SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 13th, 2019 95 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. from scipy import *
 2. from pylab import *
 3. import scipy.misc
 4. '''
 5. Prosta funkcja do wyswietlania obrazu.
 6. img - obraz do wyswietlenia, monochromatyczny, z wartosciami pikseli z przedzialu [0.0, 1.0]
 7. lub calkowitymi z przedzialu [0, 255]
 8. imgTitle - tytul obrazu; opcjonalny, wartosc domyslna: '' (tekst pusty)
 9. '''
 10. def showImg(img, imgTitle = ''):
 11.  figure()
 12.  axis("off")
 13.  title(imgTitle)
 14.  vmax = 1.0 #domyslnie - obrazy float
 15.  if "int" in str(img.dtype): #ale jesli obrazy int, to zakres do 255
 16.   vmax = 255.
 17.  imshow(img, cmap=cm.gray, vmin=0, vmax=vmax)
 18. ''' wczytanie obrazu i przeskalowanie wartosci '''
 19. imgF = imread('samolot_mono.png') #obraz z wartosciami z przedzialu [0.0, 1.0]
 20. imgI = (imgF*255).astype('uint8') #obraz z wartosciami calkowitymi z przedzialu [0, 255]
 21. ''' wczytanie obrazu funkcja scipy.misc.imread '''
 22. img = scipy.misc.imread('samolot_mono.png') #obraz z wartosciami calkowitymi zprzedzialu [0, 255]
 23. img2 = scipy.misc.imread('znak7.png')
 24. imgtemp = scipy.misc.imread('znak7.png') #pomocnicza kopia znaku wodnego
 25. showImg(img2, 'znak wodny')
 26. '''funkcja ktora wpisuje znaki wodne na najmniej znaczacych bitach obrazu hosta'''
 27. j=0 # pomocnicza zmienna ktora przechowuje numer rzedu znaku wodnego
 28. showImg(img, 'obraz podstawowy')
 29. for x in range(0,img.shape[0],1): # x oznaczac bedzie numer rzedu obrazu hosta krok jest 2 poniewaz w nastepnej petli pokrywamy wartosci z rzedu x+1
 30.  i=0 #pomocnicza zmienna ktora przechowuje numer kolumny znaku wodnego
 31.  if j==len(img2): #jesli j osiagnie wartosc 64 to ja zerujemy bo maksymalna dla naszego znaku do 63 (ma 64 rozdzielczosc ale liczymy od 0)
 32.   j=0
 33.  for y in range(0,img.shape[1],8): # y przechowuje numer kolumny obrazu hosta krok jest 2 poniewaz w nastepnej petli pokrywamy wartosci dla y+1
 34.   if i==len(img2): # zerujemy gdy wartosc przekroczy rozdzielczosc znaku wodnego
 35.    i=0;
 36.    ''' tu wpisujemy wartosc piksela znaku wodnego na najmniej znaczace bity 8 pikseli
 37. obrazu hosta w odpowienich miejscach
 38. np pierwszy piksel znaku wodnego [0,0] na piksele [0,0], [0,1] , [1,0] , [0,1] obrazu
 39. hosta'''
 40.   if img2[j,i] !=0: #jesli wartosc piksela obrazu wodnego jest rowna 255
 41.    img[x,y] |=0x01 #to zmieniamy najmniej znaczacy bit na 1
 42.    img[x,y+1] |=0x01
 43.    img[x,y+2] |=0x01
 44.    img[x,y+3] |=0x01
 45.    img[x,y+4] |=0x01
 46.    img[x,y+5] |=0x01
 47.    img[x,y+6] |=0x01
 48.    img[x,y+7] |=0x01
 49.   else: #jesli ma wartosc 0
 50.    img[x,y]&=0xfe #to zmieniamy najmniejszy bit na 0
 51.    img[x,y+1]&=0xfe
 52.    img[x,y+2]&=0xfe
 53.    img[x,y+3]&=0xfe
 54.    img[x,y+4]&=0xfe
 55.    img[x,y+5]&=0xfe
 56.    img[x,y+6]&=0xfe
 57.    img[x,y+7]&=0xfe
 58.   i+=1 #przechodzimy do nastepnej kolumny
 59.  j+=1 #przechodzimy do nastepnego wiersza
 60. j=0
 61. ''' robimy tablice zer 64x64 ze znaku wodnego pomocniczego'''
 62. for x in range(0, imgtemp.shape[0],1):
 63.  for y in range(0, imgtemp.shape[1],1):
 64.   imgtemp[x,y]=0
 65.  
 66.  
 67.  '''odbicie lustrzane obrazu hosta. odbicie lewej strony obrazy na prawej'''
 68. '''
 69. for x in range(0, img.shape[0],1):
 70.  for y in range(0,img.shape[1]/2,1):
 71.   img[x,img.shape[1]-1-y]=img[x,y];
 72.   '''
 73.    
 74. ''' dodanie szumu impulsowego '''
 75.  
