_byte(0);
 4285.             write_byte(255);
 4286.             message_end();
 4287.         }
 4288.         if(isTeam(i) == 1) addDelay(i, "UstawKaczke");
 4289.     }
 4290. }
 4291.  
 4292. public OdliczKA() {
 4293.     Odliczanie[KA_ODLICZ_START] -= 1;
 4294.  
 4295.     if(Odliczanie[KA_ODLICZ_START] <= 0) {
 4296.         setTask(1.0, "KoniecKA", ID_KA_KONIEC, .flags="b");
 4297.         PlaySound(0, dzwiekiZabawy[3]);
 4298.         setTask(162.5, "MuzykaKaczki", ID_KA_MUZYKA, .flags="b");
 4299.  
 4300.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 4301.             if(!isAlive(i)) continue;
 4302.  
 4303.             if(isTeam(i) == 2) {
 4304.                 SpeedPlayers[i] = 0;
 4305.                 set_user_speed(i);
 4306.                 message_begin(1, 98, _, i);
 4307.                 write_short(1<<0);
 4308.                 write_short(1<<0);
 4309.                 write_short(1<<0);
 4310.                 write_byte(0);
 4311.                 write_byte(0);
 4312.                 write_byte(0);
 4313.                 write_byte(0);
 4314.                 message_end();
 4315.                 GiveItem(i, "weapon_awp", 9999);
 4316.             }
 4317.         }
 4318.         removeTask(ID_KA_ODLICZ);
 4319.         Odliczanie[KA_ODLICZ_KONIEC] = CzasZabawy(12);
 4320.         return 1;
 4321.     }
 4322.     return 0;
 4323. }
 4324.  
 4325. public MuzykaKaczki() {
 4326.     PlaySound(0, dzwiekiZabawy[3]);
 4327.     return 0;
 4328. }
 4329.  
 4330. public KoniecKA() {
 4331.     Odliczanie[KA_ODLICZ_KONIEC] -= 1;
 4332.  
 4333.     if(ile_graczy[0] == 1) {
 4334.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 4335.             if(!isAlive(i)) continue;
 4336.  
 4337.             SpeedPlayers[i] = 0;
 4338.             set_user_speed(i);
 4339.             set_user_gravity(i);
 4340.             setGodmode(i);
 4341.             addDelay(i, "", 1);
 4342.         }
 4343.         ClientCmd(0, "mp3 stop");
 4344.         removeTask(ID_KA_MUZYKA);
 4345.         removeTask(ID_KA_KONIEC);
 4346.         return 1;
 4347.     }
 4348.     if(Odliczanie[KA_ODLICZ_KONIEC] <= 0) {
 4349.         for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 4350.             if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 2 || ile_graczy[0] == 1) continue;
 4351.  
 4352.             user_silentkill(i);
 4353.         }
 4354.         removeTask(ID_KA_MUZYKA);
 4355.         removeTask(ID_KA_KONIEC);
 4356.         return 1;
 4357.     }
 4358.     return 0;
 4359. }
 4360.  
 4361. stock addDelay(id, task[] = "", off = 0) {
 4362.     if(off) {
 4363.         setVision(id, 1);
 4364.         set_pev(id, pev_view_ofs, Float:{0.0, 0.0, 17.0});
 4365.         #if defined NEW_MODELS
 4366.         set_user_info(id, "model", "topmasters_ultimodel");
 4367.         #else
 4368.         set_user_info(id, "model", "topmasters_modelojb2");
 4369.         #endif
 4370.         ResetModels(id);
 4371.         return;
 4372.     }
 4373.     switch(id) {
 4374.         case 1..7: set_task(0.1, task, id);
 4375.         case 8..15: set_task(0.4, task, id);
 4376.         case 16..23: set_task(0.7, task, id);
 4377.         case 24..32: set_task(1.0, task, id);
 4378.     }
 4379. }
 4380.  
 4381. public UstawKaczke(id) {
 4382.     new vec[3]; get_user_origin(id, vec);
 4383.     message_begin(4, 23, vec);
 4384.     write_byte(11);
 4385.     write_coord(vec[0]);
 4386.     write_coord(vec[1]);
 4387.     write_coord(vec[2]);
 4388.     message_end();
 4389.  
