SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 20th, 2019 74 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //Header
 2. #define delta(A,B,C) (B)*(B)-4*(A)*(C)
 3.  
 4. extern float dodawanie(float a,float b);
 5. extern float odejmowanie(float a,float b);
 6. extern float mnozenie(float a,float b);
 7. extern float dzielenie(float a,float b);
 8. extern float potegowanie(float a,float b);
 9.  
 10. //extern float x1(float a,float b,delta);
 11. extern float x0(float a,float b);
 12.  
 13.  
 14. extern void(*pola_figur)(float,float);
 15.  
 16. extern void pole_trojkata(float a,float h);
 17. extern void pole_prostokata(float a,float b);
 18. extern void pole_stozka(float r, float h);
 19. extern void pole_walca(float R, float h);
 20. extern void pole_ostroslupa_prawidlowego_czworokatnego(float a,float h);
 21. //Funkcje
 22. #include <stdlib.h>
 23. #include <stdio.h>
 24. #include <math.h>
 25. #include "naglowek.h"
 26.  
 27.  
 28. float dodawanie(float a,float b){
 29.     float suma;
 30.     suma=a+b;
 31.     printf("%g + %g = %g\n\n",a,b,suma);
 32. }
 33.  
 34. float odejmowanie(float a,float b){
 35.     float roznica;
 36.     roznica=a-b;
 37.     printf("%g - %g = %g\n\n",a,b,roznica);
 38. }
 39.  
 40. float mnozenie(float a, float b){
 41.     float iloczyn;
 42.     iloczyn=a*b;
 43.     printf("%g * %g = %g\n\n",a,b,iloczyn);
 44. }
 45.  
 46. float dzielenie(float a, float b){
 47.     float iloraz;
 48.     iloraz=a/b;
 49.     if(b==0){
 50.         printf("Nie wolno dzielic przez 0!\n");
 51.     }else{
 52.         printf("%g : %g = %g\n\n",a,b,iloraz);
 53.     }
 54.    
 55. }
 56.  
 57. float potegowanie(float a, float b){
 58.     float potega;
 59.     potega=pow(a,b);
 60.     printf("%g ^ %g = %g\n\n",a,b,potega);
 61. }
 62.  
 63. void (*pola_figur)(float,float);
 64.  
 65. void pole_prostokata(float a,float b){
 66.     float Pc=(a)*(b);
 67.     if(a<0||b<0){
 68.         printf("Wymiary figury nie moga byc mniejsze od zera!\n");
 69.     }else{
 70.         printf("Pole prostokata wynosi %g\n\n",Pc);
 71.     }
 72. }
 73.  
 74. void pole_trojkata(float a,float h){
 75.     float Pc=((a)*(h))/2;
 76.     if(a<0||h<0){
 77.         printf("Wymiary figury nie moga byc mniejsze od zera!\n");
 78.     }else{
 79.         printf("Pole trojkata wynosi %g\n\n",Pc);
 80.     }
 81. }
 82.  
 83. void pole_stozka(float r, float H){
 84.     float pi=3.14;
 85.     float l=sqrt(pow(H,2)+pow(r,2));
 86.     float Pc=pi*pow(r,2)+(pi*r*l);
 87.     if(r<0||H<0){
 88.         printf("Wymiary figury nie moga byc mniejsze od zera!\n");
 89.     }else{
 90.         printf("Pole stozka wynosi %g\n\n",Pc);
 91.     }
 92. }
 93.  
 94. void pole_walca(float r, float H){
 95.     float pi=3.14;
 96.     float Pp=pow(r,2)*pi;
 97.     float Pb=2*pi*r*H;
 98.     float Pc=2*Pp+Pb;
 99.     if(r<0||H<0){
 100.         printf("Wymiary figury nie moga byc mniejsze od zera!\n");
 101.     }else{
 102.         printf("Pole walca wynosi %g\n\n",Pc);
 103.     }
 104. }
 105.  
