daily pastebin goal
45%
SHARE
TWEET

main

a guest Oct 18th, 2017 59 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. -- autor: Tomasz Gajger
 2. -- nr. indeksu: 143218
 3. -- Jezyki Programowania, Informatyka - Sem III
 4. -- Program prezentujacy dzialanie mechanizmu randez-vous
 5. -- poprzez symulowanie warzenia piwa przez browar
 6.  
 7. with GNAT.IO; use GNAT.IO;
 8. with Ada.Numerics.Discrete_Random;
 9. with Magazyn;
 10. with Piwa;
 11. with Ada.Exceptions;
 12.  
 13. procedure main is
 14.    -- Stale okreslajace sposób dzialania symulacji
 15.    slodowniaOdstep : duration := 6.7;
 16.    hurtowniaOdstep : duration := 3.3;
 17.    sklepOdstep     : duration := 2.5;
 18.    pubOdstep       : duration := 5.5;
 19.    brakAkcjiOdstep : duration := 1.0;
 20.  
 21.    type koszykNaPiwa is array (Natural range <>) of Piwa.Piwo;
 22.  
 23.    -- Producenci
 24.    task Slodownia;
 25.    task Hurtownia;
 26.    -- Konsumenci
 27.    task Sklep;
 28.    task Pub;
 29.    -- Bufor
 30.    task Browar is
 31.       entry kupPiwka (koszyk : out koszykNaPiwa);
 32.       entry dostawaSlodu ( ile : in integer);
 33.       entry dostawaChmieluIDrozdzy;
 34.    end Browar;
 35.  
 36.    -- Slodownia dostarcza slod
 37.    task body Slodownia is
 38.    begin
 39.       loop
 40.          Browar.dostawaSlodu(10);
 41.          delay slodowniaOdstep;
 42.       end loop;
 43.    end Slodownia;
 44.  
 45.    -- Hurtownia dostarcza chmiel i drozdze
 46.    task body Hurtownia is
 47.    begin
 48.       loop
 49.          Browar.dostawaChmieluIDrozdzy;
 50.          delay hurtowniaOdstep;
 51.       end loop;
 52.    end Hurtownia;
 53.  
 54.    -- Sklep kupuje piwo czesto, ale po jednej sztuce
 55.    task body Sklep is
 56.       koszyk : koszykNaPiwa(0 .. 0);
 57.    begin
 58.       loop
 59.          delay sklepOdstep;
 60.          Browar.kupPiwka(koszyk);
 61.       end loop;
 62.    end Sklep;
 63.  
 64.    -- Pub kupuje piwo rzadziej, ale w wiekszej ilosci
 65.    task body Pub is
 66.       koszyk : koszykNaPiwa(0 .. 9);
 67.    begin
 68.       loop
 69.          delay pubOdstep;
 70.          Browar.kupPiwka(koszyk);
 71.       end loop;
 72.    end Pub;
 73.  
 74.    -- Browar, z surowcow piwowarskich, produkuje piwo, ktore jest przechowywane w jego magazynie
 75.    -- w oczekiwaniu na zakup przez sklep lub pub
 76.    task body Browar is
 77.  
 78.       pojemnoscMagazynuNaSkladniki : constant integer := 50;
 79.  
 80.       slod, drozdze, chmiel : integer := 0;
 81.  
 82.       -- Funkcja sprawdzajaca czy w magazynie na surowce piwowarskie jest jeszcze miejsce
 83.       function sprawdzCzyJestMiejsce( ile : in integer) return boolean is
 84.       begin
 85.          return slod + drozdze + chmiel + ile < pojemnoscMagazynuNaSkladniki;
 86.       end sprawdzCzyJestMiejsce;
 87.  
 88.       -- Warzymy piwo losowo wybierajac jego gatunek i moc!
 89.       function uwarzPiwo return Piwa.Piwo is
 90.          -- Generator Gatunku Piwa
 91.          package LosowyGatunekPiwa is new Ada.Numerics.Discrete_Random(Piwa.gatunki);
 92.          GGP : LosowyGatunekPiwa.Generator; use LosowyGatunekPiwa;
 93.  
 94.  