 4390.     setVision(id);
 4391.     set_user_info(id, "model", "topmasters_kura");
 4392. }
 4393.  
 4394. stock setVision(id, off = 0) {
 4395.     message_begin(1, 95, {0, 0, 0}, id);
 4396.     write_byte(off ? 90 : 135);
 4397.     message_end();
 4398. }
 4399.  
 4400. public TraceLine(Float:v1[3], Float:v2[3], noMonsters, pentToSkip) {
 4401.     if(GameMode != 19 || ile_graczy[0] == 1) return 1;
 4402.  
 4403.     new ent1 = pentToSkip;
 4404.     new ent2 = get_tr(TR_pHit);
 4405.     new hitzone = (1<<get_tr(TR_iHitgroup));
 4406.  
 4407.     if(!pev_valid(ent1) || !pev_valid(ent2)) return 1;
 4408.     if(ent1 == ent2 || !isAlive(ent1) || !isAlive(ent2) || isTeam(ent2) != 1 || hitzone == 64 || hitzone == 128) return 1;
 4409.  
 4410.     set_tr(TR_flFraction, 1.0);
 4411.     return 4;
 4412. }
 4413.  
 4414. public WczytajCele() {
 4415.     new mapa[64], plik[128];
 4416.     get_mapname(mapa, 63);
 4417.     formatex(plik, 127, "addons/amxmodx/data/cele/%s.ini", mapa);
 4418.  
 4419.     if(!file_exists(plik)) return;
 4420.  
 4421.     new dane_tablicy[4][32], tablica[256], txtlen;
 4422.     for(new i; i < file_size(plik, 1); i++) {
 4423.         if(i > 1) break;
 4424.  
 4425.         read_file(plik, i, tablica, 255, txtlen);
 4426.         parse(tablica, dane_tablicy[0], 31, dane_tablicy[1], 31, dane_tablicy[2], 31, dane_tablicy[3], 31);
 4427.  
 4428.         new Float:origin[3];
 4429.         for(new i; i < 3; i++) origin[i] = str_to_float(dane_tablicy[i]);
 4430.  
 4431.         new Float:fDistance = 9999.0, Float:fDistance2, ent;
 4432.         while((ent = findEntName(ent, dane_tablicy[3]))) { 
 4433.             new Float:gOrigin[3], Float:mins[3], Float:maxs[3];
 4434.             pev(ent, 131, mins);
 4435.             pev(ent, 132, maxs);
 4436.  
 4437.             for(new i; i < 3; i++) gOrigin[i] = (mins[i] + maxs[i]) * 0.5;
 4438.  
 4439.             fDistance2 = vector_distance(gOrigin, origin);
 4440.             if(fDistance2 < fDistance) {
 4441.                 fDistance = fDistance2;
 4442.                 gButtons[i] = ent;
 4443.             }
 4444.         }
 4445.     }
 4446. }
 4447.  
 4448. public AdminOtworz(id) {
 4449.     if(!isFlagi(id, "a") || cele_otwarte) return;
 4450.  
 4451.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 4452.         if(!isConnected(i)) continue;
 4453.  
 4454.         if(isFlagi(i, "d")) ColorChat(i, 0, "^4[JailBreak]^1 Admin^3 %s^1 otworzyl cele", nick[id]);
 4455.         else ColorChat(i, 0, "^4[JailBreak]^1 Admin otworzyl cele");
 4456.     }
 4457.     OtworzCele();
 4458. }
 4459.  
 4460. public AdminCele(id) {
 4461.     if(!isFlagi(id, "d")) return;
 4462.  
 4463.     menu_display(id, CeleMenu);
 4464. }
 4465.  
 4466. public HandleCele(id, menu, item) {
 4467.     if(item == -3) return;
 4468.  
 4469.     if(item == 2) {
 4470.         if(gButtons[0]) {
 4471.             new mapa[64], plik[128];
 4472.             get_mapname(mapa, 63);
 4473.             formatex(plik, 127, "addons/amxmodx/data/cele/%s.ini", mapa);
 4474.             delete_file(plik);
 4475.             gButtons[0] = 0;
 4476.  
 4477.             client_print(id, 3, "[Cele] Usunieto przyciski");
 4478.         }
 4479.         if(gButtons[1]) gButtons[1] = 0;
 4480.     }
 4481.     else ZapiszIdCel(id, item);
 4482.  
 4483.     menu_display(id, menu);
 4484. }
 4485.  
 4486. ZapiszIdCel(id, linia) {
 4487.     new ent, body;
 4488.     get_user_aiming(id, ent, body);
 4489.     if(!pev_valid(ent)) return;
 4490.  
 4491.     gButtons[linia] = ent;
 4492.     new Float:origin[3], name[32], Float:mins[3], Float:maxs[3];
 4493.     pev(ent, 131, mins);
 4494.     pev(ent, 132, maxs);
 4495.     pev(ent, pev_classname, name, 31);
 4496.  
 4497.     for(new i; i < 3; i++) origin[i] = (mins[i] + maxs[i]) * 0.5;
 4498.  
 4499.     new mapa[64], plik[128], temp[128];
 4500.     get_mapname(mapa, 63);
 4501.     formatex(temp, 127, "%f %f %f %s", origin[0], origin[1], origin[2], name);
 4502.     formatex(plik, 127, "addons/amxmodx/data/cele/%s.ini", mapa);
 4503.  
 4504.     write_file(plik, temp, linia);
 4505.     client_print(id, 3, "[Cele] Dodano przycisk %i", linia+1);
 4506. }
 4507.  
 4508. public OtworzCele() {
 4509.     for(new i; i < sizeof gButtons; i++) {
 4510.         if(!pev_valid(gButtons[i]) || !gButtons[i]) continue;
 4511.  
 4512.         ExecuteHam(Ham_Use, gButtons[i], 0, 0, 2, 1.0);
 4513.  
 4514.         if(GameMode != -1 || cele_otwarte) continue;
 4515.  
 4516.         client_print(0, 4, "Cele otwarte o: %s", timer_hud(floatround(fczas_rundy - (get_gametime() - fczas_rozpoczecia_rundy), floatround_ceil)));
 4517.         cele_otwarte = true;
 4518.     }
 4519. }
 4520.  
 4521. public WeaponAttack(ent) {
 4522.     new id = get_pdata_cbase(ent, 41, 4);
 4523.     if(Duel[0] == id || Duel[1] == id) bronie_pojedynek == 29 ? StworzKnife(id) : cs_set_user_bpammo(id, bronie_pojedynek, 1);
 4524. }
 4525.  
 4526. public RegisterHams(bool:wartosc) {
 4527.     if(wartosc) {
 4528.         if(bronie_pojedynek != 4 && bronie_pojedynek != 24 && bronie_pojedynek < 100) {
 4529.             if(fHamWeapon[bronie_pojedynek]) EnableHamForward(fHamWeapon[bronie_pojedynek]);
 4530.             else {
 4531.                 new WeaponName[24]; get_weaponname(bronie_pojedynek, WeaponName, 23);
 4532.                 fHamWeapon[bronie_pojedynek] = RegisterHam(Ham_Weapon_PrimaryAttack, WeaponName, "WeaponAttack", 1);
 4533.             }
 4534.         }
 4535.     } else {
 4536.         if(bronie_pojedynek != 4 && bronie_pojedynek != 24 && bronie_pojedynek < 100) {
 4537.             if(fHamWeapon[bronie_pojedynek]) DisableHamForward(fHamWeapon[bronie_pojedynek]);
 4538.         }
 4539.     }
 4540. }
 4541.  
 4542. public StworzKnife(id) {
 4543.     new ent = engfunc(EngFunc_CreateNamedEntity, engfunc(EngFunc_AllocString, "info_target"));
 4544.     static Float:vAngles[3], Float:nVelocity[3], Float:vOriginf[3], vOrigin[3];
 4545.  
 4546.     set_pev(ent, 18, id);
 4547.     set_pev(ent, 1, "throw_knife");
 4548.     engfunc(EngFunc_SetModel, ent, modele[2]);
 4549.     set_pev(ent, 34, 0.25);
 4550.  
 4551.     get_user_origin(id, vOrigin, 1);
 4552.     IVecFVec(vOrigin, vOriginf);
 4553.     set_pev(ent, 118, vOriginf);
 4554.  
 4555.     static Float:player_angles[3];
 4556.     pev(id, 124, player_angles);
 4557.     player_angles[2] = 0.0;
 4558.     set_pev(ent, 124, player_angles);
 4559.  
 4560.     pev(id, 126, vAngles);
 4561.     set_pev(ent, 126, vAngles);
 4562.  
 4563.     pev(id, 135, vAngles);
 4564.     set_pev(ent, 135, vAngles);
 4565.  
 4566.     set_pev(ent, 69, 6);
 4567.     set_pev(ent, 70, 2);
 4568.  
 4569.     velocity_by_aim(id, 700, nVelocity);
 4570.     set_pev(ent, 120, nVelocity);
 4571.  
 4572.     set_pev(ent, 73, pev(ent, 73) & ~128);
 4573.     set_pev(ent, 75, 0);
 4574.     set_pev(ent, 38, 1.0);
 4575. }
 4576.  
 4577. #if defined DROP_LOM
 4578. public SpawnLom(id) {
 4579.     static ent, Float:where[3];
 4580.     ent = engfunc(EngFunc_CreateNamedEntity, engfunc(EngFunc_AllocString, "info_target"));
 4581.  
 4582.     set_pev(ent, 1, "crowbar");
 4583.     set_pev(ent, 70, 1);
 4584.     set_pev(ent, 69, 10);
 4585.  
 4586.     engfunc(EngFunc_SetModel, ent, "models/w_crowbar.mdl");
 4587.     pev(id, 118, where);
 4588.  
 4589.     where[2] += 50.0;
 4590.     where[0] += random_float(-20.0, 20.0);
 4591.     where[1] += random_float(-20.0, 20.0);
 4592.  
 4593.     set_pev(ent, 118, where);
 4594.  
 4595.     where[0] = 0.0;
 4596.     where[2] = 0.0;
 4597.     where[1] = random_float(0.0, 180.0);
 4598.  
 4599.     set_pev(ent, 124, where);
 4600.     velocity_by_aim(id, 200, where);
 4601.     set_pev(ent, 120, where);
 4602.     return 1;
 4603. }
 4604. #endif
 4605.  
 4606. public Dotyk(ent, id) {
 4607.     if(!pev_valid(ent)) return 1;
 4608.  
 4609.     static name[32]; pev(ent, 1, name, 31);
 4610.  
 4611.     if(equal(name, "throw_knife") && bronie_pojedynek == 29) {
 4612.         if(isAlive(id)) ExecuteHamB(Ham_TakeDamage, id, ent, pev(ent, 18), 30.0, (1<<1));
 4613.         if(LRStart) removeEnt(ent);
 4614.     }
 4615.     #if defined DROP_LOM
 4616.     if(equal(name, "crowbar") && isAlive(id) && isTeam(id) == 1 && MaLom != id) {
 4617.         MaLom = id;
 4618.         removeEnt(ent);
 4619.         emitSound(id, 0, "items/gunpickup2.wav");
 4620.         if(isBron(id) == 29) UstawNoz(id);
 4621.         return 4;
 4622.     }
 4623.     #endif
 4624.     return 1;
 4625. }
 4626.  
 4627. public DotykSciany(id, world) {
 4628.     if(!isAlive(id) || isTeam(id) != 2 || GameMode != 10) return
 4629.  
 4630.     static name[32]; pev(world, 1, name, 31);
 4631.     if(equal(name, "worldspawn") || equal(name, "func_wall") || equal(name, "func_breakable")) pev(id, pev_origin, g_wallorigin[id]);
 4632. }
 4633.  
