SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 23rd, 2019 94 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. [01:00:23] [Client thread/INFO]: Setting user: szrek
 2. [01:00:23] [Client thread/INFO]: (Session ID is token:15438290c2b049d5a926e6fb7bfe0fa0:1c2c46859c634fbba9122230a38957eb)
 3. [01:00:30] [Client thread/INFO]: LWJGL Version: 2.9.2
 4. [01:00:32] [Client thread/INFO]: Reloading ResourceManager: Default, !Dynamic Duo
 5. [01:00:32] [Sound Library Loader/INFO]: Starting up SoundSystem...
 6. [01:00:32] [Client thread/INFO]: BP base font: mcpatcher/font/ascii.png
 7. [01:00:32] [Client thread/INFO]: BP acc  font: textures/font/accented.png
 8. [01:00:32] [Thread-63/INFO]: Initializing No Sound
 9. [01:00:32] [Thread-63/INFO]: (Silent Mode)
 10. [01:00:32] [Thread-63/INFO]: OpenAL initialized.
 11. [01:00:32] [Client thread/INFO]: BP base font: mcpatcher/font/ascii_sga.png
 12. [01:00:32] [Client thread/INFO]: BP acc  font: textures/font/accented.png
 13. [01:00:32] [Sound Library Loader/INFO]: Sound engine started
 14. [01:00:33] [Client thread/INFO]: Created: 512x512 textures-atlas
 15. [01:00:33] [Client thread/INFO]: [Shaders] ShadersMod version: 2.4.69BlazingPack69
 16. [01:00:33] [Client thread/INFO]: [Shaders] OpenGL Version: 4.6.0 NVIDIA 416.16
 17. [01:00:33] [Client thread/INFO]: [Shaders] Vendor:  NVIDIA Corporation
 18. [01:00:33] [Client thread/INFO]: [Shaders] Renderer: GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE2
 19. [01:00:33] [Client thread/INFO]: [Shaders] Capabilities:  2.0  2.1  3.0  3.2  4.0
 20. [01:00:33] [Client thread/INFO]: [Shaders] GL_MAX_DRAW_BUFFERS: 8
 21. [01:00:33] [Client thread/INFO]: [Shaders] GL_MAX_COLOR_ATTACHMENTS_EXT: 8
 22. [01:00:33] [Client thread/INFO]: [Shaders] GL_MAX_TEXTURE_IMAGE_UNITS: 32
 23. [01:00:33] [Client thread/INFO]: [Shaders] Load ShadersMod configuration.
 24. [01:00:33] [Client thread/INFO]: [Shaders] No shaderpack loaded.
 25. [01:00:36] [Client thread/WARN]: BlazingPack: glGetError took 46ms! Disabling
 26. [01:00:36] [Client thread/INFO]: SoundSystem shutting down...
 27. [01:00:36] [Client thread/WARN]: Author: Paul Lamb, www.paulscode.com
 28. [01:00:36] [Sound Library Loader/INFO]: Starting up SoundSystem...
 29. [01:00:36] [Thread-142/INFO]: Initializing No Sound
 30. [01:00:36] [Thread-142/INFO]: (Silent Mode)
 31. [01:00:36] [Thread-142/INFO]: OpenAL initialized.
 32. [01:00:36] [Sound Library Loader/INFO]: Sound engine started
 33. [01:00:49] [Server Pinger #0/WARN]: can't get SRV _minecraft._tcp.craftcore.pl: DNS name not found [response code 3]
 34. [01:00:49] [Server Pinger #3/WARN]: can't get SRV _minecraft._tcp.s1.mc4u.pl: null
 35. [01:00:49] [Server Pinger #2/WARN]: can't get SRV _minecraft._tcp.smc2.mc4u.pl: null
 36. [01:00:49] [Server Pinger #4/WARN]: can't get SRV _minecraft._tcp.1337.mc4u.pl: null
 37. [01:00:50] [Client thread/ERROR]: Can't ping smc2.mc4u.pl: Disconnected
 38. [01:00:50] [Client thread/ERROR]: Can't ping 1337.mc4u.pl: Disconnected
 39. [01:00:50] [Client thread/ERROR]: Can't ping arivi.pl: Disconnected
 40. [01:00:50] [Client thread/ERROR]: Can't ping arivi.pl: Disconnected
 41. [01:00:50] [Client thread/ERROR]: Can't ping mctorch.net: Disconnected
 42. [01:00:50] [Server Pinger #1/WARN]: can't get SRV _minecraft._tcp.nssv.pl: null
 43. [01:00:50] [Server Pinger #0/WARN]: can't get SRV _minecraft._tcp.mc.hypixel.net: DNS name not found [response code 3]
 44. [01:00:50] [Client thread/ERROR]: Can't ping onlypvp.pl: Disconnected
 45. [01:00:50] [Client thread/ERROR]: Can't ping nssv.pl: Disconnected
 46. [01:00:50] [Client thread/ERROR]: Can't ping dragon-survival.eu: Disconnected
 47. [01:00:50] [Client thread/ERROR]: Can't ping mc.hypixel.net: Disconnected
 48. [01:00:50] [Client thread/ERROR]: Can't ping pvpstar.pl: Disconnected
 49. [01:00:50] [Server Pinger #4/WARN]: can't get SRV _minecraft._tcp.f4Iivm.mcserv.me: null
 50. [01:00:50] [Server Pinger #1/WARN]: can't get SRV _minecraft._tcp.kwadratowamasakra.mcpro.io: null
 51. [01:00:50] [Client thread/ERROR]: Can't ping f4Iivm.mcserv.me: Disconnected
 52. [01:00:50] [Client thread/ERROR]: Can't ping kwadratowamasakra.mcpro.io: Disconnected
 53. [01:00:51] [Client thread/INFO]: Connecting to (mc4u.pl)mc.mc4u.pl., 25565
 54. [01:00:53] [Client thread/INFO]: [CHAT] §2[Rei's Minimap] Minimapka wylaczona! By wlaczyc kliknij M
 55. [01:00:53] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cZHMB§8] §6§6JestemBogiem_Kox§f§f §8»§f§f Klucze
 56. [01:00:53] [Client thread/WARN]: Failed to load texture: minecraft:skins/94e28890e865c7d950b15131a43d76c94de38995d609fefb4f297362fed1218
 57. [01:00:54] [Client thread/WARN]: Failed to load texture: minecraft:skins/371dadec5e76567b489939df6b220222f39dda66d534dba1ab2d036cd84f9
 58. [01:00:54] [Client thread/WARN]: Failed to load texture: minecraft:skins/a78bc9e3178b568fe6f9f4eb949a36713639e20d0c2dfab76aa63e25faf39ef
 59. [01:00:54] [Client thread/WARN]: Failed to load texture: minecraft:skins/1988ec65c51a85772c8d86d74ea8e0e572523bf8edc8cba5ad11952fbebe660
 60. [01:00:54] [Client thread/WARN]: Failed to load texture: minecraft:skins/ffc8641835dde6273adf24f60146a22e64ec4cfa1a130904d9497c21c8470c0
 61. [01:00:55] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBEJT§8] §8[§aMVP§8] §a§aTimiHERE§f§f §8»§f§f Klucze
 62. [01:00:55] [Client thread/WARN]: Failed to load texture: minecraft:skins/f7aacad193e2226971ed95302dba433438be4644fbab5ebf818054061667fbe2
 63. [01:00:57] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWPME§8] §8[§aMVP§8] §a§a_YamsoNN§f§f §8»§f§f przyjme donejta dam nagrode msg
 64. [01:00:59] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBULL§8] §7§7RuchaczMam300§f§f §8»§f§f Kupie Seta Za Zloto
 65. [01:00:59] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7radiowuz_policij§f§f §8»§f§f Klucze
 66. [01:00:59] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cZEND§8] §7§7GOTAAAH§f§f §8»§f§f Klucze Klucze Klucze Klucze Klucze Klucze Klucze Klucze Klucze Klucze Klucze Klucze Klucze Klucze Kl
 67. [01:01:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 2/3 Tury
 68. [01:01:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cspecterX §8zostal zabity przez: §c[BENC] §c11letnikacperek §8(§c+6§8)
 69. [01:01:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: 7j8 (+2, 32%)
 70. [01:01:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[216] §c1122krzysztof §8zostal zabity przez: §c[1IC] §c117ms_ §8(§c+11§8)
 71. [01:01:01] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §aMaxChin1 §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §adiamentowe buty 3/3§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 72. [01:01:01] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §aMaxChin1 §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §adiamentowy helm 3/3§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 73. [01:01:02] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §3Zabezpiecz swoje konto minecraft w naszym panelu §8: §a§n§a§nKLIKNIJ!
 74. [01:01:02] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cPAID§8] §6§6Tedikson§f§f §8»§f§f 01;00 Klucze !
 75. [01:01:03] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c1945§8] §7§7FejmiQ§f§f §8»§f§f Klucze
 76. [01:01:06] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7radiowuz_policij§f§f §8»§f§f Klucze
 77. [01:01:07] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 2/3 Tury
 78. [01:01:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Uwaga: §7Przedmioty z ziemi zostana usuniete za: §75min. 20s.
 79. [01:01:10] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWPME§8] §6§6Spoceniec§f§f §8»§f§f kto ma kordy Nerd?
 80. [01:01:10] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c216§8] §7§7Uzbekistann§f§f §8»§f§f seba z kret to pizda
 81. [01:01:10] [Client thread/WARN]: Failed to load texture: minecraft:skins/d34ef0638537222b20f480694dadc0f85fbe0759d581aa7fcdf2e43139377158
 82. [01:01:11] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cVisell98 §8zostal zabity przez: §c[LFT] §c00elo00 §8(§c+7§8)
 83. [01:01:11] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cLIN§8] §7§7Fantiii§f§f §8»§f§f Live na kanale --> Fanti <-- wbijamy 1,5k suubow !!!
 84. [01:01:12] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[GTTW] §c42kg §8zostal zabity przez: §c[ZARA] §c0n10n §8(§c+17§8)
 85. [01:01:14] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 2/3 Tury
 86. [01:01:15] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §3COSS §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §356x56
 87. [01:01:16] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cZackiel_Zerogoki §8zostal zabity przez: §c[BENC] §c11letnikacperek §8(§c+5§8)
 88. [01:01:16] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: 7j8 (+1, 23%)
 89. [01:01:19] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §3COSS §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §362x62
 90. [01:01:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cSubkomenda "baza" nie istnieje.
 91. [01:01:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8§m----------§r §aMC4U.pl §8§m----------§r
 92. [01:01:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3/g zaloz <tag> <nazwa> §8- §7Tworzenie nowej gildii
 93. [01:01:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3/g perms §8- §7Zarzadzanie grupami oraz uprawnieniami gildii
 94. [01:01:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3/g dolacz <tag> §8- §7Mozliwosc dolaczenia gracza do gildii
 95. [01:01:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3/g info <tag> §8- §7Podstawowe informacje o gildii
 96. [01:01:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3/g list <tag> <nazwa> §8- §7Lista wszystkich gildii
 97. [01:01:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3/g home §8- §7Teleport do domu gildii
 98. [01:01:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3/g itemy §8- §7Wymagane przedmioty do zalozenia gildii
 99. [01:01:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3/g opusc §8- §7Opuszczenie aktualnej gildii
 100. [01:01:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3/g odnow §8- §7Przedluzenie waznosci gildii
 101. [01:01:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3/g escape §8- §7Ucieczka z terytorium czyjejs gildii
 102. [01:01:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3/g zarzadzaj §8- §7Komendy do zarzadzania gildia
 103. [01:01:23] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §3COSS §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §368x68
 104. [01:01:24] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cLIN§8] §7§7Fantiii§f§f §8»§f§f Live na kanale --> Fanti <-- wbijamy 1,5k suubow !!!
 105. [01:01:24] [Client thread/INFO]: [CHAT] §2Teleportacja nastapi za: §615s. §4Nie ruszaj sie!
 106. [01:01:26] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §3COSS §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §374x74
 107. [01:01:28] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §3COSS §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §380x80
 108. [01:01:30] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cPAID§8] §6§6Tedikson§f§f §8»§f§f 01;00 Klucze !
 109. [01:01:30] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNERD§8] §7§7Shisuii_§f§f §8»§f§f Zapraszam 72o / 46o Drzewkarka
 110. [01:01:31] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §3COSS §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §386x86
 111. [01:01:32] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §3Wiekszosc przedmiotow z mobow mozemy zdobyc pod komenda§8: §a§n/wymiana
 112. [01:01:33] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §7§7superm0cnystrzal§f§f §8»§f§f Robie klatki 1v1 Walka 2 First Miejsca 2x 6/3/3 Tpa 30/60
 113. [01:01:34] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§c??§e USA§7] §2facebook_com§7: §fGAGA
 114. [01:01:37] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[STUL] §c1ap §8zostal zabity przez: §c[XXXX] §cpawcioo §8(§c+12§8)
 115. [01:01:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §aZostales teleportowany do gildii!
 116. [01:01:40] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[DTNL] §cLoKioPL §8zostal zabity przez: §c[NSDAP] §cJurijOwsienko1 §8(§c+17§8)
 117. [01:01:40] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: xRev2k19 (+0, 1%), Stralus (+7, 42%)
 118. [01:01:40] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Znajdujesz sie na terytorium gildii: §8[§aUSA§8]§a minus400na400bitka
 119. [01:01:40] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cTa gildia posiada ochrone startowa!§c Tnt na jej terenie jest wylaczone!
 120. [01:01:41] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cHOOL§8] §6§6Nexus2115§f§f §8»§f§f dfgdf
 121. [01:01:42] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[HARY] §c1000q §8zostal zabity przez: §c[DEV] §c0jko0ajk0 §8(§c+15§8)
 122. [01:01:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §7§7superm0cnystrzal§f§f §8»§f§f Robie klatki 1v1 Walka 2 First Miejsca 2x 6/3/3 Tpa 30/60 osb
 123. [01:01:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 2/3 Tury
 124. [01:01:45] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §7Hubelt_vpn§7 awansowal do §e20§7 poziomu§6     ««««
 125. [01:01:46] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNERD§8] §7§7Shisuii_§f§f §8»§f§f Zapraszam 72o / 46o Drzewkarka
 126. [01:01:46] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §3COSS §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §392x92
 127. [01:01:49] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §3COSS §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §398x98
 128. [01:01:49] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cPAID§8] §6§6Tedikson§f§f §8»§f§f 01;00 Klucze !
 129. [01:01:49] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §3Zabezpiecz swoje konto minecraft w naszym panelu §8: §a§n§a§nKLIKNIJ!
 130. [01:01:52] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §3COSS §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §3104x104
 131. [01:01:56] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cSOLO§8] §7§7_apacz§f§f §8»§f§f Halo Kluczeee
 132. [01:01:56] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §7Pixiarz§7 awansowal do §e30§7 poziomu§6     ««««
 133. [01:01:56] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cmvh99 §8zostal zabity przez: §c[BENC] §cgrzejnik_ §8(§c+0§8)
 134. [01:01:57] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f4x Zelaza§7 (§b+8 dosw.§7) !
 135. [01:01:58] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f4x Diamond§7 (§b+8 dosw.§7) !
 136. [01:01:59] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNERD§8] §7§7Shisuii_§f§f §8»§f§f Zapraszam 72o / 46o Drzewkarka
 137. [01:02:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cSTAN§8] §8[§aMVP§8] §a§aeR__Ka§f§f §8»§f§f 01;00 Klucze
 138. [01:02:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[HOOL] §cMuj_Ojciec216 §8zostal zabity przez: §c[SBB] §cszczvr §8(§c+10§8)
 139. [01:02:02] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[SWAG] §cSheyMan §8zostal zabity przez: §c[SWAG] §ckrvl_GoldeN §8(§c+-20§8)
 140. [01:02:02] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cGBUR§8] §8[§aMVP§8] §a§a_Koshiro§f§f §8»§f§f pewnie dostaniecie xd
 141. [01:02:02] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c83c §8zostal zabity przez: §c[WATL] §c0psydian §8(§c+8§8)
 142. [01:02:02] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: marineG (+4, 50%)
 143. [01:02:02] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[UZI] §cpanstwopolicyjne §8zostal zabity przez: §c[F01] §cdantealago §8(§c+11§8)
 144. [01:02:02] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: SeatToledo (+5, 46%)
 145. [01:02:03] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa
 146. [01:02:04] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §7§7superm0cnystrzal§f§f §8»§f§f Robie klatki 1v1 Walka 2 First Miejsca 2x 6/3/3 Tpa 30/60 osb
 147. [01:02:07] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[CREW] §cRusio1337 §8zostal zabity przez: §c[HELF] §cTypieMaszRaka §8(§c+15§8)
 148. [01:02:08] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cSTAN§8] §8[§aMVP§8] §a§aeR__Ka§f§f §8»§f§f xdddddddddddddddddd
 149. [01:02:08] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §aProtect_GOD§7 awansowal do §e20§7 poziomu§6     ««««
 150. [01:02:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cLIN§8] §7§7Fantiii§f§f §8»§f§f Live na kanale --> Fanti <-- wbijamy 1,5k suubow !!!
 151. [01:02:12] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §31KT §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §374x74
 152. [01:02:12] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §3COSS §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §3110x110
 153. [01:02:12] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa
 154. [01:02:13] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fsa sharp 4?
 155. [01:02:13] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §7§7superm0cnystrzal§f§f §8»§f§f Robie klatki 1v1 Walka 2 First Miejsca 2x 6/3/3 Tpa 30/60 osb
 156. [01:02:14] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fsa sharp 4?
 157. [01:02:14] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNERD§8] §7§7Shisuii_§f§f §8»§f§f Zapraszam 72o / 46o Drzewkarka
 158. [01:02:14] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §31KT §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §380x80
 159. [01:02:14] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fsa sharp 4?
 160. [01:02:15] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fsa sharp 4?
 161. [01:02:16] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fsa sharp 4?
 162. [01:02:16] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fsa sharp 4?
 163. [01:02:17] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[WAVE] §cxxkrychaxx §8zostal zabity przez: §c[1IC] §c117ms_ §8(§c+3§8)
 164. [01:02:17] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[PARIS] §c16ha §8zostal zabity przez: §c[NML] §c00kashi00 §8(§c+0§8)
 165. [01:02:17] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Uwaga: §7Przedmioty z ziemi zostana usuniete za: §74min.
 166. [01:02:17] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c_Kyrb_ §c(§c-25§c) §cwylogowal sie podczas walki
 167. [01:02:17] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[POLE] §c_Kyrb_ §8zostal zabity przez: §c[MOVE] §cThePros_ §8(§c+16§8)
 168. [01:02:17] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §31KT §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §386x86
 169. [01:02:18] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cTehDerpyOne §8zostal zabity przez: §c[KOTH] §c111franeks111 §8(§c+9§8)
 170. [01:02:19] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa
 171. [01:02:19] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §3Wiekszosc przedmiotow z mobow mozemy zdobyc pod komenda§8: §a§n/wymiana
 172. [01:02:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 2/3 Tury
 173. [01:02:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNML§8] §7§7LizuSvko_§f§f §8»§f§f lll
 174. [01:02:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §31KT §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §392x92
 175. [01:02:21] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §7§7superm0cnystrzal§f§f §8»§f§f Robie klatki 1v1 Walka 2 First Miejsca 2x 6/3/3 Tpa 30/60 osb
 176. [01:02:22] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDOPE§8] §7§7Redukcja§f§f §8»§f§f dawaj .
