SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 14th, 2019 391 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. public static int test1()
 2.   {
 3.     int total = 0;
 4.    
 5.  
 6.  
 7.     String nazwa = "Test przedostatniego elementu tablicy < 100 : ";
 8.     int pkt = 0;
 9.     try {
 10.       int[] arrOk = { 1, 2, 3, 4, 5 };
 11.       int[] arrNotOk = { 1, 2, 3, 100, 5 };
 12.       if ((Program.analizaTablicy(arrOk)) && (!Program.analizaTablicy(arrNotOk))) {
 13.         pkt++;
 14.         total += pkt;
 15.       }
 16.     } catch (Throwable localThrowable) {}
 17.     System.out.println(nazwa + pkt);
 18.    
 19.  
 20.     nazwa = "Test wartości w tablicy <> 0 : ";
 21.     pkt = 0;
 22.     try {
 23.       int[] arrOk = { 1, 2, 3, 4, 5 };
 24.       int[] arrNotOk = { 1, 2, 3, 4, 5, 0 };
 25.       if ((Program.analizaTablicy(arrOk, 'Z')) && (!Program.analizaTablicy(arrNotOk, 'Z'))) {
 26.         pkt += 2;
 27.         total += pkt;
 28.       }
 29.     } catch (Throwable localThrowable1) {}
 30.     System.out.println(nazwa + pkt);
 31.    
 32.  
 33.     nazwa = "Test sumy wartości w tablicy > 10 : ";
 34.     pkt = 0;
 35.     try {
 36.       int[] arrOk = { 1, 2, 3, 4, 5 };
 37.       int[] arrNotOk = { 2, 2, 2, 2, 2 };
 38.       if ((Program.analizaTablicy(arrOk, 'S')) && (!Program.analizaTablicy(arrNotOk, 'S'))) {
 39.         pkt += 3;
 40.         total += pkt;
 41.       }
 42.     } catch (Throwable localThrowable2) {}
 43.     System.out.println(nazwa + pkt);
 44.    
 45.  
 46.     nazwa = "Test największej wartości z tablicy : ";
 47.     pkt = 0;
 48.     try {
 49.       int[] arrOk = { 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 };
 50.       if (Program.analizaTablicy(arrOk, true) == 5) {
 51.         pkt += 5;
 52.         total += pkt;
 53.       }
 54.     } catch (Throwable localThrowable3) {}
 55.     System.out.println(nazwa + pkt);
 56.    
 57.  
 58.     nazwa = "Test średniej arytmetycznej tablicy > liczba : ";
 59.     pkt = 0;
 60.     try {
 61.       int[] arrOk = { 1, 2, 3, 4, 5 };
 62.       if (Program.analizaTablicy(arrOk, 3.0D) > 2.99D) {
 63.         pkt += 5;
 64.         total += pkt;
 65.       }
 66.     } catch (Throwable localThrowable4) {}
 67.     System.out.println(nazwa + pkt);
 68.    
 69.  
 70.     nazwa = "Test wartości arr1, które nie występuja w arr2 : ";
 71.     pkt = 0;
 72.     try {
 73.       int[] arr1 = { 1, 2, 3, 4, 5 };
 74.       int[] arr2 = { 1, 2, 5, 5, 5 };
 75.       int[] wynik = { 3, 4 };
 76.       if (java.util.Arrays.equals(Program.analizaTablicy(arr1, arr2), wynik)) {
 77.         pkt += 6;
 78.         total += pkt;
 79.       }
 80.     } catch (Throwable localThrowable5) {}
 81.     System.out.println(nazwa + pkt);
 82.    
 83.  
 84.     nazwa = "Test elementów tablicy, w których nie występuje podana cyfra : ";
 85.     pkt = 0;
 86.     try {
 87.       int[] arrOk = { 11, 12, 13, 14, 15 };
 88.       int[] wynik = { 11, 12, 13, 15 };
 89.       if (java.util.Arrays.equals(Program.analizaTablicy(arrOk, 4), wynik)) {
 90.         pkt += 8;
 91.         total += pkt;
 92.       }
 93.     } catch (Throwable localThrowable6) {}
 94.     System.out.println(nazwa + pkt);
 95.    
 96.  
 97.  
 98.     return total;
 99.   }
 100.  
 101.  
 102.  
 103.  
 104.   public static int test2()
 105.   {
 106.     int total = 0;
 107.    
 108.  
 109.  
 110.     String nazwa = "Test liczba z przedziału (0,1000) : ";
 111.     int pkt = 0;
 112.     try {
 113.       if ((Program.analizaLiczby(6)) && (!Program.analizaLiczby(1000))) {
 114.         pkt++;
 115.         total += pkt;
 116.       }
 117.     } catch (Throwable localThrowable) {}
 118.     System.out.println(nazwa + pkt);
 119.    
 120.  
 121.     nazwa = "Test największaj liczby z liczba1,liczba2,liczba3 : ";
 122.     pkt = 0;
 123.     try {
 124.       if (Program.analizaLiczby(6, 8, 2) == 8) {
 125.         pkt += 2;
 126.         total += pkt;
 127.       }
 128.     } catch (Throwable localThrowable1) {}
 129.     System.out.println(nazwa + pkt);
 130.    
 131.  
 132.     nazwa = "Test występowania liczby w tablicy : ";
 133.     pkt = 0;
 134.     try {
 135.       int[] arr = { 11, 12, 13, 14, 15 };
 136.       if ((Program.analizaLiczby(12, arr)) && (!Program.analizaLiczby(16, arr))) {
 137.         pkt += 3;
 138.         total += pkt;
 139.       }
 140.     } catch (Throwable localThrowable2) {}
 141.     System.out.println(nazwa + pkt);
 142.    
 143.  
 144.     nazwa = "Test wartości całkowitych w kolejności rosnącej z przedziału <liczba1,liczba2> : ";
 145.     pkt = 0;
 146.     try {
 147.       int[] arr = { 12, 13, 14, 15, 16 };
 148.       if (java.util.Arrays.equals(Program.analizaLiczby(12, 16), arr)) {
 149.         pkt += 5;
 150.         total += pkt;
 151.       }
 152.     } catch (Throwable localThrowable3) {}
 153.     System.out.println(nazwa + pkt);
 154.    
 155.  
 156.     nazwa = "Test wartości tablicy z przedziału <liczba1,liczba2> : ";
 157.     pkt = 0;
 158.     try {
 159.       int[] arr = { 12, 13, 14, 15, 16 };
 160.       int[] wynik = { 14, 15, 16 };
 161.       if (java.util.Arrays.equals(Program.analizaLiczby(14, 16, arr), wynik)) {
 162.         pkt += 5;
 163.         total += pkt;
 164.       }
 165.     } catch (Throwable localThrowable4) {}
 166.     System.out.println(nazwa + pkt);
 167.    
 168.  
 169.     nazwa = "Test sumy cyfr w liczbie : ";
 170.     pkt = 0;
 171.     try {
 172.       if (Program.analizaLiczby(12345, true) == 15) {
 173.         pkt += 6;
 174.         total += pkt;
 175.       }
 176.     } catch (Throwable localThrowable5) {}
 177.     System.out.println(nazwa + pkt);
 178.    
 179.  
 180.     nazwa = "Test występowania cyfr w liczbie w liczbie : ";
 181.     pkt = 0;
 182.     try {
 183.       if (Program.analizaLiczby(112233, "31") == 4) {
 184.         pkt += 8;
 185.         total += pkt;
 186.       }
 187.     } catch (Throwable localThrowable6) {}
 188.     System.out.println(nazwa + pkt);
 189.    
 190.  
 191.  
 192.     return total;
 193.   }
 194.  
 195.  
 196.  
 197.  
 198.   public static int test3()
 199.   {
 200.     int total = 0;
 201.    
 202.  
 203.  
 204.     String nazwa = "Test liczby znaków imienia > 3 : ";
 205.     int pkt = 0;
 206.     try {
 207.       if ((Program.analizaImion("Ania")) && (!Program.analizaImion("Jan"))) {
 208.         pkt++;
 209.         total += pkt;
 210.       }
 211.     } catch (Throwable localThrowable) {}
 212.     System.out.println(nazwa + pkt);
 213.    
 214.  
 215.     nazwa = "Test czy nie ma spacji w imieniu : ";
 216.     pkt = 0;
 217.     try {
 218.       if ((Program.analizaImion("Ania", true)) && (!Program.analizaImion("Jan Maria", true))) {
 219.         pkt += 2;
 220.         total += pkt;
 221.       }
 222.     } catch (Throwable localThrowable1) {}
 223.     System.out.println(nazwa + pkt);
 224.    
 225.  
 226.     nazwa = "Test które imię najdłuższe : ";
 227.     pkt = 0;
 228.     try {
 229.       if (Program.analizaImion("Ania", "Piotr", "Stefan").equals("Stefan")) {
 230.         pkt += 3;
 231.         total += pkt;
 232.       }
 233.     } catch (Throwable localThrowable2) {}
 234.     System.out.println(nazwa + pkt);
 235.    
 236.  
 237.     nazwa = "Test, ile razy imię występuje w tablicy : ";
 238.     pkt = 0;
 239.     try {
 240.       String[] imiona = { "Ania", "Marek", "Ania", "Marek", "Ania" };
 241.       if (Program.analizaImion("Ania", imiona) == 3) {
 242.         pkt += 5;
 243.         total += pkt;
 244.       }
 245.     } catch (Throwable localThrowable3) {}
 246.     System.out.println(nazwa + pkt);
 247.    
 248.  
 249.     nazwa = "Test N początkowych znaków imienia w tablicy : ";
 250.     pkt = 0;
 251.     try {
 252.       char[] znaki = { 'P', 'a', 'u', 'l' };
 253.       if (java.util.Arrays.equals(Program.analizaImion("Paulina", 4), znaki)) {
 254.         pkt += 5;
 255.         total += pkt;
 256.       }
 257.     } catch (Throwable localThrowable4) {}
 258.     System.out.println(nazwa + pkt);
 259.    
 260.  
 261.     nazwa = "Test ile imion z arr1 występuje w arr2 : ";
 262.     pkt = 0;
 263.     try {
 264.       String[] arr1 = { "Ania", "Marek", "Wojtek", "Iwona", "Piotr" };
 265.       String[] arr2 = { "Jolanta", "Marek", "Wojtek", "Barbara", "Piotr" };
 266.       if (Program.analizaImion(arr1, arr2) == 3) {
 267.         pkt += 6;
 268.         total += pkt;
 269.       }
 270.     } catch (Throwable localThrowable5) {}
 271.     System.out.println(nazwa + pkt);
 272.    
 273.  
 274.     nazwa = "Test poprawności formatowania imienia : ";
 275.     pkt = 0;
 276.     try {
 277.       if (Program.analizaImion("moNika", "--").equals("M--o--n--i--k--a")) {
 278.         pkt += 8;
 279.         total += pkt;
 280.       }
 281.     } catch (Throwable localThrowable6) {}
 282.     System.out.println(nazwa + pkt);
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top