Need a unique gift idea?
A Pastebin account makes a great Christmas gift
SHARE
TWEET

pad ps2

a guest Apr 9th, 2012 34 Never
Upgrade to PRO!
ENDING IN00days00hours00mins00secs
 
 1. pad.h
 2.  
 3. #include <avr/io.h>
 4. #include <util/delay.h>
 5.  
 6. // CMD - wyjście
 7. #define CMD_SET PORTC |= (1<<4)
 8. #define CMD_CLR PORTC &= ~(1<<4)
 9. #define CMD_DIR_OUT DDRC |= (1<<4)
 10. // ATT - wyjście
 11. #define ATT_SET PORTC |= (1<<5)
 12. #define ATT_CLR PORTC &= ~(1<<5)
 13. #define ATT_DIR_OUT DDRC |= (1<<5)
 14. // DATA - wejście
 15. #define DATA_DIR_IN DDRC &= ~(1<<2)
 16. #define DATA_IN    (PINC&(1<<2))
 17. // CLK - wyjście
 18. #define CLK_SET PORTC |= (1<<3)
 19. #define CLK_CLR PORTC &= ~(1<<3)
 20. #define CLK_DIR_OUT DDRC |= (1<<3)
 21. // LED
 22. #define LED_SET DDRB |= (1<<5)
 23. #define LED_ON PORTB |= (1<<5)
 24. #define LED_OFF PORTB &= ~(1<<5)
 25.  
 26. extern unsigned char tab[9];
 27. void pad_init(void);
 28. void pad_cmd(unsigned char t[],unsigned char n);
 29. bool pad_get_state();
 30. void pad_loop();
 31.  
 32. pad.c:
 33.  
 34. #include "pad.h"
 35. #include "motor.h"
 36. #include "buzzer.h"
 37.  
 38. // Krotkie opóźnienie
 39. #define _NOP_ asm volatile("nop\n\t""nop\n\t" "nop\n\t" "nop\n\t" ::)
 40.  
 41. unsigned char tab[9];
 42.  
 43. // Wysyła/odczytuje jeden bajt do/z gamepada
 44. unsigned char pad_byte(unsigned char byte)
 45. {
 46.    unsigned char i,r=0;
 47.  
 48.    for(i=0; i<8; i++, byte>>=1)
 49.    {           
 50.        CLK_CLR;
 51.        if(byte& 0x01) CMD_SET; else CMD_CLR;       
 52.        _NOP_;    
 53.        CLK_SET;
 54.        r>>=1;
 55.        if(DATA_IN) r|=0x80;
 56.    }
 57.    CMD_SET;
 58.    _delay_us(20);
 59.    return r;  
 60. }
 61.  
 62. void pad_cmd(unsigned char t[],unsigned char n)
 63. {
 64.    unsigned char i;
 65.         LED_ON;
 66.    ATT_CLR;
 67.  
 68.    for(i=0; i<n; i++)
 69.       t[i] = pad_byte(t[i]);
 70.  
 71.    ATT_SET;
 72.    _delay_us(50);
 73.    LED_OFF;
 74. }
 75.  
 76.  
 77. void pad_config(void)
 78. {
 79.    // Komenda 0x43 "Go into configuration mode"
 80.    tab[0]= 0x01;
 81.    tab[1]= 0x43;
 82.    tab[2]= 0x00;
 83.    tab[3]= 0x01;
 84.    tab[4]= 0x00;
 85.    pad_cmd(tab, 5);
 86.  
 87.    // Komenda 0x44 "Turn on analog mode"
 88.    tab[0]= 0x01;
 89.    tab[1]= 0x44;
 90.    tab[2]= 0x00;
 91.    tab[3]= 0x01;
 92.    tab[4]= 0x03; //
 93.    tab[5]= 0x00;
 94.    tab[6]= 0x00;
 95.    tab[7]= 0x00;
 96.    tab[8]= 0x00;
 97.    pad_cmd(tab, 9);
 98.  
 99.    // Komenda 0x43 "Exit config mode", niekonieczna, gdyż 0x42 automatycznie wychodzi z config mode
 100.    tab[0] = 0x01;
 101.    tab[1] = 0x43;
 102.    tab[2] = 0x00;
 103.    tab[3] = 0x00;
 104.    tab[4] = 0x5A;
 105.    tab[5] = 0x5A;
 106.    tab[6] = 0x5A;
 107.    tab[7] = 0x5A;
 108.    tab[8] = 0x5A;
 109.    pad_cmd(tab, 9);
 110. }
 111.  
 112. void pad_init(void)
 113. {
 114.     CMD_DIR_OUT;
 115.     ATT_DIR_OUT;
 116.     CLK_DIR_OUT;
 117.        
 118.         DATA_DIR_IN;
 119.  
 120.     ATT_SET;
 121.     CLK_SET;
 122.     CMD_SET;
 123.        
 124.         LED_SET;
 125.        
 126.         pad_config();
 127. }
 128.  
 129. bool pad_get_state()
 130. {
 131.         // komenda 0x42 - Controller poll
 132.       tab[0] = 0x01;
 133.       tab[1] = 0x42;
 134.       tab[2] = 0x00;
 135.  
 136.       tab[3] = 0x00; // przyciski
 137.       tab[4] = 0x00; // przyciski
 138.       tab[5] = 0x00; // dżojstik prawy  lewo-prawo
 139.       tab[6] = 0x00; // dżojstik prawy  góra-dół
 140.       tab[7] = 0x00; // dżojstik lewy   lewo-prawo
 141.       tab[8] = 0x00; // dżojstik lewy   gora-dół
 142.           pad_cmd(tab, 9);
 143.           // analogi w stanie spocczynkowym (na środku) zwracają 0b10000000 = 128, góra = 0, lewo = 0, dół = 255, prawo = 255
 144.          
 145.           return (tab[0] == 255 && tab[1] == 115);              //zwracamy czy komunikacja zakończyła się sukcesesm
 146. }
 147.  
 148. void pad_loop()
 149. {
 150.                         int tmpl = 0, tmpr = 0;
 151.                         bool back = false;     
 152.                         if(tab[8] > 128) // jeśli analog w górę
 153.                         {