 177. [01:02:23] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNML§8] §7§71Wigilia_NML§f§f §8»§f§f lll
 178. [01:02:23] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCOLD§8] §8[§aMVP§8] §a§aKokosikELO§f§f §8»§f§f http://ujeb.se/xvv1a -> Live z Debilami xd
 179. [01:02:24] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §31KT §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §398x98
 180. [01:02:24] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §a_ImKajto§7 awansowal do §e10§7 poziomu§6     ««««
 181. [01:02:27] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 2/3 Tury
 182. [01:02:27] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cZEND§8] §7§7GOTAAAH§f§f §8»§f§f admin tpa
 183. [01:02:28] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fsa sharp 4? czy nie
 184. [01:02:28] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fsa sharp 4? czy nie
 185. [01:02:29] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fsa sharp 4? czy nie
 186. [01:02:30] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNERD§8] §7§7Shisuii_§f§f §8»§f§f Zapraszam 72o / 46o Drzewkarka
 187. [01:02:30] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[LFT] §c09malthe §8zostal zabity przez: §c[WOLF] §c00_pompa_00 §8(§c+19§8)
 188. [01:02:30] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: _wyjevka (+1, 4%)
 189. [01:02:31] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fsa sharp 4? czy nie\
 190. [01:02:31] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fsa sharp 4? czy nie\
 191. [01:02:32] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fsa sharp 4? czy nie\
 192. [01:02:32] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fsa sharp 4? czy nie\
 193. [01:02:32] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §7§7superm0cnystrzal§f§f §8»§f§f Robie klatki 1v1 Walka 2 First Miejsca 2x 6/3/3 Tpa 30/60 osb
 194. [01:02:33] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[ABYS] §c100tomasz100v4 §8zostal zabity przez: §c[LIPA] §cFITEEFAJt §8(§c+16§8)
 195. [01:02:33] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fsa sharp 4? czy nie\
 196. [01:02:34] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 2/3 Tury
 197. [01:02:34] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fsa sharp 4? czy nie\
 198. [01:02:34] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cmam_37iq_2cm §8zostal zabity przez: §c[ATW] §cHS_EXE §8(§c+16§8)
 199. [01:02:34] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §3SWAT §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §398x98
 200. [01:02:34] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fsa sharp 4? czy nie\
 201. [01:02:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7dnku§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 2/3 tura
 202. [01:02:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa
 203. [01:02:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fsa sharp 4? czy nie\
 204. [01:02:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fsa sharp 4? czy nie\
 205. [01:02:38] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§amarineG§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 2/3 tura
 206. [01:02:38] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cGOWNO§8] §8[§aMVP§8] §a§afisoz§f§f §8»§f§f rekru do gidlirekru do gidlirekru do gidlirekru do gidlirekru do gidlirekru do gidlirekru do gidli
 207. [01:02:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fsa sharp 4? czy nie\
 208. [01:02:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNML§8] §7§7LizuSvko_§f§f §8»§f§f hat spam !!! No Jedz Do Tej Charlotte Amy Ci Mowila Ze Cos Potrzebuje (bolca)olizxc: ciuchy i go csz
 209. [01:02:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[BENG] §c007pawlo §8zostal zabity przez: §c[SWTH] §cszloog §8(§c+5§8)
 210. [01:02:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fsa sharp 4? czy nie\
 211. [01:02:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gracz: §3Maja1832 §7dolaczyl do gildii: §8[§3LATE§8]
 212. [01:02:40] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fsa sharp 4? czy nie\
 213. [01:02:40] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fsa sharp 4? czy nie\
 214. [01:02:40] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fsa sharp 4? czy nie\
 215. [01:02:41] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 2/3 Tury
 216. [01:02:41] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWPME§8] §8[§aMVP§8] §a§a_YamsoNN§f§f §8»§f§f przyjme donejta dam nagrode msg
 217. [01:02:42] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7dnku§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 2/3 tura
 218. [01:02:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[KOKON] §c1111wika1111 §8zostal zabity przez: §c[KOKS] §cMalti2K69 §8(§c+2§8)
 219. [01:02:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: Top1Siemiatycze_ (+1, 33%)
 220. [01:02:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCOLD§8] §7§7Skinu_1337§f§f §8»§f§f .
 221. [01:02:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa
 222. [01:02:44] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCREW§8] §6§6AnabolicDream§f§f §8»§f§f Kupie butelki pw!
 223. [01:02:44] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cHOOL§8] §6§6Nexus2115§f§f §8»§f§f dfgdf
 224. [01:02:47] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §7§7superm0cnystrzal§f§f §8»§f§f Robie klatki 1v1 Walka 2 First Miejsca 2x 6/3/3 Tpa 30/60 osb Live Na Kanale:supermocnystrzal
 225. [01:02:47] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§amarineG§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 2/3 tura
 226. [01:02:47] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 2/3 Tury
 227. [01:02:50] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §bDzisiaj o godzinie 22:00 darmowe magiczne klucze na naszej grupie §c§l? §bWbijaj: §a§n§a§nKLIKNIJ!
 228. [01:02:51] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNERD§8] §7§7Shisuii_§f§f §8»§f§f Zapraszam 72o / 46o Drzewkarka
 229. [01:02:53] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 2/3 Tury
 230. [01:02:54] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cTWIT§8] §7§7Foggis§f§f §8»§f§f yt/foggismc zapraszam na live
 231. [01:02:54] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa
 232. [01:02:55] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[PARIS] §c16ha §8zostal zabity przez: §c[NML] §c00kashi00 §8(§c+0§8)
 233. [01:02:56] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOKS§8] §8[§aMVP§8] §a§aMalti2K69§f§f §8»§f§f dobry jestes ;dd
 234. [01:02:56] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §31KT §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §3104x104
 235. [01:02:57] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f3x Zelaza§7 (§b+6 dosw.§7) !
 236. [01:02:58] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[DTNL] §cxRev2k19 §8zostal zabity przez: §c[NSDAP] §cStralus §8(§c+18§8)
 237. [01:02:58] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: ukrainiec (+3, 19%), JurijOwsienko1 (+6, 31%)
 238. [01:02:59] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §7§7superm0cnystrzal§f§f §8»§f§f Robie klatki 1v1 Walka 2 First Miejsca 2x 6/3/3 Tpa 30/60 osb Live Na Kanale:supermocnystrzal
 239. [01:03:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 2/3 Tury
 240. [01:03:01] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cRTM§8] §7§7pomuz§f§f §8»§f§f https://bit.ly/2e6j1eo Zapraszam Na Live gildia Rtm
 241. [01:03:04] [Client thread/INFO]: [CHAT] §4Wrog na terytorium gildii!
 242. [01:03:04] [Client thread/INFO]: [CHAT] §4Wrog na terytorium gildii!
 243. [01:03:07] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCOLD§8] §7§7Skinu_1337§f§f §8»§f§f Live Wbiaj Jak Budujemy http://ujeb.se/xvv1a
 244. [01:03:07] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §7random1ze§7 awansowal do §e10§7 poziomu§6     ««««
 245. [01:03:07] [Client thread/INFO]: [CHAT] §4Wrog na terytorium gildii!
 246. [01:03:07] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 2/3 Tury
 247. [01:03:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa
 248. [01:03:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f4x Lapis§7 (§b+8 dosw.§7) !
 249. [01:03:10] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[SWAG] §ckrvl_GoldeN §8zostal zabity przez: §c[SWAG] §cDajmonds §8(§c+-20§8)
 250. [01:03:11] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cPOLE§8] §6§6BESTIAAA§f§f §8»§f§f sell jablka za perly/zloto
 251. [01:03:12] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cOCJR§8] §8[§aMVP§8] §a§ayukoPL§f§f §8»§f§f Livestream Na Kanale Yukopl Sub = Wyswietlenie Na Ekranie | Minecon | Najlepszy Stream
 252. [01:03:13] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f4x Zloto§7 (§b+8 dosw.§7) !
 253. [01:03:15] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cTWIT§8] §7§7Foggis§f§f §8»§f§f yt/foggismc zapraszam na live
 254. [01:03:16] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCOLD§8] §7§7Skinu_1337§f§f §8»§f§f Live Wbiaj Jak Budujemy http://ujeb.se/xvv1a
 255. [01:03:17] [Client thread/INFO]: [CHAT] §4Wrog na terytorium gildii!
 256. [01:03:17] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 2/3 Tury
 257. [01:03:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cSKPL§8] §7§7rquu§f§f §8»§f§f Zapraszam Na Live! yt: rquu
 258. [01:03:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §bDzisiaj o godzinie 22:00 darmowe magiczne klucze na naszej grupie §c§l? §bWbijaj: §a§n§a§nKLIKNIJ!
 259. [01:03:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[WALE] §c999kph §8zostal zabity przez: §c[WPME] §csmyk §8(§c+3§8)
 260. [01:03:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f3x Zelaza§7 (§b+6 dosw.§7) !
 261. [01:03:21] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»          §7Awansowales do §e18 §7poziomu §6     ««««
 262. [01:03:22] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cLIN§8] §7§7Fantiii§f§f §8»§f§f Live na kanale --> Fanti <-- wbijamy 1,5k suubow !!!
 263. [01:03:22] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa
 264. [01:03:23] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f4x Zloto§7 (§b+8 dosw.§7) !
 265. [01:03:23] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNBL§8] §7§7_palcuwa_1337§f§f §8»§f§f Kupie Jablka Pw
 266. [01:03:24] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f1x Zelaza§7 (§b+2 dosw.§7) !
 267. [01:03:25] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 2/3 Tury
 268. [01:03:25] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cHELF§8] §7§7KaLiM78§f§f §8»§f§f Sprzedam 2stacki bilbio i jabłka za zloto /msg Kalim78
 269. [01:03:26] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNERD§8] §7§7Shisuii_§f§f §8»§f§f Zapraszam 72o / 46o Drzewkarka
 270. [01:03:26] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gracz §3xFajterek §7stworzyl nowa gildie: §8[§3FAJT§8] §3FajtTop1Kurwy.
 271. [01:03:29] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f kupie jabłka
 272. [01:03:29] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cPOLE§8] §6§6BESTIAAA§f§f §8»§f§f sell jablka za perly/zloto
 273. [01:03:31] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f 200 na -800 zapraszam jak ktos chce sie klepac
 274. [01:03:31] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gracz: §3WiadroGigant §7dolaczyl do gildii: §8[§3LIFE§8]
 275. [01:03:32] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cHAZE§8] §7§71famek§f§f §8»§f§f sell enchant na 30 /msg
 276. [01:03:32] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 2/3 Tury
 277. [01:03:32] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §7Queess§7 awansowal do §e10§7 poziomu§6     ««««
 278. [01:03:34] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cjustinisclutch §8zostal zabity przez: §c83c §8(§c+16§8)
 279. [01:03:35] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[999] §c05_luffy_05 §8zostal zabity przez: §c[999] §cReeQuu_ §8(§c+-20§8)
 280. [01:03:35] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: KaczowkaPVP (+-5, 27%), BillyBlackk (+-1, 4%)
 281. [01:03:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cZackiel_Zerogoki §8zostal zabity przez: §c[BENC] §cgrzejnik_ §8(§c+14§8)
 282. [01:03:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: mvh99 (+7, 48%)
 283. [01:03:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[YEAR] §cMaroDzban §8zostal zabity przez: §c[QUPA] §c0212 §8(§c+26§8)
 284. [01:03:37] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cspecterX §8zostal zabity przez: §cmvh99 §8(§c+15§8)
 285. [01:03:37] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: grzejnik_ (+7, 49%)
 286. [01:03:37] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f 200 na -800 zapraszam jak ktos chce sie klepac
 287. [01:03:38] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cFTK§8] §7§7GryczkaWanted§f§f §8»§f§f Dawac Klucze Jest 1:00
 288. [01:03:38] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Uwaga: §7Przedmioty z ziemi zostana usuniete za: §72min. 40s.
 289. [01:03:38] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cGTF§8] §7§7Jmaster626626§f§f §8»§f§f Xdddd
 290. [01:03:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§783c§f§f §8»§f§f szukam gildi /msg
 291. [01:03:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cOrenCashel §8zostal zabity przez: §cmvh99 §8(§c+15§8)
 292. [01:03:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 2/3 Tury
 293. [01:03:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7dnku§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 2/3 tura
 294. [01:03:41] [Client thread/INFO]: [CHAT] §4Wrog opuscil terytorium gildii!
 295. [01:03:41] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §7DziordzioUlani§7 awansowal do §e10§7 poziomu§6     ««««
 296. [01:03:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[COLD] §cniedlapskakicha §8zostal zabity przez: §c[LAST] §cFuseekk §8(§c+20§8)
 297. [01:03:44] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCOLD§8] §7§7Skinu_1337§f§f §8»§f§f Live Wbiaj Jak Budujemy http://www.ujeb.se/xvv1a
 298. [01:03:45] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7dnku§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 2/3 tura
 299. [01:03:45] [Client thread/INFO]: [CHAT] §4Wrog na terytorium gildii!
 300. [01:03:45] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c_bakLazaN §8zostal zabity przez: §c[1GN] §cYareeMMM §8(§c+0§8)
 301. [01:03:46] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §7kev3z§7 awansowal do §e20§7 poziomu§6     ««««
 302. [01:03:46] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDUCH§8] §7§7Dos3r_§f§f §8»§f§f k l u cz y k ii
 303. [01:03:47] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[216] §c0212 §8zostal zabity przez: §c[GBUR] §c11enderdragon11 §8(§c+14§8)
 304. [01:03:48] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f1x Proch§7 (§b+0 dosw.§7) !
 305. [01:03:48] [Client thread/INFO]: [CHAT] §4Wrog na terytorium gildii!
 306. [01:03:49] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c1410§8] §6§6_1920§f§f §8»§f§f bije sie ktos kurwa
 307. [01:03:49] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cobciagara §8zostal zabity przez: §c[USA] §csuperm0cnystrzal §8(§c+9§8)
 308. [01:03:50] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §3Wszelkie zmiany oraz plan edycji znajdziesz pod adresem§8: §a§n§a§nKLIKNIJ!
 309. [01:03:52] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f4x Zloto§7 (§b+8 dosw.§7) !
 310. [01:03:52] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDEV§8] §6§6brvdas§f§f §8»§f§f Rekrutacja do gildii [ dev ] zapraszam :) /msg
 311. [01:03:52] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7dnku§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 2/3 tura
 312. [01:03:54] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f2x Emerald§7 (§b+4 dosw.§7) !
 313. [01:03:54] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f2x Zelaza§7 (§b+4 dosw.§7) !
 314. [01:03:54] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDUCH§8] §7§7sierpien§f§f §8»§f§f k l u c z y k i
 315. [01:03:56] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNERD§8] §7§7Shisuii_§f§f §8»§f§f Zapraszam 72o / 46o Drzewkarka
 316. [01:03:56] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cmvh99 §8zostal zabity przez: §c[BENC] §c111dobrykumpel §8(§c+6§8)
 317. [01:03:56] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: grzejnik_ (+2, 27%), migu1 (+1, 17%)
 318. [01:03:57] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cGBUR§8] §8[§aMVP§8] §a§a_Koshiro§f§f §8»§f§f essa
 319. [01:03:57] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §7§7superm0cnystrzal§f§f §8»§f§f Robie klatki 1v1 Walka 2 First Miejsca 2x 6/3/3 Tpa 30/60 osb Live Na Kanale:supermocnystrzal
 320. [01:03:57] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 2/3 Tury
 321. [01:03:58] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cPOLE§8] §6§6BESTIAAA§f§f §8»§f§f sell jablka za perly/zloto
 322. [01:03:59] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[IGN] §c100tomasz100v4 §8zostal zabity przez: §c[541] §cMaciejLubicz216_ §8(§c+6§8)
 323. [01:03:59] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7dnku§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 2/3 tura
 324. [01:04:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[KOKS] §cElduus §8zostal zabity przez: §c[LFT] §c10letni_fajter §8(§c+0§8)
 325. [01:04:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cFTK§8] §7§7GryczkaWanted§f§f §8»§f§f k l u c z y k i
 326. [01:04:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f nie tepajcie oszukuje dnku
 327. [01:04:02] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDUCH§8] §7§7sierpien§f§f §8»§f§f k l u c z y k i
 328. [01:04:02] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[KTW] §c0aza9 §8zostal zabity przez: §c[IZAK] §c09_tuchal_09 §8(§c+9§8)
 329. [01:04:02] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cQUPA§8] §6§6RudyPawelek2003§f§f §8»§f§f kupie turbo drop
 330. [01:04:03] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2superm0cnystrzal§7: §fnidu gol daln XDDXDX
 331. [01:04:06] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 2/3 Tury
 332. [01:04:07] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 333. [01:04:07] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[NSDAP] §cJurijOwsienko1 §8zostal zabity przez: §c[DTNL] §ckrvl_qrNt §8(§c+0§8)
 334. [01:04:07] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: DaniusQ (+0, 16%)
 335. [01:04:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[BSQ] §c01fifi §8zostal zabity przez: §c[BENG] §c102kox §8(§c+19§8)
 336. [01:04:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: Milosz221 (+1, 8%)
 337. [01:04:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDUCH§8] §7§7Dos3r_§f§f §8»§f§f k l u cz y k ii
 338. [01:04:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7dnku§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 2/3 tura
 339. [01:04:10] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f2x Lapis§7 (§b+4 dosw.§7) !
 340. [01:04:11] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[JRN1] §c07082008szymon §8zostal zabity przez: §c[555] §c1111 §8(§c+19§8)
 341. [01:04:11] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: 1kot (+7, 37%), im_doing_moves (+3, 15%)
 342. [01:04:12] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDUCH§8] §7§7sierpien§f§f §8»§f§f k l u c z y k i
 343. [01:04:14] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNERD§8] §7§7Shisuii_§f§f §8»§f§f Zapraszam 72o / 46o Drzewkarka
 344. [01:04:14] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§783c§f§f §8»§f§f szukam gildi /msg
 345. [01:04:15] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[NSDAP] §cukrainiec §8zostal zabity przez: §c[DTNL] §cDaniusQ §8(§c+25§8)
 346. [01:04:15] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: krvl_qrNt (+3, 13%)
 347. [01:04:16] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f4x Proch§7 (§b+0 dosw.§7) !
 348. [01:04:17] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cOCJR§8] §8[§aMVP§8] §a§ayukoPL§f§f §8»§f§f Livestream Na Kanale Yukopl Sub = Wyswietlenie Na Ekranie | Minecon | Najlepszy Stream1
 349. [01:04:17] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7dnku§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 2/3 tura
 350. [01:04:17] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cLAVA§8] §7§7Toms321§f§f §8»§f§f <><><><><><><><> Live <><><><><><><><><> Na 400 sub Premka Fa Kanal : Toms Yt <> Live !!
 351. [01:04:18] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 352. [01:04:18] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f3x Zelaza§7 (§b+6 dosw.§7) !
 353. [01:04:18] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBIT§8] §6§60v0x§f§f §8»§f§f zaprasam na bitke x-2010 z-2500
 354. [01:04:19] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[1NFF] §cMiSipl123 §8zostal zabity przez: §c[FART] §cxM4ciek §8(§c+24§8)
 355. [01:04:19] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: g6o (+11, 45%), w1ker (+8, 32%), Costyy_ (+5, 23%)
 356. [01:04:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f3x Zelaza§7 (§b+6 dosw.§7) !
 357. [01:04:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §31KT §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §3110x110
 358. [01:04:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cLIN§8] §7§7Fantiii§f§f §8»§f§f Live na kanale --> Fanti <-- wbijamy 1,5k suubow !!!
 359. [01:04:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §3Konkursy oraz darmowe vouchery na vipa, mvp, klucze na naszej grupie, wbijaj§8: §a§n§a§nKLIKNIJ!
 360. [01:04:23] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f4x Zelaza§7 (§b+8 dosw.§7) !
 361. [01:04:24] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[LION] §ckinderman2006 §8zostal zabity przez: §c[LION] §cHerubinek_96 §8(§c+-20§8)
 362. [01:04:25] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 363. [01:04:28] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[WOLF] §c_wyjevka §8zostal zabity przez: §c[SWEND] §cbentradohuj §8(§c+12§8)
 364. [01:04:29] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cMILK§8] §6§6b1tken§f§f §8»§f§f 200 sub i losuje 6/3/3 na mc4u ! https://youtu.be/gddlqiijnp0 <<<=== nowy odcinek
 365. [01:04:29] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[1410] §c1410_ §8zostal zabity przez: §c[FFFF] §c00_pompa_00 §8(§c+15§8)
 366. [01:04:31] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cOCJR§8] §8[§aMVP§8] §a§ayukoPL§f§f §8»§f§f Livestream Na Kanale Yukopl Sub = Wyswietlenie Na Ekranie | Minecon | Najlepszy Stream1
 367. [01:04:32] [Client thread/ERROR]: Item entity 3969916 has no item?!
 368. [01:04:32] [Client thread/ERROR]: Item entity 3969916 has no item?!
 369. [01:04:32] [Client thread/ERROR]: Item entity 3969916 has no item?!
 370. [01:04:32] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cPOLE§8] §6§6BESTIAAA§f§f §8»§f§f sell jablka za perly/zloto
 371. [01:04:32] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §7§7superm0cnystrzal§f§f §8»§f§f Robie klatki 1v1 Walka 2 First Miejsca 2x 6/3/3 Tpa 30/60 osb Live Na Kanale:supermocnystrzal
 372. [01:04:34] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBIT§8] §6§60v0x§f§f §8»§f§f zaprasam na bitke x-2010 z-2500 klepa
 373. [01:04:34] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c2_v §8zostal zabity przez: §c[BIND] §cFergusCusland §8(§c+13§8)
 374. [01:04:34] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: Revvon_ (+4, 29%)
 375. [01:04:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa
 376. [01:04:37] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNERD§8] §7§7Shisuii_§f§f §8»§f§f Zapraszam 72o / 46o Drzewkarka
 377. [01:04:38] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f2x Zelaza§7 (§b+4 dosw.§7) !
 378. [01:04:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCRAP§8] §6§6ixamxshake§f§f §8»§f§f kupie 6/3/3 za perly /msg
 379. [01:04:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f3x Lapis§7 (§b+6 dosw.§7) !
 380. [01:04:40] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[ZIU] §cMaci3kxD §8zostal zabity przez: §c[NULL] §cminecraftboy1234 §8(§c+18§8)
 381. [01:04:40] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: Pandax333 (+6, 32%), pv7ryk (+3, 18%), x280 (+0, 1%), ramtek (+0, 2%)
 382. [01:04:41] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa
 383. [01:04:42] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[KOTH] §c00_pompa_00 §8zostal zabity przez: §c[KOTH] §c0xgrzybsonx0 §8(§c+-20§8)
 384. [01:04:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f3x Zelaza§7 (§b+6 dosw.§7) !