 76.  
 77. threshold = 0.2 #prog okreslajacy jaki procent pikseli ma zostac zaszumiony
 78. value = 1 #poczatkowa wartosc szumu (na zmiane wpisywana bedzie wartosc maksymalna i minimalna)
 79. inoisedimg = zeros(img.shape) #utworzenie tablicy na obraz zaszumiony
 80. for h in range(0, img.shape[0]): #dla kazdego wiersza
 81.  for w in range(0, img.shape[1]): #dla kazdej kolumny
 82.   n = rand() #losowanie liczby z przedzialu [0, 1]
 83.   if n < threshold:
 84.    inoisedimg[h][w] = value #wpisanie 'szumu'
 85.    if value == 1: # \
 86.     value = 0 # >zmiana wartosci 'szumu' - na zmiane wpisywana jest wartosc maksymalna i minimalna
 87.    else: # |
 88.     value = 1 # /
 89.   else:
 90.    inoisedimg[h][w] = img[h][w] #przepisanie wartosci piksela (brak szumu)
 91. img = inoisedimg
 92. #img = img*1.1 #zmiana kontrasu obrazu hosta
 93. ''' ponizej negatyw'''
 94. '''
 95. xp = [0, 255]
 96. yp = [255, 0]
 97. negimg = interp(img.flatten(), xp, yp)
 98. img = negimg.reshape(img.shape)'''
 99. img = img.astype('uint8') #po zmianie wartosci trzeba zmienic typ(kontrast)
 100. #img = img +1 # rozjasniamy obraz
 101. showImg(img, 'szum impulsowy')
 102. j=0 #zmienna pomocnicza okreslajaca numer wiersza
 103. ''' w tej funkcji wyciagamy znak wodny z obrazu hosta '''
 104. for x in range(0,img.shape[0],1):
 105.  i=0 #zmienna pomocnicza okreslajaca numer komorki
 106.  if j==len(img2):
 107.   j=0
 108.  for y in range(0,img.shape[1],8):
 109.   if i==len(img2):
 110.    i=0;
 111. #ustawienie LSB dla 8 pikseli (po 1 piksel znaku wodnego na 8 obrazu hosta)
 112.   if img[x,y] & 0x01:
 113.    bit1 = 1.0 #ustawienie LSB na1
 114.   else:
 115.    bit1 = 0.0 #ustawienie LSB na 0
 116.   if img[x,y+1] & 0x01:
 117.    bit2 = 1.0
 118.   else:
 119.    bit2 = 0.0
 120.   if img[x,y+2] & 0x01:
 121.    bit3 = 1.0
 122.   else:
 123.    bit3 = 0.0
 124.   if img[x,y+3] & 0x01:
 125.    bit4 = 1.0
 126.   else:
 127.    bit4 = 0.0
 128.   if img[x,y+4] & 0x01:
 129.    bit5 = 1.0
 130.   else:
 131.    bit5 = 0.0
 132.   if img[x,y+5] & 0x01:
 133.    bit6 = 1.0
 134.   else:
 135.    bit6 = 0.0
 136.   if img[x,y+6] & 0x01:
 137.    bit7 = 1.0
 138.   else:
 139.    bit7 = 0.0
 140.   if img[x,y+7] & 0x01:
 141.    bit8 = 1.0
 142.   else:
 143.    bit8 = 0.0
 144.   varbits = bit1 +bit2 + bit3 + bit4 + bit5 + bit6 + bit7 + bit8 # sumujemy
 145.   imgtemp[j,i] += varbits # zwiekszamy wartosc o uzyskana sume np za kazdym razem jak trafimy na imgtemp[0,0] to te
 146. #wartosci wszystkie nam sie zsumuja z kazdego wpisanego w obraz znaku wodnego( wyszlo ich 24)
 147.   i+=1 #nastepny numer kolumny
 148.  j+=1 #nastepny numer wiersza
 149. '''konwertujemy uzyskane wartosci na jeden znak wodny'''
 150. for x in range(0,imgtemp.shape[0],1):
 151.  for y in range(0,imgtemp.shape[1],1):
 152.   if imgtemp[x,y]<24/2*4:
 153.    '''#jesli wartosci 1 bylo mniej niz wartosci 0 to ustawiamy wartosc na 0. 24 znaki
 154. wodne mamy obrazie hosta mnozymy razy 4
 155. bo 1 piksel znaku wodnego ->4 na obrazie hosta. jesli wartosci bylo po rowno
 156. to ustawiamy na 255. dla odbicia lustrzanego sprawdzilam
 157. rowniez co sie stanie jesli gdy wartosci 0 i 1 jest po rowno to ustawimy
 158. wartosc na 0. (ustawimy w warunku znak <=)'''
 159.    imgtemp[x,y]=0
 160.   else:
 161.    imgtemp[x,y]=255
 162. showImg(imgtemp, 'znak wodny wyciagniety z obrazu hosta z szumem')
 163. show()
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top