 4634. stock SetNoktowizor(id, toggle) {
 4635.     message_begin(1, 111, _, id);
 4636.     write_byte(NgVision[id] = toggle ? true : false);
 4637.     message_end();
 4638. }
 4639.  
 4640. stock AddMenuItem(TEXT[], CMD[]) {
 4641.     callfunc_begin("AddMenu", "menufront.amxx");
 4642.     callfunc_push_str(TEXT);
 4643.     callfunc_push_str(CMD);
 4644.     callfunc_push_int(8);
 4645.     callfunc_push_str("JailBreak");
 4646.     callfunc_end();
 4647. }
 4648.  
 4649. stock GiveItem(id, item[], ammo) {
 4650.     giveItem(id, item);
 4651.     cs_set_user_bpammo(id, get_weaponid(item), ammo);
 4652. }
 4653.  
 4654. stock RemoveEntName(name[]) {
 4655.     new ent = findEntName(-1, name);
 4656.     while(ent > 0) {
 4657.         removeEnt(ent);
 4658.         ent = findEntName(-1, name);
 4659.     }
 4660.     return 1;
 4661. }
 4662.  
 4663. stock PlaySound(id, sound[], ...) {
 4664.     new snd[512]; vformat(snd, 511, sound, 3);
 4665.     ClientCmd(id, equal(snd[strlen(snd) - 4], ".mp3") ? "mp3 stop;mp3 play sound/%s" : "stopsound;spk %s", snd);
 4666. }
 4667.  
 4668. stock ClientCmd(id, szText[], any:...) {
 4669.     #pragma unused szText
 4670.  
 4671.     if(!id || isConnected(id)) {
 4672.         new szMessage[256];
 4673.         format_args(szMessage, 255, 1);
 4674.  
 4675.         message_begin(id ? 1 : 2, 51, _, id);
 4676.         write_byte(strlen(szMessage) + 2);
 4677.         write_byte(10);
 4678.         write_string(szMessage);
 4679.         message_end();
 4680.     }
 4681. }
 4682.  
 4683. #if defined ICON_DUEL
 4684. stock ShowDuelIcon(id, num) {
 4685.     message_begin(2, 23);
 4686.     write_byte(124);
 4687.     write_byte(id);
 4688.     write_coord(44);
 4689.     write_short(DuelIcon[num]);
 4690.     write_short(3000);
 4691.     message_end();
 4692. }
 4693.  
 4694. stock RemoveDuelIcon(id) {
 4695.     message_begin(2, 23);
 4696.     write_byte(125);
 4697.     write_byte(id);
 4698.     message_end();
 4699. }
 4700. #endif
 4701.  
 4702. #if defined NEW_MODELS
 4703. stock ResetModels(id) {
 4704.     set_pev(id, 71, isFlagi(id, "r") ? random_num(13, 17) : isFlagi(id, "s") ? 9 : isFlagi(id, "t") ? 8 : random_num(2, 7));
 4705.  
 4706.     if(blokada[id]) return;
 4707.  
 4708.     new kolor[33][25];
 4709.     #if defined DHUD
 4710.     set_dhudmessage(0, 255, 0, -1.0, 0.81, 0, 6.0, 5.0);
 4711.     #else
 4712.     setHud(0, 255, 0, -1.0, 0.81, 0, 6.0, 5.0);
 4713.     #endif
 4714.     switch(pev(id, 71)) {
 4715.         case 2: kolor[id] = "Niebieski";
 4716.         case 3: kolor[id] = "Czarno-Bialy";
 4717.         case 4: kolor[id] = "Brazowy";
 4718.         case 5: kolor[id] = "Pomaranczowy";
 4719.         case 6: kolor[id] = "Rozowy";
 4720.         case 7: kolor[id] = "Zolty";
 4721.         case 13: kolor[id] = "Jednorozec";
 4722.         case 14: kolor[id] = "Pedo Bear";
 4723.         case 15: kolor[id] = "Pokemon";
 4724.         case 16: kolor[id] = "Pan Ziemniak";
 4725.         case 17: kolor[id] = "Garfield";
 4726.     }
 4727.     #if defined DHUD
 4728.     show_dhudmessage(id, "Masz stroj: %s", kolor[id]);
 4729.     #else
 4730.     showHud(id, hud[4], "Masz stroj: %s", kolor[id]);
 4731.     #endif
 4732. }
 4733.  