 385. [01:04:44] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cOrenCashel §8zostal zabity przez: §c[BENC] §cgrzejnik_ §8(§c+13§8)
 386. [01:04:44] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: 7j8 (+3, 22%)
 387. [01:04:44] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§783c§f§f §8»§f§f szukam gildi /msgszukam gildi /msgszukam gildi /msgszukam gildi /msgszukam gildi /msgszukam gildi /m
 388. [01:04:45] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c555§8] §8[§aMVP§8] §a§abialythekid_§f§f §8»§f§f Jrn1 wychodzic
 389. [01:04:48] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cFLY§8] §7§7ramtek§f§f §8»§f§f Llll
 390. [01:04:48] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cGBBP§8] §6§6Masteriooo§f§f §8»§f§f Sprzedam perly/ kupie 6.3.3
 391. [01:04:49] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[KOKON] §c1111 §8zostal zabity przez: §c[WALE] §cLokus01 §8(§c+19§8)
 392. [01:04:50] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa
 393. [01:04:50] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §7§7superm0cnystrzal§f§f §8»§f§f Robie klatki 1v1 Walka 2 First Miejsca 2x 6/3/3 Tpa 30/60 osb Live Na Kanale:supermocnystrzal
 394. [01:04:50] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §3Zapraszamy na nasza strone WWW§8: §a§n§a§nKLIKNIJ!
 395. [01:04:50] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f3x Zloto§7 (§b+6 dosw.§7) !
 396. [01:04:52] [Client thread/INFO]: [CHAT] §ctypicalperus §c(§c-25§c) §cwylogowal sie podczas walki
 397. [01:04:52] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[205] §ctypicalperus §8zostal zabity przez: §c[NETIA] §cinternetbreacher §8(§c+3§8)
 398. [01:04:52] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§783c§f§f §8»§f§f szukam gildi /msgszukam gildi /msgszukam gildi /msgszukam gildi /msgszukam gildi /msgszukam gildi /m
 399. [01:04:52] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDEV§8] §6§6brvdas§f§f §8»§f§f Rekrutacja do gildii [ dev ] zapraszam :) /msg
 400. [01:04:54] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cmam_37iq_2cm §8zostal zabity przez: §c[WEST] §c150cm_80kg_7cm §8(§c+14§8)
 401. [01:04:54] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §7top1_opalenie§7 awansowal do §e20§7 poziomu§6     ««««
 402. [01:04:54] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f4x Lapis§7 (§b+8 dosw.§7) !
 403. [01:04:54] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cTWIT§8] §7§7Foggis§f§f §8»§f§f yt/foggismc zapraszam na live
 404. [01:04:55] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa
 405. [01:04:56] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gracz: §3OneCPS_ §7dolaczyl do gildii: §8[§3FAJT§8]
 406. [01:04:56] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §7§7superm0cnystrzal§f§f §8»§f§f Robie klatki 1v1 Walka 2 First Miejsca 2x 6/3/3 Tpa 30/60 osb Live Na Kanale:supermocnystrzal
 407. [01:04:58] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Uwaga: §7Przedmioty z ziemi zostana usuniete za: §71min. 20s.
 408. [01:04:58] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§783c§f§f §8»§f§f szukam gildi /msgszukam gildi /msgszukam gildi /msgszukam gildi /msgszukam gildi /msgszukam gildi /m
 409. [01:04:59] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[KOKON] §c07082008szymon §8zostal zabity przez: §c[2K2] §cWh1stle §8(§c+3§8)
 410. [01:04:59] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cPOLE§8] §6§6BESTIAAA§f§f §8»§f§f sell jablka za perly/zloto
 411. [01:05:03] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa
 412. [01:05:03] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §7§7superm0cnystrzal§f§f §8»§f§f Robie klatki 1v1 Walka 2 First Miejsca 2x 6/3/3 Tpa 30/60 osb Live Na Kanale:supermocnystrzal
 413. [01:05:05] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§783c§f§f §8»§f§f szukam gildi /msgszukam gildi /msgszukam gildi /msgszukam gildi /msgszukam gildi /msgszukam gildi /m
 414. [01:05:05] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 3/3 Tura! :d
 415. [01:05:06] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7dnku§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 416. [01:05:07] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBNUH§8] §8[§aMVP§8] §a§abystrzak§f§f §8»§f§f rekru do bnuh pw
 417. [01:05:07] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cOCJR§8] §8[§aMVP§8] §a§ayukoPL§f§f §8»§f§f Livestream Na Kanale Yukopl Sub = Wyswietlenie Na Ekranie | Minecon | Najlepszy Stream1
 418. [01:05:07] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 419. [01:05:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §7§7superm0cnystrzal§f§f §8»§f§f Robie klatki 1v1 Walka 2 First Miejsca 2x 6/3/3 Tpa 30/60 osb Live Na Kanale:supermocnystrzal
 420. [01:05:10] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gracz: §3Nikogiovanni §7dolaczyl do gildii: §8[§3D0PE§8]
 421. [01:05:10] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f2x Zelaza§7 (§b+4 dosw.§7) !
 422. [01:05:10] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 3/3 Tura! :d
 423. [01:05:11] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[16CM] §c1234567890 §8zostal zabity przez: §c[USA] §cfacebook_com §8(§c+9§8)
 424. [01:05:11] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: famemma2 (+3, 37%), SynPiekarza (+1, 6%)
 425. [01:05:11] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[OTF] §c69uzumaki §8zostal zabity przez: §c[OTF] §c1110zuzia1011 §8(§c+-20§8)
 426. [01:05:11] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[F01] §cdantealago §8zostal zabity przez: §c[XDXD] §cHitmaneK §8(§c+18§8)
 427. [01:05:11] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: dzieciakk (+9, 49%)
 428. [01:05:12] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[LFT] §c_PropsiKK §8zostal zabity przez: §c[1NFF] §cCostyy_ §8(§c+14§8)
 429. [01:05:12] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: _Opentany_ (+5, 34%), top1_qwuerkU (+4, 27%)
 430. [01:05:14] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa
 431. [01:05:14] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c1GN§8] §6§6niskuxd§f§f §8»§f§f t/r tp
 432. [01:05:16] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7dnku§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 433. [01:05:18] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 3/3 Tura! :d
 434. [01:05:18] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cGOWNO§8] §8[§aMVP§8] §a§afisoz§f§f §8»§f§f sprzedam 6/3/3 za sety pw
 435. [01:05:19] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§amarineG§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 436. [01:05:19] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cOREO§8] §7§7NukajPL§f§f §8»§f§f Blp Sojusz???
 437. [01:05:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[USA] §cgalafajter §8zostal zabity przez: §c[BSQ] §cLol1xonn §8(§c+23§8)
 438. [01:05:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: Niemiec2000 (+2, 10%), top1wielkopolska (+3, 13%), _VVilem (+2, 7%), Kokos_ (+5, 20%), K0XIK (+0, 1%), akcja_ (+2, 9%), Huzii_ (+3, 12%)
 439. [01:05:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §3Aby sprawdzic wszelkie dostepne craftingi na serwerze wpisz§8: §a§n/craftingi
 440. [01:05:22] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §7§7superm0cnystrzal§f§f §8»§f§f Robie klatki 1v1 Walka 2 First Miejsca 2x 6/3/3 Tpa 30/60 osb Live Na Kanale:supermocnystrzal
 441. [01:05:22] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2szrek§7: §fty kurwo jebana
 442. [01:05:23] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c999§8] §8[§aMVP§8] §a§aKaczowkaPVP§f§f §8»§f§f olo
 443. [01:05:23] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7dnku§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 444. [01:05:25] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[KOKON] §c07zglos_sie §8zostal zabity przez: §c[CHUJ] §cdavvv §8(§c+8§8)
 445. [01:05:25] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cOREO§8] §7§7NukajPL§f§f §8»§f§f Blp Sojusz???
 446. [01:05:26] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 3/3 Tura! :d
 447. [01:05:27] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §7§7superm0cnystrzal§f§f §8»§f§f Robie klatki 1v1 Walka 2 First Miejsca 2x 6/3/3 Tpa 30/60 osb Live Na Kanale:supermocnystrzal
 448. [01:05:29] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 449. [01:05:32] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c555§8] §8[§aMVP§8] §a§abialythekid_§f§f §8»§f§f Jrn1 wychodzic
 450. [01:05:33] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNIPY§8] §7§7screamking2006§f§f §8»§f§f Last wychodzic
 451. [01:05:33] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7dnku§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 452. [01:05:33] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §7§7superm0cnystrzal§f§f §8»§f§f Robie klatki 1v1 Walka 2 First Miejsca 2x 6/3/3 Tpa 30/60 osb Live Na Kanale:supermocnystrzal
 453. [01:05:33] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cPAMP§8] §6§6Fi3lipp§f§f §8»§f§f sdsdsdsdsds
 454. [01:05:34] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBNUH§8] §8[§aMVP§8] §a§abystrzak§f§f §8»§f§f rekru do bnuh pw
 455. [01:05:34] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[HOOL] §cNexus2115 §8zostal zabity przez: §c[HOOL] §cProtect_MNTC §8(§c+-20§8)
 456. [01:05:34] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: Nadolq (+-7, 34%), Karol_Z_Hans (+-5, 24%)
 457. [01:05:35] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 3/3 Tura! :d
 458. [01:05:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Uwaga: §7Przedmioty z ziemi zostana usuniete za: §740s.
 459. [01:05:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 460. [01:05:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cPOLE§8] §6§6BESTIAAA§f§f §8»§f§f sell jablka za perly/zloto
 461. [01:05:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c1KT§8] §7§7AltGroupMe§f§f §8»§f§f Lkucze
 462. [01:05:40] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cRabbocop §8zostal zabity przez: §c[KOTH] §c00annow00 §8(§c+8§8)
 463. [01:05:40] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §7§7superm0cnystrzal§f§f §8»§f§f Robie klatki 1v1 Walka 2 First Miejsca 2x 6/3/3 Tpa 30/60 osb Live Na Kanale:supermocnystrzal
 464. [01:05:41] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 3/3 Tura! :d
 465. [01:05:42] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §6§6galafajter§f§f §8»§f§f dzienki za fotki bsq
 466. [01:05:42] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gracz: §3slowthaai §7wyrzucil gracza: §3b3ka §7z gildii: §8[§3NONE§8]
 467. [01:05:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8»«
 468. [01:05:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c* §6diho_orangutan §7dziekujemy za wsparcie serwera!
 469. [01:05:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c* §eMagiczne klucze§7, rangi §eVIP, MVP §7znajdziesz w sklepie: §6§6Kliknij tutaj!
 470. [01:05:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8»«
 471. [01:05:44] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cBkoxPv1P §c(§c-25§c) §cwylogowal sie podczas walki
 472. [01:05:44] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[JUMP] §cBkoxPv1P §8zostal zabity przez: §c[JUMP] §c_Nobis_ §8(§c+-20§8)
 473. [01:05:45] [Client thread/INFO]: [CHAT] §4Wrog opuscil terytorium gildii!
 474. [01:05:46] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §7§7superm0cnystrzal§f§f §8»§f§f Robie klatki 1v1 Walka 2 First Miejsca 2x 6/3/3 Tpa 30/60 osb Live Na Kanale:supermocnystrzal
 475. [01:05:49] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Uwaga: §7Przedmioty z ziemi zostana usuniete za: §730s.
 476. [01:05:49] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 3/3 Tura! :d
 477. [01:05:50] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c_blaczek §8zostal zabity przez: §c[541] §c06g §8(§c+9§8)
 478. [01:05:50] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[KOKON] §c0juraczek0 §8zostal zabity przez: §c[NIKE] §cTop1_NIKE §8(§c+11§8)
 479. [01:05:51] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §3SBD §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §356x56
 480. [01:05:51] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §3Konkursy oraz darmowe vouchery na vipa, mvp, klucze na naszej grupie, wbijaj§8: §a§n§a§nKLIKNIJ!
 481. [01:05:51] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNIPY§8] §7§7screamking2006§f§f §8»§f§f Last wychodzic
 482. [01:05:51] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§783c§f§f §8»§f§f szukam gildi /msgszukam gildi /msgszukam gildi /msgszukam gildi /msgszukam gildi /msgszukam gildi /m
 483. [01:05:52] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[PIS] §cFekeyek §8zostal zabity przez: §c[EXP] §ckubixz09 §8(§c+19§8)
 484. [01:05:54] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §6§6galafajter§f§f §8»§f§f dzienki za fotki bsq, fajne tunele macie pod pokojami
 485. [01:05:54] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §7§7superm0cnystrzal§f§f §8»§f§f Robie klatki 1v1 Walka 2 First Miejsca 2x 6/3/3 Tpa 30/60 osb Live Na Kanale:supermocnystrzal
 486. [01:05:54] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBIT§8] §6§60v0x§f§f §8»§f§f zaprasam na bitke x-2010 z-2500 klepa
 487. [01:05:55] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 3/3 Tura! :d
 488. [01:05:58] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gracz: §3BillyBlackk §7dolaczyl do gildii: §8[§3999§8]
 489. [01:05:58] [Client thread/INFO]: [CHAT] §4Uwaga: §eGracz famemma2 probuje uciec z twojej gildii. Za 40 sekund ucieknie!
 490. [01:05:58] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7dnku§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 491. [01:05:58] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[EXP] §cFor1Ver §8zostal zabity przez: §c[PIS] §cB8O §8(§c+18§8)
 492. [01:05:59] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Uwaga: §7Przedmioty z ziemi zostana usuniete za: §720s.
 493. [01:06:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §6§6galafajter§f§f §8»§f§f dzienki za fotki bsq, fajne tunele macie pod pokojami
 494. [01:06:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNIPY§8] §7§7screamking2006§f§f §8»§f§f Last wychodzic
 495. [01:06:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNIPY§8] §7§7aot3klamf§f§f §8»§f§f Last Wychodzic
 496. [01:06:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 497. [01:06:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §7§7superm0cnystrzal§f§f §8»§f§f Robie klatki 1v1 Walka 2 First Miejsca 2x 6/3/3 Tpa 30/60 osb Live Na Kanale:supermocnystrzal
 498. [01:06:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §7Giercarz§7 awansowal do §e20§7 poziomu§6     ««««
 499. [01:06:01] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§amarineG§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 500. [01:06:03] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[KOKON] §cEnnnil §8zostal zabity przez: §c[WALE] §c00251ify §8(§c+13§8)
 501. [01:06:04] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7dnku§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 502. [01:06:05] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 3/3 Tura! :d
 503. [01:06:07] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c555§8] §8[§aMVP§8] §a§abialythekid_§f§f §8»§f§f Jrn1 wychodzic
 504. [01:06:07] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cPOLE§8] §6§6BESTIAAA§f§f §8»§f§f sell jablka za perly/zloto
 505. [01:06:08] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§amarineG§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 506. [01:06:08] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§783c§f§f §8»§f§f szukam gildi /msgszukam gildi /msgszukam gildi /msgszukam gildi /msgszukam gildi /msgszukam gildi /m
 507. [01:06:08] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gracz: §3Frestovsky §7wyrzucil gracza: §3Kocur_pvp §7z gildii: §8[§3ALLY§8]
 508. [01:06:08] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §6§6galafajter§f§f §8»§f§f dzienki za fotki bsq, fajne tunele macie pod pokojami
 509. [01:06:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Uwaga: §7Przedmioty z ziemi zostana usuniete za: §710s.
 510. [01:06:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §7§7superm0cnystrzal§f§f §8»§f§f Robie klatki 1v1 Walka 2 First Miejsca 2x 6/3/3 Tpa 30/60 osb Live Na Kanale:supermocnystrzal
 511. [01:06:11] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cOREO§8] §7§7NukajPL§f§f §8»§f§f Blp Sojusz???
 512. [01:06:13] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7dnku§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 513. [01:06:14] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c555§8] §8[§aMVP§8] §a§abialythekid_§f§f §8»§f§f Jrn1 wychodzic
 514. [01:06:16] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Uwaga: §7Przedmioty z ziemi zostana usuniete za: §73s.
 515. [01:06:17] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 3/3 Tura! :d
 516. [01:06:17] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Uwaga: §7Przedmioty z ziemi zostana usuniete za: §72s.
 517. [01:06:18] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§amarineG§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 518. [01:06:18] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §adiho_orangutan §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §a32 boyfarmery§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 519. [01:06:18] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §adiho_orangutan §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §adiamentowe spodnie 3/3§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 520. [01:06:18] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §adiho_orangutan §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §adiamentowy helm 3/3§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 521. [01:06:18] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §adiho_orangutan §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §a32 boyfarmery§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 522. [01:06:18] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §adiho_orangutan §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §a1 koxa§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 523. [01:06:18] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §adiho_orangutan §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §a32 boyfarmery§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 524. [01:06:18] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §adiho_orangutan §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §adiamentowe spodnie 3/3§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 525. [01:06:18] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Uwaga: §7Przedmioty z ziemi zostana usuniete za: §71s.
 526. [01:06:18] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cRTM§8] §7§7pomuz§f§f §8»§f§f https://bit.ly/2e6j1eo Zapraszam Na Live gildia Rtm
 527. [01:06:19] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Przedmioty z ziemi zostaly usuniete! §8Do otchlani przeniesiono: §7453 §7przedmiotow oraz §735XP
 528. [01:06:19] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKRVL§8] §7§7Top1Siemiatycze_§f§f §8»§f§f Ty Kurwo Jebana Wypierdalaj Szmato
 529. [01:06:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[GTTW] §c42kg §8zostal zabity przez: §c[ZARA] §cTapps_ §8(§c+0§8)
 530. [01:06:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Otwarcie otchlani za: §750s.
 531. [01:06:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7dnku§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 532. [01:06:21] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §3Polub nasz FanPage: §a§n§a§nKLIKNIJ!
 533. [01:06:21] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fdebilu
 534. [01:06:22] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fdebilu
 535. [01:06:22] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[F01] §c05_luffy_05 §8zostal zabity przez: §c[XDXD] §cHitmaneK §8(§c+15§8)
 536. [01:06:22] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: dzieciakk (+4, 29%)
 537. [01:06:23] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§783c§f§f §8»§f§f szukam gildi /msgszukam gildi /msgszukam gildi /msg tylko na ten serwer
 538. [01:06:24] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§amarineG§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 539. [01:06:25] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cLAVA§8] §7§7Toms321§f§f §8»§f§f <><><><><><><><> Live <><><><><><><><><> Na 400 sub Premka Fa Kanal : Toms Yt <> Live !!
 540. [01:06:25] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §f30/60 XD
 541. [01:06:25] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §f30/60 XD
 542. [01:06:25] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[FLY] §cBonsko_v §8zostal zabity przez: §c[ZIU] §cOgnisty_BoBer §8(§c+4§8)
 543. [01:06:25] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §f30/60 XD
 544. [01:06:26] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §f30/60 XD
 545. [01:06:26] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§c??§e USA§7] §2facebook_com§7: §fsuperm0cnystrzal masz laga jak jeszcze raz napiszesz
 546. [01:06:26] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§c??§e USA§7] §2facebook_com§7: §fsuperm0cnystrzal masz laga jak jeszcze raz napiszesz
 547. [01:06:26] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§c??§e USA§7] §2facebook_com§7: §fsuperm0cnystrzal masz laga jak jeszcze raz napiszesz
 548. [01:06:27] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§c??§e USA§7] §2facebook_com§7: §fsuperm0cnystrzal masz laga jak jeszcze raz napiszesz
 549. [01:06:27] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§c??§e USA§7] §2facebook_com§7: §fsuperm0cnystrzal masz laga jak jeszcze raz napiszesz
 550. [01:06:27] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§c??§e USA§7] §2facebook_com§7: §fsuperm0cnystrzal masz laga jak jeszcze raz napiszesz
 551. [01:06:27] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7dnku§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 552. [01:06:27] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§c??§e USA§7] §2facebook_com§7: §fsuperm0cnystrzal masz laga jak jeszcze raz napiszesz
 553. [01:06:27] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBIT§8] §7§7_Veuxell§f§f §8»§f§f -2ooo -24oo ostra bitka z papierzem
 554. [01:06:28] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gracz: §3wislaplock §7wyrzucil gracza: §3nefku §7z gildii: §8[§3MLSK§8]
 555. [01:06:28] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fuzyj mozgu XD
 556. [01:06:29] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fuzyj mozgu XD
 557. [01:06:29] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fuzyj mozgu XD
 558. [01:06:29] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 559. [01:06:29] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fuzyj mozgu XD
 560. [01:06:29] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[TAP] §cMario_2115 §8zostal zabity przez: §c[CREW] §cAnabolicDream §8(§c+25§8)
 561. [01:06:29] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: JanuszTypowy (+5, 19%)
 562. [01:06:30] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDEV§8] §6§6brvdas§f§f §8»§f§f Rekrutacja do gildii [ dev ] zapraszam :) /msg
 563. [01:06:30] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§amarineG§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 564. [01:06:30] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 3/3 Tura! :d
 565. [01:06:30] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Otwarcie otchlani za: §740s.