 106. void pole_ostroslupa_prawidlowego_czworokatnego(float a,float h){
 107.     float Pp=pow(a,2);
 108.     float Psb=1/2*a*h;
 109.     float Pc=(Pp+(4*Psb));
 110.     if(a<0||h<0){
 111.         printf("Wymiary figury nie moga byc mniejsze od zera!\n");
 112.     }else{
 113.         printf("Pole ostroslupa prawidlowego wynosi %g\n\n",Pc);
 114.     }
 115. }
 116. //Main
 117. #include <stdio.h>
 118. #include <stdlib.h>
 119. #include "naglowek.h"
 120.  
 121.  
 122.  
 123. int main(void) {
 124.     int wybor;
 125.     char opcja,opcja2;
 126.     printf("*******EGZAMIN*********\n\n");
 127.     printf("Kalkulator\n\n");
 128.    
 129.     printf("1. Proste operacje arytmetyczne\n");
 130.     printf("2. Funkcja kwadratowa\n");
 131.     printf("3. Obliczanie pola wybranych figur\n");
 132.     printf("9. Wyjscie\n");
 133.    
 134.     scanf("%d",&wybor);
 135.     fflush(stdin);
 136.    
 137.     switch(wybor){
 138.         case 1:
 139.             system("cls");
 140.             printf("*****  Kalkulator wykonuje obliczenia jedynie dla 2 liczb  *****\n*****  Miedzy ktorymi znajduje sie znak zadanej operacji!  *****\n\n\n");
 141.             system("pause");
 142.             do{
 143.                    
 144.                
 145.                 system("cls");
 146.                 printf("1. Wykonywanie obliczen\n");
 147.                 printf("2. Dostepne operacje arytmetyczne\n");
 148.                 printf("3. Powrot\n");
 149.                 printf("0. Wyjscie\n");
 150.                 float m,n;
 151.                 char znak,opcja1;
 152.                 int wybor2;
 153.                 scanf("%d",&wybor2);
 154.                 fflush(stdin);
 155.                 switch(wybor2){
 156.                     case 1:
 157.                        
 158.                         do{
 159.                             system("cls");
 160.                             printf("Wykonaj dzialanie w formacie: <a><znak_dzialania><b> \n\n");
 161.                             scanf("%f%c%f",&m,&znak,&n);
 162.                             fflush(stdin);
 163.                             if(znak=='+'){
 164.                                 dodawanie(m,n);
 165.                             }else if(znak=='-'){
 166.                                 odejmowanie(m,n);
 167.                             }else if(znak=='*'){
 168.                                 mnozenie(m,n);
 169.                             }else if(znak=='/'){
 170.                                 dzielenie(m,n);
 171.                             }else if(znak=='^'){
 172.                                 potegowanie(m,n);
 173.                             }else{
 174.                                 printf("Wybrano nieprawidlowy znak dzialania!\nSprawdz dostepne operacje.\n\n");
 175.                                 system("pause");
 176.                                 system("cls");
 177.                                 return main();
 178.                             }
 179.                             printf("Kontynuowac?\n(t/n)\n");
 180.                             scanf("%c",&opcja1);
 181.                             fflush(stdin);
 182.                         }while(opcja1=='t');
 183.                         system("cls");
 184.                         break;
 185.                        
 186.                     case 2:
 187.                         system("cls");
 188.                         printf("Dodawanie '+'\n");
 189.                         printf("Odejmowanie '-'\n");
 190.                         printf("Mnozenie '*'\n");
 191.                         printf("Dzielenie '/'\n");
 192.                         printf("Potegowanie '^'\n\n");
 193.                         break;
 194.                     case 3:
 195.                         system("cls");
 196.                         return main();
 197.                     case 0:
 198.                         system("cls");
 199.                         printf("Koniec pracy programu!");
 200.                         return 0;
 201.                     default :
 202.                         printf("Wybrano nieprawidlowy numer!\n");
 203.                         break; 
 204.                 }
 205.                 printf("Nacisnij t, aby powrocic do menu obliczen.\n");
 206.                 printf("Nacisnij dowolny klawisz, aby powrocic do glownego menu\n");
 207.                 scanf("%c",&opcja);
 208.                 fflush(stdin);
 209.             }while(opcja=='t');
 210.             system("cls");
 211.             return main();
 212.             break; 
 213.         case 2:
 214.        
 215.             break;
 216.            
 217.         case 3:
 218.             do{
 219.                    
 220.                