 4734. stock UstawModelCT(id, bool:prowadz = false, bool:resp = false) {
 4735.     if(resp) {
 4736.         if(pev(id, 72) != 2) set_pev(id, 72, 2);
 4737.         if(pev(id, 71) != isFlagi(id, "t") ? 11 : isFlagi(id, "s, v") ? 12 : 10) set_pev(id, 71, isFlagi(id, "t") ? 11 : isFlagi(id, "s, v") ? 12 : 10);
 4738.     }
 4739.     else set_pev(id, 72, prowadz ? 3 : 2);
 4740. }
 4741. #else
 4742. stock ResetModels(id) {
 4743.     set_pev(id, 71, random(5));
 4744.  
 4745.     if(blokada[id]) return;
 4746.  
 4747.     new kolor[33][25];
 4748.     #if defined DHUD
 4749.     set_dhudmessage(0, 255, 0, -1.0, 0.81, 0, 6.0, 5.0);
 4750.     #else
 4751.     setHud(0, 255, 0, -1.0, 0.81, 0, 6.0, 5.0);
 4752.     #endif
 4753.     switch(pev(id, 71)) {
 4754.         case 0: kolor[id] = "Bialy";
 4755.         case 1: kolor[id] = "Niebieski";
 4756.         case 2: kolor[id] = "Fioletowy";
 4757.         case 3: kolor[id] = "Zolty";
 4758.         case 4: kolor[id] = "Szary";
 4759.     }
 4760.     #if defined DHUD
 4761.     show_dhudmessage(id, "Masz stroj: %s", kolor[id]);
 4762.     #else
 4763.     showHud(id, hud[4], "Masz stroj: %s", kolor[id]);
 4764.     #endif
 4765. }
 4766.  
 4767. stock UstawModelCT(id, bool:prowadz = false, bool:resp = false) {
 4768.     if(resp) {
 4769.         if(pev(id, 72) != 3) set_pev(id, 72, 3);
 4770.     }
 4771.     else set_pev(id, 72, prowadz ? 1 : 3);
 4772. }
 4773. #endif
 4774.  
 4775. stock cmdtarget(id, arg[]) {
 4776.     new player = find_player("bl", arg);
 4777.     if(player) {
 4778.         if(player != find_player("blj", arg)) {
 4779.             console_print(id, "Istnieje kilku graczy pasujacych do podanego wzorca");
 4780.             return 0;
 4781.         }
 4782.     } else {
 4783.         console_print(id, "Nie znaleziono gracza z tym nickiem");
 4784.         return 0;
 4785.     }
 4786.     return player;
 4787. }
 4788.  
 4789. stock emitSound(id, kanal, dzwiek[], Float:vol = 1.0) emit_sound(id, kanal, dzwiek, vol, 0.80, 0, 100);
 4790.  
 4791. stock CzasZabawy(num) return num * ile_graczy[0];
 4792.  
 4793. public bool:PobierzMikrofon() return Mikro;
 4794. public bool:PobierzWalke() return friendly_tt;
 4795. public bool:PobierzFreeday(id) return blokada[id];
 4796. public PobierzOstatniego() return ile_graczy[0] == 1;
 4797. public PobierzProwadzacego(id) return Prowadzacy == id;
 4798. public bool:PobierzPojedynek(id) return blokada[id];
 4799. public bool:PobierzZyczenie() return LRStart;
 4800. public PobierzZabawe() return GameMode;
 4801. public PobierzDni() return rundy%7;
 4802. public bool:PobierzPierwszaRunde() return FirstRound;
 4803.  
 4804. public PobierzWiezniow(bool:zywy)  return zywy ? ile_graczy[0] : ile_graczy[1];
 4805. public PobierzStraznikow(bool:zywy) return zywy ? ile_graczy[2] : ile_graczy[3];
 4806.  
 4807. public UstawMikrofon(bool:wartosc) {
 4808.     if(ile_graczy[0] == 1) return;
 4809.  
 4810.     Mikro = wartosc;
 4811. }
 4812.  
 4813. public UstawWalke(bool:wartosc) {
 4814.     if(ile_graczy[0] == 1 || ile_graczy[0] > 16 || GameMode != -1) return;
 4815.  
 4816.     Box = wartosc;
 4817.     friendly_tt = wartosc;
 4818.  
 4819.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 4820.         if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1 || blokada[i]) continue;
 4821.  
 4822.         set_user_health(i, 100);
 4823.         if(isBron(i) == 29) UstawNoz(i);
 4824.     }
 4825. }
 4826.  
 4827. public UstawFreeday(id, bool:wartosc, bool:nextround, bool:info) {
 4828.     new rodzaj[33][16];
 4829.     if(wartosc && !nextround) {
 4830.         UstawBlokade(id, true);
 4831.         szPlayerFDTime[id] = 181;
 4832.         #if defined NEW_MODELS
 4833.         set_pev(id, 71, 1);
 4834.         #else
 4835.         set_pev(id, 71, 5);
 4836.         #endif
 4837.         set_task(1.0, "GetTimeFD", ID_CZAS_FDGRACZ + id, .flags="b");
 4838.         rodzaj[id] = "dostal";
 4839.     }
 4840.     else if(!wartosc && !nextround) {
 4841.         UstawBlokade(id, false);
 4842.         iMaFD[id] = 0;
 4843.         ResetModels(id);
 4844.         rodzaj[id] = "stracil";
 4845.     }
 4846.     else if(!wartosc && nextround) {
 4847.         iMaFD[id] = rundy + 1;
 4848.         rodzaj[id] = "dostal na jutro";
 4849.     }
 4850.     if(info) ColorChat(0, 0, "^4[FreeDay]^3 %s^1 %s^4 FreeDay'a", nick[id], rodzaj[id]);
 4851. }
 4852.  
 4853. public UstawProwadzacego(id) {
 4854.     if(GameMode != -1 || FirstRound) return 1;
 4855.  
 4856.     if(Prowadzacy != id && Prowadzacy) UstawModelCT(Prowadzacy);
 4857.     Prowadzacy = id;
 4858.     if(id && isTeam(id) == 2) {
 4859.         if(taskExists(ID_LOS_PROWADZACY)) removeTask(ID_LOS_PROWADZACY);
 4860.  
 4861.         UstawModelCT(id, true);
 4862.     }
 4863.     return 1;
 4864. }
 4865.  
 4866. public UstawZabawe(num) {
 4867.     GameMode = num;
 4868.     Mikro = true;
 4869.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 4870.         if(!isAlive(i) || isTeam(i) != 1 || !blokada[i]) continue;
 4871.  