 566. [01:06:30] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§783c§f§f §8»§f§f szukam gildi /msgszukam gildi /msgszukam gildi /msg tylko na ten serwer
 567. [01:06:31] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cHERE§8] §6§6Tonzoo§f§f §8»§f§f .
 568. [01:06:33] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f 200 na -800 zapraszam jak ktos chce sie klepac
 569. [01:06:35] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 570. [01:06:35] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cTWIT§8] §7§7Foggis§f§f §8»§f§f yt/foggismc zapraszam na live Darmowe Myszki Za 200zlotych Za Ogldanie
 571. [01:06:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §adiho_orangutan §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §adiamentowy helm 3/3§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 572. [01:06:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §adiho_orangutan §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §adiamentowy helm 3/3§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 573. [01:06:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §adiho_orangutan §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §adiamentowe spodnie 3/3§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 574. [01:06:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §adiho_orangutan §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §adiamentowa klate 3/3§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 575. [01:06:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §adiho_orangutan §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §adiamentowe spodnie 3/3§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 576. [01:06:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §adiho_orangutan §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §adiamentowe spodnie 3/3§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 577. [01:06:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §adiho_orangutan §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §a1 koxa§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 578. [01:06:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 3/3 Tura! :d
 579. [01:06:37] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cOCJR§8] §8[§aMVP§8] §a§ayukoPL§f§f §8»§f§f Livestream Na Kanale Yukopl Sub = Wyswietlenie Na Ekranie | Minecon | Najlepszy Stream1
 580. [01:06:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f 200 na -800 zapraszam jak ktos chce sie klepac
 581. [01:06:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gracz: §3wislaplock §7wyrzucil gracza: §3kacper24100 §7z gildii: §8[§3MLSK§8]
 582. [01:06:40] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Otwarcie otchlani za: §730s.
 583. [01:06:42] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2szrek§7: §frobimy klatki 100/120 zapraszam
 584. [01:06:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2szrek§7: §frobimy klatki 100/120 zapraszam
 585. [01:06:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §3SBD §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §362x62
 586. [01:06:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2szrek§7: §frobimy klatki 100/120 zapraszam
 587. [01:06:44] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2szrek§7: §frobimy klatki 100/120 zapraszam
 588. [01:06:44] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2szrek§7: §frobimy klatki 100/120 zapraszam
 589. [01:06:45] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBIT§8] §6§60v0x§f§f §8»§f§f zaprasam na bitke x-2010 z-2500 klepa
 590. [01:06:46] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f3x Zelaza§7 (§b+6 dosw.§7) !
 591. [01:06:46] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §3SBD §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §368x68
 592. [01:06:47] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c205§8] §7§7typicalperus§f§f §8»§f§f jebac kurwy z .
 593. [01:06:47] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[GTTW] §cbartek091 §8zostal zabity przez: §c[ZARA] §c0n10n §8(§c+16§8)
 594. [01:06:48] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f3x Lapis§7 (§b+6 dosw.§7) !
 595. [01:06:49] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §3SBD §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §374x74
 596. [01:06:50] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f2x Diamond§7 (§b+4 dosw.§7) !
 597. [01:06:50] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Otwarcie otchlani za: §720s.
 598. [01:06:51] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §bDzisiaj o godzinie 22:00 darmowe magiczne klucze na naszej grupie §c§l? §bWbijaj: §a§n§a§nKLIKNIJ!
 599. [01:06:51] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §3SBD §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §380x80
 600. [01:06:53] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §7§7superm0cnystrzal§f§f §8»§f§f Robie klatki 1v1 Walka 2 First Miejsca 2x 6/3/3 Tpa . osb Live Na Kanale:supermocnystrzal
 601. [01:06:53] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §3SBD §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §386x86
 602. [01:06:55] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c205§8] §7§7typicalperus§f§f §8»§f§f jebac kurwy z netia
 603. [01:06:55] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[JUMP] §cSahizmo §8zostal zabity przez: §c[JUMP] §c_Nobis_ §8(§c+-20§8)
 604. [01:06:55] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: zjadasz (+-2, 12%), gruby_zjadasz (+-6, 29%), fredziuxd (+-12, 59%)
 605. [01:06:55] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c555§8] §8[§aMVP§8] §a§abialythekid_§f§f §8»§f§f Jrn1 wychodzic
 606. [01:06:57] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f1x Diamond§7 (§b+2 dosw.§7) !
 607. [01:06:57] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[KOKON] §c07082008szymon §8zostal zabity przez: §c[XXXX] §cpawcioo §8(§c+16§8)
 608. [01:06:59] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBIND§8] §6§6NoOVy§f§f §8»§f§f bejt chcecie w pizde?
 609. [01:07:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Otwarcie otchlani za: §710s.
 610. [01:07:01] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c205§8] §7§7typicalperus§f§f §8»§f§f jebac kurwy z netia
 611. [01:07:01] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §adiho_orangutan §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §adiamentowa klate 3/3§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 612. [01:07:01] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §adiho_orangutan §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §a64 boyfarmery§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 613. [01:07:01] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §adiho_orangutan §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §a32 boyfarmery§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 614. [01:07:02] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cGTF§8] §7§7Jmaster626626§f§f §8»§f§f Kupie zelazo
 615. [01:07:05] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCRAP§8] §6§6dejmonxd§f§f §8»§f§f stop homofobii
 616. [01:07:06] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gracz: §3sZemranowicz13 §7wyrzucil gracza: §3przemekmacheaty §7z gildii: §8[§3WAR§8]
 617. [01:07:07] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f1x Emerald§7 (§b+2 dosw.§7) !
 618. [01:07:07] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Otwarcie otchlani za: §73s.
 619. [01:07:08] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Otwarcie otchlani za: §72s.
 620. [01:07:08] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c205§8] §7§7typicalperus§f§f §8»§f§f jebac kurwy z netia
 621. [01:07:08] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[1PL] §cSpiut §8zostal zabity przez: §c[FART] §c111222333xd §8(§c+32§8)
 622. [01:07:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §7§7superm0cnystrzal§f§f §8»§f§f Robie klatki 1v1 Walka 2 First Miejsca 2x 6/3/3 Tpa 20 osb Live Na Kanale:supermocnystrzal
 623. [01:07:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f3x Lapis§7 (§b+6 dosw.§7) !
 624. [01:07:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§c??§e USA§7] §2facebook_com§7: §fidioto
 625. [01:07:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Otwarcie otchlani za: §71s.
 626. [01:07:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNERD§8] §7§7Shisuii_§f§f §8»§f§f Zapraszam 72o / 46o Drzewkarka
 627. [01:07:10] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Otchlan zostala otwarta! §8(§7Zamyka sie za: 30s.§8) §8By otworzyc otchlan wpisz: §7/otchlan
 628. [01:07:11] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Zamkniecie otchlani za: §730s.
 629. [01:07:11] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f1x Zelaza§7 (§b+2 dosw.§7) !
 630. [01:07:12] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cGTF§8] §7§7Jmaster626626§f§f §8»§f§f Kupie zelazo
 631. [01:07:12] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f 200 na -800 zapraszam jak ktos chce sie klepac prosty teren
 632. [01:07:13] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[ZIU] §c_Mikelele_ §8zostal zabity przez: §c[FLY] §cramtek §8(§c+17§8)
 633. [01:07:14] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f2x Zloto§7 (§b+4 dosw.§7) !
 634. [01:07:15] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2superm0cnystrzal§7: §fczego ty kurwo chcesz
 635. [01:07:15] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §7craftcore__§7 awansowal do §e10§7 poziomu§6     ««««
 636. [01:07:16] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c205§8] §7§7typicalperus§f§f §8»§f§f jebac kurwy z netia
 637. [01:07:16] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§c??§e USA§7] §2facebook_com§7: §fTO policja i jego koledzy
 638. [01:07:16] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2superm0cnystrzal§7: §fypiewrdlaaj
 639. [01:07:16] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §adiho_orangutan §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §adiamentowy kilof 5/3§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 640. [01:07:16] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §adiho_orangutan §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §a64 boyfarmery§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 641. [01:07:16] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §adiho_orangutan §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §a10 koxow§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 642. [01:07:17] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2Szpak123§7: §fkto to
 643. [01:07:19] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNERD§8] §7§7Shisuii_§f§f §8»§f§f Zapraszam 72o / 46o Drzewkarka
 644. [01:07:19] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2Szpak123§7: §faok
 645. [01:07:21] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Zamkniecie otchlani za: §720s.
 646. [01:07:21] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §3Range §8[§6VIP§8] §8[§aMVP§8] §3oraz Magiczne Klucze mozesz zakupic w naszym sklepie§8: §a§n§a§nKLIKNIJ!
 647. [01:07:22] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §7§7superm0cnystrzal§f§f §8»§f§f Robie klatki 1v1 Walka 2 First Miejsca 2x 6/3/3 Tpa 20 osb Live Na Kanale:supermocnystrzal
 648. [01:07:23] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§c??§e USA§7] §2facebook_com§7: §fwypierdalaj dziwko nie pisz o klatkach
 649. [01:07:25] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 3/3 Tura! :d
 650. [01:07:25] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§c??§e USA§7] §2facebook_com§7: §fwypierdalaj dziwko nie pisz o klatkach
 651. [01:07:25] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cGTF§8] §7§7Jmaster626626§f§f §8»§f§f Kupie zelazo
 652. [01:07:25] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§c??§e USA§7] §2facebook_com§7: §fwypierdalaj dziwko nie pisz o klatkach
 653. [01:07:25] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§c??§e USA§7] §2facebook_com§7: §fwypierdalaj dziwko nie pisz o klatkach
 654. [01:07:25] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cRTM§8] §7§7pomuz§f§f §8»§f§f https://bit.ly/2e6j1eo Zapraszam Na Live gildia Rtm
 655. [01:07:26] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§c??§e USA§7] §2facebook_com§7: §fwypierdalaj dziwko nie pisz o klatkach
 656. [01:07:26] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§c??§e USA§7] §2facebook_com§7: §fwypierdalaj dziwko nie pisz o klatkach
 657. [01:07:28] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f1x Zelaza§7 (§b+2 dosw.§7) !
 658. [01:07:31] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2superm0cnystrzal§7: §fSpeirdalaj
 659. [01:07:31] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Zamkniecie otchlani za: §710s.
 660. [01:07:32] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f4x Proch§7 (§b+0 dosw.§7) !
 661. [01:07:33] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2superm0cnystrzal§7: §fmoje klatki
 662. [01:07:33] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cxMaSnY §8zostal zabity przez: §c[KOKON] §c007pawlo §8(§c+10§8)
 663. [01:07:33] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f1x Lapis§7 (§b+2 dosw.§7) !
 664. [01:07:34] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§c??§e USA§7] §2facebook_com§7: §fwypierdalaj
 665. [01:07:35] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7dnku§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 666. [01:07:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2superm0cnystrzal§7: §fsam zrobilem rooma
 667. [01:07:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cPTT§8] §8[§aMVP§8] §a§aSoplus§f§f §8»§f§f Lava <3
 668. [01:07:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNERD§8] §7§7Shisuii_§f§f §8»§f§f Zapraszam 72o / 46o Drzewkarka
 669. [01:07:37] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBIT§8] §7§7_Veuxell§f§f §8»§f§f -2ooo -24oo ostra bitka z papierzem
 670. [01:07:37] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§783c§f§f §8»§f§f .gw nie zmienne leci na bombe
 671. [01:07:37] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§amarineG§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 672. [01:07:38] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Zamkniecie otchlani za: §73s.
 673. [01:07:38] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §7§7superm0cnystrzal§f§f §8»§f§f Robie klatki 1v1 Walka 2 First Miejsca 2x 6/3/3 Tpa 20 osb Live Na Kanale:supermocnystrzal
 674. [01:07:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Zamkniecie otchlani za: §72s.
 675. [01:07:40] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7dnku§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 676. [01:07:40] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Zamkniecie otchlani za: §71s.
 677. [01:07:41] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Otchlan zostala zamknieta. Pozostale przedmioty w otchlani zostaly zniszczone.
 678. [01:07:42] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[PLAN] §c117ms_ §8zostal zabity przez: §c[FART] §cSorinek §8(§c+16§8)
 679. [01:07:42] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f 200 na -800 zapraszam jak ktos chce sie klepac prosty teren
 680. [01:07:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[KOKON] §c05_luffy_05 §8zostal zabity przez: §c[1IC] §c0212 §8(§c+2§8)
 681. [01:07:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f2x Zelaza§7 (§b+4 dosw.§7) !
 682. [01:07:44] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2superm0cnystrzal§7: §fpal gume leszcuz
 683. [01:07:44] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§amarineG§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 684. [01:07:47] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cOCJR§8] §8[§aMVP§8] §a§ayukoPL§f§f §8»§f§f Livestream Na Kanale Yukopl Sub = Wyswietlenie Na Ekranie | Minecon | Najlepszy Stream1
 685. [01:07:50] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 3/3 Tura! :d
 686. [01:07:50] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§amarineG§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 687. [01:07:51] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[FART] §cWaran23 §8zostal zabity przez: §c[SWTH] §citai §8(§c+6§8)
 688. [01:07:51] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: kerdziok (+0, 0%), dawdd (+3, 49%)
 689. [01:07:51] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c1GN§8] §6§6niskuxd§f§f §8»§f§f Klatki 1vs1 /tpa niskuxd
 690. [01:07:51] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa
 691. [01:07:51] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §3Szukasz gildii§8, §3rekrutujesz badz chcesz po prostu sobie pogadac? Wbijaj do grupy§8: §a§n§a§nKLIKNIJ!
 692. [01:07:54] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7dnku§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 693. [01:07:54] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[SOM] §cKurlik §8zostal zabity przez: §c[NML] §c00_pompa_00 §8(§c+10§8)
 694. [01:07:55] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §3BOGW §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §356x56
 695. [01:07:57] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§amarineG§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 696. [01:07:57] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cZwariowany_ §8zostal zabity przez: §c[1945] §c0verr §8(§c+9§8)
 697. [01:07:58] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §3BOGW §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §362x62
 698. [01:08:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7dnku§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 699. [01:08:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 3/3 Tura! :d
 700. [01:08:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[LLL] §cNajmaN §8zostal zabity przez: §c[PUPA] §c123400 §8(§c+16§8)
 701. [01:08:01] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §axHajus§7 awansowal do §e20§7 poziomu§6     ««««
 702. [01:08:02] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f tpa robie klatki !! 1v1 /msg
 703. [01:08:02] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c1GN§8] §6§6niskuxd§f§f §8»§f§f Klatki 1vs1 /tpa niskuxd
 704. [01:08:03] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[SWTH] §c0aza9 §8zostal zabity przez: §c[FART] §cKrokietemJestem §8(§c+26§8)
 705. [01:08:03] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: Juniorovsky (+2, 8%)
 706. [01:08:03] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §7§7szrek§f§f §8»§f§f hahahahahaha dzienki za 63 3 :ddd bsq :dddd
 707. [01:08:04] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[SBB] §c00251ify §8zostal zabity przez: §c[ABYS] §cparkus §8(§c+25§8)
 708. [01:08:04] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: Aqerek (+5, 22%)
 709. [01:08:05] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[LION] §ckinderman2006 §8zostal zabity przez: §c[LION] §cHerubinek_96 §8(§c+-20§8)
 710. [01:08:06] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNERD§8] §7§7Shisuii_§f§f §8»§f§f Zapraszam 72o / 46o Drzewkarka
 711. [01:08:06] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa
 712. [01:08:06] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[FART] §cSorinek §8zostal zabity przez: §c[PLAN] §c11letniannomus §8(§c+14§8)
 713. [01:08:07] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cZEND§8] §7§7GOTAAAH§f§f §8»§f§f Klucze Klucze Klucze Klucze Klucze Klucze Klucze Klucze Klucze Klucze Klucze Klucze Klucze Klucze Kl
 714. [01:08:07] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2superm0cnystrzal§7: §fdaj mi zastepce moze
 715. [01:08:07] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cAnnaWesolowska §8zostal zabity przez: §c[HELL] §c09_tuchal_09 §8(§c+16§8)
 716. [01:08:07] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: Czarny_Judasz (+3, 18%)
 717. [01:08:07] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7dnku§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 718. [01:08:07] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2superm0cnystrzal§7: §fdaj mi zastepce moze
 719. [01:08:08] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2superm0cnystrzal§7: §fdaj mi zastepce moze
 720. [01:08:08] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2superm0cnystrzal§7: §fdaj mi zastepce moze
 721. [01:08:08] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2superm0cnystrzal§7: §fdaj mi zastepce moze
 722. [01:08:08] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f tpa robie klatki !! 1v1 /msg
 723. [01:08:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2superm0cnystrzal§7: §fdaj mi zastepce moze
 724. [01:08:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2superm0cnystrzal§7: §fdaj mi zastepce moze
 725. [01:08:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c1GN§8] §6§6niskuxd§f§f §8»§f§f Klatki 1vs1 /tpa niskuxd
 726. [01:08:10] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§amarineG§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 727. [01:08:12] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 3/3 Tura! :d
 728. [01:08:14] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §6§6galafajter§f§f §8»§f§f dzienki za fotki bsq, fajna pamiatka
 729. [01:08:15] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDOPE§8] §7§7combaat§f§f §8»§f§f -3oo -5oo <---- Foska Bez Daszkow
 730. [01:08:17] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7dnku§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 731. [01:08:19] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§amarineG§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 732. [01:08:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c1GN§8] §6§6niskuxd§f§f §8»§f§f Klatki 1vs1 /tpa niskuxd
 733. [01:08:21] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[SOM] §cxexoNxx §8zostal zabity przez: §c[NML] §c05_luffy_05 §8(§c+15§8)
 734. [01:08:21] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: 1Wigilia_NML (+1, 7%)
 735. [01:08:22] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §3Magiczne Klucze zakupisz na naszej stronie§8: §a§n§a§nKLIKNIJ!
 736. [01:08:22] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cLAG§8] §7§7ql_boss§f§f §8»§f§f zapraszam +. wykurwista beczka zapraszamy do naszych progow gildia Lag
 737. [01:08:23] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 3/3 Tura! :d
 738. [01:08:23] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa
 739. [01:08:23] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Uwaga: §7Przedmioty z ziemi zostana usuniete za: §79min. 20s.
 740. [01:08:24] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§783c§f§f §8»§f§f szukam gildi /msgszukam gildi /msgszukam gildi /msg tylko na ten serwer
 741. [01:08:24] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7dnku§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 742. [01:08:24] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f tpa robie klatki !! 1v1 /msg
 743. [01:08:27] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§amarineG§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 744. [01:08:28] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cLAG§8] §7§7ql_boss§f§f §8»§f§f zapraszam +. wykurwista beczka zapraszamy do naszych progow gildia Lag
 745. [01:08:30] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDEV§8] §6§6brvdas§f§f §8»§f§f Rekrutacja do gildii [ dev ] zapraszam :) /msg
 746. [01:08:30] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 3/3 Tura! :d
 747. [01:08:30] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[555] §cwaxxx §8zostal zabity przez: §c[BONF] §cKe4v §8(§c+20§8)
 748. [01:08:30] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: BESTIAAA (+8, 40%)
 749. [01:08:32] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cFROG§8] §7§7Ruda_Zelaza§f§f §8»§f§f Live Zapraszam Z Gildia Frog Kanal Ruda Zelaza
 750. [01:08:32] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa
 751. [01:08:34] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§amarineG§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 752. [01:08:35] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §7DanKoxu§7 awansowal do §e10§7 poziomu§6     ««««
 753. [01:08:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §4Wrog opuscil terytorium gildii!
 754. [01:08:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §eRanking gracza §6facebook_com §ewynosi: §6798 §epkt.
 755. [01:08:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[PAN] §cDwlPl §8zostal zabity przez: §c[LIN] §c_N1K3 §8(§c+9§8)
 756. [01:08:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: TenFrajer (+3, 36%)
 757. [01:08:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa
 758. [01:08:37] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7dnku§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 759. [01:08:38] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cSinnedSloth §8zostal zabity przez: §c[KOTH] §c06g §8(§c+8§8)
 760. [01:08:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §eRanking gracza §6facebook_com §ewynosi: §6798 §epkt.
 761. [01:08:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §eRanking gracza §6facebook_com §ewynosi: §6798 §epkt.
 762. [01:08:40] [Client thread/INFO]: [CHAT] §eRanking gracza §6galafajter §ewynosi: §6672 §epkt.
 763. [01:08:40] [Client thread/INFO]: [CHAT] §eRanking gracza §6galafajter §ewynosi: §6672 §epkt.
 764. [01:08:41] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§amarineG§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 765. [01:08:42] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cSophia_2115 §8zostal zabity przez: §c[NIKE] §cTop1_NIKE §8(§c+14§8)
 766. [01:08:44] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7dnku§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 767. [01:08:44] [Client thread/INFO]: [CHAT] §4Wrog opuscil terytorium gildii!
 768. [01:08:45] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c1GN§8] §6§6niskuxd§f§f §8»§f§f Klatki 1vs1 /tpa niskuxd
 769. [01:08:45] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cMILK§8] §6§6b1tken§f§f §8»§f§f 200 sub i losuje 6/3/3 na mc4u ! https://youtu.be/gddlqiijnp0 <<<=== nowy odcinek
 770. [01:08:45] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§aStevieHairCullah§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa Dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | 3/3 Tura! :d
 771. [01:08:45] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa
 772. [01:08:47] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDCC§8] §6§6synzilleha§f§f §8»§f§f zapraszam na streamka z jakis klep kanal:sajlehh
 773. [01:08:48] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[KOKON] §c0sd §8zostal zabity przez: §c[BIND] §cBlejdziuu §8(§c+12§8)
 774. [01:08:48] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWATL§8] §8[§aMVP§8] §a§amarineG§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura
 775. [01:08:50] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7dnku§f§f §8»§f§f Robimy Klatki 1vs1 Z Dnku! <3 /tpa dnku | 6/3/3 Do Wygrania!!! | ostatnia tura\
 776. [01:08:52] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §3Range §8[§6VIP§8] §8[§aMVP§8] §3oraz Magiczne Klucze mozesz zakupic w naszym sklepie§8: §a§n§a§nKLIKNIJ!
 777. [01:08:53] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[400] §c0psydian §8zostal zabity przez: §c[SBB] §cszczvr §8(§c+27§8)
 778. [01:08:54] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cFROG§8] §7§7Ruda_Zelaza§f§f §8»§f§f Live Zapraszam Z Gildia Frog Kanal Ruda Zelaza
 779. [01:08:55] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[FART] §cALLDAYFRESH §8zostal zabity przez: §c[SWTH] §cdukkeh §8(§c+13§8)
 780. [01:08:55] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: itai (+6, 46%)
 781. [01:08:55] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cHAZE§8] §7§7Omeniasty§f§f §8»§f§f pizdeczki
 782. [01:08:55] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa /msg!
 783. [01:08:56] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c1GN§8] §6§6niskuxd§f§f §8»§f§f Klatki 1vs1 /tpa niskuxd
 784. [01:08:56] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[1NFF] §ctop1_qwuerkU §8zostal zabity przez: §c[FART] §c11_letnifajter §8(§c+16§8)
 785. [01:08:56] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: Costyy_ (+0, 0%)
 786. [01:08:56] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cHAZE§8] §7§71famek§f§f §8»§f§f sell enchant na 30 /msg
 787. [01:08:56] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDILL§8] §6§6Top2Nowogard§f§f §8»§f§f Live On Zapraszam : Top2nowogard na 50 łapek losujemy Vipka
 788. [01:08:57] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[KND] §cUserKing13371 §8zostal zabity przez: §c[TAP] §cstivb0n §8(§c+9§8)
 789. [01:08:57] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: Price1771 (+2, 28%), DeXsteRComeback (+3, 36%)
 790. [01:08:58] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[FLY] §cramtek §8zostal zabity przez: §c[ZIU] §cOgnisty_BoBer §8(§c+8§8)
 791. [01:09:06] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cHAZE§8] §7§71famek§f§f §8»§f§f sell enchant na 30 /msg
 792. [01:09:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa /msg!
 793. [01:09:12] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cOCJR§8] §8[§aMVP§8] §a§ayukoPL§f§f §8»§f§f Livestream Na Kanale Yukopl Sub = Wyswietlenie Na Ekranie | Minecon | Najlepszy Stream1
 794. [01:09:12] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[BIT] §crandom1ze §8zostal zabity przez: §c[CHUJ] §cdavvv §8(§c+10§8)
 795. [01:09:15] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 796. [01:09:17] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §aSpiut§7 awansowal do §e10§7 poziomu§6     ««««
 797. [01:09:18] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f robie klatki o 6/3/3 no scam /tpa cipeczka_exe
 798. [01:09:18] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cPOLE§8] §6§6BESTIAAA§f§f §8»§f§f sell jablka za perly/zloto
 799. [01:09:18] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cHAZE§8] §7§71famek§f§f §8»§f§f sell enchant na 30 /msg
 800. [01:09:18] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDEV§8] §6§6brvdas§f§f §8»§f§f Rekrutacja do gildii [ dev ] zapraszam :) /msg
 801. [01:09:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cFART§8] §6§6KrokietemJestem§f§f §8»§f§f ?schowek
 802. [01:09:21] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cPUPA§8] §7§7xZchiza1337§f§f §8»§f§f dsa
 803. [01:09:22] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 804. [01:09:22] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cRTM§8] §7§7pomuz§f§f §8»§f§f https://bit.ly/2e6j1eo Zapraszam Na Live gildia Rtm
 805. [01:09:22] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §3Polub nasz FanPage§8: §a§n§a§nKLIKNIJ!§a§n §8- §3by byc na biezaco z informacjami oraz nagrodami§8!
 806. [01:09:23] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cZeannoth §8zostal zabity przez: §c[KOTH] §c0psydian §8(§c+11§8)
 807. [01:09:27] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cHAZE§8] §7§71famek§f§f §8»§f§f sell enchant na 30 /msg
 808. [01:09:28] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[SOM] §cObeyoo §8zostal zabity przez: §c[NML] §cLizuSvko_ §8(§c+15§8)
 809. [01:09:28] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: 1Wigilia_NML (+0, 1%)
 810. [01:09:28] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §aBlavk_§7 awansowal do §e10§7 poziomu§6     ««««
 811. [01:09:28] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 812. [01:09:29] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f robie klatki o 6/3/3 no scam /tpa cipeczka_exe
 813. [01:09:29] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa /msg!
 814. [01:09:32] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §7MrConfederate§7 awansowal do §e10§7 poziomu§6     ««««
 815. [01:09:32] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[SOM] §cvnn_ §8zostal zabity przez: §c[NML] §c00_pompa_00 §8(§c+7§8)
 816. [01:09:32] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: Fan_Boy_Pinax (+3, 41%)
 817. [01:09:33] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §7zxc330§7 awansowal do §e20§7 poziomu§6     ««««
 818. [01:09:33] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[XXXX] §c00kashi00 §8zostal zabity przez: §c[KOKS] §cElduus §8(§c+18§8)
 819. [01:09:37] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[KND] §cJanuszTypowy §8zostal zabity przez: §c[TAP] §c0sk4r3q §8(§c+10§8)
 820. [01:09:37] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: stivb0n (+0, 3%), DeXsteRComeback (+0, 4%), kakaxdd (+3, 29%)
 821. [01:09:38] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2szrek§7: §frobimy klatki 100/120 zapraszam
 822. [01:09:38] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDUCH§8] §7§7sierpien§f§f §8»§f§f k l u c z y k i k l u c z y k i k l u c z y k i k l u c z y k i k l u c z y k i k l u c z y k i k l
 823. [01:09:38] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 824. [01:09:41] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §6§6galafajter§f§f §8»§f§f sprzedam 6/3/3 pw
 825. [01:09:42] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cB3ka §8zostal zabity przez: §c[NONE] §cslowthaai §8(§c+10§8)
 826. [01:09:42] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cHAZE§8] §7§71famek§f§f §8»§f§f sell enchant na 30 /msg
 827. [01:09:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §6KsiadzMateusz§7 awansowal do §e10§7 poziomu§6     ««««
 828. [01:09:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa /msg!
 829. [01:09:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Uwaga: §7Przedmioty z ziemi zostana usuniete za: §78min.
 830. [01:09:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f4x Lapis§7 (§b+8 dosw.§7) !
 831. [01:09:44] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f2x Zelaza§7 (§b+4 dosw.§7) !
 832. [01:09:45] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c1410§8] §6§6_1920§f§f §8»§f§f -. zapraszam pizdy
 833. [01:09:49] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[LTC] §c00kashi00 §8zostal zabity przez: §c[YYYY] §cLodyga_18PLUS §8(§c+21§8)
 834. [01:09:49] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: bravo666 (+1, 3%), SramCiNaPysk (+4, 20%)
 835. [01:09:50] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f robie klatki o 6/3/3 no scam /tpa cipeczka_exe
 836. [01:09:50] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 837. [01:09:52] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §3CTRL §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §3110x110
 838. [01:09:52] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §3Range §8[§6VIP§8] §8[§aMVP§8] §3oraz Magiczne Klucze mozesz zakupic w naszym sklepie§8: §a§n§a§nKLIKNIJ!
 839. [01:09:52] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c1410§8] §6§6_1920§f§f §8»§f§f -.
 840. [01:09:53] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f3x Zelaza§7 (§b+6 dosw.§7) !
 841. [01:09:54] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa /msg!
 842. [01:09:55] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cHAZE§8] §7§71famek§f§f §8»§f§f sell enchant na 30 /msg
 843. [01:09:55] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNIKE§8] §6§6TibiaPLL§f§f §8»§f§f Kiedy Kurwa Dostaniemy Kluczyki Za Te Restarty Do Chuja
 844. [01:09:57] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDUCH§8] §7§7sierpien§f§f §8»§f§f k l u c z y k i
 845. [01:09:59] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[ZIU] §cMaci3kxD §8zostal zabity przez: §c[FLY] §c0jko0ajk0 §8(§c+21§8)
 846. [01:09:59] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: Ognisty_BoBer (+1, 3%)
 847. [01:10:01] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cLMAO§8] §8[§aMVP§8] §a§axny§f§f §8»§f§f k L u C z Y k I dla wytrwałych
 848. [01:10:01] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 849. [01:10:01] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gracz: §3dantealago §7zdobyl nowe osiagniecie: §cOdwiedziny #9 §7w drzewku osiagniec: §cWejscia na serwer!
 850. [01:10:03] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7SZAJKANH§f§f §8»§f§f asda
 851. [01:10:05] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f robie klatki o 6/3/3 no scam /tpa cipeczka_exe
 852. [01:10:10] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c1410§8] §6§6_1920§f§f §8»§f§f nakurwia sie ktos?
 853. [01:10:11] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gracz: §3getox §7odszedl z gildii: §8[§3HUGO§8]
 854. [01:10:14] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f robie klatki o 6/3/3 no scam /tpa cipeczka_exe
 855. [01:10:15] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cLMAO§8] §8[§aMVP§8] §a§axny§f§f §8»§f§f k L u C z Y k I dla wytrwałych
 856. [01:10:17] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cMILK§8] §6§6b1tken§f§f §8»§f§f 200 sub i losuje 6/3/3 na mc4u ! https://youtu.be/gddlqiijnp0 <<<=== nowy odcinek
 857. [01:10:21] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDUCH§8] §7§7sierpien§f§f §8»§f§f k l u c z y k i
 858. [01:10:22] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa /msg!
 859. [01:10:22] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §3Zmodyfikuj swoj chat na serwerze za pomoca komendy§8: §a§n/cc
 860. [01:10:23] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[FLAR] §cschabowytenobiad §8zostal zabity przez: §c[ZHMB] §c11letnikacperek §8(§c+17§8)
 861. [01:10:23] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: JestemBogiem_Kox (+4, 22%), Top1_Leczna (+2, 12%)
 862. [01:10:24] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §6§6galafajter§f§f §8»§f§f sprzedam 6/3/3 za psc pw
 863. [01:10:26] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f robie klatki o 6/3/3 no scam /tpa cipeczka_exe
 864. [01:10:26] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 865. [01:10:26] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cLMAO§8] §8[§aMVP§8] §a§axny§f§f §8»§f§f k L u C z Y k I dla wytrwałych
 866. [01:10:27] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNIKE§8] §6§6TibiaPLL§f§f §8»§f§f Kiedy Kurwa Dostaniemy Kluczyki Za Te Restarty Do Chuja
 867. [01:10:31] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[VANS] §cDDoserZVans §8zostal zabity przez: §c[KUTAS] §c0juraczek0 §8(§c+21§8)
 868. [01:10:31] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: gruby_zjadasz (+1, 3%), _Przecinek_ (+9, 42%)
 869. [01:10:32] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §3HASA §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §392x92
 870. [01:10:32] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDILL§8] §6§6Top2Nowogard§f§f §8»§f§f Kupie pióra
 871. [01:10:32] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[AVE] §czxc330 §8zostal zabity przez: §c[TTIK] §cStaneczek §8(§c+20§8)
 872. [01:10:33] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c16CM§8] §6§6dupskox§f§f §8»§f§f Kiedy Te Kluczyki
 873. [01:10:35] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f robie klatki o 6/3/3 no scam /tpa cipeczka_exe
 874. [01:10:35] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDUCH§8] §7§7sierpien§f§f §8»§f§f k l u c z y k i
 875. [01:10:38] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 876. [01:10:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa /msg!
 877. [01:10:41] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDILL§8] §6§6Top2Nowogard§f§f §8»§f§f Live On Zapraszam : Top2nowogard na 50 łapek losujemy Vipka / Kupie piróra
 878. [01:10:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f1x Emerald§7 (§b+2 dosw.§7) !
 879. [01:10:44] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f robie klatki o 6/3/3 no scam /tpa cipeczka_exe
 880. [01:10:47] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §6§6galafajter§f§f §8»§f§f sprzedam 6/3/3 za psc pw
 881. [01:10:48] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cZHMB§8] §7§7Top1_Leczna§f§f §8»§f§f nice ;d
 882. [01:10:49] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[FROG] §c01218gtewt §8zostal zabity przez: §c[TAP] §c12311185715901 §8(§c+19§8)
 883. [01:10:49] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: xMus1c (+5, 25%), kakaxdd (+2, 10%)
 884. [01:10:49] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cFLEH§8] §7§75s1§f§f §8»§f§f eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 885. [01:10:52] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa /msg!
 886. [01:10:53] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §3Konkursy oraz darmowe vouchery na vipa, klucze na naszej grupie, wbijaj§8: §a§n§a§nKLIKNIJ!
 887. [01:10:55] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gracz: §3dadziuxd §7zdobyl nowe osiagniecie: §cOdwiedziny #9 §7w drzewku osiagniec: §cWejscia na serwer!
 888. [01:10:56] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cLMAO§8] §8[§aMVP§8] §a§axny§f§f §8»§f§f k L u C z Y k I <3 miały Być o 18
 889. [01:10:56] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f robie klatki o 6/3/3 no scam /tpa cipeczka_exe
 890. [01:10:57] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[PTT] §ckebab_zamahowiec §8zostal zabity przez: §c[LAVA] §c11krystian33 §8(§c+9§8)
 891. [01:10:57] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: ksiezunio (+1, 11%), Musether (+3, 28%)
 892. [01:10:58] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[HERE] §c0xgrzybsonx0 §8zostal zabity przez: §c[USA] §c0sd §8(§c+12§8)
 893. [01:11:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa /msg!
 894. [01:11:02] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f2x Zelaza§7 (§b+4 dosw.§7) !
 895. [01:11:04] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Uwaga: §7Przedmioty z ziemi zostana usuniete za: §76min. 40s.
 896. [01:11:05] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §6top3eu§7 awansowal do §e20§7 poziomu§6     ««««
 897. [01:11:06] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[FROG] §cmeserszmit §8zostal zabity przez: §c[KND] §c105janek105 §8(§c+10§8)
 898. [01:11:06] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: Price1771 (+0, 5%)
 899. [01:11:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cYAWN§8] §7§7Flota§f§f §8»§f§f >< Live kanal: Flota1122 >< zapraszam ><====>< Lider gildii streamuje ?! Mc4u.pl - Free Mc Premium
 900. [01:11:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[BIT] §c0v0x §8zostal zabity przez: §c[1PL] §c05_luffy_05 §8(§c+18§8)
 901. [01:11:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2ProSteR§7: §fzrobiliscie oszusta na bsq?
 902. [01:11:11] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cHELF§8] §7§7KaLiM78§f§f §8»§f§f Sprzedam 2stacki bilbio i jabłka za zloto /msg Kalim78
 903. [01:11:11] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §7_Patroll§7 awansowal do §e10§7 poziomu§6     ««««
 904. [01:11:15] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDOPE§8] §7§7combaat§f§f §8»§f§f kupie slime
 905. [01:11:15] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCRAP§8] §6§6dejmonxd§f§f §8»§f§f e wy kurwy zlazic z tego dachu
 906. [01:11:17] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cHAZE§8] §7§71famek§f§f §8»§f§f sell enchant na 30 /msg
 907. [01:11:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[BENG] §c4hard_eu §8zostal zabity przez: §c[SWTH] §cszloog §8(§c+6§8)
 908. [01:11:21] [Client thread/INFO]: [CHAT] §aPomyslnie stworzyles Pandore x2!
 909. [01:11:21] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa /msg!
 910. [01:11:21] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §7Fejmovskyy_§7 awansowal do §e10§7 poziomu§6     ««««
 911. [01:11:22] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[FART] §cKrokietemJestem §8zostal zabity przez: §c[SWTH] §c0rb1t §8(§c+9§8)
 912. [01:11:22] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: itai (+0, 3%), kerdziok (+1, 11%), dukkeh (+1, 8%)
 913. [01:11:23] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f robie klatki o 6/3/3 no scam /tpa cipeczka_exe
 914. [01:11:23] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §3Szukasz gildii§8, §3rekrutujesz badz chcesz po prostu sobie pogadac? Wbijaj do grupy§8: §a§n§a§nKLIKNIJ!
 915. [01:11:28] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cSoplus §c(§c-25§c) §cwylogowal sie podczas walki
 916. [01:11:28] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[PTT] §c10msmaenda §8zostal zabity przez: §c[RZULE] §c0psydian §8(§c+30§8)
 917. [01:11:28] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa /msg!
 918. [01:11:33] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2ProSteR§7: §fzrobiliscie oszusta na bsq?
 919. [01:11:33] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDUCH§8] §7§7sierpien§f§f §8»§f§f k l u c z y k i
 920. [01:11:34] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[FLY] §c0jko0ajk0 §8zostal zabity przez: §c[ZIU] §cOgnisty_BoBer §8(§c+6§8)
 921. [01:11:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f4x Zelaza§7 (§b+8 dosw.§7) !
 922. [01:11:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f3x Diamond§7 (§b+6 dosw.§7) !
 923. [01:11:38] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gracz: §3szotrixTV §7dolaczyl do gildii: §8[§3SQ2T§8]
 924. [01:11:38] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fta mam 6
 925. [01:11:38] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cTWIT§8] §7§7Foggis§f§f §8»§f§f yt/foggismc zapraszam na live Darmowe Myszki Za 200zlotych Za Ogldanie
 926. [01:11:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§c??§e USA§7] §2facebook_com§7: §fniby tak
 927. [01:11:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[PUPA] §cxZchiza1337 §8zostal zabity przez: §c[LUFA] §c11krystian33 §8(§c+13§8)
 928. [01:11:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: Doniczka1337 (+5, 37%)
 929. [01:11:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fta mam 6
 930. [01:11:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fta mam 6
 931. [01:11:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §3KOCH §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §374x74
 932. [01:11:40] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fta mam 6
 933. [01:11:40] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fta mam 6
 934. [01:11:40] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[PIS] §cB8O §8zostal zabity przez: §c[EXP] §c01fifi §8(§c+17§8)
 935. [01:11:40] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: Fekeyek (+0, 1%), Start_CraftCore (+0, 1%)
 936. [01:11:42] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §3KOCH §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §380x80
 937. [01:11:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2ProSteR§7: §fnajs
 938. [01:11:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fale to jeszcze nie koniec
 939. [01:11:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fale to jeszcze nie koniec
 940. [01:11:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cLMAO§8] §8[§aMVP§8] §a§axny§f§f §8»§f§f sprzedam admina
 941. [01:11:44] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fale to jeszcze nie koniec
 942. [01:11:44] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cZHMB§8] §7§7xKoxaaax§f§f §8»§f§f xdddddddd
 943. [01:11:44] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cWill_Goldie18 §8zostal zabity przez: §c[KOTH] §c0marcin1 §8(§c+13§8)
 944. [01:11:44] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNETIA§8] §8[§aMVP§8] §a§ab3nirrr§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupi
 945. [01:11:46] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cLAVA§8] §8[§aMVP§8] §a§a_Evenement§f§f §8»§f§f Xcd
 946. [01:11:48] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f4x Zloto§7 (§b+8 dosw.§7) !
 947. [01:11:49] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[WAVE] §cRusky_Maj_Frjend §8zostal zabity przez: §c[GLHF] §c0jko0ajk0 §8(§c+18§8)
 948. [01:11:49] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §6ZoskaSamoska§7 awansowal do §e30§7 poziomu§6     ««««
 949. [01:11:51] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f3x Lapis§7 (§b+6 dosw.§7) !
 950. [01:11:51] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f1x Emerald§7 (§b+2 dosw.§7) !
 951. [01:11:52] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c1410§8] §6§6_1920§f§f §8»§f§f nakurwia sie ktos?
 952. [01:11:53] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §3Range §8[§6VIP§8] §8[§aMVP§8] §3oraz Magiczne Klucze mozesz zakupic w naszym sklepie§8: §a§n§a§nKLIKNIJ!
 953. [01:11:54] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f 200 na -800 kto chce sie klepac zapraszam
 954. [01:11:55] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[PTT] §c123 §8zostal zabity przez: §c[RZULE] §c12345678jacob §8(§c+25§8)
 955. [01:11:55] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: muktaff (+2, 8%), verfickte (+9, 35%)
 956. [01:11:57] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[CHUJ] §cdavvv §8zostal zabity przez: §c[IZAK] §c00annow00 §8(§c+5§8)
 957. [01:11:59] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 958. [01:12:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[MENO] §c00elo00 §8zostal zabity przez: §c[MENO] §c00kashi00 §8(§c+-20§8)
 959. [01:12:01] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa /msg!
 960. [01:12:01] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c1944§8] §7§7palcufka_pipy§f§f §8»§f§f xmargus Klatka Frajerze
 961. [01:12:02] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f 200 na -800 kto chce sie klepac zapraszam
 962. [01:12:04] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c16CM§8] §6§6dejto§f§f §8»§f§f sprzedam 6/3/3 za 20psc [nie daje pierwszy]
 963. [01:12:06] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 964. [01:12:06] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §6Ke4v§7 awansowal do §e20§7 poziomu§6     ««««
 965. [01:12:08] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cSIKU§8] §7§7Opryskus§f§f §8»§f§f baza to gowna 3:0
 966. [01:12:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[WAVE] §cBLOCKEN69 §8zostal zabity przez: §c[GLHF] §c0jko0ajk0 §8(§c+15§8)
 967. [01:12:10] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[FIVE] §c07zglos_sie §8zostal zabity przez: §c[USER] §ckincio §8(§c+15§8)
 968. [01:12:10] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: Prokksiu (+2, 15%)
 969. [01:12:11] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c1410§8] §6§6_1920§f§f §8»§f§f nakurwia sie ktos?
 970. [01:12:12] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cHAZE§8] §7§71famek§f§f §8»§f§f sell enchant na 30 /msg
 971. [01:12:12] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[YYYY] §cLodyga_18PLUS §8zostal zabity przez: §c[SEMP] §cSkutWysyn §8(§c+13§8)
 972. [01:12:12] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: bravo666 (+1, 5%)
 973. [01:12:13] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §7adix81§7 awansowal do §e20§7 poziomu§6     ««««
 974. [01:12:13] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8»«
 975. [01:12:13] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c* §6_milypaN §7dziekujemy za wsparcie serwera!
 976. [01:12:13] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c* §eMagiczne klucze§7, rangi §eVIP, MVP §7znajdziesz w sklepie: §6§6Kliknij tutaj!
 977. [01:12:13] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8»«
 978. [01:12:14] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 979. [01:12:14] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[007] §c0212 §8zostal zabity przez: §c[WPME] §czagramy §8(§c+13§8)
 980. [01:12:14] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: 2PL (+0, 1%), mcmaciek15 (+6, 46%)
 981. [01:12:16] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f 200 na -800 kto chce sie klepac zapraszam
 982. [01:12:16] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa /msg!
 983. [01:12:19] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDILL§8] §6§6Top2Nowogard§f§f §8»§f§f Live On Zapraszam : Top2nowogard na 50 łapek losujemy Vipka / Kupie piróra
 984. [01:12:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 985. [01:12:21] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[007] §cW4leWi4dro §8zostal zabity przez: §c[2005] §c0jko0ajk0 §8(§c+15§8)
 986. [01:12:21] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: zagramy (+2, 11%)
 987. [01:12:22] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa /msg!
 988. [01:12:23] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[FFFF] §cczysciec §8zostal zabity przez: §c[400] §cPLShadowPL §8(§c+17§8)
 989. [01:12:23] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §3Zabezpiecz swoje konto minecraft w naszym panelu §8: §a§n§a§nKLIKNIJ!
 990. [01:12:24] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Uwaga: §7Przedmioty z ziemi zostana usuniete za: §75min. 20s.
 991. [01:12:24] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c_MrFanta_ §c(§c-25§c) §cwylogowal sie podczas walki
 992. [01:12:24] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[FART] §c0verr §8zostal zabity przez: §c[NIPY] §cOsloHAJ §8(§c+8§8)
 993. [01:12:26] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[DINX] §cNoreckiStivi216 §8zostal zabity przez: §c[FART] §c100lv §8(§c+15§8)
 994. [01:12:26] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 995. [01:12:26] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cYAWN§8] §7§7Flota§f§f §8»§f§f >< Live kanal: Flota1122 >< zapraszam ><====>< Lider gildii streamuje ?! Mc4u.pl - Free Mc Premium
 996. [01:12:29] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cMILK§8] §6§6b1tken§f§f §8»§f§f 200 sub i losuje 6/3/3 na mc4u ! https://youtu.be/gddlqiijnp0 <<<=== nowy odcinek
 997. [01:12:29] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa /msg!
 998. [01:12:29] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[PTT] §cxMarGus §8zostal zabity przez: §c[RZULE] §c123456pp §8(§c+20§8)
 999. [01:12:29] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: muktaff (+3, 14%), verfickte (+6, 29%)
 1000. [01:12:31] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cLMAO§8] §8[§aMVP§8] §a§axny§f§f §8»§f§f s P r Z e D a M t R z C i N e O r A z P s Z e N i C e
 1001. [01:12:32] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cHOOL§8] §7§7JakubuteQ§f§f §8»§f§f :ddd
 1002. [01:12:35] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDUCH§8] §7§7sierpien§f§f §8»§f§f k l u c z y k i
 1003. [01:12:37] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 1004. [01:12:37] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cZHMB§8] §7§7Top1_Leczna§f§f §8»§f§f Sprzedam
 1005. [01:12:38] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[DOPE] §c02ms_ §8zostal zabity przez: §c[NETIA] §c00kashi00 §8(§c+18§8)
 1006. [01:12:38] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cTWIT§8] §7§7Foggis§f§f §8»§f§f yt/foggismc zapraszam na live Darmowe Myszki Za 200zlotych Za Ogldanie
 1007. [01:12:38] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[NML] §c01218gtewt §8zostal zabity przez: §c[DCC] §c07082008szymon §8(§c+6§8)
 1008. [01:12:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cOCJR§8] §8[§aMVP§8] §a§ayukoPL§f§f §8»§f§f Livestream Na Kanale Yukopl Sub = Wyswietlenie Na Ekranie | Minecon | Najlepszy Stream1
 1009. [01:12:41] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f2x Diamond§7 (§b+4 dosw.§7) !
 1010. [01:12:42] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cZARA§8] §6§6mvvler§f§f §8»§f§f sell 6/3/3 za 15 koxow /msg
 1011. [01:12:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f2x Lapis§7 (§b+4 dosw.§7) !
 1012. [01:12:45] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f 200 na -800 kto chce sie klepac zapraszam
 1013. [01:12:47] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDILL§8] §6§6Top2Nowogard§f§f §8»§f§f Live On Zapraszam : Top2nowogard na 50 łapek losujemy Vipka / Kupie piróra
 1014. [01:12:47] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa /msg!
 1015. [01:12:47] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c1410§8] §6§6_1920§f§f §8»§f§f nakurwia sie ktos?
 1016. [01:12:48] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cspecterX §8zostal zabity przez: §cShaunibe §8(§c+16§8)
 1017. [01:12:49] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[GBUR] §c0xgrzybsonx0 §8zostal zabity przez: §c[BENC] §c0aza9 §8(§c+19§8)
 1018. [01:12:50] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cOrenCashel §8zostal zabity przez: §cShaunibe §8(§c+15§8)
 1019. [01:12:51] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cMILK§8] §6§6b1tken§f§f §8»§f§f 200 subs i losuje kilof 6/3/3! Kanał b1tken! Wystarczy komentarz pod nowym odcinkiem <<<<<<<<<<<====
 1020. [01:12:51] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cALLY§8] §6§6Kacper_PL1337§f§f §8»§f§f Robie Event 1vs1 za 1 miejsce 10koxow 10perel 2miejsce 8koxow 3miejsce 4koxy /tpa
 1021. [01:12:51] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[1234] §cM8B8 §8zostal zabity przez: §c[NBL] §c00rafaelll00 §8(§c+12§8)
 1022. [01:12:52] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cZackiel_Zerogoki §8zostal zabity przez: §cShaunibe §8(§c+14§8)
 1023. [01:12:52] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[SIKU] §cKwasnyOgorek §8zostal zabity przez: §c[BAZA] §c102938 §8(§c+0§8)
 1024. [01:12:54] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §3Wiekszosc przedmiotow z mobow mozemy zdobyc pod komenda§8: §a§n/wymiana
 1025. [01:12:54] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c999§8] §6§6Pedii2k18§f§f §8»§f§f Kto Klepa Tap
 1026. [01:12:54] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 1027. [01:12:54] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[USA] §cnahoodzie §8zostal zabity przez: §c[400] §c007pawlo §8(§c+19§8)
 1028. [01:12:55] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f1x Lapis§7 (§b+2 dosw.§7) !
 1029. [01:12:57] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa /msg!
 1030. [01:13:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 1031. [01:13:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[SIKU] §c1palace §8zostal zabity przez: §c[BAZA] §cportfel §8(§c+17§8)
 1032. [01:13:01] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cMILK§8] §6§6b1tken§f§f §8»§f§f 200 subs i losuje kilof 6/3/3! Kanał b1tken! Wystarczy komentarz pod nowym odcinkiem <<<<<<<<<<<====
 1033. [01:13:02] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c999§8] §6§6Pedii2k18§f§f §8»§f§f Kto Klepa Tpa
 1034. [01:13:02] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f4x Zloto§7 (§b+8 dosw.§7) !
 1035. [01:13:03] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[XRAY] §c07zglos_sie §8zostal zabity przez: §c[PAKT] §c_Simonn §8(§c+15§8)
 1036. [01:13:04] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cRTM§8] §7§7pomuz§f§f §8»§f§f https://bit.ly/2e6j1eo Zapraszam Na Live gildia Rtm
 1037. [01:13:05] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c216§8] §8[§aMVP§8] §a§ahexaaay§f§f §8»§f§f ma ktos . ?
 1038. [01:13:06] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fBOZE 2 RAZ MI NIE ZJADLO XD
 1039. [01:13:06] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cYAWN§8] §6§6Janek_§f§f §8»§f§f Sprzedam voucher na Turbodrop na 60minut
 1040. [01:13:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f4x Zelaza§7 (§b+8 dosw.§7) !
 1041. [01:13:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cYAWN§8] §7§7Flota§f§f §8»§f§f >< Live kanal: Flota1122 >< zapraszam ><====>< Lider gildii streamuje ?! Mc4u.pl - Free Mc Premium
 1042. [01:13:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c1410§8] §6§6_1920§f§f §8»§f§f nakurwia sie ktos?
 1043. [01:13:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c1944§8] §7§7palcufka_pipy§f§f §8»§f§f Palcufka_pipy vs xmargus klatka czy cyk cyk?
 1044. [01:13:12] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 1045. [01:13:12] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fnoobek :D
 1046. [01:13:13] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cALLY§8] §6§6Kacper_PL1337§f§f §8»§f§f Robie Event 1vs1 za 1 miejsce 10koxow 10perel 2miejsce 8koxow 3miejsce 4koxy /tpa
 1047. [01:13:13] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cPOLE§8] §6§6BESTIAAA§f§f §8»§f§f sell jablka za perly/zloto
 1048. [01:13:13] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cShaunibe §8zostal zabity przez: §c[BENC] §c111dobrykumpel §8(§c+6§8)
 1049. [01:13:13] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: migu1 (+1, 13%)
 1050. [01:13:15] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f3x Zloto§7 (§b+6 dosw.§7) !
 1051. [01:13:17] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§c??§e USA§7] §2facebook_com§7: §fmoze nie bij sie co
 1052. [01:13:18] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fD:
 1053. [01:13:21] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cLIN§8] §7§7Fantiii§f§f §8»§f§f Live na kanale --> Fanti <-- wbijamy 1,5k suubow !!!
 1054. [01:13:23] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDCC§8] §6§6synzilleha§f§f §8»§f§f zapraszam na streamka z jakis klep kanal:sajlehh
 1055. [01:13:23] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c216§8] §8[§aMVP§8] §a§ahexaaay§f§f §8»§f§f poda ktos xyz crap/plan?
 1056. [01:13:24] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §bDzisiaj o godzinie 22:00 darmowe magiczne klucze na naszej grupie §c§l? §bWbijaj: §a§n§a§nKLIKNIJ!
 1057. [01:13:24] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f 200 na -800 kto chce sie klepac zapraszam
 1058. [01:13:25] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cJKZ§8] §7§7Ambroziu§f§f §8»§f§f zapraszam -2500 na -180
 1059. [01:13:27] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cYAWN§8] §6§6Janek_§f§f §8»§f§f Sprzedam voucher na Turbodrop na 60minut
 1060. [01:13:28] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fa moze bede bo gram dla funu lol
 1061. [01:13:29] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cLIN§8] §8[§aMVP§8] §a§aTenFrajer§f§f §8»§f§f Live na kanale --> Fnti <-- wbijamy 1,5k subow!!!
 1062. [01:13:29] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cALLY§8] §6§6Kacper_PL1337§f§f §8»§f§f Robie Event 1vs1 za 1 miejsce 10koxow 10perel 2miejsce 8koxow 3miejsce 4koxy /tpa
 1063. [01:13:32] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c16CM§8] §6§6dejto§f§f §8»§f§f sprzedam 6/3/3 za 20psc [nie daje pierwszy]
 1064. [01:13:33] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa /msg!
 1065. [01:13:33] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 1066. [01:13:35] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f 200 na -800 kto chce sie klepac zapraszam
 1067. [01:13:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[SBB] §cszczvr §8zostal zabity przez: §c[LFT] §c00annow00 §8(§c+7§8)
 1068. [01:13:38] [Client thread/INFO]: [CHAT] §9» §7Znaleziono: §f3x Zelaza§7 (§b+6 dosw.§7) !
 1069. [01:13:40] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §6§6Szpak123§f§f §8»§f§f kupie 6/3/3 daje w chuj duzxo
 1070. [01:13:42] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[MENO] §c0rb1t §8zostal zabity przez: §c[MENO] §c00annow00 §8(§c+-20§8)
 1071. [01:13:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cTWIT§8] §7§7Foggis§f§f §8»§f§f yt/foggismc zapraszam na live Darmowe Myszki Za 200zlotych Za Ogldanie
 1072. [01:13:44] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gracz §32_v §7stworzyl nowa gildie: §8[§3BLS§8] §3blacksquad.
 1073. [01:13:44] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 1074. [01:13:45] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Uwaga: §7Przedmioty z ziemi zostana usuniete za: §74min.
 1075. [01:13:45] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gracz: §3Masilak015 §7dolaczyl do gildii: §8[§3XRAY§8]
 1076. [01:13:46] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[RZULE] §c123456pp §8zostal zabity przez: §c[PTT] §cPudge_Lider §8(§c+10§8)
 1077. [01:13:46] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: DuDeK333 (+2, 16%)
 1078. [01:13:47] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cMILK§8] §6§6b1tken§f§f §8»§f§f 200 subs i losuje kilof 6/3/3! Kanał b1tken! Wystarczy komentarz pod nowym odcinkiem <<<<<<<<<<<====
 1079. [01:13:48] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[KOKON] §c01fifi §8zostal zabity przez: §c[KRVL] §cTop1Siemiatycze_ §8(§c+8§8)
 1080. [01:13:51] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cLIPA§8] §7§7FITEEFAJt§f§f §8»§f§f kupie perly
 1081. [01:13:52] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c1944§8] §7§7Mainlo§f§f §8»§f§f Palcufka_pipy vs xmargus klatka czy cyk cyk?
 1082. [01:13:53] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cALLY§8] §6§6Kacper_PL1337§f§f §8»§f§f Robie Event 1vs1 za 1 miejsce 10koxow 10perel 2miejsce 8koxow 3miejsce 4koxy /tpa
 1083. [01:13:54] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §bDzisiaj o godzinie 22:00 darmowe magiczne klucze na naszej grupie §c§l? §bWbijaj: §a§n§a§nKLIKNIJ!
 1084. [01:13:56] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[HOOL] §cxTyber §8zostal zabity przez: §c[216] §cTadzykistan §8(§c+16§8)
 1085. [01:13:56] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: Uzbekistann (+5, 31%)
 1086. [01:13:56] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[VANS] §cpoczta_o2 §8zostal zabity przez: §c[KUTAS] §c102938 §8(§c+13§8)
 1087. [01:13:56] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c216§8] §8[§aMVP§8] §a§ahexaaay§f§f §8»§f§f poda ktos xyz crap/plan?
 1088. [01:13:56] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f 200 na -800 kto chce sie klepac zapraszam
 1089. [01:13:59] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 1090. [01:14:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §a_milypaN §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §a32 boyfarmery§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 1091. [01:14:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §a_milypaN §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §a6 refil§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 1092. [01:14:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §a_milypaN §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §a32 tnt§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 1093. [01:14:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §a_milypaN §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §a64 boyfarmery§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 1094. [01:14:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §a_milypaN §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §a3 refille§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 1095. [01:14:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §a_milypaN §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §a6 koxow§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 1096. [01:14:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §a_milypaN §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §a64 tnt§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 1097. [01:14:02] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§783c§f§f §8»§f§f o kokonie zajebany lizu
 1098. [01:14:02] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cShaunibe §8zostal zabity przez: §c[BENC] §c0jko0ajk0 §8(§c+16§8)
 1099. [01:14:02] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: 7j8 (+4, 24%)
 1100. [01:14:04] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cYAWN§8] §7§7Flota§f§f §8»§f§f >< Live kanal: Flota1122 >< zapraszam ><====>< Lider gildii streamuje ?! Mc4u.pl - Free Mc Premium
 1101. [01:14:05] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 1102. [01:14:05] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cALLY§8] §6§6Kacper_PL1337§f§f §8»§f§f Robie Event 1vs1 za 1 miejsce 10koxow 10perel 2miejsce 8koxow 3miejsce 4koxy /tpa
 1103. [01:14:06] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[KOTH] §c00elo00 §8zostal zabity przez: §c[BENG] §cPabeczke §8(§c+11§8)
 1104. [01:14:06] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: V3f (+0, 0%), Iconek_ (+0, 3%), x_Kacperek (+0, 0%), K8f (+5, 41%)
 1105. [01:14:07] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c§lPlanowy restart serwera za: §f44min. §c§lZalecamy udac sie w bezpieczne miejsce!
 1106. [01:14:08] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[BAZA] §cBastis_ §8zostal zabity przez: §c[DEV] §c05_luffy_05 §8(§c+11§8)
 1107. [01:14:08] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c999§8] §6§6Pedii2k18§f§f §8»§f§f Kto Klepa Tpa
 1108. [01:14:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §6Siarajanek§7 awansowal do §e20§7 poziomu§6     ««««
 1109. [01:14:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cTWIT§8] §7§7Foggis§f§f §8»§f§f yt/foggismc zapraszam na live Darmowe Myszki Za 200zlotych Za Ogldanie
 1110. [01:14:10] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c1944§8] §7§7Mainlo§f§f §8»§f§f ]weqw
 1111. [01:14:10] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fej wsm ja juz koncze ede bo od jutra juz robie przerwe z mc D:
 1112. [01:14:11] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §7§7szrek§f§f §8»§f§f : D
 1113. [01:14:11] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNETIA§8] §8[§aMVP§8] §a§ab3nirrr§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupi
 1114. [01:14:12] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fej wsm ja juz koncze ede bo od jutra juz robie przerwe z mc D:
 1115. [01:14:12] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §6§6galafajter§f§f §8»§f§f o dawno nie bylo
 1116. [01:14:13] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cLIPA§8] §7§7FITEEFAJt§f§f §8»§f§f kupie perly /msg Fiteefajt
 1117. [01:14:13] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§6§6SidnejPvP§f§f §8»§f§f co jest kurwa
 1118. [01:14:14] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7mokra12_exe§f§f §8»§f§f Kiedy Klucze
 1119. [01:14:15] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[GUMA] §cszperko §8zostal zabity przez: §c[VPN] §c112Podjazd §8(§c+5§8)
 1120. [01:14:16] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 1121. [01:14:17] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8»«
 1122. [01:14:17] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c* §6ToKoniec §7dziekujemy za wsparcie serwera!
 1123. [01:14:17] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c* §eMagiczne klucze§7, rangi §eVIP, MVP §7znajdziesz w sklepie: §6§6Kliknij tutaj!
 1124. [01:14:17] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8»«
 1125. [01:14:17] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCOSA§8] §7§7strefaruchu§f§f §8»§f§f z chuja spadliscie?
 1126. [01:14:17] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDILL§8] §6§6Top2Nowogard§f§f §8»§f§f Live On Zapraszam : Top2nowogard na 50 łapek losujemy Vipka / Kupie piróra
 1127. [01:14:18] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fkto chce ity
 1128. [01:14:18] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cPAMP§8] §7§7Bartek_02167§f§f §8»§f§f xdddddddd
 1129. [01:14:19] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fdaj kila co
 1130. [01:14:19] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7_Patroll§f§f §8»§f§f kurwa jest co
 1131. [01:14:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fja
 1132. [01:14:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fja
 1133. [01:14:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNETIA§8] §8[§aMVP§8] §a§ab3nirrr§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupi
 1134. [01:14:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fja
 1135. [01:14:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §7DeKusS§7 awansowal do §e10§7 poziomu§6     ««««
 1136. [01:14:21] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fja
 1137. [01:14:21] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fja
 1138. [01:14:21] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c1944§8] §7§7palcufka_pipy§f§f §8»§f§f Palcufka_pipy vs xmargus klatka czy cyk cyk?
 1139. [01:14:22] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c1944§8] §8[§aMVP§8] §a§aPLIINKO§f§f §8»§f§f Palcufka_pipy [1944] vs xmargus [ptt] klatka czy cyk cyk?
 1140. [01:14:22] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c1944§8] §7§7Mainlo§f§f §8»§f§f Palcufka_pipy vs xmargus klatka czy cyk cyk?
 1141. [01:14:23] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§7§7mokra12_exe§f§f §8»§f§f Kiedy Klucze
 1142. [01:14:23] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOTH§8] §7§72ua§f§f §8»§f§f pojeballooo
 1143. [01:14:23] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §foke
 1144. [01:14:24] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §3Wszelkie zmiany oraz plan edycji znajdziesz pod adresem§8: §a§n§a§nKLIKNIJ!
 1145. [01:14:24] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cOCJR§8] §8[§aMVP§8] §a§ayukoPL§f§f §8»§f§f Livestream Na Kanale Yukopl Sub = Wyswietlenie Na Ekranie | Minecon | Najlepszy Stream1
 1146. [01:14:24] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKRVL§8] §7§7Top1Siemiatycze_§f§f §8»§f§f Kolege Wam Zabilem Ups Pizdy
 1147. [01:14:26] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §8[§aMVP§8] §a§aProSteR§f§f §8»§f§f w koncu restart, dawno nie bylo
 1148. [01:14:26] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[SWTH] §cszloog §8zostal zabity przez: §c[BENG] §c4hard_eu §8(§c+26§8)
 1149. [01:14:27] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[VANS] §cOz4r3K §8zostal zabity przez: §c[KUTAS] §c0juraczek0 §8(§c+14§8)
 1150. [01:14:27] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: zjadasz (+6, 40%)
 1151. [01:14:27] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCOSA§8] §7§7im_doing_moves§f§f §8»§f§f jebance nasz sektor?
 1152. [01:14:27] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f 200 na -800 kto chce sie klepac zapraszam
 1153. [01:14:28] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cLMAO§8] §8[§aMVP§8] §a§axny§f§f §8»§f§f D A J C I E k U r W a J e B a N e Klucze
 1154. [01:14:30] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDOPE§8] §7§7UchihaCannabis§f§f §8»§f§f zapraszam -276 -5o9 klepa
 1155. [01:14:30] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cLAVA§8] §7§7Toms321§f§f §8»§f§f <><><><><><><><> Live <><><><><><><><><> Na 400 sub Premka Fa Kanal : Toms Yt <> Live !!
 1156. [01:14:30] [Client thread/INFO]: [CHAT] §eRanking gracza §6facebook_com §ewynosi: §6798 §epkt.
 1157. [01:14:30] [Client thread/INFO]: [CHAT] §eRanking gracza §6facebook_com §ewynosi: §6798 §epkt.
 1158. [01:14:31] [Client thread/INFO]: [CHAT] §eRanking gracza §6facebook_com §ewynosi: §6798 §epkt.
 1159. [01:14:31] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cLIPA§8] §7§7FITEEFAJt§f§f §8»§f§f kupie perly /msg Fiteefajt
 1160. [01:14:31] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fkila ci nie dam ale chodz baza
 1161. [01:14:32] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDOPE§8] §6§6CzakuBlend§f§f §8»§f§f Jebac Mc$u Jebac Mc$u Jebac Mc$u Jebac Mc$u Jebac Mc$u Jebac Mc$u
 1162. [01:14:33] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDILL§8] §6§6Top2Nowogard§f§f §8»§f§f Live On Zapraszam : Top2nowogard na 50 łapek losujemy Vipka / Kupie piróra
 1163. [01:14:33] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fkila ci nie dam ale chodz baza
 1164. [01:14:34] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fkila ci nie dam ale chodz baza
 1165. [01:14:34] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cOCJR§8] §8[§aMVP§8] §a§ayukoPL§f§f §8»§f§f Livestream Na Kanale Yukopl Sub = Wyswietlenie Na Ekranie | Minecon | Najlepszy Stream1
 1166. [01:14:35] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cLIN§8] §7§7Fantiii§f§f §8»§f§f Live na kanale --> Fanti <-- wbijamy 1,5k suubow !!!
 1167. [01:14:35] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNSDAP§8] §7§7Stralus§f§f §8»§f§f Sww
 1168. [01:14:35] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[KUTAS] §c07zglos_sie §8zostal zabity przez: §c[VANS] §cpoczta_wp §8(§c+22§8)
 1169. [01:14:35] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cLAG§8] §7§7ql_boss§f§f §8»§f§f 1ic wychodzic lamusy
 1170. [01:14:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cVANS§8] §6§6pitvzz§f§f §8»§f§f Klucze Dajcie Do Chuja
 1171. [01:14:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[4LLY] §c0jci3c_ §8zostal zabity przez: §c[WPME] §cxCytrus0 §8(§c+3§8)
 1172. [01:14:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: _YamsoNN (+1, 22%)
 1173. [01:14:37] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOCH§8] §7§7SteezJ§f§f §8»§f§f sprzedam trzcine
 1174. [01:14:38] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNETIA§8] §8[§aMVP§8] §a§ab3nirrr§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupi
 1175. [01:14:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§c??§e USA§7] §2facebook_com§7: §fgora dol?
 1176. [01:14:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§c??§e USA§7] §2facebook_com§7: §fgora dol?
 1177. [01:14:40] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§c??§e USA§7] §2facebook_com§7: §fgora dol?
 1178. [01:14:42] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cVANS§8] §6§6pitvzz§f§f §8»§f§f Klucze Dajcie Do Chuja Klucze Dajcie Do Chuja Klucze Dajcie Do Chuja Klucze Dajcie Do Chuja
 1179. [01:14:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c16CM§8] §6§6dejto§f§f §8»§f§f sprzedam 6/3/3 za 20psc [nie daje pierwszy]
 1180. [01:14:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cLAG§8] §7§7ql_boss§f§f §8»§f§f 1ic wychodzic lamusy
 1181. [01:14:45] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fpierwszy
 1182. [01:14:46] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fgora
 1183. [01:14:47] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDOPE§8] §7§7UchihaCannabis§f§f §8»§f§f zapraszam -276 -5o9 klepa
 1184. [01:14:47] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fbylem :D
 1185. [01:14:49] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fXD
 1186. [01:14:51] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §3BOGW §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §368x68
 1187. [01:14:52] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDILL§8] §6§6Top2Nowogard§f§f §8»§f§f Live On Zapraszam : Top2nowogard na 50 łapek losujemy Vipka / Kupie piróra
 1188. [01:14:52] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cVANS§8] §6§6pitvzz§f§f §8»§f§f Klucze Dajcie Do Chuja Klucze Dajcie Do Chuja Klucze Dajcie Do Chuja Klucze Dajcie Do Chuja
 1189. [01:14:54] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[555] §c0212 §8zostal zabity przez: §c[USER] §cKacpo22 §8(§c+15§8)
 1190. [01:14:54] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: kincio (+1, 4%), bialythekid_ (+2, 11%), Agent_BubrPVP (+3, 17%)
 1191. [01:14:54] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §3Konkursy oraz darmowe vouchery na vipa, mvp, klucze na naszej grupie, wbijaj§8: §a§n§a§nKLIKNIJ!
 1192. [01:14:56] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gracz: §3daniio §7dolaczyl do gildii: §8[§3JAJO§8]
 1193. [01:14:57] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[PTT] §cDuDeK333 §8zostal zabity przez: §c[RZULE] §cverfickte §8(§c+20§8)
 1194. [01:14:57] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: YK_Tri3kerx (+4, 22%), xGeczanii (+4, 20%), muktaff (+5, 24%)
 1195. [01:14:57] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNETIA§8] §8[§aMVP§8] §a§ab3nirrr§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupi
 1196. [01:14:57] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gracz: §3Karypel_ §7dolaczyl do gildii: §8[§3NSGE§8]
 1197. [01:14:59] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cTWIT§8] §7§7Foggis§f§f §8»§f§f yt/foggismc zapraszam na live Darmowe Myszki Za 200zlotych Za Ogldanie
 1198. [01:15:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cVANS§8] §6§6pitvzz§f§f §8»§f§f Klucze Dajcie Do Chuja Klucze Dajcie Do Chuja Klucze Dajcie Do Chuja Klucze Dajcie Do Chuja
 1199. [01:15:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cOCJR§8] §8[§aMVP§8] §a§ayukoPL§f§f §8»§f§f Livestream Na Kanale Yukopl Sub = Wyswietlenie Na Ekranie | Minecon | Najlepszy Stream1
 1200. [01:15:02] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c1410§8] §6§6_1920§f§f §8»§f§f nakurwia sie ktos?
 1201. [01:15:02] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §6§6galafajter§f§f §8»§f§f wymiana
 1202. [01:15:03] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §3BOGW §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §374x74
 1203. [01:15:05] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Uwaga: §7Przedmioty z ziemi zostana usuniete za: §72min. 40s.
 1204. [01:15:07] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §aToKoniec §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §aturbodrop §3na 10 minut§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 1205. [01:15:07] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c§lPlanowy restart serwera za: §f43min. §c§lZalecamy udac sie w bezpieczne miejsce!
 1206. [01:15:08] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cShaunibe §8zostal zabity przez: §c[BENC] §c123412341234 §8(§c+8§8)
 1207. [01:15:08] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: 7j8 (+3, 32%)
 1208. [01:15:12] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cVANS§8] §6§6pitvzz§f§f §8»§f§f Klucze Dajcie Do Chuja Klucze Dajcie Do Chuja Klucze Dajcie Do Chuja Klucze Dajcie Do Chuja
 1209. [01:15:13] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[HOOL] §cGamerek §8zostal zabity przez: §c[216] §cTadzykistan §8(§c+8§8)
 1210. [01:15:13] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: Uzbekistann (+4, 44%)
 1211. [01:15:13] [Client thread/ERROR]: Item entity 4763868 has no item?!
 1212. [01:15:13] [Client thread/ERROR]: Item entity 4763868 has no item?!
 1213. [01:15:15] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cSubkomenda "baza" nie istnieje.
 1214. [01:15:15] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8§m----------§r §aMC4U.pl §8§m----------§r
 1215. [01:15:15] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3/g zaloz <tag> <nazwa> §8- §7Tworzenie nowej gildii
 1216. [01:15:15] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3/g perms §8- §7Zarzadzanie grupami oraz uprawnieniami gildii
 1217. [01:15:15] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3/g dolacz <tag> §8- §7Mozliwosc dolaczenia gracza do gildii
 1218. [01:15:15] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3/g info <tag> §8- §7Podstawowe informacje o gildii
 1219. [01:15:15] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3/g list <tag> <nazwa> §8- §7Lista wszystkich gildii
 1220. [01:15:15] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3/g home §8- §7Teleport do domu gildii
 1221. [01:15:15] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3/g itemy §8- §7Wymagane przedmioty do zalozenia gildii
 1222. [01:15:15] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3/g opusc §8- §7Opuszczenie aktualnej gildii
 1223. [01:15:15] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3/g odnow §8- §7Przedluzenie waznosci gildii
 1224. [01:15:15] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3/g escape §8- §7Ucieczka z terytorium czyjejs gildii
 1225. [01:15:15] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3/g zarzadzaj §8- §7Komendy do zarzadzania gildia
 1226. [01:15:16] [Client thread/INFO]: [CHAT] §2Teleportacja nastapi za: §615s. §4Nie ruszaj sie!
 1227. [01:15:17] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §aToKoniec §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §a16 refili§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 1228. [01:15:19] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §aSarielov §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §a64 boyfarmery§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 1229. [01:15:19] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §aSarielov §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §adiamentowa klate 3/3§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 1230. [01:15:19] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §aSarielov §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §adiamentowe buty 3/3§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 1231. [01:15:19] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §aSarielov §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §a64 boyfarmery§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 1232. [01:15:19] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §aSarielov §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §adiamentowy helm 3/3§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 1233. [01:15:19] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §aSarielov §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §a64 boyfarmery§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 1234. [01:15:19] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §aSarielov §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §a6 koxow§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 1235. [01:15:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §2Teleportacja nastapi za: §615s. §4Nie ruszaj sie!
 1236. [01:15:22] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c216§8] §8[§aMVP§8] §a§ahexaaay§f§f §8»§f§f poda ktos xyz crap/plan?
 1237. [01:15:24] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fdaj kilof 533
 1238. [01:15:24] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §3Zapraszamy na nasza strone WWW§8: §a§n§a§nKLIKNIJ!
 1239. [01:15:25] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNETIA§8] §8[§aMVP§8] §a§ainternetbreacher§f§f §8»§f§f fffffff
 1240. [01:15:26] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[KOKS] §cElduus §8zostal zabity przez: §c[XXXX] §cpawcioo §8(§c+16§8)
 1241. [01:15:27] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cVANS§8] §6§6pitvzz§f§f §8»§f§f Klucze Dajcie Do Chuja Klucze Dajcie Do Chuja Klucze Dajcie Do Chuja Klucze Dajcie Do Chuja
 1242. [01:15:27] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §aToKoniec §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §adiamentowe spodnie 3/3§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 1243. [01:15:27] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[1945] §ctop1ksiedzv §8zostal zabity przez: §c[KIH] §cparal1ze §8(§c+2§8)
 1244. [01:15:27] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: obciagara (+0, 1%)
 1245. [01:15:29] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fdaj kilof 533
 1246. [01:15:30] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fdaj kilof 533
 1247. [01:15:30] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fdaj kilof 533
 1248. [01:15:31] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fdaj kilof 533
 1249. [01:15:31] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fdaj kilof 533
 1250. [01:15:32] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cGITY§8] §6§6draculas_§f§f §8»§f§f kto ma 6/33/
 1251. [01:15:33] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f 200 na -800 kto chce sie klepac zapraszam
 1252. [01:15:33] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[PTT] §c123400 §8zostal zabity przez: §c[RZULE] §c0psydian §8(§c+0§8)
 1253. [01:15:33] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: YK_Tri3kerx (+0, 17%), xGeczanii (+0, 6%), verfickte (+0, 35%)
 1254. [01:15:33] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c400§8] §6§6Veyset§f§f §8»§f§f 123
 1255. [01:15:35] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOKS§8] §8[§aMVP§8] §a§axvsx§f§f §8»§f§f eldus l
 1256. [01:15:35] [Client thread/INFO]: [CHAT] §aZostales teleportowany do gildii!
 1257. [01:15:35] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWPME§8] §8[§aMVP§8] §a§a_YamsoNN§f§f §8»§f§f siema 4lly jak tam 6/3/3 kurwa?
 1258. [01:15:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §aToKoniec §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §a64 boyfarmery§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 1259. [01:15:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDILL§8] §6§6Top2Nowogard§f§f §8»§f§f Live On Zapraszam : Top2nowogard na 50 łapek losujemy Vipka / Kupie piróra
 1260. [01:15:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §8[§aMVP§8] §a§aTheBartti§f§f §8»§f§f ja mam :d
 1261. [01:15:42] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[USER] §ckincio §8zostal zabity przez: §c[555] §c1111 §8(§c+20§8)
 1262. [01:15:42] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: bialythekid_ (+7, 37%), kl4ss (+1, 4%)
 1263. [01:15:42] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cKites1337 §c(§c-25§c) §cwylogowal sie podczas walki
 1264. [01:15:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cBigSmile_777 §c(§c-25§c) §cwylogowal sie podczas walki
 1265. [01:15:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fdaj kilof 533
 1266. [01:15:44] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cOCJR§8] §8[§aMVP§8] §a§ayukoPL§f§f §8»§f§f Livestream Na Kanale Yukopl Sub = Wyswietlenie Na Ekranie | Minecon | Najlepszy Stream1
 1267. [01:15:44] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fdaj kilof 533
 1268. [01:15:44] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fdaj kilof 533
 1269. [01:15:45] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fdaj kilof 533
 1270. [01:15:45] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fdaj kilof 533
 1271. [01:15:45] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §aToKoniec §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §a6 refil§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 1272. [01:15:45] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f 200 na -800 kto chce sie klepac zapraszam
 1273. [01:15:46] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cTWIT§8] §7§7Foggis§f§f §8»§f§f yt/foggismc zapraszam na live Darmowe Myszki Za 200zlotych Za Ogldanie
 1274. [01:15:47] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDCC§8] §6§6synzilleha§f§f §8»§f§f zapraszam na streamka z jakis klep kanal:sajlehh
 1275. [01:15:47] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[CHUJ] §cdavvv §8zostal zabity przez: §c[1PL] §c0212 §8(§c+15§8)
 1276. [01:15:50] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8»«
 1277. [01:15:50] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c* §608h §7dziekujemy za wsparcie serwera!
 1278. [01:15:50] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c* §eMagiczne klucze§7, rangi §eVIP, MVP §7znajdziesz w sklepie: §6§6Kliknij tutaj!
 1279. [01:15:50] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8»«
 1280. [01:15:50] [Client thread/ERROR]: Item entity 4806393 has no item?!
 1281. [01:15:50] [Client thread/ERROR]: Item entity 4806393 has no item?!
 1282. [01:15:50] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c_bakLazaN §8zostal zabity przez: §c[1GN] §c0rb1t §8(§c+0§8)
 1283. [01:15:51] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[UZI] §cpanstwopolicyjne §8zostal zabity przez: §c[NETIA] §c0aza9 §8(§c+9§8)
 1284. [01:15:52] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f 200 na -800 kto chce sie klepac zapraszam
 1285. [01:15:52] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[JRN1] §cTeparkaGrupowa §8zostal zabity przez: §c[1IC] §c111dobrykumpel §8(§c+10§8)
 1286. [01:15:53] [Client thread/ERROR]: Item entity 4809918 has no item?!
 1287. [01:15:53] [Client thread/ERROR]: Item entity 4809918 has no item?!
 1288. [01:15:55] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §3Aby sprawdzic wszelkie dostepne craftingi na serwerze wpisz§8: §a§n/craftingi
 1289. [01:15:55] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDCC§8] §6§6synzilleha§f§f §8»§f§f zapraszam na streamka z jakis klep kanal:sajlehh
 1290. [01:15:55] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §aToKoniec §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §a32 tnt§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 1291. [01:15:55] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cRubenRubi2 §8zostal zabity przez: §c[KOTH] §c0verr §8(§c+11§8)
 1292. [01:15:56] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cOCJR§8] §8[§aMVP§8] §a§ayukoPL§f§f §8»§f§f Livestream Na Kanale Yukopl Sub = Wyswietlenie Na Ekranie | Minecon | Najlepszy Stream1
 1293. [01:15:57] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cMOVE§8] §7§7ThePros_§f§f §8»§f§f paral1ze ssie
 1294. [01:15:58] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c216§8] §8[§aMVP§8] §a§ahexaaay§f§f §8»§f§f poda ktos xyz crap/plan?
 1295. [01:15:59] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fdaj kilof 533
 1296. [01:16:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fdaj kilof 533
 1297. [01:16:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fdaj kilof 533
 1298. [01:16:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fdaj kilof 533
 1299. [01:16:00] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2galafajter§7: §fdaj kilof 533
 1300. [01:16:02] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[ATT] §cSynPiekarza §8zostal zabity przez: §c[LAVA] §c_Evenement §8(§c+20§8)
 1301. [01:16:02] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: Psycho372 (+1, 6%), matipp1 (+0, 1%)
 1302. [01:16:04] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fnie mam :D
 1303. [01:16:05] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §aToKoniec §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §adiamentowe buty 3/3§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 1304. [01:16:05] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[NIPY] §c0iq_ §8zostal zabity przez: §c[SWTH] §c0psydian §8(§c+17§8)
 1305. [01:16:05] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: itai (+1, 7%), kerdziok (+5, 30%)
 1306. [01:16:05] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cxMaSnY §8zostal zabity przez: §c[ABYS] §c00_pompa_00 §8(§c+10§8)
 1307. [01:16:06] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[SIKU] §c0sk4r3q §8zostal zabity przez: §c[BAZA] §c102938 §8(§c+12§8)
 1308. [01:16:06] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: portfel (+3, 23%)
 1309. [01:16:06] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fnie mam :D wyrzucilem 1
 1310. [01:16:07] [Client thread/ERROR]: Item entity 4826603 has no item?!
 1311. [01:16:07] [Client thread/ERROR]: Item entity 4826603 has no item?!
 1312. [01:16:07] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c§lPlanowy restart serwera za: §f42min. §c§lZalecamy udac sie w bezpieczne miejsce!
 1313. [01:16:08] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[SWTH] §cszloog §8zostal zabity przez: §c[BENG] §c4hard_eu §8(§c+0§8)
 1314. [01:16:08] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cPTT§8] §8[§aMVP§8] §a§aSoplus§f§f §8»§f§f Rzule Zajebiscie Ddosujeci Smietniki Jeba??ne
 1315. [01:16:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[DOPE] §c11enderdragon11 §8zostal zabity przez: §c[ALLY] §cKacper_PL1337 §8(§c+10§8)
 1316. [01:16:10] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cLAVA§8] §7§7Toms321§f§f §8»§f§f <><><><><><><><> Live <><><><><><><><><> Na 400 sub Premka Fa Kanal : Toms Yt <> Live !!
 1317. [01:16:11] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §7Gurlach§7 awansowal do §e30§7 poziomu§6     ««««
 1318. [01:16:12] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cOCJR§8] §8[§aMVP§8] §a§ayukoPL§f§f §8»§f§f Livestream Na Kanale Yukopl Sub = Wyswietlenie Na Ekranie | Minecon | Najlepszy Stream1
 1319. [01:16:14] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §aToKoniec §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §a64 boyfarmery§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 1320. [01:16:14] [Client thread/ERROR]: Item entity 4835206 has no item?!
 1321. [01:16:14] [Client thread/ERROR]: Item entity 4835206 has no item?!
 1322. [01:16:15] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cPTT§8] §8[§aMVP§8] §a§aSoplus§f§f §8»§f§f Rzule Zajebiscie Ddosujecie Smietniki Jeba??ne
 1323. [01:16:15] [Client thread/ERROR]: Item entity 4836288 has no item?!
 1324. [01:16:15] [Client thread/ERROR]: Item entity 4836721 has no item?!
 1325. [01:16:15] [Client thread/ERROR]: Item entity 4836721 has no item?!
 1326. [01:16:16] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[ATT] §cfamemma2 §8zostal zabity przez: §c[LAVA] §c11krystian33 §8(§c+8§8)
 1327. [01:16:16] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: kalpik (+3, 37%)
 1328. [01:16:16] [Client thread/ERROR]: Item entity 4837370 has no item?!
 1329. [01:16:16] [Client thread/ERROR]: Item entity 4837370 has no item?!
 1330. [01:16:16] [Client thread/ERROR]: Item entity 4837370 has no item?!
 1331. [01:16:16] [Client thread/ERROR]: Item entity 4837370 has no item?!
 1332. [01:16:19] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cEBEL§8] §7§7YankeZZ§f§f §8»§f§f schowek
 1333. [01:16:19] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[NERD] §c11letnikacperek §8zostal zabity przez: §c[1PL] §c0xgrzybsonx0 §8(§c+12§8)
 1334. [01:16:21] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cUSA§8] §8[§aMVP§8] §a§aProSteR§f§f §8»§f§f Klucze Mialy Byc
 1335. [01:16:23] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §6SeatToledo§7 awansowal do §e20§7 poziomu§6     ««««
 1336. [01:16:23] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §aToKoniec §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §a3 refille§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 1337. [01:16:23] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cLIPA§8] §7§7FITEEFAJt§f§f §8»§f§f kupie perly /msg Fiteefajt?!?!?!
 1338. [01:16:24] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cRZULE§8] §7§7Ekstaza§f§f §8»§f§f asd
 1339. [01:16:25] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §3Konkursy oraz darmowe vouchery na vipa, mvp, klucze na naszej grupie, wbijaj§8: §a§n§a§nKLIKNIJ!
 1340. [01:16:26] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Uwaga: §7Przedmioty z ziemi zostana usuniete za: §71min. 20s.
 1341. [01:16:27] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cOCJR§8] §8[§aMVP§8] §a§ayukoPL§f§f §8»§f§f Livestream Na Kanale Yukopl Sub = Wyswietlenie Na Ekranie | Minecon | Najlepszy Stream1
 1342. [01:16:29] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNBL§8] §7§7_palcuwa_1337§f§f §8»§f§f Kurwo Serio
 1343. [01:16:30] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[KOKON] §c0sd §8zostal zabity przez: §c[KRVL] §cTop1Siemiatycze_ §8(§c+0§8)
 1344. [01:16:32] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[1945] §c0verr §8zostal zabity przez: §c[KIH] §cczarnyglock §8(§c+14§8)
 1345. [01:16:32] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: ciemnyglock (+3, 22%), paral1ze (+1, 7%), obciagara (+1, 4%)
 1346. [01:16:32] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §aToKoniec §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §adiamentowe buty 3/3§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 1347. [01:16:32] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[USA] §c0marcin1 §8zostal zabity przez: §c[F01] §cdantealago §8(§c+15§8)
 1348. [01:16:33] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §7ZarazCiPowiem§7 awansowal do §e20§7 poziomu§6     ««««
 1349. [01:16:34] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2szrek§7: §fzucaj
 1350. [01:16:37] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cNETIA§8] §8[§aMVP§8] §a§ab3nirrr§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupie 6/3/3!kupi
 1351. [01:16:38] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWPME§8] §8[§aMVP§8] §a§a_YamsoNN§f§f §8»§f§f szzzz
 1352. [01:16:38] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBEJT§8] §7§71szczupaczek§f§f §8»§f§f eziaki
 1353. [01:16:42] [Client thread/ERROR]: Item entity 4867296 has no item?!
 1354. [01:16:42] [Client thread/ERROR]: Item entity 4867296 has no item?!
 1355. [01:16:42] [Client thread/ERROR]: Item entity 4867579 has no item?!
 1356. [01:16:42] [Client thread/ERROR]: Item entity 4867579 has no item?!
 1357. [01:16:44] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWPME§8] §8[§aMVP§8] §a§a_YamsoNN§f§f §8»§f§f siema 4lly jak tam 6/3/3 kurwa?
 1358. [01:16:45] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cMILK§8] §6§6b1tken§f§f §8»§f§f 200 subs i losuje kilof 6/3/3! Kanał b1tken! Wystarczy komentarz pod nowym odcinkiem <<<<<<<<<<<====
 1359. [01:16:45] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[PTT] §cKowal2009 §8zostal zabity przez: §c[RZULE] §c12345678jacob §8(§c+25§8)
 1360. [01:16:45] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: xGeczanii (+6, 23%), muktaff (+2, 9%), verfickte (+5, 20%)
 1361. [01:16:46] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[NIPY] §cOsloHAJ §8zostal zabity przez: §c[SWTH] §cdukkeh §8(§c+13§8)
 1362. [01:16:46] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: itai (+5, 42%)
 1363. [01:16:47] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c16CM§8] §6§6dupskox§f§f §8»§f§f pajace
 1364. [01:16:48] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cpqpqpqqpqpp §8zostal zabity przez: §c[MILK] §c0xgrzybsonx0 §8(§c+5§8)
 1365. [01:16:48] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDOPE§8] §7§7combaat§f§f §8»§f§f -3oo -5oo <---- Foska Bez Daszkow
 1366. [01:16:50] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c216§8] §8[§aMVP§8] §a§ahexaaay§f§f §8»§f§f poda ktos xyz crap/plan?
 1367. [01:16:54] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDOPE§8] §7§7combaat§f§f §8»§f§f Kupie Slime
 1368. [01:16:55] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §3Polub nasz FanPage: §a§n§a§nKLIKNIJ!
 1369. [01:16:56] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §a08h §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §adiamentowe spodnie 3/3§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 1370. [01:16:56] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cQUPA§8] §6§6RudyPawelek2003§f§f §8»§f§f yamson kurwa przestan juz
 1371. [01:17:03] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §7Top1_cypsio1337§7 awansowal do §e10§7 poziomu§6     ««««
 1372. [01:17:03] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[OCJR] §c0212 §8zostal zabity przez: §c[1PL] §c0aza9 §8(§c+21§8)
 1373. [01:17:04] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWPME§8] §8[§aMVP§8] §a§a_YamsoNN§f§f §8»§f§f siema 4lly jak tam 6/3/3 kurwa?
 1374. [01:17:05] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §6Padlem_kurw§7 awansowal do §e20§7 poziomu§6     ««««
 1375. [01:17:06] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §a08h §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §adiamentowa klate 3/3§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 1376. [01:17:06] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §a08h §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §adiamentowe spodnie 3/3§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 1377. [01:17:06] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Uwaga: §7Przedmioty z ziemi zostana usuniete za: §740s.
 1378. [01:17:06] [Client thread/INFO]: [CHAT] §f§6§6hvjk§f§f §8»§f§f chcecie powycinac jedna osobe?
 1379. [01:17:07] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBENG§8] §8[§aMVP§8] §a§aMC_Kamikadze69§f§f §8»§f§f -efektz
 1380. [01:17:08] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c§lPlanowy restart serwera za: §f41min. §c§lZalecamy udac sie w bezpieczne miejsce!
 1381. [01:17:10] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §3D0PE §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §392x92
 1382. [01:17:10] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cMILK§8] §6§6b1tken§f§f §8»§f§f 200 subs i losuje kilof 6/3/3! Kanał b1tken! Wystarczy komentarz pod nowym odcinkiem <<<<<<<<<<<====
 1383. [01:17:12] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7Gratulacje, gildia: §3D0PE §7powiekszyla swoja gildie do rozmiarow: §398x98
 1384. [01:17:12] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §7imbetterthanall§7 awansowal do §e10§7 poziomu§6     ««««
 1385. [01:17:14] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWAVE§8] §7§7Rusky_Maj_Frjend§f§f §8»§f§f Glhf macie przejebane
 1386. [01:17:16] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Uwaga: §7Przedmioty z ziemi zostana usuniete za: §730s.
 1387. [01:17:16] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cGTF§8] §7§7Jmaster626626§f§f §8»§f§f Mc Kamikadze <3
 1388. [01:17:18] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[LTE] §c1111 §8zostal zabity przez: §c[OTF] §c69uzumaki §8(§c+8§8)
 1389. [01:17:21] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cSIKU§8] §7§7Opryskus§f§f §8»§f§f ile ejszce tych restarow jebani admini stfu
 1390. [01:17:22] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fkoniec :D milej edy
 1391. [01:17:22] [Client thread/INFO]: [CHAT] §eRanking gracza §6facebook_com §ewynosi: §6798 §epkt.
 1392. [01:17:24] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cF01§8] §6§6dantealago§f§f §8»§f§f Miecze ?
 1393. [01:17:25] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cMILK§8] §6§6b1tken§f§f §8»§f§f 200 subs i losuje kilof 6/3/3! Kanał b1tken! Wystarczy komentarz pod nowym odcinkiem <<<<<<<<<<<====
 1394. [01:17:25] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §bDzisiaj o godzinie 22:00 darmowe magiczne klucze na naszej grupie §c§l? §bWbijaj: §a§n§a§nKLIKNIJ!
 1395. [01:17:26] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§c??§e USA§7] §2facebook_com§7: §fdziena
 1396. [01:17:26] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Uwaga: §7Przedmioty z ziemi zostana usuniete za: §720s.
 1397. [01:17:28] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[USA] §c09malthe §8zostal zabity przez: §c[KOKS] §cMalti2K69 §8(§c+8§8)
 1398. [01:17:31] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[GBBP] §cKapixx1337 §8zostal zabity przez: §c[GBBP] §c00elo00 §8(§c+-20§8)
 1399. [01:17:31] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: Filipek131 (+-6, 30%)
 1400. [01:17:32] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cxKaras §8zostal zabity przez: §c[BAL] §c00251ify §8(§c+14§8)
 1401. [01:17:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Uwaga: §7Przedmioty z ziemi zostana usuniete za: §710s.
 1402. [01:17:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §7(Gildia) §7[§e USA§7] §2nahoodzie§7: §fja bede nw na kolejna edycje jakiegos serverka pewnie :D z fartem
 1403. [01:17:38] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8»«
 1404. [01:17:38] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c* §6_wyjebka §7dziekujemy za wsparcie serwera!
 1405. [01:17:38] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c* §eMagiczne klucze§7, rangi §eVIP, MVP §7znajdziesz w sklepie: §6§6Kliknij tutaj!
 1406. [01:17:38] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8»«
 1407. [01:17:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOKS§8] §8[§aMVP§8] §a§aMalti2K69§f§f §8»§f§f j3bany e sportowiec z usa
 1408. [01:17:42] [Client thread/INFO]: [CHAT] §6»»»»           §7zeynik§7 awansowal do §e10§7 poziomu§6     ««««
 1409. [01:17:43] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Uwaga: §7Przedmioty z ziemi zostana usuniete za: §73s.
 1410. [01:17:44] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[CRAP] §cFastAtt_ck §8zostal zabity przez: §c[BENG] §c102kox §8(§c+8§8)
 1411. [01:17:44] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Uwaga: §7Przedmioty z ziemi zostana usuniete za: §72s.
 1412. [01:17:44] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[SWTH] §cszloog §8zostal zabity przez: §c[BENG] §cPabeczke §8(§c+23§8)
 1413. [01:17:45] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cszczvr §c(§c-25§c) §cwylogowal sie podczas walki
 1414. [01:17:45] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[SBB] §cszczvr §8zostal zabity przez: §c[HELL] §c100lv §8(§c+14§8)
 1415. [01:17:45] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Uwaga: §7Przedmioty z ziemi zostana usuniete za: §71s.
 1416. [01:17:46] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Przedmioty z ziemi zostaly usuniete! §8Do otchlani przeniesiono: §7374 §7przedmiotow oraz §715XP
 1417. [01:17:47] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Otwarcie otchlani za: §750s.
 1418. [01:17:50] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[EXP] §c01fifi §8zostal zabity przez: §c[PIS] §cLider_PiS §8(§c+20§8)
 1419. [01:17:50] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: Fekeyek (+7, 35%), Start_CraftCore (+3, 13%)
 1420. [01:17:50] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cGBUR§8] §6§6changxdd§f§f §8»§f§f malti nie denerwujsie
 1421. [01:17:51] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cTWIT§8] §7§7Foggis§f§f §8»§f§f yt/foggismc zapraszam na live Darmowe Myszki Za 200zlotych Za Ogldanie
 1422. [01:17:54] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cWPME§8] §8[§aMVP§8] §a§a_YamsoNN§f§f §8»§f§f siema 4lly jak tam 6/3/3 kurwa?
 1423. [01:17:55] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDOPE§8] §7§7Redukcja§f§f §8»§f§f malti tutaj silki nie ma to nikogo nie zabijesz :p
 1424. [01:17:55] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §3Range §8[§6VIP§8] §8[§aMVP§8] §3oraz Magiczne Klucze mozesz zakupic w naszym sklepie§8: §a§n§a§nKLIKNIJ!
 1425. [01:17:58] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Otwarcie otchlani za: §740s.
 1426. [01:18:02] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[16CM] §c123123321321 §8zostal zabity przez: §c[NIKE] §cTibiaPLL §8(§c+12§8)
 1427. [01:18:02] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBIT§8] §6§60v0x§f§f §8»§f§f zaprasam na bitke x-2010 z-2500 klepa
 1428. [01:18:03] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBONO§8] §7§7cipeczka_exe§f§f §8»§f§f 200 na -800 kto chce sie klepac zapraszam
 1429. [01:18:04] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cppqpqqppqpqq §c(§c-25§c) §cwylogowal sie podczas walki
 1430. [01:18:04] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[WPME] §cppqpqqppqpqq §8zostal zabity przez: §c[XRAY] §csdia1 §8(§c+25§8)
 1431. [01:18:04] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §a_wyjebka §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §adiamentowe buty 3/3§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 1432. [01:18:05] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cBIT§8] §7§7_Veuxell§f§f §8»§f§f -2ooo -24oo ostra bitka z papierzem
 1433. [01:18:05] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cMENO§8] §7§7spejo666§f§f §8»§f§f o ktorej restart
 1434. [01:18:07] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Otwarcie otchlani za: §730s.
 1435. [01:18:08] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c§lPlanowy restart serwera za: §f40min. §c§lZalecamy udac sie w bezpieczne miejsce!
 1436. [01:18:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[NIPY] §caot3klamf §8zostal zabity przez: §c[SWTH] §c0rb1t §8(§c+12§8)
 1437. [01:18:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: itai (+0, 3%), kerdziok (+2, 20%), nvjt (+1, 12%)
 1438. [01:18:09] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cKOKS§8] §8[§aMVP§8] §a§aMalti2K69§f§f §8»§f§f wlasnie sobie noobeczka z usa zabilem
 1439. [01:18:14] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c4LLY§8] §8[§aMVP§8] §a§aOlibBodyBilder§f§f §8»§f§f Xddd ?
 1440. [01:18:14] [Client thread/INFO]: [CHAT] §3Gracz§8: §a_wyjebka §3zdobyl z magicznej skrzyni§8: §e§lPrestizowy Kilof 6/3/3§8! §7§7Kliknij aby zakupic!
 1441. [01:18:15] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cYuikita §8zostal zabity przez: §c[KOTH] §c0verr §8(§c+11§8)
 1442. [01:18:17] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Otwarcie otchlani za: §720s.
 1443. [01:18:19] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[FLAR] §cDJ_Pallaside §8zostal zabity przez: §c[400] §c00rafaelll00 §8(§c+8§8)
 1444. [01:18:19] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: trujzomb (+0, 1%)
 1445. [01:18:20] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c16CM§8] §6§6dejto§f§f §8»§f§f sprzedam 6/3/3 za 20psc [nie daje pierwszy]
 1446. [01:18:21] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cATW§8] §6§6HS_EXE§f§f §8»§f§f Malti, Klatka?
 1447. [01:18:23] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDOPE§8] §7§7Redukcja§f§f §8»§f§f to gz gosciu
 1448. [01:18:25] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cOREO§8] §7§7NukajPL§f§f §8»§f§f Gzz
 1449. [01:18:25] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§f§lMC§6§l4§f§lU§8§l.§f§lPL§8] §3Szukasz gildii§8, §3rekrutujesz badz chcesz po prostu sobie pogadac? Wbijaj do grupy§8: §a§n§a§nKLIKNIJ!
 1450. [01:18:26] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cCTRL§8] §7§7404Hezzu§f§f §8»§f§f Kupie 6/3/3 Daje : Jablka 1 Stack, 300ref, 32perly, Sety,duzo Zlotaaa /msg!
 1451. [01:18:26] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[PATO] §c00251ify §8zostal zabity przez: §c[HUNT] §cDuckj §8(§c+3§8)
 1452. [01:18:26] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[EXP] §ckubixz09 §8zostal zabity przez: §c[PIS] §cFekeyek §8(§c+0§8)
 1453. [01:18:26] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Asysty: Lider_PiS (+0, 19%), Start_CraftCore (+0, 24%)
 1454. [01:18:26] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cDIAX§8] §6§6Alfa_Centeuri§f§f §8»§f§f ttt
 1455. [01:18:28] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Otwarcie otchlani za: §710s.
 1456. [01:18:29] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cLFT§8] §8[§aMVP§8] §a§aYangs§f§f §8»§f§f kto klatka
 1457. [01:18:31] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c[PTT] §cxMarGus §8zostal zabity przez: §c[RZULE] §c0psydian §8(§c+16§8)
 1458. [01:18:34] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Otwarcie otchlani za: §73s.
 1459. [01:18:35] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§c4LLY§8] §8[§aMVP§8] §a§aOlibBodyBilder§f§f §8»§f§f Podniecasz sie jakims 6/3/3 Yamsonik ?
 1460. [01:18:35] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Otwarcie otchlani za: §72s.
 1461. [01:18:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cQUPA§8] §6§6RudyPawelek2003§f§f §8»§f§f Ludzie to nie malti malti zmienil kurwa jebany nick
 1462. [01:18:36] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Otwarcie otchlani za: §71s.
 1463. [01:18:37] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Otchlan zostala otwarta! §8(§7Zamyka sie za: 30s.§8) §8By otworzyc otchlan wpisz: §7/otchlan
 1464. [01:18:37] [Client thread/INFO]: [CHAT] §cZwariowany_ §8zostal zabity przez: §c[PLAN] §cHezuu_ §8(§c+10§8)
 1465. [01:18:38] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8[§cFFFF§8] §6§6ve0§f§f §8»§f§f Ahhahahaaha
 1466. [01:18:38] [Client thread/INFO]: [CHAT] §8Zamkniecie otchlani za: §730s.
 1467. [01:18:38] [Client thread/INFO]: [CHAT] §4Wrog na terytorium gildii!
 1468. [01:18:39] [Client thread/INFO]: [CHAT] §c_bakLazaN §8zostal zabity przez: §c[USA] §c00annow00 §8(§c+8§8)
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top