Advertisement
ASiwon

DBMaster_ZD_T6_3

Apr 10th, 2020
828
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. -- rozwiązanie z except
 2. SELECT p.productid FROM dbmaster.product p
 3. MINUS
 4. SELECT d.productid FROM dbmaster.salesorderdetail d
 5.  
 6. -- rozwiązanie z except
 7. -- użycie group by powoduje pokazanie większego kosztu przez optymalizator, jednak czas wykonania jest krótszy niż bez group by
 8. SELECT p.productid FROM dbmaster.product p
 9. MINUS
 10. SELECT d.productid FROM dbmaster.salesorderdetail d GROUP BY d.productid
 11.  
 12. -- rozwiązanie z join
 13. WITH order_products (id) AS (
 14.   SELECT d.productid
 15.     FROM dbmaster.salesorderdetail d
 16.     GROUP BY d.productid)
 17.    
 18. SELECT p.productid
 19.   FROM dbmaster.product p
 20.   left outer join order_products op ON op.id = p.productid
 21. WHERE op.id IS NULL
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement