SHARE
TWEET

vektory

a guest Sep 18th, 2019 110 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2. #ifndef vektoryH
 3. #define vektoryH
 4. #include <vcl.h>
 5. #include "knihovna_objektu.h"
 6. #include "my.h"
 7. #include "TmGrid.h"
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. class Cvektory
 11. {
 12.   private:
 13.     Cmy m;//instance na my knihovnu
 14.  
 15.     public:
 16.  
 17.     struct TBod// - NEW + dodat do CObjekt v rámci rodičovských spojáků!!!!
 18.     {
 19.         unsigned long n; //pořadí objektu ve spoj.seznamu
 20.         double X, Y;//umístění v logických (metrických) souřadnicích
 21.         T3Rect kota;//citelná oblast hodnoty kóty od aktuálního bodu k bodu předchozímu ve fyzických souřadnicích (px), uchovávájící oblast celé kóty(rect0), popisku kóty (rect1), jednotek kóty (rect2), neukládat do binárky, slouží jenom jako temp data při vykreslování
 22.         double kota_offset;//odsazení kót v metrech
 23.         struct TBod *predchozi;//ukazatel na předchozí objekt ve spojovém seznamu
 24.         struct TBod *dalsi;//ukazatel na  další objekt ve spojovém seznamu
 25.     };
 26.  
 27.     struct THala// - NEW + dodat do CObjekt!!!!
 28.     {
 29.         UnicodeString name;//název
 30.         double X, Y;//umístění názvu v logických (metrických) souřadnicích
 31.         TBod *body;//definice obrysu haly
 32.     };THala HALA;
 33.  
 34.     struct TPohon
 35.     {
 36.         unsigned long n; //pořadí objektu ve spoj.seznamu
 37.         UnicodeString name;//název
 38.         double rychlost_od;//minimální pracovní rychlost dopravníku
 39.         double rychlost_do;//maximální pracovní rychlost dopravníku
 40.         double aRD;//aktuální rychlost dopravníku m/s
 41.         double roztec;//rozteč palců v m
 42.         double Rz;//rozestup aktivních palců v m                        -asi bude možné odstranit
 43.         double Rx;//rozestup aktivních palců (počet aktivních palců)    -asi bude možné odstranit
 44.         struct TPohon *predchozi;//ukazatel na předchozí objekt ve spojovém seznamu
 45.         struct TPohon *dalsi;//ukazatel na  další objekt ve spojovém seznamu
 46.     };
 47.     TPohon *POHONY;//spojový seznam pohonů
 48.  
 49.     struct TGeometrie//pouze struktura
 50.     {
 51.     short  typ;//0 - linie, 1 - oblouk, -1 neidentifikovatelný tvar pomocí bézieru
 52.         double delka;
 53.         double radius;
 54.         double orientace;
 55.         double rotacni_uhel;
 56.         double X1,Y1,X2,Y2,X3,Y3,X4,Y4;//body bézieru
 57.     };
 58.  
 59.     struct TKomora// - NEW + dodat do CObjekt v rámci rodičovských spojáků!!!!
 60.     {
 61.         unsigned long n; //pořadí ve spoj.seznam
 62.         double velikost;//v metrech
 63.         short typ;//1-se sprchou, 0 bez jen okap
 64.         T3Rect kota;//citelná oblast hodnoty kóty ve fyzických souřadnicích (px), uchovávájící oblast celé kóty(rect0), popisku kóty (rect1), jednotek kóty (rect2), neukládat do binárky, slouží jenom jako temp data při vykreslování
 65.         struct TKomora *predchozi;//ukazatel na předchozí objekt ve spojovém seznamu
 66.         struct TKomora *dalsi;//ukazatel na  další objekt ve spojovém seznamu
 67.     };
 68.  
 69.     struct TElement
 70.     {
 71.         unsigned long n; //pořadí ve spoj.seznamu
 72.         unsigned int eID; //id typu elementu: 0 - stop stanice, 1 - robot, 2 - robot se stop stanicí, 3 - robot s pasivní otočí, 4 - robot s aktivní otočí (resp. s otočí a stop stanicí), 5 - otoč pasivní, 6 - otoč aktivní (resp. otoč se stop stanicí), 7 - pouze geometrická zarážka
 73.         UnicodeString short_name;//krátký název max. 4 znaky
 74.         UnicodeString name;//celý název objektu
 75.         double X, Y;//umístění v logických (metrických) souřadnicích
 76.         double Xt,Yt;//umístění tabulky, resp. mGridu v logických (metrických) souřadnicích
 77.         short orientace;//v jaké orientaci je element na obrazovce vykreslen 0,90,180,270 (orientace dle světových stran)
 78.         double rotace_jig;//úhel o který element orotuje jig vzhledem k jeho aktuální rotaci jigu vůči podvozku, např. rotace_jig=90°, aktuální rotace jigu 90°, výsledek 180° - REVIZE!!!
 79.         short stav;
 80.  
 81.         short PD;//part detect:  -1 = nic, 0 = začátek jigu, 1 = střed jigu, 2 = celý jig
 82.         double LO1;
 83.         double OTOC_delka;
 84.         double LO2;
 85.         double LO_pozice;
 86.  
 87.         double PT1;
 88.         double PTotoc;
 89.         double PT2;
 90.  
 91.         double WT;//čekání na palec
 92.         double WTstop;//čekání na stopce
 93.         double RT;//reserve time
 94.  
 95.         T5Rect citelna_oblast;//pouze pomocná proměnná ve fyzických souřadnicích (px), uchovávájící oblast celé kóty(rect0), popisku kóty (rect1), jednotek kóty (rect2) a samotného názvu např. Robot 3 (rect3) elementu, hodnota koty mezi LO (rect4) - nedovávat  do CObjekt
 96.  
 97.         unsigned int akt_pocet_voziku;
 98.         unsigned int max_pocet_voziku;
 99.  
 100.         TGeometrie geo;
 101.         TmGrid *mGrid;
 102.         unsigned long objekt_n;//příslušnost elementu k objektu
 103.         TPohon *pohon;//přiřazený pohon k elementu
 104.  
 105.         //UnicodeString poznamka;//uloží poznámku   //DOPRYC
 106.  
 107.         struct TElement *sparovany;//ukazatel na následující spárovaný element ve spojovém seznamu (nemusí být totožný s dalším)
 108.         struct TElement *predchozi;//ukazatel na předchozí element ve spojovém seznamu
 109.         struct TElement *dalsi;//ukazatel na  další element ve spojovém seznamu
 110.     };
 111.  
 112.     struct TObjekt
 113.     {
 114.         unsigned long n; //pořadí objektu ve spoj.seznamu
 115.         unsigned int id; //id typu objektu
 116.         UnicodeString short_name;//krátký název max. 4 znaky         //DOPRYC
 117.         UnicodeString name;//celý název objektu
 118.         double X,Y;//umístění objektu ve schématu - prozatím, bude ale sloužit na umístění popisku objektu!!!
 119.         TBod *body;//definice obrysu haly - NEW + dodat do CObjekt!!!!
 120.     double sirka_steny;//šířka stěny kabiny objektu v metrech  - NEW + dodat do CObjekt!!!!
 121.         double Xk,Yk;//bude ke smazání - umístění levého horního rohu kabiny v layoutu a náhledu kabiny  //DOPRYC
 122.         double Xt,Yt;// souřadnice popisku objektu pro možnost posouvání dodat!!!   //PRIDAT
 123.     double Xp,Yp;// souřadnice tab pohonu pro možnost posouvání dodat!!!   //PRIDAT
 124.         short rezim;//rezim objektu 0-S&G,1-Kontin.(line tracking)KK,2-Postprocesní (PP), -1 nenastaven, pouzíva tab.pohonu
 125.         double CT;//pro status návrh   //DOPRYC
 126.         double RD;//pro status návrh v m/s, jenom pomocná proměnná získaná jako DD/CT, stežejní je většinou aRD (aktuální rychlost), která se váže přímo (i datově) k pohonu  //DOPRYC
 127.         double delka_dopravniku;//delka dopravníku v rámci objektu   //DOPRYC
 128.         double kapacita;//uživatelsky zadaná kapacita  //DOPRYC
 129.         double kapacita_dop;//doporučená, vypočítáná  //DOPRYC
 130.         double pozice;//počet vozíků v kabině  //DOPRYC
 131.         double rotace;//rotace jigu v objektu - nově spíše rotace náhledu  - //DOPRYC
 132.         double orientace;//0,90,180,270 (orientace dle světových stran) - používat toto
 133.         double mezera;//mezera mezi vozíky (kritická mezera) //DOPRYC
 134.         double mezera_jig;//mezera mezi jigy //DOPRYC
 135.         double mezera_podvozek;//mezera mezi podvozky  //DOPRYC
 136.         TPohon *pohon;//ukazatel na použitý pohon
 137.         TElement *elementy;
 138.         TPointD min_prujezdni_profil;//výška a šířka minimálního průjezdního profilu v objektu
 139.         TPointD rozmer_kabiny;//délka a šířka obvodových zdí kabiny   //DOPRYC
 140.         T2Rect kabinaKotaX_oblastHodnotaAJednotky;//pouze pomocná proměnná ve fyzických souřadnicích (px), uchovávájící oblast popisku a jednotek kóty kabiny -//DOPRYC
 141.         T2Rect kabinaKotaY_oblastHodnotaAJednotky;//pouze pomocná proměnná ve fyzických souřadnicích (px), uchovávájící oblast popisku a jednotek kóty kabiny -//DOPRYC
 142.         double koty_elementu_offset;//odsazení kót elementů v metrech  - NEW + dodat do CObjekt!!!!
 143.         TKomora *komora;//ukazatel na případné komory objektu - NEW + dodat do CObjekt
 144.         unsigned short cekat_na_palce;//0-ne,1-ano,2-automaticky   //DOPRYC
 145.         unsigned short stopka;//zda následuje na konci objektu stopka //0-ne,1-ano,2-automaticky   //DOPRYC
 146.         double odchylka;//povolená odchylka u PP z CT  //DOPRYC
 147.         double obsazenost;//slouží pro uchování času obsazenosti pro vykreslování na časových osách //DOPRYC
 148.         short CT_zamek; //DOPRYC
 149.         short RD_zamek;  //DOPRYC
 150.         short DD_zamek;   //DOPRYC
 151.         short K_zamek;   //DOPRYC
 152.         UnicodeString poznamka;//uloží poznámku ke vzniku CT   //DOPRYC
 153.         bool probehla_aktualizace_prirazeni_pohonu;//pouze pomocná proměnná využitá v momentu, kdy probíhá nové ukládání pohonů na PL a probíhá aktualizace n, tak ošetření proti situaci např. "2->3 a 3->4"//neukládá se do binárky
 154.         bool zobrazit_koty;//proměnná určující, zda se budou zobrzovat kóty
 155.         bool zobrazit_mGrid;//proměnná určující, zda budou zobrazeny mGridy
 156.         bool uzamknout_nahled;//proměnná určující, zda bude či nebude možné používat interaktivní prvky v náhledu objektu
 157.         struct TObjekt *predchozi;//ukazatel na předchozí objekt ve spojovém seznamu
 158.         struct TObjekt *predchozi2;//ukazatel na předchozí2 objekt ve spojovém seznamu
 159.         struct TObjekt *dalsi;//ukazatel na  další objekt ve spojovém seznamu
 160.         struct TObjekt *dalsi2;//ukazatel na další2 objekt ve spojovém seznamu
 161.     };
 162.     TObjekt *OBJEKTY;//seznam objektů
 163.  
 164.     struct TJig//pouze složený datový typ
 165.     {
 166.         double sirka;
 167.         double delka;
 168.         double vyska;
 169.         double ks;//kusů
 170.     };
 171.  
 172.     struct TCesta//pouze přidružený spoják, který je součástí zakázky, jeden objekt spojáku je jeden segment cesty
 173.     {
 174.         unsigned long n;
 175.         TObjekt *objekt;
 176.         double CT; //cycle time
 177.         double Tc;//čaš čištění v rámci zakázky resp. stejné barvy, vztahuje se na konkrétní objekt a a zároveň zakázku, musí být tady, pokud není použito, tak 0
 178.         double Tv;//čas čištění a výměny barev, vztahuje se na konkrétní objekt a a zároveň zakázku, musí být tady, pokud není použito, tak 0
 179.         unsigned int Opak;//počet opakování jak často se čištění opakuje
 180.         double RD;//rychlost dopravníku
 181.         double Rotace;// úhel natočení jigu v objektu pro danou zakázku   - odstranit
 182.         struct TCesta *predchozi;//ukazatel na předchozí objekt ve spojovém seznamu
 183.         struct TCesta *dalsi;//ukazatel na  další objekt ve spojovém seznamu
 184.     };
 185.  
 186.     struct TZakazka
 187.     {
 188.         unsigned long n;//pořadí objektu ve spoj.seznamu
 189.         UnicodeString id;//uživatelské ID objektu
 190.         unsigned short typ;//0- realná,1-servisní
 191.         UnicodeString name;//název zakázky
 192.         TColor barva;//barva zakáky
 193.         double pomer;//poměr z celkového množství výrobků
 194.         double TT;
 195.         TJig jig;//šířka délka, výška, rotace a  ks připadajících na jig/rám vozzíku
 196.         unsigned long pocet_voziku;//počet vozíků v zakázce
 197.         unsigned long serv_vozik_pocet;//počet servisních vozíků v zakázce
 198.         unsigned long opakov_servis;//cyklus opakování servisních vozíku
 199.         struct TCesta *cesta;//ukazatel na první segment cesty
 200.         struct TZakazka *predchozi;//ukazatel na předchozí objekt ve spojovém seznamu
 201.         struct TZakazka *dalsi;//ukazatel na  další objekt ve spojovém seznamu
 202.     };
 203.     TZakazka *ZAKAZKY;//spojový seznam zakázek
 204.     TZakazka *ZAKAZKY_temp;//spojový seznam zakázek
 205.  
 206.     struct TVozik
 207.     {
 208.         unsigned long n; //pořadí objektu ve spoj.seznamu
 209.         struct TZakazka *zakazka;//ukazatel na přidruženou zakázku
 210.         short typ;//0-normální, 1 - servisní
 211.         double start;//výchozí pozice v grafu časových os
 212.         double pozice;//aktuální pozice na dopravniku či v grafu časových os
 213.         struct TVozik *predchozi;//ukazatel na předchozí objekt ve spojovém seznamu
 214.         struct TVozik *dalsi;//ukazatel na další objekt ve spojovém seznamu
 215.     };
 216.     TVozik *VOZIKY;//spojový seznam vozíků
 217.  
 218.     struct TVozik_parametry//paremtry vozíků - stejné pro všechny vozíky
 219.     {
 220.         double delka;
 221.         unsigned short typ;//0 - podlahový, 1 - závěsný
 222.     };
 223.  
 224.     struct T_raster
 225.     {
 226.         UnicodeString filename;//adresa umístění podkladového rastru na disku
 227.         long double resolution;//rozlišení metrů na jeden pixel rastrového podkladu
 228.         double X,Y;//logické souřadnice (v metrech) umístění rastrového podkladu v projektu
 229.         bool show;//indikace zda je raster zobrazen
 230.         bool grayscale;//zda bude či nebude rastrový podklad v odstínech šedi či nikoliv
 231.         int dim;//úroveň ztlumení
 232.     };
 233.  
 234.     struct T_vector
 235.     {
 236.         int vector;//úroveň ztlumení vektorů - zatím nebude využito
 237.         bool transparent;//zda bude vektorová vrstva transparentní - zatím nebude využito
 238.     };
 239.  
 240.     struct T_parametry_projektu //(Parametry výroby + Parametry linky (vozíky)
 241.     {
 242.     int katalog;//ID katalogových komponent zvolených pro geometrické elementy linky
 243.     short typ_linky; //0 - podlahový, 1 - podvěsný
 244.     double radius;
 245.         TDateTime cas_start;//začátek výroby v SEČ (resp. LSEČ)
 246.         unsigned long  mnozstvi;//požadované množství
 247.         double hod_den;//počet hodin za den
 248.         double dni_rok;//počet hodin za den
 249.         double efektivita;//přepokládaná výrobní efektivina
 250.         double TT;//pro návrháře
 251.         double delka_jig;
 252.         double sirka_jig;
 253.         double vyska_jig;
 254.         double delka_podvozek;
 255.         T_raster raster;
 256.         T_vector vector;
 257.     };
 258.     T_parametry_projektu PP;
 259.  
 260.     struct TPalec
 261.     {
 262.         unsigned long n; //pořadí objektu ve spoj.seznamu
 263.         //double pozice;
 264.         //struct TObjekt *segment;
 265.         //přiřazení k dopravníku???
 266.         struct TPalec *predchozi;
 267.         struct TPalec *dalsi;
 268.     };
 269.     TPalec *PALCE;//spojový seznam palců na řetězu
 270.  
 271.     struct TProces
 272.     {
 273.         unsigned long n; //pořadí objektu ve spoj.seznamu
 274.         unsigned long n_v_zakazce;//pořadí objektu v rámci zakázky
 275.         double Tpoc;//X-počateční   //absolutní časy (i dále)
 276.         double Tkon;//X-koncové
 277.         double Tdor;//X-dorovnání předchozího vozíku
 278.         double Tpre;//X- nutná doba přejezdu, zpoždění za předchozím vozíkem
 279.         double Tcek;//X- nutná doba cekani na palec
 280.         double Trand;//hodnota vypočitán dle funkce náhodná doba čekání na palec
 281.         struct TCesta *segment_cesty;//příslušnost procesu k vyjmutému (ze spojáku) segmentu cesty (tedy objektu)
 282.         struct TVozik *vozik;//ukazatel na vozík jehož proces vyjadřuje
 283.         struct TProces *predchozi;//ukazatel na předchozí objekt ve spojovém seznamu
 284.         struct TProces *dalsi;//ukazatel na  další objekt ve spojovém seznamu
 285.     };
 286.     TProces *PROCESY;//seznam vygenerovaných procesů  v rámci časových os
 287.  
 288.     struct TOdstavka
 289.     {
 290.         unsigned long n; //pořadí objektu ve spoj.seznamu
 291.         double datum_od;
 292.         double datum_do;
 293.         struct TOdstavka *predchozi;//ukazatel na předchozí objekt ve spojovém seznamu
 294.         struct TOdstavka *dalsi;//ukazatel na  další objekt ve spojovém seznamu
 295.     };
 296.     struct TOdstavka ODSTAVKY;//seznam plánovaných odstávek linky
 297.  
 298.     struct TDoubleHodnota
 299.     {
 300.         unsigned int n; //pořadí objektu ve spoj.seznamu
 301.         double hodnota;//double hodnota
 302.         struct TDoubleHodnota *predchozi;//ukazatel na předchozí objekt ve spojovém seznamu
 303.         struct TDoubleHodnota *dalsi;//ukazatel na  další objekt ve spojovém seznamu
 304.     };
 305.  
 306.     struct Ttyp_dopravniku// - NEW + dodat do CObjekt
 307.     {
 308.         unsigned long n; //pořadí objektu ve spoj.seznamu
 309.         short druh;//0 - podlahový, 1 - podvěsný
 310.         UnicodeString name;//název
 311.         UnicodeString link;//hypertextový odkaz na katalog
 312.         TDoubleHodnota *roztec;//přidružený spojový seznam možných roztečí
 313.         TDoubleHodnota *hOblouk;//přidružený spojový seznam horizontálních oblouků
 314.         TDoubleHodnota *hRadius;//přidružený spojový seznam horizontálních radiusů
 315.         TDoubleHodnota *vOblouk;//přidružený spojový seznam vertikálních oblouků
 316.         TDoubleHodnota *vRadius;//přidružený spojový seznam vertiálních radiusů
 317.         struct Ttyp_dopravniku *predchozi;//ukazatel na předchozí objekt ve spojovém seznamu
 318.         struct Ttyp_dopravniku *dalsi;//ukazatel na  další objekt ve spojovém seznamu
 319.     };Ttyp_dopravniku *KATALOG;
 320.  
 321.     struct TText
 322.     {
 323.         unsigned long n; //pořadí objektu ve spoj.seznamu
 324.         int vrstva;//ID vrstvy, slouží na filtr vykreslení (např. layout vs. editace)
 325.         double X, Y;//umístění objektu levý horní okraj
 326.         short zarvonani;//typ zarovnání textu vůči X,Y
 327.         UnicodeString text;//samotný text
 328.         TFont *Font;//vlastnosti font (název, velikost, rotace, barva, styl)
 329.         //použít na CFont:unsigned short int size;
 330.         //použít na CFont:unsigned short int styl;//0-nic, 1-bold,2-italic,3-oboje
 331.         //použít na CFont:TColor barva;
 332.         TColor barva_pozadi;
 333.         struct TText *predchozi;//ukazatel na předchozí objekt ve spojovém seznamu
 334.         struct TText *dalsi;//ukazatel na  další objekt ve spojovém seznamu
 335.     };
 336.     struct TText *TEXTY;
 337.  
 338.     struct TSpojnice
 339.     {
 340.         unsigned long n; //pořadí objektu ve spoj.seznamu
 341.         int vrstva;//ID vrstvy (např. layout vs. editace)
 342.         short zakonceni;//0 - nebude zakončeno, 1- bude zakončeno šipkou, popř. další možné typy doplnit
 343.         short typ;//0-liniová spojnice, 1-bézierová spojnice
 344.         TBod *body;//souřadnice vedení šipky
 345.         unsigned short int width;//šířka v px
 346.         TColor barva;
 347.         short cara_typ;//typ čáry
 348.         struct TSpojnice *predchozi;//ukazatel na předchozí objekt ve spojovém seznamu
 349.         struct TSpojnice *dalsi;//ukazatel na  další objekt ve spojovém seznamu
 350.     };
 351.     struct TSpojnice *SPOJNICE;//seznam linií sloužicích pro účely poznámek
 352.  
 353.     struct TFile_hlavicka
 354.     {
 355.         unsigned short int Verze;
 356.         unsigned short int Mod;
 357.         double Zoom;
 358.         long PosunutiX;//proměnné uchovávajicí velikost posunu obrazu (pro scrollování atp.), je to ve fyzických souřadnicích zařízení
 359.         long PosunutiY;//proměnné uchovávajicí velikost posunu obrazu (pro scrollování atp.), je to ve fyzických souřadnicích zařízení
 360.         unsigned int pocet_objektu;
 361.         unsigned int pocet_vyhybek;
 362.         unsigned int pocet_pohonu;
 363.         unsigned int pocet_zakazek;
 364.         unsigned int pocet_voziku;
 365.         //parametry projektu (PP):
 366.         TDateTime cas_start;//začátek výroby v SEČ (resp. LSEČ)
 367.         unsigned long  mnozstvi;//požadované množství
 368.         double hod_den;//počet hodin za den
 369.         double dni_rok;//počet hodin za den
 370.         double efektivita;//přepokládaná výrobní efektivina
 371.         double TT;//globální TT linky
 372.         double delka_jig;
 373.         double sirka_jig;
 374.         double vyska_jig;
 375.         double delka_podvozek;
 376.     int katalog;
 377.         short typ_linky;
 378.     double radius;
 379.     short objekt_posunout_vse;
 380.     };
 381.     TFile_hlavicka File_hlavicka;
 382.  
 383. //konstruktor
 384.     Cvektory();
 385.  
 386. //společné metody pro HALU a OBJEKT, pokud je ukazatel na Objekt NULL, jedná se o metody pro HALU
 387.     void hlavicka_body(TObjekt *Objekt=NULL);//pomocná metoda, není třeba volat, volá se automaticky při vkládání prvního bodu při vloz_bod, pokud je ukazatel na Objekt NULL, jedná se o metody pro HALU
 388.     void vloz_bod(TBod *Bod,TObjekt *Objekt=NULL);//vloží nový bod na konec seznamu bodů, pokud je ukazatel na Objekt NULL, jedná se o metody pro HALU
 389.     void vloz_bod(double X, double Y,TObjekt *Objekt=NULL,TBod *ZaBod=NULL, bool ortogonalizovat=true,bool konec=false);//vloží nový bod na konec seznamu bodů pokud je Za=NULL, jinak vloží za tento bod, ošetřuje bod vložený na stejný místo jako předchozí, či jako první, pokud se jedná o poslední vložení při uzavírání polygonu a je zapnuta ortogonalizace, je zajištěno, aby byl první poslední a předposlední bod v ortogonalizovaném vztahu, zajištění poslední spojnice zajištuje vykreslovací metoda, pokud jsou vloženy pouze 3 body a ukončeno vkládání je dopočítán 4 bod do rozměrů obdélníku
 390.     void posun_bod(double X, double Y,TBod* Bod);//posune bod HALy nebo Objektu, záleží, kam bod náleží
 391.     void posun_hranu(double OffsetX,double OffsetY,TBod* Bod1,TBod* Bod2);//posune hranu tvořenou danými body o zadaný offset
 392.     void posun_body(double OffsetX,double OffsetY,TObjekt* Objekt=NULL);//posune všechny body polygonu objektu či haly o daný offset
 393.     void rotuj_body(double X, double Y,double uhel,TObjekt* Objekt=NULL);//orotuje celý polygonu objektu či haly proti směru hodinových ručiček okolo osy dle bodu o souřadnicích X,Y, dle hodnoty rotace uhel
 394.     TBod *najdi_bod(TObjekt* Objekt=NULL);//na aktuálních souřadnicích myši hledá bod, pokud je nalezen vrátí na něj ukazatel, pokud je ukazatel na Objekt NULL, jedná se o metodu pro HALU
 395.     TBod *najdi_usecku(TObjekt* Objekt=NULL,long presnost=3);//na aktuálních souřadnicích myši hledá úsečku, pokud je nalezena je vracen ukazatel na druhý bod, pokd nebylo nalezeno nic vrátí NULL, parametr Objekt implicitně NULLL, rozlišuje hledání úsečky v HALE nebo v Objektu, parametr přesnost určuje vzdálenost od přímky, která je nutná k její detekci
 396.     short PtInKota_bod(TObjekt *Objekt=NULL);//ověří zda se na daných fyzických souřadnicích myši nachází kóta hrany/stěny HALy či Objektu (Objektu pokud Objekt!=NULL), pokud ne vrací -1, pokud ano 0 v celé kótě, 1 - na hodnotě kóty, 2 - na jednotkách kóty , pozn. oblast kóty se testuje až jako poslední
 397.     bool PtInBody(TObjekt *Objekt=NULL);//ověří zda se souřadnicích myši nachází ve vnitř polygonu, pokud je Objekt==NULL, hledá se v polygonu HALy
 398.     void kopiruj_body(TObjekt *Original,TObjekt *Kopie);//zkopíruje body včetně z originálu na kopii bez ukazatelového propojení, funguje jenom pro body objektů nikoliv HALY!!!
 399.     void smaz_bod(TBod* Bod,TObjekt* Objekt=NULL);//smaže konkrétní bod, pokud je ukazatel na Objekt NULL, jedná se o metodu pro HALU
 400.     void vymaz_body(TObjekt* Objekt=NULL);//vymaže všechny body včetně hlavičky, pokud je ukazatel na Objekt NULL, jedná se o metodu pro HALU
 401.  
 402. //výhybky
 403.     unsigned int pocet_vyhybek;//uchovává počet přidaných vyhybek, - NEW + dodat do CObjekt a do souborové hlavičky včetně souvisejícího!!!
 404.     bool akt_vetev;//nese informaci o jakou větev ve schématu se jedná, true = primární (dalsi) false = sekundarní (dalsi2)
 405.  
 406. //metody pro OBJEKTY
 407.     void hlavicka_OBJEKTY();
 408.     TObjekt *vloz_objekt(unsigned int id, double X, double Y);//vloží prvek do seznamu + vrátí ukazatel na vložený prvek
 409.     TObjekt *vloz_objekt(unsigned int id, double X, double Y,TObjekt *pred,TObjekt *po);//přetížená fce vkládá objekt za objekt p + vrátí ukazatel na vložený prvek
 410.     TObjekt *vloz_objekt(unsigned int id, double X, double Y,TObjekt *vyhybka,TObjekt *pred,TObjekt *po);//přetížená fce vkládá spojku + vrátí ukazatel na vložený prvek
 411.     void vloz_objekt(TObjekt *Objekt);//přetížená fce
 412.     TObjekt *Cvektory::nastav_atributy_objektu(unsigned int id, double X, double Y);//alokuje paměť pro objekt, nastavý atriuty objektu, vrátí ukazatel na nově vytvořený prvek
 413.     TObjekt *kopiruj_objekt(TObjekt *Objekt,short offsetX=0,short offsetY=0,AnsiString index_name="",bool remove_pre_index=false,TObjekt *p=NULL);//zkopíruje objekt Objekt na konec spojového seznamu Objektů, za předpokladu že p==NULL, pokud p není NULL je objekt za tento objekt p ve spojovém seznamů objektů zařazen, hodnota offsetu je hodnota odsazení zkopírovoaného objektu od objektu vzorového,index_name slouží pro rozlišení např. LAK, LAK1, LAK2...,zároveň vrací ukazatel na právě zkopírovaný objekt např. pro další použití
 414.     void kopiruj_objekt(TObjekt *Original,TObjekt *Kopie);//zkopíruje atributy objektu bez ukazatelového propojení, kopírování proběhne včetně spojového seznamu elemementu opět bez ukazatelového propojení s originálem, pouze ukazatel na mGrid originálu zůstané propojený
 415.     TObjekt *PtInObjekt();//ověří, zda se na souřadnicích myši nachází nějaký objekt, pokud ano, vrátí na něj ukazatel, jinak vrátí NULL
 416.     TObjekt *najdi_objekt(double X, double Y,double offsetX, double offsetY,short typ=-1);//hledá bod v dané oblasti
 417.     short oblast_objektu(TObjekt *O,double X, double Y);//vrátí ret podle toho v jaké jsem oblasti objektu, slouží k přilepování objektu při vkládání, ret = 0 - mimo oblasti, 1 - oblast za objektem, 2 - oblast před objektem
 418.     TObjekt *vrat_objekt(unsigned int n);//dle zadaného n vrátí ukazatel na hledaný objekt
 419.     TObjekt *vrat_objekt_z_roma(int X);//dle X kurzoru myši vrátí z modu procesy (ROMA) ukazatel na aktuální objekt
 420.     TObjekt *vrat_objekt(TElement *Element,bool In_pom_temp=false);//vrátí rodičovský Objekt daného elementu, In_pom_temp - zda bude hledat místo daného ostrého objektu v něm
 421.     void aktualizace_objektu(short typ);//dle zadaného TT  či případně dalších hodnot zaktualizuje paramametry všech objektů//typ -2://zaktualizuje přiřazení pohonu k objektu, nutné pokud proběhla změna v pohonech, protože původní jsou smazané //typ -1://dle zamčených a odemčených hodnot při změně TT//typ 0://dle zamčených a odemčených hodnot při změně parametrů vozíku//typ 1://při změně TT změna CT a RD, K a DD zůstává//typ 2://při změně TT změna K,DD,RD zůstává CT//typ 3://při změně parametrů vozíku změna DD, RD zůstává K, CT//typ 4://při změně parametrů vozíku změna u DD, CT zůstává K,RD//typ 5://při změně parametrů vozíku změna u K,CT,RD zůstává DD
 422.     void aktualizace_prirazeni_pohonu_k_objektum(unsigned int oldN,unsigned int newN);//všem objektům, které měly přiřazen pohon s oldN(oldID), přiřadí pohon s newN(newID), podle toho, jak jsou ukládány nově do spojáku, důležité, pokud dojde k narušení pořadí ID resp n pohonů a pořadí jednotlivých řádků ve stringridu, např. kopirováním, smazáním, změnou pořadí řádků atp.
 423.     void aktualizace_prirazeni_pohonu_dokoncena();//po dokončení aktualizace přiřazení pohonu (při ukládání pohonu na PL) vrátí atribut probehla_aktualizace_prirazeni_pohonu všech objektů na false, aby bylo připraveno k dalšímu opětovnému užítí, nepřímo spolupracuje s metodou výše uvedenou aktualizace_prirazeni_pohonu_k_objektum
 424.     double vrat_soucet_delek_vsech_objektu();//sečte délky jednotlivých objektů
 425.     unsigned int pocet_objektu(short typ=-1);//vrátí počet objektů v požadovaném režimu, nebo v případě implicitního parametru -1 objekty ve všech režimech
 426.     unsigned int pocet_objektu_zakazky(TZakazka *Zakazka,short typ=-1);//vrátí počet objektů v požadovaném režimu pro danou zakázku, nebo v případě implicitního parametru -1 objekty ve všech režimech pro danou zakázku
 427.     AnsiString vypsat_objekty_bez_prirazenych_pohonu(bool shortname=true,AnsiString separator=", ");//vrátí AnsiString řetezec shortname či name (dle prvního parametru, který je implicitně na shortname=true) seznam objektů, které nemají přiřazený pohon, jednotlivé názvy objektů oddělí dle paramaterů seperátor, implicitně ", " tj. čárka a mezera,, v případě že žádný objekt nenajde, vrátí prázdný řetězec
 428.     unsigned long vrat_pocet_objektu_bezNEBOs_prirazenymi_pohonu(bool s,short rezim=-1);//vrátí počet objektů bez či s přiřazenými pohony (dle vstupního parametru), parametr režim ve všech režimech -1, 0 - S&G, 1-KK, 2 - PP
 429.     AnsiString vypis_objekty_vyuzivajici_pohon(unsigned long n,bool short_name=true);//dle n pohonu vráti objekty, které pohon používají, pokud je short_name na true, vrátí kratký název objektu jinak dlouhý
 430.     unsigned long vrat_pocet_objektu_vyuzivajici_pohon(unsigned long n, short rezim=-1);//vratí počet objektů přiřazených k danému pohonu, parametr režim ve všech režimech -1, 0 - S&G, 1-KK, 2 - PP
 431.     TObjekt *vrat_objekty_vyuzivajici_pohon(unsigned long n, short rezim=-1);//vratí formou ukazatele na pole objekty přiřazené k danému pohonu, parametr režim, ve všech režimech -1, 0 - S&G, 1-KK, 2 - PP
 432.     TObjekt *vrat_objekty_bez_pohonu();//vratí formou ukazatele na pole objekty bez pohonů
 433.     AnsiString vypis_objekty_s_pohony_bez_roztece(bool shortname=true);//vrátí AnsiString řetezec shortname či name (dle parametru, který je implicitně na shortname=true) seznam objektů, které mají přiřazený pohon bez uvedené rozteče jednotlivé názvy objektů oddělí  ", " tj. čárkou a mezerou, v případě že žádný objekt nenajde, vrátí prázdný řetězec, pozor pohony bez přiřazení k objektům nevypisuje
 434.     AnsiString vypis_objekty_mimo_100vytizeni(bool shortname=true, bool vypsat_procetna=true, AnsiString separator=", ");//vrátí AnsiString řetezec shortname či name (dle parametru, který je implicitně na shortname=true) seznam objektů podle zakázek, které nemají 100% vytížení
 435.     double vrat_min_rychlost_prejezdu();//najde ze všech objektů nejnižší rychlost přejezdu (tj. totál min RD), neřeší přiřazení k pohonům, pomůcka pro stanovení referenční rychlosti animace
 436.     short smaz_objekt(TObjekt *Objekt,bool opakovani=false);//smaže prvek ze seznamu, opakování určuje zda se smazání provedlou jednou či 2x, v případě odstranění vyhybky je potřeba odstranit i její spojku
 437.     void zmen_poradi_objektu(TObjekt *aktualni_poradi,TObjekt *nove_poradi);
 438.     void zmen_poradi_objektu(unsigned long aktualni_poradi,unsigned long nove_poradi);
 439.     void nove_nazvy();//projde všechny objekty, výhybkám a spojkám upravý návez podle jejich n
 440.     void nove_indexy(bool nasledne_zmena_nazvu=false);//projde všechny objekty a nastavý nové indexy podle aktuálního pořadí objektů
 441.     void ortogonalizovat();//ortogonalizuje schéma
 442.     TObjekt *dalsi_krok(TObjekt *Objekt,TPoint *tab_pruchodu);//určuje další krok cyklu při procházení objektů
 443.     void posun_objekt(double X,double Y,TObjekt *Objekt,bool kontrolovat_oblast=true);//slouží k posunu objektu jako celku o X a Y, posun kabiny, pohonu, elementů, tabulek, nadpisu, kontrolovat_oblast slouží k nucenému přesunutí
 444.     void rotuj_objekt(TObjekt *Objekt, double rotace);//orotuje objekt o danou rotaci
 445.     //přidružené metody pro KOMORY
 446.     void vloz_komoru(TObjekt *Objekt,double velikost,TKomora *ZaKomoru=NULL,short typ=1);//vloží novou komoru na konec seznamu komor, pokud je ZaKomoru=NULL, jinak vloží za tento objekt, nastaví velikost dané komory dle proměnné velikost,short typ;//1-se sprchou, 0 bez jen okap
 447.     void vloz_komoru(TObjekt* Objekt,TKomora *Komora,TKomora *ZaKomoru=NULL,short typ=1);//vloží novou komoru na konec seznamu komor, pokud je ZaKomoru=NULL, jinak vloží za tento objekt, není třeba nastavovat ukazatele ani n-pořadí,short typ;//1-se sprchou, 0 bez jen okap
 448.     TKomora *najdi_komoru(TObjekt* Objekt);//na aktuálních souřadnicích myši hledá komoru, pokud je nalezena vrátí na ni ukazatel
 449.     short PtInKota_komory(TObjekt *Objekt,long X,long Y);//ověří zda se na daných fyzických souřadnicích nachází kóta komory, pokud neexistují komory vrací -2, pokud se nenachází na kótě vrací -1, pokud ano 0 v celé kótě, 1 - na hodnotě kóty, 2 - na jednotkách kóty, pozn. oblast kóty se testuje až jako poslední
 450.     double vrat_velikosti_komor(TKomora *po=NULL);//vrátí součet velikostí komor, nebo velikosti do konkrétní komory (včetně)
 451.     void kopiruj_komory(TObjekt *Original,TObjekt *Kopie);//zkopíruje komory včetně jejich velikosti z originálu na kopii bez ukazatelového propojení
 452.     void presun_komoru(TObjekt *Objekt,TKomora *aktKomora,TKomora *za);//slouží ke změně pořadí komor
 453.     void smaz_komoru(TObjekt* Objekt,TKomora* Komora);//smaže konkrétní komoru daného objektu
 454.     void vymaz_komory(TObjekt* Objekt);//vymaže všechny komory daného objektu včetně hlavičky
 455.     long vymaz_seznam_OBJEKTY();//vymaže spojový seznam technologických objektů včetně přidružených elementů a případných komor z paměti
 456.  
 457. //metody pro ELEMENTY
 458.     void hlavicka_elementy(TObjekt *Objekt);//danému objektu vytvoří hlavičku elementů
 459.     TElement *vloz_element(TObjekt *Objekt,unsigned int eID, double X, double Y,short rotace_symbolu,TElement *Ep=NULL);//vloží element do spojového seznamu elementů daného technologického objektu a zároveň na něj vrátí ukazatel
 460.     void vloz_element(TObjekt *Objekt,TElement *Element,TElement *Ep=NULL);//vloží element do spojového seznamu elementů daného technologického objektu
 461.     Cvektory::TElement *vloz_element_za(TObjekt *Objekt,TElement *Element);//kontrola zda vkládaný element bude umístěn na konec nebo mezi jiné elementy, pokud bude vkládán na konec return=NULL, pokud mezi elementy return=ukazatel na předchozí element
 462.     void vloz_G_element(TElement *Element,short typ,double X1,double Y1,double X2,double Y2,double X3,double Y3,double X4,double Y4,double orientace=0,double rotacni_uhel=0,double radius=0,double delka=0);//danému elementu přiřadí/naplní geometrickou složku
 463.     void uprav_popisky_elementu(TObjekt *Objekt, TElement *Element);//upraví indexy a popisky elementů po vloženém elementu (parametr Element), pokud dostane parametrem Element NULL přejmenuje a přeindexuje všechny ovlovněné elementy do původního stavu (tlačítko storno)
 464.     void kopiruj_element(TElement *Original, TElement *Kopie);//zkopíruje atributy elementu bez ukazatelového propojení, pouze ukazatelové propojení na mGrid je zachováno
 465.     void kopiruj_elementy(TObjekt *Original, TObjekt  *Kopie);//zkopíruje elementy a jejich atributy bez ukazatelového propojení z objektu do objektu, pouze ukazatelové propojení na mGrid je zachováno spojuje dvě metody vloz_element(TObjekt *Objekt,TElement *Element) a kopiruj_element(TElement *Original, TElement *Kopie);
 466.     void vytvor_elementarni_osu(TObjekt *Original, TObjekt  *Kopie);//připraví vektor provizorní osy pohonu
 467.     int vrat_eID_prvniho_pouziteho_robota(TObjekt *Objekt);//vratí eID prvního použitého robota, slouží na filtrování, jaké roboty v knihovně robotů zakazazovat, pokud není nic nalezeno vrátí -1
 468.     unsigned int vrat_poradi_elementu(TObjekt *Objekt,unsigned int eID);//vratí pořádí stopek, robotů a otočí zatím pouze v elementu, bude na zvážení rozšíření na všechny objekty
 469.     unsigned int vrat_poradi_elementu_do (TObjekt *Objekt, TElement *Element);//vrátí pořadí robotů v objektu, stopek a otočí ve všech předchozích objektech, to všd do Elementu
 470.     unsigned int vrat_nejvetsi_ID_tabulek (TObjekt *Objekt);//vrátí největší ID napříč mGridy v objektu, používáno pro přiřazování ID novým tabulkám, řešeno takto z důvodu chyby při odmazávání a následném přidávání elementu (v kabině jsou 3 elementy druhý se odmaže, tabulky v kabině mají nyní ID 1 a 3, po přidání dalšího elementu bylo dříve přidano ID=pocet elementů, což by se v tomto případě rovnalo 3)
 471.     void rotace_elementu(TObjekt *Objekt,short rotace);//orotuje všechny elementy daného objektu o danou hodnotu
 472.     TElement *najdi_element(TObjekt *Objekt, double X, double Y);//hledá element v místě kurzoru pracuje v logických/metrických souradnicích
 473.     TElement *najdi_tabulku(TObjekt *Objekt, double X, double Y);//hledá tabulku elementu pouze pro daný objekt v oblasti definované pomocí šířky a výšky tabulky (která se může nacházet v daném místě kliku), pracuje v logických/metrických souradnicich, vrátí ukazatel na daný element, který tabulku vlastní, pokud se na daných souřadnicích nachází tabulka
 474.     TElement *vrat_element(TObjekt *Objekt, unsigned int n);//vraťí ukazatel na element dle n elementu umístěného v daném objektu
 475.     short PtInKota_elementu(TObjekt *Objekt,long X,long Y);//ověří zda se na daných fyzických souřadnicích nachází kóta elementu, pokud ne vrací -1, pokud ano 0 v celé kótě, 1 - na hodnotě kóty, 2 - na jednotkách kóty , 3 - na hodnotě LO kóty , pozn. oblast kóty se testuje až jako poslední
 476.     bool posun_element(TElement *Element,double vzdalenost,bool pusun_dalsich_elementu=false,bool posun_kurzorem=false);//posune pouze Element z pomocného spojového seznamu pom_temp na parametrem uvedenou vzádlenost (v metrech) od elementu předchozího, pokud je implicitní hodnota pusun_dalsich_elementu false změněna na true, jsou o danou změnu posunu přesunuty i elementy následující Elementu (tudíž jejich vzdálenost od Elementu bude zachována, naopak v případě výchozí hodnoty false je následujícím/dalším elementům poloha zachována). Nutá rozdílná funkce při posunu z kót a při posunu korzorem, proto parametr posun_kurzorem
 477.     void posuv_aktualizace_RT(TElement *Element);//posunem elementu tj. změnou vzdálenosti od předchozího se ovlivní hodnota RT, nutno přepočítat
 478.     void zmen_poradi_elementu(TElement *aktualni_poradi,TElement *nove_poradi);//řeší změnu pořadí při posuvu elementů, dojde k novému ukazatelovému propojení, přejmenování a přeindexování elementů
 479.     double vzdalenost_od_predchoziho_elementu(TElement *Element,bool pouzeSG=false);//vratí vzdálenost od předchozího elementu, pracuje zatím pouze v orotogonalizovaném prostoru (bude nutno vylepšit s příchodem oblouků), pokud se jedná o první element, uvažuje se jako vzdálenost od počátku kabiny (nutno vylepšit ještě pro různé orientace kabiny)
 480.     double vrat_rotaci_jigu_po_predchazejicim_elementu(TObjekt *Objekt,TElement *Element);//zadávám aktuální element, je zjištěna rotace před tímto zadávaným elementem
 481.     //dodělat void zmen_poradi_Elementu(TObjekt *Objekt, TElement Element,TObjekt *zaElement);
 482.     //dodělat void zmen_poradi_Elementu(TObjekt *Objekt unsigned long aktualni_poradi,unsigned long nove_poradi);
 483.     void napln_comba_stopek();//obsah všech comboboxu všech stopek nejdříve smaže a následně naplní combobox stopky ostatními elementy, které mohou být s danou stopkou spárované, nevypisuje danou stopku, vybere v combu stop-element spárovaný či předchozí, buď navržený nebo uživatelsky vybraný
 484.     void napln_combo_stopky(TElement *Stopka);//nejdříve smaže obsah comboboxu a následně naplní combobox stopky ostatními elementy, které mohou být s danou stopkou spárované, nevypisuje danou stopku, vybere v combu stop-element spárovaný či předchozí, buď navržený nebo uživatelsky vybraný
 485.     void uloz_sparovany_element(TElement *Stopka);//uloží dané stopce ukazatel na sparovaný stop element, který byl vybraný v Combu dané stopky, ošetřuje zda se jedná o stopku
 486.     TElement *vrat_predchozi_stop_element(TElement *Stopka);//dané stopce najde předchozí stop-element na lince, je možno, že nebude reflektovat danou zakázku
 487.   TElement *Cvektory::vrat_predchozi_element(TElement *Element);//vrátí předchozí element k Element, který byl do metody poslán jako parametr, přeskočí geometrické zarážky
 488.     void smaz_element(TObjekt *Objekt, unsigned int n);//smaže element ze seznamu
 489.     void smaz_element(TElement *Element);//smaže element ze seznamu
 490.     long vymaz_elementy(TObjekt *Objekt,bool mGridSmazat=true);//vymaže všechny elementy daného objektu včetně hlavičky a vrátí počet smazaných elementů (počítáno bez hlavičky), automaticky, pokud posledním parametreme není nastaveno jinak, smaže přidružený mGrid
 491.  
 492. //metody pro POHONY
 493.     void hlavicka_POHONY();
 494.     void vloz_pohon(TPohon *pohon);//vloží jeden pohon na konec seznamu, přiřadí automaticky poslední N (id).
 495.     void vloz_pohon(UnicodeString name,double rychlost_od,double rychlost_do,double aRD,double R,double Rz,double Rx);//vloží jeden pohon na konec seznamu, přiřadí automaticky poslední N (id).
 496.     TPohon *vrat_pohon(unsigned long n);//vrátí ukazatel na pohon dle n pohonu
 497.     void kopiruj_pohon(TPohon *Pohon,TObjekt *Objekt);//bez ukazatelového propojení zkopíruje atributu pohonu do pohonu požadovaného objektu, neobsahuje-li tento objekt alokovanou paměť pro pohon, naalokuje jí
 498.     bool pohon_je_pouzivan(unsigned long n);//dle n pohonu ověří zda je pohon používán nějakým objektem či nikoliv
 499.     TObjekt *pohon_je_pouzivan(unsigned long n,TObjekt *mimo_objekt,short rezim=-1);//dle n pohonu ověří zda je pohon používán nějakým objektem či nikoliv, ten vrátí formou ukazatale na první nalezený používáný, druhý vstupní parametr metody TObjekt mimo_objekt je ukazatel na objekt, který se bude při vyhledávání ignorovat, nenajde-li vrací NULL, třetí parametr, pokud je náchán na implicitní -1 řeší se pro všechny režim, pokud je v rozmezí 0 až 2 řeší se pro konkrétní režim
 500.     unsigned long vrat_pocet_nepouzivanych_pohonu();//vrátí počet nepoužívaných pohonů
 501.     double minRD(TPohon *pohon);//vrátí nejnižší možnou rychlost ze všech objektů, které jsou přiřazené k danému pohonu (využívá se pro S&G a PP, u KK musí být RD v souladu s TT)//pokud vrátí 0, znamená, že pohon není využíván
 502.     AnsiString vypis_objekty_nestihajici_prejezd(TPohon *pohon,double testRD,short rezim=-1);//vypíše objekty přiřazené k danému pohonu nestíhající přejezd při navrhovaném testRD, možno nastavit režim, pro S&G + PP hodnota režim 20
 503.     AnsiString kontrola_rychlosti_prejezdu(TObjekt *O,short rezim,double CT=0,double MT=0,double WT=0,double aRD=0,double DD=0,short aRDunit=-1,unsigned short precision=3,AnsiString mark="..",bool add_decimal=false,AnsiString separator_aRD=" o ");//zkontroluje objekt zda daná rychlost pohonu odpovídá požadované rychlosti pohonu, pokud ne vrátí popis včetně hodnoty, lze poslat externí testovací parametry nebo nechat ověřit dle uložených ve spojáku objekty
 504.     TPohon *najdi_pohon_dle_RD(double RD);//ověří zda je stejná rychlost pohonu na lince používána, pokud není vratí NULL, jinak ukazatel na daný pohon
 505.     void zrusit_prirazeni_pohunu_k_objektum(unsigned long n);//všem objektům s n pohonem zruší přiřazení k tomuto pohonu a nahradí hodnotu ukazatele na přiřazený pohon za NULL
 506.     void generuj_POHONY();//vygeneruje ve statusu NÁVRH seznam doprvníků dle použitého CT objektu a zároveň tomuto objektu tento pohon přiřadí, obsahuje ošetření proti duplicitě
 507.     AnsiString navrhni_POHONY(AnsiString separator="</br>",short m_min=1);//navrhne pohony zobrazené v parametrech linky, vrátí řetězec oddělený seperátorem, pouze jako seznam unikátních použitých rychlostí, lze nastavit jednotky zobrazení rychlosti pohonu, implicintě m/min
 508.     long vymaz_seznam_POHONY();//smaže jednotlivé prvky seznamu, včetně hlavičky, pokud následuje další práce se seznamem, je nutné založit nejdříve hlavičku pomocí hlavicka_pohony()
 509.     //  double delka_dopravniku(Cvektory::TObjekt *ukaz);
 510.     TTextNumber rVALIDACE(short VID,unsigned long PID,double aRD,double R,double Rz,double Rx,short aRDunit,short Runit,short Rzunit);//zkontroluje aplikovatelnost uvažovaného hodnodty dle VID parametru, resp. čísla sloupce (aRD=4,R=5,Rz=6,Rx=7 na všech objektech, přiřazených k danému pohonu označeným parametrem PID, pokud je zadán parametr getValueOrMessage 0 (který je zároveň implicitní), vratí doporučenou hodnotu dle VID, pokud je zvoleno 1, vrátí text chybouvé hlášku s problémem a doporučenou hodnotou, pokud vrátí prázdné uvozovky, je vše v pořádku, //vstupy aRD,R,Rz,Rx a výstupní číselná hodnota jsou v SI jednotkách, naopak textový řetězec problému resp. doporučení, obsahuje hodnotu již převedenou dle aRDunit, Runit, Rzunit
 511. private:
 512.     TTextNumber validace_aRD(double aRD,TPohon *p);
 513.     TTextNumber validace_Rz(double Rz,unsigned long PID);
 514.     TTextNumber validace_Rx(double Rx);
 515.  
 516. //metody pro ZAKAZKY
 517. public:
 518.     void hlavicka_ZAKAZKY();//vytvoří novou hlavičku pro spojový seznam ZAKAZKY
 519.     void vloz_temp_zakazku(UnicodeString id,unsigned short typ, UnicodeString name,TColor barva,double pomer,double TT,TJig jig,unsigned long pocet_voziku,unsigned long serv_vozik_pocet,unsigned long opakov_servis);//vytvoří zakázku dle zadaných parametru do spojového seznamu ZAKÁZKY
 520.     void edituj_temp_zakazku(unsigned long n,UnicodeString id,unsigned short typ,UnicodeString name,TColor barva,double pomer,double TT,unsigned long pocet_voziku,unsigned long serv_vozik_pocet,unsigned long opakov_servis);//provede editaci zakázky s uvedeným “n” ze spojového seznamu ZAKAZKY_temp
 521.     void smaz_temp_zakazku(unsigned long n);//smaže zakázku s uvedeným “n” ze spojového seznamu ZAKAZKY_temp včetně přidružených cest
 522.     void zmen_poradi_temp_zakazky(unsigned long aktualni_poradi,unsigned long nove_poradi);//změní zařazení zakázky ve spojovém seznamu
 523.     TZakazka *vrat_temp_zakazku(unsigned long n_zakazky);// vrátí ukazatel (resp. data) na editovanou zakázku
 524.     void kopirujZAKAZKY_temp2ZAKAZKY(bool mazat_ZAKAZKY_temp=true);//po stisku OK v superformu zkopíruje data z ZAKAZKY_temp do ZAKAZKY, implicitně následně smaže ZAKAZKY_temp
 525.     void kopirujZAKAZKY2ZAKAZKY_temp();//zkopíruje ukazatel na ZAKAZEK do ZAKAZKY_temp, slouží v momentu načítání SF
 526.     void prvni_zakazka_dle_schematu();//pokud první zakázka neexistuje, založí ji a přiřadí ji cestu dle schématu, pokud existuje, tak ji pouze přiřadí cestu dle schématu
 527.     long vymaz_seznam_ZAKAZKY_temp();//smaze seznam ZAKAZKY_temp z paměti včetně přidružených cest, nutno implementovat při close() superformu (ať už při OK, storna, či křížku formu)
 528. private:
 529.     void hlavicka_ZAKAZKY_temp();//vytvoří novou hlavičku pro spojový seznam ZAKAZKY_temp, nutná volat při on_show superformuláře
 530.     void vloz_temp_zakazku(TZakazka *Zakazka_temp);//vloží vytvořenéu zakázku do spojového seznamu ZAKÁZKY_temp
 531.     void vloz_zakazku(TZakazka *Zakazka);//vloží hotovou zakázku do spojového seznamu ZAKÁZKY
 532.     long vymaz_seznam_ZAKAZKY();//smaze seznam ZAKAZKY z paměti v četně přidružených cest, pokud následuje další práce se seznamem (např. nové vkládání), je nutné založit nejdříve hlavičku pomocí hlavicka_ZAKAZKY()
 533. //metody pro cesta konkrétní zakázky
 534. public:
 535.     void inicializace_cesty(TZakazka *zakazka);//vymaže předchozí cestu a zavolá hlavičku cesty nové
 536.     void vloz_segment_cesty(TZakazka *zakazka,unsigned int n_vybraneho_objektu/*z comboboxu*/,double CT,double Tc,double Tv,double RD,unsigned int opak);//do konkrétní cesty vloží segmenty cesty,  bude užito v metodě při stisku OK, při vkládání každého řádku stringgridu v daném for cyklu.
 537.     void vloz_segment_cesty(TZakazka *zakazka,TObjekt *vybrany_objekt,double CT,double Tc,double Tv,double RD,unsigned int opak);//do konkrétní cesty vloží segmenty cesty,  bude užito v metodě při stisku OK, při vkládání každého řádku stringgridu v daném for cyklu.
 538.     TCesta *obsahuje_segment_cesty_objekt(TObjekt *objekt,TZakazka *zakazka);//ověří zda daný objekt je součástí cesty dané zakázky či nikoliv, pokud ano vrací ukazatel na daný segment cesty
 539.     TZakazka *obsahuje_segment_cesty_objekt(TObjekt *objekt);//ověří zda daný objekt je součástí cesty nějaké zakázky či nikoliv, pokud ano vrací ukazatel na danou zakázku
 540.     void aktualizace_CTaRD_segmentu_cesty_dleTT_zakazky(TZakazka *zakazka,double TT);//dle TT z parametru nastaví všem segmentům cesty od dané zakázky odpovídající CT (a line-tracking objektů i RD) dle fixní délky a kapacity, vhodné pro volání před zobrazením cest
 541.     void aktualizace_CTaRD_segmentu_cesty_dleTT_zakazky(TZakazka *zakazka);//dle TT zakázky nastaví všem segmentům cesty od dané zakázky odpovídající CT (a line-tracking objektů i RD) dle fixní délky a kapacity, vhodné pro volání před zobrazením cest
 542.     void aktualizace_CTaRD_segmentu_cesty_dleTT_zakazky();//to samé co výše ale uskuteční pro všechny zakázky, vhodné pro volání v tlačítku uložit
 543.     void aktualizace_KaCTaRD_segmentu_cesty_dleJIG(TZakazka *zakazka);//dle parametrů JIG přepočítá K (u S&G zanechá 1) a z toho vyplývající změnu CT a RD (u linetracking objektů) jednolivých segmentů cesty dané zakázky
 544. private:
 545.     void hlavicka_cesta_zakazky(TZakazka *zakazka);//vytvoří novou hlavičku pro spojový seznam konkrétní cesty dané zakázky
 546.     void vymaz_cestu_zakazky(TZakazka *zakazka);//vymaže celou cestu dané zakázky
 547.     void vloz_segment_cesty(TZakazka *zakazka,TCesta *segment_cesty);//do konkrétní zakázky vloží segmenty cesty
 548.  
 549. //metody pro VOZIKY
 550. public:
 551.     void hlavicka_VOZIKY();//vytvoří hlavičku spojového seznamu VOZIKY
 552.     void generuj_VOZIKY();//vygeneruje podle zadaných zakázek seznam vozíků (včetně případných servisních), seřazeno dle zakázek
 553.     void vymazat_casovou_obsazenost_objektu_a_pozice_voziku(TObjekt *Objekt,TVozik *Vozik);//slouží při úvodním načítání časových os, smaže výchozí a koncovou pozici sloužící pro tvorbu a zobrazení na časových osách
 554.     TVozik *vrat_vozik(unsigned int n);//dle n resp. ID vozíku vrátí ukazatel na daný vozík
 555. private:
 556.     void vloz_vozik(TZakazka *zakazka,short typ);//0-normální, 1-servisní
 557.     long vymaz_seznam_VOZIKY();
 558.  
 559. //metody pro PROCESY
 560. public:
 561.     void hlavicka_PROCESY();
 562.     void vloz_proces(TProces *Proces);
 563.     TProces *najdi_proces(double cas, double vozik);//hledá bod mezi procesy
 564.     TProces *vrat_nasledujici_proces_objektu(TProces *Proces);//vratí následující proces na stejném objektu jako proces zadaný
 565.     long vymaz_seznam_PROCESY();
 566.  
 567. //metody pro KATOLOG
 568.     enum TtypHodnoty{R,hO,vO,vR,hR};TtypHodnoty;
 569.     void vloz_typ_dopravniku(AnsiString name,UnicodeString link="",short druh=0);//vloží nový typ dopravníku do KATALOGu dopravníků, pokud neexistuje hlavička vytvoří ji, druh: 0 - podlahový, 1 - podvěsný
 570.     void vloz_do_typu_dopravniku(TtypHodnoty typHodnoty,double hodnota,Ttyp_dopravniku *typDopravniku=NULL);//vloží dle typu hodnoty hodnotu do typuDopravniku, pokud je NULL, vloží nakonec (do posledního typu dopravníku uloženém ve spojovém seznamu v KaTALOGu)
 571.     void vytvor_KATALOG();//vytvoří katalog typů dopravníku za pomocí volání nasledujících dvou metod
 572.     Ttyp_dopravniku *vrat_typ_dopravniku(unsigned long n);//dla zadaného n vrátí daný typ dopravníku formou ukazatatele
 573.     double vrat_hodnotu_typu_dopravniku(unsigned long nDopravniku,TtypHodnoty typHodnoty,unsigned long n);//vrátí od zadaného typu dopravníku dle zadaného n a typu hodnoty hodnotu - přetížená následující
 574.     double vrat_hodnotu_typu_dopravniku(Ttyp_dopravniku *typDopravniku,TtypHodnoty typHodnoty,unsigned long n);//vrátí od zadaného typu dopravníku dle zadaného n a typu hodnoty hodnotu
 575.     void vymaz_seznam_KATALOG();//smaže celý katalog, včetně přidružených spojových seznamů
 576.  
 577. //metody pro PALCE
 578. // void hlavicka_palce();
 579. // void vloz_palec();//přidá nový vozík do seznamu PALCE
 580. // long vymaz_seznam_palcu();
 581.  
 582. //metody pro TEXTY
 583.     void vloz_text(double X, double Y,AnsiString text,int vrstva=-1);//vloží nový text na konec seznamu
 584.     void posun_text(double X, double Y,TText* Text);//posune datový objekt textu daný ukazatelem na dané nové souřadnice
 585.     TText *najdi_text(TText* Text);//na aktuálních souřadnicích myši hledá bod, pokud je nalezen vrátí na něj ukazatel, jinak vrátí NULL
 586.     void kopiruj_texty(TText *Original,TText *Kopie);//zkopíruje text z originálu na kopii bez ukazatelového propojení
 587.     void smaz_text(TText* Text);//smaže konkrétní Text
 588.     void vymaz_TEXTY();//vymaže všechny texty ze spojového seznamu TEXTY včetně hlavičky
 589.  
 590. //metody pro SPOJNICE
 591.     void vloz_spojnici(int vrstva=-1,short zakonceni=0);//vytvoří novou spojnici, a tu vloží do spojového seznamu spojnici, pokud ještě nebyla vytvořena hlavička, tak ji nejdříve založí, parametry: vrstva - ID vrstvy (např. layout vs. editace), zakonceni: 0 - nebude zakončeno, 1- bude zakončeno šipkou
 592.     void vloz_bod_spojnice(double X, double Y,TSpojnice *Spojnice=NULL,TBod *ZaBod=NULL,bool ortogonalizovat=true);//vloží nový bod na konec seznamu dané Spojnice pokud je Za=NULL, jinak vloží za tento bod, ošetřuje bod vložený na stejný místo jako předchozí, pokud je Spojnice==NULL vkládání bodů probíhá přímo do vkládání poslední Spojnice ve spojovém seznamu SPOJINICE
 593.     //void posun_bod(double X, double Y,TBod* Bod);//posune bod spojnice - použít již existující metodu
 594.     //void posun_hranu(double OffsetX,double OffsetY,TBod* Bod1,TBod* Bod2);//posune hranu tvořenou danými body o zadaný offset  - použít již existující metodu
 595.     void posun_body_spojnice(double OffsetX,double OffsetY,TSpojnice *Spojnice);//posune všechny body polygonu o daný offset
 596.     //zatím nebude využito: void rotuj_body(double X, double Y,double uhel,TSpojnice *Spojnice);//orotuje celý polygonu proti směru hodinových ručiček okolo osy dle bodu o souřadnicích X,Y, dle hodnoty rotace uhel
 597.     TBod *najdi_bod_spojnice();//na aktuálních souřadnicích myši hledá bod libovolné spojnice, pokud je nalezen vrátí na něj ukazatel, jinak NULL
 598.     TBod *najdi_usecku_spojnice();//na aktuálních souřadnicích myši hledá úsečku libovolné spojnice, pokud je nalezena je vracen ukazatel na druhý bod, pokud nebylo nalezeno nic vrátí NULL
 599.     TSpojnice *najdi_spojnici();//na aktuálních souřadnicích myší hledá spojnici, pokud najde vrací ukazatel na nalezenou spojnici, využívá výše uvedenou metodu
 600.     void kopiruj_spojnici(TObjekt *Original,TObjekt *Kopie);//zkopíruje spojnici včetně bodů spojnice z originálu na kopii bez ukazatelového propojení
 601.     void smaz_bod_spojnice(TBod* Bod,TSpojnice *Spojnice=NULL);//smaže konkrétní bod konkrétní spojnice, pokud je ukazatel Spojnice=NULL, jedná se bod poslední spojnice (je praktické např. při backspacu posledního bodu editované spojnice)
 602.     void vymaz_body_spojnice(TSpojnice *Spojnice=NULL);//vymaže všechny body včetně hlavičky dané spojnice, pokud je ukazatel Spojnice=NULL, jedná se bod poslední spojnice (je praktické např. při ESC editované spojnice) - využívá výše uvedenou metodu
 603.     void smaz_spojnici(TSpojnice *Spojnice=NULL);//vymaže spojnici včetně všech bodů a hlavičky dané spojnice, pokud je ukazatel Spojnice=NULL, jedná se bod poslední spojnice (je praktické např. při ESC editované spojnice) - využívá výše uvedenou metodu
 604.     void vymaz_SPOJNICE();//vymaže celý spojový seznam SPOJNICE včetně všech bodů a hlaviček - využívá výše uvedenou metodu, použít do vse_odstranit!!!
 605.  
 606. //odstraní všechny vektory (všechny globální spojáky)
 607.     void vse_odstranit();
 608.  
 609. //souborové operace
 610.     void vytvor_hlavicku_souboru();
 611.     short int uloz_do_souboru(UnicodeString FileName);
 612.     short int nacti_ze_souboru(UnicodeString FileName);
 613.     short int ulozit_report(UnicodeString FileName);
 614.     void nacti_CSV_retezy(AnsiString FileName);
 615.     AnsiString ReadFromTextFile(AnsiString FileName);
 616.     void SaveText2File(AnsiString Text,AnsiString FileName);
 617.  
 618. //technické, statistické a ekonomické ukazatele
 619.     TPointD vrat_zacatek_a_konec_zakazky(TZakazka *jaka);//ukazatel na cestu resp, zakázku
 620.     TPointD vrat_zacatek_a_konec_zakazky(unsigned int n_zakazky);//n resp. ID cestu resp, zakázku
 621.     double vrat_nejpozdejsi_konec_zakazek();//nemusí se vždy jednat o poslední zakázku
 622.     double vrat_LT();//vratí součet CT časů objektů ze statusu návrh/architekt
 623.     double vrat_LT_voziku(TVozik *jaky);//vrátí celkový čas, který strávil vozík ve výrobě včetně čekání
 624.     double vrat_LT_voziku(unsigned int n_voziku);//vrátí celkový čas, který strávil vozík ve výrobě včetně čekání
 625.     double vrat_sumPT_voziku(TVozik *jaky);//vrátí čistý čas, který strávil vozík ve výrobě bez čekání
 626.     double vrat_sumPT_voziku(unsigned int n_voziku);//vrátí čistý čas, který strávil vozík ve výrobě bez čekání
 627.     double vrat_AVGsumPT_zakazky(TZakazka *jaka);//vrátí čistý čas, který strávily vozík ve výrobě bez čekání pro danou zakazku
 628.     double vrat_WT_voziku(TVozik *jaky);//vrátí čas čeká vozíku během výroby
 629.     double vrat_WT_voziku(unsigned int n_voziku);//vrátí čas čeká vozíku během výroby
 630.     double vrat_AVGsumWT_zakazky(TZakazka *jaka);//vrátí čistý čas, který vozíky čekaly pro danou zakazku
 631.     double vrat_TT_voziku(TVozik *jaky);//vrátí takt, resp. rozdíl čásů mezi dokončením tohoto a předchozího vozíku
 632.     double vrat_TT_voziku(unsigned int n_voziku);//vrátí takt, resp. rozdíl čásů mezi dokončením tohoto a předchozího vozíku
 633.     double vrat_AVG_TT_zakazky(TZakazka *jaka);//vrátí hodnotu průměrného TT mezi vozíky v rámci dané zakázky/cesty
 634.     double vrat_AVG_TT_zakazky(unsigned int n_zakazky);//vrátí hodnotu průměrného TT mezi vozíky v rámci
 635.     unsigned int vrat_pocet_voziku_zakazky(TZakazka *jaka);
 636.     unsigned int vrat_pocet_voziku_zakazky(unsigned int n_zakazky);
 637.     TPoint vrat_start_a_pozici_vozikuPX(unsigned int n_voziku);//vrátí začátek a konec vozíku na časové ose v PX
 638.     double WIP(short typ_vypoctu=0);//vrátí max. počet vozíků na lince, kde parametr s implicitní hodnotou 0 je volaný výpočet z překrytí vozíků na časových osách, hodnot 1 - součtem kapacit zadaných (resp. v návrháru/architektovi vypočítaných), hodnota 2 - součtem kapacit vypočtených v časových osách,  3 - tradiční výpočet WIP=1/TT*LT
 639.     void uloz_doporucene_kapacity_objetku();//ukládá vypočtené doporučené kapacity jednotlivým technologickým objektům do jejich atribitu dop_kapacita, která se nezadává uživatelsky, ale jedině v tomto algoritmu
 640.     TMinMedAvgMax_d vrat_statisticke_doby_cekani_na_palec(TCesta *segment_cesty);//vrátí minimální, střední, průměrnou a maximální dobu čekání na palec v sec pro daný objekt (segment cesty) tak, jak bylo vypočteno v analýze/na časových osách, musí být tedy zde zvolena nějaká (libovolná) volba čekání na palec, mimo "žádná", Struktura TMinMedAvgMax_d vrací 4 hodnoty, min, med, agv, max datového typu double, volání výsledků probíhá přes “tečkový selektor”
 641.  
 642. //SQL
 643.     AnsiString QUERY(AnsiString query);//vratí AnsiString hodnod dle zadaného dotazu v syntaxi SQL, zatím umí jen základní úroveň
 644.  
 645. //pomocné metody
 646.     void Text2CSV(AnsiString text,AnsiString FileName="",AnsiString Title="",AnsiString DefaultExt="",AnsiString Filter="",bool openDialog=true,bool open=true);//vytovoří a otevře CSV, je-li požadováno
 647.  
 648. //pomocné struktury pro ukládání do bináru
 649. private:
 650.     struct C_raster
 651.     {
 652.         unsigned int text_length;
 653.         long double resolution;//rozlišení metrů na jeden pixel rastrového podkladu
 654.         double X,Y;//logické souřadnice (v metrech) umístění rastrového podkladu v projektu
 655.         bool show;//indikace zda je raster zobrazen
 656.         bool grayscale;//zda bude či nebude rastrový podklad v odstínech šedi či nikoliv
 657.         int dim;//úroveň ztlumení
 658.     };
 659.  
 660.     struct C_pohon//pro konverzi do bináru
 661.     {
 662.             unsigned int n;
 663.             unsigned int text_length;
 664.             double rychlost_od;//minimální pracovní rychlost dopravníku
 665.             double rychlost_do;//maximální pracovní rychlost dopravníku
 666.             double aRD;//aktuální rychlost dopravníku m/s
 667.             double roztec;//rozteč palců v m
 668.             double Rz;//rozestup aktivních palců v m
 669.             double Rx;//rozestup aktivních palců (počet aktivních palců)
 670.     };
 671.     struct C_objekt//pro konverzi do bináru
 672.     {
 673.             unsigned int n;
 674.             unsigned int id;
 675.             unsigned int text_length;
 676.             double X, Y;
 677.       double Xt,Yt;
 678.       unsigned long pocet_bodu;
 679.             unsigned long pocet_elementu;
 680.       unsigned long pocet_komor;
 681.             unsigned short rezim;//rezim objektu 0-S&G,1-Kontin.(line tracking),2-Postprocesní
 682.       double sirka_steny;//šířka stěny kabiny objektu v metrech
 683.             double orientace;//orientace objektu
 684.             unsigned int pohon;//"id" resp. n přidruženého - roletkou vybraného pohonu
 685.             double delka_dopravniku;//delka dopravníku v rámci objektu
 686.       double koty_elementu_offset;
 687.             bool zobrazit_koty;//proměnná určující, zda se budou zobrzovat kóty - NEW pridat do binarky
 688.             bool zobrazit_mGrid;//proměnná určující, zda budou zobrazeny mGridy - NEW pridat do binarky
 689.             bool uzamknout_nahled;//proměnná určující, zda bude či nebude možné používat interaktivní prvky v náhledu objektu - NEW pridat do binarky
 690.     };
 691.  
 692.    struct C_bod//pouze pridruzeny spojak
 693.     {
 694.     unsigned long n; //pořadí objektu ve spoj.seznamu
 695.         double X, Y;//umístění v logických (metrických) souřadnicích
 696.     double kota_offset;//odsazení kót v metrech
 697.     };
 698.  
 699.     struct C_hala
 700.     {
 701.         double name_delka;
 702.     double X, Y;//umístění názvu v logických (metrických) souřadnicích
 703.         unsigned long pocet_bodu;
 704.   };
 705.  
 706.   struct C_komora
 707.     {
 708.     unsigned long n; //pořadí ve spoj.seznam
 709.         double velikost;//v metrech
 710.     short typ;//1-se sprchou, 0 bez jen okap
 711.     };
 712.  
 713.     struct C_zakazka
 714.     {
 715.             unsigned long n;//pořadí objektu ve spoj.seznamu
 716.             //UnicodeString id;//uživatelské ID objektu - nelze UnicodeString
 717.             unsigned int id_length;
 718.             unsigned short typ;//0- realná,1-servisní
 719.             //UnicodeString name;//název zakázky nelze jako UnicodeString
 720.             unsigned int name_length;
 721.             TColor barva;//barva zakáky
 722.             double pomer;//poměr z celkového množství výrobků
 723.             double TT;
 724.             TJig jig;//šířka délka, výška, rotace a  ks připadajících na jig/rám vozíku
 725.             unsigned long pocet_segmentu_cesty;//udržuje počet jednotlivých segmentů cesty, slouží kvůli tomu, aby se vědělo, kolikrát cyklem načítat strukturu která načítá jednotlivé segmenty konkrétně objekty typu TCesta dané zakázky
 726.             unsigned long pocet_voziku;//počet vozíků v zakázce
 727.             unsigned long serv_vozik_pocet;//počet servisních vozíků v zakázce
 728.             unsigned long opakov_servis;//cyklus opakování servisních vozíku
 729.     };
 730.  
 731.         struct C_element//pouze pridruzeny spojak
 732.     {
 733.             unsigned long n; //pořadí ve spoj.seznamu
 734.       unsigned int eID; //id typu elementu: 0 - stop stanice, 1 - robot, 2 - robot se stop stanicí, 3 - robot s pasivní otočí, 4 - robot s aktivní otočí (resp. s otočí a stop stanicí), 5 - otoč pasivní, 6 - otoč aktivní (resp. otoč se stop stanicí), 7 - pouze geometrická zarážka
 735.          // UnicodeString short_name;//krátký název max. 4 znaky
 736.      // UnicodeString name;//celý název objektu
 737.             double name_delka;  // celý název objektu
 738.       double X, Y;//umístění v logických (metrických) souřadnicích
 739.             double Xt,Yt;//umístění tabulky, resp. mGridu v logických (metrických) souřadnicích
 740.       short orientace;//v jaké orientaci je element na obrazovce vykreslen 0,90,180,270
 741.             double rotace_jig;//úhel o který element orotuje jig vzhledem k jeho aktuální rotaci jigu vůči podvozku, např. rotace_jig=90°, aktuální rotace jigu 90°, výsledek 180°
 742.       short stav;
 743.  
 744.       double LO1;
 745.             double OTOC_delka;
 746.       double LO2;
 747.             double LO_pozice;
 748.  
 749.             double PT1;
 750.       double PTotoc;
 751.       double PT2;
 752.  
 753.       double WT;//čekání na palec
 754.       double WTstop;//čekání na stopce
 755.             double RT;//reserve time
 756.  
 757.       unsigned int akt_pocet_voziku;
 758.       unsigned int max_pocet_voziku;
 759.             TGeometrie geo;
 760.     };
 761.  
 762.     struct C_cesta//pouze přidružený spoják, který je součástí zakázky, jeden objekt spojáku je jeden segment cesty
 763.     {
 764.             unsigned long n;//n segmentu cesty
 765.             unsigned long n_objekt;//n na vybraný objekt
 766.         double CT; //cycle time
 767.             double Tc;//čaš čištění v rámci zakázky resp. stejné barvy, vztahuje se na konkrétní objekt a a zároveň zakázku, musí být tady, pokud není použito, tak 0
 768.             double Tv;//čas čištění a výměny barev, vztahuje se na konkrétní objekt a a zároveň zakázku, musí být tady, pokud není použito, tak 0
 769.             double RD;//rychlost dopravníku
 770.             unsigned int Opak;//počet opakování jak často se čištění opakuje
 771.     };
 772.  
 773. //  struct C_vozik//pro konverzi do bináru
 774. //  {
 775. //      unsigned int n; //pořadí objektu ve spoj.seznamu
 776. //      unsigned int id_length;   //délka řetězce id
 777. //      double delka;
 778. //      double sirka;
 779. //      double vyska;
 780. //      double rotace;
 781. //      unsigned int text_length;
 782. //      double max_vyrobku;
 783. //      double akt_vyrobku;
 784. //      double delka_vcetne_vyrobku;
 785. //      double sirka_vcetne_vyrobku;
 786. //      double vyska_vcetne_vyrobku;
 787. //      short stav;//-1 - není na lince, 0 - stop, 1 - čeká, 2 - jede
 788. //      TColor barva;
 789. //  };
 790. //
 791.  
 792.     unsigned int vrat_kapacitu_objektu(TObjekt *O);//stačí v sekci private, protože ukládám přímo přímo do atributů objektu pomocí uloz_doporucene_kapacity_objetku();
 793. //
 794. //protected:
 795. };
 796. //---------------------------------------------------------------------------
 797. #endif
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top