nvnnaidenov

Zad16

Sep 21st, 2021
691
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Да се напише програма, която въвежда цифра, след което
 2. я извежда с думи. */
 3. #include <iostream>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. int main()
 8. {
 9.     int i;
 10.  
 11.     cout << "i = ";
 12.     cin >> i;
 13.     if(!cin)
 14.     {
 15.         cout << "Error, bad input!";
 16.         return 1;
 17.     }
 18.  
 19.     if(i < 0 || i > 9)
 20.     {
 21.         cout << "Bad input!" << endl;
 22.         return 1;
 23.     }
 24.     else
 25.     {
 26.         switch(i)
 27.         {
 28.         case 0:
 29.             {
 30.                 cout << "zero" << endl;
 31.             }
 32.             break;
 33.         case 1:
 34.             {
 35.                 cout << "one" << endl;
 36.             }
 37.             break;
 38.         case 2:
 39.             {
 40.                 cout << "two" << endl;
 41.             }
 42.             break;
 43.         case 3:
 44.             {
 45.                 cout << "three" << endl;
 46.             }
 47.             break;
 48.         case 4:
 49.             {
 50.                 cout << "four" << endl;
 51.             }
 52.             break;
 53.         case 5:
 54.             {
 55.                 cout << "five" << endl;
 56.             }
 57.             break;
 58.         case 6:
 59.             {
 60.                 cout << "six" << endl;
 61.             }
 62.             break;
 63.         case 7:
 64.             {
 65.                 cout << "seven" << endl;
 66.             }
 67.             break;
 68.         case 8:
 69.             {
 70.                 cout << "eight" << endl;
 71.             }
 72.             break;
 73.         case 9:
 74.             {
 75.                 cout << "nine" << endl;
 76.             }
 77.             break;
 78.         }
 79.     }
 80.  
 81.     return 0;
 82. }
RAW Paste Data