SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 12th, 2018 58 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. .NOLIST
 2. .INCLUDE "m128def.inc"
 3. .LIST
 4. .cseg
 5. pozice:
 6. .DB 0xF3, 0xF7, 0xFB, 0xFF
 7.  
 8. znaky:
 9. .DB 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80 
 10. ; '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9'
 11.  
 12.     ;definování zásobníku
 13.     ldi R16, low(RAMEND)
 14.     out spl, R16
 15.     ldi R16, high(RAMEND)
 16.     out sph, R16
 17.  
 18.     ; porty jako vystup
 19.     LDI R16, 0b11111111
 20.     OUT DDRB, R16      
 21.     LDI R16, 0b11111111
 22.     OUT DDRE, R16
 23.  
 24.    
 25. smycka:
 26.     ;načte počáteční adresu pozic a znaků
 27.     call adresaZnaku
 28.     call adresaPozic
 29.     ldi R17, 4          ; počet opakování
 30. prvniCtverice: 
 31.     mov ZL, XL
 32.     mov ZH, XH
 33.     lpm R16, Z+         ;načte pozici a inkrementuje
 34.     mov XL, ZL
 35.     mov XH, ZH
 36.     out portE, R16      ;hodí pozici na výstup
 37.     mov ZL, YL
 38.     mov ZH, YH
 39.     lpm R16, Z+         ;načte znak a inkrementuje
 40.     mov YL, ZL
 41.     mov YH, ZH
 42.     out portB, R16      ;hodí číslo na výstup
 43.     call delay
 44.     dec R17
 45. brne prvniCtverice      ;cyklus se opakuje 4krát - 4 pozice
 46.  
 47.     ldi R17, 4
 48.     call adresaPozic   
 49.  
 50.     ;restartujeme počítadlo pozic a adresu pozic a jdeme dělat
 51.     ;stejný cyklus s další čtveřicí čísel ale s jiným zpožděním
 52.  
 53. druhaCtverice:
 54.     mov ZL, XL
 55.     mov ZH, XH
 56.     lpm R16, Z+
 57.     mov XL, ZL
 58.     mov XH, ZH
 59.     out portE, R16
 60.     mov ZL, YL
 61.     mov ZH, YH
 62.     lpm R16, Z+
 63.     mov YL, ZL
 64.     mov YH, ZH
 65.     out portB, R16
 66.     call delay
 67.     call delay
 68.     dec R17
 69. brne druhaCtverice
 70. jmp smycka                  ;skočí zpátky na začátek a takhle pořád dokola ;)
 71.  
 72. delay:
 73.     ldi  r18, 41
 74.     ldi  r19, 150
 75.     ldi  r20, 125
 76. L1: dec  r20
 77.     brne L1
 78.     dec  r19
 79.     brne L1
 80.     dec  r18
 81.     brne L1
 82.     nop
 83. ret
 84.  
 85. adresaZnaku:
 86.     LDI YL,low(znaky*2)
 87.     LDI YH,high(znaky*2)
 88. ret
 89.  
 90. adresaPozic:
 91.     LDI XL,low(pozice*2)
 92.     LDI XH,high(pozice*2)
 93. ret
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top