 95.          package LosowaZawartoscAlkoholu is new Ada.Numerics.Discrete_Random(Piwa.zawartoscAlkoholu);
 96.          GZA : LosowaZawartoscAlkoholu.Generator; use LosowaZawartoscAlkoholu;
 97.       begin
 98.          -- Seedujemy generatory
 99.          Reset(GGP);
 100.          Reset(GZA);
 101.          -- Zwracamy(...sic!) uwarzone piwo :)
 102.          return (gatunek => Random(GGP), moc => Random(GZA));
 103.       end uwarzPiwo;
 104.  
 105.    begin
 106.       loop
 107.          select
 108.             accept kupPiwka (koszyk : out koszykNaPiwa) do
 109.                -- Sklep lub pub zglosil chec zakupu piwa
 110.  
 111.                put_line(">> BROWAR: Ktos chce kupic piwka w ilosci: " & Integer'Image(koszyk'Length));
 112.  
 113.                begin
 114.                   for i in integer range koszyk'First .. koszyk'Last loop
 115.                      koszyk(i) := Magazyn.pobierz;
 116.                   end loop;
 117.                exception
 118.                   when ex : magazyn.wyjatekMagazynu =>
 119.                      put_line("!!BLAD: " & Ada.Exceptions.Exception_Message(ex));
 120.                end;
 121.  
 122.                   put_line(">> BROWAR: ZAKUP UDANY!");
 123.  
 124.             end kupPiwka;
 125.  
 126.          else
 127.             select
 128.                when sprawdzCzyJestMiejsce(10) =>
 129.                   accept dostawaSlodu ( ile : in integer) do
 130.                      -- Przyjechala dostawa slodu
 131.  
 132.                      put_line(">> BROWAR: Przyjelismy dostawe slodu!");
 133.                      slod := slod + 10;
 134.                   end dostawaSlodu;
 135.  
 136.             else
 137.                select
 138.                   when sprawdzCzyJestMiejsce(2) =>
 139.                      accept dostawaChmieluIDrozdzy do
 140.                         -- Przyjechala dostawa chmielu i drozdzy
 141.  
 142.                         put_line(">> BROWAR: Przyjelismy dostawe drozdzy i chmielu!");
 143.                         chmiel := chmiel + 1;
 144.                         drozdze := drozdze + 1;
 145.                      end dostawaChmieluIDrozdzy;
 146.  
 147.                else
 148.                   -- Browar jest bezczynny
 149.  
 150.                   put_line(">> BROWAR: Nie przyjechala dostawa. Piwa tez nikt nie chce kupic...");
 151.                   put     ("           W magazynie: || drozdze:" & Integer'Image(drozdze));
 152.                   put(" | chmiel:" & Integer'Image(chmiel) & " | slod:" & Integer'Image(slod) & " ||");
 153.                   new_line(1);
 154.                   put_line("           Oraz" & Integer'Image(Magazyn.sprawdzIloscSztuk) & " piw gotowych do sprzedania!");
 155.                   delay brakAkcjiOdstep;
 156.  
 157.                end select;
 158.             end select;
 159.          end select;
 160.  
 161.          if slod >= 5 and drozdze >= 1 and chmiel >= 1 then
 162.             put(">> BROWAR: Czas uwazyc troche piwa! Warka gotowa za:");
 163.  
 164.             for i in integer range 1 .. 3 loop
 165.                put(Integer'Image(4 - i) & "..");
 166.                delay 0.5;
 167.             end loop;
 168.  
 169.             new_line(1);
 170.  
 171.             slod := slod - 5;
 172.             drozdze := drozdze - 1;
 173.             chmiel := chmiel - 1;
 174.  
 175.             begin
 176.                for i in integer range 0 .. 4 loop
 177.                   Magazyn.dodaj(uwarzPiwo);
 178.                end loop;
 179.             exception
 180.                when ex : magazyn.wyjatekMagazynu =>
 181.                   put_line("!!BLAD: " & Ada.Exceptions.Exception_Message(ex));
 182.             end;
 183.          end if;
 184.       end loop;
 185.    end Browar;
 186.  
 187. begin
 188.    null;
 189. end main;
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top