SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 11th, 2018 60 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <vector>
 3. #include <stdio.h>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. class ulamek{
 8.  
 9.     public:
 10.  
 11.  
 12.         int licznik, mianownik;
 13.  
 14.         //kontruktor domyslny
 15.         ulamek();
 16.         //kontruktor ulamkowy wymmagane parametry
 17.         ulamek(int, int);
 18.  
 19.         //deklaracjha funkcji zaprzyjaznionej
 20.  
 21.          friend ostream& operator<< (ostream&,ulamek&);
 22.          friend istream& operator>> (istream&,ulamek&);
 23.          NWD(ulamek&);
 24.          ulamek operator+ (ulamek&);
 25.  
 26.  
 27. };
 28.  
 29. ulamek::ulamek(){
 30.     licznik = 0;
 31.     mianownik = 1;
 32. }
 33.  
 34.  
 35. ulamek::ulamek(int a, int b){
 36.     licznik = a;
 37.     mianownik = b;
 38. }
 39.  
 40. istream& operator>> (istream &wejscie, ulamek& u)
 41. {
 42.    char kreska;
 43.    wejscie >> u.licznik;
 44.    wejscie.get(kreska);
 45.  
 46.    if (kreska == '|'){
 47.  
 48.         wejscie >> u.mianownik;
 49.         return wejscie;
 50.    }
 51.  
 52.    else
 53.    return wejscie;
 54. }
 55.  
 56. ostream& operator<< (ostream &wyjscie, ulamek& u)
 57. {
 58.    wyjscie << u.licznik;
 59.    if(u.mianownik == 1){
 60.         wyjscie << " ";
 61.         return wyjscie;
 62.    }
 63.    else
 64.     wyjscie << "|" << u.mianownik << " ";
 65.  
 66.    return wyjscie;
 67.  
 68. }
 69.  
 70. ulamek::NWD(ulamek& u){
 71.  
 72.  
 73.     while(u.licznik!=u.mianownik)
 74.        if(u.licznik>u.mianownik)
 75.            u.licznik-=u.mianownik; //lub a = a - b;
 76.        else
 77.            u.mianownik-=u.licznik; //lub b = b-a
 78.     return u.licznik; // lub b - obie zmienne przechowuj¹ wynik NWD(a,b)
 79.  
 80.  
 81. }
 82.  
 83. ulamek ulamek::operator+ (ulamek& u)
 84. {
 85.    ulamek u1;
 86.    u1.licznik=licznik * u.mianownik + u.licznik * mianownik;
 87.    u1.mianownik=mianownik * u.mianownik;
 88.    if(u1.licznik % u1.mianownik == 0)
 89.    u1.licznik = u1.licznik / u1.mianownik;
 90.    u1.mianownik = 1;
 91. }
 92.  
 93. int main()
 94. {
 95.  
 96.     ulamek u;
 97.     vector <ulamek> Element;
 98.  
 99.     // Problemem jest to ze mam jak by jedną nazwe obiektu klasy czyli Element i on mi zapamiętuje mianownik zamiast ze tak powiem kozystac z mojego kontruktora kiedy nie podalem mianownika a kontruktor daje mi domyslnie 1 a tutaj to nie działa p  ;
 100.     cin >> u;
 101.     Element.push_back(u);
 102.     cin >> u;
 103.     Element.push_back(u);
 104.     cin >> u;
 105.     Element.push_back(u);
 106.  
 107.     cout << Element[0];
 108.     cout << Element[1];
 109.     cout << Element[2];
 110.  
 111.     cout << Element[1].mianownik;
 112. /*
 113.     while(getchar() != '\n'){
 114.  
 115.         cin >> u;
 116.         Element.push_back(u);
 117.     }
 118. */
 119.  
 120. /*
 121.      for(int i = 0; i < Element.size(); i++)
 122.     {
 123.         cout << Element[i];
 124.     }
 125. */
 126. /*
 127.     ulamek u1, u2, u3, u4,  wynik;
 128.  
 129.  
 130.     cin >> u1;
 131.     cout << u1;
 132.     cin >> u2;
 133.     cout << u2;
 134.     cin >> u3;
 135.     cout << u3;
 136.     cin >> u4;
 137.     cout << u4;
 138. */
 139.  
 140.  
 141.  
 142.  
 143.    // wynik = u1+u2;
 144.   //  cout << u1 << u2;
 145.    // cout << wynik;
 146.  
 147.  
 148.  
 149.     return 0;
 150. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top