 4872.         UstawFreeday(i, false, false, false);
 4873.     }
 4874.     switch(num) {
 4875.         case 2: WlaczChowany();
 4876.         case 3: WlaczGaniany();
 4877.         case 4: WlaczGangi();
 4878.         case 5: WlaczLapany();
 4879.         case 6: WlaczZbijak();
 4880.         case 7: WlaczDzieci();
 4881.         case 8: WlaczGranaty();
 4882.         case 9: {
 4883.             if(!plugin("rozdzka")) {
 4884.                 ZabawaWylaczonaLosuj();
 4885.                 return 1;
 4886.             }
 4887.             WlaczMagia();
 4888.         }
 4889.         case 10: WlaczNinja();
 4890.         case 11: WlaczOneShot();
 4891.         case 12: {
 4892.             if(!plugin("bazooka")) {
 4893.                 ZabawaWylaczonaLosuj();
 4894.                 return 1;
 4895.             }
 4896.             WlaczBazooka();
 4897.         }
 4898.         case 13: WlaczHeadShot();
 4899.         case 14: {
 4900.             if(!plugin("watergun")) {
 4901.                 ZabawaWylaczonaLosuj();
 4902.                 return 1;
 4903.             }
 4904.             WlaczSmigus();
 4905.         }
 4906.         case 15: {
 4907.             if(!plugin("petrolboomer")) {
 4908.                 ZabawaWylaczonaLosuj();
 4909.                 return 1;
 4910.             }
 4911.             WlaczOgien();
 4912.         }
 4913.         case 16: {
 4914.             if(!plugin("luk")) {
 4915.                 ZabawaWylaczonaLosuj();
 4916.                 return 1;
 4917.             }
 4918.             WlaczLuk();
 4919.         }
 4920.         case 17: {
 4921.             if(!plugin("bow")) {
 4922.                 ZabawaWylaczonaLosuj();
 4923.                 return 1;
 4924.             }
 4925.             WlaczLuk2();
 4926.         }
 4927.         case 18: {
 4928.             if(!plugin("lightsaber")) {
 4929.                 ZabawaWylaczonaLosuj();
 4930.                 return 1;
 4931.             }
 4932.             WlaczStarWars();
 4933.         }
 4934.         case 19: WlaczKaczki();
 4935.     }
 4936.     return 0;
 4937. }
 4938.  
 4939. public ZabawaWylaczonaLosuj() {
 4940.     switch(random(10)) {
 4941.         case 0: WlaczChowany();
 4942.         case 1: WlaczGaniany();
 4943.         case 2: WlaczGangi();
 4944.         case 3: WlaczLapany();
 4945.         case 4: WlaczZbijak();
 4946.         case 5: WlaczDzieci();
 4947.         case 6: WlaczGranaty();
 4948.         case 7: WlaczNinja();
 4949.         case 8: WlaczOneShot();
 4950.         case 9: WlaczKaczki();
 4951.     }
 4952. }
 4953.  
 4954. public MenuZabaw(id) {
 4955.     if(GameMode != -1 || FirstRound || !jail_get_setmenu(id)) return;
 4956.  
 4957.     menu_display(id, ZabawyMenu);
 4958. }
 4959.  
 4960. public UstawBlokade(id, bool:wartosc) blokada[id] = wartosc;
 4961. public PobierzAmute(id) return aMuted[id];
 4962. public PodzielDruzyny() Podziel(2);
 4963. public LosujGracza(team) {
 4964.     new gracze[32], ile;
 4965.     get_players(gracze, ile, "acehi", team == 1 ? "TERRORIST" : "CT");
 4966.  
 4967.     if(ile <= 1) return gracze[0];
 4968.  
 4969.     new iLosuj = random(ile);
 4970.     new iLosowy = gracze[iLosuj];
 4971.     if(iLosowy == WylosowanyGracz) {
 4972.         gracze[iLosuj] = gracze[--ile];
 4973.         iLosowy = gracze[random(ile)];
 4974.     }
 4975.     WylosowanyGracz = iLosowy;
 4976.     return iLosowy;
 4977.     /*return gracze[ile ? random(ile) : 0];
 4978.  
 4979.     static Players[34], ile; ile = 0;
 4980.     for(new i = 1; i <= MaxClients; ++i) {
 4981.         if(!isAlive(i) || isTeam(i) != team) continue;
 4982.  
 4983.         Players[++ile] = i;
 4984.     }
 4985.     return Players[(ile ? random_num(1, ile) : 0)];*/
 4986. }
 4987. public UsunBronie(id) {
 4988.     stripWeapons(id);
 4989.     giveItem(id, "weapon_knife");
 4990.     set_pdata_int(id, 116, 0);
 4991. }
 4992. public bool:PobierzSteam(id) {
 4993.     new dp_provider = get_cvar_pointer("dp_r_id_provider");
 4994.     if(dp_provider) {
 4995.         server_cmd("dp_clientinfo %i", id);
 4996.         server_exec();
 4997.         return get_pcvar_num(dp_provider) == 2 ? true : false;
 4998.     }
 4999.     return false;
 5000. }
 5001. public bool:PobierzSModele(id) return isFlagi(id, "r") ? true : false;
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top