 221.                 system("cls");
 222.                 int wybor4;
 223.                 float a,b,h,r,H;
 224.                 printf("1. Obliczanie pola prostokata\n");
 225.                 printf("2. Obliczanie pola trojkata\n");
 226.                 printf("3. Obliczanie pola stozka\n");
 227.                 printf("4. Obliczanie pola walca\n");
 228.                 printf("5. Obliczanie pola ostroslupa prawidlowego\n");
 229.                 printf("6. Powrot do menu\n");
 230.                 printf("0. Wyjscie\n");
 231.                 scanf("%d",&wybor4);
 232.                 fflush(stdin);
 233.                 switch(wybor4){
 234.                     case 1:
 235.                         system("cls");
 236.                         pola_figur=&pole_prostokata;
 237.            
 238.                         printf("Podaj dlugosc boku a prostokata: \n");
 239.                         scanf("%f",&a);
 240.                         fflush(stdin);
 241.                         printf("Podaj dlugosc boku b prostokata: \n");
 242.                         scanf("%f",&b);
 243.                         fflush(stdin);
 244.                        
 245.                         (*pola_figur)(a,b);
 246.                         break;
 247.                     case 2:
 248.                         system("cls");
 249.                         pola_figur=&pole_trojkata;
 250.            
 251.                         printf("Podaj dlugosc boku a trojkata: \n");
 252.                         scanf("%f",&a);
 253.                         fflush(stdin);
 254.                         printf("Podaj wysokosc h trojkata: \n");
 255.                         scanf("%f",&h);
 256.                         fflush(stdin);
 257.                        
 258.                         (*pola_figur)(a,h);
 259.                         break;
 260.                     case 3:
 261.                         system("cls");
 262.                         pola_figur=&pole_stozka;
 263.            
 264.                         printf("Podaj promien podstawy r stozka: \n");
 265.                         scanf("%f",&r);
 266.                         fflush(stdin);
 267.                         printf("Podaj wysokosc H stozka: \n");
 268.                         scanf("%f",&H);
 269.                         fflush(stdin);
 270.                        
 271.                         (*pola_figur)(r,H);
 272.                         break;
 273.                     case 4:
 274.                         system("cls");
 275.                         pola_figur=&pole_walca;
 276.            
 277.                         printf("Podaj promien podstawy r walca: \n");
 278.                         scanf("%f",&r);
 279.                         fflush(stdin);
 280.                         printf("Podaj wysokosc H walca: \n");
 281.                         scanf("%f",&H);
 282.                         fflush(stdin);
 283.                        
 284.                         (*pola_figur)(r,H);
 285.                         break;
 286.                     case 5:
 287.                         system("cls");
 288.                         pola_figur=&pole_ostroslupa_prawidlowego_czworokatnego;
 289.            
 290.                         printf("Podaj dlugosc boku podstawy a ostroslupa prawidlowego trojkatnego: \n");
 291.                         scanf("%f",&a);
 292.                         fflush(stdin);
 293.                         printf("Podaj wysokosc sciany bocznej h ostroslupa prawidlowego trojkatnego: \n");
 294.                         scanf("%f",&h);
 295.                         fflush(stdin);
 296.                        
 297.                         (*pola_figur)(a,h);
 298.                         break;     
 299.                     case 6:
 300.                         system("cls");
 301.                         return main();
 302.                         break;
 303.                     case 0:
 304.                         system("cls");
 305.                         printf("Koniec pracy programu!");
 306.                         return 0;      
 307.                 }
 308.                 printf("Nacisnij t, aby powrocic do menu obliczania pol.\n");
 309.                 printf("Nacisnij dowolny klawisz, aby powrocic do glownego menu\n");
 310.                 scanf("%c",&opcja2);
 311.                 fflush(stdin);
 312.             }while(opcja2=='t');
 313.             system("cls");
 314.             return main();
 315.             break; 
 316.         case 9:
 317.             system("cls");
 318.             printf("Koniec pracy programu!");
 319.             return 0;  
 320.         default :
 321.             system("cls");
 322.             printf("Wybrano nieprawidlowa opcje!\n");
 323.             system("pause");
 324.             system("cls");
 325.             return main();     
 326.     }
 327.    
 328.     return 0;
 329. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top