Advertisement
Guest User

Nex-AC Lv lang

a guest
Dec 23rd, 2015
455
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //For Nex-AC v1.0 (0.3.7-R1)
 2.  
 3. #if defined _nex_ac_lang_included
 4. #endinput
 5. #endif
 6. #define _nex_ac_lang_included
 7.  
 8. new
 9. SUSPICION_1[] = "[Nex-AC] Nostradaja uz %d ID. Koda iemesls: %03d%s",
 10. SUSPICION_2[] = "[Nex-AC] Nostradaja uz IP %s. Koda iemesls: %03d%s",
 11. VERSION_WARNING[] = "[Nex-AC] Si anticita versija neder prieks sis servera versijas",
 12. CFG_OPENING_ERROR[] = "[Nex-AC] Izveidosanas/Atversanas kluda %s!",
 13.  
 14.  
 15. #if defined DEBUG
 16. DEBUG_CODE_1[] = "[Nex-AC debug] ID %d parsniedza %d flooda meginajumus. Public ID: %d",
 17. DEBUG_CODE_2[] = "[Nex-AC debug] Nekoretka versija %d ID. Versija: %s",
 18. DEBUG_CODE_3[] = "[Nex-AC debug] ID %d parsniedza %d savienojumu no 1 IP-adreses",
 19. DEBUG_CODE_4[] = "[Nex-AC debug] Неудачный вход в RCON с IP %s используя пароль %s",
 20. DEBUG_CODE_5[] = "[Nex-AC debug] ID %d izmantoja NOP %s",
 21. #endif
 22.  
 23. KICK_MSG[] = "Jus esat izkikots par aizdomam uz citu-programmu lietosanu (#%03d)",
 24. MAX_CONNECTS_MSG[] = "Jus parsniedzat maksimalo savienojumu skaitu no 1 IP-adreses",
 25. UNKNOWN_CLIENT_MSG[] = "Si klienta versija neder, lai speletu uz si servera",
 26.  
 27. LOADED_MSG_1[] = " Anticits Nex-AC ieladets!",
 28. LOADED_MSG_2[] = " Anticita versija: %s",
 29. LOADED_MSG_3[] = " Autors: Nexius",
 30.  
 31. STATS_STRING_1[] = " Anticita Nex-AC statistika",
 32. STATS_STRING_2[] = " Atklati un noversti:",
 33. STATS_STRING_3[] = " %d citosanas meginajumu",
 34. STATS_STRING_4[] = " %d uzlausanas meginajumu",
 35. STATS_STRING_5[] = " %d krasa",
 36. STATS_STRING_6[] = " %d flooda meginajumu",
 37. STATS_STRING_7[] = " %d uzbrukumu",
 38. STATS_STRING_8[] = " Pavisam atrastu un soditu citeru skaits %d";
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement