SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 21st, 2019 64 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. /* Zadanie 1 Napisz program, w którym w którym zdefiniowany jest zewn ˛etrznie (ponad funkcj ˛a main) szablon struktury product. Szablon powinie zawierać cztery składowe: numer id
 3. (id - liczba całkowita int), nazwa towaru (name - tablica znaków char o rozmiarze 15), waga
 4. towaru (weight - liczba typu double) i cena towaru (price - liczba typu double). Wykorzystaj
 5. instrukcj ˛e typedef aby nadań nazw ˛e PRODUCT nowo zdefiniowanemu typowi strukturalnemu. Zdefiniuj trzy obiekty typu PRODUCT oraz wskaźnik do tego typu. Pierwsz ˛a struktur ˛e
 6. zainicjalizuj odpowiednimi wartościami bezpośrednio w programie. Uzupełnij pola drugiej
 7. struktury wykorzystuj ˛ac dane podane przez użytkownika. Uzupełni trzeci ˛a struktur ˛e danymi podanymi prze użytkownika ale z wykorzystaniem wskaźnika do tej s*/
 8. struct product{
 9. int id;
 10. char name[15];
 11. double weight;
 12. double price;
 13. };
 14. int main(void){
 15.     struct product one = {1,"piwo",0.5,255};
 16.     printf("%d %s %.2f %.2f", one.id, one.name,one.weight,one.price);
 17.     struct product two;
 18.     printf("\nPodaj id: ");
 19.     scanf("%d", &two.id);
 20.     printf("name: ");
 21.     scanf("%s", &two.name);
 22.     printf("waga: ");
 23.     scanf("%lf",&two.weight);
 24.     printf("%cena: ");
 25.     scanf("%lf",&two.price);
 26.     printf("%d %s %.2f %.2f",two.id,two.name,two.weight,two.price);
 27.     return 0;
 28. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top