 154.                                 beep(500, 200);        
 155.                                 back = true;   
 156.                                 tmpl = tab[8]-127;             
 157.                                 tmpr = tmpl;                   
 158.                         }      
 159.                         else if(tab[8] < 128) // jeśli w dół
 160.                         {                      
 161.                                 tmpl = 128-tab[8];                                                     
 162.                                 tmpr = tmpl;   
 163.                         }
 164.                        
 165.                         int p = 20;
 166.                         if(tab[7] > 128) // jeśli analog w prawo
 167.                         {      
 168.                                 tmpr -= (p*(tab[7]-127))/100;                          
 169.                                
 170.                         }      
 171.                         else if(tab[7] < 128) // jeśli w lewo
 172.                         {                      
 173.                                 tmpl -= (p*(127-tab[7]))/100;                          
 174.                         }
 175.                        
 176.                         if(!(tab[4] & (1 << 3))) // jeśli wciśnięty R1 to turbo lvl1
 177.                         {
 178.                                 if(tab[8] == 128) // jesli stoimy i chcemy zrobic baczka
 179.                                 {
 180.                                                 if(tab[7] > 128) // jeśli analog w prawo
 181.                                                 {      
 182.                                                         tmpl = -1 * tmpr;                      
 183.                                                        
 184.                                                 }      
 185.                                                 else if(tab[7] < 128) // jeśli w lewo
 186.                                                 {                      
 187.                                                         tmpr = -1 * tmpl;              
 188.                                                 }
 189.                                 }      
 190.                                 else
 191.                                 {
 192.                                         tmpl += 47;
 193.                                         tmpr += 47;
 194.                                 }
 195.                         }
 196.                                
 197.                         if(!(tab[4] & (1 << 1))) // jeśli wciśnięty R2 to turbo lvl2
 198.                         {
 199.                                         tmpl += 80;
 200.                                         tmpr += 80;
 201.                         }
 202.                        
 203.                         if(back)
 204.                         {
 205.                                 tmpl *= -1;
 206.                                 tmpr *= -1;
 207.                         }
 208.                        
 209.                         if(tab[8] == 128 && tab[7] == 128)
 210.                         {
 211.                                 m1_stop();
 212.                                 m2_stop();
 213.                         }
 214.                         else
 215.                         {                      
 216.                                 tmpl = tmpl * 100 / 255;       
 217.                                 tmpr = tmpr * 100 / 255;
 218.                                
 219.                                 m1_set(tmpl);
 220.                                 m2_set(tmpr);
 221.                                
 222.                                 m1_start();
 223.                                 m2_start();                    
 224.                         }
 225.                        
 226.                        
 227.                         if(!(tab[4] & (1 << 6))) // jeśli wciśnięty X to klakson
 228.                         {                          
 229.                                 beep(4000, 200);
 230.                         }
 231. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top